of 52 /52
ISI KANDUNGAN Kata-kata Aluan Pengarah BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Ringkasan Eksekutif 1.2 Pengenalan dan Latar Belakang Agensi 1.3 Carta Organisasi 1.4 Carta Fungsi dan Peranan Agensi 1.5 Punca Kuasa (Hal Ehwal Islam) 1.6 Punca Kuasa (Pentadbiran) 1.7 Stakeholders dan Pelanggan BAB 2 SENARIO PERSEKITARAN 2.1 Isu-Isu / Cabaran-Cabaran Kritikal BAB 3 HALA TUJU STRATEGIK 3.1 Visi 3.2 Misi 3.3 Moto 3.4 Nilai Bersama BAB 4 STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN 4.1 Teras Strategik Dan Pelan Tindakan BAB 5 IMPLEMENTASI KE ARAH KEJAYAAN 5.1 Elemen Penentu Kejayaan 5.2 Mekanisme Perlaksaan 5.3 The Way Forward BAB 6 PENUTUP

pelan strategik jabatan

 • Author
  doanthu

 • View
  308

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of pelan strategik jabatan

 • ISI KANDUNGAN

  Kata-kata Aluan Pengarah

  BAB 1 PENDAHULUAN

  1.1 Ringkasan Eksekutif

  1.2 Pengenalan dan Latar Belakang Agensi

  1.3 Carta Organisasi

  1.4 Carta Fungsi dan Peranan Agensi

  1.5 Punca Kuasa (Hal Ehwal Islam)

  1.6 Punca Kuasa (Pentadbiran)

  1.7 Stakeholders dan Pelanggan

  BAB 2 SENARIO PERSEKITARAN

  2.1 Isu-Isu / Cabaran-Cabaran Kritikal

  BAB 3 HALA TUJU STRATEGIK

  3.1 Visi

  3.2 Misi

  3.3 Moto

  3.4 Nilai Bersama

  BAB 4 STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN

  4.1 Teras Strategik Dan Pelan Tindakan

  BAB 5 IMPLEMENTASI KE ARAH KEJAYAAN

  5.1 Elemen Penentu Kejayaan

  5.2 Mekanisme Perlaksaan

  5.3 The Way Forward

  BAB 6 PENUTUP

 • KATA-KATA ALUAN PENGARAH JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG

  Pelan Strategik JHEAIPP 2016-2020 digubal untuk menentukan pengurusan hal ehwal

  Islam di negeri ini berjalan sebaik mungkin sesuai dengan cabaran semasa yang sentiasa

  berubah. Bagi memenuhi ekspektasi pelanggan dan stakeholders, pelan strategik ini telah

  mengambilkira keputusan semua pihak yang keperluan terhadap agama Islam itu sendiri

  bersesuaian dengan Islam sebagai Pembawa Rahmat Kepada Sekalian Alam seperti yang

  dinyatakan di dalam Surah Al-Anbiya' Ayat 107 yang bermaksud :

  Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan

  untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

  Melalui pelan ini diharap dapat melahirkan umat Islam yang seimbang dunia dan akhirat.

  Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan

  penggubalan pelan strategik ini.

  DATO HAJI SAZALI BIN HAJI HUSSEIN

  Pengarah

  Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

 • BAB 1: PENDAHULUAN

  RINGKASAN EKSEKUTIF

  Pelan Strategik ini digubal dengan hasrat untuk memartabatkan pengurusan hal ehwal agama Islam Negeri

  Pulau Pinang. Pelan Strategik ini meliputi latar belakang Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang

  (JHEAINPP) iaitu sejarah, carta organisasi, fungsi jabatan, punca kuasa dan juga stakeholders jabatan. Pelan ini

  juga menggariskan enam isu dan cabaran utama dalam menguruskan hal ehwal agama Islam iaitu:

  Bagi menangani isu dan cabaran tersebut, pelan strategik JHEAIPP telah menggariskan lima teras strategik seperti

  berikut:

  Kejayaan perlaksaan lima objektif strategik di atas dan pelan tindakannya akan dapat ditentukan melalui

  pemantapan struktur organisasi, pengurusan ilmu yang berkesan dan sistematik, pembangunan modal insan,

  pendekatan dakwah bersepadu, dan perkembangan teknologi maklumat. Dengan perlaksanaan strategik ini maka

  JHEAIPP akan menjadi agensi yang terunggul dalam pengurusan Islam dan menjadi rujukan di peringkat negeri,

  kebangsaan malah ke peringkat global.

  1.

  Tahap kesedaran dan penghayatan Islam di kalangan masyarakat yang belum menyeluruh

  2.

  Ancaman akidah, pemikiran dan dakyah agama-agama lain semakin menyerlah

  3. Isu perpaduan ummah

  4. Persepsi negatif terhadap pihak pengurusan hal ehwal Islam

  5. Propaganda media terhadap Islam

  6. Arus globalisasi yang menjejaskan kualiti pegangan nilai dan

  sosiobudaya masyarakat

  1. Pemerkasaan keupayaan dan kapasiti organisasi untuk meningkatkan mutu

  penyampaian perkhidmatan

  2. Pengukuhan pengurusan institusi pendidikan Islam ke arah melahirkan insan kamil

  4. Pemerkasaan agenda dakwah ke arah pembentukan khaira ummah berasaskan

  khaira ummah

  5. Pemantapan pentadbiran undang-undang Islam ke arah mendaulatkan syariat

  Islam

  3. Pembangunan Institusi Masjid dan Surau sebagai teras pembentukan khaira

  ummah

 • PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG AGENSI

  Sejarah pentadbiran hal ehwal agama Islam telah bermula sebelum merdeka lagi apabila telah wujud lembaga

  penasihat Agama Islam yang bertugas sebagai penasihat dan bertanggungjawab mengenai hal ehwal agama Islam

  Negeri Pulau Pinang. Pada tahun 1955, satu jawatankuasa telah dilantik oleh kerajaan negeri Pulau Pinang untuk

  menubuhkan Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan Seberang Perai. Majlis Agama Islam telah ditubuhkan pada 15

  April, 1959 setelah Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang meluluskan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam

  Tahun 1959. Berikutan dengan penubuhan Majlis Agama Islam, kerajaan telah menubuhkan Jabatan Hal Ehwal

  Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP) dengan tujuan:

  JHEAIPP ketika itu mempunyai empat (4) bahagian iaitu Pentadbiran, Mahkamah Syariah, Penerangan,

  Pelajaran dan Pendidikan serta Masjid Negeri dengan warga seramai 20 orang yang diketuai oleh Yang di-

  Pertua. Yang di- Pertua Hal Ehwal Agama Islam adalah merupakan Ex-Officer Majlis Agama Islam Pulau

  Pinang dan Seberang Perai. Jabatan Mufti juga merupakan satu pengisian di bawah JHEAIPP yang

  berperanan memberikan nasihat dan fatwa dari segi hukum syarak. Perjawatan Jabatan Agama Islam

  Pulau Pinang terus berkembang sehinggalah pada tahun 1982, terdapat seramai 101 warga.

  Seterusnya tahun 1997 fungsi JHEAIPP, Jabatan Mufti dan Mahkamah Syariah dipisahkan berikutan

  bidang tugas masing-masing yang lebih terfokus. Peranan dan tanggungjawab JHEAIPP terus berkembang

  selaras dengan perubahan semasa. Oleh kerana itu, JHEAIPP juga telah distruktur semula pada tahun 2007

  di mana bilangan perjawatan telah bertambah dari 167 kepada 330. Di bawah penstrukturan ini gred-gred

  jawatan telah dinaikkan seperti gred jawatan Pengarah, Pegawai Tadbir Agama Daerah, Imam Besar,

  Imam Masjid Daerah dan Ketua Penolong Pengarah Dakwah yang menunjukkan peranan jabatan yang

  semakin meningkat.

  1. Mentadbir dan memastikan hal-hal yang bersangkutan dengan Agama Islam dalam Negeri

  Pulau Pinang menurut Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Tahun 1959 sejajar

  dengan usaha Kerajaan Negeri yang perlu menitikberatkan Hal Ehwal Agama Islam seperti

  yang termaktub dalam Bahagian I Perkara 3 Perlembagaan Malaysia. Jabatan Agama Islam

  Pulau Pinang ditugaskan untuk meninggikan dan mengembangkan syiar Islam khususnya

  supaya kedudukan Agama Islam sebagai Agama Rasmi Negara terjamin dan terpelihara.

  2. Memberi khidmat nasihat kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP)

  bagi menasihati D.Y..M.M. Yang di-Pertuan Agong dalam perkara-perkara yang

  bersangkutan dengan Agama Islam.

 • CARTA ORGANISASI JHEAIPP

  PENGARAH (TERBUKA) JUSA C

  UNIT PENTADBIRAN

  DAN PEMBANGUNAN

  SUMBER MANUSIA

  BAHAGIAN KHIDMAT

  PENGURUSAN

  PTD - M48

  BAHAGIAN

  PENGUATKUASAAN

  PHEI - S48

  BAHAGIAN PENDAKWAAN

  PEG. SYARIAH LS 48

  BAHAGIAN PENGURUSAN

  MASJID & SURAU

  PHEI - S44

  BAHAGIAN UNDANG-

  UNDANG KELUARGA ISLAM

  PHEI - S48

  BAHAGIAN PENDIDIKAN

  PPPS - DG48

  BAHAGIAN DAKWAH

  PHEI - S52

  BAHAGIAN PENGURUSAN

  HALAL

  PHEI - S48

  PEJABAT AGAMA DAERAH

  SEBERANG PERAI UTARA

  (KEPALA BATAS)

  PHEI - S44

  PEJABAT AGAMA DAERAH

  SEBERANG PERAI UTARA

  (BUTTERWORTH)

  PHEI - S44

  PEJABAT AGAMA DAERAH

  SEBERANG PERAI SELATAN

  PHEI - S44

  PEJABAT AGAMA DAERAH

  TIMUR LAUT

  PHEI - S44

  PEJABAT AGAMA DAERAH

  SEBERANG PERAI TENGAH

  PHEI - S48

  PEJABAT AGAMA DAERAH

  BARAT DAYA

  PHEI - S48

  UNIT

  KEWANGAN

  UNIT

  PENTADBIRAN

  UNIT

  PEMBANGUNAN

  UNIT TEKNOLOGI

  MAKLUMAT

  UNIT

  AKADEMIK

  UNIT

  PENTADBIRAN

  PENDIDIKAN

  UNIT

  NAZIRAN UNIT PENERBITAN /

  PENERANGAN

  UNIT

  UKHUWAH

  UNIT DAKWAH

  DAN TARBIAH

  UNIT

  PENTADBIRAN

  UNIT PENAPISAN

  MEDIA

  UNIT PEMANTAPAN

  AKIDAH & SYARIAH

  UNIT PENGURUSAN

  HALAL

  UNIT

  PENTADBIRAN

  UNIT

  PENTADBIRAN

  UNIT

  DAERAH

  UNIT

  QARYAH

  UNIT MASJID

  NEGERI

  UNIT

  PEMBANGUNAN

  KELUARGA

  UNIT KHIDMAT

  NASIHAT

  UNIT PENDAFTARAN

  NCR

  UNIT

  PENTADBIRAN

  UNIT

  OPERASI

  UNIT PENCEGAHAN

  DAN SIASATAN

  UNIT

  PENTADBIRAN

  UNIT PERUNDANGAN

  SYARIAH

  UNIT PENDAKWAAN

  SYARIAH

  UNIT

  PENTADBIRAN

 • CARTA FUNGSI JHEAIPP

  BAHAGIAN

  KHIDMAT

  PENGURUSAN

  1. Menguruskan hal-hal Pentadbiran Am dan Perkhidmatan 2. Menguruskan belanjawan dan kewangan 3. Menguruskan hal-hal sumber manusia 4. Menguruskan hal-hal berkaitan ICT 5. Menyelaras dan melaksanakan projek-projek pembangunan kecil (keagamaan) 6.Menyelaraskan program-program / kursus anjuran jabatan 7. Urusetia kepada jawatankuasa peringkat jabatan

  BAHAGIAN

  PENDIDIKAN

  1. Menguruskan pentadbiran am perjalanan sekolah-sekolah agama dan perkhidmatan guru-guru agama. 2. Mengawal ko-kurikulum sekolah-sekolah agama 3. Menjalankan Peperiksaan Menengah Rendah dan Tinggi Agama di sekolah-sekolah agama 4. Menguruskan permohonan biasiswa kepada pelajar-pelajar IPT jurusan agama. 5. Menjalankan kursus-kursus kepada guru-guru agama. 6. Melaksanakan program kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA)

  BAHAGIAN

  DAKWAH

  1. Menguruskan program rasmi keagamaan. 2. Menguruskan senarai penceramah bertauliah dan menyusun kuliah agama di jabatan/agensi, institut, kolej sebagai mana yang dipohon. 3. Menguruskan permohonan tauliah mengajar agama dan kebenaran menganjurkan ceramah. 4. Menguruskan program dakwah tahunan kepada kumpulan sasaran tertentu. 5. Menerbitkan bahan bercetak berunsurkan dakwah 6.Menulis dan menerbit teks khutbah, artikel dan lain-lain. 7. Menguruskan pengislaman dan pendaftaran saudara baru. 8. Mentadbir rumah perlindungan saudara baru (Darul Hidayah) 9. Menguruskan kursus kefahaman Islam yang berkaitan saudara baru.

