Click here to load reader

PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A … · Managementul performantei in administratie Managementul public Managementul resurselor umane din entitatile publice Managementul

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A … · Managementul performantei in administratie...

 • PRIMARIAMUNICIPIULUI BUCURETIDIRECJIA MANAGEMENTS RESURSELOR UMANE

  PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A PERSONAL

  ATENERAL

  fcea OPRESCU

  PEANUL2015P.M.B.

  Domeniul: 1. ARHITECTURA l URBANISM

  COD

  1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.

  TEMATICI

  Administrarea teritoriuluiAmenajarea teritoriului si urbanismAmenajarea si planificarea peisajuluiArhitectura peisajuluiAutorizarea lucrarilor de constructiiConservare ?i restaurare arhitecturalaManagement urbanProiectare i planificare urbanaVerificarea executiei lucrarilor de constructii, intretinere si reparatii

  TOTAL

  Numartotalsalariatipropusi

  1028

  56

  2413141015

  125

  din care:

  Conducere

  131222301

  15

  Executie

  925

  44

  2211111014

  110

  Domeniul: 2. COMUNICARE l TRANSPARENT* DECIZIONALA

  COD

  2.1.2.2.

  TEMATICI

  Comunicare intra si interinstitutionala in entitatile publiceComunicare interpersonal^ in cadrul entitatilor publice

  Numartotalsalariatipropusi

  1321

  din care:

  Conducere

  26

  Executie

  1115

 • 2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.

  Comunicare si relatii publice 71Comunicare in limbi strains pentru administratia puolicaComunicare publica si mass-mediaEtica si inteqritateGestionarea documented unei institutii publiceGestionarea informatiilor clasificateImaginea si relatiile publice institutionaleMarketingul serviciilor publiceMedierea si negocierea in administratia publicaRelatii europene si InternationaleTransparenta decizionaia si liberul acces la informatii de interes public

  TOTAL

  171

  1013286

  344

  17217

  42010100313

  23

  6715

  19

  13186

  313

  14194

  Domeniul: 3. DEZVOLTARE PERSONALA

  COD

  3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.

  3.10.3.11.3.12.3.13.3.14.3.15.3.16.3.17.

  TEMATICI

  Coaching-ul - instrument al managementului public modernComportament si conduita publicaDezvoltare abilitati si aptitudiniFormare formatoriGandire pozitivaInovatie si creativitateInteligenta sociala si emotionalaManagementul competentelorManagements stresuluiManagementul timpuluiMentoring (asistenta profesionala in dezvoltarea carierei )Motivarea personaluluiProgramarea neuro-lingvisticaTehnici de motivareTehnici si programe de dezvoltare personalaTeleworking (lucrul de acasS precum si flexibilitatea orelor de program si a locatiei)Metoda LIFO si Mix-ul comportamental

  TOTAL

  Numartotalsalariatipropusi

  5441513309

  241

  3523

  313123

  1300

  243

  din care:

  Conducere

  20042031651242200

  34

  Executie

  344159

  289

  210

  29182

  1181

  110Q

  209

 • Domeniul: 4. DEZVOLTARE REGIONALA DURABILA

  COD

  4.1.4.2.

  4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.4.10.4.11.4.12.4.13.4.14.4.15.4.16.

  TEMATICI

  Audit energeticConcesionarea, vanzarea sau inchirierea bunurilor, concesionarea de servicii aleunitatilor administrativ teritoriale - organizarea si desfaurarea licitatiilor publiceGestionarea durabila a domeniului public sau privat al unitatilor administrativ teritorialeDezvoltarea durabila localaDezvoltarea urbanaEcologia $j protectia mediuluiInginerta dezvoltarii durabileIngineria valorificarii deseurilorInvestitii si administrarea patrimoniuluiManagementul dezvoltarii durabileManagementu! energeticManagementul mediuluiProtectia ecosistemelorProtectia mediuluiReconstruct ecologicaCursuri de acustica

  TOTAL

  Numartotalsalariatipropusi

  08

  68

  10501264

  110537

  76

  din care:

  Conducere

  02

  11210001120001

  12

  Executie

  06

  57840125390536

  64

  Domeniul: 5. DREPT l LEGISLATE COMUNITARA

  COD

  5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.

  TEMATICI

  Abordare tehnico-legislativa pentru elaborarea si publicarea actelor normativeActiune in revendicare -legile proprietatii si rolul acestora Tn dezvoltarea comunitatiiCod fiscal, cod procedura fiscalaControlul legalitatii actelor administrative prin contenciosul administrativDrept administrativ si contencios administrativDrept si drept comunitarDrepturile copilului in reglementarile interne si internationaleGestionarea drepturilor de autor si conexe in administratia publ.Legislate cadastruLegislate privind regimul proprietatiiNorme si proceduri de tehnica legislative

  Numartotalsalariatipropusi

  71715

  820028

  1410

  din care:

  Conducere

  23152001034

  Executie

  51414300018

  116

 • 5.12.5.13.

  Proceduri de aplicare a legilor speciale in adminir tia publica 17Protectia juridica a dreptunlor omului - jurisprudent CEDO

  TOTAL3

  103

  51

  27

  122

  76

  Domeniul: 6. GESTIONAREA FONDURILOR EXTERNE

  COD

  6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.6.14.

