PERBANDINGAN UGAMA

 • View
  241

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of PERBANDINGAN UGAMA

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  1/14

  TAJUK:

  TOKOH-TOKOH DALAM ILMU

  PERBANDINGAN UGAMA

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  2/14

  DuaTokoh Terkemuka Ilmu PerbandinganUgama

  Ahmad

  Deedat

  & Isabella

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  3/14

  Isi Kandungan:

  AHMAD DEEDAT-Biodata

  -Kehidupan

  -Mengkaji Kitab Bible

  -Akhir Hayat

  ISABELLA-Latar Belakang Isabella

  -Mendapat Hidayah-Pahit Getir Dalam Islam-Bentuk Dakwah Isabella

  Dakwah Bil Mujadalah. Dakawah Melalui Surat.

  -Meninggal Dunia

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  4/14

  BIODATA AHMAD DEEDAT.

  - Nama sebenar beliau ialah Ahmad Hussien Deedat.

  - Dilahirkan pada 1hb Julai 1918 di Surat Gurajat

  India.

  -Merupakan Ethnik India yang asli.

  - Kerjaya beliau adalah sebagai Cendikiawan

  Muslim,penceramah,pensyarah dan pendakwah bebas.

  - Anugerah yang beliau perolehi ialah King Faisal

  International Award pada tahun 1986.

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  5/14

  KEHIDUPAN AHMAD DEEDAT

  - Berhijrah bersama ayahnya pada tahun 1927.

  - Beliau terpisah dengan ibunya kerana berhijrah ke Afrika

  Selatan.

  - Ibu beliau telah meninggal setelah beberapa bulan Ahmad

  Deedat berhijrah.

  - Seorang anak lelaki kecil berusia 9 tahun tanpa berbekal

  pendidikan formal dan penguasaan bahasa Inggeris.

  - Kegemaran dan hobi Deedat dalam membaca telah

  menolongnya untuk memudahkan dirinya mendapatkan

  tawaran pendidikan.

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  6/14

  MENGKAJIKITAB BIBLE

  - Ahmad Deedat telah berjaya menemui sebuah buku

  berjudul Izharul-Haq yang bererti mengungkapkankebenaran.

  - Idea untuk menangani debat telah berpengaruh besar

  dalam jiwa dan diri Ahmed Deedat.

  - Ahmad Deedat membeli Injil pertamanya dan mula

  melakukan debat dan diskusi dengan pelajar-pelajarmubaligh Kristian.

  - Kejayaan-kejayaan ini telah memacu Ahmed Deedat

  untuk berdakwah.

  - Dengan semangat misionaris untuk menyebarkan agama

  Islam, Ahmad Deedat telah membenamkan dirinya padasekumpulan kegiatan lebih dari tiga dekad.

  - Ahmad Deedat adalah anggota paling awal yang

  menganggotai Islamic Propagation Centre International

  (IPCI) dan menjadi Presidennya.

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  7/14

  AKHI R HAYAT

  -P a d a 8 O g o s 2 0 0 5 , b e l i a u t e l a h m e n g h e m b us k a nn a f a s n y a y a n g t e r a k h i r d i r u m a h n y a d i

  Trevenn en Roa d d i Verula m.

  - Se l am a se m bi l an (9 ) tahun , Ahm e d De e dat

  hanya bo l e h be r bar i ng d i t e m pat t i dur nya

  d i Ve r u l am , Afr i ka Se l a tan .

  - Be l i au d i m aka m kan d i pe m aka m an Ve r u l am .

  - Be r i bu-r i bu or ang I s l am te l ah had i r

  d i pe r kar ang an r um ah be l i au ke t i ka be l i au

  d i khabar ka n t e l ah ke m bal i ke r ahm atu l l ah .

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  8/14

  LATAR BELAKANG ISABELLA

  -Isabella hidup pada zaman kegemilangan Islam di Sepanyol

  iaitu selepas zaman pengembangan Islam yang dibawa olehTariq Ziad dan Musan bin Nusair.

  - Pada asalnya ialah seorang penganut Kristian yang taat dan

  patuh pada agamanya. Beliau merupakan anak kepada

  seorang ketua paderi di Cordova.

  - Isabella pada usia mudanya sentiasa mempelajari danmengkaji tentang agamanya iaitu Kristian.

  -Isabella dengan berani menentang kehendak ayahnya agar

  kembali kepada Kristian.

  - Beliau akhirnya menjadi seorang tokoh perbandingan

  agama yang ulung bahkan seorang muhaddisah iaitu ahli

  hadis di Cordova.

  -Maulana Saeed Dehlvi yang berketurunan Pakistan dan

  mengkaji sejarah Isabella mengatakan bahawa umur Isabella

  ketika memeluk Islam ialah 22 tahun.

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  9/14

  MENDAPAT HIDAYAH

  -Isabella memeluk Islam setelah tertarik dengan kebenaran

  Islam setetlah menghakimi sebuah majlis perdebatan Islam dan

  Kristian .