  BAHAGIAN

  PENGURUSAN

  HALAL

  1. Menjalankan pemeriksaan dan menguruskan permohonan sijil halal. 2. Menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan ke atas penggunan logo halal pada bahan-bahan, makanan, minuman dan bahan-bahan gunaan lain.

  BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM

  1. Mengurus perlantikan dan menyelaras perlaksanaan tugas-tugas Pendaftar dan Penolong Pendaftar perkahwinan, penceraian dan ruju' negeri Pulau Pinang. 2. Menyelaras pentadbiran pengurusan perkahwinan, penceraian dan ruju' negeri Pulau Pinang. 3. Menguruskan pemberian permit kepada syarikat yang mengendalikan kursus praperkahwinan Islam di negeri Pulau Pinang. 4. Memberi perkhidmatan kaunseling kekeluargaan kepada masyarakat. 5. Menyediakan PPKI dan PPS sebagai tempat rujukan orang awam menyelesaikan masalah. 6. Mengadakan program kekeluargaan dengan kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan lain-lain jabatan.

  BAHAGIAN

  PENDAKWAAN

  1. Meneliti dan membuktikan kertas siasatan sebelum membawa ke Mahkamah Syariah. 2. Menyediakan dan menyemak kertas-kertas pertuduhan. 3. Menjalankan tugas pendakwaan di Mahkamah Rendah, Tinggi dan Rayuan Syariah. 4. Memastikan peruntukan undang-undang berkaitan prosedur, siasatan, keterangan dan pendakwaan dipatuhi sebagaimana diperuntukan. 5. Memastikan statistik jenayah dikemaskini bagi tujuan rekod dan rayuan. 6. Bertindak sebagai urusetia bagi hal ehwal yang berkaitan dengan Enakmen Undang-Undang yang berkaitan Syariah. 7. Menyedia dan menyemak draf undang-undang atau draf pindaan undang-undang. 8. Meneliti dan

  menyemak kes-kes

  rayuan yang memerlukan

  penjelasan terhadap

  undang-undang.

  9. Mewujudkan

  hubungan dan jalinan

  kerjasama dalam hal

  ehwal berkaitan

  Enakmen/ Undang-

  Undang Syariah dengan

  Pejabat Penasihat

  Undang-Undang Negeri.

  BAHAGIAN

  PENGUATKUASAAN

  1. Menjalankan tindakan penguatkuasaan berdasarkan undang-undang. 2. Berurusan dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain yang berkenaan dalam menjalankan penguatkuasaan. 3. Menyediakan keperluan-keperluan penguatkuasaan berdasarkan undang-undang. 4. Mengawal dan menyelia pesalah-pesalah 5. Menjalankan siasatan dan menyediakan kertas siasatan 6. Menapis bahan-bahan penerbitan bercetak khususnya buku yang menyentuh tentang agama Islam. 7. Menapis bahan-bahan audio-visual, rencana, ceramah, syarahan, nasyid, iklan, drama, dan seumpamanya yang diterbitkan dalam bentuk VHS, VCD dan sebagainya untuk terbitan media awam. 8. Bekerjasama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam menapis dan memperakukan kebenaran masuk buku-buku agama termasuk yang mengandungi ayat-ayat suci Al-Quran yang diimport dari luar negara. 9. Menjalankan penguatkuasaan terhadap penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran. 10 . Menjalankan kajian /penyelidikan terhadap ajararan-ajaran seperti ajaran tarekat, tassawuf, perbomohan, persilatan dan sebagainya.

  BAHAGIAN

  PENGURUSAN MASJID

  DAN SURAU

  1. Menguruskan pelantikan dan pentauliahan Ahli Jawatankuasa Qaryah. 2. Menguruskan lantikan dan pentauliahan pegawai Masjid. 3. Menyelia dan mengawal perjalanan masjid dan surau. 4. Menguruskan program dan latihan kepada Jawatankuasa Qaryah dan Pegawai Masjid. 5. Menguruskan Sekolah Tadika, Kelas KAFA dan kelas agama di Masjid Negeri. 6. Menguruskan kelas pengajian Takmir di masjid dan surau.

  BAHAGIAN

  AGAMA DAERAH

  1. Melaksanakan

  fungsi-fungsi

  dan operasi

  jabatan di

  peringkat daerah.

  PENGARAH

 • PUNCA KUASA (HAL EHWAL ISLAM)

  DYMM SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG

  MAJLIS KEBANGSAAN

  BAGI HAL EHWAL

  AGAMA ISLAM (MKI)

  MAJLIS AGAMA ISLAM

  NEGERI PULAU PINANG

  (MAINPP)

  T.Y.T YANG DI PERTUA

  NEGERI PULAU PINANG

  JAKIM

  PERSIDANGAN KETUA

  JABATAN / MAJLIS

  AGAMA ISLAM (PKJ)

  MESYUARAT

  MAINPP

  JHEAIPP

  MAJLIS MESYUARAT

  KERAJAAN NEGERI

  JAWATANKUASA

  MMK AGAMA

  ENAKMEN

  1. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) 2004

  2. ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) 2004

  3. ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004

  4. ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004

  5. ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004

  6. ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 1996

  7. ENAKMEN PENGAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM (PULAU PINANG) 1989

 • PUNCA KUASA (PENTADBIRAN)

  JHEAIPP

  SURAT PEKELILING / PEKELILING

  PERBENDAHAR -AAN

  ARAHAN PERBENDAHAR

  -AAN

  PERINTAH AM

  SURAT PEKELILING / PEKELILING KEWANGAN

  NEGERI SURAT PEKELILING / PEKELILING

  PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN

  NEGERI

  SURAT PEKELILING / PEKELILING

  AM

  SURAT PEKELILING / PEKELILING

  PERKHIDMATAN

  AKTA TATACARA

  KEWANGAN 1957

 • STAKEHOLDERS & PELANGGAN

  J

  H

  E

  A

  I

  P

  P

  STAKEHOLDER

  S PELANGGAN

  Agensi Kerajaan

  Sektor Swasta

  Pertubuhan-

  pertubuhan bukan

  Kerajaan NGO

  Orang awam Islam

  dan bukan Islam

  Institut Agama Islam

  D.Y.M.M. Seri

  Paduka Baginda

  Yang Di Pertuan

  Agong

  T.Y.T Yang Dipertua

  Negeri Pulau Pinang

  Y.B Ahli - Ahli Majlis

  Mesyuarat Kerajaan

  Y.B Setiausaha

  Kerajaan Negeri

  YDP MAINPP

 • BAB 2 : SENARIO PERSEKITARAN

  ISU-ISU & CABARAN- CABARAN KRITIKAL

  Perubahan persekitaran yang didorong oleh faktor-faktor luaran dan dalaman termasuk pelbagai isu

  agama memberi impak secara langsung kepada tanggapan dan persepsi masyarakat umum terhadap

  keberkesanan pelaksaan fungsi dan tanggungjawab yang dimainkan oleh JHEAIPP. Keadaan ini perlu

  ditangani secara terancang, bijaksana dan berhemah. Di antara cabaran tersebut adalah seperti berikut:

  01. TAHAP KESEDARAN DAN PENGHAYATAN ISLAM DI KALANGAN

  MASYARAKAT YANG BELUM MENYELURUH.

  02. ANCAMAN AKIDAH, PEMIKIRAN DAN DAKYAH AGAMA-AGAMA

  LAIN SEMAKIN MENYERLAH

  03. ISU PERPADUAN UMMAH

  04. PERSEPSI NEGATIF TERHADAP PIHAK PENGURUSAN HAL

  EHWAL ISLAM

  05. PROPAGANDA MEDIA TERHADAP ISLAM.

  06. ARUS GLOBALISASI YANG MENJEJASKAN KUALITI PEGANGAN

  NILAI DAN SOSIOBUDAYA MASYARAKAT.

 • 01. TAHAP KESEDARAN DAN PENGHAYATAN ISLAM DI KALANGAN

  MASYARAKAT YANG BELUM MENYELURUH

  Di peringkat nasional, Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam telah pun diperkenalkan sejak tahun 1985.

  Pelaksanaan dasar ini telah banyak memberi impak kepada penghayatan Islam di kalangan masyarakat

  termasuklah masyarakat di negeri Pulau Pinang. Namun begitu keberkesanannya agak rendah. Perkara ini

  boleh dilihat berasaskan kepada gejala-gejala sosial tertentu seperti mat rempit, murtad, rogol, penagihan

  dadah, sumbang mahram, keruntuhan akhlak, kerapuhan institusi keluarga dan lain-lain. Walaupun

  pelbagai agensi kerajaan mempunyai agenda dan program tersendiri bagi menangani cabaran ini

  mengikut bidang kuasa masing-masing, namun masyarakat meletakkan harapan yang tinggi kepada

  agensi-agensi agama untuk menangani isu-isu sosial secara lebih efektif dan menyeluruh. Fenomena ini

  adalah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh JHEAIPP bagi memantapkan visi dan misinya secara

  berkesan.

 • STATISTIK KES JENAYAH SYARIAH NEGERI PULAU PINANG

  TAHUN 2012 2015

  ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 1996

  2012 2013 2014 2015

  0 2 1 0

  0 0 1 0

  0 0 2 0

  81 103 95 154

  83 70 68 74

  11 37 28 7

  50 18 14 54

  971 826 751 831

  2 6 6 0

  629 408 336 461

  0 14 8 0

  0 0 3 0

  32 6 17 8

  Jadual 1 :

  Jenis Kesalahan

  Seksyen 4. Doktrin palsu.

  Seksyen 6. Dakwaan palsu.

  Seksyen 15(a). Tidak menghormati Ramadhan./ menjual kepada mana-mana orang

  Seksyen 15(b). Tidak menghormati Ramadhan.

  Seksyen 18. Berjudi.

  Seksyen 19(1) Minuman yang memabukkan.

  Seksyen 23. Persetubuhan luar nikah.

  Seksyen 27. Khalwat.

  Seksyen 28. Lelaki berlagak seperti perempuan.

  Seksyen 29. Perbuatan tidak sopan di tempat awam.

  Seksyen 35. Menggalakkan maksiat.

  Seksyen 43 Seksyen 4. Penyubahatan. - Doktrin palsu.

  Seksyen 47 - Seksyen 35 Percubaan. - Menggalakkan maksiat.