  TEMATICI

  Accesarea si utilizarea instrumentelor/fondurilor structuralAuditul fondunlor structuraleCertificarea cheltuielilorElaborarea propunerilor de finantare pentru accesarea instrumentelor/fondurilor structuraleEvaluarea si selectia proiectelorEvaluarea si selectia propuneriior de finantareFormare consilieri - manager! de proiecte pentru administratia publicaIrnplementare proiecteImpiementarea proiectelor finantate din instrumente/fonduri structuraleManagementul instrumentelor structuraleManagement^ proiectelorS.M.I.S. - Sistem Unic Informatizal al ProiectelorFondurile europene 2+1 4 - 2020Scrierea proiectelor europene

  TOTAL

  Numartotalsalariatipropusi

  27127

  1464

  39

  101419

  133

  132

  din care:

  Conducere

  44120003136000

  24

  Executie

  2386

  1264369

  1113

  133

  108

  Domeniul: 7. IT&C TEHNOLOGIA INFORMATIEI $l COMUNICATIILOR

  COD

  7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.7.7.7.8.7.9.

  7.10.7.11.

  TEMATICI

  Administrarea si utilizarea sistemului de operare LINUXAdministrarea si dezvoltarea retelelor IT&CAtestare pentru obtinerea permisului ECDL start sau ECDL completBaze de date OracleBaze de date SQLECDL - (ABC-ul calculatoarelor, MS Windows, Internet si e-mail)ECDLmodulul III (MS Word)ECDL modulul IV (MS Excel)ECDL modulul V (MS Access)ECDL modulul VI (MS Powerpoint)E - government

  Numartotalsalariatipropusi

  53250000150

  din care:

  Conducere

  00

  0

  00000000

  Executie

  53250G00150

 • 7.12.7.13.7.14.7.15.7.16.7.17.

  E - learning 0Web DesignMS - OfficeMS ProiectSecuritatea informatiei conform Standardelor ISO 17799 i ISO 27001Windows - sistem de operare

  TOTAL

  01000

  22

  000000

  0

  001000

  22

  Domeniul: 8. MANAGEMENT

  COD

  8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.8.7.8.8.8.9.8.10.8.11.8.12.8.13.8.14.8.15.8.16.8.17.8.18.8.19.

  TEMATICI

  Audit i controlManagemenlul achizitiilor publiceManagementul administratiei publiceManagementul calitStii serviciilor publiceManagementul contractelor de lucrariManagementul ciclului de proiectManagementul financiar sj contabilitate ougetaraManagementul functiei publice si al functionarilor publiciManagementul impozitelor sj taxelor locale - executare silitaManagementul protectiei civileManagementul performantei in administratieManagementul publicManagementul resurselor umane din entitatile publiceManagementul serviciilor publiceManagementul serviciilor sociale si de asistenta socialaManagementul situatiilor de urgentaManagementul strategicPolitici publiceS.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achizitii Publice)

  TOTAL

  Numartotalsalariatipropusi

  1436172

  140

  3512123

  1327109765

  195

  din care:

  Conducere

  38905015

  1

  1

  201002401

  43

  Executie

  1128

  8290

  347

  11

  21126107364

  152

  Domeniul: 9. POLITICI l AFACERI EUROPENE

  COD

  9.1.9.2.

  TEMATICI

  Administratie si afaceri europeneCoordonarea nationala postaderare a politicilor Uniunii Europene

  Numartotalsalariatipropusi

  70

  din care:

  Conducere

  20

  Executie

  50

 • 9.3.9.4.9.5.9.6.

  Integrarea europeana si consecintele ei pentru ac* listratia publica din Romania 3Institutii EuropenePolitic! comunitarePolitica de coeziune economica, sociala si teritorialS

  TOTAL

  023

  15

  10014

  2022

  11

  Domeniul: 10. RESURSE 51 SERVICII PUBLICE

  COD

  10.1.

  10.2.10.3.10.4.10.5.10.6.10.7.10.8.10.9.10.10.10.11.10.12.10.13.10.15.10.16.10.17.

  TEMATICI

  Activitatea de autorizare: comert, productie, servicii s. i alimentatie publicaAdministrare fond funciarAdministrare fond locativ si utilitatiAsistenta socialaAutomate tuteiaraCadastrul - abordari si reglementari in context europeanEvidenta persoaneOrdine si siguranta publicaPolitie comunitarSProtectia muncii, sanatatea ?i securitatea munciiProtectia sj drepturile copituluiStare civilaStingerea incendiilorExpert achizitii publice -Noile directive europene In atribuirea contractelor publiceExpert achizitii publice - Atribuirea contractelo de achizitie publica de la teorie la practicaExpert achizitii publice - Atribuirea contractelo de achizitie publica in ecconomia de piata

  TOTAL

  Numartotalsalariatipropusi

  065006000300554

  438

  din care:

  Conducere

  01100100010011118

  Executie

  0540050002004433

  30

  Planul anual de perfectionare profesionala va fi Tndeplinit in timita fondurilor disponibile in bugetui institutiei, DirectiaManagement^ Resurselor Umane propunand a se aloca in acest scop suma de 587.670 lei.

  DIRECTGET

  IntocmitDANIELAZELKO

  EFSERVICIUCRISTIAN NICJJLAE