of 102 /102
SPM 2016 © 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 1 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM

SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

  • Upload
    others

  • View
    76

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 1

FORMAT KERTAS SEJARAH SPM

Page 2: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 2

PECUTAN AKHIR SEJARAH SPM 2016

ANALISA KEKERAPAN SOALAN BERDASARKAN TEMA DAN BAB DALAM SPM SEJARAH TINGKATAN 4

SOALAN SEJARAH SPM 2006-2015

TEMA

BAB

SUB TAJUK

TAHUN

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

7

TAMADUN

AWAL

MANUSIA

1

Kemunculan Tamadun

Manusia

S S

E E E5 ###

2

Peningkatan Tamadun

S1

S S S1 E5

3

Tamadun Awal Asia Tenggara

S E E1 S1

8

TAMADUN

ISLAM

4

Kemunculan Tamadun Islam

dan Perkembangannya

S S S2

E E ###

5

Kerajaan islam di Madinah

S S

E2 E6

6

Pembentukan Kerajaan Islam

dan Sumbangannya

S2 ###

E E E

7

Islam di Asia Tenggara

E E S

E6 E7

8

Pembaharuan dan Pengaruh

Islam Di Malaysia

S ###

9

TAMADUN

EROPAH DAN

KESANNYA

DI A. T’GARA

9

Perkembangan Di Eropah

S

E E E E7 S2

10

Dasar British dan Kesannya

Terhadap Ekonomi

S S

E E E7 E8

E8 ###

SEJARAH TINGKATAN 5

Catatn : Beri tumpuan kepada tajuk yang bertanda XXX

SOALAN SEJARAH SPM 2006-2015

TEMA

BAB

SUB TAJUK

TAHUN

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

10

NASIONALISME

1

Kemunculan dan perkembangan

Nasionalisme di Asia Tenggara

S S S S3

E8 ##

2

Nasionalisme di Malaysia

Sehingga Perang Dunia

S3 E9

E E E E ##

11

PEMBINAAN

NEGARA

BANGSA

MALAYSIA

3 Kesedaran Pembinaan Negara

dan Bangsa

S S

E E9(a)

4 Pembinaan Negara dan Bangsa

Malaysia

S E

E E E E9

5

Pembinaan Negara dan Bangsa

Yang Merdeka

S

E ##

6

Pengukuhan Negara dan Bangsa

Malaysia

S

E10

7

Sistem Pemerintahan dan

Pentadbiran Negara Malaysia

S

E E E9(b) E10

8

Pembangunan dan Perpaduan

Untuk Kesejahteraan

S S4 S4

E E E10 ##

12

MALAYSIA DAN

HUBUNGAN

ANTARABANGSA

9

Malaysia Dalam Kerjasama

Antarabangsa ( 2 TEMA)

S S

E E E E E E E E11 E11

E11 ##

Page 3: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 3

TAJUK TUMPUAN (TERPILIH) 2016

TING. TEMA TAJUK TARGET Tahap Penguasaan

4

(√) (x)

Bab 1 Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam

bidang ekonomi/ Sains Teknlogi

Esei

Bab 2 Sumbangan TamadunIndia dalam

bidang ekonomi dan pendidikan

struktur

Bab 3 Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara

Bab 4 Keperibadian Nabi Muhammad SAW

Bab 5 Pelantikan Khulafa Al Rasyidin Esei

Bab 6 Pengagasan dan sumbangan Turki

Uthmaniyah/Pertembungan tamadun/

Sumbangan Bani Abbasiyah

Struktur

Bab 8 Pengaruh Islam:(pentadbiran /

pendidikan / ekonomi / /bahasa /

sastera)

Esei

Bab 9 Zaman Renaissance Esei

Bab 10 Dasar British terhadap Ekonomi Struktur

Bab 10 Bandar Baharu Esei

5

Bab 1 Perkembangan Nasionalisme di

Indonesia, Filipina dan Thailand

Struktur

Bab 2 Penentangan di Sarawak/

Kelantan/Terengganu

Struktur

Bab 2 Persatuan Melayu Struktur

Bab 2 Perjuangan Nasionalis sebelum dan

selepas merdeka di Tanah Melayu

Bab 3 Pembentukan negara bangsa ( Ciri-ciri

Negara Bangsa)-Perbandingan

Esei

Bab 3 Undang-undang Tubuh Negeri Johor

Bab 3 Jemaah Menteri Kelantan dan Undang-

Undang Terengganu

Struktur

Bab 4 Perkembangan politik di Sabah dan

Sarawak / Gerakan Rosli Dhobie

Esei

Bab 6 Akta Malaysia dan Reaksi Terhadap

Pembentukan Malaysia

Struktur

Bab 7 Perlembagaan /Keluhuran(maksud dan

bukti)/Kepentingan/Proses pindaan)/

Mahkamah

Esei

Bab 8 Pembangunan Luar Bandar/FELDA Struktur

Bab 9 Penggubalan Dasar Luar Malaysia/

Hubungan Serantau/Asean/Selatan

Esei

Bab perlu diberi tumpuan :

Pelajar perlu kuasai semua sub tajuk Tingkatan 4 : Bab 1, Bab 4, Bab 8 dan Bab10

Tingkatan 5 : Bab 1, Bab 3, Bab 4 dan Bab 9

Page 4: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 4

PANDUAN MENJAWAB KERTAS 1249/2

PANDUAN MENJAWAB KERTAS 2 SEJARAH SPM (1249/2)

Bahagian A- Struktur [ 40 MARKAH)

KATA TUGAS RESPON CALON (JAWAPAN)

1. SOALAN BERDASARKAN

PETA/GAMBAR (ADA X DAN Y)

JAWAPAN CALON MESTI TEPAT BERDASARKAN

LOKASI / GAMBAR

2. KATA TUGAS JELASKAN JAWAPAN MEMERLUKAN FAKTA DAN HURAIAN

RINGKAS

3. KATA TUGAS APAKAH

JAWAPAN BERKAITAN FAKTA /KONSEP/MAKSUD

/ISTILAH/TOKOH/

TEMPAT

4. KATA TUGAS NYATAKAN MENYATAKAN MAKLUMAT /TINDAKAN

5. KATA TUGAS ADAKAH /WAJARKAH

DAN CADANGKAN

BERI PENDIRIAN (YA/TIDAK/WAJAR/TIDAK WAJAR)

DAN CADANGAN ANDA YANG RELEVEN

6. Soalan KBAT ( Soalan c/d/e)

Jawapan dalam bentuk esei ringkas dan

menunjukkan kematangan hujah/isi/fakta

Jawapan calon MESTI mengandungi Isi berikut

Fakta

Huraian

Huraian Lanjutan

Contoh / Inferens yang releven

Bahagian B- ESEI [ 60 MARKAH)

SEMUA JAWAPAN MESTI DIJAWAB DALAM BENTUK ESEI / KARANGAN

( FAKTA + HURAIAN /CONTOH/INFERENS)- HURAIAN BERLAPIS

2. SOALAN KBAT MEMERLUKAN CALON MENJAWAB BERDASARKAN

IDEA/PANDANGAN SENDIRI YANG RELEVEN ( MUNASABAH )

3 KATA TUGAS BERIKAN ALASAN ALASAN MUNASABAH SEKIRANYA YA ATAU TIDAK

4. KATA TUGAS ULASKAN MEMBUAT ULASAN TENTANG SESUATU

ISU/PERKARA

5. KATA TUGAS TERANGKAN BERI PENJELASAN LANJUT TENTANG

SITUASI/PERKARA YANG BERKAITAN

6. KATA TUGAS MENGAPAKAH PERLU MENYATAKAN SEBAB DAN AKIBAT SESUATU

PERISTIWA BERLAKU

7. KATA TUGAS TERANGKAN

CIRI /FAKTOR-FAKTOR

PENERANGAN SECARA MENDALAM SESUATU

PERISTIWA ( HURAIAN BERLAPIS)

Page 5: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 5

8. PADA PENDAPAT ANDA PANDANGAN BERNAS CALON TENTANG SITUASI

YANG DIFAHAMI. JAWAPAN LEBIH KEPADA POSITIF

9. WAJARKAH,ADAKAH, BOLEHKAH - Jawapan mesti mengandungi satu pendirian calon

- Setiap pendirian disertakan dengan beberapa hujah

untuk menyokong pendirian

- Jawapan MESTI bersandarkan SATU pendirian sahaja

Pendirian akan diberi 1 markah dan setiap hujah yang

menyokong dan releven akan diberi 1 markah(

Fakta/Huraian/Contoh/Inferens)

Kata tugas

Soalan

KBAT

Kemahiran

Berfikir Aras

Tinggi

1. BERIKAN PENJELASAN,MENGAPAKAH,JELASKAN RASIONAL, WAJARKAH,

ULASKAN PERNYATAAN, IKTIBAR, BERDASARKAN PENNGETAHUAN SEJARAH

ANDA , BERIKAN KOMEN ANDA, RAMALKAN

2. Jawapan perlu dalam bentuk Fakta, Huraian, Huraian Lanjutan, Contoh dan

Inferens ( Bahagian A dan Bahagian B)

3. Pelajar perlu menghubungkaitkan Fakta dengan isu terkini/Beyond buku teks

4. Terdapat juga Jawapan yang memerlukan pendirian calon dan hujah untuk

menyokong pendirian tersebut beserta contoh yang releven

5. Biasanya soalan C(i) berkaitan sesuatu isu dan C(ii) soalan berkaitan

penyelesaian sesuatu isu /cadangan/ pandangan calon/hujah calon

terhadap sesuatu isu yang ditimbulkan oleh soalan

1. Cadangkan tiga langkah yang berkesan untuk membasmi sifat jahiliah dalam

kalangan masyarakat moden pada hari ini. (SPM 2013)

Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi [kbat]

• Soalan Dalam Konteks Bukan Lazim

• Beyond Buku Teks ( Luar Buku Teks)

• Kaitkan Fakta Dengan Kehidupan Semasa / Masa kini

• Calon Boleh Mengolah fakta buku teks dengan maklumat

luaran/pengetahuan umum

• Pelajar mengalami situasi sendiri (Hands-on)

[iv ] Contoh Soalan SPM

Page 6: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 6

2. Berdasarkan perkembangan teknologi persenjataan masa kini, ramalkan

masa depan dunia. [SPM 2015]

3. Jelaskan ciri kepimpinan Khalifah Islam pada zaman pemerintahan Khulafa

al-Rasyidin yang wajar dicontohi oleh pemimpin pada masa kini.

Contoh Jawapan Soalan Struktur ( SPMU 2016)

1(a) Namakan dua buah kerajaan maritim di Asia Tenggara

(i) ……………….Kerajaan Kedah Tua…………………………………

(ii) ……………….Kerajaan Srivijaya…………………………………..

[ 2 markah ]

(d) Mengapakah kerajaan maritim memberi tumpuan kepada kegiatan ekonomi

di 1(c )? [ 4 markah ]

Kerajaan maritim memberi tumpuan kegiatan ekonomi tersebut kerana [ F1]kedudukan

yang strategik[ H1a] di kawasan pesisiran pantai contoh [ c]Selat Melaka dan Selat

Sunda yang menjadi [ HL]tumpuan pedagang dari China dan India. Kerajaan maritim

juga mempunyai banyak [ F2]barang dagangan yang [H]diperoleh daripada kerajaan

agraria[c] contoh hasil hutan, rempah ratus dan hasil galian. Oleh hal yang demikian [ I

] menyebabkan kerajaan memberi tumpuan kepada aktiviti perdagangan.

Jawapan calon cemerlang perlu mengandungi

1. Fakta

2. Huraian

3. Huraian Lanjutan

4. Contoh/Inferens

Contoh soalan 3(d) SPMU 2016

Huraikan kesan imperialisme terhadap negara yang dikuasai. [ 3 markah ]

Calon boleh beri jawapan

lebih daripada 2 buah

kerajaan

Walaupun soalan struktur, jawapan

perlu dipersembahkan dalam

bentuk esei ringkas

( khusus untuk soalan KBAT)

Mak= 4/4

Page 7: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 7

Kesan imperialisme terhadap Negara yang dikuasai ialah [ F1 ] undang-undang

tradisional dihapuskan dan [H] digantikan dengan undang-undang Barat. [ F2] Selain

itu pembesar tempatan turut kehilangan kuasa kerana [H]pegawai Barat mengambil

alih pentadbiran tempatan contohnya [ HL]penempatan Residen di Negeri-Negeri

Melayu. [ I]Keadaan ini telah mencabar kedudukan pembesar tempatan yang dilantik

oleh Sultan.

Ulasan Jawapan:

1. Mengandungi Fakta + Huraian + Contoh

2. Ayat gramatis dan ada penanda wacana yang sesuai.

Panduan Menjawab Esei

Proses perluasan kuasa menyebabkan muncul beberapa empayars

sepertiMaurya dan Gupta di India, empayar Chin dan Han di China dan

empayarRomdi Eropah.

Sumber : Farmer, “Comparative History of Civilisations”

(a) Bagaimanakah perluasan kuasa dilakukan oleh tamadun tersebut?

[6 markah]

Perluasan kuasa yang dilakukan oleh Chandragupta

Mauryadalamtamadun India telah membentuk empayar Maurya (F). Beliau

telahmenyatukankerajaan-kerajaan kecil di India (H). Sebaliknya semasa

pemerintahan Asoka(H),beliau lebih menekankan dasar terbuka dan lembut

(F) denganmenekankanajaran agama Buddha (H).

Sistem pemerintahan secara autokratik iaitu tegas dan mutlak (F)telah

dilakukan oleh Shih Huang Ti (Dinasti Chin) dalam tamadun China (H),melalui

pemerintahan berpusat (H)dan menghapuskan kuasa golongan bangsawan

dengan melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir(H).

Perluasan kuasa yang dilakukan oleh tamadun Yunani adalah dengan

cara penyebaran budaya (F).Alexander the Great (H)terlibat dalam

Mak= 3/3

Pemeriksaan secara Rubrik Analitikal ( Setiap Fakta/Huraian)

Page 8: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 8

penyebaran kebudayaan Hellenistik(H)yang tersebar dikota-kota utama

empayar Yunani seperti Iskandariah(H).

Ulasan Jawapan

1. Mengandungi Fakta ( F )

2. Mengandungi Huraian (H)

3. Ditulis dalam bentuk esei dan mempunyai penanda wacana yang sesuai

4. Setiap Isi ( Fakta + Huraian + Contoh) disusun secara perenggan

Contoh Jawapan Esei (KBAT)

Saya meramalkan melalui penciptaan senjata moden ini system

pertahanan Negara juga dapat diperkukuh (F). Contohnya Amerika Syarikat, Rusia

dan Britain (C)memiliki senjata canggih seperti senjata nuklear (C). Hal ini

menyebabkan negara musuh tidak berani menyerang mereka (H). Oleh itu

kebanyakan negara hari ini meberi tumpuan kepada penciptaan senjata moden ( I)

Selain itu, saya meramalkan [ F ] kemusnahan yang besar di atas muka bumi ini akan

berlaku kerana [H] penggunaan senjata nuklear dan sebagainya, [HL] lebih ramai

rakyat yang tidak bersalah akan menjadi mangsa dalam peperangan ini [ c]

contohnya seperti dalam peperangan di Iraq . Oleh itu, [ I ] kesan peperangan pada

masa hadapan lebih daripada kesan dalam Perang Dunia Kedua.

Ulasan Jawapan Calon Mengikut Aras

Aras 1 [ 1-2 markah ] Aras 2 [ 3-4 markah ]

Jawapan mudah/pengetahuan/pemahaman

yang terhad/Menyatakan keadaan hidup

manusia secara umum/ringkas

Contoh

Jawapan agak mendalam/

Pengetahuan/pemahaman yang jelas dan

membuat inferens.

Menerangkan keadaan dan kualiti kehidupan

manusia dari beberapa aspek dengan jelas

beserta contoh yang sesuai

Pemeriksaan secara Rubrik Holistik ( Setiap Fakta/Huraian/ Huraian Lanjutan/ Contoh/Inferens)

Page 9: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 9

F Manusia diancam bahaya perang [ 1m]

H Dan Senjata pemusnah [ 1m ]

Contoh

F Diancam bahaya peperangan [ 1m ]

H Dan senjata pemusnah [ 1m ]

H Yang menjadikan kehidupan [ 1m ]

H Huru hara [ 1m]

C Seperti di Iraq/Syria

Aras 3 [ 5- 6 markah ]

Menghuraikan keadaan,faktor,impak positif dan negatif ( Fakta ] [ 1 m ]

Kemajuan teknologi persenjataan kepada kualiti kehidupan[ Huraian ] [ 1 m ]

Masyarakat antarabangsa dari aspek politik, ekonomi dan sosial [ Huraian Lanjutan ] [ 1 m ]

Dengan jelas dan disokong dengan contoh yang releven[ Contoh ] [ 1 m ]

Membuat inferens yang sesuai[ Inferens ] [ 1 m ]

JAWAPAN CEMERLANG PERLU MENGANDUNGI :

FAKTA , HURAIAN, HURAIAN LANJUTAN, CONTOH, INFERENS + PENGUNAAN PENANDA WACANA

YANG SESUAI

PANDUAN KERTAS 1249/3

Perincian Markah Panduan Jawapan

Pengenalan

Soalan 1

5 markah

( Kefahaman)

Jawapan pengenalan berdasarkan tajuk / tugasan spesifik ( Boleh rujuk

buku teks)a

Jawapan boleh juga berdasarkan gambar / Pengenalan umum secara

keseluruhan berdasarkan tugasan spesifik yang disoal.

Soalan 2 20-25 markah

(Kefahaman)

Soalan kefahaman/ Berdasarkan buku teks

Jawapan boleh dirujuk daripada buku teks

Penulisan jawapan mesti mengandungi Fakta , Huraian dan Contoh ( Jika

ada)

Soalan 3 15-20 Markah

(Kefahaman

/Analisis)

Jawapan boleh dirujuk dalam buku teks berkaitan tajuk/bab yang ditanya

dalam soalan

Jawapan perlu mengandungi Fakta + Huraian + Contoh / Inferens

Panjang jawapan selaras dengan markah diperuntukkan

Soalan 4 15-20 markah

Analisis

Jawapan boleh dirujuk daripada buku teks ( bab berkaitan)

Boleh menggunakan sumber rujukan untuk mendapatkan maklumat

berkaitan

Soalan 5 10-15 Markah

Analisis/

Menjana Idea

Soalan berkaitan isu dan cabaran berkaitan tajuk spesifik / FAHAMI

ISTILAH DALAM SOALAN/KONSEP SOALAN

Jawapan perlu berdasarkan pengetahuan semasa calon

Jawapan MESTI ada kaitan dengan kehendak tugasan

Calon perlu membaca dan memahami kehendak tugasan

Jawapan perlu dalam bentuk huraian FAKTA + HURAIAN +

CONTOH/INFERENS yang sesuai

Markah diberi kepada fakta/huraian/contoh yang RELEVEN sahaja

Jangan jawab dalam bentuk sambung fakta tanpa huraian ( Markah akan

diberi separuh)

Soalan 6 10 -15 markah

Aplikasi/Menja

na Idea

Soalan berkaitan isu terkini/semasa yang ada kaitan dengan tugasan

spesifik ( kenali isu /cabaran dan langkah penyelesaian)

Jawapan hendaklah berdasarkan pengetahuan umum pelajar

Page 10: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 10

Jawapan diluar daripada buku teks/rumusan daripada buku teks

Jawapan perlu dalam bentuk huraian FAKTA + HURAIAN +

CONTOH/INFERENS yang sesuai

Soalan 7 10 -15 Markah

Menjana idea

Soalan berkaitan isu/cabaran/ cadangan penyelesaian

Mesti mengandungi dua bahagian ( Isu/ Cabaran dan Langkah

penyelesaian)

Soalan 8 5-10 Markah

Nilai/Iktibar

Soalan berkaitan iktibar yang diperoleh calon melalui penulisan tugasan

spesifik

Iktibar perlu ada kaitan dengan diri, bangsa dan Negara

Setiap fakta perlu dihuraikan denga contoh dan inferens yang releven

Soalan 9 5-10 Markah

Rumusan

Rumusan keseluruhan tajuk tugasan spesifik

Perlu mengandungi ;

a. Pengetahuan ( Fakta, Huraian dan Contoh/Inferens)- 2 isi

b. Nilai murni/iktibar -1 isi

c. Unsur Patriotisme -1 isi

d. Harapan – 1 isi

BAB 1 TAMADUN AWAL MANUSIA *****

Jelaskan Pengertian Tamadun mengikut pandangan Sarjana Barat dan Islam ****

PANDANGAN BARAT F1 Konsep tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah sahaja F2 Contohnya hal-hal seperti tulisan, undang-undang, kesusasteraan F3 Gordon Childe -Pencapaian lahiriahsebagai ukuran kemajuan tamadun dan

masyarakat F4 Darcy Riberio dan R.A. Buchanan menolak unsur rohaniah F5 Sebaliknya menekankan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan

tamadun

PANDANGAN ISLAM

F1 Mengaitkan tamadun dengan pembangunan lahiriah dan rohaniah F2 Kedua-dua unsur ini penting untuk mengukur tahap ketamadunan masyarakat F3 Syed Naquib Al Attas-Pencapaian tahap tatasusila yang tinggi/ kebudayaan yang

luhur. F4 Richard Sullivan mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep

tamadun

Mengapakah pembangunan tamadun manusia pada masa kini mengalami

kepincangan? ****

F1 Keruntuhan akhlak masyarakat F2 Peningkatan gejala sosial F3 Terlalu mementingkan diri dan keseronokan

Page 11: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 11

F4 contoh berjudi, minum arak, pergaulan bebas, pembuangan bayi F5 Kualiti kehidupan masyarakat terjejas F6 Peperangan dan pembunuhan sering berlaku F7 Disebabkan persaingan ekonom, meluaskan pengaruh F8 Contohnya Amerika Syarikat menyerang Iraq untuk menguasai minyak F9 Hak asasi manusia tidak dihormati. F10 Penipuan, penindasan atau riba dan perniagaan F11 Masyarakat hanya mementingikan keuntungan F12 Sehingga sanggup melakukan penipuan

Bagaimanakah aspek pembinaan tamadun manusia dapat diperkukuh pada masa

hadapan. ****

Jelaskan proses pembentukan tamadun awal manusia

F1 Wujudnya hubungan manusia dengan alam sekeliling

F2 Manusia memilih kawasan yang memudahkan kehidupan harian

F3 Lembah sungai dipilih sebagai pertempatan kekal

F4 Tanah subur untuk aktiviti pertanian

F5 Mudah mendapat bekalan air / makanan/pengangkutan/perhubungan

Bincangkan ciri-ciri pembentukan tamadun awal manusia

F1 Pertempatan kekal

H1a Hidup menetap/ Corak hidup lebih sistematik

H1b Maju dalam bidangn pertanian

F2 Agama dan kepercayaan

H2a Berkait rapat dengan pengiktirafan golongan pemerintah

H2b Perkembangan ilmu pengetahuan/kesenian/ Pembinaan

H2c Penyesuaian manusia dengan alam sekeliling

H2d Unsur alam seperti pokok/batu/matahari/laut perlu dihormati

H2e Mempercayai kuasa ghaib(animisme)/ Politeisme(Banyak tuhan)

