Pecutan Akhir Sejarah Spm 2016

 • View
  300

 • Download
  19

Embed Size (px)

Text of Pecutan Akhir Sejarah Spm 2016

 • SPM 2016

  2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 1

  FORMAT KERTAS SEJARAH SPM

 • SPM 2016

  2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 2

  PECUTAN AKHIR SEJARAH SPM 2016

  ANALISA KEKERAPAN SOALAN BERDASARKAN TEMA DAN BAB DALAM SPM SEJARAH TINGKATAN 4

  SOALAN SEJARAH SPM 2006-2015

  TEMA

  BAB

  SUB TAJUK

  TAHUN

  06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

  7

  TAMADUN

  AWAL

  MANUSIA

  1

  Kemunculan Tamadun

  Manusia

  S S

  E E E5 ###

  2

  Peningkatan Tamadun

  S1

  S S S1 E5

  3

  Tamadun Awal Asia Tenggara

  S E E1 S1

  8

  TAMADUN

  ISLAM

  4

  Kemunculan Tamadun Islam

  dan Perkembangannya

  S S S2

  E E ###

  5

  Kerajaan islam di Madinah

  S S

  E2 E6

  6

  Pembentukan Kerajaan Islam

  dan Sumbangannya

  S2 ###

  E E E

  7

  Islam di Asia Tenggara

  E E S

  E6 E7

  8

  Pembaharuan dan Pengaruh

  Islam Di Malaysia

  S ###

  9

  TAMADUN

  EROPAH DAN

  KESANNYA

  DI A. TGARA

  9

  Perkembangan Di Eropah

  S

  E E E E7 S2

  10

  Dasar British dan Kesannya

  Terhadap Ekonomi

  S S

  E E E7 E8

  E8 ###

  SEJARAH TINGKATAN 5

  Catatn : Beri tumpuan kepada tajuk yang bertanda XXX

  SOALAN SEJARAH SPM 2006-2015

  TEMA

  BAB

  SUB TAJUK

  TAHUN

  06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

  10

  NASIONALISME

  1

  Kemunculan dan perkembangan

  Nasionalisme di Asia Tenggara

  S S S S3

  E8 ##

  2

  Nasionalisme di Malaysia

  Sehingga Perang Dunia

  S3 E9

  E E E E ##

  11

  PEMBINAAN

  NEGARA

  BANGSA

  MALAYSIA

  3 Kesedaran Pembinaan Negara

  dan Bangsa

  S S

  E E9(a)

  4 Pembinaan Negara dan Bangsa

  Malaysia

  S E

  E E E E9

  5

  Pembinaan Negara dan Bangsa

  Yang Merdeka

  S

  E ##

  6

  Pengukuhan Negara dan Bangsa

  Malaysia

  S

  E10

  7

  Sistem Pemerintahan dan

  Pentadbiran Negara Malaysia

  S

  E E E9(b) E10

  8

  Pembangunan dan Perpaduan

  Untuk Kesejahteraan

  S S4 S4

  E E E10 ##

  12

  MALAYSIA DAN

  HUBUNGAN

  ANTARABANGSA

  9

  Malaysia Dalam Kerjasama

  Antarabangsa ( 2 TEMA)

  S S

  E E E E E E E E11 E11

  E11 ##

 • SPM 2016

  2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 3

  TAJUK TUMPUAN (TERPILIH) 2016

  TING. TEMA TAJUK TARGET Tahap Penguasaan

  4

  () (x)

  Bab 1 Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang ekonomi/ Sains Teknlogi

  Esei

  Bab 2 Sumbangan TamadunIndia dalam bidang ekonomi dan pendidikan

  struktur

  Bab 3 Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara

  Bab 4 Keperibadian Nabi Muhammad SAW

  Bab 5 Pelantikan Khulafa Al Rasyidin Esei

  Bab 6 Pengagasan dan sumbangan Turki Uthmaniyah/Pertembungan tamadun/

  Sumbangan Bani Abbasiyah

  Struktur

  Bab 8 Pengaruh Islam:(pentadbiran / pendidikan / ekonomi / /bahasa /

  sastera)