 • Jadual 2: Statistik Pendaftaran Penceraian Pada Tahun 2013 Hingga 2015 Bagi Negeri Pulau Pinang

  BIL NAMA DAERAH JUMLAH KES

  2013 2014 2015

  1 SEBERANG PERAI TENGAH 327 369 401

  2 SEBERANG PERAI UTARA(KEPALA BATAS)

  195 209 275

  3 SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH)

  163 123 165

  4 SEBERANG PERAI SELATAN 126 122 156

  5 BARAT DAYA 303 362 362

  6 TIMUR LAUT 271 324 298

  JUMLAH KESELURUHAN 1385 1509 1657

  Jadual 3: Statistik Permohonan Sijil Pengesahan Halal Malaysia Negeri Pulau Pinang Mengikut Skim

  Pensijilan Bagi Tahun 2008 Hingga 2015

  Tahun Produk Gunaan/Makanan

  Premis

  Makanan Hotel Rumah

  Sembelihan Farmaseutikal Logistik Jumlah

  2008 59 11 6 4 0 0 80

  2009 91 14 12 5 0 0 122

  2010 168 17 10 3 0 0 198

  2011 244 26 21 4 0 0 295

  2012 419 60 16 4 0 0 499

  2013 380 53 21 11 4 1 469

  2014 439 64 21 8 18 1 551

  2015 548 49 36 12 9 6 660

 • 02. ANCAMAN AKIDAH, PEMIKIRAN DAN DAKYAH AGAMA-AGAMA LAIN

  SEMAKIN MENYERLAH

  Isu-isu penyelewengan akidah dalam masyarakat sentiasa berlaku silih berganti. Banyak ajaran sesat

  yang berjaya dihapuskan, tetapi ia muncul semula dalam bentuk dan jenama yang lain. Pemikiran

  pemikiran yang janggal atas nama Islam juga sering mengelirukan masyarakat. Ia dipelopori oleh pihak-

  pihak tertentu, khususnya kesan daripada pengaruh-pengaruh pemikiran yang bergerak di luar negara.

  Walaupun agama Islam adalah agama Persekutuan, namun dakyah agama-agama lain semakin ketara dan

  dikhuatiri menggugat akidah umat Islam. Mutakhir ini timbul kecenderungan pihak-pihak tertentu

  menggunakan aspek perundangan untuk mencabar kewibawaan dan maruah umat Islam dalam nada yang

  begitu provokatif dan di luar batas keharmonian.

  03. ISU PERPADUAN UMMAH

  Perpaduan di kalangan bangsa Melayu kelihatan ada pasang surut, khususnya disebabkan perbezaan

  pemikiran dan pegangan siasah. Begitu juga dengan hubungan antara bangsa Melayu, Cina, India dan

  suku-suku kaum lain yang beragama Islam yang masih belum begitu kukuh, walaupun mereka telah

  diikat dengan kesatuan akidah. Dalam hal ini JHEAIPP perlu memainkan peranan penting bagi menyusun

  pelbagai program yang dapat menyatukan umat Islam tanpa mengira bangsa dan pemikiran dalam suatu

  ikatan ummatan wahidah.

 • 04. PERSEPSI NEGATIF TERHADAP PIHAK PENGURUSAN HAL EHWAL

  ISLAM

  Agensi pengurusan hal ehwal Islam sama ada di peringkat pusat atau negeri diakui sebagai institusi

  penting dalam pembangunan dan kemajuan umat Islam. Walaubagaimanapun, wujud tanggapan

  masyarakat berkaitan penyampaian perkhidmatan yang menggambarkan agensi-agensi tersebut sebagai

  tidak berperanan secara berkesan. Hakikatnya, memang diakui bahawa agensi-agensi pengurusan hal

  ehwal Islam di negara ini masih ketinggalan dari segi kemantapan struktur organisasi, sumber manusia

  dan kewangan serta kemahiran tenaga kerjanya. Ini kerana sumber manusia dalam agensi Islam perlu

  mahir dalam dua bidang, iaitu bidang pengurusan dan bidang ilmu-ilmu agama. Usaha-usaha

  memperkukuhkan aspek berkenaan perlu dilakukan secara menyeluruh. Ia juga akan dapat menjana

  perancangan dan pelaksanaan program-program keislaman secara lebih cekap dan berkesan bagi

  mencapai matlamat yang ditetapkan, sekaligus dapat meletakkan imej pengurusan hal ehwal Islam pada

  kedudukan yang selayaknya.

  Walau bagaimanapun, JHEAIPP telah membuat penambahbaikan dalam usaha untuk meningkatkan

  mutu penyampaian perkhidmatan. Jabatan telah memperolehi pensijilan sistem pengurusan kualiti ISO

  9001:2008 Quality Management Systems Requirement dan MS 1900 : 2005 Requirement from Islamic

  Perspective. Selain itu, langkah-langkah penambahbaikan lain yang telah diambil adalah dengan

  meluaskan penggunaan teknologi maklumat. Sistem e-jaipp telah dibangunkan pada tahun 2010 dan

  mengandungi beberapa modul utama iaitu sistem e-saudara, sistem e-munakahat,e-huffaz,e-pembangunan

  dan e-qaryah. Beberapa masjid juga telah memperolehi Sijil Amalan Persekitaran Berkesan (5S)) untuk

  mewujudkan suasana kondusif di masjid.

  PERJAWATAN DI JHEAIPP SEHINGGA 15 DISEMBER 2016

  KEKOSONGAN

  PENGISIAN

  PERJAWATAN TETAP

 • 05. PROPAGANDA MEDIA TERHADAP ISLAM

  Islam diserang dari pelbagai sudut. Akibatnya perpaduan ummah semakin luntur dan bermusuhan

  sesama sendiri. Tambahan pula, laporan media yang berat sebelah menjadi antara faktor yang

  menyebabkan imej Islam dipandang buruk di peringkat antarabangsa. Islam digambarkan sebagai militan

  dan musuh kepada agama-agama lain. Justeru, tanggungjawab bagi membersihkan persepsi ini dan

  mengetengahkan imej sebenar Islam menjadi tugas besar yang harus diberikan keutamaan dan

  disegerakan. JHEAIPP perlu berperanan mempromosikan produk Islam bagi menjana ekonomi ummah

  dan menjadi platform bagi menangkis propaganda Barat secara efisien dan berhikmah.

  06. ARUS GLOBALISASI YANG MENJEJASKAN KUALITI PEGANGAN NILAI

  DAN SOSIOBUDAYA MASYARAKAT

  Arus globalisasi memberi lebih ruang yang terbuka kepada masyarakat untuk mendapat maklumat

  tanpa perlu disaring atau ditapis. Generasi muda masa kini lebih terdedah kepada pelbagai unsur yang

  boleh membentuk persepsi dan nilai yang mungkin boleh menjejaskan akidah dan budaya hidup yang

  murni. Sekiranya arus globalisasi ini tidak ditangani dengan cekap dan strategik, adalah dibimbangi

  bahawa ianya akan mendedahkan masyarakat kepada nilai-nilai yang negatif. Fenomena ini dianggap

  sebagai satu cabaran besar yang perlu dihadapi oleh agensi agama yang bertanggungjawab membina

  peradaban ummah berteraskan akidah dan syariat ke arah pembinaan akhlak yang luhur.

 • BAB 3: HALA TUJU STRATEGIK

  VISI, MISI DAN MOTO

  3.1 VISI

  Menjadi Institusi pengurusan hal ehwal Islam bertaraf antarabangsa

  demi kesejahteraan.

  3.2 MISI

  Membina khaira ummah yang berilmu dan bertaqwa melalui

  pengurusan yang berkualiti berlandaskan syariat Islam

  3.3 MOTO

  "SENTIASA CEMERLANG"

  Untuk mencapai visi dan misi di atas, setiap warga JHEAIPP perlu

  melakukan tugas dengan cemerlang tanpa mengira masa dan

  tempat. Mereka perlu menjadi contoh terbaik kepada orang lain

  dalam segala tindakan

  3.4 NILAI BERSAMA

  Musyawarah, Muhasabah, Muraqabah, Ukhuwah, Unggul,

  Profesional, Prihatin, Qana'ah dan Itqan.

 • 3.4 NILAI BERSAMA

  1. MUSYAWARAH

  Membuat keputusan secara kolektif melalui mesyuarat dan penglibatan anggota serta bersedia

  menerima pandangan dalam memastikan setiap keputusan adalah tepat dan mematuhi hukum syarak.

  Sebarang tugas akan dilaksanakan secara berkumpulan dan bersama menjana fikiran dan tenaga bagi

  melicin, memantap, dan mempercepatkan pelaksanaan sesuatu tugas agar ia dapat dilaksanakan dengan

  berjaya dan cemerlang.

  2. MUHASABAH

  Sentiasa menilai diri dan sesuatu tindakan selaras dengan lunas dan etika Islam serta sedia

  memperbaiki kesilapan dan kesalahan. Sentiasa berusaha mempertingkatkan prestasi dan imej melalui

  kaedah dan strategi yang paling berkesan untuk memberi perkhidmatan yang sebaik mungkin,

  bersesuaian degan jawatan yang disandang. Di samping itu, warga JHEAIPP perlu mempunyai pemikiran

  yang positif dan terbuka serta mampu menerima perubahan dan berusaha menguasainya. Sentiasa

  berusaha menghasilkan kerja dan tugas yang berkualiti dengan cara dan kaedah yang baru dalam bentuk

  yang mudah dan praktikal.

  3. MURAQABAH

  Merasakan diri sentiasa diperhati oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas. Ini akan menjadikan

  setiap individu sentiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, berkualiti dan berintegriti.

  4. UKHUWWAH

  Membudayakan persaudaraan Islam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sentiasa bersikap

  bertimbang rasa, saling hormat menghormati dan membantu antara satu sama lain.

  5. UNGGUL

  Bermaksud pentadbiran dan pengurusan yang terbaik dan terbilang. Sentiasa bersedia menjalankan

  sesuatu tugas yang diberikan dengan serta merta dan dapat menghasilkan output yang bermutu tinggi

  serta menepati kehendak stakeholders atau pelanggan.

  6. PROFESIONAL

  Melaksanakan tugas dan membuat keputusan berdasarkan ilmu, kepakaran, kecekapan dan

  keberkesanan. Sentiasa berusaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara bijaksana berpandukan

  ilmu, kemahiran dan tahap profesionalisme yang tinggi. Membuat pertimbangan yang teliti dalam sesuatu

  tindakan serta membuat keputusan yang rasional berdasarkan fakta tertentu dengan mengambil kira

  kepentingan organisasi, perkhidmatan dan negara.

 • 7. PRIHATIN

  Sentiasa peka dan mengambil perhatian terhadap persekitaran dan masalah ummah. Sentiasa berusaha

  membuat pertimbangan yang saksama dan sama rata dalam setiap tindakan dan keputusan berasaskan

  undang-undang, peraturan, keutamaan dan fakta yang lengkap dan tepat. Penilaian terhadap sesuatu

  tindakan atau keputusan dibuat secara objektif dan analitikal dengan menggunakan kaedah yang betul

  serta memuaskan semua pihak tertentu

  8. QANA'AH

  Tidak bersikap tamak dan sentiasa merasa cukup dengan kurniaan Allah di samping berusaha

  bersungguh-sungguh untuk mengatasi segala kekurangan yang ada.

  9. ITQAN

  Itqan membawa maksud melakukan sesuatu pekerjaan dengan teliti, cermat, kemas dan bersungguh-

  sungguh. Prinsip ini menuntut supaya pekerja melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan serius dan penuh

  kesungguhan. Ketekunan dalam bekerja merupakan perkara yang dituntut manakala sifat bekerja sambil

  lewa adalah dilarang sama sekali oleh Islam.

  Nilai-nilai bersama ini akan menjurus kepada tadbir urus jabatan yang mendukung falsafah Pentadbiran

  Kerajaan Negeri yang berteraskan Cekap, Akauntabiliti dan Telus (CAT).

 • BAB 4: STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN

  4.1 TERAS STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN

  Lima teras strategik yang telah dikenalpasti bagi mencapai visi dan misi yang ditetapkan adalah seperti

  berikut:

  1. Pemerkasaan keupayaan dan

  kapasiti organisasi untuk meningkatkan mutu penyampaian

  perkhidmatan.

