pecutan akhir spm

 • View
  1.869

 • Download
  86

Embed Size (px)

Text of pecutan akhir spm

 • 7/24/2019 pecutan akhir spm

  1/87

  PROGRAM PECUTAN AKHIR

  SAINS SPM2015

  BIL KANDUNGAN MUKASURAT

  1

  SOALAN TUMPUAN BAHAGIAN A B

  2

  SOALAN TUMPUAN BAHAGIAN C-Esei

  SAINS

  A+

  Oleh

  Cikgu Mohamad Diah B Arjan

  SMK Kuala Kubu Bharu

  amsdi@hotmail.com06 .10.2015

  NAMA : ...

  SEKOLAH :

  mailto:amsdi@hotmail.commailto:amsdi@hotmail.commailto:amsdi@hotmail.com
 • 7/24/2019 pecutan akhir spm

  2/87

  1511/2 Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

  2

  SOALAN TUMPUAN BAHAGIAN

  A B

  2015

  T

  I

  N BAB SUBTOPIK TUMPUAN

  BHG SPM

  2015

  (ms)

  KERTAS 2 BAHAGIAN

  A

  B

  A B

  4

  2Koordinasi Badan

  2.4 Reseptor regang (proprioceptors)- Deria kinestesis -

  * 2.6 Koordinasi Hormon- Kelenjar Endokrin -

  3

  Keturunan Dan Variasi

  3.1 Pembahagian selmitosis & meiosis -* 3.2 Prinsip dan mekanisma pewarisan -

  3.4 Mutasi -

  * 3.6 Variasi Di Kalangan Hidupan -

  4

  Jirim Dan Bahan

  4.1 Perubahan Keadaan Jirim

  4.2 Struktur Atom -

  4.3 Nombor Proton, Nombor Nukleon Dan Isotop -4.4 Jadual Berkala (Periodic Table) -

  4.5 Sifat bahanBahan atom, Bahan molekul & Bahan ion4.7 Kaedah Penulenan Bahan

  5

  Tenaga Dan Perubahan Kimia

  * 5.2 Perubahan Haba Dalam Tindak Balas Kimia -

  5.3 Kereaktifan logamLogam + oksigen5.4 Aplikasi Siri Keraktifan Logam -

  5.5 ElektrolisisPengekstrakan-Penulenan - Penyaduran -* 5.6 Penghasilan Tenaga elektrik daripada Tindak Balas Kimia -

  5.7 Tindak Balas Kimia Yang Berlaku Dengan Adanya Cahaya -

  6

  Tenaga Nuklear

  * 6.1 Bahan Radioaktif -

  7

  Cahaya, Warna Dan

  Penglihatan

  * 7.1 Pembentukan imej cermin satah, Kanta Cekung Kanta Cembung

  -

  7.2 Pembentukan Imej Alatan Optik

  7.3 Penyebaran Cahaya -

  8

  Bahan Kimia Dalam Industri

  8.2 Penghasilan ammoniaProses Haber -

  5

  1

  Mikroorganisma Dan Kesannya

  Ke Atas Hidupan

  1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma -

  * 1.5 Pencegahan jangkitan penyakit - Kawalan vektor,

  Pensterilan * Keimunan

  -

  * 1.6 Cara Merawat Penyakit- Amali Antibiotik -

  2 Nutrisi * 2.1 Nilai kalori -

  2.3 Kitar Nitrogen -

  3

  Pemeliharaan Dan Pemuliharaan

  Alam Sekitar

  3.1 Keseimbangan Alam Semula JadiKitar Air & Rantai-siratanmakanan

  -

  3.2 Kesan Pencemaran Alam Sekitar- Kesan Rumah Hijau /Hujan asid

  -

  4

  Sebatian Karbon

  4.4 Kelapa Sawit -

  * 4.5 Pembuatan sabun dan Tindakan Pencucian oleh sabun

  -

  * 4.6 Getah Asli

  3 proses: penggumpalan-pengawetan-

  pemvulkanan-

  5

  Gerakan

  5.2 Konsep Laju, halaju dan Pecutan -

  * 5.5 Konsep Tekanan -

  * 5.8 Gerakan Kenderaan Di Udara- Prinsip Bernoulli

  6

  Teknologi Makanan

  Penghasilan makanan

  * 6.1 Kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi

  pemprosesan makanan

  -

  7

  Bahan Sintetik Dalam Industri

  * 7.2 Plastik

  -