  Esei

  Bab 9 Zaman Renaissance Esei

  Bab 10 Dasar British terhadap Ekonomi Struktur

  Bab 10 Bandar Baharu Esei

  5

  Bab 1 Perkembangan Nasionalisme di Indonesia, Filipina dan Thailand

  Struktur

  Bab 2 Penentangan di Sarawak/ Kelantan/Terengganu

  Struktur

  Bab 2 Persatuan Melayu Struktur

  Bab 2 Perjuangan Nasionalis sebelum dan selepas merdeka di Tanah Melayu

  Bab 3 Pembentukan negara bangsa ( Ciri-ciri Negara Bangsa)-Perbandingan

  Esei

  Bab 3 Undang-undang Tubuh Negeri Johor

  Bab 3 Jemaah Menteri Kelantan dan Undang-Undang Terengganu

  Struktur

  Bab 4 Perkembangan politik di Sabah dan Sarawak / Gerakan Rosli Dhobie

  Esei

  Bab 6 Akta Malaysia dan Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia

  Struktur

  Bab 7 Perlembagaan /Keluhuran(maksud dan bukti)/Kepentingan/Proses pindaan)/

  Mahkamah

  Esei

  Bab 8 Pembangunan Luar Bandar/FELDA Struktur

  Bab 9 Penggubalan Dasar Luar Malaysia/ Hubungan Serantau/Asean/Selatan

  Esei

  Bab perlu diberi tumpuan :

  Pelajar perlu kuasai semua sub tajuk Tingkatan 4 : Bab 1, Bab 4, Bab 8 dan Bab10 Tingkatan 5 : Bab 1, Bab 3, Bab 4 dan Bab 9

 • SPM 2016

  2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 4

  PANDUAN MENJAWAB KERTAS 1249/2

  PANDUAN MENJAWAB KERTAS 2 SEJARAH SPM (1249/2)

  Bahagian A- Struktur [ 40 MARKAH)

  KATA TUGAS RESPON CALON (JAWAPAN)

  1. SOALAN BERDASARKAN

  PETA/GAMBAR (ADA X DAN Y)

  JAWAPAN CALON MESTI TEPAT BERDASARKAN

  LOKASI / GAMBAR

  2. KATA TUGAS JELASKAN JAWAPAN MEMERLUKAN FAKTA DAN HURAIAN

  RINGKAS

  3. KATA TUGAS APAKAH

  JAWAPAN BERKAITAN FAKTA /KONSEP/MAKSUD

  /ISTILAH/TOKOH/

  TEMPAT

  4. KATA TUGAS NYATAKAN MENYATAKAN MAKLUMAT /TINDAKAN

  5. KATA TUGAS ADAKAH /WAJARKAH

  DAN CADANGKAN

  BERI PENDIRIAN (YA/TIDAK/WAJAR/TIDAK WAJAR)

  DAN CADANGAN ANDA YANG RELEVEN

  6. Soalan KBAT ( Soalan c/d/e)

  Jawapan dalam bentuk esei ringkas dan

  menunjukkan kematangan hujah/isi/fakta

  Jawapan calon MESTI mengandungi Isi berikut

  Fakta

  Huraian

  Huraian Lanjutan

  Contoh / Inferens yang releven

  Bahagian B- ESEI [ 60 MARKAH)

  SEMUA JAWAPAN MESTI DIJAWAB DALAM BENTUK ESEI / KARANGAN

  ( FAKTA + HURAIAN /CONTOH/INFERENS)- HURAIAN BERLAPIS

  2. SOALAN KBAT MEMERLUKAN CALON MENJAWAB BERDASARKAN

  IDEA/PANDANGAN SENDIRI YANG RELEVEN ( MUNASABAH )

  3 KATA TUGAS BERIKAN ALASAN ALASAN MUNASABAH SEKIRANYA YA ATAU TIDAK

  4. KATA TUGAS ULASKAN MEMBUAT ULASAN TENTANG SESUATU

  ISU/PERKARA

  5. KATA TUGAS TERANGKAN BERI PENJELASAN LANJUT TENTANG

  SITUASI/PERKARA YANG BERKAITAN

  6. KATA TUGAS MENGAPAKAH PERLU MENYATAKAN SEBAB DAN AKIBAT SESUATU

  PERISTIWA BERLAKU

  7. KATA TUGAS TERANGKAN

  CIRI /FAKTOR-FAKTOR

  PENERANGAN SECARA MENDALAM SESUATU

  PERISTIWA ( HURAIAN BERLAPIS)