F3 Bahasa dan tulisan

H3a Bahasa Yunani/Sanskrit dianggap bahasa tertua

H3b Tulisan hieroglif/Cuneiform/Ideogram

H3c Kegunaan dalam penyimpanan rekod/penulisan undang-undang/keagamaan

F4 Pengkhusussan pekerjaan

H4a Kesan daripada peningkatan produktiviti manusia

H4b Menghasilkan sistem tukar barang/sistem barter

F5 Wujud sistem pemerintahan

H5a Raja menggunakan unsur magis /wakil tuhan untuk mendapat pengiktirafan

rakyat sebagai pemerintah

F1 Memantapkan pegangan agama F2 Memperkukuh institusi kekeluargaan F3 Mengelak penyalahgunaan agama untuk mencapai matlamat tertentu. F4 Contohnya kumpulan pengganas/ IS/ DAEIS F5 Menghormati hak asasi manusia. F6 Mengelak pergaulan bebas/ memelihara nilai-nilai budaya timur

Page 12: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 12

Jadual berikut menerangkan lokasi pembentukan tamadun awal manusia

Tamadun Lokasi

Mesopotamia Lembangan Sungai Tigris Eupharates

Mesir Purba Lembangan Sungai Nil

Indus Lembangan Sungai Indus

Hwang Ho Lembangan Sungai Hwang Ho

Mengapakah pembentukan tamadun awal berikut tertumpu di lembangan sungai

F1 Tanah subur untuk aktiviti pertanian/penternakan

F2 Memiliki sistem pengairan yang baik

F3 Bekalan air/makanan/minuman

F4 Kemudahan pengangkutan / perhubungan

F5 Sesuai dijadikan pangkalan untuk aktiviti perdagangan secara tukar barang

Apakah sumbangan tamadun Hwang Ho kepada peradaban manusia.****

F1 Sistem pemerintahan beraja F2 Penggunaan tulang oracle untuk meramal F3 Kewujudan tulisan ideogram F4 Pembinaan sistem pengairan / terusan F5 Kemajuan dalam teknologi pembajakan F6 Penciptaan cangkul / Sabit F7 Penggunaan batas F8 Menukar alat pertanian daripada kayu kepada besi F9 Pemujaan roh nenek moyang F10 Konsep Yin dan Yang F11 Kalendar China mengandungi 30 hari sebulan dan 360 hari dalam setahun F12 Pengamalan falsafah perang Sun Tzu / penciptaan karya The Art of War

Jelaskan kemajuan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian?***

F1 Pembinaan sistem pengairan / terusan F2 Kemajuan dalam teknologi pembajakan F3 Penciptaan cangkul/ sabit F4 Penggunaan batas tanaman F5 Menukar alat pertanian daripada kayu kepada besi F6 Penggunaan tenggala untuk membuat batas F7 Penciptaan kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu F8 Sistem penanaman secara bergilir F9 Kawasan bukit diteres untuk kegiatan pertanian F10 Pembinaan terusan untuk mengawal banjir

F1 Kalendar - 30 + 360 + Kegunaan F2 Pertanian- Bajak

- Terusan - Cangkul/Sabit - Batas - Tukar Alatan Prtn

F3 Falsafah - Yin Yang - The Art Of War - Feng Shui

F4 Tulisan Ideogram –Rekahan tulang Oracle

Page 13: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 13

Pada pandangan anda apakah kepentingan bidang pertanian kepada

perkembangan tamadun manusia?****

F1 Menyediakan bekalan makanan F2 Menjadi bahan untuk tujuan perdagangan F3 Membolehkan tidak bergantung kepada bekalan daripada negara luar F4 Menjadi sumber pekerjaan penduduk F5 Menjadi lambang kemegahan sesebuah tamadun F6 Membolehkan rakyat menjana pendapatan / hasil negara F7 Membolehkan pengkhususan pekerjaan berlaku

Berdasarkan pemerhatian anda, apakah usaha yang diambil kerajaan untuk

memajukan bidang pertanian di negara kita? [kbat] ****

F1 Penubuhan Rancangan-rancangan Pembangunan Lima Tahun F2 Dasar Ekonomi Baru F3 Dasar Pembangunan Nasional F4 Pembukaan tanah baru untuk pertanian F5 Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa / RIDA F6 Penubuhan FELDA F7 Mempelbagaikan hasil pertanian seperti getah dan kelapa sawit F8 Penubuhan Kementerian pembangunan Negara dan Luar Bandar F9 Penubuhan FAMA F10 Penubuhan FELCRA F11 Penubuhan MARA F12 Penubuhan MARDI

Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk memajukan bidang pertanian.**

F1 Kurang tenaga mahir dalam sektor pertanian F2 Petani kurang menggunakan teknologi moden F3 Pergantungan petani kepada subsidi kerajaan F4 Petani sukar memperoleh Pinjaman/ bantuan kewangan F5 Keluasan tanah yang terhad / Masalah sistem pewarisan tanah F6 Harga hasil keluaran tidak stabil F7 Persaingan dengan negara luar F8 Pasaran hasil keluran yang terhad/ Sistem pemasaran yang lemah

Senaraikan peningkatan ekonomi yang telah dicapai pada Zaman Dinasti Shang

dalam Tamadun China

Page 14: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 14

F1 Kemajuan pertanian

F2 Perdagangan dalam negeri dan maritim

F3 Perusahaan

F4 Pembentukan persatuan perniagaan

Senaraikan peralatan untuk memudahkan aktiviti pertanian yang dicipta oleh

Tamadun China.

F1 Tenggala untuk membuat batas tanaman

F2 Kolar kuda untuk menarik tenggala kayu

F3 Kereta kuda / kereta surung beroda

F4 Penyisir tanah

F5 Sistem pengairan

F6 Peralatan pertanian daripada besi

F7 Cangkul/ Sabit

Jelaskan faktor perkembangan ekonomi yang pesat dalam dalam Tamadun China

F1 Penciptaan alatan pertanian baru

F2 Perdagangan dengan negara luar

F3 Penubuhan persatuan perdagangan

F4 Perkembangan dalam sistem perhubungan

F5 Pembinaan jalan raya/jambatan

F6 Penciptaan alat pengangkutan seperti kereta kuda/kereta lembu

F7 Teknik pertanian moden/Bukit diteres

F8 Sistem penanaman secara bergilir

F9 Perkembangan perusahaan logam/tembikar

Jelaskan sumbangan Tamadun Mesir purba kepada peradaban manusia.****

F1 PembinaanPiramid

H1a idea Imhotep, Penasihat Firaun Djoser/ Saintis/ Ahli Fizik/Arkitek

H1b Teknik binaan bangunan menggunakan batu bata

H1c Menunjukkan kreativiti masyarakat Mesir Purba

F2 Kemajuan Pendidikan

F3 Penciptaan Kertas dari pokok Papyrus

H3b Memudahkan penyimpanan dan elak bergantung kepada kepingan batu bata

F4 IlmuPerubatan

H4a Teknikmemumia Mayat

F5 Sistem Pengairan

H5a Menyuburkan padang pasir sebagai kawasan pertanian

H5b Tembok pengairan semasa pemerintahan Firaun Senuusret III

F6 KemajuanIlmu Matematik/ geometri/ algebra/Astronomi

H6a Digunakan untuk mengawal banjir Sungai Nil

F7 Kalendar

Page 15: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 15

H7a Mengandungi 365 hari/ 12 bulan Setahun

Jelaskan sumbangan orang Aryan yang membawa kepada peningkatan tamadun

Indus.

F1 Membawa budaya baharu kepada masyarakat Lembah Indus

F2 Memperkenalkan Zaman Vedik

F3 Membawa kepada kelahiran kitab-kitab Veda

F4 Memulakan kehidupan beragama kepada masyarakat Lembah Indus

F5 Melahirkan agama Hindu

F6 Mengalihkan perhatian masyarakat ke Lembah Ganges

F7 Memperkenalkan kerajaan janapada dan mahajanapada

F8 Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil

F9 Membentuk empayar pertama di India

F10 Menyatukan seluruh India Utara

BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN MANUSIA *****

Kepentingan pendidikan dalam peningkatan tamadun manusia

F1 Membantu meningkatkan tahap intelek

F2 Asas peningkatan tamadun

F3 Peningkatan dalam bidang lain

F4 Menyumbang kepada kesejahteraan hidup manusia

F5 Melicinkan urusan pentadbiran

F6 Melahirkan manusia yang seimbang / aspek rohani/jasmani

F7 Melahirkan tuntutan fizikal dan mental / melahirkan manusia yang cemerlang

Bidang pendidikan yang diberi penekanan oleh pemerintah Athens

F1 Pendidikan

F2 Sukan

F3 Muzik

F4 Kesusateraan

F5 Seni berpidato

F6 Membaca

F7 Menghafal

F8 Menulis

Jelaskan perkembangan bidang pendidikan di Sparta

F1 Matlamat melahirkan warganegara tentera yang sempurna

F2 Tentera yang gagah dan setia kepada Negara kota

F3 Pendidikan mementingkan latihan fizikal

F4 Kemahiran menggunakan senjata

Page 16: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 16

Jelaskan perkembangan Pendidikan dalam Tamadun Yunani

F1

H1a

Pendidikan di Athens

Untuk melahirkan manusia yang seimbang

H1b Jasmani dan rohani

H1c Manusia yang mampu memenuhi tuntutan fizikal dan mental

H1d Mampu memberi sumbangan kepada kesejahteraan manusia

H1e Tumpuan pengajaran kepada pendidikan /sukan/muzik/kesusateraan/seni

berpidato/membaca/menghafal/menulis

F2

H2a

Pendidikan di Sparta

bertujuan melahirkan warganegara gagah

H2b Sempurna/setia kepada negara

H2c Tumpuan kepada latihan fizikal

H2d Mahir menggunakan senjata

F3 Perkembangan sekolah falsafah

H3a Di negara kota Athens/Thebes/Elea/Miletus

H3b Athens dikenali sebagai pusat cendekiawan Yunani

H3c Semasa pemerintahan Pericles

H3d Melahirkan sejarawan Yunani / Herodotus/Thucydides

Senaraikan pusat pendidikan dalam tamadun Yunani.

F1 Athens F2 Thebes F3 Elea F4 Miletus F5 Sparta

Jelaskan tujuan pendidikan di Yunani.

F1 Melahirkan manusia seimbang dari sudut rohani dan jasmani F2 Meningkatkan tahap intelek F3 Melahirkan warganegara tentera yang gagah/sempurna F4 Melahirkan warganegara yang setia kepada negara kota F5 Mahir menggunakan senjata F6 Melahirkan manusia yang cemerlang F7 Manusia yang dapat memenuhi tuntutan mental dan fizikal

Jelaskan kesan kemajuan pendidikan kepada peningkatan tamadun Yunani.

F1 Athens menjadi pusat cendekiawan Yunani F2 Kemunculan banyak sekolah falsafah F3 Melahirkan ramai ahli sejarawan F4 Lahir ramai pemikir dalam bidang sains/teknologi F5 Penulisan karya sejarah saintifik

Jelaskan perkembangan falsafah pendidikan Sparta

F1 Melahirkan tentera yang gagah berani. F2 Melahirkan manusia yang mempunyai semangat patriotik.

Page 17: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 17

F3 Melahirkan munsia yang setia kepada negara. F4 Mengutamakan latihan fizikal. F5 Menekankan kemahiran menggunakan senjata.

Pada pandangan anda, bagaimanakah Dasar Pelajaran Kebangsaan mampu

mengukuhkan perpaduan rakyat berbilang kaum di Malaysia? [ KbaT]

F1 Penggunaan sukatan pelajaran sama

F2 Bahasa pengantar sama

F3 Sistem persekolahan yang sama

F4 Pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum

F5 Penerapan nilai-nilai murni

F6 Pengenalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

F7 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

F8 Konsep sekolah wawasan

F9 Pendidikan moral

Kesan sekiranya masyarakat Malaysia mengabaikan bidangpendidikan. [ KbaT]

F1 Kadar buta huruf penduduk meningkat

F2 Menggugat kedaulatan negara F3 Taraf hidup rakyat rendah F4 Ekonomi mundur F5 Kadar kemiskinan tinggi

F6 Kemajuan negara terganggu

F7 Sukar mencapai taraf negara maju

Pada pandangan anda , apakah kepentingan bidang pendidikan kepada rakyat

sesebuah negara ?[ KbaT]

F1 Masyarakat yang berpengetahuan

F2 Modal insan berilmu

F3 Kemajuan negara/Membangunkan Negara

F4 Perpaduan rakyat berbilang kaum

F5 Meningkatkan imej negara/dipandang tinggi

F6 Melahirkan modal intelek yang berdaya saing

Terangkan pelaksanaan peperiksaan awam di China.

F1 Peperiksaan awam mempunyai tiga tahap

F2 Tahap pertama (Hsiu Tai), tahap kedua (Chun Jen) dan tahap ketiga(Chin Shih).

F3 Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama.

F4 Tahap kedua setaraf dengan ijazah sarjana.

F5 Tahap ketiga setaraf dengan ijazah doktor falsafah.

F6 Tempat peperiksaan diadakan mengikut tahapnya.

Tahap 1 ( Sarjana Muda)

Hsiu Tai

Di daerah 2 kali 3 tahun

Lulus jadi pegawai kjaan

Page 18: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 18

F7 Tahap pertama dijalankan di peringkat daerah.

F8 Tahap kedua dijalankan di ibu kota daerah.

F9 Tahap ketiga dijalankan di istana.

F10 Lulusan peperiksaan akan mendapat faedah

F11 Lulus tahap pertama boleh jadi pegawai kerajaan.

F12 Lulus tahap ketiga layak menjadi pendidik.

F13 Tempoh peperiksaan mengikut tahap

F14 Tahap pertama diadakan dua kali dalam tiga tahun.

F5 Tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali.

F16 Peraturan peperiksaan sangat ketat

F17 Mereka yang meniru akan dijatuhi hukuman mati.

F18 Pemeriksa dikurung sebelum tiba hari peperiksaan.

F19 Calon ditempatkan di dalam bilik selama tiga hari untuk menjawab

Perkembangan sistem pendidikan Zaman Vedik tamadun India

F1 Pendidikan pentingkan keagamaan

F2 Teras pendidikan agama Hindu

F3 Pendidikan didominasi kaum lelaki

F4 Golongan wanita tidak mempunyai ruang untuk pendidikan

F5 Pendidikan beri perhatian kpd pembelajaran Kitab-kitab Veda

F6 Bahasa Sanskrit merupakan medium pengajaran penting

F7 Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami Kitab Veda

F8 Pendidikan sediakan manusia hadapi hari selepas mati

F9 Tumpuan pendidikan ialah agama

F10 Segala Hukum agama harus dipelajari

F11 Mereka hidup sempurna dgn nilai-nilai murni yang diajar agama

F12 Pendidikan tinggi di Kolej Brahman selepas tahun 100 S.M

F13 Sebelum itu , pendidikan diberikan di istana / di rumah

F14 Lahir Universiti agama Buddha, iaitu Nalanda

F15 Untuk capai taraf Brahmin berpendidikan, seseorang harus hafal perbagai buku

agama khususnya Veda

F16 Veda mengandungi peraturan ritual/ mantera/ lagu-lagu agama

F17 Mereka juga belajar karya saintifik/ falsafah

F18 Pendidikan juga untuk meningkatkan ilmu sains

F19 Untuk tambahkan ilmu

F20 Atasi buta huruf

F21 Dapatkan jawatan dalam pemerintahan

Terangkan perkembangan kegiatan ekonomi dalam tamadun India

F1 Kegiatan perdagangan berkembang pesat

H1a Melibatkan perdagangan dalaman /antara wilayah kerajaan India

H1b Perdagangan luar

H1c Pusat perdagangan di Anga/Kalinga/Karusa

H1d Menghasilkan emas/gading gajah/senjata/berlian/mutiara

Tahap 2 (Sarjana)

Chun Jen

Diibu kota daerah

3 tahun sekali

Tahap 3 ( Doktor Falsafah)

Chin Shih

Diistana/Hadapan Raja

Sekali tempoh 3 tahun

Lulus jadi pendidik

Page 19: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 19

H1e Hubugan dagangan dengan Macedonia/Sri Lanka/Asia Tengah/Asia Tenggara

H1f Pelabuhan antarabangsa di Tambralipti/Ghantashala/Kadura di Timur

H1g Pelabuhan Broach/Chaul/Kalyan/Cambay di bahagian Barat

F2 Kewujudan persatuan perdagangan/sresthin

H2a Persatuan tukang kayu

H2b Tukang logam/tukang kulit

H2c Matlamat persatuan mengawal harga

H2d Kualiti barangan

H2e Mengawal gaji pekerja

F3 Penggubalan undang-undang persatuan

H3a Undang-undang diawasi oleh raja

F3 Pengenalan mata wang sebagai medium jual beli

H3a Zaman Gupta-Mata wang emas digunakan

H3b Pelaksanaan dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik

F4 Perkembangan perusahaan tekstil/kain kapas /sutera

H4a Sutera berpusat di Bengal dan Benares H4b Perusahaan barangan emas/mutiara/batu permata

F5 Cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan

H5a Hasil pertanian dan buah-buahan

H5b Cukai untuk menyara tentera/pentadbir/raja

Jelaskan perkembangan bidang perundangan dalam tamadun India. ****

Kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara.***

F1 Menjamin keamanan negara F2 Mengekal kestabilan politik F3 Menjamin kemajuan ekonomi F4 Mengelak penindasan F5 Mengawal tingkah laku manusia F6 Melicinkan pentadbiran F7 Membendung tindakan liar manusia F8 Menjamin hak asasi manusia

Tingkahlaku pelajar yang boleh dianggap mematuhi peraturan/undang-undang

sekolah***

F1 Menggunakan Kitab Dharma Sastra

F2 Raja memelihara kesucian dan kedaulatan undang-undang

F3 Setiap kesalahan akan dikenakan tindakan atau denda

F4 Brahmin mahir dalam undang-undang berkaitan agama

F5 Zaman Dinasti Mauya, undang-undang maharaja dikenali titah perintah diraja

F6 Titah perintah diukir pada tiang batu

F7 Didirikan ditepi jalan supaya boleh dibaca oleh rakyat

F8 Tiang Asoka dibinapada zaman pemerintahan Raja Asoka

F9 Mengutamakan kesejahteraan rakyat

F10 Menjadikan pemerintahan adil

F11 Raja dianggap bapa oleh masyarakatnya

F12 Larangan penyembelihan haiwan walaupun dalam upacara korban

Page 20: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 20

F1 Hormat guru / Tidak melawan guru F2 Kehadiran ke sekolah F3 Belajar bersungguh-sungguh F4 Menjaga nama baik sekolah F5 Menyiapkan tugasan sekolah F6 Tidak memusnahkan harta benda sekolah / Tidak melakukan vandalisme F7 Sentiasa mematuhi disiplin sekolah F8 Tidak membuli rakan lain

Jelaskan perkembangan sistem perundangan dalam Tamadun Rom ****

F1 Undang-undang bertulis

F2 Undang-undang pertama Hukum Kanun Dua Belas

F3 Dikenali sebagai Papan Dua Belas

F4 Dipahat pada kayu

F5 Diletakkan di tempat awam / untuk tatapan rakyat

F6 Maharaja Justinian mengumpulkan / menyatukan / membukukan undang-

undang tersebut

F7 Lahir Kod Undang-undang Rom / Dikenali Undang-Undang JUstinian

Tamadun Sistem Perundangan

China Falsafah Legalisme oleh Han Fei Tzu

Jelaskan perkembangan sistem perundangan berdasarkan falsafah tersebut.***

F1 Berteraskan dua prinsip utama

F2 Hukuman berat dan bercorak kolektif

F3 Undang-undang yang kukuh dan tegas dapat kawal tingkah laku manusia

F4 Pelaksanaan undang-undang tidak perlu ada perasaan belas kasihan

F5 Undang-undang dan penguatkuasaannya perlu dipelihara sentiasa

F6 Bertujuan membendung tingkah laku liar manusia

F7 Raja juga perlu memiliki kuasa yang utuh

Mampukah falsafah legalisme tersebut mengekalkan keamanan negara?****

Ya

F1 Udang-undangnya bersifat tegas

F2 Mampu mengawal tingkah laku manusia

F3 Tidak wujud belas kasihan dalam pelaksanaan undang-undang

F4 Undang-undang dan penguatkuasaannya perlu dipelihara

F5 Dapat membendung tindakan liar / ganas / kejam manusia

F6 Dapat mem bentuk rakyat yang berdisiplin /patuh pada undang-undang

Tidak

F1 Boleh membawa kepada penentangan / pemberontakan rakyat

F2 Hukuman perlu mengikut tahap kesalahan / jenayah yang dilakukan

F3 Perilaku manusia boleh dibentuk sejak kecil

Page 21: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 21

F4 Kesedaran kepada masyarakat perlu diberi keutamaan

F5 Keamanan negara bergantung kepada banyak aspek

F6 Kecekapan pentadbir / Kestabilan politik / kemajuan ekonomi

Apakah bidang sains dan teknologi yang berkembang dalam tamadun Rom, Yunani dan China .

Mengapakah masyarakat tamadun tersebut berjaya menghasilkan pelbagai teknologi?

