of 6 /6
PRIMARIAMUNICIPIULUI BUCURE§TI DIRECJIA MANAGEMENTS RESURSELOR UMANE PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A PERSONAL AT ENERAL fcea OPRESCU PEANUL2015 P.M.B. Domeniul: 1. ARHITECTURA §l URBANISM COD 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. TEMATICI Administrarea teritoriului Amenajarea teritoriului si urbanism Amenajarea si planificarea peisajului Arhitectura peisajului Autorizarea lucrarilor de constructii Conservare ?i restaurare arhitecturala Management urban Proiectare §i planificare urbana Verificarea executiei lucrarilor de constructii, intretinere si reparatii TOTAL Numar total salariati propusi 10 28 5 6 24 13 14 10 15 125 din care: Conducere 1 3 1 2 2 2 3 0 1 15 Executie 9 25 4 4 22 11 11 10 14 110 Domeniul: 2. COMUNICARE §l TRANSPARENT* DECIZIONALA COD 2.1. 2.2. TEMATICI Comunicare intra si interinstitutionala in entitatile publice Comunicare interpersonal^ in cadrul entitatilor publice Numar total salariati propusi 13 21 din care: Conducere 2 6 Executie 11 15

PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A … · Managementul performantei in administratie Managementul public Managementul resurselor umane din entitatile publice Managementul

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A … · Managementul performantei in administratie Managementul public Managementul resurselor umane din entitatile publice Managementul

PRIMARIAMUNICIPIULUI BUCURE§TIDIRECJIA MANAGEMENTS RESURSELOR UMANE

PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A PERSONAL

ATENERAL

fcea OPRESCU

PEANUL2015P.M.B.

Domeniul: 1. ARHITECTURA §l URBANISM

COD

1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.

TEMATICI

Administrarea teritoriuluiAmenajarea teritoriului si urbanismAmenajarea si planificarea peisajuluiArhitectura peisajuluiAutorizarea lucrarilor de constructiiConservare ?i restaurare arhitecturalaManagement urbanProiectare §i planificare urbanaVerificarea executiei lucrarilor de constructii, intretinere si reparatii

TOTAL

Numartotalsalariatipropusi

1028

56

2413141015

125

din care:

Conducere

131222301

15

Executie

925

44

2211111014

110

Domeniul: 2. COMUNICARE §l TRANSPARENT* DECIZIONALA

COD

2.1.2.2.

TEMATICI

Comunicare intra si interinstitutionala in entitatile publiceComunicare interpersonal^ in cadrul entitatilor publice

Numartotalsalariatipropusi

1321

din care:

Conducere

26

Executie

1115

Page 2: PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A … · Managementul performantei in administratie Managementul public Managementul resurselor umane din entitatile publice Managementul

2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.

Comunicare si relatii publice 71Comunicare in limbi strains pentru administratia puolicaComunicare publica si mass-mediaEtica si inteqritateGestionarea documented unei institutii publiceGestionarea informatiilor clasificateImaginea si relatiile publice institutionaleMarketingul serviciilor publiceMedierea si negocierea in administratia publicaRelatii europene si InternationaleTransparenta decizionaia si liberul acces la informatii de interes public

TOTAL

171

1013286

344

17217

42010100313

23

6715

19

13186

313

14194

Domeniul: 3. DEZVOLTARE PERSONALA

COD

3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.

3.10.3.11.3.12.3.13.3.14.3.15.3.16.3.17.

TEMATICI

Coaching-ul - instrument al managementului public modernComportament si conduita publicaDezvoltare abilitati si aptitudiniFormare formatoriGandire pozitivaInovatie si creativitateInteligenta sociala si emotionalaManagementul competentelorManagements stresuluiManagementul timpuluiMentoring (asistenta profesionala in dezvoltarea carierei )Motivarea personaluluiProgramarea neuro-lingvisticaTehnici de motivareTehnici si programe de dezvoltare personalaTeleworking (lucrul de acasS precum si flexibilitatea orelor de program si a locatiei)Metoda LIFO si Mix-ul comportamental

TOTAL

Numartotalsalariatipropusi

5441513309

241

3523

313123

1300

243

din care:

Conducere

20042031651242200

34

Executie

344159

289

210

29182

1181

110Q

209

Page 3: PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A … · Managementul performantei in administratie Managementul public Managementul resurselor umane din entitatile publice Managementul

Domeniul: 4. DEZVOLTARE REGIONALA DURABILA

COD

4.1.4.2.