  2. Mengukuhkan pengurusan institusi pendidikan Islam ke

  arah melahirkan insan kamil

  3. Pembangunan Institusi Masjid dan Surau sebagai teras

  pembentukan khaira ummah.

  4. Pemerkasaan agenda dakwah

  Islam secara syumul ke arah kesatuan

  khaira ummah berasaskan ahli

  sunnah wal jamaah.

  5.Pemantapan pentadbiran undang-undang Islam ke arah mendaulatkan syariat

  Allah

 • TERAS 1 : PEMERKASAAN KEUPAYAAN DAN KAPASITI ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN.

  Perkhidmatan awam masa kini didepani dengan pelbagai cabaran yang perlu ditangani dengan bijak.

  Mengurus perubahan yang berlaku hendaklah dibuat secara komprehensif dan berkesan. Oleh itu asas

  kepada keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam ialah keupayaan dan kebolehan sumber

  manusia untuk merealisasikan matlamat sesebuah organisasi. Bagi merealisasikan strategi ini, JHEAIPP

  akan mengambil pendekatan untuk memperkasakan keupayaan dan kapasiti organisasi dengan

  melaksanakan strategi seperti berikut :

  1. Memantapkan pengurusan sumber

  manusia.

  2. Memperkasakan pengurusan

  psikologi.

  3. Memantapkan tadbir urus yang lebih sistematik.

  4. Meningkatkan pengunaan teknologi

  dan ICT.

  5. Mempertimbangkan pembangunan infrastruktur dan kemudahan prasarana.

  6. Memperkasakan imej korporat

  jabatan.

 • STRATEGI 1: MEMANTAPKAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemantapan

  kompetensi dan

  motivasi

  1)Latihan dan

  Kompetensi

  kepada warga

  kerja

  80.00% warga

  kerja mendapat

  latihan yang

  mencukupi

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Meningkatkan

  kompetensi

  kakitangan

  2)Pelaksanaan

  Pusingan Kerja

  Pusingan Kerja

  dilaksanakan

  setiap 5 tahun

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Memberikan

  pendedahan

  yang meluas

  kepada

  kakitangan

  mendalami

  pelbagai bidang

  tugas

  3)Pengiktirafan

  dan Penghargaan

  kepada kakitangan

  Majlis

  Penghargaan

  Kakitangan

  diadakan setiap

  tahun

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Melahirkan

  kakitangan yang

  berpotensi dan

  bermotivasi

  tinggi

  Pengukuhan

  Struktur

  Organisasi

  4)Pengisian

  Perjawatan

  Margin

  kekosongan

  tidak melebihi

  5% bergantung

  kepada

  kelulusan JPA

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Melancarkan

  pelaksanaan

  tugasan di

  jabatan

  STRATEGI 2: MEMPERKASAKAN PENGURUSAN PSIKOLOGI

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemantapan

  Modal Insan yang

  berkualiti

  1)Penambahan

  kakitangan

  menyertai program

  AKRAB

  Sekurang-

  kurangnya 10

  orang kakitangan

  JHEAIPP

  menyertai

  AKRAB

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Mengurangkan

  pegawai

  bermasalah dan

  berprestasi rendah

  6)Program

  Pementoran

  Sekurang-

  kurangnya 3

  pasangan mentor

  mentee dilantik

  setiap tahun

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Membimbing dan

  berkongsi ilmu

  pengetahuan

  bersama

  kakitangan

  baharu/dinaikkan

  pangkat

  7)Program Motivasi

  Kerja Kepada

  Pegawai Berprestasi

  Rendah

  Program

  dilaksanakan

  sekurang-

  kurangnya 2

  tahun sekali

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Mengurangkan

  pegawai

  bermasalah dan

  berprestasi rendah

  8)Tindakan punitif Tindakan segera

  diambil bagi kes

  tatatertib

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Membantu

  menyelesaikan

  masalah disiplin

  kakitangan

 • STRATEGI 3: MEMANTAPKAN TADBIR URUS YANG LEBIH SISTEMATIK

  Pengukuran

  Pencapaian

  Berasaskan

  Pengkitirafan

  Memperolehi

  pensijilan/pengiktirafan

  seperti berikut:

  Pensijilan 5S,

  Pensijilan 5S di

  Masjid Negeri

  dan Masjid

  Daerah

  diperolehi pada

  tahun 2016 dan

  di jabatan pada

  tahun 2017

  2017 Khidmat

  Pengurusan

  Memberikan

  persekitaran

  kerja yang lebih

  kondusif kepada

  warga kerja

  Pensijilan Pejabat

  Hijau

  Pensijilan

  Pejabat Hijau

  diperolehi pada

  tahun 2018

  2018 Khidmat

  Pengurusan

  Memberikan

  persekitaran

  kerja yang lebih

  kondusif kepada

  warga kerja

  Pensijilan Ekosistem

  Kondusif Sektor Awam

  (EKSA)

  Pensijilan EKSA

  diperolehi pada

  2019

  2019 Khidmat

  Pengurusan

  Memberikan

  persekitaran

  kerja yang lebih

  kondusif kepada

  warga kerja

  Indeks Akauntabiliti

  Pengurusan Kewangan

  Pengiktirafan 4

  bintang

  2017 Khidmat

  Pengurusan

  Mewujudkan

  pengurusan

  kewangan yang

  cekap dan telus

  Provider Based

  Evaluation (PROBE)-

  Penilaian Portal

  Pengiktirafan 5

  bintang

  2016-2020 Khidmat

  Pengurusan

  Memastikan

  laman

  web/portal

  sentiasa

  dikemaskini

  KIK,Anugerah Inovasi

  Islam JAKIM

  Penyertaan bagi

  Anugerah

  Inovasi Islam

  JAKIM dan KIK

  2016-2020 Khidmat

  Pengurusan

  Melahirkan

  kakitangan yang

  kreatif dan

  inovatif.

  Sistem Kualiti MS ISO

  9001:2015 dan MS

  1900:2014

  Pensijilan pada

  penghujung

  2016

  2016 Khidmat

  Pengurusan

  Mewujudkan

  sistem dan

  prosedur kerja

  yang teratur dan

  sistematik

  Penilaian Inspektorat

  Keselamatan

  Pengiktirafan 5

  bintang

  2016-2020 Khidmat

  Pengurusan

  emastikan

  keselamatan

  dokumen dan

  bangunan berada

  dalam keadaan

  yang baik

  Pengwujudan

  Anugerah Pengurusan

  Pentadbiran Terbaik di

  Pejabat Agama Daerah

  dan Masjid Daerah

  Penganugerahan

  diadakan pada

  tahun 2017

  2017 Khidmat

  Pengurusan

  Mengiktiraf

  pencapaian

  pengurusan

  pentadbiran di

  Pejabat Agama

  Daerah dan

  Masjid

  Negeri/Daerah

  STRATEGI 2: MEMPERKASAKAN PENGURUSAN PSIKOLOGI

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh

  Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemantapan

  pengendalian

  aduan awam

  dan kepuasan

  pelanggan

  Tindakan segera

  terhadap aduan

  Menyediakan

  maklumbalas

  dalam tempoh 3

  hari bekerja dan

  aduan

  diselesaikan

  dalam tempoh

  14 hari bekerja

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Meningkatkan

  tahap kepuasan

  pelanggan yang

  berurusan dengan

  jabatan

  Kajiselidik

  kepuasan

  pelanggan

  Analisa

  kepuasan

  pelanggan

  disediakan

  setiap bulan

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Melahirkan

  kakitangan yang

  lebih efisyen dan

  bertanggungjawab

  Penilaian semula

  Piagam

  Pelanggan

  Piagam

  pelanggan

  setiap bahagian

  disemak dan

  pencapaian

  dipamerkan di

  laman web

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Memastikan setiap

  kakitangan

  mematuhi prosedur

  kerja yang

  ditetapkan

  Pemantapan

  mekanisme

  kawalan

  dalaman

  Penubuhan

  jawatankuasa audit

  dan naziran

  Mewujudkan

  jawatankuasa

  naziran

  dalaman

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Memastikan

  kakitangan

  melaksanakan

  tugas berdasarkan

  prosedur dan

  pekeliling yang

  dikeluarkan.

  Pemantapan

  Langkah-

  langkah

  Keselamatan

  Perlindungan

  dan kawalan

  dokumen

  terperingkat

  Mesyuarat

  Keselamatan dan

  taklimat

  keselamatan

  Mesyuarat

  diadakan 3 kali

  setahun

  dan taklimat

  sekali setahun

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Memberikan

  kesedaran

  keselamatan

  kepada kakitangan

 • STRATEGI 4: STRATEGI MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN ICT

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Meningkatkan

  penggunaan

  teknologi dan

  ICT

  Pemantapan

  sistem aplikasi

  Sistem e-jaipp

  dapat digunakan

  sepenuhnya

  2019 Khidmat Pengurusan Mewujudkan

  budaya kerja

  berinovasi ICT

  Program Pelan

  Strategik ICT

  17 program di

  dalam pelan

  strategik ICT

  dilaksanakan

  2016

  Kepelbagaian

  saluran dalam

  perkhidmatan

  E-munakahat

  mobile apps

  Aplikasi

  disediakan

  selewat-

  lewatnya pada

  2017

  2017 Khidmat Pengurusan Membantu

  memudahkan

  urusan

  pelanggan untyk

  membantu

  semakan

  berkaitan

  perkahwinan

  STRATEGI 5: MEMPERTINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN

  PRASARANA

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pelaksanaan

  Fizikal Projek

  Pembangunan

  Prestasi

  perbelanjaan

  Pembangunan P13

  dan P01-43

  90% peruntukan

  dibelanjakan

  setiap tahun

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Memberikan

  kemudahan

  infrastruktur

  kepada orang

  awam

  STRATEGI 6: MEMPERKASAKAN IMEJ KORPORAT JABATAN

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh

  Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Penghasilan

  identiti korporat

  Penyediaan logo

  dan video korporat

  jabatan

  Logo dan

  video korporat

  JHEAIPP

  disiapkan

  2016-2020 Khidmat Pengurusan Menjaga dan

  mempertingkatkan

  jabatan di mata

  masyarakat dan

  stakeholders

 • TERAS 2 : PENGUKUHAN PENGURUSAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM KE

  ARAH MELAHIRKAN INSAN KAMIL.

  Pendidikan yang dikehendaki dalam Islam ialah satu proses mendidik, membentuk serta melatih

  individu dalam pelbagai aspek jasmani, rohani, akal, akhlak dan kesedaran sosial bagi melahirkan

  manusia yang sempurna, beriman, berakhlak mulia, berbadan sihat, berilmu dan berkemahiran dalam

  kerjaya. Dalam konteks ini, JHEAIPP melalui Bahagian Pendidikan telah merangka beberapa strategi

  untuk meningkatkan pembudayaan ilmu dalam masyarakat melalui proses pembelajaran yang sistematik.

