of 9/9
 1 Pengajaran Ugama Pengajaran Ugama Hindu Hindu Agama Hindu adalah satu Agama Hindu adalah satu daripada agama tertua didunia. daripada agama tertua didunia. Tidak diketahui siapa Tidak diketahui siapa  pengasasnya.  pengasasnya. Vedas merupakan rekod tertulis Vedas merupakan rekod tertulis yang menjadi pengangan hidup yang menjadi pengangan hidup  pengikut agama Hindu pada  pengikut agama Hindu pada masa itu. masa itu. Vedas adalah kitab agama yang Vedas adalah kitab agama yang mengand ungi nyayi an, pujian mengand ungi nyayi an, pujian kepada tuhan, lagenda tuhan kepada tuhan, lagenda tuhan dan lain dan lain- -lain lagi. lain lagi.

Pengajaran Ugama Hindu

  • View
    149

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pengajaran Ugama Hindu

Pengajaran Ugama HinduAgama Hindu adalah satu daripada agama tertua didunia. Tidak diketahui siapa pengasasnya. Vedas merupakan rekod tertulis yang menjadi pengangan hidup pengikut agama Hindu pada masa itu. Vedas adalah kitab agama yang mengandungi nyayian, pujian kepada tuhan, lagenda tuhan dan lain-lain lagi. lain1

Hinduisme

Daripada Vedas lahir Brahminism (diubahsuai dari Vedas). Upanishad adalah ubahsuai Vedas oleh golongan intelek. Terdapat tiga mazhab utama yang diikuti iaitu Saivism, Saktism dan Vaishnavism. Mengikut Hinduisme, seseorang manusia akan dilahirkan semula sehinggalah semua karmanya selesai serta kesedaran terhadap Tuhan tercapai.

2

HinduismePenganut Hinduisme mesti mempunyai matlamat mencapai Nirvana atau kebenaran hidup. Ini dibuat dengan menyatukan Athman dan Brahman. Untuk itu penganut Hinduism, mesti melakukan amalan mensucikan jiwa. Ini dipanggil Athmansiddhi, etika yang membawa kebahagian jiwa dan rohani kepada seseorang.

3

Etika Hinduism

Etika Hinduism bergantung kepada Dharma. Perkataan Dha membawa maksud mengawal diri, dermawam dan belas kasihan. Dalam agama Hindu terdapat banyak tulisan tentang prinsip etika, yang terkenal ialah oleh Patan Jali. Yoga Satra mengutara mengenai Yamas Niyamas. Yamas bererti mengawal diri, Niyamas bererti mengamalkannya.

4

Etika Hinduisme

Dalam pengertian lain, Yamas adalah untuk diri sendiri, Niyamas adalah untuk keseluruhan masyarakat. Dalam etika Yamas, ianya terbahagi kepada lima bahagian: 1. Ahimasa mempnyai sifat terpuji dan pemikiran yang baik 2. Satya tidak menipu orang lain dan mewarisi sifat amanah5

Etika Hinduism

3. Asteya tidak mengambil hak orang lain. Selain daripada yang melibatkan harta benda , ianya melibatkan hak-hak hakperibadi. 4. Bramacharia mengamalkan sikap terpuji dari segi fizikal dan rohani 5. Aprigraha tidak tamak dan mementingkan diri sendiri.

6

Etika Hinduisme

Dalam etika Niyamas terdapat lima bahagian: 1. Saucha - Suci dari segi gerak laku. 2. Santhosa Kepuasan hati dan kebahagian serta menghormati orang lain. 3. Tepaha Selalu bersikap sabar dan ingin membantu orang lain. 4. Suadhyaya mendisiplin diri dan meluaskan ilmu pengetahuan. 5. Iswariaparanidha - menderma tanpa balasan.7

Menghayati Yamas dan NiyamasMengamalkan prinsip hasilnya pengikut menjalankan tugas dengan licin dan teratur. Ianya menekan kepada displin hasilnya berfaedah kepada manusia sejagat. Gita satu panduan kepada pengikut Hinduisme mempunyai arahan supaya: Bertanggungjawab, cekap bekerja, bersabar, bertimbang rasa, terbuka menerima teguran.

8

Kebenaran HidupBagi pengikut Hinduisme, matlamat terakhir ialah mencari Nirvana. Dharma menjadi panduan kerana ianya teratur dan bermatlamat. Pengikut agama Hindu diminta mentaati peraturan dan menyeleweng. Penyelewengan menyukar mencapai Nirvana.

9