F1 Berani mencuba F2 Tidak berputus asa F3 Berfikiran terbuka F4 Menguasai ilmu pengetahuan F5 Mempunyai kemahiran F6 Saling bekerjasama F7 Memanfaatkan alam sekeliling F8 Pegangan agama / kepercayaan F9 Sokongan / kewibawaan pemerintah F10 Keamanan / keharmonian / kemakmuran

Apakah kesan perkembangan sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia pada

masa ini? [ KbaT]

F1 Lebih mudah menguruskan kehidupan F2 Mampu bersaing / lebih berdaya maju F3 Meningkatkan kemajuan / kemakmuran F4 Menghasilkan lebih banyak ciptaan baru F5 Menimba lebih banyak ilmu / kemahiran F6 Negara lebih dikenali / imej negara meningkat F7 Kehidupan lebih selamat / terjamin F8 Menjamin kehidupan yang selesa F9 Menjimatkan masa / tenaga

F1 Matematik F2 Astronomi F3 Perubatan F4 Geometri F5 Fizik F6 Seni bina F7 Kejuruteraan F8 Muzik

Page 22: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 22

Senaraikan binaan teragung yang terdapat dalam peningkatan tamadun manusia

(Rujuk Gambar Binaan)

F1 Colloseum/Aqueduct/ di Rom

F2 Tembok Besar China di China

F3 Acropolis di Yunani

F4 Parthenon/Pantheon

F5 Kompleks kuil Gua Ellora/Great Bath di India

Jelaskan fungsi binaan dalam tamadun awal tersebut

F1 Colloseum sebagai tempat pertarungan pahlawan/teater

F2 Tembok Besar China untuk pertahanan di China

F3 Aqueduct untuk bekalan air di Rom

F4 Parthenon sebagai rumah berhala dewi Athena

F5 Pantheon sebagai tempat pemujaan/menjalankan kerja awam

F6 Stupa Besar di Sanchi, India untuk tujuan keagamaan

F7 Acropolis sebagai pusat pentadbiran di Athens

Mengapakah masyarakat tamadun awal mampu menghasilkan binaan yang

menarik?[ KbaT]

F1 Ketahanan menghadapi cabaran

F2 Mengabadikan pencapaian teragung untuk bangsa/agama/raja

F3 Semangat keagamaan yang kukuh

F4 Pencapaian cemerlang dalam seni bina

F5 Ilmu pengetahuan dalam seni bina

Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk menjadikan rakyat Malaysia kreatif dan

inovatif pada masa hadapan?[ KbaT]

F1 Menguasai pelbagai ilmu pengetahuan

F2 Berusaha menguasai teknologi terkini

F3 Mementingkan bidang sains dan teknologi

F4 Mengiktiraf sumbangan golongan ifitelek

F6 Menguasai literasi ICT/ Internet /Komputer

Pada pandangan anda, bagaimanakah masyarakat Malaysia boleh menghasilkan

seni bina yang mengagumkanpada masa hadapan?[ KbaT]

F1 Memiliki ilmu pengetahuan dalam seni bina

F2 Bersemangat gigih

F3 Memiliki nilai agama yang kukuh

F4 Bersedia menghadapi cabaran

F5 Bertukar idea dengan nagara lain

Page 23: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 23

Andaikan anda sebagai pemimpin masyarakat , bagaimanakah anda dapat

mengekalkan keindahan bangunan bersejarah di tempat anda? [ KbaT]

F1 Membersihkan bangunan bersejarah dan kawasan sekitar

F2 Mengadakan gotong royong

F3 Menganjurkan kempen mencintai bangunan bersejarah

F4 Mewartakan bangunan sebagai warisan dunia

F5 Melengkapkan kemudahan bangunan bersejarah

F6 Menyediakan peraturan lawatan

Nyatakan perkembangan bidang sains dan teknologi dalam tamadun Yunani,

Rom dan China

Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat tamadun tersebut berjaya

menghasilkan pelbagai teknologi?[ KbaT]

F1 Sikap berani mencuba F2 Tidak mudah berputus asa F3 Berfikiran terbuka F4 Menguasai ilmu pengetahuan F5 Mempunyai kemahiran F6 Saling bekerjasama F7 Memanfaatkan alam sekeliling F8 Pegangan agama / kepercayaan F9 Sokongan / kewibawaan pemerintah F10 Keamanan / keharmonian / kemakmuran

F1

Matematik

F2 Astronomi F3 Perubatan F4 Geometri F5 Fizik F6 Seni bina F7 Kejuruteraan F8 Muzik

Page 24: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 24

Pada pandangan anda, apakah kepentingan perkembangan sains dan teknologi

terhadap kehidupan manusia pada masa ini? [ KbaT]

F1 Lebih mudah menguruskan kehidupan F2 Mampu bersaing / lebih berdaya maju F3 Meningkatkan kemajuan / kemakmuran F4 Menghasilkan lebih banyak ciptaan baru F5 Menimba lebih banyak ilmu / kemahiran F6 Negara lebih dikenali / imej negara meningkat F7 Kehidupan lebih selamat / terjamin F8 Menjamin kehidupan yang selesa F9 Menjimatkan masa / tenaga

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Bagaimanakah pengaruh Hindu Buddha tersebar ke Asia Tenggara

F1 Dibawa oleh Ksyatria F2 Disebar melalui golongan penaklukdari India membentuk jajahan takluk di Asia Tenggara F3 Dibawa oleh pedagang/vaisya F4 Disebarkan oleh golongan Brahmin / pendeta F5 Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan F6 Galakan pemerintah dengan pemerintah lain F7 Perdagangan dua hala berkembang pada abad ke 5 S.M. telah memberi ruang lebih luas perdagangan antara India dengan Asia Tenggara

Terangkan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di

Asia Tenggara

F1 Mengamalkan sistem pemerintahan beraja

H1a Dipengaruhi oleh sistem beraja dari India

H1b Bermulanya penggunaan gelaran raja untuk ketua kerajaan

F2 Raja berada di puncak pemerintahan

H2a Di bawahnya terdapat kerabat diraja

H2b Selepas itu pembesar iaitu Brahmin

H2c Di ikuti dengan rakyat

H2d Hamba golongan paling bawah

F3 Raja berkuasa mutlak

H3a Meliputi pentadbiran / hubungan luar / ketenteraan

F4 Perintah raja menjadi undang-undang

H4a Sesiapa melanggar perintah dianggap menderhaka / mereka tidak diampunkan

Aspek Pemerintahan: Gelaran Raja Konsep Dewa-raja - Raja Berkuasa mutlak Upacara Pertabalan -

Bacaan Ciri (doa) utk sahkan kedudukan Raja

Mitos & Lagenda - Kukuhkan Tahta Raja

Orde Kosmo Kompleks kota – lambing Keagungan Raja

Page 25: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 25

H4b Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah

F5 Raja sebagai bayangan tuhan

H5a Rakyat takut menderhaka

H5b Lahir konsep dewa-raja dalam sistem pemerintahan

H5c Dipercayai memiliki kesaktian

F6 Lahir unsur mitos dan legenda asal usul raja

H6a Bertujuan mengukuhkan kedudukan dan status

F7 Wujud adat istiadat pertabalan raja

H7a Bertujuan mengukuhkan kedaulatan raja

H7b Upacara dipimpin oleh golongan Brahmin

H7c Dapat membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah

F8 Raja berkuasa terhadap seluruh alam semesta

H8a Bertujuan menjadi raja terulung

H8b Mendirikan kompleks kota

H8c Lambang konsep alam semesta / orde kosmos

F9 Terdapat gelaran-gelaran Hindu dan Buddha

H8a Seperti yuvaraja, pratiyuvaraja, raja kumara, raja putra di peringkat pusat

kepentingan candi sebagai monomen keagamaan Hindu dan Buddha di Asia

Tenggara.

F1 Memperingati orang ternama/peristiwa penting F2 Berupa candi/kui/wat/stupa/patung F3 Monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha F4 Candi Berperanan sebagai rumah ibadat F5 Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarga F6 Tempat menyimpan patung dewa utama F7 Lambang keagungan seseorang pemerintah F8 Lambang kehebatan seni bina F9 Lambang orde kosmos F10 Contoh Candi Borobodur/Angkor Wat/Stupa/Candi Dieng/Candi Prambanan F11 Lambang kehebatan ahli seni agama di Asia Tenggara

Kepentingan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara

F1 Untuk merekodkan ilmu pengetahuan

F2 Meningkatkan pencapaian bidang intelek masyarakat

F3 Batu bersurat yang dijumpai mengandungi maklumat agama

F4 Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua)berkaitan dengan agama Buddha

F5 Pemerintahan raja

F6 Batu bersurat di Kutei menjelaskan keturunan raja/ undang-undang

F7 memperlihatkan kemahiran asas yang tinggi untuk memahat tulisan pada batu

bersurat contohnya inskripsi di Palembang

F7 menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat dalam batu

bersurat di Lembah Bujang

F8 bahasa keagamaan dalam penulisan kitab dan buku agama

F9 bacaan mentera / upacara keagamaan

Page 26: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 26

F10 perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu seperti dosa / duka / derhaka /

manusia / pahala / rupa / sengsara

F11 bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal

F12 Pengaruh dalam kesusasteraan seperti epik Ramayana dan Mahabrata serta

Puranas

F13 pengaruhnya dalam puisi dan prosa Jawa contohnya Negarakertagama,

Sutasoma, Arjunwiwaha, Kunjarkarma

F14 Penceritaan lisan dan wayang kulit

F15 Mahabharata lahir unsur yang diadun dengan unsur tempatan Hikayat Pendawa

Lima, Hikayat Seri Rama

F16 Untuk menulis di batu-batu bersurat / candi / monumen

Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap Islam terhadap sistem pemerintahan

kerajaan awal di Asia Tenggara/Kedatangan Islam memantapkan sistem pentadbiran. [ KbaT]

F1 Gelaran raja ditukar kepada gelaran sultan

F2 Mufti/kadi menjadi penasihat sultan

F3 Undang-undang manu ditukar kepada undang-undang syarak/Islam

F4 Sultan dianggap khalifah Allah di mukabumi/Khalifatul mukminin/Zilullah fil Alam

F5 Pemansuhan unsur mitos dan legenda

F6 Penggunaan unsur daulat dan derhaka

F7 Semangat jihad untuk mempertahankan negara

F8 Islam sebagai agama rasmi kerajaan

F9 Penggunaan pada negeri-negeri /Kedah Darul Aman/ Acheh Darus Salam

F10 Istana menjadi pusat perkembangan dakwah Islam

Bab 4-KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Faktor-Faktor Nabi Muhammad s.aw. bertahanuth di Gua Hirak ***

F1 Memikirkan tentang kehidupan masyarakat

F2 Mencari kaedah untuk mengubah nilai hidup masyarakat Arab Jahiliah

F3 Mengasingkan diri daripada masyarakat Arab Jahiliah

F4 Beribadat kepada Allah

F5 Mencari tempat beribadat yang sunyi dan tenang

F6 Menyerah diri kepada Allah

F7 Memikirkan masalah yang dihadapi oleh kaum Quraisy/ Kepincangan hidup

masyarakat

Jadual berikut berikut berkaitan penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW

Page 27: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 27

Wahyu Surah

Pertama Surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5

Kedua Surah al-Muddasir, ayat 1 hingga 7

Jelaskan kepentingan penerimaan wahyu tersebut dalam sejarah Islam?***

Surah Al-Alaq ( Wahyu Pertama)

F1 Berakhirnya zaman Jahiliah

F2 Bermulanya tamadun Islam

F3 Membaca dan menuntut ilmu tuntutan agama

F4 Kepentingan menuntut Ilmu untuk menjadi bangsa yang cemerlang

F5 Mementingkan ilmu unuk membina masyarakat Surah Al-Muddasir ( Wahyu Kedua)

F1 Pengisytiharaan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah

F2 Kepentingan membaca

F3 Menggalakkan kajian terhadap sesuatu perkara

Jelaskan ketinggian peribadi Nabi Muhammad SAW yang wajar dicontohi oleh

masyarakat dunia pada masa kini.[ KbaT] *****

F1 Memiliki empat sifat terpuji

F2 Siddiq iaitu baginda sentiasa berkata benar

F3 Digelar Al-Amin kerana perbuatan dan perkataan sentiasa dipercayai / tidak

pernah berbohong

F4 Panggilan Al-Amin sebati dalam dalam kalangan masyarakat Arab

F5 Amanah iaitu sentiasa boleh dipercayai

F6 Siti Khadijah menyerahkan modal yang besar untuk berniaga kerana sifat amanah

baginda

F7 Tabliq iaitu menyampaikan

F8 Menyampaikan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh

F9 Fathonah iaitu bijaksana

F10 Menyelesaikan isu peletakkan Hajar Aswad

F11 Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah walaupun kandungan perjanjian

dianggap berat sebelah

F11 Ketua keluarga yang patut dicontohi

F12 Sifat pengasih dan timbangrasa

F13 Membantu isteri memasak/ menampal pakaian koyak/Melayan anak/

Membersih rumah

F14 Diri baginda menjadi contoh teladan kepada anak-anak

F15 Memberi pendidikan agama secukupnya kepada anak-anak

F16 Mengamalkan cara hidup sederhana

F17 Sentiasa merendah diri

F18 Bergaul dengan semua lapisan masyarakat kaya dan miskin

F19 Penyayang kepada golongan tua dan kanak-kanak

Jelaskan kebaikan yang akan diperoleh sekiranya pemimpin negara ini mengamalkan

sifat keperibadian Nabi Muhammad SAW. ****

Page 28: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 28

F1 Kehidupan akan aman dan damai F2 Kestabilan politik dalam negara F3 Keadilan dan saksama dalam pentadbiran F4 Mengamalkan prinsip musyawarah F5 Mengelakkan amalan rasuah F7 Mengelakkan penyalahgunaan kuasa F8 Mengelakkan pilih kasih dalam pentadbiran F9 Menjamin rakyat dapat hidup bersatu padu F10 Membina akhlak dan sahsiah yang tinggi F11 Membela kebajikan rakyat

Pengamalan sifat terpuji Nabi Muhammad saw dapat membentuk individu cemerlang

ke arah kegemilangan negara. ****

F1 Menghormati perbezaan agama/ Budaya setiap kaum F2 Mengutamakan perpaduan kaum F3 Amanah dalam menjalankan tugas F4 Bertanggungjawab terhadap mandat/ kepercayaan yang diberi F5 Bergaul dengan semua masyarakat F8 Sabar/ tabah dalam menyelesaikan masalah F9 Jujur/ telus dalam tindakan/ membuat keputusan F10 Mengambil berat terhadap masalah orang lain F11 Berpegang teguh kepada ajaran agama F12 Mengiktiraf hak asasi manusia / Kebebasan manusia

Jelaskan cabaran untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat

pada masa kini. ****

F1 Sibukn dengan tugasan harian

F2 Leka dengan kemudahan media sosial

F3 Gemar melayari internet / gajet / e-book, astro, instagram, facebook,twitter

F4 Kurang galakkan ibu bapa

F5 Harga bahan bacaan yang mahal

F6 Tiada contoh teladan daripada ibu bapa

F7 Bahan bacaan di pasaran tidak begitu menarik dan terkini

F8 Kurang kempen kesedaran budaya membaca

Iktibar yang boleh diambil oleh generasi muda hari ini daripada sejarah kehidupan

Nabi Muhammad

Page 29: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 29

F1 Berwawasan dalam tindakan

F2 Sabar menempuh cabaran / dugaan

F3 Bijak menyelesaikan masalah

F4 Menghormati hak asasi manusia

F5 Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amanah

F6 Sentiasa bercakap benar / berakhlak tinggi

Jelaskan nilai yang boleh anda contohi daripada Nabi Muhammad s.a.w untuk

membina masyarakat Malaysia yang dipandang tinggi oleh masyarakat dunia.***

F1 Sentiasa berkata benar H1a agar dapat mengikis perasaan prasangka dalam masyarakat F2 Mementingkan ilmu H2a Agar dapat mencipta idea-idea baru/ memajukan diri dan negara F3 Menunaikan janji H3a Agar masyarakat sentiasa dihormati dan diyakini F4 Gigih dan sabar dalam menghadapi sesuatu masalah H4a Menjadi kunci kepada setiap kejayaan F5 Tidak mudah mengalah H5a Menjadikan kita sentiasa berusaha bersungguh-sungguh

Cabaran yang dihadapi dalam mencontohi keperibadian Nabi pada masa kini. ***

F1 Kepesatan teknologi maklumat H1a Penyebaran maklumat tanpa kawalan/merentas sempadan F2 Keruntuhan akhlak masyarakat H2a Akibat kemasukan nilai luar yang bertentangan dengan nilai baik H2b Seperti berminat dengan muzik rock / cara berpakaian yang mencolok mata F3 Masyarakat mengamalkan budaya liar H3a Tanpa malu dan segan H3b Seperti berpesta dadah/ melanggar batas dan susila moral F4 Amalan jahiliah telah melanda masyarakat H4a Akibat pengetahuan agama yang kian longgar H4b Zina/ Judi/ Miinum arak / Kes bunuh

Page 30: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 30

Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran pengamalan

keperibadian Nabi Muhammad SAW oleh masyarakat pada masa kini.

F1 Memantapkan sahsiah individu dan keluarga H1a Mencontohi teladan Rasulullah dalam membina keluarga masyarakat H1b Mengutamakan amalan keluarga bahagia/ penyayang F2 Memperkukuh pendidikan agama dan moral H2a Melahirkan masyarakat yang berakhlak H2b Fokus mata pelajaran Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral di sekolah F3 Memperkasakan Pendidikan Sivik di sekolah / Pendidikan Sejarah H3a Menamam semangat jati diri H3b Seperti semangat cinta akan pemimpin/ Cinta akan negara F4 Menggembeleng tenaga bersama seluruh masyarakat H4a Membasmi maksiat dan melaporkan kes-kes jenayah H4b Seperti pecah rumah/ culik /bunuh

BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Senaraikan penduduk Madinah sebelum peristiwa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w

F1 Suku Aus

F2 Suku Khajraj

F3 Orang Yahudi bani Qainuqa

Jelaskan latar belakang Piagam Madinah

F1 Dikenali sebagai Sahifah Madinah

F2 Perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad

F3 Berpandukan wahyu Allah

F4 Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah

F5 Mencatatkan peraturan / tanggungjawab ketua negara dan rakyat

F6 Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam Terangkan kandungan Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w.

F1 Kedudukan Nabi Muhammad

H1a Diiktiraf sebagai pemimpin di Madinah

H1b Dilantik sebagai ketua hakim

F2 Kedudukan kuam Yahudi

H2a Pertahankan Madinah dari ancaman luar

H2b Keselamatan dijamin

H2c Bebas mengamalkan agama

H2d Sebagai rakyat Madinah

H2e Hak yang sama

Page 31: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 31

F3 Prinsip Undang-undang

H3a Undang-undang Islam guna pakai secara menyeluruh

H3b Peraturan kekeluargaan boleh diamalkan – tidak bertentangan dengan Islam

F4 KedudukanMasyarakat

H4a Semua penduduk Madinah sebagai satu Ummah / Hidup membantu sama lain

Apakah kepentingan Piagam Madinah kepada penduduk berbilang kaum di Madniah

F1 Mementingkan keadilan/ketelusan semua kaum

F2 Mengatur sistem perundangan yang lengkap/adil kepada semua pihak

F3 Konsep keadilan sosial dipaktikkan

F4 Tiada perbezaan taraf dalam masyarakat

Bagaimanakah konsep perpaduan ummah dapat menyatukan perpaduan kaum

dalam kalangan rakyat Malaysia pada masa kini?[ KbaT]

F1 Masyarakat bersatu padu dan berbilang kaum

F2 Masyarakat saling bekerjasama

F3 Semua rakyat menghormati antara satu sama yang lai

F4 Masalah diselesaikan melalui rundingan/musyawarah

Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri masyarakat Madinah yang dapat diterapkan

dalam masyarakat pelbagai kaum di negara kita.[ KbaT]

F1 Hidup bersatu padu

F2 Hidup secara aman

F3 Taraf dan kedudukan sama

F4 Tiada penindasan

F5 Ada persamaan hak

F6 Hidup bantu membantu / Kebebasan bergama

Terangkan kesan penggubalan Piagam Madinah terhadap perkembangan dakwah

Islam.

F1 Kerajaan Islam Madinah

H1a Merupakan model kerajaan Islam yang unggul

H1b Menjadi panduan bagi menjalankan pemerintahan yang berasaskan Islam

H1c Perlembagaan dalam kerajaan ini boleh diterima pakai oleh semua golongan

H1d Unsur Islam boleh dipraktikkan dalam negara berbilang bangsa dan agama

F2 Menunjukkan kebijaksanaan pemerintahan Nabi Muhammad SAW

H2a Menggubal sesuatu piagam sangat dikagumi

H2c Berjaya mengatur pemerintahan yang lengkap

Page 32: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 32

H2d Merangkumi peraturan dunia dan akhirat

F3 Syariah Islam

H3a Syariah yang diperkenalkan adalah adil

H3b Masyarakat pelbagai budaya, keturunan dan agama dapat mendiami dalam

negara yang mempunyai undang-undang lengkap dan sempurna

F3 Ekonomi

H3a Penipuan, riba, penindasan, rasuah tidak dibenarkan

H3b Ekonomi Islam mementingkan keadilan

H3c Bersifat timbang rasa dan amalan sedekah digalakkan

H3d Ekonomi kerajaan Islam Madinah meningkat

H3e Askar memberikan bantuan kepada orang Muhajirin secara sukarela

F4 Berjaya membentuk masyarakat

H4a Berasaskan Ummah

H4b Masyarakat yang hidup bersatu padu

H4c Hidup secara aman

H4d Mulai hidup berasaskan Ukhuwah Islam

H4e Taraf dan kedudkan rakyat adalah sama

H4f Keadilan sosial dapat dipraktikkan

H4g Ada persamaan hak

H4h Hidup bantu-membantu dan rela berkorban diamalkan

F5 Membentuk masyarakat baru

H5a Nabi Muhammad SAW menyusun perlembagaan Negara terlebih dahulu sebelum

mengasaskan kerajaan

H5b Masyarakat Madinah diikat dahulu dengan perjanjian yang lengkap sebelum

bernaung bawah sebuah pemerintahan

H5c Pemerintahan yang meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi

F6 Sifat menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik

H6a Setiap kaum terikat dengan undang-undang yang digariskan

H6b Orang Yahudi tidak boleh menindas kaum yang lain

H6c Semua bangsa ada hak dalam Negara Madinah

H6d Semua bertanggungjawab mempertahankan keselamatan Madinah

H6e Madinah menjadi kuat dan disegani oleh negara luar

Jelaskan ciri-ciri persamaan Piagam Madinah dengan Perlembagaan Persekutuan

Tanah Melayu 1957. [ KbaT]

F1 Ada pakatan semua kaum

F2 Melibatkan pelbagai kaum

F3 Dipersetujuikan pelbagai kaum

F4 Ada sikap toleransi

F5 Ada kebebasan agama

F6 Mempertimbangkan pandangan orang lain

F7 Perlembagaan bertulis

Nyatakan dua strategi penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah

F1 Menghantar perutusan F2 Nabi tidak memaksa / sukarela

Page 33: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 33

F3 Menggunakan diplomasi F4 Melalui toleransi/ tolak ansur F5 Dilakukan secara bijaksana F6 Menerusi nasihat yang baik F7 Menunjukkan nilai-nilai/ teladan yang baik F8 F9

Mengamalkan akhlak yang mulia Menyeru menerusi warkah

F10 Mewujudkan persefahaman dengan wilayah tersebut

Apakah tindakan orang Arab Quraisy berusahamenentang kerajaan Islam di Madinah.

F1 Mencari sokongan daripada orang Yahudi

F2 Mendapatkan sokongan penduduk Arab di sekitar Tanah Arab F3 Sering melakukan keganasan F4 Menyerang kafilah perdagangan Islam F5 Melancarkan beberapa siri peperangan / Perang Badar / Perang Uhud / Perang

Khandak / Perang Tabuk.

Mengapakah Nabi Muhammad SAW membuka semula Kota Makkah tahun 630 Masihi.?

F1 Orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah

F2 Membunuh beberapa orang Bani Khuzanah yang berpihak kepada Islam

F3 Merupakan strategi jangka panjang bagi meneruskan penyebaran dakwah Islam

F4 Dapat mantapkan kedudukan kerajaan Islam Madinah

Jelaskan faktor kejayaan pembukaan semula kota Makkah

F1 Kekuatan Tentera

H1a Tentera Islam yang ramai – 10 000 orang

H1b Semangat ketakwaan dan keyakinan tentera Islam

F2 Strategi yang berkesan

H1a Strategi penyediaan 4 pasukan tentera

H1b Memasuki 4 arah yang berlainan

H1c Strategi mngepong Kota Makkah

F3 Kelemahan tentera Quraisy

H3a Pengislamaan pembesar Kota Makkah

H3b Jaminan keselamatan kepada Quraisy

F4 Akidah tentera Islam yang mantap

Jelaskan kepentingan Pembukaan Kota Makkah terhadap perkembangan dakwah Islam

F1 Kaabah terpelihara dari unsur jahiliah

F2 Masyarakat Islam mula mendiami ilmu pengetahuan Islam

F3 Makkah dijadikan wilayah Islam

F4 Makkah dijadikan kota suci umat Islam

Page 34: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 34

F5 Makkah jadi tumpuan umat Islam seluruh dunia untuk beribadat

F6 Pembuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh dunia

F7 Pengislaman pembesar Kota Makkah

F8 Membuktikan negara Islam kuat di bawah Nabi Muhammad

Jelaskan peristiwa penting yang membawa kepada perjanjian Hudaibiyah tahun 628M.