  Strategi yang telah dirangka adalah seperti berikut:

  1. Memperkukuhkan garis panduan, undang-undang dan peraturan

  Institusi Pendidikan Agama Islam Pulau

  Pinang

  2. Memartabatkan profesion keguruan

  3. Mengukuhkan penghayatan akidah

  dan nilai Islam

  4. Mentransformasikan program keagamaan

  5. Mengiktiraf Pencapaian dalam

  bidang Kurikulum dan Ko-Kurikulum

 • STRATEGI 1: MEMPERKUKUHKAN GARIS PANDUAN, UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

  INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PULAU PINANG

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pembinaan

  Pelan dan

  Pelaksanaan

  Undang-

  Undang yang

  lebih relevan

  dan sistematik

  Bengkel/Mesyuarat

  semakan dan

  Penggubalan Garis

  Panduan

  90% Institusi

  Pendidikan

  Agama Islam

  mematuhi

  kehendak

  Undang-Undang

  Peraturan dan

  Garis Panduan

  dalam tempoh 2

  tahun

  2016-2020 Pendidikan Menghasilkan

  Garis Panduan

  dan SOP yang

  memenuhi

  kehendak

  semasa

  Pemantapan

  proses dan

  prosedur,

  takrifan dan

  kawalan bagi

  Penubuhan

  Institusi

  Pendidikan

  Agama

  1)Akses borang

  dan peraturan ke

  Laman Web

  Jabatan

  2)Lawatan secara

  berkala ke semua

  Institusi berkaitan

  3)Kerjasama

  dengan Bahagian-

  Bahagian dalam

  Jabatan dan Agensi

  lain yang berkaitan

  70% Borang dan

  maklumat

  Pendidikan

  boleh dicapai di

  dalam Web

  Jabatan mulai

  2017

  2016-2020 Pendidikan Memudahkan

  Proses dan

  Mesra

  Pelanggan

  Edaran Surat

  Pekeliling,

  Siaran dan Surat

  Arahan

  Sistem fail yang

  lebih efisien dan

  teratur

  Capaian di laman

  Web Jabatan

  Pelaksanaan Kod

  Fail yang tepat

  dan Kaedah

  susun atur fail

  disemak dan

  diperbaiki mulai

  2016

  Surat

  pekeliling,siaran

  dan surat arahan

  dimuatnaik

  dalam laman

  web jabatan

  2016-2020 Pendidikan Mewujudkan

  pentadbiran

  yang kemas

 • STRATEGI 2: MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Peningkatan

  Kualiti Guru dan

  Pemimpin

  Pendidikan bagi

  Meningkatkan

  Kemenjadian

  Murid

  1)Membangunkan

  Standard

  Profesional Guru

  2)Memantapkan

  Kriteria dan

  Prosedur

  Pengambilan

  Guru/Pemimpin

  dan Kakitangan

  Tapisan

  Kelayakan dan

  Pemilihan dari

  calon yang

  cemerlang

  2016-2020 Pendidikan Melahirkan

  Kepimpinan

  Pendidikan yang

  berkaliber

  Pemastian

  Kualiti

  Pengajaran dan

  Pembelajaran

  serta latihan

  1) Memperteguh

  kan Penaziran ke

  Arah Pendidikan

  Berkualiti

  2)Membudayakan

  Kreativiti dan

  Inovasi dalam

  Penyampaian

  Pengajaran dan

  Pembelajaran serta

  Latihan

  3)Memantapkan

  Kurikulum dan

  Program Latihan

  4)Menyelaraskan

  Sukatan Pelajaran

  di semua Institusi

  Pendidikan Agama

  100% Guru

  Mengikuti

  Latihan Asas

  Pendidikan

  Mulai 2018

  Setiap sekolah

  menghasilkan

  dua BBM

  Inovatif

  2016-2020 Pendidikan Guru yang

  Berdaya Saing

  dan Inovatif

 • STRATEGI 3: MENGUKUHKAN PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI ISLAM

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemerkasaan

  Program

  Pendidikan

  Berkaitan

  Akidah dan

  Penghayatan

  Murid terhadap

  Nilai Islam

  Mempertingkatkan

  Penguasaan

  Akidah Ahli

  Sunnah Wal

  Jamaah

  berdasarkan

  sumber yang

  Muktabar

  Meningkatkan

  Penglibatan Ibu

  Bapa dan

  Komuniti

  Melahirkan Murid

  yang mempunyai

  Akhlak Terpuji

  2 Kali Setahun 2016-2020 Pendidikan Melahirkan

  Murid yang

  berpotensi dan

  Bermotivasi

  Tinggi

  Peningkatan

  Hubungan

  Kolaboratif

  Agensi Luar

  bagi Menangani

  Masalah Sosial

  di kalangan

  Murid

  Memperkukuhkan

  Jalinan Kerjasama

  Antara Sekolah

  Dengan Komuniti

  2 Kali Setahun 2016-2020 Pendidikan Sifar Gejala

  Sosial di

  kalangan Murid

  menjelang 2018

  STRATEGI 4: MENTRANSFORMASIKAN PROGRAM KEAGAMAAN

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemantapan

  Program-

  Program

  Keagamaan

  Sambutan Hari-

  Hari Kebesaran

  Islam

  Pembudayaan Al-

  Quran

  4 Kali Setahun

  Harian

  2016-2020 Pendidikan Melahirkan

  Murid yang

  Mengagung kan

  Syiar Islam

  Membentuk

  Murid dengan

  Akhlak Al-

  Quran

 • STRATEGI 5: MENGIKTIRAF PENCAPAIAN DALAM BIDANG KURIKULUM DAN KO-

  KURIKULUM

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh

  Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Menjenamakan

  semula Sijil-Sijil

  di bawah Kawalan

  MAINPP

  Bengkel Kawalan

  Kualiti dan

  Semakan Berkala

  2 Kali Setahun 2016-2020 Penolong Pengarag

  Unit Akademik

  Mempromosi

  Sekolah-

  Sekolah Agama

  Negeri Pulau

  Pinang sebagai

  Institusi

  Pendidikan yang

  unggul

  Mendapatkan

  Pengiktirafan

  (Muadalah)

  daripada Institusi

  Luar dan Dalam

  Lawatan Kerja ke

  Institusi Terlibat

  2 Kali Setahun 2016-2020 Penolong Pengarah

  Unit Pentadbiran &

  Akademik

  Membuka

  Peluang Pelajar

  untuk

  Melanjutkan

  Pelajaran ke IPT

  Dalam dan Luar

  Negara

  Mempertingkatkan

  Pencapaian dalam

  Aktiviti Ko-

  Kurikulum

  Peringkat

  Kebangsaan dan

  Antarabangsa

  Memperkasakan

  Modul Latihan

  dan Prasarana dan

  Sarana

  4 Kali Setahun 2016-2020 Penolong Pengarah

  Unit Akademik

  Melahirkan

  Modal Insan

 • TERAS 3 : PEMBANGUNAN INSTITUSI MASJID DAN SURAU SEBAGAI TERAS

  PEMBENTUKAN KHAIRA UMMAH

  Usaha-Usaha memperteguhkan pengurusan Institusi Masjid dan Surau yang telah dilaksanakan secara

  tersusun oleh JHEAIPP selama ini akan diteruskan. Langkah ini adalah selaras dengan peranan JHEAIPP

  sebagai agensi pelaksana pengurusan Islam.

  1. Memperkasakan tadbir urus institusi masjid dan surau

  2. Mengukuhkan program pengimarahan mencakupi

  kepelbagaian peranan dan fungsi masjid/surau

  3. Mempertingkatkan pembangunan infrastruktur dan kemudahan

  prasarana serta persekitaran yang kondusif

 • STRATEGI 1: MEMPERKASAKAN TADBIR URUS INSTITUSI MASJID DAN SURAU

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemerkasaan

  kepimpinan

  yang kompeten

  dan profesional

  (Jawatankuasa

  kariah dan

  pegawai masjid)

  Kursus / latihan

  kepimpinan yang

  relevan bagi

  mewujudkan

  pemimpin yang

  profesional

  3 kali setahun. 2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau/Pejabat

  Agama Daerah

  Melahirkan

  pemimpin

  masjid dan

  surau yang

  profesional

  Melibatkan

  kepimpinan masjid

  / surau dalam

  Majlis Ilmu (fardu

  ain / kifayah) dan

  juga perkongsian

  pintar dengan

  masjid/surau

  cemerlang

  3 kali setahun. 2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau/Pejabat

  Agama Daerah

  Melahirkan

  pemimpin yang

  berilmu dan

  menjadi contoh

  teladan kepada

  masyarakat.

  Mengutamakan

  pelantikan Imam

  gred A dari aspek

  kualiti bacaan al-

  Quran.

  10 orang imam

  gred A di masjid

  kariah bagi

  setiap daerah.

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau/Pejabat

  Agama Daerah

  Melahirkan

  imam masjid

  yang berkualiti

  dari aspek

  bacaan al-

  Quran.

  Program

  Penarafan Masjid

  dan Surau

  1. 50 buah

  masjid / surau

  diaudit dalam

  setahun.

  2. 3 buah masjid

  diberi penarafan

  5 bintang.

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau/Pejabat

  Agama Daerah

  Peningkatan

  dalam urus

  tadbir masjid

  kepada tahap

  yang lebih baik

  dan cemerlang.

  Program

  Persekitaran

  Berkualiti (QE/5S)

  9 buah masjid

  madani dan 3

  buah masjid

  pelancong.

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau/Pejabat

  Agama Daerah

  Persekitaran

  masjid lebih

  tersusun, kemas

  dan menarik.

 • STRATEGI 2: MENGUKUHKAN PROGRAM PENGIMARAHAN MENCAKUPI KEPELBAGAIAN

  PERANAN DAN FUNGSI MASJID/SURAU

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemantapan

  program

  pengimarahan

  masjid / surau

  yang pelbagai

  dan menyeluruh

  Kursus / seminar /

  muzakarah /

  kepada

  kepimpinan masjid

  / surau bagi

  memupuk

  kesedaran dan

  kreatif serta

  menyuntik

  motivasi untuk

  komited

  mempelbagaikan

  program dan

  fungsi masjid

  untuk segenap

  lapisan masyarakat

  3 kali setahun 2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau/Pejabat

  Agama Daerah

  Menjadikan

  masjid / surat

  sebagai pusat

  pembangunan

  ummah dan

  syiar Islam

  Melaksanakan

  program

  pemantauan

  berkala untuk

  menilai prestasi

  dan juga sebagai

  pemudahcara /

  pembimbing bagi

  menambahbaik

  program/aktiviti

  pengimarahan.

  100 buah masjid

  / surau setahun

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau/Pejabat

  Agama Daerah

  Menjadikan

  masjid / surau

  sebagai pusat

  pembangunan

  ummah dan

  syiar Islam

  Program

  sukarelawan

  /perkongsian

  pintar dan

  strategik dengan

  agensi kerajaan /

  swasta / NGO /

  dll sama ada

  dalam aspek

  pendidikan,

  kebajikan,

  kemasyarakatan

  dan lain-lain.

  40 buah masjid

  mengadakan

  program dalam

  tempoh setahun.

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau/Pejabat

  Agama Daerah

  Masjid menjadi

  pusat sehenti

  dan komuniti

  masyarakat

  setempat

 • Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh

  Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemerkasaan

  program takmir

  Kursus / latihan

  pengajaran dan

  pembelajaran

  kepada guru

  takmir

  5 kali setahun 2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau

  Melahirkan guru

  takmir yang

  profesional

  Melaksanakan

  pemantauan

  berkala dan

  penilaian prestasi

  perkhidmatan

  guru-guru takmir

  8 kali

  pemantauan

  dalam sebulan

  bagi setiap

  daerah

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau

  Melahirkan guru

  takmir yang

  profesional

  Menilai modul

  pengajaran takmir

  dan

  menyelaraskan

  kitab-kitab rujukan

  1 kali dalam 5

  tahun

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau

  Kelas-kelas takmir

  dapat dilaksanakan

  secara lebih

  sistematik dan

  berkesinambungan

  dari semasa ke

  semasa.

  Membuat kajian

  dan soal selidik

  kepada masyarakat

  setempat bagi

  mendapat maklum

  balas

  keberkesanan

  pengajaran dan

  pembelajaran

  program takmir.

  1 kali setahun 2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau

  Program takmir

  mendapat

  sambutan daripada

  masyarakat

  setempat

  Peningkatan

  penyertaan

  masyarakat

  setempat dalam

  program masjid

  Mewujudkan biro

  / petugas khas bagi

  menjalankan

  promosi dan

  hebahan program

  di masjid / surau

  50% masjid /

  surau

  mewujudkan

  biro / petugas

  khas dalam

  promosi dan

  hebahan

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau

  Program yang

  dilaksanakan

  mendapat

  sambutan daripada

  masyarakat

  setempat.

