Click here to load reader

Pixi udgave af S2020 for inklusion - dgi.dk · PDF fileSærligt børn der mistrives og børn med diagnoser som ADHD, autisme, mv. Samlet set udgør mentale helbredsproblemer den største

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pixi udgave af S2020 for inklusion - dgi.dk · PDF fileSærligt børn der mistrives...

dgi.dk/inklusion

DGI Inklusion

Pixi udgave afS2020 forinklusion

"Foreningslivet er vigtigt i forhold til at opbygge tillid og gensidighed. Foreningen er

stedet, hvor vi mdes med ligesindede, men ogs med mennesker fra andre livsvilkr

og ststeder. Her tager vi ansvar for hinanden.

DGIs strategi for inklusion skal ruste organisationen til bedre at kunne lse den

samfundsmssige opgave i fremtiden. Vi skal sammen sikre, at alle fr del i

udviklingen."

Sren Mller, formand,

DGIs Hovedbestyrelse

2

DGI har prioriteret at have Inklusion som et strategisk programomrde

Inklusion handler for DGI om deltagelse, identitet og tilhrsforhold

DGI bidrager til et inkluderende og mangfoldigt samfund ved at arbejde for en

mangfoldighed blandt udvere, frivillige, folkevalgte og ansatte i DGIs foreninger

og fllesskaber

DGI og vores medlemsforeninger er kompetente, mangfoldige og inkluderende og

er derfor en naturlig indgangsvinkel til idrts- og foreningslivet ogs for

marginaliserede grupper i dagens samfund.

DGIs definition af inklusion

Inklusion betyder, at alle uanset sociokonomiskeforudstninger, kn, seksuel orientering, alder, etniskbaggrund eller fysisk eller psykisk formen skalhave mulighed for at deltage i, bidrage og oplevetilhrsforhold til DGIs fllesskaber, herunder DGIsforeninger. At vre aktiv i DGI er at vre aktiv i enmangfoldig arena, der har plads til og vrdstterforskellighed.

Inklusion er ikke en ny idrti DGI

3

DGI Inklusion prioriterer indsatser for mlgrupper, som befinder sig i marginaliserede

positioner i samfundet, og som kun i mindre omgang benytter idrts- og forenings-

livets tilbud. Vi nyttiggr det potentiale, som vi tror p, at disse grupper har. Flere

aktive, flere medlemmer og flere frivillige fra disse grupper vil styrke foreningslivet og

sikre en strre sammenhngskraft i samfundet. Fravr fra foreningslivet kan modsat

direkte medvirke til mistrivsel og ringe fysisk aktivitet. I DGI Inklusion har vi derfor

valgt at have fokus p brn og unge for at medvirke til, at de fr en god start p livet.

DGI Inklusion arbejder med tre mlgrupper, men da samfundet er dynamisk flger vi

behovet for ogs at arbejde med andre mlgrupper end de tre nvnte.

Sociokonomisk drligt stillede borgere

Srligt unge og brnefamilier i landdistrikter, yderkommuner og udsatte byomrder.

125.000 brn og unge op til 18 r er i dag udsat pga. deres opvkst (Danmarks

Statistik, 2016)

58% af voksne i husstande med under 300.000 kr. i rlig indkomst dyrker idrt. I

husstande med en rlig indkomst over 700.000 kr. er tallet 75% (IDAN, 2011)

Kun 76% af alle 11-rige fra udsatte familier deltager i en eller flere organiserede

fritidsaktiviteter i lbet af en uge. Det samme tal for brn fra ressourcestrke

familier er 90% (SFI, 2009).

Borgere med etnisk minoritetsbaggrund

Srligt brn og unge, piger og kvinder samt asylansgere og flygtninge.

Indvandrere og efterkommere udgr 11,6% af den danske befolkning (Danmarks

Statistik, 2015)

Antallet af medlemmer i DGIs medlemsforeninger med etnisk minoritetsbaggrund

er steget fra 3,6% i oktober 2010 til 8,4% i 2014, viser en sknnet, intern

undersgelse i DGI.

Mlgrupper4

Srbare brn og unge

Srligt brn der mistrives og brn med diagnoser som ADHD, autisme, mv.

Samlet set udgr mentale helbredsproblemer den strste sygdomsbyrde blandt

brn og unge (fra 1-24 r) og 20% af de 11-15-rige har tre eller flere tegn p daglig

drlig mental sundhed (Sundhedsstyrelsen, 2012)

De er kede af det, har svrt ved at falde i svn, fler sig udenfor og/eller er

pressede af skolearbejde

25% af frafaldet i foreningslivet skyldes et drligt milj i foreningen (IDAN, 2016).

30% af brn og unge mellem 9-16 r, der er i idrtsforeningerne, har haft

oplevelser med mistrivsel i foreninger (Center for Ungdomsstudier, 2015).

5

Arbejdet med inklusion krver en fokuseret og helhedsorienteret indsats ad tre

supplerende spor.

Individ Nye former for mobilisering og involvering

Empowerment af mlgrupperne og styrkelse af den enkeltes muligheder for at have

et mere aktivt hverdagsliv i idrts- og foreningslivets fllesskaber.

Inklusion skal vre et opmrksomhedspunkt i alle DGIs tilbud for og med udvere

og frivillige. DGI tager udgangspunkt i et ressourceperspektiv, hvor mobilisering af

individuelle ressourcer og involvering af udvere og frivillige ogs blandt

marginaliserede grupper - er i centrum.

Hvordan gr vi det?

Forankring af udviklede koncepter

Inklusion af flest mulige borgere

Strategiske spor6

Struktur og organisation Uddannelse, ressourcetilfrsel og nye

organiseringsformer

Opkvalificering og motivering af DGI-netvrk, herunder DGI som helhed,

landsdelsforeninger og lokalforeninger, til at rumme, ville og forst mangfoldighed.

Inklusion skal vre en rd trd i alle DGIs aktiviteter vedr. foreningsudvikling,

procesfacilitering og uddannelse.

Hvordan gr vi det?

Opkvalificering af frivillige

Landsdelshandleplaner fra 2017

Foreningsudvikling

Forlb med skoler og institutioner.

Policy og advocacy Oplysning, netvrk og indflydelse

Positionering af DGI overfor andre aktrer. Politisk netvrk, oplysning og synlighed i

omverdenen.

DGI Inklusion involverer sig aktivt i at skabe de bedst mulige samfundsmssige

betingelser for, at de marginaliserede grupper har reel adgang til idrts- og

foreningslivet. DGI Inklusion arbejder for at vedligeholde og skabe politisk netvrk

samt at kommunikere og brande DGIs sociale profil, kompetencer og viden til

omverdenen.

Hvordan gr vi det?

Kommunal-/regionalpolitisk indflydelse via alle DGIs landsdelsforeningers

bestyrelser

Landspolitisk indflydelse via rligt mde med relevante politiske ordfrere

Oplysning og branding via formidling af inklusionsindsatser og oplysnings-

kampagner.

7

dgi.dk/inklusion

Search related