4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.4.10.4.11.4.12.4.13.4.14.4.15.4.16.

TEMATICI

Audit energeticConcesionarea, vanzarea sau inchirierea bunurilor, concesionarea de servicii aleunitatilor administrativ teritoriale - organizarea si desfa§urarea licitatiilor publiceGestionarea durabila a domeniului public sau privat al unitatilor administrativ teritorialeDezvoltarea durabila localaDezvoltarea urbanaEcologia $j protectia mediuluiInginerta dezvoltarii durabileIngineria valorificarii deseurilorInvestitii si administrarea patrimoniuluiManagementul dezvoltarii durabileManagementu! energeticManagementul mediuluiProtectia ecosistemelorProtectia mediuluiReconstruct ecologicaCursuri de acustica

TOTAL

Numartotalsalariatipropusi

08

68

10501264

110537

76

din care:

Conducere

02

11210001120001

12

Executie

06

57840125390536

64

Domeniul: 5. DREPT §l LEGISLATE COMUNITARA

COD

5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.

TEMATICI

Abordare tehnico-legislativa pentru elaborarea si publicarea actelor normativeActiune in revendicare -legile proprietatii si rolul acestora Tn dezvoltarea comunitatiiCod fiscal, cod procedura fiscalaControlul legalitatii actelor administrative prin contenciosul administrativDrept administrativ si contencios administrativDrept si drept comunitarDrepturile copilului in reglementarile interne si internationaleGestionarea drepturilor de autor si conexe in administratia publ.Legislate cadastruLegislate privind regimul proprietatiiNorme si proceduri de tehnica legislative

Numartotalsalariatipropusi

71715

820028

1410

din care:

Conducere

23152001034

Executie

51414300018

116

Page 4: PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A … · Managementul performantei in administratie Managementul public Managementul resurselor umane din entitatile publice Managementul

5.12.5.13.

Proceduri de aplicare a legilor speciale in adminir tia publica 17Protectia juridica a dreptunlor omului - jurisprudent CEDO

TOTAL3

103

51

27

122

76

Domeniul: 6. GESTIONAREA FONDURILOR EXTERNE

COD

6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.6.14.

TEMATICI

Accesarea si utilizarea instrumentelor/fondurilor structuralAuditul fondunlor structuraleCertificarea cheltuielilorElaborarea propunerilor de finantare pentru accesarea instrumentelor/fondurilor structuraleEvaluarea si selectia proiectelorEvaluarea si selectia propuneriior de finantareFormare consilieri - manager! de proiecte pentru administratia publicaIrnplementare proiecteImpiementarea proiectelor finantate din instrumente/fonduri structuraleManagementul instrumentelor structuraleManagement^ proiectelorS.M.I.S. - Sistem Unic Informatizal al ProiectelorFondurile europene 2+1 4 - 2020Scrierea proiectelor europene

TOTAL

Numartotalsalariatipropusi

27127

1464

39

101419

133

132

din care:

Conducere

44120003136000

24

Executie

2386

1264369

1113

133

108

Domeniul: 7. IT&C TEHNOLOGIA INFORMATIEI $l COMUNICATIILOR

COD

7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.7.7.7.8.7.9.

7.10.7.11.