 • STRATEGI 3: MEMPERTINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN

  PRASARANA SERTA PERSEKITARAN YANG KONDUSIF

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Peningkatan

  infrastruktur dan

  prasarana

  Pembinaan masjid

  baru / menaiktaraf

  masjid secara

  terancang dengan

  pelan yang

  bercirikan

  universal

  memenuhi

  keperluan semasa

  masyarakat.

  1. 5 buah masjid

  dibina /

  dinaiktaraf

  dalam setahun

  2. Masjid negeri

  dan 5 masjid

  daerah

  mempunyai

  kemudahan

  mesra jemaah

  yang lengkap

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau / Khidmat

  Pengurusan

  Masjid yang

  dibina lengkap

  dengan

  kemudahan

  yang sesuai dan

  mesra jemaah

  Menyediakan

  Standard Prosedur

  Operasi

  Kebersihan Masjid

  / surau

  1 SOP

  dikeluarkan

  dalam tempoh 5

  tahun

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau

  Masjid / surau

  dan persekitaran

  berada dalam

  keadaan yang

  bersih.

  Peningkatan

  tahap

  keselamatan di

  masjid

  Menetapkan

  panduan dan

  peraturan

  keselamatan untuk

  dipatuhi oleh

  semua

  1 Garis Panduan

  dikeluarkan

  dalam tempoh 5

  tahun

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau / Pejabat

  Agama Daerah

  Aktiviti jenayah

  dapat

  dikurangkan dan

  membantu pihak

  berkuasa

  keselamatan

  mencegah

  aktiviti jenayah

  di kawasan

  masjid

  Menyediakan

  kemudahan untuk

  keselamatan.

  1. Semua masjid

  negeri / daerah

  dilengkapkapkan

  dengan

  kemudahan

  seperti cctv

  berkualiti dan

  lain-lain

  kemudahan yang

  berkaitan dalam

  tempoh 5 tahun.

  2. 20% masjid /

  surau dipasang

  cctv dalam

  tempoh 5 tahun.

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau

  Aktiviti jenayah

  dapat

  dikurangkan dan

  membantu pihak

  berkuasa

  keselamatan

  mencegah

  aktiviti jenayah

  di kawasan

  masjid

 • Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemerkasaan

  penggunaan

  teknologi

  maklumat

  Menyediakan

  kemudahan ICT

  untuk manfaat

  masyarakat

  setempat dan juga

  dalam sistem

  pentadbiran masjid

  5 buah masjid

  bagi setiap

  daerah

  mempunyai

  kemudahan ICT

  yang lengkap

  digunapakai

  dalam

  pentadbiran,

  hebahan

  program dan

  kemudahan

  jemaah

  2016-2020 Pengurusan Masjid

  dan Surau

  Melahirkan

  masyarakat celik

  IT dan

  penyampaian

  perkhidmatan

  masjid lebih

  berkesan.

  Menaiktaraf

  Sistem E-Kariah

  dalam pentadbiran

  masjid dan surau

  di Jabatan dan

  Pejabat Agama

  Daerah

  Skop E-Kariah

  diperluaskan

  dalam tempoh 5

  tahun.

  2016-2020 Ketua Bahagian /

  Pegawai Tadbir

  Agama Daerah

  Pentadbir Masjid

  Melahirkan

  masyarakat celik

  IT dan

  penyampaian

  perkhidmatan

  masjid lebih

  berkesan.

 • TERAS 4 : PEMERKASAAN AGENDA DAKWAH KE ARAH PEMBENTUKAN KHAIRA

  UMMAH BERASASKAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

  DAKWAH Islamiyah merupakan suatu usaha untuk membentuk pemikiran dan sikap manusia supaya

  berada di dalam satu acuan yang ditentukan oleh Allah SWT. Untuk mencapai matlamat tersebut banyak

  halangan yang terpaksa dihadapi oleh dakwah, yang datang dari berbagai-bagai pihak. Ternyata realiti

  kehidupan manusia pada masa kini lebih bersifat kebendaan dan juga lebih bersifat

  individualistik. Sehubungan dengan itu perkembangan dan kemajuan dakwah Islamiah perlu sentiasa

  selaras dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ini bermaksud segala

  aktiviti, program dan pendekatan dakwah Islamiah perlu mengikut perkembangan dan kemajuan

  masyarakat .

  Atas kesedaran tersebut, JHEAIPP melalui Bahagian Dakwah telah menggariskan beberapa strategi bagi

  menyampaikan dakwah secara syumul dan kontemporari bagi memenuhi kehendak masyarakat. Strategi

  yang dirangka adalah seperti berikut :

  1. Melahirkan pendakwah yang kontemporari dan

  berketrampilan

  2. Mengukuhkan jalinan dakwah internal dan

  external

  3. Memperkasakan Dakwah menerusi

  kepelbagaian Metodologi

  4. Memantapkan pengurusan saudara baru

 • STRATEGI 1: MELAHIRKAN PENDAKWAH YANG KONTEMPORARI DAN BERKETRAMPILAN

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Peningkatan

  penguasaan

  ilmu dan

  pengalaman

  menerusi

  seminar, kursus

  dan latihan

  i)Retreat

  pendakwah

  ii) ijtimak ulama

  iii)muzakarah

  Sekali setahun

  Sekali setahun

  Sekali setahun

  2016 - 2020 Dakwah Melahirkan 10%

  pendakwah yang

  berketrampilan

  Pengukuhan

  Kepimpinan

  Dakwah

  menerusi

  Kursus Training

  of Trainer

  (TOT)

  i)TOT

  sukarelawan

  dakwah

  ii)TOT pemurnian

  akidah

  Sekali setahun

  Sekali setahun

  2016 - 2020 Dakwah Melahirkan 15

  orang

  sukarelawan

  dakwah yang

  mempunyai

  kemahiran pada

  setiap tahun

  Peningkatan

  aspek

  Kemahiran

  Khas kepada

  pendakwah

  i)Bengkel Bahasa

  Isyarat

  ii)Kursus

  Pengucapan

  Awam/Ceramah

  Berkesan

  Sekali setahun

  2 tahun sekali

  2016 - 2020 Dakwah Melahirkan 5

  orang

  pendakwah yang

  mahir dalam

  kaedah

  penyampaian

  ilmu melalui

  bahasa isyarat

  dan cekap dalam

  pengucapan

  awam pada

  setiap tahun

  Peningkatan

  kerjasama

  melalui

  Konvensyen

  / Muzakarah

  Pendakwah

  Peringkat

  Negeri

  i)Multaqa

  Pendakwah Negeri

  ii)Konvensyen Al-

  Islam Rahmatun

  Lil Alami

  Sekali setahun

  Sekali setahun

  2016 - 2020 Dakwah 50% pendakwah

  di Pulau Pinang

  dapat mengikuti

  program

  bersama ulama

  nusantara dan

  antarabangsa

  Penghasilan

  tenaga

  pendakwah

  yang berkualiti

  Pemberian

  pentauliahan

  kepada pendakwah

  yang berkelayakan

  4 kali

  pentauliahan

  setahun

  2016 - 2020 Dakwah Melahirkan 100

  orang

  pendakwah yang

  mahir serta

  mempunyai

  tauliah pada

  setiap tahun

 • STRATEGI 2: MENGUKUHKAN JALINAN DAKWAH INTERNAL DAN EXTERNAL

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti KPI

  Tempoh Masa Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemerkasaan

  kumpulan Think

  Tank dakwah

  yang terdiri

  daripada tokoh

  ilmuan,

  pensyarah

  IPTA/ IPTS dan

  aktivis dakwah.

  Mesyuarat Majlis

  Syura Negeri

  Pulau Pinang

  3 kali setahun 2016 - 2020 Dakwah Penglibatan

  golongan ilmuan

  sebagai pemikir

  agenda dakwah

  bertambah

  sebanyak 20%

  daripada pemikir

  sedia ada

  Pengukuhan

  peranan

  Jawatankuasa

  Dakwah

  Peringkat

  Negeri dan

  Daerah

  i)Mesyuarat

  Jawatankuasa

  Pembangunan

  Insan dan Dakwah

  ii) Mesyuarat

  jawatankuasa

  dakwah daerah

  4 kali setahun 2016 - 2020 Dakwah Pelbagai idea dan

  cadangan untuk

  mengembangkan

  aktiviti dakwah

  dapat

  diperkukuhkan

  Penghasilan

  perkongsian

  pintar dengan

  NGO dakwah

  Islam

  i)Program Street

  dakwah

  ii) Ziarah

  Mahabbah

  iii) Pertemuan

  Pasukan

  Sukarelawan

  Dakwah

  2 kali setahun

  Setiap bulan

  Sekali setahun

  2016 - 2020 Dakwah Pertautan

  ukhuwah antara

  semua NGO

  Islam dapat

  diperkukuhkan

 • STRATEGI 3: MEMPERKASAKAN DAKWAH MENERUSI KEPELBAGAIAN METODOLOGI

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh

  Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemantapan aspek

  kemahiran ICT bagi

  melahirkan Techno-

  Daie kepada

  pendakwah muda

  Bengkel kemahiran ICT Sekali setahun 2016 -

  2020

  Dakwah 30 orang

  pendakwah

  dapat

  menyampaikan

  dakwah melalui

  kaedah ICT

  Peluasan Dakwah

  melalui penggunaan

  media sosial seperti

  laman web, email

  dan blog

  i)Mewujudkan akaun

  facebook/twitter/instagram

  ii)Mengaktifkan laman blog

  dakwah

  Dikemaskini

  setiap minggu

  2016 -

  2020

  Dakwah Penyampaian

  dakwah dapat

  disebarluaskan

  melalui pelbagai

  pendekatan

  Penerbitan risalah

  dakwah dalam

  bentuk buletin,

  artikel, majalah dan

  lain-lain

  i)i-fikrah

  ii)khutbah Jumaat & Hari

  Raya

  iii)Edisi Khas sempena

  Program Rasmi

  i) 3 keluaran

  setahun

  ii)14 keluaran

  setahun

  iii) 3 keluaran

  setahun

  2016 -

  2020

  Dakwah Pendekatan

  dakwah kepada

  masyarakat

  dapat

  dilaksanakan

  melalui media

  cetak

  Peningkatan

  kesedaran agama

  dalam kalangan

  remaja / belia /

  dewasa

  i) Explorasi Remaja

  ii) Sukan mesra ibadah

  Sekali setahun

  Sekali setahun

  2016 -

  2020

  Dakwah Peningkatan

  penglibatan

  golongan remaja

  dalam gerak

  kerja dakwah

  dan

  kesukarelawan

  Peluasan dakwah

  Bil Hal dan aktiviti

  outreach kepada

  pelbagai kumpulan

  sasaran seperti

  remaja, LGBT,

  warga emas, OKU,

  pesakit termasuk

  bukan Islam,

  peniaga pasar

  malam/sehari/tani,

  nelayan, agensi

  seperti AADK,

  Penjara, , hospital

  dan lain-lain.

  i)Program Permata Hijrah

  (lawatan ke Wad Bersalin

  sempena Maal Hijrah

  ii)Ziarah Ukhuwah

  (hospital)

  iii)Program Masih Ada Yang

  Sayang (Rumah

  perlindungan remaja)

  iv) Program Jalinan Kasih

  (Warga Emas & OKU)

  v) Program Hospital Mesra

  Ibadah

  vi) Program Sentiasa

  disayangi untuk nelayan dan

  LGBT

  vii) Program Pengukuhan

  3A kepada peniaga

  viii) Program kembara

  Motor untuk golongan

  remaja/belia

  ix) Seminar Penjagaan

  Kesihatan dari aspek

  perubatan Islam & Moden

  sekali setahun

  sekali setahun

  sekali setahun

  sekali setahun

  2016 -

  2020

  Dakwah Dakwah Bil Hal

  dapat

  dilaksanakan

  melalui pelbagai

  kaedah

  pendekatan

 • STRATEGI 4: MEMANTAPKAN PENGURUSAN SAUDARA BARU

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Penambahbaikan

  sistem pengurusan

  saudara baru (e-

  saudara)