  8Elektronik Dan Teknologi Maklumat

  8.1 Gelombang radio -

  * 8.2 Komunikasi radio- sistem pemancar penerima radio

  -

  * 8.3 Komunikasi Satelit

 • 7/24/2019 pecutan akhir spm

  3/87

  1511/2 Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

  3

  SOALAN TUMPUAN BAHAGIAN

  C-Esei

  2015

  TING BAB

  TUMPUAN ESEI NO 102015

  TUMPUAN

  MUKA

  SURAT

  4

  4 4.6 Eksperimen kekonduksian haba logam dan bukan logam1

  5 5.2 Eksperimen tindak balas eksotermik dan endotermik

  2

  7

  7.1 Eksperimen pembentukan imej oleh cermin satah3

  7.1 Eksperimen jarak fokus kanta cembung bergantung kepada ketebalan

  kanta [SPM 2009]4

  51

  1.6 Eksperimen kesan kehadiran antibiotik5

  1.6 Eksperimen kesan kepekatan antibiotik berbeza6

  4 4.6 Eksperimen pengawetan dan penggumpalan lateks7

  4.6 Eksperimen perbezaan kekenyalan antara getah asli dan getah tervulkan 8

  5 5.3 Eksperimen hubungan jisim dengan inersia9

  5.6 Eksperimen hubungan luas permukaan sentuhan dengan tekanan10

  TING BAB

  TUMPUAN ESEI NO

  11(b)/12(b)

  Mengkonsepsi- bina ko

  nsep

  2015

  TUMPUAN

  MUKA

  SURAT

  42

  2.3 & 2.5 Konseptindakan refleks, tindakan terkawal [SPM 2004]

  dan tindakan luar kawal1

  2.6 Konsepkelenjar endokrin2

  3 3.1 Konsepmitosis dan meiosis3

  5 5.2 Konsepperubahan fizik [SPM 2005]dan perubahan kimia4

  51 1.4 Konseppatogen

  5

  4 4.3 Konseplemak tepu dan lemak tak tepu6

  4.6 Konsepgetah tervulkan7

  7 7.2 Konseptermoplastik [SPM 2007] dan plastik termoset8

  TING BAB

  TUMPUAN ESEI NO

  11(b)/12(b)

  Menyelesai masalah2015

  TUMPUAN

  MUKA

  SURAT

  47 7.2 Pembentukan imej oleh alatan optik

  1

  8 8.1 Aloi2

  51 1.5 Cara mencegah jangkitan penyakit

  3

  3 3.3 Pencemaran- hujan asid4

  3.3 Pencemaran - kesan rumah hijau / pemanasan global5

  TING BAB

  TUMPUAN ESEI NO 11(b)/12(b)

  Membuat pilihan

  2015

  TUMPUAN

  MUKA

  SURAT

  46 6.1 PILIHsinaran radioaktif yang paling sesuai dalam pembungkusan makanan

  1

  7 7.2 PILIHalatan optik yang paling sesuai untuk melihat objek jauh dengan lebih jelas2

  8 8. 1 Aloi - PILIHpintu pagar yang terbaik3

  5 22.1 PILIHmenu sarapan yang paling sesuai untukkanak-kanak yang sedang membesar.

  4

  PILIHmenu makanan yang paling sesuai untuk makan malam bagi remaja obesiti5

  7 7.2 PlastikPILIHbekas makanan paling sesuai untuk mengisi makanan6

 • 7/24/2019 pecutan akhir spm

  4/87

  1511/2 Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

  4

  PANDUAN [FORMAT]

  KERTAS 2 BAHAGIAN C(ESEI)

  :

  SOALAN NOMBOR 10

  [WAJIBJAWAB]

  - soalan MENGEKSPERIMEN(KPS ke-12)

  Format / rangka jawapan

  [

  murid mesti ingat/hafal]

  (a)Hipotesis:[PMP +PGB]

  (b)

  (i) Tujuan eksperimen:

  [Mengkaji PMP +PGB]

  (ii) Pemboleh ubah:

  dimanipulasi :

  bergerak balas :

  dimalarkan :

  (iii) Radas dan bahan:[ Senarai semua radas/bahan yang diberidari soalandan TAMBAHRADAS/BAHAN LAIN YANG MESTI ADA]

  (iv)Prosedur / Kaedah

  1.

  2.

  3.

  4.