  - Perdebatan itu diadakan di sebuah gereja besar di Cordova.

  - Antara perkara dasar yang diperdebatkan ialah konsepTrinity, dosa warisan, dan inti sari agama Kristian yang lain.

  - Setiap hujah paderi-paderi Cordova dipatahkan oleh para

  pelajar Islam yang diketuai oleh Umar Lahmi.

  - Antara peristiwa yang berlaku di dalam majlis perdebatan itu

  ialah Isabella pengsan sebaik sahaja mendengar bacaan al-Quran oleh Umar Lahmi.

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  10/14

  PAHIT GETIR DALAM ISLAM

  -Isabella memeluk Islam secara sembunyi tanpa pengetahuan

  sesiapapun di Cordova.

  -Marah dengan Isabella, ayahnya bertindak menghantar

  Isabella kepada gurunya iaitu FatherMichael dan Father Peter

  dengan harapan Isabella kembali kepada agama Kristian.

  -Melihat keadaan Isabella yang tidak dapat dikembalikan

  kepada agama Kristain lagi maka ayahnya dan gurunya

  bertindak menghantar ke Pihak Inkuisi Kristian.

  - Di situlah Isabella melihat ritual-ritual yang dijalankan Inkuisi

  Kristian seperti seorang rahib yang diikat kaki dn tangannyadengan rantai dan disebat dengan cemeti.

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  11/14

  BENTUKDAKWAH ISABELLA

  Isabella menjalankan dakwah dengan dua cara: Dakwah Bil Mujahadah

  -Bentuk dakwah inilah yang paling banyak digunakan oleh

  Isabella.- Perdebatan dengan Rahib Toledo inilah yang paling

  menarik kerana ia berlaku secara terbuka dihadapan orang

  ramai.

  - Hasil daripada perdebatan tersebut, ramai golongan

  terpelajar Kristian yang mengikuti perdebatan itu memeluk

  Islam begitu juga dengan Rahib Toledo.

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  12/14

  . DakwahMelalui Surat.

  Isabella mengutuskan surat kepada ayahnya ketika ayahnyamengadakan perhimpunan besar dan sulit Kristian di sebuah

  gereja.

  1) Allah itu Esa dan tidak ada sekutu baginya

  2) Doktrin Trinity tidak memaparkan kesucian Tuhan keranamenyamakan Tuhan dengan manusia sedangkan dalam al-

  Quran dan Injil disebutkan bahawa manusia dan Tuhan tidak

  sama.

  3) Tiap-tiap manusia yang lahir menurut Islam adalah suci

  daripada dosa dan mustahil seorang bayi yang tidak tahu apa-

  apa mendapat dosa yang dikenali dosa warisan. Dosa warisan

  adalah satu bentuk tuduhan fitnah ke atas kemuliaan Nabi

  Adam dan Hawa a.s

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  13/14

  4) Keutamaan yang diberikan oleh al-Quran ke atas akhlak dan

  guru-guru itu ialah kemulian dan ketinggian moral (akhlak) itu

  yang tidak akan ditemui dalam agama lain.

  5) Kitab suci al-Quran yang diturunkan untuk menerangkan

  kebenaran yang telah lama dicemarkan dan dipalsukan. Al-Quran

  membersihkan segala fitnah terhadap para nabi dan rasul malah

  tanggapan buruk terhadap agama Islam itu sendiri.

  6) Islam menyebut secara terperinci akan hak-hak wanita dan

  perintah pembebasan hamba abdi. Malah meniupkan semangat

  persaudaraan antara umat manusia dan menetapkan hubungan

  dengan Allah yang mana tidak terdapat dalam agama Kristian.

  7) Islam menyuburkan moral manusia dan menyediakan tatasusila

  yang tetap bagi manusia dimana dengan mematuhinya manusia

  mampu mngawal nafsu secara sederhana.

 • 8/7/2019 PERBANDINGAN UGAMA

  14/14

  MENINGGAL DUNIA

  Sepanjang hayatnya, Isabella terus menyembahkan

  baktinya kepada keagungan Islam. Di satu pihak dia

  menutup mulut orang-orang Kristian dan di pihak lain

  pula dia mencurahkan ilmu pengetahuannya ke dalam

  dunia pembelajaran, ilmu hadith dan penafsiran kitab

  suci al-Quran. Beratus ribu cendekiawan Islam telah

  mendapat manfaat daripada ilmunya. Isabella telah hidupsehingga mencapai usia 80 tahun dan telah menutup mata

  dalam keadaan yang damai dan tenang, diratapi oleh

  seluruh penduduk Sepanyol.

  Berjuta-juta orang telah mengiringi jenazahnya ke tempatpersemadian yang terakhir. Orang-orang di tempat yang

  jauh ada yang melakukan solat ghaib untuk arwahnya

  dan memanjatkan doa ke hadrat Allah SWT agar rohnya

  ditempatkan bersama orang-orang yang soleh.