  Pembangunan

  Sistem dan aplikasi

  sistem e-saudara di

  semua daerah

  Sistem e-saudara

  versi baru

  2016 - 2020 Dakwah Penyelarasan

  pengurusan

  Saudara Baru

  dapat

  diperkukuhkan

  antara JHEAIPP,

  Darul Hidayah

  dan Pejabat

  Agama Daerah

  Pendaftaran

  pengislaman

  secara online

  Proses pendaftaran

  memeluk Islam

  secara online

  100 orang

  setahun

  2016 - 2020 Dakwah Proses

  Pengislaman

  menjadi lebih

  mudah

  Pengemaskinian

  Modul Pengajian

  Saudara Baru

  Bengkel semakan

  modul pengajian

  sekali setahun 2016 - 2020 Dakwah Pengurusan kelas

  pengajian lebih

  sistematik dengan

  adanya modul

  Pengajian Saudara

  Baru

  Peningkatkan

  kemudahan dan

  prasarana Pusat

  Perlindungan

  Saudara Baru

  Pemantauan

  kebajikan Saudara

  Baru yang

  memerlukan rumah

  penginapan

  sementara

  sepanjang tahun 2016 - 2020 Dakwah Kebajikan

  Saudara Baru

  lebih terjaga

  selepas memeluk

  Islam

  Pelaksanaan

  program-program

  pengukuhan ilmu

  kepada saudara

  baru di Pusat

  Latihan Saudara

  Baru

  Menyediakan jadual

  program

  pengukuhan di

  Kompleks Darul

  Hidayah

  sepanjang tahun 2016 - 2020 Dakwah Bilangan Saudara

  Baru yang

  mengikuti kelas-

  kelas pengajian

  meningkat

  Penambahbaikan

  sistem pengajian

  saudara baru ke

  tahap persijilan

  Mewujudkan jalinan

  kerjasama dengan

  institusi pengajian

  yang diiktiraf oleh

  kerajaan dalam

  mengeluarkan sijil

  dakwah

  Dalam tempoh

  lima tahun

  2016 - 2020 Dakwah Mendapatkan

  pengiktirafan

  dalam bentuk sijil

  atau diploma

  pengajian dari

  IPTA atau IPTS

  untuk Saudara

  Baru yang

  berkelayakan

  Peningkatan

  jumlah mubaligh

  daripada kelas-

  kelas pengajian

  yang dianjurkan

  Mengadakan kursus

  fasilitator untuk

  mubaligh yang

  berkelayakan

  Sepanjang tahun 2016 - 2020 Dakwah Dapat melahirkan

  mubaligh-

  mubaligh baru

  dalam tempoh

  lima tahun selepas

  memeluk Islam

  dengan

  mempunyai sijil

  kelulusan yang

  diktiraf oleh

  institusi pengajian

  yang terpilih

 • TERAS 5 : PEMANTAPAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM KE ARAH

  MENDAULATKAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

  Untuk menjamin kesejahteraan dan kesucian Islam di Pulau Pinang maka JHEAIPP berusaha untuk

  memantapkan pentadbiran undang-undang Islam ke arah mendaulatkan pelaksanaan syariat Islam. Hidup

  berkeluarga perlu berjalan dengan harmoni dan bahagia. Sehubungan itu, undang-undang pentadbiran

  Keluarga Islam perlu dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak. Selain dari itu, umat Islam juga perlu

  dihindari daripada gejala kemungkaran dan masalah sosial yang akan dibendung melalui penguatkuasaan

  undang-undang Jenayah Syariah. Umat Islam juga perlu mendapat makanan dan bahan gunaan yang halal

  dari segi hukum syarak. Dalam hal ini JHEAIPP berperanan untuk memberi bimbingan dan

  penguatkuasaan pensijilan halal kepada semua pengusaha dalam industri makanan dan lain-lain produk

  yang berkaitan dengan orang-orang Islam. Di dalam melaksanakan objektif tersebut maka JHEAIPP

  menggariskan sepuluh (10) strategi utama iaitu:

  1. Memperkasakan Pengurusan Nikah, Cerai

  Dan Rujuk

  2. Memperkasakan Institusi Kekeluargaan

  3. Memperkasakan Penguatkuasaan Undang-

  undang Syariah

  4. Merakyatkan Konsep "Amar Makruf, Nahi

  Mungkar"

  5. Memantapkan Pengetahuan dan

  Kemahiran Pegawai dan Kakitangan mengenai Aspek-Aspek penting

  Dalam Bidang Pendakwaan

  6. Memperkasakan Undang-Undang &

  Peraturan Yang Digunakan

  7. Meningkatkan Kadar Penyelesaian Kes Jenayah

  Syariah

  8. Memantapkan Perkhidmatan Pensijilan

  Dan Penguatkuasaan Halal

  9. Meningkatkan Kesedaran Pengguna Dan Industri Bagi Mewujudkan Masyarakat Cakna Halal

  10. Memperkasakan Agenda Bumiputera

  Dalam Persaingan Pasaran Domestik Dan Antarabangsa

 • STRATEGI 1: MEMPERKASAKAN PENGURUSAN NIKAH, CERAI DAN RUJUK

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  i.

  Pengemaskinian

  Enakmen dan

  Kaedah sedia

  ada.

  Membuat

  semakan 2 tahun

  sekali

  2 tahun sekali

  2016-2020

  Bahagian Undang-

  Undang Keluarga

  Islam

  Kepuasan

  pelanggan

  ii.Peningkatan

  sistem E-

  Munakahat

  Pindaan /

  Semakan modul-

  modul dalam

  sistem E-

  munakahat.

  6 kali

  2016-2020

  Bahagian Undang-

  Undang Keluarga

  Islam

  Memudahkan

  urusan

  perkhidmatan

  STRATEGI 2: MEMPERKASAKAN INSTITUSI KEKELUARGAAN

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemantapan

  pengurusan dan

  keberkesanan

  kursus

  praperkahwinan

  Islam.

  1)Latihan kepada

  penceramah dan

  JK Pelaksana

  2)Semakan modul

  3)Semakan soalan

  Ujian Minda

  2 tahun sekali

  2016-2020

  Bahagian Undang-

  Undang Keluarga

  Islam

  Memberi

  kefahaman

  berkaitan

  perkahwinan

  Pemantapan

  pengurusan dan

  keberkesanan

  kursus pasca

  perkahwinan

  1)Bengkel, kursus

  dan seminar

  kepada

  masyarakat.

  2)Memberi

  khidmat nasihat

  2 tahun sekali

  2016-2020

  Bahagian Undang-

  Undang Keluarga

  Islam

  1)Menurunkan

  kadar

  Penceraian

  2)Keluarga

  bahagia

  3)Pelanggan

  berpuashati

 • STRATEGI 3: MEMPERKASAKAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH

  Inisiatif Strategik

  Program/

  Aktiviti

  KPI

  Tempoh

  Masa

  Bahagian

  Tanggungjawab

  Outcome

  Pengukuhan

  pasukan

  Penguatkuasa

  Agama

  Melengkapkan

  peralatan dan

  kemudahan.

  1. Tambahan

  kenderaan:

  i. Dua buah van

  ii. Satu buah

  kenderaaan sedan

  iii. Lima buah

  motosikal

  2. Mewujudkan

  pakaian seragam

  bagi setiap

  pegawai

  penguatkuasa

  agama.

  3. Penyediaan

  ruang kerja yang

  lebih kondusif.

  2016-2020

  Penguatkuasaan

  Meningkatkan

  imej pasukan

  penguatkuasa

  agama.

  Penglibatan dalam

  Blue Ocean

  Strategy dengan

  agensi-agensi

  penguatkuasaan.

  Mewujudkan

  kerjasama dan

  perkongsian

  maklumat

  antara agensi

  keselamatan

  yang lain

  seperti PDRM

  dan ATM.

  i. Mesyuarat

  penyelarasan

  antara agensi

  pelaksana

  sebanyak 2 kali

  setahun.

  ii. Mengadakan

  operasi sepadu

  sebanyak 5 kali

  setahun.

  2016-2020

  Penguatkuasaan

  Meningkatkan

  kecekapan

  menangani

  Jenayah Syariah

 • STRATEGI 4: MERAKYATKAN KONSEP "AMAR MAKRUF, NAHI MUNGKAR"

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh

  Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Perencanaan

  Program-

  Program

  Berimpak

  Tinggi

  Taklimat

  Kesedaran

  Berkaitan

  Kesalahan-

  Kesalahan

  Syariah Kepada

  Pelajar.

  3 buah sekolah

  dipilih dalam

  setahun

  2016-2020

  Penguatkuasaan

  Kedayatahanan

  pelajar dalam

  melawan virus

  maksiat dapat

  dipertingkatkan

  Kursus Tatacara

  Undang-Undang

  Syariah Kepada

  Pegawai Masjid/

  Masyarakat

  50 buah

  qaryah (

  seorang

  mewakili

  sebuah

  qaryah) dilibatkan

  dalam kursus

  yang

  dianjurkan

  sekali dalam

  setahun

  2017-2020

  Penguatkuasaan

  Pegawai

  Masjid/Masyarakat

  mendapat

  pendedahan

  berkaitan prosedur

  melakukan

  tangkapan dan

  menyalurkan

  maklumat kepada

  Penguatkuasa

  Agama

  Seminar

  Pemantapan

  Akidah

  Penglibatan

  peserta dari

  jabatan

  kerajaan/

  swasta/ qaryah

  yang

  dianjurkan

  sekali dalam

  setahun.

  2016-2020

  Penguatkuasaan

  Kesedaran

  berkaitan ajaran-

  ajaran meragukan

  dapat

  dipertingkatkan

  STRATEGI 5: MEMANTAPKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN PEGAWAI DAN

  KAKITANGAN MENGENAI ASPEK-ASPEK PENTING DALAM BIDANG PENDAKWAAN

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti KPI Tempoh

  Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Peningkatan

  Hasil Kerja

  Yang Dinamik

  Kursus/Bengkel &

  Latihan

  Perundangan

  Syariah

  Sekali

  Setahun

  2016-2020 Penguatkuasaan

  Melahirkan

  kakitangan Yang

  Lebih Kreatif Dan

  Menghasilkan Kerja

  Yang Produktif

  serta Berkualiti

 • STRATEGI 6: MEMPERKASAKAN UNDANG-UNDANG & PERATURAN YANG DIGUNAKAN

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh

  Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pemerkasaan

  Undang-

  Undang

  Menjalankan kajian

  keperluan undang-

  undang baharu &

  pindaan undang-

  undang yang sedia ada

  Dua Kali

  Setahun

  2016-2020

  Bahagian

  Pendakwaan

  Memantapkan

  Kaedah, Peraturan

  Dan Undang-

  Undang Yang

  Digunapakai

  Menyediakan draf

  undang-undang

  Islam/peraturan/

  kaedah yang seragam

  Dua Kali

  Dalam

  Tempoh

  Tersebut

  2016-2020 Bahagian

  Pendakwaan

  Memantapkan

  Kaedah, Peraturan

  Dan Undang-

  Undang Yang

  Digunapakai

  Menyemak, meminda

  dan mengemaskini

  undang-undang

  Islam/peraturan/kaedah

  yang sedia ada

  3 Kali

  Setahun

  2016-2020

  Bahagian

  Pendakwaan

  Memantapkan

  Kaedah, Peraturan

  Dan Undang-

  Undang Yang

  Digunapakai

  STRATEGI 7: MENINGKATKAN KADAR PENYELESAIAN KES JENAYAH SYARIAH

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti

  KPI

  Tempoh

  Masa

  Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Pengurusan

  Prosiding Kes

  Yang Lebih

  Cepat

  Mengadakan

  perbincangan/

  muzakarah dengan

  bahagian atau

  agensi yang

  berkaitan

  2 kali setahun

  2016-2020

  Bahagian

  Pendakwaan

  Mempercepatkan

  penyelesaian kes

  Mempercepatkan

  prosiding

  pendakwaan ke

  atas pesalah warga

  asing kepada

  tempoh 24 jam

  selepas siasatan

  lengkap

  80% kes

  warga asing

  yang

  ditangkap

  2016-2020

  Bahagian

  Pendakwaan

  Mengurangkan

  kadar kes waran

  tangkap

 • STRATEGI 8: MEMANTAPKAN PERKHIDMATAN PENSIJILAN DAN PENGUATKUASAAN

  HALAL

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti KPI Tempoh Masa Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Perkhidmatan

  Pensijilan Halal

  yang efisien

  Memastikan

  Objektif Kualiti

  berkaitan

  Pensijilan Halal

  dipatuhi

  Jumlah

  permohonan

  yang diterima

  mematuhi

  Objektif Kualiti

  2016 - 2020 Bahagian

  Pengurusan Halal

  Peningkatan

  permohonan

  yang diurus

  menepati

  Objektif Kualiti

  pada tahun 2020

  Pematuhan

  industri terhadap

  prosedur

  pensijilan halal

  Mempertingkatkan

  aktiviti

  pemantauan

  terhadap

  pemegang sijil

  halal sedia ada

  Bilangan

  pemegang sijil

  halal mematuhi

  prosedur

  pensijilan halal

  Malaysia

  2016 - 2020 Bahagian

  Pengurusan Halal

  Pengurangan

  sijil halal yang

  digantung dan

  ditarik balik.

