Analiza Performantei La

Embed Size (px)

Text of Analiza Performantei La

 • 8/9/2019 Analiza Performantei La

  1/20

  Universitatea Stefan cel Mare SuceavaFacultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

  Analiza performantei la

  S.C. BIOFARM S.A

  Studenta: Sofian Aurora Mirela

  Specializarea: Finante-Banci

  Anul III, gr. II

  S.C. Biofarm, S.A.- Prezentare1

 • 8/9/2019 Analiza Performantei La

  2/20

  Universitatea Stefan cel Mare SuceavaFacultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

  Diagnostic uri!ic

  SC Biofarm SA s-a infiintat in anul 1991, in temeiul Legii nr.15/199 si a Legii nr.!1/199si in conformitate cu "# 1$$%/199. &eoarece tipul acti'itatii sale principale este fa(ricarea demedicamente si produse farmaceutice, societatea se incadreaza in grup CA)* $$%1.- Sediul social :Bucuresti, Str. Logofat +autu nr. 99

  - Cod unic de nregistrare la ficiul registrului Comerului : !%150!- *umr de ordine n egistrul Comerului : 2%/199/1991- Capital social su(scris 3i 'rsat : 19.%40.1%9,9 *- Caracteristicile actiunilor S.C. B6A7 S.A.: actiuni nominati'e dematerializate 8 'aloare

  nominala ,1 lei

  Diagnostic resurse umane

  7arii producatori ai pietei farmaceutice s-au 'azut ne'oiti a opera restructurari ale forteide munca, datorita implementarii treptate a normelor #7. La (aza deciziei de reducere a

  personalului a stat pe de o parte, cresterea gradului de automatizare a liniilor de productie, iar pede cealalta parte, rationalizarea costurilor aferente factorului uman implementarea #7

  presupun;nd semnificati'e eforturi financiareatilor constituindu-se ntr-un factor determinant al calitatii produselor oferitede organizatie si, implicit, al succesului acesteia pe piata de referinta.

  B6A7 are, n prezent un numar de"#$ !e angaati.La ni'el organizatoric, B6A7 are constituite departamentele traditionale specifice

  fiecarui agent economic aflat n calitate de producator: de personal, financiar-contabil, demarketing si vnzari, de aprovizionare, de IT, de managementul calitatii, de cercetare-dezvoltare, deprotectia muncii.

  Diagnostic commercial

  rodusele Biofarm sunt comercializate in toata tara datorita unei ec=ipe specializate de

  mar?eting si 'anzari si a strategiilor de distri(utie si promo'are. entru a creste gradul decunoastere a produselor sale in randul consumatorilor, Biofarm isi promo'eaza produsele atat incele mai importante lanturi farmaceutice cat si in farmaciile independente si coopereaza cu celemai puternice 1 companii de distri(utie de pe piata farmaceutica romaneasca.Cu la(oratoare de cercetare de cel mai inalt ni'el, linii de productie moderne si o puternicaec=ipa de reprezentanti medicali si de 'anzari, Biofarm se regaseste de mai multi ani in topul

  primilor ! producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala, este cel maiimportant producator roman de capsule gelatinoase moi si unul dintre cei mai mari fa(ricanti decomprimate si dra>euri din omania.Lansarea de noi produse si im(unatatirea portofoliului sunt

  puncte c=eie ale strategiei de dez'oltare a companiei. entru a-si im(unatati pozitia atat pe piatainterna, cat si pe cea internationala, Biofarm 'a dez'olta si lansa apro@imati' 1 produse in

  fiecare an.S.C. Biofarm S.A. are un portofoliu generos de 10 de produse care acoperaapro@imati' %5 de arii terapeutice. pentru toate liniile de productie.

  2

 • 8/9/2019 Analiza Performantei La

  3/20

  Universitatea Stefan cel Mare SuceavaFacultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

  &e asemenea, organizeaza in mod constant campanii de mar?eting, comerciale si media cuscopul de a im(unatati gradul de recunoastere al produselor Biofarm.

  A'and o pozitie sta(ila pe piata farmaceutica romaneasca, Biofarm urmareste sa isiim(unatateasca pozitia si pe arena internationala. n momentul de fata Biofarm este prezenta in tari si e@tinderea continua.n prezent, produsele companiei acopera peste 5 de arii terapeutice,

  pe 11 dintre acestea Biofarm fiind lider, iar pe alte 5 detinand cote semnificati'e de piata, cusanse reale de a de'eni lider.. Compania este certificata in conformitate cu cerintele standardului)* S 91:$ si ale #=idului pri'ind (una practica de fa(ricatie #7< pentru toate liniilede productie.