TEMATICI

Administrarea si utilizarea sistemului de operare LINUXAdministrarea si dezvoltarea retelelor IT&CAtestare pentru obtinerea permisului ECDL start sau ECDL completBaze de date OracleBaze de date SQLECDL - (ABC-ul calculatoarelor, MS Windows, Internet si e-mail)ECDLmodulul III (MS Word)ECDL modulul IV (MS Excel)ECDL modulul V (MS Access)ECDL modulul VI (MS Powerpoint)E - government

Numartotalsalariatipropusi

53250000150

din care:

Conducere

00

0

00000000

Executie

53250G00150

Page 5: PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A … · Managementul performantei in administratie Managementul public Managementul resurselor umane din entitatile publice Managementul

7.12.7.13.7.14.7.15.7.16.7.17.

E - learning 0Web DesignMS - OfficeMS ProiectSecuritatea informatiei conform Standardelor ISO 17799 §i ISO 27001Windows - sistem de operare

TOTAL

01000

22

000000

0

001000

22

Domeniul: 8. MANAGEMENT

COD

8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.8.7.8.8.8.9.8.10.8.11.8.12.8.13.8.14.8.15.8.16.8.17.8.18.8.19.

TEMATICI

Audit §i controlManagemenlul achizitiilor publiceManagementul administratiei publiceManagementul calitStii serviciilor publiceManagementul contractelor de lucrariManagementul ciclului de proiectManagementul financiar sj contabilitate ougetaraManagementul functiei publice si al functionarilor publiciManagementul impozitelor sj taxelor locale - executare silitaManagementul protectiei civileManagementul performantei in administratieManagementul publicManagementul resurselor umane din entitatile publiceManagementul serviciilor publiceManagementul serviciilor sociale si de asistenta socialaManagementul situatiilor de urgentaManagementul strategicPolitici publiceS.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achizitii Publice)

TOTAL

Numartotalsalariatipropusi

1436172

140

3512123

1327109765

195

din care:

Conducere

38905015

1

1

201002401

43

Executie

1128

8290

347

11

21126107364

152

Domeniul: 9. POLITICI §l AFACERI EUROPENE

COD

9.1.9.2.

TEMATICI

Administratie si afaceri europeneCoordonarea nationala postaderare a politicilor Uniunii Europene

Numartotalsalariatipropusi

70

din care:

Conducere

20

Executie

50

Page 6: PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A … · Managementul performantei in administratie Managementul public Managementul resurselor umane din entitatile publice Managementul

9.3.9.4.9.5.9.6.

Integrarea europeana si consecintele ei pentru ac* listratia publica din Romania 3Institutii EuropenePolitic! comunitarePolitica de coeziune economica, sociala si teritorialS

TOTAL

023

15

10014

2022

11

Domeniul: 10. RESURSE 51 SERVICII PUBLICE

COD

10.1.

10.2.10.3.10.4.10.5.10.6.10.7.10.8.10.9.10.10.10.11.10.12.10.13.10.15.10.16.10.17.

TEMATICI

Activitatea de autorizare: comert, productie, servicii s. i alimentatie publicaAdministrare fond funciarAdministrare fond locativ si utilitatiAsistenta socialaAutomate tuteiaraCadastrul - abordari si reglementari in context europeanEvidenta persoaneOrdine si siguranta publicaPolitie comunitarSProtectia muncii, sanatatea ?i securitatea munciiProtectia sj drepturile copituluiStare civilaStingerea incendiilorExpert achizitii publice -Noile directive europene In atribuirea contractelor publiceExpert achizitii publice - Atribuirea contractelo de achizitie publica de la teorie la practicaExpert achizitii publice - Atribuirea contractelo de achizitie publica in ecconomia de piata

TOTAL

Numartotalsalariatipropusi

065006000300554

438

din care:

Conducere

01100100010011118

Executie

0540050002004433

30

Planul anual de perfectionare profesionala va fi Tndeplinit in timita fondurilor disponibile in bugetui institutiei, DirectiaManagement^ Resurselor Umane propunand a se aloca in acest scop suma de 587.670 lei.

DIRECTGET

IntocmitDANIELAZELKO

§EFSERVICIUCRISTIAN NICJJLAE