F1 Orang Islam Madinah ingin menziarahi Kota Makkah F2 Melakukan ibadat di Kaabah F3 Makkah merupakan tempat asal bagi orang Muhajirin F4 Nabi Muhammad SAW ingin mengerjakan umrah F5 Orang Arab Quraisy menyekat orang Islam Madinah F6 Bimbang maruh mereka tercabar F7 Uthman bin Affan dihantar untuk menerangkan tujuan sebenar F8 Orang Arab Quraisy tidak peduli terhadap hasrat orang Islam tersebut F9 Orang Arab Quraisy mendengar orang Islam berikrar dan bersumpah setia

untuk membela kematian Uthman bin Affan/ Baiah al Ridwan F10 Suhail bin Amru dihantar untuk berunding dengan orang Islam F11 Termetrai perjanjian Hudaibiyah antara orang Islam dan Arab Quraisy

Mengapakah Uthman bin Affan dipilih untuk dihantar ke Makkah setelah rombongan

orang Islam dihalang memasuki kota Makkah?

F1 Mempunyai ramai saudara mara di Makkah F2 Bersifat lebih matang berbanding sahabat lain F3 Usia yang lebih tua berbanding sahabat lain F4 Sifatnya yang lemah lembut / F5 Mempunyai sikap tolak ansur Apakah perkara yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dalam Perjanjian

Hudaibiyah.

F1 Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun F2 Kabilah Arab yang lain bebas memihak kepada orang Islam Madinah atau orang

Quraisy Makkah F3 Orang Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya F4 Orang Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak

perlu dipulangkan ke Madinah F5 Orang Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu

dipulangkan ke Makkah.

Jelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah terhadap umat Islam

F1 Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya F2 Nabi Muhammad SAW dapat merangka program dakwah Islamiah ke

seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman F3 Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan pihak lain F4 Agama Islam dapat berkembang dengan meluas

Page 35: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 35

F5 Selepas dua tahun bilangan yang memeluk Islam bertambah F6 Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan Islam tersebar dengan aman F7 Melambangkan ketokohan Nabi sebagai pemimpin yang unggul dan dikagumi F8 Persetujuan orang Quraisy Makkah menandatangani perjanjian menunjukkan

mereka mengiktiraf kerajaan Islam Madinah F9 Perjanjian Hudaibiyah menjada perintis ke arah pembukaan semula kota Makkah

kerana orang Quraisy Makkah telah melanggar isi perjanjian

Apakah iktibar yang boleh dicontohi daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah? [ KbaT]

F1 Menggunakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan sesuatu perkara F2 Menggunakan cara perundingan untuk menyelesaikan masalah F3 Mematuhi sesuatu perjanjian yang telah dibuat/tidak mungkir janji dalam perkara

yang telah dipersetujui F4 Sikap tidak menyerah kalah dalam mengharungi cabaran F5 Berwawasan dalam sebarang tindakan F6 Bijak mengatur strategi

Jelaskan tujuan peperangan dalam Islam.

Apakah etika peperangan yang perlu dipatuhi oleh tentera Islam

Islam mengutamakan perdamaian dan bukan peperangan. Buktikan kebenaraan

pernyataan tersebut.[ KbAT ]

F1 Rasulullah mengampunkan tawanan Perang Badar F2 Membebaskan tawanan wanita dan kanak-kanak F3 Tawanan lelaki diberikan syarat untuk membebaskan diri mereka F4 Tawanan lelaki yang berjaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam membaca

F1 Apabila diserang oleh musuh F2 Mencari keamanan F3 Supaya tempat ibadat terjaga F4 Menjaga maruah negara F5 Memelihara harta benda F6 Melindungi manusia yang tidakbersalah F7 Menentang kezaliman F8 Mempertahankan kedaulatan negara F9 Mempertahankan maruah diri

F1 Tidak membunuh orang yang lemah F2 Kanak-kanak/wanita/orang sakit/orang yang menyerah diri F3 Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan F4 Tidak boleh memusnahkan tanam-tanaman F5 Dilarang merobohkan tempat ibadat agama lain F6 Membunuh sesuka hati

Page 36: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 36

dan menulis sehingga pandai akan dibebaskan F5 Peperangan bertujuan memepertahankan hak F6 Mempertahankan agama F7 Mempertahankan maruah F8 Mempertahankan kedaulatan negara F9 Mengutamakan kaedah diplomasi F10 Nabi Muhammad tidak memaksa mereka memeluk Islam F11 Menyeru mereka memeluk Islam dengan surat F12 Menghantar utusan ke Rom/Rom Timur/Parsi/Mesir/Habsyah F13 Nabi Muhammad dan pengikutnyamenunjukkan nilai-nilai yang baik

Jelaskan sumbangan pemerintah zaman khulafa Al-Rasyidin berikut kepada

perkembangan tamadun Islam.

(i) Khalifah Uthman bin Affan

F1 Politik

H1a Berjaya meluaskan wilayah Islam ke Aghanistan/Samarkand/Cyprus/Tripoli

F2 Mengukuhkan pertahanan

H2a Membina pasukan tentera laut Islam yang pertama

F3 Menyelaras cara bacaan (qiraat) ayat al-Quran

H3a Mengisytiharkan naskhah al-Quran Mushaf Uthmani

F4 Membina jalan raya/jambatan/rumah rehat

H4a Untuk kemudahan pengembara

F5 Mempertingkatkan ekonomi

H5a Mengukuhkan peranan baitulmal

H5b Menggunakan sumber baitulmal untuk membiayai pembangunan Negara

H5c Memperkuatkan angkatan tentera laut Islam

H5d Membeli peralatan senjata/kapal perang

H5e Cukai Jizyah turut dikekalkan kepada penduduk bukan Islam

H5f Antara sumber pendapatan baitulmal

(ii) Khalifah Ali bin Abu Talib

F1 Mengutamakan keharmonian dan kedamaian

H1a Menghentikan peperangan Siffin dengan mengangkat al-Quran

H1b Memulakan proses rundingan

BAB 6- PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Page 37: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 37

F2 Membina markas tentera di Parsi

H2a Di Parsi/Sempadan Syria

F3 Mengembangkan sistem ekonomi negara

H3a Meneruskan kutipan jizyah

H3b Mengutus surat kepada al-Asytar mengikat perjanjian mengenakan jizyah

kepada golongan Zimmi

Jelaskan sejarah pengasasan kerajaan Abbasiyah pada tahun 750 M ?

F1 Setelah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah

F2 Disokong oleh golongan Mawali

F3 Bergerak secara sulit

F4 Ditaja oleh Ali bin Abdullah

F5 Secara terbuka dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz.

F6 Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait untuk mendapat sokongan

F7 Menjadikan Khurasan , Kufah , dan Humaimah sebagai pusat operasi

F8 Abu Salamah al-Khallal di Kufah dan Muslim alKhurasani mengukuhkan di Khurasan

F9 Damsyik dijadikan pusat pentadbiran

F10 Berpindah ke Baghdad pada zaman Jaafar al- Mansur

Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah di dalam perkembangan intelektual?

F1 Kota Baghdad pusat intelektual

F2 Berlaku kegiatan penulisan

F3 Berlaku penterjemahan karya asing

F4 Membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemah

F5 Memelihara warisan ilmu daripada lenyap

F6 Ditubuhkan baitulhikmah

Mengapakah kemajuan bidang ilmu pengetahuan dalam kerajaan Abbasiyah

dianggap telah mempengaruhi tamadun Eropah ?

F1 Orang Islam menterjemahkan /membuat pembaharuan dalam karya yang

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab

F2 Mereka menghurai dan membuat penambahbaikan terhadap karya tejemahan

F3 Karya terjemahan dimuatkan dengan keterangan/ ulasan yang sangat tinggi nilai

F4 Memelihara warisan ilmu masyarakat Eropah pada ZamanGelap

F5 Penubuhan pusat pengajian tinggi

F6 Telah meningkatkan aktiviti penyelidikan oleh orang Islam

F6 Hasil kajian dan penyelidikan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa asing

F7 Perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad dan Cordova telah membuka

mata cendiakiawan Eropah

F8 Perkembangan kelimuan di Eropah telah melahirkan zaman pemilihan budaya

atau Zaman Renaissance

Pada pandangan anda, apakah usaha yang harus Malaysia lakukan untuk menjadi

pusat kecemerlangan ilmu. [ KbaT]

Page 38: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 38

F1 Menggalakkan kegiatan penterjemahan

F2 Menggalakkan kegiatan penulisan

F3 Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D

F4 Melahirkan tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam pelbagai bidang ilmu

F5 Meningkatkan jumlah pelajar luar negara belajar di IPT negara

F6 Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia

F7 Menganjurkan banyak seminar berkaitan ilmu bertaraf antarabangsa

Jelaskan maksud institusi Baitul Hikmah yang diwujudkan semasa pemerintahan

Khalifah Harun al-Rasyid

F1 Institusi keilmuan / pendidikan F2 Pusat pengajian tinggi F3 Pusat kecemerlangan ilmu F4 Pusat penterjemahan

Terangkan faktor-faktor kecemerlangan Kota Baghdad sebagai pusat kegiatan

intelektual pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah

F1 Menjadi pusat penulisan karya ke dalam bahasa Arab

H1a Kegiatan penulisan dilakukan mengikut tiga tahap

H1b Tahap pertama mencatat segala idea atau percakapan

H1c Tahap kedua mengumpulkan idea yang serupa

H1d Hadis Nabi Muhammad s.a.w ke dalam buku

H1e Tahap ketiga mengarang

F2 Menubuhkan Baitulhikmah sebagai institusi keilmuan

H2a Institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun Al-Rasyid

H2b Berkembang semasa Khalifah al-Makmun

H2c Menterjemah karya falsafah dan sains daripada bahasa Yunani ke bahasa Arab

F3 Melibatkan golongan ulama dalam penulisan pelbagai bidang agama Islam

H3a Ulama menyusun hadis menghasilkan tulisan dalam bidang Fikah tafsir, sejarah

C3a Contoh Imam Malik , Ibn Ishaq , Imam Abu Hanafiah, Imam Shafi’i

F4 Usaha penterjemahan daripada bahasa Sanskrit, Suraini dan Yunani

H4a Orang islam bukan sahaja menterjemah malah mencipta dan membuat

pembaharuan dalam karya ke bahasa Arab

H4b Mereka menghuraikan dan membuat penambahbaikan

H4c Mereka memuatkan keterangan dan ulasan

F5 Menubuhkan institusi pengajian tinggi

H5a Mempertingkatkan kegiatan penyelidikan

H5b Hasil kajian sarjana Islam tersebar ke Eropah

H5c kajian ini turut diterjemahkan ke bahasa asing

H5c menyumbang kepada kelahiran zaman renaissance di Eropah

F6 Kegigihan para ulama dan ilmuan Islam dalam penulisan

H6a Mempertingkatkan pengetahuan manusia sezaman dengan mereka

H6c Meninggalkan warisan yang ternilai kepada generasi kemudian

Page 39: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 39

F7 Keterbukaan asyarakat Islam menimba ilmu daripada pelbagai sumber asing

H7a Cendikiawan Islam menterjemah karya

Pada pandangan anda, mengapakah bidang penterjemahan penting dalam

menyebarkan ilmu?[ KbaT]

F1 Memperkasa bahasa kebangsaan F2 Memindah / menambah seberapa banyak maklumat / ilmu dalam penulisan F3 Membina kekuatan tamadun manusia F4 Pemecah tembok ilmu F5 Relevan sepanjang masa F6 Meningkatkan penguasaan bahasa asing F7 Ilmu berkembang / difahami F8 Memahami pola pemikiran / idea ilmuan dunia F9 Membuka minda masyarakat / mengelakkan pemikiran jumud

Pada pandangan anda, jelaskan tindakan yang boleh diambil untuk menggalakkan generasi muda hari ini meminati bidang penulisan dan penterjemahan.[ KbaT]

F1 Mendedahkan kepentingan bidang penulisan F2 Mendedahkan bidang penterjemahan sejak di bangku sekolah F3 Peranan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia / ITBM / ITNM F4 Kempen / menggalakkan generasi muda membaca karya terjemahan F5 Mendedahkan kerjaya berkaitan bidang penulisan / penterjemahan F6 Pendedahan tentang aspek penulisan / penterjemahan melalui media massa /

media social F7 Menganjurkan / mengadakan lebih banyak bengkel penulisan kreatif F8 Menganjurkan pertandingan menulis esei bahasa asing F9 Menawarkan subjek bahasa antarabangsa di sekolah-sekolah F8 Lebih banyak IPTA / IPTS menawarkan kursus dalam bidang penulisan /

penterjemahan

Jelaskan faktor kecemerlangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam penyebaran Islam

ke Eropah

F1 Memiliki Semangat Ghazi

H1a Semangat kepahlawanan

H1b Sanggup berkorban untuk menyebarkan agama Islam

H1c Tentera Uthmaniyah bersungguh-sungguh menyebarkan Islam

F2 Sistem ketenteraan yang tersusun

H2a Memiliki tentera berkuda

H2b Tentera infantri yang kuat

F3 Kumpulan tentera Jannisari

H3a Kumpulan tentera elit yang terlatih

Page 40: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 40

H3b Kanak-kanak dilatih melalui sistem devshirme

H3c Diberi latihan ketenteraan dan fizikal/ Taktik dan teknik peperangan

F4 Peralatan senjata moden

H4a Meriam besar

F5 Armada tentera laut yang kuat

H5a Memiliki 300 buah kapal perang

Nyatakan pengaruh pentabdiran Kerajaan Turki Uthmaniyah dalam pentabdiran

kerajaan di Asia Tenggara

H1 Sultan sebagai ketua negara

H2 Mufti dilantik sebagai penasihat Sultan

H3 Pegawai atau petugas diwujudkan sepeti Kadi/bilal/pemungut Zakat/Penyelia

BaitulMal

H4 Sultan digelar Khalifatul Mukminin / Zilullah Fil-Alam

H5 Pelaksanaan undang-undang Islam

Jelaskan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang ekonomi dan

perundangan.

(i) Bidang ekonomi

F1 Istanbul menjadi pusat pertemuan pedagang antara Timur dan Barat F2 Istanbul menjadi pusat pertemuan pedagang Islam dengan bukan Islam F3 Istanbul menjadi pusat jalinan pedagangan dunia Islam F4 Menguasai jalan perdagangan antarabangsa F5 Menguasai pelabuhan di sepanjang Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi

dan Laut Mediterranean

(ii) Perundangan

F1 Pengenalan Kanun Suleiman

F2 Diperkenalkan oleh Suleiman 1

F3 Sistem perundangan yang mempertahankan dan membela nyawa/Harta

kehormatan setiap individu

F4 tanpa mengenal bangsa dan negara

F5 Undang-undang dikenali sebagai Kanun Suleiman

F6 Mewujudkan sistem organisasi/ pentadbiran perundangan Islam

F7 Memperkenalkan jawatan Kadi dan Mufti

F8 Memperkenalkan jawatan Sheikh-ul-Islam / Ketua Ulama

F9 untuk mengeluarkan fatwa

Page 41: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 41

Namakan pelabuhan perdagangan yang menjadi tumpuan pedagang asing di alam

Melayu selepas kedatangan Islam.

F1 Pelabuhan Kedah F2 Pelabuhan Kelantan F3 Pelabuhan Terengganu F4 Pelabuhan Melaka

Jelaskan perkembangan perdagangan di Alam Melayu sebelum kedatangan

Barat

F1 Pedagang Islam mendominasi/ menguasai aktiviti perdagangan H1a Membabitkan Lautan Hindi / Laut Cina Selatan H1b Pedagang Melayu turut membabitkan diri secara aktif H1c Selaras dengan ajaran Islam

H1d Islam menganggap perdagangan merupakan sumber rezeki

H1e Mencontohi Nabi Muhammad s.a.w yang pernah berdagang F2 Perdagangan dilakukan dengan dua cara H2a Melalui jual beli/ tukar barang H2b Perdagangan menjadi saluran terpenting memesatkan penyebaran Islam F3 Melaka menjadi pusat perdagangan terkenal H3a Kedudukan strategik membantu perkembangan Melaka H3c Terletak di tengah jalan perdagangan India dan China H3d Terlindung daripada tiupan angin monson

BAB 8- PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELEUM

KEDATANGAN BARAT

Page 42: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 42

H3e Perairan yang dalam memudahkan kapal dagang berlabuh H3f Selat Melaka yang sempit/ dalam/ selamat /mudah mengawal keselamatan

pedagang

F4 Kerajaan Melaka menyediakan kemudahan/pentadbiran yang licin/ teratur

agar aktiviti perdagangan berjalan lancer

F5 Melantik/ mewujudkan jawatan Laksamana H5a Untuk menjaga urusan kelautan / menjaga keselamatan pedagang / perairan

Selat Melaka H5b Menyediakan kemudahan gudang/ tempat membaiki kapal/ tempat

penginapan

F6 Melantik Jawatan Syahbandar H6a Sebagai ketua pelabuhan/ menjaga pelabuhan/ melicinkan urusan

pedagang F7 Membuat/ menggubal Undang-Undang Laut Melaka H7a Dalamnya mengandungi tanggungjawab nakhoda/ jurumudi H7b Ada juga mengandungi peraturan pedagang di laut/ pelabuhan F8 Bahasa Melayu menjadi bahasa Lingua Franca

Terangkan penggunaan mata wang dalam perkembangan perdagangan di Tanah

Melayu.

F1 Mata wang sebagai perantara nilai barang F2 memudahkan urusan jual beli F3 Negeri Melayu menggunakan matawang timah H3a Zaman Melaka mata wang berbentuk bulat H3b Beratnya 1 kati lapan tahil H3c Tercatat nama sultan yang memerintah H3d Tarikh dicatatkan F4 Matawang Pasai/ Cambay / Hormuz diguna di Melaka H4a Boleh ditukar dengan matawang tempatan F5 Di Johor / mata wang timah dipanggil Katun H5a Bentuk bulat/ segi enam H5b Tiada tarikh tetapi ada tulisan jawi / Arab H5c Terdapat nama sultan/ Malik/ sultan Al-adil F6 Di Kedah mata wang mengeluarkan mata wang timah H6a Berbentuk seekor ayam jantan / hinggap atas cincin H6b Boleh dipatah-patahkan/ di guna berasingan F7 Wang emas juga digunakan di Kedah F8 Terdapat juga mata wang emas di Johor H8a Di panggil kupang H8b Mengikut nama sultan yang memerintah/ Sultan Alaudin Riayat Shah F9 Di Kelantan mata wang emas digunakan H9a Dikenali sebagai Kijang H9b Tertulis Khalifatul Muslimin F10 Orang Eropah guna wang perak H10a Wang Portugal/ Bastardos/soldos/dinheiros/ Wang Sepanyol F11 Mata wang Belanda di Melaka dinamakan ducats/lion dollars/rix dollars

NEGERI WANG KEDAH AYAM

JANTAN/TIMAH

KELANTAN KIJANG/EMAS

JOHOR KATUN/TIMAH

KUPANG/EMAS

NEGARA

LUAR

PASAI/

CAMBAY/

HORMUZ

PORTUGAL BASTARDOS/

SOLDROS

BELANDA DUCATS/LION/

RIX

INDIA/

ARAB/

CHINA

WANG EMAS

Page 43: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 43

F12 Orang India/ China/ Arab menggunakan wang emas

Berikan dua jenis mata wang yang digunakan dalam urusan perdagangan di

pelabuhan kerajaan Melayu.

F1 Wang Katun di Johor/Wang Timah/Wang berbentuk bulat/segi enam

F2 Wang Timah Kedah/ Wang Ayam Jantan/Wang emas

F3 Wang Emas Johor/ Wang Emas Kupang Johor

F4 Wang emas kijang di Kelantan

F5 Wang perak Eropah

F6 Matawang emas

Senaraikan bentuk cukai yang perlu dijelaskan oleh pedagang asing sebelum dibenar

berdagang di pelabuhan kerajaan Melayu.****

F2 Pedagang diwajibkan membayar cukai sebelum urusan perdagangan dilakukan F2 Cukai terhadap barang dagangan / 2 Jenis cukai F3 Cukai tetap/Cukai import F4 Kadar cukai enam peratus kepada pedagang Ceylon/Tanah Arab/ Siam/Pegu F5 Cukai lima peratus kepada pedagang dari Jepun/China F7 Cukai terhadap orang asing yang menetap di Melaka F8 Cukai diraja F9 Cukai tiga peratus kepada orang asing dari Kepulauan Melayu F10 Cukai enam peratus terhadap orang lain yang lain

Jelaskan kepentingan sumber percukaian terhadap pembangunan sesebuah negara.

F1 Sebagai punca pendapatan negara F2 Pendapatan ini akan digunakan semula untuk kemajuan sesebuah negara F3 Hasil cukai juga digunakan untuk membayar gaji kaki tangan awam F4 Meningkatkan kebajikan rakyat seperti membina sekolah/ hospital/ Prasarana lain. F5 Bantuan kepada para pelajar / Siswa di IPTA/IPTS / Biasiswa/Pinjaman PTPTN F6 Menjana ekonomi negara agar berkembang maju F7 Memperbaiki perkhidmatan pengangkutan dan perhubungan F8 Memantapkan sistem pertahanan negara / Membeli alatan senjata moden

Pada pandangan anda, apakah usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai

pelabuhan yang mampu bersaing diperingkat antarabangsa?

F1 Meningkatkan kemudahan pelabuhan F2 Mengurangkan kerenah birokrasi F3 Menetapkan kadar cukai yang berpatutan F4 Kemudahan pemunggahan dan penyimpanan F5 Kemudahan bank pesisir pantai F6 Menggalakkan syarikat pelabuhan terkemuka dunia berlabuh F7 Mendalamkan kawasan pelabuhan F8 Promosi pelabuhan diperingkat antarabangsa

FAKTA

CUKAI

2 5 6 0 3

Page 44: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 44

Pada pandangan anda, apakah sumbangan bidang perdagangan terhadap kemajuan ekonomi negara kita ?[ KbaT]

F1 Sumber pendapatan negara F2 Menggalakkan pelaburan asing F3 Pengaliran masuk dana dari luar negara F4 Peluang pekerjaan kepada penduduk F5 Pemangkin kepada perkembangan sektor industri F6 Menggalakkan masyarakat tempatan berdagang F7 Meningkatkan taraf hidup rakyat F8 Mempercepatkan pembangunan infrastruktur F9 Hasil eksport negara dapat dipelbagaikan

Pada pendapat anda, apakah usaha yang perlu dilaksanakan untuk menjadikan Malaysia sebagai hab perdagangan antarabangsa. [ KbaT]

F1 Memastikan Malaysia menjadi negara yang aman / selamat F2 Memajukan sektor ekonomi yang berpotensi / berdaya saing F3 Menghayati nilai-nilai murni F4 Meningkatkan tahap pendidikan negara / Modal insan/Modal intelek F5 Penggunaan teknologi terkini / inovasi F6 Melaksanakan e – dagang F7 Menggalakkan kajian dan penyelidikan / R & D / Mencari pasaran baharu dunia

Apakah manfaat yang diperoleh setelah Malaysia mengamalkan sistem ekonomi Islam? [ KbaT]

F1 Menarik ramai pelabur dalam kalangan negara Islam / negara luar F2 Berperanan sebagai hab halal dunia Islam F3 Wujud pusat kewangan Islam / perbankan Islam oleh bank-bank konvensional F4 Keadilan / kesejahteraan / keseimbangan ekonomi F5 Peningkatan kadar kedatangan pelancong dari negara Islam F6 Menjana pertumbuhan / kemakmuran ekonomi negara

Terangkan Pengaruh kedatangan Islam terhadap gaya hidup masyarakat Melayu

tradisional di Tanah Melayu.

