Click here to load reader

Pengajaran KBAT Sains-1

  • View
    70

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lesson Study

Text of Pengajaran KBAT Sains-1

1.0PENGENALANLesson study ini secara ringkasnya merupakan suatu program yang bertapak di Jepun pada tahun 1960an dan dikembangkan ke seluruh dunia, dengan Malaysia mula mengetengahkan Lesson Study pada tahun 2004. Lesson study berasal dari bahasa Jepun, jugyokenkyu yang merupakan gabungan dua perkataan iaitu jugyo bermaksud pelajaran dan kenkyu yang bererti pengkajian. Oleh itu, lesson study boleh didefinisikan sebagai penelitian atau pengkajian terhadap pelajaran. Dalam amalan lesson study, guru-guru perlu mengenalpasti masalah yang wujud dalam amalan pengajaran dan membuat penambahbaikan dalam sesi pengajaran tersebut (Lewis & Fischman, 2013). Lesson study adalah kaedah dalam memperbaiki pengajaran secara berterusan bagi semua guru. Ia juga merupakan merupakan satu program pembangunan professional guru yang membentuk sebuah komuniti belajar secara konsisten dan sistematik dalam kalangan guru dalam usaha meningkatkan potensi diri individu guru dan anggota kumpulan.Dalam aktiviti lesson study, guru-guru mengkaji sesi pengajaran dan pembelajaran melalui perancangan dan pemerhatian secara kolaboratif dengan tujuan memperkembangkan kualiti pengajaran sesama guru. Ini dilakukan dengan tujuan supaya ia dapat memberikan impak yang positif terhadap aspek pembelajaran murid. Lesson study perlu dilaksanakan secara sistematik dan teratur agar guru-guru yang terlibat mendapat impak yang sewajarnya. Keberkesanan lesson study bergantung kepada penglibatan guru secara sepenuhnya dan dengan kerelaan hati.

Perancangan dan pemerhatian secara kolaboratif dapat dijelaskan dengan amalan guru-guru dalam: Merancang dan menyedia rancangan mengajar Membuat pemerhatian terhadap pengajaran guru Membuat refleksi terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran, dan seterusnya Mengubahsuai untuk menambaik rancangan mengajar

2.0 CIRI-CIRI UTAMA LESSON STUDYTerdapat lima ciri utama lesson study iaitu;(i) Lesson Study ialah model peningkatan pengajaran guru berterusan jangka panjang, (ii) Lesson Study berfokus kepada pembelajaran murid,(iii) Lesson Study secara langsung bertumpu kepada peningkatan pengajaran berdasarkan kesesuaian(iv) Lesson Study memerlukan usaha yang kolaboratif dalam kalangan guru.(v) Guru yang terlibat dalam lesson study melihat diri mereka menyumbang kepada perkembangan pengetahuan mengenai pengajaran dan juga perkembangan professional diri sendiri.

3.0 OBJEKTIF LESSON STUDY Meningkatkan kulaiti dan amalan pembelajaran dan pengajaran guru Menyediakan peluang berlakunya aktiviti perkongsian ilmu, kepakaran dan bekerjasama dalam kalangan guru Mewujudkan semangat kerja berpasukan Memberi bimbingan kepada guru-guru dalam Membudayakan lesson study sebagai salah satu strategi perlaksanaan kursus dalam meningkatkan profesionalisme guru Meningkatkan keupayaan guru sama ada dalam pengetahuan dan kemahiran Meningkatkan kerjasama dikalangan guru-guru Meningkatkan keupayaan guru dalam mengurus, menyusun sesi pembelajaran Meningkatkan sensitiviti dalam pembangunan pendidikan guru terutamanya mengambil kira dinamik pelajar

4.0KITARAN LESSON STUDYDi dalam jadual di bawah menunjukkan kitaran lesson study

Lesson Study terdiri daripada kitaran yang terdiri daripada 5 fasa atau peringkat, iaituFasa 1 : Menentukan Gol PengajaranFasa 2 : Merancang PengajaranFasa 3 : Ajar / Perhati PengajaranFasa 4 : Nilai / Reflek PengajaranFasa 5 : Ubahsuai Pengajaran

Berikut merupakan kitaran daripada 5 fasa lesson study yang diaplikasikan dalam pengajaran KBAT bagi mata pelajaran Sains tahun empat.

Fasa 1 : Menentukan Gol PengajaranCikgu Asnida, Cikgu Normashita , Cikgu Marlina, Cikgu Suhana dan Cikgu Nurul Aini berbincang bagi menentukan gol pengajaran atau pun objektif pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid dalam pengajaran dan pembelajaran Sains tahun empat bagi tajuk pengukuran.

Fasa 2 : Merancang PengajaranKemudian guru-guru terlibat berbincang bagi menentukan langkah-langkah dan aktiviti-aktiviti yang sesuai atau difikirkan memberikan impak maksimum kepada pengajaran dan pembelajaran dan murid. Kaedah yang sesuai juga dimasukkan dalam perancangan pengajaran hasil daripada perbincangan guru-guru ini.

Fasa 3 : Ajar / Perhati PengajaranCikgu Marlina dipilih untuk mengajar rancangan mengajar yang telah dibincangkan tadi. Manakala Cikgu Asnida, Cikgu Normashita, Cikgu Suhana dan Cikgu Nurul Aini berada di kelas bagi memerhatikan pengajaran tersebut bersama-sama Guru Besar SK St Theresa, Cikgu Hai Kiang a/l Din Deng dan Guru Penolong Kanan HEM SK St Theresa iaitu Cikgu Manjeet Kaur a/p Mela Singh. Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Hem ini merupakan guru yang berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun dalam mengajar. Mereka juga telah mendapat pendedahan KBAT melalui kursus dan taklimat yang dihadiri sebelum ini.