  Pematuhan

  industri terhadap

  undang-undang

  dan peraturan

  halal

  Memantapkan

  penguatkuasaan

  yang berkesan

  Bilangan aduan

  awam mengenai

  ketidakpatuhan

  industri terhadap

  undang-undang

  dan peraturan

  halal

  2016 - 2020 Bahagian

  Pengurusan Halal

  Pengurangan

  bilangan aduan

  mengenai

  ketidakpatuhan

  industri terhadap

  undang-undang

  dan peraturan

  halal

 • STRATEGI 9: MEMPERTINGKATKAN KESEDARAN PENGGUNA DAN INDUSTRI BAGI

  MEWUJUDKAN MASYARAKAT CAKNA HALAL

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti KPI Tempoh Masa Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Perluasan

  promosi

  pensijilan halal

  kepada sektor

  perusahaan yang

  kurang

  pemegang sijil

  halal

  Bekerjasama

  dengan PIHH

  Development

  Sdn. Bhd.

  Bilangan

  permohonan

  pensijilan halal

  di kalangan

  pengusaha

  kopitiam

  2016 - 2020 Bahagian

  Pengurusan Halal

  Peningkatan

  jumlah

  pemegang sijil

  halal pengusaha

  kopitiam

  Peningkatan

  masyarakat

  cakna halal

  Mengadakan sesi-

  sesi taklimat

  berkaitan halal

  untuk masyarakat

  umum

  2 kali setahun 2016 - 2020 Bahagian

  Pengurusan Halal

  Peningkatan

  pemahaman

  kumpulan

  sasaran terhadap

  perkara-perkara

  berkaitan halal.

  Pembangunan

  instrumen kaji

  selidik bagi

  mengukur tahap

  kesedaran

  pengguna

  berkaitan isu

  halal

  Bekerjasama

  dengan agensi-

  agensi berkaitan

  seperti Persatuan

  Pengguna, IPT

  dan lain-lain

  agensi

  pembimbing

  usahawan dalam

  membangunkan

  instrumen kaji

  selidik.

  Pembangunan

  kaji selidik pada

  2018 untuk

  mengukur tahap

  keprihatinan

  masyarakat

  terhadap halal

  2016 - 2020 Bahagian

  Pengurusan Halal

  Penggunaan

  instrumen kaji

  selidik bagi

  mengukur tahap

  keprihatinan

  masyarakat

  terhadap halal.

  STRATEGI 10: MEMPERKASAKAN AGENDA BUMIPUTERA DALAM PERSAINGAN PASARAN

  DOMESTIK DAN ANTARABANGSA

  Inisiatif

  Strategik

  Program/Aktiviti KPI Tempoh Masa Bahagian

  Bertanggungjawab

  Outcome

  Peningkatan

  jumlah

  pemegang sijil

  halal dari

  kalangan

  pengusaha

  bumiputera

  Menggalakkan

  penyertaan

  pengusaha

  bumiputera dalam

  industri halal

  Jumlah

  pengusaha

  bumiputera

  2016 - 2020 Bahagian

  Pengurusan Halal

  Peningkatan

  jumlah

  pengusaha

  bumiputera

  kepada 40%

  Peningkatan

  tahap kesedaran

  pensijilan halal

  di kalangan

  pengusaha

  bumiputera

  Mengadakan sesi

  taklimat/ ceramah

  kursus untuk

  pengusaha

  bumiputera

  4 kali setahun 2016 - 2020 Bahagian

  Pengurusan Halal

  Peningkatan

  penyertaan

  pengusaha

  bumiputera di

  dalam pameran

  perdagangan

  domestik dan

  antarabangsa.

 • BAB 5: IMPLEMENTASI KE ARAH KEJAYAAN

  MEKANISME PERLAKSANAAN

  Pelan Strategik ini merupakan rujukan utama jabatan untuk mencapai objektif yang ditetapkan.

  Berdasarkan kepada strategi yang dinyatakan, setiap bahagian perlu memberikan tumpuan kepada pelan

  tindakan yang telah dirancang mengikut indikator dan sasaran yang telah ditetapkan.

  Dalam pelaksanaan pelan strategik ini, JHEAIPP telah menubuhkan Jawatankuasa Pemantau Pelan

  Strategik dalam usaha untuk memastikan pelan strategik yang dirangka mencapai sasaran. Jawatankuasa ini

  dipengerusikan oleh Pengarah dan dianggotai oleh ketua-ketua bahagian di jabatan. Pegawai penyelaras di

  setiap bahagian akan melaporkan pelaksanaan program bahagian masing-masing di dalam Mesyuarat

  Pengurusan Kanan pada setiap bulan. Penilaian akan dibuat dalam tempoh dua kali setahun iaitu pada

  bulan Jun dan November dan dilaporkan di dalam Mesyuarat Pengurusan Jabatan

  Bagi memastikan segala perancangan yang dibuat sentiasa dikemaskini, semakan dan kajian

  kandungan akan dibuat pada tahun 2017 untuk menilai dan menentukan keberkesanan pelaksanaan

  strategi,program dan tahap pencapaian sasaran.

  01

  LANGKAH PERLAKSANAAN

  Penubuhan Jawatankuasa Pemantau Pelan Strategi

  TEMPOH PELAKSANAAN

  Jun 2016

  LANGKAH PERLAKSANAAN

  Pelaporan Pelaksanaan Program Oleh Pegawai Penyelaras

  Bahagian

  TEMPOH PELAKSANAAN

  Setiap Bulan

  LANGKAH PERLAKSANAAN

  Semakan Dan Penilaian Laporan Pelaksanaan

  TEMPOH PELAKSANAAN

  Jun dan November

  LANGKAH PERLAKSANAAN

  Pembentangan Laporan Pelaksanaan dan Penilaian

  TEMPOH PELAKSANAAN

  Dua Kali Setahun (Julai dan Disember)

  LANGKAH PERLAKSANAAN

  Kajian Semula, Penilaian dan Penambahbaikan

  TEMPOH PELAKSANAAN

  2017

  02

  03

  04

  05

 • ELEMEN PENENTU KEJAYAAN

  Kejayaan JHEAIPP bagi merealisasikan perancangan yang telah digariskan bergantung kepada beberapa

  elemen seperti berikut :

  1. Kepimpinan Berkesan

  Kepemimpinan adalah faktor utama kejayaan dalam suatu organisasi serta pengurusan. Pemimpin

  yang berwawasan akan mampu menggerakkan sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu

  matlamat yang dirancang. Justeru, kepimpinan berkesan amat diperlukan bagi merealisasikan

  perancangan dalam pelan strategik ini.

  2. Persekitaran Kerja Yang Kondusif

  Persekitaran kerja yang kondusif akan meningkatkan motivasi untuk bekerja sekaligus melahirkan

  kakitangan yang komited bagi memenuhi aspirasi jabatan.

  3. Modal Insan Yang Kompeten

  Modal insan adalah elemen yang paling penting bagi mencapai misi dan visi jabatan. Modal insan

  mesti berilmu, memiliki kemahiran yang bersesuaian dan berfikiran strategik supaya sentiasa

  relevan dengan peredaran masa dan perubahan persekitaran.

  4. Penyelarasan Agensi Islam Peringkat Persekutuan Dan Negeri

  Kejayaan pelaksanaan pelan strategik perlu melibatkan koordinasi di antara Agensi Islam

  Peringkat Persekutuan (JAKIM) dan Jabatan Islam Negeri. Ini adalah penting untuk

  menyelaraskan pelaksanaan undang-undang, proses kerja dan sebagainya.

  5. Pembudayaan Budaya Kerja Berprestasi Tinggi

  Budaya kerja berprestasi tinggi perlu diterapkan di dalam sesebuah organisasi bagi merealisasikan

  perancangan strategik ini dicapai. Pembudayaan kerja berprestasi tinggi termasuklah agenda untuk

  melahirkan kakitangan yang kreatif, inovatif dan berintegriti.

  6. Penglibatan Ulama dan Golongan Pakar

  Keterlibatan ulama dan golongan pakar adalah penting bagi membantu organisasi untuk

  melaksanakan sesuatu keputusan yang melibatkan dasar-dasar hal ehwal Islam

  7. Kerjasama Agensi Awam, Swasta, Korporat dan Badan Bukan Kerajaan

  Kolaborasi antara agensi awam, swasta, korporat dan NGO adalah amat penting bagi saling

  bertukar pandangan dan buah fikiran serta menyumbangkan tenaga bersama bagi menyelesaikan

  isu-isu berkaitan hal ehwal Islam.

 • 8. Peluasan Penggunaan Sistem Teknologi Maklumat

  Penggunaan sistem teknologi maklumat secara meluas perlu dimanfaatkan bagi melaksanakan

  syariat Islam secara menyeluruh. Sisi negatif penggunaan media sosial perlu dikekang dan

  dakwah juga boleh disebarkan secara meluas melalui media sosial. Perkembangan teknologi

  maklumat juga digunakan sepenuhnya dengan membangunkan sistem-sistem aplikasi bagi

  meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan

  9. Sokongan Pihak Berkepentingan

  Pihak-pihak berkepentingan merupakan salah satu faktor menyumbang kejayaan pelaksanaan visi

  dan misi organisasi. Tanpa sokongan padu pihak berkepentingan akan merencatkan pelaksanaan

  pelan strategik yang dirancang.

 • THE WAY FORWARD

  Dengan terhasilnya dokumen perancangan strategik ini, JHEAIPP sebagai agensi negeri yang

  berperanan untuk menyelaras hal ehwal Islam di dalam negeri ini komited untuk memastikan

  kemaslahatan ummah di dalam negeri ini terus terpelihara. Agenda pengurusan dan pembangunan hal

  ehwal Islam adalah agenda yang berterusan dan perancangan strategik bagi tempoh 5 tahun ini bukanlah

  satu tempoh yang mencukupi untuk mengukur pencapaian secara holistik.

  JHEAIPP akan sentiasa berusaha untuk memperkukuhkan peranannya sebagai agensi peneraju

  kecemerlangan dalam usaha untuk menjadi agensi yang terunggul di Malaysia dan serantau dalam

  pengurusan Hal Ehwal Islam serta menjadi sebuah pusat rujukan pembangunan Islam yang unggul di

  peringkat nasional.

  Jalinan kerjasama serta permuafakatan dengan semua pihak terutamanya agensi pengurusan hal ehwal

  Islam perlu dimantapkan agar agenda pembangunan ummah dapat direalisasikan dengan lebih berkesan

  dan sistematik.

 • BAB 6: PENUTUP

  Pelan Strategik ini merupakan satu elemen yang penting untuk menjadikan JHEAIPP sebagai agensi

  pengurusan h