F1 Perubahan akidah /prinsip kepercayaan

H1a Perubahan akhlak dalam setiap aspek

F2 Sistem pemerintahan

H2a Pelaksanaan undang-undang syariah Islam

H2b Amalan protokol/hijabah dilaksanakan

H2c Lafaz ikrar mengantikan pembacaan ciri dalam proses pertabalan

H2d Pengganti sultan dilantik sebelum istiadat pemakamam

F3 Kehidupan bermasyarakat

Page 45: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 45

H3a Hubungan antara individu dan pertalian kekeluargaan rapat

H3b Menghormati ibu bapa atau orang tua

H3c Jirang dianggap keluarga sendiri

H3d Panggilan hormat untuk orang yang lebih tua

H3e Pak long/Mak long/Pakcik

H3f Tidak dipanggil nama walaupun seringkas mungkin

H3g Bercakap dengan nada suara rendah dengan orang tua

F4 Tetamu dilayan dengan hormat

H4a Dihidangkan makanan dan minuman

H4b Memberi salam ketika berziarah

Apakah kesan kedatangan Islam terhadap institusi pemerintahan di Negeri-Negeri

Melayu?**

F1 Penggunaan istilah sultan menggantikan raja

F2 Zilullah fil-alam /Zilullah fil ardh (bayangan Allah di muka bumi)

F3 Pengesahan seseorang raja berteraskan Islam

F4 Pemerintah menggunakan khalifatul mukminin/Pemimpin orang-orang mukmin

F5 Nasab keturunan sultan dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain

F6 Bertujuan meninggikan kedudukan sultan

F7 Institusi kesultanan berdasarkan sistem warisan

F8 Raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan dan

F9 Golongan ulama sebagai penasihat sultan

F10 Makhdum Sayid Abdul Aziz/Maulana Abu Bakar/Maulana Sadar Jahan

F11 Di Kelantan dan Terengganu muncul ulama seperti Tuk Pulau Manis/Tuk Pulau

Condong/Tuan Tabal

F12 Pelaksanaan konsep daulat

Jelaskan pengaruh Islam dalam bidang perundangan. ***

F1 Memperkenalkan undang-undang syariah F2 Adat Perpatih dan temenggung disesuaikan dengan undang-undang Islam F3 Dalam adat Temenggung peembahagian harta pusaka mengutamakan

anak lelaki bertepatan dengan hukum faraid dalam Islam F4 Dalam adat temenggung seseorang individu bebas berkahwin dengan

pasangan pilihannya asalkan tidak melanggar ketetapan hukum Islam F5 Undang-undang bertulis menerima pengaruh Islam F6 Contohnya Hukum Kanun Melaka / Undang-undang Laut Melaka / Undang-

undang Pahang / Undang-undang Kedah / Undang-undang Perak / Undang-

undang Johor F7 Kekuatan agama Islam dipaparkan melalui fasal-fasal yang terdapat dalam

undang-undang F8 Undang-undang Laut Melaka menerangkan seorang nakhoda dalam

sesebuah kapal diertikan sebagai imam F9 Anak buah kapal sebagai makmum

Page 46: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 46

F10 Undang-undang mengecualikan raja daripada sebarang tindakan Bagaimanakah kedatangan Islam telah memajukan taraf pendidikan orang Melayu di

negara kita? [ KbaT]

F1 Menuntut ilmu wajib F2 Pendidikan Al Quran/Muqaddam F3 Istana pusat pengajian Islam F4 Kitab seperti Tasawuf F5 Cerita hikayat seperti Amir Hamzah F6 Ilmu fardhu ain / Pengenalan tulisan jawi F7 Pendidikan madrasah / Kedatangan ulama

Jelaskan dua jenis pendidikan yang berkembang dalam masyarakat Melayu

tradisional

F1 Pendidikan Tidak Formal

H1a Pendidikan awal atau asuhan dalam keluarga

H1b Berlaku pada peringkat keluarga

H1c Penekanan terhadap nilai-nilai moral

F2 Pendidikan Formal

H2a Pendidikan berkaitan keagamaan secara langsung

H2b Melalui perantaraan institusi tertentu

Bagaimanakah pendidikan tidak formal berkembang dalam masyarakat Melayu lama

F1 Disampaikan melalui pendengaran / Melalui Penglihatan

F2 Disampaikan melalui pemerhatian/ Teguran secara langsung

F3 Mengajar nilai-nilai moral / Melalui cerita lisan/cerita binatang

F5 Disampaikan melalui cerita lisan / cerita binatang / cerita jenaka

F6 Disampaikan melalui pergaulan sosial / pantang larang / adab / adat istiadat

F7 Disampaikan menerusi pantun, peribahasa dan teka-teki

Pada pendapat anda, apakah kesan pengaruh agama Islam terhadap negara kita

pada masa kini? [ KbaT]

F1 Agama Islam sebagai agama rasmi negara F2 Perlembagaan negara memperuntukkan kuasa Raja-Raja Melayu menjaga hal

ehwal agama Islam F3 Penubuhan mahkamah syariah yang setaraf dengan mahkamah sivil F4 Kepimpinan bercih , cekap dan amanah F5 Konsep Islam hadhari F6 Penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran F7 Menjadikan negara hab halal dalam perniagaan F8 Penubuhan bank Islam dan pajak gadai Islam / al-Rahnu F9 Pengenalan mata wang dinar F10 Penubuhan Tabung Haji F11 Kewujudan Pusat Islam

Page 47: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 47

F12 Kutipan zakat F13 Penubuhan Baitulmal F14 Pusat rawatan Islam F15 Rancangan bercorak Islam seperti Imam Muda

Jelaskan perubahan yang berlaku dalam gaya hidup masyarakat Melayu selepas

kedatangan Islam.

F1 Hubungan kekeluargaan sangat rapat

F2 Ibu bapa dan orang yang lebih tua sangat dihormati

F3 Orang tua dipanggil dengan panggilan pak long, mak long dsb

F4 Kanak-kanak mencium tangan apabila bersalaman

F5 Merendahkan suara apabila bercakap dengan orang yang lebih tua

F6 Jiran dianggap seperti keluarga sendiri

F7 Orang yang berziarah hendaklah

F8 Adat menyambut tetamu – bersalaman dengan tetamu

F9 Tetamu dihidangkan makanan dan minuman

F10 Adat makan – membaca Bismillah

Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap sistem ekonomi di Tanah Melayu***

F1 Perdagangan

H1a Pedagang Islam kasai perdagangan di Lautan Hindi/ Laut Cina Selatan

H1b Pedagang Melayu mulai terbabit secara aktif

H1c Saranan Islam bahawa perniagaan merupakan sumber rezeki yang besar

H1d Melaka menjadi pusat perdagangan terpenting

H1e Pengenalan sistem timbang dan sukat di Melaka

H1f Penggubalan Undang-Undang Laut Melaka berteraskan Islam

H1g Kelantan,dan Terengganu menjadi pusat perdagangan penting abad ke 17

dan ke-18

BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH

Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap ?

F1 Eropah mengalami zaman mundur

F2 Kejatuhan empayar Rom di Eropah

F3 merupakan peringkat awal zaman Pertengahan

Page 48: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 48

F4 Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan,

perdagangan dan kehidupan perbandaran

Mengapakah kegiatan perdagangan tidak meluas pada Zaman Gelap

F1 Aktiviti perdagangan diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar

F2 Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam

F3 Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian

F4 Kegiatan perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian

F5 Aktiviti perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem barter

F6 Penggunaan mata wang amat terhad

F7 Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh

Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah.

F1 Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan

F2 Gereja katolik institusi amat berkuasa, kongkong masyarakat

F3 Gereja memiliki harta tanah yang banyak

F4 Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan agama , ilmu akhirat

F5 Tiada pentadbiran pusat yang berkesan

F6 Kemunculan golongan baron / tuan tanah

F7 Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah

F8 Petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah

F9 Petani yang tidak berkemampuan menyerahkan tanah

F10 Terpaksalah mereka menjadi hamba

F11 Tuan tanah pula mendapatkan perlindungan daripada raja

F12 Tuan tanah memberikan khidmat / cukai kepada raja

F13 Kegiatan ekonomi terhad, tumpuan kepada pertanian

F14 Kegiatan perdagangan tidak meluas

F15 Perdagangan diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar

F16 Kawasan Meditteranean pula dikuasai oleh orang Islam

F17 Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang / barter

F18 Penggunaan mata wang terhad

F19 Kemerosotan kehidupan bandar

Nyatakan kedudukan gereja dalam masyarakat Eropah pada Zaman Gelap

F1 Gereja amat berkuasa

F2 Gereja memiliki hartanah yang banyak

F3 Kegiatan gereja berfokuskan kegiatan amalan agama

F4 Berfokus kepada pembelajaran keakhiratan sahaja

F5 Gereja mengongkong kehidupan masyarakat

Jelaskan perubahan yang berlaku di Eropah pada Zaman Kemuncak Pertengahan

F1 Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universal

F2 Gereja menjadi agen penyatuan

F3 Berlaku perubahan ekonomi yang ketara

F4 Berlaku pertambahan penduduk

F5 Berlaku peningkatan aktiviti pertanian

F6 Kemunculan aktivii perdagangan

Page 49: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 49

F7 Kemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan, dan Florence

F8 Lahirnya kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan, pedagang dan ahli perbankan

F9 Status sosial seorang bergantung kepada kekayaan bukannya pemilikan tanah

F10 Rakyat mula terlibat dalam urusan politik

Mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan

ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka ?

F1 Terdiri daripada golongan pemerintah ( raja )/ golongan yang diperintah ( rakyat )

F2 Raja memiliki tanah secara mutlak

F3 Pentadbirannya dibantu oleh pembesar

F4 Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk ditadbir

F5 Pembesar mendapat naungan / perlindungan daripada raja

F6 Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai kepada Raja

Pada pandangan anda, bagaimanakah kita mampu menghindarkan negara kita

mengalami Zaman Gelap seperti yang berlaku di Eropah pada Zaman Pertengahan?

F1 Menggalakkan rakyat berilmu pengetahuan

F2 Memastikan rakyat mendalami ICT

F3 Mementingkan subjek Sains dan Matematik

F4 Menubuhkan banyak universiti awam dan swasta

F5 Menjamin keamanan/kestabilan negara

F6 Memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat

F7 Menghayati semangat 1Malaysia

F8 Membeli barangan buatan tempatan

F9 Mematuhi undang-undang negara

F10 Menghayati semangat Rukunegara

F11 Menghindari aktiviti jenayah

F12 Menggalakkan konsep pembelajaran sepanjang hayat

F13 Mematuhi ajaran agama

Jelaskan maksud Zaman Renaissance di Eropah.

F1 Berasal daripada perkataan Itali

F2 Renisciment / Kelahiran semula

F3 Penghargaan semula ilmu cendekiawan dan pejuang seni Tamadun Yunani /Rom

F4 Penonjolan kepada keupayaan manusia berfikir

F5 Menyelesaikan permasalahan hidup

F6 Dikenali sebagai aliran pemikiran Humanisme

F7 Tokoh Renaissance ialah Francesco Petrarch/ Nicollo Machiavelli

F8 Didorong semangat ikuiri /ingin tahu yang kuat

mengapakah zaman Renaissance dikatakan bermula di ltali?

F1 Muncul bandar-bandar terkenal seperti Venice/Genoa/Milan/Florance/Rom

F2 Muncul pusat perdagangan antarabangsa

F3 Kedudukan Itali yang strategik

F4 Menjadi pusat perdagangan antarabangsa

Page 50: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 50

F5 Dikelilingi laut Mediterranean

F6 Laluan menjadi persimpangan antarabangsa

F7 Berlaku pertembungan budaya/bahasa/agama

F8 Menjadi pusat perkembangan idea baharu

F9 Muncul golongan pedagang kaya

F10 Menaja /membiayai aktiviti mengindahkan Bandar / keilmuan

F11 Persaingan untuk membiayai tokoh cendekiawan

Jelaskan kesan-kesan zaman Renaissance kepada masyarakat Eropah

F1 Muncul golongan monarki baharu

F2 Monarki baharu di Portugal/Sepanyol/Perancis/Belanda

F3 Wujud kerajaan pusat / kesatuan kebangsaan

F4 Pembayaran cukai langsung kepada kerajaan pusat

F5 Kemerosotan pengaruh kuasa gereja

F6 Kuasa bangsawan berkurangan

F7 Kegiatan ekonomi sara diri pupus

F8 Perdagangan antarabangsa berkembang

F9 Perkembangan ilmu fizik/sains/kimia/perubatan

F10 Menzahirkan emosi dalam lukisan/muzik/kesenian/ukiran

F11 Menyuburkan semangat yakin diri

Pada pendapat anda, apakan faedah yang diperoleh jika kita mempunyai semangat

inkuiri dan berani meneroka pelbagai bidang baharu dalam kehidupan seharian?

F1 Menjadi lebih kreatif dan inovatif

F2 Memiliki keyakinan diri yang tinggi /Jati diri yang tinggi

F3 Bersedia menghadapi sebarang cabaran

F4 Meningkatkan kemahiran /kepakaran

F5 Membentuk modal intelek yang dihormati

F6 Dihormati oleh masyarakat antarabangsa

Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk mendorong rakyat Malaysia mencapai

kemajuan dalam pelbagai bidang?[ KbaT]

F1 Berusaha memguasai pelbagai ilmu pengetahuan

F2 Sentiasa memiliki semangat inkuri /ingin tahu

F3 Menguasai ilmu ICT/Teknologi Komunikasi dan Maklumat

F4 Menggalakkan tajaan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D)

F5 Memiliki sikap yakin diri

F6 Menjauhkan sikap mudah putus asa/kecewa

F7 Berani mencuba sesuatu yang baharu / Berani mengambil risiko

Page 51: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 51

Pada pandangan anda, mengapakah seseorang itu harus bersikap terbuka terhadap

sesuatu pembaharuan yang positif? [ KbaT]

F1 Dapat memacu kemajuan/kecemerlangan

F2 Membolehkan berlaku pertukaran/perpindahan teknologi

F3 Menghindari penjajahan asing

F4 Mengelakkan kemunduran/ketinggalan daripada arus kemajuan

F5 Bersedia menghadapi cabaran

F6 Dapat bertukar-tukar fikiran dan pendapat

BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA***

Huraikan faktor perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu pada awal abad

ke-20.

F1 Perkembangan Revolusi Perindustrian

H1a Getah digunakan dalam pelbagai industri

F2 Peranan H.N.Ridley

H2a H.N.Ridley meyakinkan peladang menanam getah.

H2b Beliau mengagihkan benih getah secara percuma.

H2c Beliau berjaya menemui teknik torehan ibidem (tulang ikan kering).

F3 Perkembangan industri barangan pengguna.

H3a Contohnya kasut, tayar basikal dan peralatan letrik.

H3b Ini menyebabkan harga getah melambung tinggi.

F4 Kemasukan modal asing milik pelabur Eropah.

H4a Syarikat Eropah menubuhkan syarikat perwakilannya di Tanah Melayu.

H4b Membuka ladang getah di Tanah Melayu.

C4a Contoh Syarikat Harrisons and Crossfield, Boustead, Guthrie dan Sime Darby.

F5 Sokongan British kepada pemodal asing.

H5a Pihak British mengenakan sewa tanah yang rendah.

H5b Mereka juga mengenakan tarif yang rendah.

H5c Syarikat perusahaan getah diberikan dividen yang tinggi

H5d Syarikat itu juga diberi pengecualian cukai eksport 50 tahun.

F6 Perkembangan infrastruktur.

H6a Jalan kereta api dibina menghubungkan ladang dengan pelabuhan.

F7 Membawa masuk buruh dari India.

H7a Diambil bekerja di ladang getah dengan gaji yang murah.

Pada pandangan anda, apakah sumbangan sektor perladangan getah terhadap

negara kita sehingga kini.[ KbaT]

F1 Memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan

F2 Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk.

F3 Sumber pendapatan kepada negara.

Page 52: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 52

F4 Pendpaatan digunakan untuk membangunkan negara.

F5 Perkembangan industri berasaskan getah

F6 Meningkatkan pelaburan asing

F7 Pemindahan dana asing ke negara kita.

F8 Pemindahan teknologi asing ke negara kita.

Apakah tindakan British untuk menghalang orang Melayu mengusahakan tanaman

getah secara besar-besaran?

Mengapakah pelabur Eropah berjaya menguasai industri perlombongan bijih timah di

Tanah Melayu pada awal abad ke-20 ?

F1 Mempunyai modal yang banyak

F2 Pengeluaran berasaskan intensif modal

F3 Mereka menggunakan teknologi kapal korek.

F4 Aktiviti perlombongan dijalankan secara skala besar.

F5 Pembesar memajakkan tanah lombong kepada pelabur Eropah

F6 Enakmen / undang-undang lebih memihak kepada pemodal Eropah

Jelaskan faktor kemasukan imigran ke Tanah Melayu sejak awal abad ke 20.

F1 Kemakmuran ekonomi

F2 Kestabilan politik

F3 Dasar penjajah British menggalakkan penghijrahan buruh asing

F4 Peluang pekerjaan yang luas

F1 Pengenalan Enakmen Tanah Padi tahun 1917

H1a Bertujuan mengekalkan orang Melayu sebagai petani

H1b Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi

H1c Bertujuan mengurangkan penyertaan pekebun kecil getah orang Melayu

F2 Menaikkan premium permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah

H2a Larangan pembukaan tanah baru untuk penanaman getah pada tahun 1930

F3 Dasar perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah

H3a Kesan kejatuhan harga getah

H3b Menerusi Rancangan Sekatan Stevenson 1922.

H3c Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934

H3d Pekebun kecil diberi kuota yang lebih rendah.

F4 Pekebun kecil dianggap ancaman kepada pengusaha ladang.

F5 British ingin mengekalkan orang Melayu sebagai penanam padi

H5a Bagi mengelakkan pergantungan beras impot

Page 53: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 53

F5 Perlombongan bijih timah/pembukaan ladang getah

F6 Tiada tentangan daripada penduduk tempatan F7 Wujud hubungan tradisi antara tanah melayu dengan india

F8 Kemakmuran ekonomi tanah melayu

Terangkan cara-cara kemasukan imigran berikut ke Tanah Melayu pada zaman

penjajahan British

Imigran Cina

F1 Sistem tiket kredit

H1a Kheh Tau mengumpul Imigran dari kampung-kampung di negeri china

H1b Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran yang dibawa

H1c Bakal imigran dikenali sin-kheh

H1d Imigran diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal / agensi buruh

H1e Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan / bertulis

H1f Perlu menjelaskan hutang secara bekerja dengan majikan berkenaan dalam

tempoh tertentu

H1g Mereka akan dibekalkan tiket menentukan pelabuhan yang mereka tujui

H1h keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang

H1i Imigran akan diambil pemborong buruh/ orang tengah untuk mendapatkan

majikan di pelabuhan

F2 Sistem pengambilan kakitangan

H2a Majikan yang perlukan buruh akan hantar pegawainya ke china

H2b Tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai majikan

H2c Pegawai mengiringi buruh-buruh hingga sampai ke tempat majikan

F3 Sistem pengambilan rumah kongsi

H3a Pengambilan buruh dilakukan pegawai di china yang dilantik oleh rumah kongsi

H3b Pegawai akan membiayai kos buruh hingga mereka sampai ke tempat majikan

H3c Bayaran akan dibuat apabila buruh-buruh sampai ke rumah kongsi

F4 Kemasukan buruh secara berkumpulan

Imigran India

F1 Sistem buruh bebas

H1a Imigran datang dengan pembiayaansendiri

H1b Kedatangan mereka diatur oleh kumpulan tertentu

H1c Setelah tiba mereka bebas pilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki

F2 Sistem kontrak

H2a Majikan akan biayai tambang imigran ke Tanah Melayu

H2b balasan, buruh tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu

Page 54: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 54

H2c Berlaku pemerasan dan penindasan terhadap buruh

H2d Diganti dengan sistem kanggani melalui undang-undang tabung imigran India

F3 Sistem kanggani

H3a Bermaksud ketua / tandil / mandur

H3b Seseorang kanggani diberi kepercayaan oleh kajikan akan diberi lesen

H3c Kanggani akan dihantar ke india untuk cari tenaga buruh

H3d Kanggani diberi wang pendahuluan untuk biayai perbelanjaan buruh

H3e Kanggani merupakan pengurus agensi membawa masuk buruh asing H3f Sistem in diharamkan pada 1938 kerana wujudnya penyelewengan .

Pada pandangan anda, apakah kesan daripada pembentukan masyarakat berbilang

kaum yang terbentuk di Tanah Melayu?[ KbaT]

F1 Penempatan yang berbeza

F2 Orang melayu tinggal di kampung / di luar bandar

F3 Orang india di estet / ladang

F4 Orang cina di lombong / bandar

F5 Pekerjaan yang berbeza mengikut fungsi ekonomi

F6 Orang melayu bertani / miskin

F7 Orang india menjadi buruh ladang/ pelabuhan

F8 Orang cina menjadi peniaga / bekerja di lombong

F9 Bahasa pertuturan yang berbeza

F10 Perpaduan nasional sukar dicapai

Senaraikan dua buah bandar yang wujud kerana kegiatan perlombongan.

F1 Kuala Lumpur

F2 Taiping

F3 Seremban

F4 Ipoh

F5 Lukut

F6 Bukit BesiPerkembangan perlombongan bijih besi

Huraikan faktor perkembangan bandar baharu pada awal abad ke 20.

F1 Pembinaan kemudahan infrastruktur

H1a jalan raya / bekalan air bersih / sekolah / pusat kesihatan / institusi kewangan

F2 Pembinaan sistem perhubungan / kemudahan sistem pengangkutan

C2a Pembinaan jalan raya yang baik

C2b Pembinaan jalan kereta api

H2a Menghubungkan antara pekan dengan pekan/bandar

H2b Menghubungkan antara kawasan petempatan dengan bandar

F3 Wujud pertambahan fungsi ekonomi

H3a Menjadi pusat kegiatan jual – beli

H3b Pusat pengumpulan barangan

Berkembang kerana aktiviti

perlombongan bijih timah

Page 55: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 55

H3c Pusat pengedaran barangan

H3d Tempat / pusat orang ramai mendapatkan barangan

F4 Kawasan yang kaya dengan sumber semulajadi .