  (v)Penjadualan data

  KIRI=PMP KANAN= PGB

  ............. ....................

  SOALAN NOMBOR 11 / 12[PILIHAN]

  11(a) / 12(a)

  Perbezaan

  1 persamaan 3 perbezaan

  Terangkan proses / faktor

  Nyatakan kebaikan /keburukan / sifat

  11(b) / 12(b)

  Soalanmengkonsepsi[ bina konsep]

  Format / rangka jawapan

  [ murid mesti ingat/hafal ]

  (i) Maklumat

  (ii) Dua ciri sepunya

  1.2

  (iii) Konsep awal

  (iv) Satu contoh lain

  (v) Satu bukan contoh

  (vi)Konsep sebenar

  11(b) / 12(b)

  Soalanmenyelesaikan

  masalah

  Format / rangka jawapan

  [ murid mesti ingat/hafal]

  (i) Kenal pasti masalah

  [Tulis semula- ada di dalam soalan]

  (ii) Penjelasan masalah[ Tulis semula- ada di dalam soalan]

  (iii) Kaedah yang digunakan

  (iv) Penjelasan kaedah

  11(b) / 12(b)

  Soalanmembuat

  pilihan/keputusan

  Format / rangka jawapan

  [ murid mesti ingat/hafal]

  (i) Tujuan pemilihan[Tulis semula- ada di dalam soalan]

  (ii) Penerangan ciri-ciri pilihan

  yang diberi

  (iii) Pilih yang terbaik / susun

  ikut urutan keutamaan

  (iv) Sebab kepada pilihan

  Ayat pernyataan umum.

  Ayat apa yang keluar tahunini ?

  Rajah

 • 7/24/2019 pecutan akhir spm

  5/87

  1511/2 Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

  5

  PANDUAN PENTING MENJAWAB KERTAS 2 BAHAGIAN

  A

  INGATFORMULA

  PENTINGKEMAHIRAN PROSES SAINS

  (KPS)

  KPS: MENULIS PEMBOLEHUBAH & HIPOTESIS

  - Ada 3 pembolehubah: (a) dimanipulasi (PMP) (b) bergerak balas(PGB (c)dimalarkan(PDM)

  - Kenal pasti 3 pembolehubahdari:

  (a)AYAT

  soalan

  - cariTUJUAN

  eksperimen :Mengkaji

  ..

  - biasanya dalam TUJUANeksperimen ada PMP-PGB/ PGB-PMP

  - Contoh:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk (mengkaji kekonduksian haba antara logam danbukan logam)

  [PGB] [PMP]

  (b) RAJAHsoalan

  - biasanya pada RAJAH soalanada 2pembolehubah iaitu PMP-PDM dan adakalanya ada 3iaitu

  PMP-PDM-PGB.

  (i) cari faktor yang DIUBAH/ BERBEZA/ TAK SAMA= PMP

  - boleh salin semula faktor yang tak sama sebagai PMP

  - contohPMP :Logam dan bukan logam / Kuprum dan kaca // Jenis bahan

  (ii) cari faKtor yangSAMA/ DITETAPKAN= PDM

  -

  contoh PDM: Jarak paku tekan dari penunu Bunsen // Bilangan penunu Bunsen // Bilangan paku

  tekan

  (iii) cari faktor yg BERUBAH/ KEPUTUSAN AKHIR EKSPERIMEN= PGB

  (c) JADUALkeputusan eksperimen- biasanya pada JADUALkeputusan eksperimenada 2pembolehubah iaitu PMP-PGB danadakalanya ada 3iaitu PMP-PDM-PGB.

  (i) KIRI/ ATASJADUAL = Pemboleh ubah dimanipulasikan[PMP]

  (ii)KANAN/ BAWAHJADUAL = Pembolehubah bergerak balas[PGB]

 • 7/24/2019 pecutan akhir spm

  6/87

  1511/2 Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

  6

  DEFINISI SECARA OPERASI [DSO]

  Memberi takrifan/definisi /maksud tentang sesuatu konsepyang ditanyadenganmenyatakan keputusan / hasil eksperimen [PGB]

  Formula / Acuan Definisi secara Operasi (DSO):

  S: Nyatakan definisi secara operasibagi aloi.

  J: Aloi ialah bahan yang tidak berkarat/ tidak terkakis

  [Salin konsepditanya] + [kata sambung] + [bahan / proses] + [keputusan akhir eksperimen(PGB)]/ sesuatu

  Salin