Fasa 4 : Nilai / Refleksi PengajaranSesi perbincangan antara guru pengajar dan rakan-rakan guru dijalankan selepas berakhirnya sesi pengajaran bagi menilai atau memberi refleksi kepada pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dengan diperhatikan oleh Cikgu Hai Kiang a/l Din Deng dan Cikgu Manjeet Kaur. Perkara yang difokuskan adalah dari aspek pengajaran guru, pembelajaran murid, bahan bantu mengajar/lembaran kerja dan strategi pengajaran.

Fasa 5 : Ubahsuai PengajaranJika didapati rancangan mengajar tadi tidak sesuai dan tidak mencapai objektif, maka rancangan mengajar tadi perlu diubahsuai supaya dapat digunakan oleh guru lain atau pun digunakan pada masa akan datang.

25

5.0RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KBAT) SAINS TAHUN EMPAT

Mata Pelajaran:Sains (sekolah rendah)Kelas:4 RajinTema/Tajuk:Sains Fizikal/PengukuranMasa:12.10 tengah hari - 1.10 petang (60 minit)Bilangan Murid:20 orangStandard Kandungan:6.1Memahami ukuran panjangStandard Pembelajaran:6.1.1Menyatakan panjang ialah ukuran antara dua titik.6.1.2Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang tidak piawai.

Objektif Pembelajaran:Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :i) Menyatakan panjang ialah ukuran antara dua titikii) Menggunakan alat tidak piawai untuk mengukur panjang seperti : Jengkal, hasta dan tapak kaki Klip kertas, kapur tulis dan anak mancis KPS:Memerhati, membuat inferens, mengukur dan menggunakan nombor, dan berkomunikasi

EMK:Konstruktivisme, kreativiti, bahasa dan nilai

Bahan Bantu Mengajar:Komputer riba, skrin tayangan, anggota badan (jengkal, hasta, tapak kaki), klip kertas, kapur tulis, anak mancis dan penyedut minuman, meja murid, pen marker, kertas sebak dan kotak kasut

Penilaian PdP:Lembaran kerja

Refleksi:

FasaIsi KandunganAktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Aktiviti GuruAktiviti Murid

Fasa Persediaan

(5 minit)Definisi panjang1) Guru menunjukkan dua objek iaitu sebatang pensel dan penyedut minuman dan mengemukakan soalan kepada murid.

Pensel

Penyedut minuman

Cth. Soalan : a) Antara kedua-dua objek ini, yang manakah lebih panjang?b) Apakah yang dimaksudkan dengan panjang?c) Bagaimanakah kamu menentukan panjang kedua-dua objek ini objek?d) Bagaimanakah cara kamu mengukur panjang kedua-dua objek ini?2) Guru mengaitkan aktiviti soal jawab ini dengan tajuk yang akan dipelajari.

1) Murid memerhati dengan teliti dua objek yang ditunjukkan oleh guru. Cth. jawapan :a) Penyedut minumanb) Panjang ialah ukuran antara dua titikc) Dengan mengukur panjang objek tersebut.d) Dengan mengukur bermula dari hujung hadapan hingga hujung belakang objek tersebut.

Fasa Imaginasi

(10 minit)Alat pengukuran tidak Piawai

1) Guru menunjukkan video tentang ukuran panjang.

SID THE SCIENCE KID | Exploring Measurement | PBS KIDS. Dimuat turun dari

www.youtube.com/watch?v=3hlkRcTFxY

2) Guru mengemukakan beberapa soalan berkaitan dengan video yang ditayangkan. Cth. Soalan :a) Apakah yang dibincangkan oleh guru bersama murid di dalam video ini?b) Apakah yang digunakan oleh seorang murid lelaki dalam video itu untuk mengukur panjang kelasnya?c) Pada pendapat kamu, adakah cara yang digunakan oleh murid lelaki itu sesuai untuk mengukur panjang kelasnya? Mengapa?d) Apakah bahagian-bahagian anggota badan yang lain yang boleh digunakan untuk mengukur panjang ? e) Apakah alat-alat lain yang boleh digunakan untuk mengukur panjang selain daripada pembaris dan pita ukur?3. Guru membimbing murid menjelaskan bahawa apabila kita menggunakan alat selain pembaris dan pita ukur untuk mengukur penjang maka alat tersebut dipanggil alat pengukuran tidak piawai.

1) Murid memerhatikan video yang ditayangkan.2) Murid diberi masa berfikir untuk mencari jawapan. Cth. Jawapan:a) Cara untuk mengukur panjang objek yang besar seperti panjang kelas.b) Anggota badan.c) Sesuai. Ini kerana dia menggunakan anggota badan yang sama untuk mengukur panjang kelas.d) Jengkal, hasta dan tapak kaki.e) Klip kertas, pensel, anak mancis dan penyedut minuman.

* Guru menerima mana-mana jawapan murid yang sesuai

3) Murid dibimbing oleh guru untuk menjelaskan bahawa alat yang digunakan untuk mengukur panjang selain daripada pembaris dan pita ukur dinamakan alat pengukuran tidak piawai.

Fasa Perkembangan

(25 minit)Aktiviti penyiasatan :

Mengukur panjang objek menggunakan alat pengukuran tidak piawai-jengkal dan hasta-klip kertas, kapur tulis, dan anak mancis

1) Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 4 5 orang murid setiap kumpulan,2) Guru menyediakan 4 buah kotak yang setiap satunya mengandungi klip kertas, kapur tulis dan anak mancis 3) Guru mengedarkan kotak tersebut, pen marker dan kertas sebak kepada setiap kumpulan.4) Guru meminta murid mengukur panjang meja murid menggunak