C4a bijih timah / bijih besi / arang batu / getah / petroleum

H4a Wujud kawasan kegiatan perlombongan

C4a Lembah Klang / Ampang / Ipoh / Taiping / Sg. Ujung / Miri

H4b Wujud kawasan ladang – ladang getah

F5 Wujud pertambahan penduduk

H5a British menempatkan imigran Cina dan India di bandar-bandar baru

Mengapakah penjajah British memberi tumpuan terhadap pembangunan

pembandaran di kawasan pantai barat Tanah Melayu berbanding di pantai timur.KbaT

H1 Tempat tumpuan aktiviti ekonomi British

H2 Banyak mengeluarkan bijih timah

H3 Banyak ladang getah dibuka

H4 Pusat pentadbiran utama British

H5 Mempunyai kemudahan pengangkutan darat

H6 Kewujudan pelabuhan semula jadi yang maju

H7 Tiada gangguan angin monson

H8 Kawasan tumpuan imigran dari China dan India

H9 Pusat perdagangan yang penting

H10 Kawasan mula-mula British meluaskan kuasa/ NNS

Bandar Sungai Lembing merupakan suatu contoh “bandar mati” di negara kita.

Mengapakah fenomena “bandar mati” boleh berlakui?[ KbaT]

H1 Kemerosotan aktiviti ekonomi

H2 Bahan mentah semula jadi semakin pupus

H3 Kegiatan perdagangan sudah tidak lagi menguntungkan

H4 Orang ramai kehilangan pekerjaan

H5 Berlaku migrasi beramai-ramai keluar

H6 Kemerosotan sistem pengangkutan

H7 Taraf hidup semakin merosot

H8 Syarikat pemodal menghentikan pengeluaran

H9 Muncul bandar baru yang memberikan persaingan

H10 Terpisah daripada jaringan utama pengangkutan dan perhubungan

Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan semula

“bandar mati” di negara kita? [ KbaT]

H1 Dirikan kawasan perindustrian

H2 Tubuhkan institusi pengajian tinggi awam dan swasta

H3 Menjadikannya sebagai pusat pentadbiran negeri atau daerah

H4 Memastikan bekalan makanan mencukupi

H5 Menjadikannya kawasan bebas cukai

Page 56: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 56

H6 Menubuhkan pusat kebudayaan

Pada padangan anda, wajarkah pihak kerajaan membangunkan konsep bandar

bestari di negara kita? Beri alasan anda.[ KbaT]

H1 Wajar

Alasan

H2 Mengikuti trend semasa /Menaikkan imej negara

H3 Menjadikan bandar setanding dengan bandar di negara maju/

H4 Memenuhi keperluan penduduk /Mengurangi kesesakan lalu lintas

H5 Memudahkan urusan harian penduduk/Menjamin keselamatan

H6 Tidak wajar

Alasan

H7 Memerlukan perbelanjaan yang besar

H8 Memerlukan banyak perancangan yang teliti

H9 Memerlukan banyak kepakaran

H10 Kawasan yang dibangunkan perlulah besar

H11 Perlu mengambil buruh dari negara asing untuk membinanya

H12 Menyebabkan pengaliran mata wang negara ke luar negara

H13 Ramai rakyat yang tidak mampu memiliki rumah

H14 Kos hidup tinggi

Page 57: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 57

TINGKATAN LIMA

BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISMEDI ASIA TENGGARA

Maksud Gerakan Nasionlisme

F1 Usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan/

Penjajahan terhadap mereka olh kuasa luar

F2 Gerakan membebaskan negara daripada penjajah

F3 Gerakan ini dilakukan oleh pemimpin/ masyrakat tempatan sejak abad ke 19

F4 Gerakan menyeluruh berlaku pada awal abad ke 20

F5 Satu reaksi spontan masyarakat tempatan menentang penjajah

F6 Satu bentuk perjungan bagi menjaga kepentingan mereka daripada

diceroboh/dikuasai oleh orang lain

Faktor pemangkin Gerakan Nasionalisme di Asia Tenggara

F1 Pengenalan sistem politik Barat

H1a memusnahkan sistem politik tradisional tempatan

H1b residen mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan

H1c pembesar diberi pencen

H1d tempat pembesar diganti dengan pegawai Barat

H1e mencabar amalan tradisi tempatan

H1f menjatuhkan maruah masyarakat tempatan

F2 Perkembangan sistem pendidikan

H2a lahirnya golongan intelek Melayu yang berfikir tentang kemajuan bangsa

H2b menyedarkan bangsa Melayu melalui sumbangan tenaga /fikiran

H2c enggunakan idea baru untuk memajukan diri

H2d menolak penjajahan British

F3 Dasar British

H3a menggalakkan sesiapa datang melabur/berniaga/bekerja/menetap di Tanah

Melayu

H3b ramai orang asing datang dan menetp di Tanah Melayu

H3c meningkatkan jumlah imigran di Tanah Melayu

H3d timbul persaingan kepada penduduk tempatan

H3e menguaasai ekonomi Tanah Melayu dalam bidang perlombongan/

perladangan/perniagaan

Page 58: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 58

H3f orang Melayu kekal dalam bidang pertanian yang tidak dimajukan oleh British

H3g bandar baru dibuka dengan kemudahan sedangkan orang Melayu tinggal di

kampung serba kekurangan

H3h kemudahan infrastruktur telah meningkatkan taraf hidup di bandar

H3i menjarakkan jurang taraf hidup orang Melayu dengan imigran dan penduduk

bandar

H3j memundurkan lagi orang Melayu

H3k menyedarkan golongan intelek Melayu menggerakkan nasionalisme

F4 Pendudukan Jepun

H4a menggunakan konsep Kawasan Kesemakmuran Asia

H4b menekankan kebebasan negara Asia untuk menentukan kemajuan

H4c meningkatakan persaudaraan di kalangan negara Asia

H4d menggalakkan orang tempatan berkerjasama dengan Jepun

H4e Jepun berjanji untuk memberi kemerdekaan

H4f kesengsaraan hidup akibat kekurangan bekalan makanan /ubat-ubatan

H4g kekejaman Jepun menyebabkan penduduk benci kepada penjajah

H4h semua penjajah adalah sama tidak kira Barat atau pun Timur kejam dan

menekan mereka

F5 Kemunculan mesin cetak

H5a menyebarkan ilmu pengetahuan

H5b mendorong penentangan terhadap British melalui buku/majalah/kitab

F6 Penguasaan Parti Komunis Malaya

H6a meningkatkan semangat menentang penjajah

H6b memulakan penyebaran ideologi komunis

H6c PKM menguasai balai polis

H6d PKM memerintah dengan kejam

H6e membunuh/menangkap sesesiapa yang dianggap penyokong Jepun

H6f mencetuskan konflik perkauman

H6g banyak orang Melayu terbunuh/rumah di bakar

F7 Gerakan pan-Islamisme sedunia

H7a merupakan gerakan intelektual Islam seluruh dunia

H7b membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam

H7c gerakan menentang penjajah barat terhadap negara-negara Islam

H7d gerakan yang didokong oleh pelajar Islam seluruh dunia

H7e gerakan reformis dimulakan oleh Syeik Muhammad Abduh tersebar luas

H7f syeikh Muhammad Abduh mengupas cara hidup Islam yang menekankan

kepentingan dunia dan akhirat dalam tulisannya

H7g idea disebarkan dalam majalah al-Manar

H7h mencetuskan gerakan Wahabi di Arab Saudi mendesak matlamat yang sama

F8 Kesedaran politik serantau

H8a Indonesia rapat dari segi geografi / budaya

H8b sistem pendidikan Indonesia melahirkan ramai golongan intelektual

H8c adanya yang menjadi penulis besar

H8d karya penulis menjadi bacaan masyarakat berpendidikan vernakular Melayu

H8e idea kebebasan politik/penentangan terhadap penjajah tersebar luas/ dihayati

masyarakat

H8f kemasukan orang Indonesia ke Tanah Melayu memudahkan penerimaan

unsur Nasionalisme di Tanah Melayu

Page 59: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 59

Jelaskan perbezaan gerakan nasionalisme tahap pertama dan tahap kedua di Asia

Tenggara

Tahap Pertama Aspek Tahap Kedua

Sederhana

Bersifat setempat

Mengutamakan kesedaran

politik

Bentuk Radikal

Menyeluruh/Seluruh negara

Mengutamakan tindakan politik

Golongan pertengahan

berpendidikan Barat dan Asia

Barat

Pemimpin Golongan berpendidikan Barat

dan Asia Barat serta

berpengetahun luas dalam ilmu

pengetahuan dan kebudayaan

Barat

Tidak menuntut kemerdekaan

dengan segera

Matlamat Menuntut kemerdekaan

Membentuk kerajaan yang

berdaulat

Sosial dan Budaya ( Isu Kasut)

Kebebasan rakyat

Agama Kristian/Agama Budha

Pendidikan

Ancaman sekularisme Barat

Isu Penyatuan bangsa

Menyebar fahaman revolusi

Menuntut kemerdekaan

Penindasan oleh penjajah

terhadap penduduk tempatan

Penguasaan ekonomi oleh orang

asing

Cabaran memupuk semangat nasionalisme dalam rakyat hari ini

F1 Semangat cinta negara yang semakin luntur

F2 Berlakunya perpecahan kaum

F3 Hubungan kaum yang renggang

F4 Sikap mementingkan diri tinggi

F5 Masih wujud jurang ekonomi antara kaum

F6 Kurang kesefahaman tentang budaya

F7 Kepercayaan agama berbeza

F8 Prejudis antara kaum

F9 Sistem pendidikan yang berbeza

F10 Kurang kefahaman tentang sejrah negara

F11 Tidak menghayati prinsip rukun negara

Page 60: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 60

F12 Dasar Perpduan Nasional kurang berkesan

F13 Program kenegraan kurang sambutan

F14 Perbuatan Sabotaj sesetengah pihak kpada kerajaaan

F15 Terpengruh dengan anasir luar

Senaraikan dua orang tokoh nasionalis di Filipina.

F1 F2 F3 F4

Jose Rizal Andres Bonifacio Emilio Aguinaldo Sergio Osmena

Nyatakan dua tuntutan yang diperjuangkan oleh nasionalis tahap pertama di Filipina.

F1

F2

F3

F4

Filipina dijadikan wilayah Sepanyol

Bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti yang diperoleh bangsa Sepanyol

Bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara

Mendesak kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial

Senaraikan dua tindakan yang telah diambil oleh pihak Sepanyol bagi menangani

gerakan nasionalisme di Filipina

F1

F2

F3

F4

Menangkap Jose Rizal

Dibuang negeri ke Dapitan, Mindanao

Jose Rizal dikenakan hukuman bunuh

Memerangi gerakan nasionalisme

Nyatakan ciri-ciri perjuangan Katipunan.

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Ditubuhkan oleh Andres Bonifacio

Memulakan gerakan radikal terhadap Sepanyol

Matlamatnya untuk menyatukan bangsa Filipina

Bertujuan mencapai kemerdekaan melalui revolusi Menjadikan Kalayan sebagai

akhbar rasmi pertubuhan

1896 melancarkan pemberontakan /revolusi tetapi gagal

Menjadi lemah selepas Bonifacio dijatuhkan hukuman bunuh

Dipimpin oleh Aguinaldo

Aguinaldo mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat

Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina***

F1 Tahap pertama merupakan Gerakan Dakyah

F2 Diketuai oleh Jose Rizal

F3 Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol

F4 Menuntut bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti mana bangsa Sepanyol

F5 Menuntut bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara

F6 Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina

F7 Disebabkan tuntutan-tuntutannya tidak dilayan

F8 Mendesak kerajaan Filipina melakukan pembaharuan politik/ekonomi/sosial

F9 Jose Rizal ditangkap

F10 Jose Rizal dibuang negeri ke Dapitan

Page 61: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 61

F11 Jose Rizal dihukum bunuh atas tuduhan terlibat dalam gerakan pemberontakan

F12 Gerakan nasionalisme tahap kedua bermula dengan penubuhan Katipunan

F13 Oleh Andres Bonifacio

F14 Bermula penentangan secara radikal

F15 Ingin menyatukan bangsa Filipina

F16 Mencapai kemerdekaan melalui revolusi

F17 Menggunakan media cetak untuk menyebarkan fahaman revolusi kepada rakyat

F18 Akhbar rasminya Kalayan

F19 Melancarkan revolusi bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan Sepanyol

F20 Katipunan lemah selepas Bonifacio dihukum mati oleh Aguinaldo

F21 Aguinaldo mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat

F21 Berjaya mengusir Sepanyol pada tahun 1898

F22 Amerika Syarikat pula menguasai Filipina menggantikan Sepanyol

Jelaskan Perkembangan gerakan nasionalisme di Indonesia***

F1 Pada tahap pertama memberikan tumpuan terhadap isu-isu pendidikan

F2 Raden Adjeng Kartini berusaha memajukan pendidikan dalam kalangan wanita

F3 Hasil karya Habis Gelap Terbitlah Terang/ Penulisan Seorang Puteri Jawa

F4 Mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia

F5 Penindasan penjajah Belanda

F6 Perjuangannya memberi inspirasi kepada pejuang-pejuang selepasnya

F7 Gerakan Muhammadiyah merupakan gerakan terpenting pada tahap pertama

F8 Matlamatnya ingin menyebarkan ajaran Islam yang sebenar

F9 Matlamat lain ingin menghindari ancaman sekularisme Barat dan agama Kristian

F10 Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah/klinik/masjid

F11 Tahap kedua memperlihatkan perjuangan parti-parti politik yang radikal

F12 Parti Sarekat Islam/Parti Komunis Indonesia/Parti Nasional Indonesia

F13 Menuntut kemerdekaan dengan lantang

F14 Sanggup menggunakan kekerasan bagi mencapai kemerdekaan

F15 Parti Nasional Indonesia di bawah pimpinan Soekarno paling berpengaruh

F16 Pihak Belanda menangkap pemimpin-pemimpin radikal

F17 Parti Nasional Indonesia diharamkan oleh Belanda

Pada pandangan anda, bagaimanakah kuasa Barat menangani gerakan nasionalisme

radikal di Asia Tenggara?

F1 Menangkap pemimpin radikal seperti Soekarno di Indonesia dan Jose Rizal di Filipina

F2 Membuang negeri penentang seperti Jose Rizal

F3 Dikenakan hukuman mati seperti Jose Rizal dan Emilio Aguilnaldo di Filipina

F4 Mengharamkan parti-parti politik radikal seperti Parti Nasional

F5 Indonesia di Indonesia dan Viet Nam Quang Phu Hoi(VNQPH) di Indochina

F6 Membenarkan penubuhan parti-parti politik sederhana seperti tindakan Amerika di Filipina

F7 Dipenjarakan seperti Soekarno dipenjarakan oleh Belanda pada tahun 1929 -1931

Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Thailand

F1

F2

F3

F4

Tahap pertama

Merupakan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja

Menentang raja berkuasa mutlak

Perkembangan sistem pendidikan Barat

Page 62: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 62

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Pendidikan memberi pendedahan terhadap fahaman liberal, demokrasi, dan sistem raja

berperlembagaan

Muncul golongan intelek

Kelemahan sistem pentadbiran

Dan sikap boros Raja Vajiravudh

Menyebabkan rakyat tidak berpuas hati

Rakyat menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi Thai

Menamatkan sistem berkuasa mutlak

F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17

Tahap kedua

Rakyat tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan Cina Perdana Menteri Phibul Songgram meluluskan undang-undang Menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina Membubarkan sekolah dan akhbar Cina Menggalakkan peribumi melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi Mengenakan syarat jawatan tinggi kerajaan hanya untuk penganut Buddha Pada tahun 1939, Phibul Songram menukar nama Siam kepada Thailand yang

bermaksud Tanah Bebas

Huraikan pemodenan pentadbiran ( Sistem Birokrasi moden) yang diperkenal oleh

pemerintah Thailand.

F1 Perubahan oleh Raja Mongkut

H1a Melantik 80 orang Penasihat Barat

H1b Untuk mengetuai pelbagai jabatan

H1c Melatih pegawai-pegawai tempatan

C1c Penasihat dari Britain dalam bidang kewangan/pelabuhan/polis

C1c Penasihat dari Amerika Syarikat dalam bidang Kastam

C1c Penasihat dari Perancis dalam bidang ketenteraan

F2 Perubahan Raja Chulalongkorn

H2a Pengenalan Majlis Penasihat Rendah

H2b Majlis Mesyuarat Tertinggi

H2c Kabinet Menteri

H2d Juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan Negara

F3 Muncul golongan pentadbir baru dalambirokrasi moden

H3a Berdasarkan tahap pendidikan mereka

F4 Sistem Raja Berperlembagaan menggantikan Raja Berkuasa Mutlak

H4a Mengurangkan pengaruh kuasa pembesar/institusi raja

Namakan tokoh yang terlibat dalam gerakan nasionalisme di Thailand

F1

Nai Pridi Panomyong

F2 Field Marshall Phibul Songram F3 Raja Mongkut F4 Raja Chulalongkorn

Mengapakah Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai pada gerakan nasionalisme

tahap pertama

F1

Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja

Page 63: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 63

F2 Penentangan rakyat terhadap raja berkuasa mutlak

F3 Perkembangan sistem pendidikan Barat

F4 Golongan intelek didedahkan kepada fahaman liberal

F5 Perkembangan sistem demokrasi

F6 Pengetahuan mengenai raja berperlembagaan

F7 Kelemahan sistem pentadbiran

F8 Sikap boros Raja Vajiravudh

Apakah kesan gerakan nasionalisme tahap pertama tersebut ?

F1

Penubuhan Parti Rakyat oleh Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul

Songram F2 Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thailand F3 Tamat sistem raja berkuasa mutlak

Nyatakan tindakan Perdana Menteri Thailand untuk mengatasi rasa tidak puas hati

rakyat dalam gerakan nasionalisme tahap kedua

F1

Meluluskan undang-undang menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi

oleh orang Cina F2 Membubarkan sekolah Cina F3 Membubarkan akhbar Cina F4 Menggalakkan penduduk pribumi melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi F5 Menetapkan jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama

Buddha F6 Menukar nama Siam kepada Thailand bermaksud Tanah Bebas F7 Bekerjasama dengan Jepun dalam Perang Dunia Kedua F8 Memperoleh semula wilayah-wilayah di Indo-China dan Tanah Melayu

Pada pandangan anda, mengapakah negara Thailand tidak pernah dijajah

sehingga kini? [ KbaT]

F1 Dasar buka pintu F2 Pemodenan dalam pentadbiran F3 Kerjasama dengan Jepun F4 Memperkenalkan birokrasi Barat F5 Raja Mongkut/ Raja Chulalongkorn melantik 80 orang penasihat Barat F6 Penasihat Barat ketua pelbagai jabatan F7 Penasihat kewangan/ pelabuhan/ polis dari Britain F8 Penasihat kastam/ ketenteraan dari Amerika Syarikat/ Peranchis F9 Melatih pegawai-pegawai tempatan mentadbir F10 Penubuhan Majlis Penasihat Rendah/ Majlis Mesyuarat Tertinggi/ Kabinet Menteri F11 Melantik juruaudit dari Britain untuk berkhidmat dalam perbendaharaan F12 Pengenalan sistem raja perlembagaan menggantikan raja berkuasa mutlak

Jelaskan kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mempunyai semangat nasionalisme

F1 Rakyat dijajah sekali lagi

Page 64: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 64

F2 Rakyat ditindas F3 Ekonomi mundur / jatuh / merosot F4 Minda / pemikiran mudah dijajah / dikuasai / dikongkong F5 Perpaduan tergugat / sukar dibentuk / dicapai F6 Cepat mengalah / tiada semangat / lemah

Sebagai pemimpin Persatuan Sejarah di sekolah anda, apakah program yang

sesuai dilaksanakan sepanjang Bulan Kemerdekaan negara [ KbaT]

F1 Mengadakan program Bicara Tokoh F2 Mengadakan seminar / ceramah / forum patriotisme F3 Mengadakan pertandingan pidato kemerdekaan F4 Mengadakan pertandingan drama / pentomin bertemakan sejarah F5 Menghias kelas / asrama / motosikal pelajar bertemakan kemerdekaan F6 Mengutip derma untuk Tabung Pahlawan F7 Mengadakan perarakan kemerdekaan di peringkat sekolah

Huraikan perkembangan gerakan nasionalisme tahap pertama dan kedua di

Indonesia semasa penjajahan Belanda

F1 Gerakan nasionalisme tahap pertama menumpukan isu pendidikan H1a Berhasrat mengubah nasib rakyat melalui pendidikan H1b Raden Adjeng Kartini berusaha memajukan pendidikan kaum wanita H1c Beliau menghasilkan karya sastera H1d “Habis Gelap Terbitlah Terang”/“Penulisan Seorang Puteri Jawa”

H1e Mendedahkan kemunduran rakyat dan penindasan Belanda H1f Perjuangannya memberikan inspirasi untuk menubuhkan persatuan F2 Muhammadiyah ditubuhkan H2a Matlamat Muhammadiyah untuk menyebarkan Islam sebenar

H2b Menghadapi ancaman sekularisme Barat H2c Menghadapi ancaman penyebaran agama Kristian H2d Muhammadiyah membina sekolah, klinik dan masjid F3 Tahap kedua memperlihatkan perjuangan parti politik radikal H3a Seperti Sarekat Islam,/ Parti Komunis Indonesia / Parti Nasional Indonesia H3b Perjuangannya adalah menuntut kemerdekaan

Tahap Pertama Aspek

Perbezaan

Tahap Kedua

F1 Raden Adjeng Kartini

F2 Gerakan Muhammadiah

Tokoh/

Pertubuha

n

Soekarno ( Parti Nasionalis Indonesia)

Sarekat Islam

Parti Komunis Indoensia

F1 Ubah nasib rakyat melalui

pendidikan

F2 Memajukan pendidikan

wanita

F3 Kemunduran

Matlamat

/Isu

Menuntut kemerdekaan secara

radikal

Page 65: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 65

Pernyataan di bawah berkaitan nasionalisme awal di Sarawak****

(a) Namakan tokoh-tokoh tempatan yang menentang James Brooke.****

F1 Rentap

F2 Linggir

F3 Syarif Masahor

F4 Datu Patinggi Abdul Gapur

(b) Mengapakah tokoh-tokoh berkenaan menentang pemerintahan James

Brooke?***

F1 Menentang penaklukan James Brooke

F2 Enggan menyerahkan daerah mereka

F3 Menghalang pelayaran orang Iban di Sungai Saribas

F4 Kerana tindakan menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang

F5 James Brooke anggap orang Iban sebagai lanun

F6 Menghalang kezaliman James Brooke di Sungai Skrang

F7 Menolak penguasaan James Brooke di Sungai Rajang

F8 Mereka kehilangan kuasa memungut cukai

F9 Kehilangan pengaruh terhadap penduduk tempatan

(c) Apakah tindakan tokoh-tokoh tempatan tersebut terhadap James Brooke?