 • SPM 2016

  2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 5

  8. PADA PENDAPAT ANDA PANDANGAN BERNAS CALON TENTANG SITUASI

  YANG DIFAHAMI. JAWAPAN LEBIH KEPADA POSITIF

  9. WAJARKAH,ADAKAH, BOLEHKAH - Jawapan mesti mengandungi satu pendirian calon

  - Setiap pendirian disertakan dengan beberapa hujah

  untuk menyokong pendirian

  - Jawapan MESTI bersandarkan SATU pendirian sahaja

  Pendirian akan diberi 1 markah dan setiap hujah yang

  menyokong dan releven akan diberi 1 markah(

  Fakta/Huraian/Contoh/Inferens)

  Kata tugas

  Soalan

  KBAT

  Kemahiran

  Berfikir Aras

  Tinggi

  1. BERIKAN PENJELASAN,MENGAPAKAH,JELASKAN RASIONAL, WAJARKAH,

  ULASKAN PERNYATAAN, IKTIBAR, BERDASARKAN PENNGETAHUAN SEJARAH

  ANDA , BERIKAN KOMEN ANDA, RAMALKAN

  2. Jawapan perlu dalam bentuk Fakta, Huraian, Huraian Lanjutan, Contoh dan

  Inferens ( Bahagian A dan Bahagian B)

  3. Pelajar perlu menghubungkaitkan Fakta dengan isu terkini/Beyond buku teks

  4. Terdapat juga Jawapan yang memerlukan pendirian calon dan hujah untuk

  menyokong pendirian tersebut beserta contoh yang releven

  5. Biasanya soalan C(i) berkaitan sesuatu isu dan C(ii) soalan berkaitan

  penyelesaian sesuatu isu /cadangan/ pandangan calon/hujah calon

  terhadap sesuatu isu yang ditimbulkan oleh soalan

  1. Cadangkan tiga langkah yang berkesan untuk membasmi sifat jahiliah dalam

  kalangan masyarakat moden pada hari ini. (SPM 2013)

  Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi [kbat]

  Soalan Dalam Konteks Bukan Lazim

  Beyond Buku Teks ( Luar Buku Teks)

  Kaitkan Fakta Dengan Kehidupan Semasa / Masa kini

  Calon Boleh Mengolah fakta buku teks dengan maklumat

  luaran/pengetahuan umum

  Pelajar mengalami situasi sendiri (Hands-on)

  [iv ] Contoh Soalan SPM

 • SPM 2016

  2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 6

  2. Berdasarkan perkembangan teknologi persenjataan masa kini, ramalkan

  masa depan dunia. [SPM 2015]

  3. Jelaskan ciri kepimpinan Khalifah Islam pada zaman pemerintahan Khulafa

  al-Rasyidin yang wajar dicontohi oleh pemimpin pada masa kini.

  Contoh Jawapan Soalan Struktur ( SPMU 2016)

  1(a) Namakan dua buah kerajaan maritim di Asia Tenggara

  (i) .Kerajaan Kedah Tua

  (ii) .Kerajaan Srivijaya..

  [ 2 markah ]

  (d) Mengapakah kerajaan maritim memberi tumpuan kepada kegiatan ekonomi

  di 1(c )? [ 4 markah ]

  Kerajaan maritim memberi tumpuan kegiatan ekonomi tersebut kerana [ F1]kedudukan

  yang strategik[ H1a] di kawasan pesisiran pantai contoh [ c]Selat Melaka dan Selat

  Sunda yang menjadi [ HL]tumpuan pedagang dari China dan India. Kerajaan maritim

  juga mempunyai banyak [ F2]barang dagangan yang [H]diperoleh daripada kerajaan

  agraria[c] contoh hasil hutan, rempah ratus dan hasil galian. Oleh hal yang demikian [ I

  ] menyebabkan kerajaan memberi tumpuan k