  Diagnostic !e me!iu

  S.C. Biofarm S.A. isi manifesta in permanenta gri>a pentru respectarea mediuluiincon>urator luand masurile necesare pentru incadrarea in limitele impuse de Autorizatia demediu. n acest sens se desfasoara sustinute demersuri pentru:

  - )'acuarea pul(erilor se face numai prin instalatii de retinere a acestora astfel incatconcentratiile ma@ime admisi(ile pre'azute de normati'ele in 'igoare sa nu fie depasite.- )'acuarea gazelor reziduale se face numai prin cosuri, urmarindu-se ca intreg continutulgazelor reziduale sa nu depaseasca 'alorile limita admisi(ile pre'azute de normati'ele in'igoare.- )'acuarea apelor reziduale se face controlat, prin doua instalatii de preepurare, astfel incatcontinutul lor sa se incadreze in limitele impuse de legislatia aplica(ila.- )fectuarea lucrarilor de mentenanta pre'enti'a la toate instalatiile cu rol in atenuarea emisiilorde poluanti in aer si apa elementele de filtrare uscata si umeda, separator de grasimi cu

  (iofragmentare, statie de epurare

 • 8/9/2019 Analiza Performantei La

  4/20

  Universitatea Stefan cel Mare SuceavaFacultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

  Analiza c%eltuielilor

  +a(el nr. 1 Ratele me!ii a c%eltuielilor la SC BIOFARM SA

  *r.Crt.

  ndicatori Exerciiu nanciar A(atereaa(solut ei comerciale

  RMc0

  Mc

  Vmf100

  =

  -#*,(+ -(*,*+ -(*,"

  7c -1!.0%.10! -10.5!$.94 -$.04.415

  13

 • 8/9/2019 Analiza Performantei La

  14/20

  Universitatea Stefan cel Mare SuceavaFacultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

  Dmf $.99.90 $.040.!0 -!11.4

  ( ata mar>ei (rute din e@ploatare

  RMB50

  EBE

  Ca 100

  =

  ++,&* +",*' $,'+

  )B) $1.!5!.99 $%.!4.$ !.!45.0$4

  Ca 9!.%%!.9 1%.9.440 11.5$.90

  c ata mar>ei nete

  RM?0

  Rnet

  Ca 100

  =

  (*,++ +$,$# #,&+

  net 1%.$$.44 $1.!0.$ 0.415.%$1

  Ca 9!.%%!.9 1%.9.440 11.5$.90

  d ata mar>ei nete din e@ploatare

  RM?50

  Rexpl

  Ca 100

  =

  (,"+ (*,# -$,&

  e@pl 15.$%9.114 10.%10.45 1.10.!9

  Ca 9!.%%!.9 1%.9.440 11.5$.90

  e ata mar>ei (rute de autofinantare

  RMBA0

  CAF

  Ca100

  =

  +(,( +*,&& #,'+

  CA6 19.04.9!4 $.100.1$$ .!9.14%

  Ca 9!.%%!.9 1%.9.440 11.5$.90

  f ata mar>ei (rute asupra 'aloriiadaugate

  RM4a0EBEVa

  100 =

  *',( *,#' -$,'+

  )B) $1.!5!.99 $%.!4.$ !.!45.0$4

  Da !.!!5.05$ %!.4%.9%1 0.%09.$49

  $. Rata renta8ilitatii economice

  a= ROA 0

  Rbrut

  At 100

  =

  ,(* ((,$ +,'*

  1.

 • 8/9/2019 Analiza Performantei La

  15/20

  Universitatea Stefan cel Mare SuceavaFacultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

  (rut 10.9$.450 $!.01!.%5 0.045.01

  Acti'e totale 145.!.1%5 194.51.%% %.%4.$59

  a= ROI 0 RbrutKi 100 =

  (( (#,"* ","*

  Capital in'estitTiFCapital propriuE&atorii financ. 15!.95.995 10%.5!9.$5 1.541.$0$

  !. Rata renta8ilitatii financiare

  a= Rf0

  Rnet

  Kpr100

  =

  ,+# (+,'& ",**

  net 1%.$$.44 $1.!0.$ 0.415.%$1

  TprF Capital propriu 15!.95.995 10%.5!9.$5 1.541.$0$

  8= Rf0

  Rnet

  Kp 100

  =

  ,(+ (+, ",*#

  TpF Capital permanent

  TpF TprE &at. t. lung E Su(. ptr. n'estitiiEro'izioane

  155.9$.$4$ 100.1$4.11$ 1.$.4!

  %. Rata renta8ilitatii costurilor

  a