F1 Menyerang kapal Nemesis di Batang Lupar

F2 Manyerang pasukan James Brooke di Kubu Nanga Skrang

F3 Menyerang kubu James Brooke di Kanowit

F4 Menyerang James Brooke di Kuching

(d) Nyatakan langkah-langkah yang diambil oleh penjajah bagi menangani

kebangkitan rakyat tempatan di negeri tersebut. KbaT

F1 Bertempur dengan penentang secara terbuka

F2 Membakar kampung Rentap dan pengikutnya

F3 Menyerang Rentap di Bukit Sadok

F4 Sultan Brunei menyerahkan Syarif Masahor kepada British di Singapura

F5 Belanda menahan Syarif Masahor di Betawi

F6 Menyerahkannya kepada James Brooke

rakyat/Penindasan Belanda

F4 Muhammadiyah- sebar

agama Islam

F5 Hindari ancaman sekularisme Barat

F1 Karya sastera , Habis Gelap Terbit

Terang / Penulisan seorang Puteri

Jawa

Strategi

Tubuh Parti PNI/PKI/SI

Berjuang secara radikal

Gerakan penentangan terhadap James Brooke di Sarawak telah dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan negeri itu sejak abad ke-19.

BAB 2- NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA***

Page 66: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 66

Apakah iktibar yang anda boleh peroleh kesan daripada penentangan penduduk tempatan

terhadap penjajah?****

F1 Perlunya semangat setia negara yang tinggi

F2 Sanggup berkorban untuk bangsa

F3 Kepentingan sifat bekerjasama, tolong menolong antara pemimpin dan pengikut

F4 Sikap berdisiplin/gigih berusaha

F5 Kepentingan menguasai ilmu

Jelaskan faktor penentangan Dato’ Maharajalela terhadap British di Perak?

F1 Residen bertindak melebihi had sebagai penasihat

F2 Pembesar membantah sistem cukai baharu

F3 Pembesar hilang kuasa memungut cukai

F4 British menguasai kawasan pembesar

F5 Pembesar hilang pengaruh di kawasannya

F6 British mencampuri adat resam tempatan

F7 J.W.W. Birch tidak memahami adat Melayu / Tidak memahami Bahasa Melayu

Jelaskan peristiwa penentangan Dato Maharaja Lela terhadap British di Perak

F1 Sultan Perak membantah campur tangan British.

F2 Dato’ Maharalela membina kubu di Pasir Salak.

F3 Dato’ Maharaja Lela bermesyuarat dengan pembesar Melayu di Durian Sebatang.

F4 Mereka membantah undang-undang British.

F5 Dato’ Maharaja Lela bermesyuarat dengan Sultan Abdullah dan pembesar Melayu

di Belanja.

F6 Dato’ Maharaja Lela mengambil tanggungjawab untuk membunuh J.W.W.Birch.

F7 J.W.W Birch dibunuh di Pasir Salak.

F8 British menyerang Pasir Salak. Dato’ Maharaja Lela dan Dato’ Sagor melarikan diri

ke Kota Lama.

F9 Dato’ Maharaja Lela. Dato’ Sagor, Pandak Lam, Seputum dan Pandak Indut

dihukum mati.

F10 Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Syhabandar dan Laksamana dibuang

negeri ke Pulau Sychelles.

Wajarkah J.W.W. Birch dijatuhi hukuman bunuh dalam peristiwa tersebut? [ KbaT]

Wajar

F1 Mencampuri urusan pentadbiran negeri

F2 Bertindak melampaui peranan sebagai Penasihat kepada sultan

F3 Tidak menghormati budaya dan adat istiadat masyarakat setempat

F4 Menghapuskan amalan orang suruhan

F5 Tidak menghormati pembesar tempatan

Tidak Wajar

F1 J.W.W. Birch tidak memahami adat istiadat masyarakat tempatan

Page 67: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 67

F2 British tidak menyediakan panduan tugas yang jelas kepada J.W.W. Birch

F3 Boleh diselesaikan secara rundingan

F4 J.W.W. Birch hanya melaksanakan arahan British

Jelaskan peristiwa pentangan tokoh berikut terhadap penjajahan British di kawasan

mereka.

(a) Haji Abdul Rahman Limbong

F1 Merupakan seorang ulama

F2 Tidak berpuas hati dengan sistem cukai

F3 Menentangpengenalan undang-undang tanah British

F4 Mengetuai penduduk kampung membersihkan tanah di KualaTelemong

F5 Tidak menghiraukan peraturan tanah British

F6 300 penduduk kampung berkumpul dan membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah

F7 Tanah itu meliputi kawasan Lubuk Batu hingga kampung Pelam

F8 British menggunakan Tengku Nik Maimunah untuk menyuraikan

F9 penduduk tempatan melancarkan penentangan bersenjata

F10 Kumpulan penentang menyerang bangunan kerajaan di Kuala Berang / berjaya

mendudukinya

F11 Kumpulan di Kuala Telemong bersiap sedia menunggu arahan untuk menentang British

F12 British menggunakan kuasa dan nama Sultan Trengganu untukmenawan semula Kuala

Telemong.

F13 British berjaya kerana rakyat Melayu tidak akan menderhaka kepada Sultan

F14 Sepasukan polis menyerang Kuala Telemong

F15 British berjaya menumpaskan kebangkitan penduduk tempatan /mengorbankan 11 orang

F16 Haji Abdul rahman Limbung diserang oleh 50 orang polis dari Singapura

F17 Haji Abdul Rahman Limbung ditahan dan dibuang negeri ke Makkah

(b) Tok Janggut di Kelantan

F1 Menentang British di Pasir Putih Kelantan

F2 Menentang pengenalan sistem Penasihat British

F3 British memaksa penduduk tempatan menerima sistem cukai

F4 Tok Janggut membantah pelaksanaan sistem cukai

F5 Bantahan Tok janggut tidak dilayan oleh Pegawai Daerah Pasir Putih

F6 Pihak polis telah diarahkan tangkap Tok Janggut tapi gagal

F7 Engku Besar Jeram / Tuan Ahmad / Penghulu Adam / Hj Said / Che Ishak / rakyat tempatan

menyerang Pasir Putih

F8 Berjaya menduduki Pasir Putih

F9 Berjaya membentuk kerajaan

F10 Engku Besar Jeram sebagai Raja

F11 Tok Janggut sebagai Perdana Menteri

F12 En Ishak dilantik sebagai Pegawai daerah

Page 68: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 68

F13 British menggunakan nama Sultan Kelantan untuk membawa masuk pasukan tentera dari

Negeri Selat

F14 British memulakan serangan di Saring

F15 Serangan British yang tersusun dan menggunakan senjata yang lebih moden

melumpuhkan perjuangan Tok janggut

F16 Tok Janggut telah terkorban dalam serangan tersebut

F17 Mayatnya diarak ke seluruh pekan Kota Bharu sebelum digantung songsang di pasar

Mengapakah semangat perjuangan tokoh diatas wajar dicontohi oleh generasi muda

masa kini?

F1 Mempunyai semangat setia negara yang tinggi

F2 Sanggup berkorban nyawa/harta untuk bangsa

F3 Bekerjasama dan bertoleransi untuk pertahankan negara

F4 Berdisiplin dan gigih berusaha untuk berjaya

F5 Tidak berputus asa dan sifat keberanian mereka patut kita contohi

Sebagai warganegara Malaysia,bagaimanakah peranan anda untuk mengekalkan

kemerdekaan negara

F1 Menjaga keamanan negara

F2 Menjaga nama baik negara

F3 Menjaga keharmonian kaum

F4 Mengharumkan nama negara

F5 Mengukuhkan perpaduan kaum

Pada pandangan anda, mengapakah penentangan pemimpin tempatan akhirnya

berjaya dipatahkan oleh pihak British?

F1 Strategi penentangan kurang tersusun

F2 Perpecahan dalam kalangan pengikut

F3 Peralatan senjata kurang canggih

F4 Kekurangan sokongan pembesar tempatan lain

F5 Perjuangan bersifat setempat

F6 British menggunakan nama sultan

Sebagai warganegara Malaysia,bagaimanakah peranan anda untuk mengekalkan

kemerdekaan negara?

F1 Menjaga keamanan negara

F2 Menjaga nama baik negara

F3 Menjaga keamanan negara

F4 Menjaga keharmonian kaum

F5 Mengharumkan nama negara

F6 Mewujudkan perpaduan kaum

Nyatakan kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura (KMS)***

F1 British memberi perhatian terhadap kebajikan orang Melayu

F2 Penempatan khas orang Melayu di Singapura

Page 69: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 69

F3 Pemimpin KMS dilantik menganggotai pentadbiran British

F4 Mohd Eunos Abdullah dilantik menjadi Ahli Majlis Perundangan Negeri Selat

Nyatakan golongan yang menganggotai Persatuan Sahabat Pena di Sabah***

F1 Peniaga kecil

F2 Pegawai rendah kerajaan

F3 Guru sekolah Melayu

Nyatakan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kesatuan Melayu Muda (KMM)

untuk mencapai matlamat politiknya****

F1 Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu

F2 Menjadikan KMM sebagai badan propaganda Jepun

F3 Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti British

F4 Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan

F5 Menubuhkan cawangan untuk meluaskan propaganda

Senaraikan isu yang dibincangkan dalam Kongres Melayu tahun 1939 dan 1940.

F1 Soal kemunduran orang Melayu dalam pendidikan

F2 Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi

F3 Sikap pilih kasih British terhadap anak negeri/orang Melayu

Mengapakah orang Melayu pada waktu itu perlu mewujudkan sebuah persatuan

di peringkat kebangsaan? ***

F1 Agar orang Melayu lebih kuat

F2 Memastikan suara orang Melayu didengar oleh British

F3 Dapat membela kepentingan ekonomi dan social

F4 Mengatasi semangat kenegerian

F5 Mengukuhkan kuasa politik orang Melayu

F6 Menjaga kebajikan orang Melayu

F7 Mudah memupuk semangat kebangsaan

F8 Usaha awal ke arah kemerdekaan

Bagaimanakah anda dapat memajukan minda bangsa Malaysia pada masa

hadapan?[ KbaT ]

F1 Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat

F2 Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial

F3 Bersama-sama berperanan dalam memajukan bangsa

F4 Semua individu berhak mendapat peluang pendidikan

F5 Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa

F6 Mendirikan pusat keilmuan / madrasah / sekolah / institusi pengajiantinggi

F7 Berfikiran kritis / kreatif / inovatif dalam memajukan bangsa

F8 Meningkatkan ilmu pengetahuan

Page 70: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 70

BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan negara bangsa di Eropah

F1 Meletus revolusi di Eropah

H1a Revolusi Inggeris 1688/Revolusi Perancis 1789/Perang Kemerdekaan Amerika

F2 Kemunculan idea baru tentang pembentukan negara moden

H2a Negara moden dibentuk berasaskan sempadan rumpun bangsa

H2b Pembentukan bangsa berasaskan keagamaan mulai luntur

F3 Kebangkitan nasionalisme berdasarkan rumpun bangsa dan bahasa

H3a Nasionalis menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasauntuk

membentuk negara bangsa masing-masing

H3b Kebangkitan ini mengancam empayar Austria, Rusia, dan Turki yang berbilang bangsa

F4 Deklarasi Empat Belas Perkara Woodrow Wilson

H4a Dua prinsip pembentukan negara- ditentukan oleh rakyatnya sendiri dan sempadan

negaraberasaskan bangsa

F5 Perang Dunia Pertama

H5a Perang Dunia Pertama berakhir dengan kekalahan Jerman dan sekutunya

H5b Empayar Austria-Hungary dan Turki dibahagi-bahagikan

H5c Pelbagai etnik dan dan bangsa beroleh kemerdekaan

H5d Muncul negara-negara baru seperti Czekoslovakia, poland, Yugoslavia dan lain-lain

F6 Semangat orang Itali di bawah Count Camillo Benso de Cavour

H6a Orang Itali mahu menyatukan wilayah mereka di bawah satu pemerintahan

H6b Mereka mahu menghalau orang Austria dari bumi Itali

F7 Kemunculan Otto Eduard von Bismarck

H7a berusaha menyatukan Jerman

Jelaskan proses pembentukan negara bangsa Itali pada abad ke 19.

F1 Semangat orang Itali di bawah Count Camillio de Benso

H1a Orang Itali mahu menyatukan wilayah mereka di bawah satu pemerintahan

H1b Mereka mahu menghalau orang Austria dari bumi Itali

F2 Count Camillio menggunakan amalan real politik dalam menyatukan Itali

H2a Beliau bekerjasama dengan Napoleon III menentang Austria

H2b Kekalahan tersebut menyebabkan orang Austria keluar dari Itali

F3 Camillio mengadakan pungutan suara untuk menyatukan Itali

H3a Beliau mendapat sokongan rakyat untuk menyatukan Itali

F4 Camillio membantu Prussia menewaskan Austria

H4a Sebagai balasan, wilayah Venetia dipulangkan kepada Itali

F5 Camillio berbaik-baik dengan Perancis

H5a Apabila Perancis mengundurkan tenteranya dari Rom, Camillio mengambil kesempatan

menyatukan Itali dan Rom

Page 71: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 71

Mengapakah pembentukan negara bangsa Malaysia dianggap unik?

F1 Dibentuk hasil daripada kebijaksanaan pemimpin

F2 Tidak melibatkan pertumpahan darah

F3 Kemerdekaan dicapai melalui rundingan

F4 Melalui proses pakatan murni dan tolak ansur antara kaum

F5 Perpaduan kaum menjadi asas kemerdekaan

Apakah keistimewaan pembentukan negara Islam Madinah

F1 Penyatuan melalui prinsip Islam

H1a Penyusunan perlembagaan oleh Nabi Muhammad s.a.w./Piagam Madinah

H1b Penyatuan penduduk berbilang bangsa

C1a Orang Yahudi/orang Kristian /Orang Arab

F2 Secara diplomasi/musyawarah/permuafakatan

H2a Wujudnya amalan kerjasama antara pemimpin dengan pemimpin

Jelaskan langkah-langkah untuk memperkukuh pembinaan negara dan bangsa Malaysia pada masa hadapan.

F1 Menanamkan semangat patriotik yang tinggi F2 Mengukuhkan perpaduan yang wujud dengan menerapkan sikap toleransi dan diplomasi F3 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara agar perpaduan rakyat berkekalan F4 Mendaulatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan F5 Mengamalkan kebudayaan kebangsaan F6 Sentiasa memelihara nama baik negara

Senaraikan Negeri-Negeri Melayu yang mewarisi sistem pemerintahan dan

pentadbiran kerajaan Kesultanan Melayu Melaka.***

F1 Perak

F2 Pahang

F3 Johor

Jelaskan warisan pensejarahan Kesultanan Melayu Melaka yang masih diamalkan

oleh negeri-negeri Melayu lain pada hari ini. ***

F1 Adat istiadat Melayu

F2 Agama Islam sebagai agama rasmi negeri

F3 Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi

F4 Kerajaan Johor, Perak, Pahang diasaskan oleh kerabat diraja Melaka

F5 Menggunakan gelaran Sultan pada awal nama

F6 Sistem perwarisan takhta mementingkan jurai keturunan sebelah bapa

F7 Putera sulung sultan dengan permaisuri berpeluang mewarisi takhta

F8 Sekiranya sultan tiada putera, adik lelaki boleh mewarisi takhta

F9 Mengamalkan Sistem Pembesar Empat lipatan

Page 72: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 72

F10 Gelaran berbeza mengikut keadaan tempat

F11 Kitab undang-undang Johor, Perak dan Pahang

F13 Disalin/dipinda berdasarkan Hukum Kanun Melaka

F14 Disesuaikan dengan unsur tempatan

F14 Undang-undang Pahang disusun oleh Sultan Abdul Ghafur Muhaiyuddin Syah.

Jelaskan ciri-ciri undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

F1 Digubal oleh Sultan Abu Bakar

F2 Perlembagaan bertulis yang teratur/lengkap

F3 Berteraskan perlembagaan Barat

F4 Keturunan Sultan sebagai pewaris takhta

F5 Orang Melayu sebagai rakyat Johor

F6 Agama Islam sebagai agama rasmi negeri

F7 Syarat menjadi Raja

F8 Larangan kepada Raja, Menteri, Jemaah Pangkuan Negeri menyerahkan negeri

kepada kuasa/negeri lain

Senaraikan syarat menjadi Raja berdasarkan perlembagaan negeri Johor

F1 Berbangsa Melayu F2 Islam

F3 Lelaki F4 Pewaris takhta Johor

Mengapakah perlembagaan penting kepada sesebuah negara?

F1 Menjamin keselamatan rakyat

F2 Melicinkan urusan pentadbiran negara

F3 Memelihara kedaulatan negara / Kestabilan negara

F4 Menjamin pelaburan asing/ kemakmuran ekonomi

F5 Menjamin taat setia rakyat kepada raja dan negara

Jelaskan latar belakang Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu

F1 Digubal oleh Sultan Zainal Abidin III

F2 Maksud keyakinan kepada pemerintah berdasarkan keadilan

F3 Bertujuan menghalang British meluaskan pengaruh di Terengganu

F4 Berdasarkan undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

Apakah perubahan pentadbiran yang terkandung dalam Undang-undang Tubuh

Terengganu.

F1 Sistem pemerintahan beraja dikekalkan (Monarki)

F2 Islam sebagai agama rasmi negeri

F3 Pemerintah negeri mesti beragama Islam/ Bangsa Melayu/Lelaki/Pewaris Takhta

F4 Sultan dibantu oleh Ahli Mesyuarat Negeri / Jemaah Menteri

Page 73: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 73

Berdasarkan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu, apakah syarat untuk

menjadi Ahli Jemaah Menteri?

F1 Bangsa Melayu

F2 Beragama Islam

F3 Rakyat Terengganu

F4 Mengakui taat setia kepada sultan/kerajaan

Jelaskan keistimewaan Sistem Pentadbiran di Kelantan

F1 Sultan Muhammad I melantik beberapa orang pembesar membantu pentadbiran

F2 Sultan Muhammad II membentuk sistem Jemaah Menteri

F3 Terdapat lapan Jemaah Menteri

F4 Empat orang pembesar menganggotai setiap Jemaah Menteri

F5 Jemaah Menteri mempunyai bidang kuasa masing-masing

F6 Pelantikan golongan pembesar negeri bergelarNik dan Wan

8

SIS

TE

M J

EM

AA

H

ME

NT

ER

I (J

M)

J M Penasihat Raja

Uruskan perkara bukan rahsia

J M Istana Istiadat diraja dan istiadat rasmi seluruh negeri

J Mi Keadilan dan

Kehakiman

Urusan Keadilan dan kehakiman

J M Luar Urus dasar/hal ehwal luar negeri

JM Dalam Negeri Jaga keamanan negeri

J M Perbendaharaan Kendali hasil mahsul dan harta benda negeri

J M Peperangan Pertahanan dan keamanan negeri

J M Pentadbiran dan

Imarah Negeri

Urus kewangan dan pembangunan

Jelaskan perbezaan pelaksanaan sistem Jemaah Menteri di Kelantan berbanding

sistem Jemaah Menteri di Malaysia pada masa kini.

F1 Di Kelantan Jemaah Menteri dilantik oleh Sultan F2 Jemaah Menteri pada hari ini dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya F3 Terdapat lapan Jemaah Menteri di Kelantan F4 Jemaah Menteri pada hari ini lebih daripada sepuluh badan F5 Jemaah Menteri di Kelantan menguruskan pentadbiran negeri F6 Jemaah Menteri hari ini menguruskan pentadbiran kerajaan pusat

Mengapakah rakyat Malaysia perlu mempertahankan sistem pemerintah Raja

Berperlembagaan yang diwarisi sejak Zaman Kesultanan Melayu Melaka?

F1 Raja merupakan ketua negara / Payung Negara F2 Raja lambang kedaulatan negara

Page 74: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 74

F3 Warisan turun temurunsejak zaman Kesultanan Melayu Melaka F4 Lambang keamanan rakyat F5 Lambang perpaduan rakyat berbilang kaum F6 Pelindung semua rakyat / orang Melayu F7 Menjaga hak istimewa orang Melayu / bumiputera F8 Memastikan keadilan dilaksanakan

BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA***

Gambar berikut merujuk kepada penangkapan pemimpin tempatan yang menentang

penyerahan Sarawak kepada British pada tahun 1946.

Mengapakah Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British

F1 Beliau terlalu tua dan uzur

F2 Pengganti beliau Anthony Brooke tidak layak mentadbir

F3 Desakan berterusan pihak British

F4 Sumber kewangan tidak mencukupi untuk memajukan Sarawak

F5 Tentangan pembesar tempatan

Mengapakan rakyat Sarawak menentang penyerahan tersebut

F1 Bercanggah dengan Perlembagaan 1941

F2 Tidak berunding dengan orang tempatan / ketua-ketua mereka

F3 Hanya disokong oleh golongan bukan bumiputera dan pegawai British

F4 Keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai diserahkan Sarawak kepada

British

F5 Pengaruh pembesar tempatan menyatukan perjuangan rakyat

Namakan pertubuhan penduduk tempatan yang menentang penyerahan tersebut

F1 Persatuan Melayu Sarawak (PMS)

F2 Persatuan Dayak Sarawak (PDS)

Page 75: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 75

F3 Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS)

F4 Barisan Pemuda Melayu Sibu (BPM Sibu)

F5 Rukun Tiga Belas

Bagaimanakah penduduk tempatan menentang penjajahan British ke atas Sarawak?

F1 Pemimpin dan persatuan kaum tempatan membantah penyerahan Sarawak

F2 Penentangan secara terbuka oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak

(PKMS), Barisan Pemuda Sarawak (BPS), Barisan Pemusa Melayu (BPM) Sibu,

Persatuan Sayak Sarawak (PDS)

F3 Mengadakan Demonstrasi

F4 Menghantar surat bantahan kepada kerajaan British

F5 Membantah surat pekeliling Bil. 9 yang melarang pegawai kerajaan terlibat

dengan gerakan anti penyerahan

F6 Seramai 338 orang pegawai kerajaan meletak jawatan

F7 Pakatan Sulit kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak

F8 Menubuhkan Rukun 13

F8 Rosli Dhobi membunuh Sir Duncan Steward/Gabenor Sarawak

Sebagai pemimpin masyarakat, apakah tindakan yang wajar dilakukan untuk

menyatakan bantahan terhadap penyerahan tersebut ? [KbaT]

F1 Menubuhkan persatuan untuk menyatukan perjuangan rakyat

F2 Mengadakan demonstrasi secara aman

F3 Menghantar surat bantahan kepada kerajaan British

F4 Memulau pentadbiran kerajaan British

Pada pandangan anda, mengapakah penentangan penduduk Sarawak terhadap

British wajar disokong ? [ KbaT ]

F1 Menghalang Sarawak dijadikan tanah jajahan British

F2 Untuk memerintah sendiri

F3 Vyner Brooke memungkiri janji

F4 Mempertahankan kedaulatan negeri Sarawak

F5 Menunjukkan perpaduan rakyat Sarawak

F6 Mempertahankan maruah rakyat Sarawak

Pada pandangan anda, mengapakah kesedaran politik di Sabah amat perlahan

berbanding di Sarawak ? [KbaT]

F1 Pertubuhan yang ada berpecah belah

F2 Gerakan politik tidak berkesan

F3 Pertubuhan yang ditubuhkan ialah pertubuhan sosioekonomi.

Page 76: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 76

F4 Gerakan pertubuhan bersifat sederhana.

F5 Sistem perhubungan kurang baik

F6 Kesedaran berpersatuan dalam kalangan masyarakat masih rendah

F7 Masyarakat tertutup

BAB 5- PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA****

Mengapakah British menubuhkan Suruhanjaya Reid pada bulan Mac 1956?****

F1 Membincangkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu F2 Menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu F3 Merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

Namakan dua anggota Suruhanjaya Reid****

F1 Lord Reid F3 Tuan B.Malik / F4 William MacKel F2 Sir Ivor Jennings F5 Tuan Abdul Hamid

Jelaskan isu yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid dalam merangka

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu *****

F1 Pembentukan kerajaan persekutuan yang kuat F2 Kuasa autonomi kepada kerajaan negeri dalam bidang tertentu F3 Kedudukan Raja-raja Melayu F4 Hak istimewa orang Melayu F5 Mewujudkan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu F6 Kerakyatan secara Jus Soli F7 Kedudukan agama Islam agama rasmi F8 Bahasa Melayu bahasa kebangsaan

Jelaskan kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957****

F1 Pembentukan kerajaan Persekutuan F2 Agama Islam sebagai agama rasmi F3 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan F4 Hak istimewa orang Melayu dikekalkan F5 Yang Dipertuan Agong sebagai ketua negara F6 Tanah Simpanan Melayu dikekalkan F7 Pembahagian kuasa antara kerajaan Persekutuan dan kerajaan Negeri F8 Wujud Senarai Negeri dan Senarai Persekutuan F9 Institusi Raja Berperlembagaan di peringkat Negeri dan Negara

Page 77: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 77

F10 Pentadbiran negara bercorak demokrasi berparlimen F11 Dewan Rakyat dan Dewan Negara dibawah kuasa Parlimen

Jelaskan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957****

F1 Pembentukan kerajaan bercorak demokrasi F2 Pengamalan konsep Raja Berperlembagaan F3 Sokongan pemimpin Melayu dan bukan Melayu F4 Mengukuhkan perpaduan kaum F5 Mencapai taraf bangsa yang merdeka F6 Kuasa kerajaan negeri dipertahankan F7 Penerusan warisan kerajaan Melayu F8 Hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara F9 Setiap kaum berusaha membentuk identiti masyarakat yang merdeka

Pada pandangan anda, mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah

Melayu 1957 perlu dipertahankan oleh generasi muda kini ?[ KbaT ]

F1 Mengelak pertumpahan darah F2 Menghargai kemakmuran Negara F3 Menjamin taat kepada Raja F4 Mengukuhkan keamanan Negara F5 Mengelak penjajahan asing F6 Memastikan kerjasama antara kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri F7 Menghormati hak orang lain

Namakan tiga tokoh yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan negara pada

tahun 1957

F1 Tunku Abdul Rahman – Presiden UMNO/ Ketua Parti Perikatan / kemerdekaan

London/Bijak mengendalikan Pakatan Murni

F2 Tun Abdul Razak - Timb Presiden UMNO/ Perunding kemerdekaan/ Perunding

penggubalan Perlembagaan 1957/ J/K Pendidikan 1956/Perunding

tamat konfrontasi

F3 Tun H.S. Lee - Tokoh MCA / Cetus idea tubuh Perikatan/ rundingan merdeka

F4 Tun Tan Cheng Lock - Presiden MCA /Sokong Tunku A. Rahman dapat merdeka

F5 Tun V.T. Sambanthan – Presiden MIC/ Bersama Tunku dapat kemerdekaan/

Sokong dasar kerjasama antara kaum

Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghargai kemerdekaan yang telah

kita capai selama ini ?[ KbaT]

Page 78: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 78

F1 Kemerdekaan dapat dikekalkan

F2 Pengisian kemerdekaan dapat dilakukan

F3 Kedaulatan negara dapat dipertahankan

F4 Musuh negara dapat ditangkis

F5 Negara dapat dimajukan

F6 Wujud perasaan cinta akan bangsa / negara

Bagaimanakah rakyat Malaysia dapat mempertahakan kedaulatan negara kita pada

masa hadapan?[ KbaT]

F1 Belajar bersungguh-sungguh

F2 Meningkatkan ilmu pengetahuan setinggi yang mungkin

F3 Menambah pelbagai kemahiran diri

F4 Mengekalkan perpaduan

F5 Mematuhi ajaran agama untuk menjadi warganegara yang baik

F6 Taat setia kepada raja dan negara

F7 Mematuhi undang-undang negara

F8 Menjadi seorang pelajar yang berdisiplin

F9 Memilih kerjaya seperti tentera

BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA**

Namakan tokoh yang mencadangkan idea awal ke arah pembentukan Persekutuan

Malaysia.

F1 Lord Brassey

F2 Sir Malcom MacDonald

F3 Dato’ Onn Jaafar

F4 Tunku Abdul Rahman

Terangkan Tiga Faktor Pembentukan Malaysia

F1 Faktor ekonomi

H1a Pasaran yang luas

H1b Galakkan pelaburan asing

H1c Perkembangan indudtri pertanian

H1d Kerjasama serantau dalam bidang ekonomi

H1e Memanfaatkan sumber antara negeri

H1f Bijih timah (Tanah Melayu)/Sarawak/Sabah ( Kayu Balak)

F2 Faktor Sosial

H2a Mengimbangi pertumbuhan kaum

H2b Mempercepatkan kemderkaan Sabah/Sarawak/Singapura

H2c Memajukan negeri-negeri anggota

H2d Selari dengan dasar dekolonisasi British

H2e Semangat setiakawan negara anggota

F3 Faktor politik

Page 79: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 79

H3a Kebangkitan pengaruh Parti Barisan Sosialis di Singapura

H3b Ancaman komunis

H3c Tanah Melayu berpengalaman menghadapi ancaman komunis

H3d Ancaman Komunis di Sarawak/ Clandestine Communist Organization(CCO)

H3e Benteng menghadapi ancaman komunis di Sabah dan Sarawak

H3f Menjamin kemerdekaan lebih awal Sabah,Sarawak,Singapura

H3g Mewujudkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara

H3h British ingin melindungi kepentingan mereka di Singapura

Nyatakan pertubuhan yang menyokong gagasan Malaysia

(i) Sarawak

F1 BERJASA (BARISAN RAKYAT JATI SARAWAK)

F2 SNAP ( Sarawak National Party)

F3 PESAKA ( Pesaka Anak Sarawak)

F4 PANAS ( Parti Negara Sarawak) /SCA ( Sarawak Chinese Association)

(ii) Sabah

F1 Pasok Momogun

F2 USNO ( United Sabah National Organization)

F3 UNKO ( United Kadazan Organization)

F4 Parti Perikatan Sabah

Terangkan reaksi negara luar terhadap gagasan Malaysia.***

(i) Indonesia

H1 Pada awalnya Indonesia tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap

pembentukan Malaysia H2 Akhir tahun 1962, Indonesia menganggap gagasan Malaysia sebagai

neokolonialisme yangmengancam Indonesia H3 Parti Komunis Indonesia (PKI) mempengaruhi Presiden Soekarno H4 Mengisytiharkan Dasar Konfrontasi H5 Konsep Ganyang Malaysia/dasar memusnahkan pembentukan Malaysia H6 Menghantar pengintip untuk menggagalkan pembentukan Malaysia H7 Menyerang kapal-kapal nelayan Tanah Melayu H8 Menceroboh ruang udara di Johor, Sarawak, dan Sabah H9 Menyerang Malaysia melalui Johor, Sarawak, dan Sabah H10 Memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara Dunia Ketiga

(ii) Filipina ****

H1 Presiden Macapagal menuntut hak terhadap Sabah H2 Mendakwa Sabah sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu H3 Tuntutan berdasarkan perjanjian antara Sultan Jamalul Alam dengan Baron Von

Overbeck pada 22 Januari 1878

Page 80: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 80

H4 Overbeck kemudian menjual haknya kepada Alfred Dent melalui syarikat

perdagangan yang memperoleh Piagam Diraja daripada British H5 Syarikat British Utara Borneo (SBUB) yang memerintah Sabah sehingga kedatangan

Jepun tahun 1946 H6 SBUB menyerahkan pemerintahan Sabah kepada British H7 Waris Sultan Sulu terakhir, Sultan Esmail Kiram mengisytiharkan pajakan Sabah tamat

pada22 Januari 1958 H8 Pada bulan Jun 1966, Filipina mengiktiraf penubuhan Malaysia Bagaimanakah pemimpin negara kita menyelesaikan isu tentangan negara luar

terhadap pembentukan Malaysia. [KbaT]

H1 Merujuk kepada setiausa Agung PBB

H2 Mendapatkan bantuan tentera negara Komanwel/ Australia dan New Zealand

H3 Tun Abdul Razak melawat negara Afrika bagi menjelaskan hubungan antara

Malaysia-Indonesia

H4 Mengadakan rundingan secara sulit dengan Menteri Luar Indonesia (Adam Malik)

H5 Menubuhkan MAPHLINDO

H6 Memohon PBB membentuk Suruhanjaya Bebas berkaitan pembentukan Malaysia

H7 Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah

Pada pandangan anda, mengapakah penduduk Sarawak dan Sabah akhirnya

menyokong gagasan Malaysia pada tahun 1963? [KbaT]

F1 Mempercepatkan kemerdekaan F2 Menjamin kemajuan ekonomi/social F3 Menyekat ideologi komunis F4 Pembangunan yang seimbang antara negeri F5 Pengukuhan sistem pertahanan Negara F6 Kemajuan dalam bidang pendidikan F7 Kemakmuran dan keamanan terpelihara F8 Pasaran negara semakin luas F9 Menjamin kestabilan politik F10 Hak kaum bumiputera terjamin F11 Tuntutan 20 perkara diterima / Pemerintahan Hak Wilayah Asingan

Pada pandangan anda apakah faedah yang dinikmati rakyat hasil pembentukan

Malaysia sehingga kini? [KbaT]

F1 Kekayaan Negara bertambah F2 Negeri yang kurang maju dibantu F3 Semua negeri di Malaysia dapat kemerdekaan F4 Pengaruh komunis dihapuskan F5 Keluasan negara bertambah F6 Jumlah penduduk bertambah F7 Pasaran lebih luas F8 Kepelbagaian budaya masyarakat

Mengapakah Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan?

Page 81: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 81

F1 Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia

F2 Membuat penilaian gagasan Malaysia

F3 Mengemukakan cadangan kepada pihak British

F4 Menerima memorendum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan

F5 Mengemukakan laporan kepada kerajaan British

Jelaskan cadangan Suruhanjaya Cobbold

Nyatakan hasil laporan Suruhanjaya Cobbold di Sarawak dan Sabah

Nyatakan kandungan Akta Malaysia yang ditandatangani pada tahun 1963***

F1 Kerajaan Persekutuan mengawal semua urusan luar negara

F2 Agama Islam sebagai agama Persekutuan kecuali Sabah/Sarawak

F3 Bebas mengamalkan agama lain

F4 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

F5 Bahasa lain boleh digunakan

F6 Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi hingga 10 tahun selepas Hari Malaysia bagi

Sabah/Sarawak

F7 Sabah/Sarawak berkuasa mengawal hal ehwal imigresen

F8 Sabah/Sarawak berkuasa mengawal perkhidmatan awam

F9 Sarawak peroleh 24 kerusi/Sabah 16/Singapura 15 kerusi parlimen

F10 Rakyat Sabah/Sarawak dapat taraf sama dengan orang Melayu di Semenanjung

Tanah Melayu

Pada pandangan anda, apakah iktibar yang dapat diteladani daripada usaha

pemimpin negara dalam menjayakan pembentukan Malaysia? [KbaT]

F1 Sanggup bekerjasama demi mencapai kesejahteraan negara F2 Bertolak ansur antara pemimpin untuk memastikan kedaulatan Negara F3 Mengekalkan kesejahteraan tanpa mengambil hak orang lain

F1 Perlembagaan Malaysia yang baru berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah

Melayu 1957

F2 Sarawak dan Sabah diberi kuasa menentukan dasar imigresennya sendiri

F3 Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan

F4 Jaminan terhadap hak dan kedudukan bumiputera Sarawak dan Sabah

F5 Pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk

F6 Penetapan tarikh penubuhan Malaysia

F1 1/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong gagasan Malaysia

F2 1/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong dengan syarat kepentingan

mereka dilindungi

F3 1/3 penduduk Sabah dan Sarawak inginkan kemerdekaan terlebih dahulu

Page 82: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 82

F4 Menjamin perpaduan antara satu sama lain F5 Menyelesaikan sebarang masalah menerusi diplomasi F6 Musyawarah/muafakat/berbincang sebelum mengambil sesuatu keputusan F7 Kebijaksanaan pemimpin-pemimpin negara patut diteladani F8 Sedia berkorban dan berkongsi nikmat kemakmuran F9 Mengukuhkan identiti negara dan bangsa Malaysia

BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

Jelaskan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong sebagai Raja Berperlembagaan di

Malaysia

F1 Ketua negara

F2 Mengetuai tiga badan kerajaan

F3 Badan Perundangan (Legislatif), Badan Pemerintah (Eksekutif) dan Badan

Kehakiman (Judisiari)

F4 Satu daripada tiga unsur Parlimen

F5 Berkuasa memanggil dan membubarkan Parlimen.

F6 Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata

F7 Berkuasa mengarnpunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap

kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera

F8 Memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu / Bumiputera

F9 Berkuasa memanggil mesyuaratMajlis Raja-Raja Melayu

F10 Membincangkan keistimewaan, kedudukan, kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja

Melayu.

F11 Ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri,

F12 Ketua agama bagi Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan, Sarawak, Sabah.

F12 Mempunyai kuasa melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri/ Tim. Menteri

F13 Mendapat nasihat Perdana Menteri

F14 Mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri.

F15 Mengisytiharkan undang- undang darurat di bawah 'Undang-undang X

F16 Apabila keselamatan negara terancam.

F17 Melantik Pengerusi dan tiga orang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya/ ahli Perkhidmatan

Kehakiman/ Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

F18 Melantik Peguam Negara.

F19 Melantik Ketua Audit Negara

F20 Mempunyai kuasa tertinggi untuk mentauliahkan duta-duta negara

F21 Bertindak berdasarkan perlembagaan Malaysia/ atas nasihat Perdana Menteri

Jelaskan proses pelantikan Yang DiPertuan Agong sebagai Raja Berperlembagaan di

Malaysia.

F1 Dipilih daripada kalangan 9 orang Raja Melayu daripada 9 buah negeri Melayu

F2 Dipilih secara bergilir-gilir dalam tempoh 5 tahun

F3 Pemilihan YD Agong mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia

F4 Secara sulit dalam mesyuarat Raja-Raja

Page 83: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 83

F5 Boleh meletkkan jawatan sebelum tamat perkhidmatan

F6 Boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-raja

Jelaskan fungsi Jemaah Menteri dalam pentabdiran negara Malaysia

F1 Merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan

F2 Pembuat dasar tertinggi negara

F3 Menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara

Jelaskan ciri-ciri Badan Berkanun di Malaysia

F1 Merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu

F2 Mempunyai peruntukan kewangan tersendiri

F3 Ditadbir oleh sebuah Lembaga Pengarah

F4 Bertanggungjawab kepada menteri yang berkenaan

F5 Mempunyai pelbagai tugas dan tanggungjawab untuk mempercepat

pentadbiran

F6 Mempunyai pelbagai tugas dan tanggungjawab untuk mempercepat program

pembangunan di bawah Rancangan Lima Tahun kerajaan

Senaraikan badan berkanun yang ditubuhkan di Malaysia

F1 Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia ( MIDA)

F2 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)

F3 Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

F4 Majlis Amanah Rakyat (MARA)

F5 Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

Jalur Gemilang

Jelaskan sejarah penciptaan bendera kebangsaan.

F1 Penubuhan Jawatankuasa Khas untuk memperaku reka bentuk bendera

kebangsaan

F2 Pertandingan diadakan diperingkat kebangsaan

F3 Bertujuan untuk memilih bendera kebangsaan

F4 Seramai 373 orang pereka mengambil bahagian

F5 Tiga reka bentuk bendera dipilih ke peringkat akhir

Page 84: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 84

F6 Majlis Perundangan Persekutuan/Akhbar Malay Mail menjemput orang ramai

memberi pandangan

F7 Rekabentuk Encik Mohamad Hamzah/Arkitek Kerajaan Johor dipilih

F8 Beberapa pindaan terhadap reka bentuk asal tersebut dilakukan

F9 Rekabentuk bendera diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan

F10 King George VI telah memperkenan reka bentuk bendera

Terangkan maksud wama dan lambang pada bendera tersebut

F1 Merah Keberanian rakyat menghadapi cabaran

F2 Putih Kesucian jiwa rakyat

F3 Kuning Kedaulatan raja-raja Melayu sebagai payung negara

F4 Biru Perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum

F5 Bulan Sabit Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan

F6 Bintang 14 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia

F7 14 Jalur Melambangkan 14 buah negeri dalam Malaysia

Jelaskan kepentingan bendera kebangsaan kepada rakyat dan negara.

F1 Lambang perpaduan rakyat berbilang kaum

F2 Lambang kedaulatan negara

F3 Meningkatkan semangat juang rakyat dalam pelbagai bidang

F4 Menimbulkan rasa bangga rakyat kepada negara

F5 Dikibarkan dalam majlis rasmi negara /sukan/istiadat pertabalan/Hari kebangsaan

F6 Tanda ketaatan rakyat kepada raja dan negara

(i) Mengapakah terdapat segelintir rakyat Malaysia yang tidak menghormati

bendera kebangsaan?

F1 Tidak memiliki semangat patriotik

F2 Tidak menghayati sejarah kemerdekaan negara

F3 Terpengaruh dengan budaya liar/merosakkan

F4 Terpengaruh dengan pihak yang benci Negara

F5 Golongan yang mudah kecewa dengan negara

(ii) Apakah cadangan anda untuk mengatasi masalah tersebut?

F1 Meningkatkan kesedaran di peringkat sekolah

F2 Mengadakan kempen kibar jalur gemilang

F3 Menguatkuasakan undang-undang yang tegas

F4 Hukuman melakukan aktiviti kemasyakatan kepada pesalah

F5 Menekankan pendidikan sejarah/ Sivik

Page 85: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 85

BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN*****

Jadual berikut merujuk kepada rancangan pembangunan ekonomi Negara kita

selepas mencapai kemerdekaan.

Rancangan Pembangunan Ekonomi Tahap Pertama ( 1956-1970)

1956-1960 Rancangan Malaya Pertama

9161-1965 Rancangan Malaya Kedua

Jelaskan matlamat rancangan pembangunan ekonomi fasa pertama tersebut.

F1 Pembangunan kawasan luar Bandar

F2 Membasmi kemiskinan

F3 Menyusun semula penduduk tanpa mengira kaum

F4 Pembangunan sektor ekonomi/sosial/awam

F5 Menghadapi ancaman komunis

F6 Pembangunan kemudahan awam seperti kesihatan/pendidikan/perhubungan

Namakan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk menjayakan matlamat Rancangan

Pembangunan Ekonomi Tahap Pertama

F1 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)

F2 Lembaga Kemajuan Industri Desa ( RIDA)/ MARA

F3 Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)

F4 Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar

F5 Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)

F6 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ( MARDI)

F7 Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)

Jelaskan usaha kerajaan untuk memajukan masyarakat luar bandar ( Membasmi

Kemiskinan) di Malaysia sejak merdeka.

F1 Melancarkan Dasar Ekonomi Baru (DEB)

F2 Pembukaan tanah baharu untuk pertanian

F3 Penanaman semula getah secara ladang oleh pekebun kecil

F4 Mempelbagaikan hasil keluaran pertanian

F5 Memperluas perusahaan perlombongan bijih timah

Page 86: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 86

F6 Menyediakan kemudahan kesihatan/pendidikan/perhubungan

F7 Pinjaman modal kepada pengusaha petanian kecil

F8 Memasarkan hasil pertanian petani kecil

F9 Menggalakan orang Melayu berniaga

F10 Memindahkan penduduk luar Bandar miskin ke kawasan FELDA

Mengapakah pencapaian matlamat Rancangan Malaya Pertama kurang berjaya?

F1 Ancaman komunis semasa Zaman Darurat

F2 Peruntukkan besar untuk keselamatan Negara

F3 Kejatuhan harga getah dan kelapa sawit di pasaran dunia

Jelaskan peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) sejak

penubuhannya sehingga kini

F1 Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar

F2 Meningkatkan hasil pertanian negara

F3 Membuka tanah baharu secara besar-besaran untuk pertanian

F4 Membuka tanah baru untuk petempatan

F5 Menyediakan kemudahan asas di kawasan tanah baru dibuka

F6 Memindahkan penduduk luar bandar yang miskin ke kawasan petempatan baru

F7 Menjadikan penduduk luar bandar yang miskin sebagai petani moden

F8 Menumpukan kepada tanaman getah dan kelapa sawit

Apakah perubahan yang dinikmati oleh masyarakat luar bandar melalui FELDA

H1 Peningkatan taraf hidup

H2 Memiliki kawasan kediaman / Tanah Kebun kelapa sawit/getah

H3 Kawasan perumahan dilengkapi pelbagai kemudahan asas

H4 Taraf pendidikan anak peneroka terbela

H5 Generasi kedua peneroka lebih berjaya

H6 Pemberian dividen/bonus saham peneroka FELDA

Apakah usaha yang dilakukan oleh FELDA untuk meningkatkan imej negara di

peringkat antarabangsa

F1 Menaja pelajar ke luar Negara

F2 Menjadi pengeluar minyak kelapa sawit terbesar Negara

F3 Meneroka pelaburan dalam pelbagai bidang di luar negara

F4 Menjadikan Felda sebagai badan korporat

F5 Membuka lading kelapa sawit di luar negara contoh di Indonesia

Jelaskan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1970

F1 Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.

Page 87: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 87

F2 Merapatkan jurang ekonomi antara kaum.

F3 Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.

F4 Memajukan ekonomi masyarakat luar bandar

F5 Merapatkan jurang ekonomi antara wilayah.

F6 Menyusun semula masyarakat. .

Senaraikan agensi yang terlibat menjayakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).

F1 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)

F2 Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)

F3 Majlis Amanah Rakyat (MARA)

F4 Bank Bumiputera

F5 Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)

F6 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)

F7 Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) Jelaskan pencapaian yang diperoleh melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) sehingga tahun 1990.

F1 Merapatkan jurang antara kaum dan wilayah

F2 Menurunkan kadar kemiskinan dalam KDNK

F3 Meningkatkan pendapatan perkapita bumiputera

F4 Meningkatkan hak milik modal saham kaum bumiputera

F5 Manfaat dinikmati oleh semua kaum

F6 Berjaya mengurangkan hak milik modal saham orang asing

Jelaskan matlamat Dasar Pertanian Negara (DPN) yang diperkenalkan pada tahun 1984

F1 Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian

F2 Memajukan komoditi utama yang berpotensi eksport

F3 Pengurusan sumber ekonomi negara secara cekap

Wawasan 2020 merupakan satu gagasan untuk menjadikan Malaysia sebuah

negara industri yang maju mengikut acuan sendiri menjelang tahun 2020.

Apakah cabaran-cabaran bagi mencapai matlamat Wawasan 2020

9

CA

BA

R

AN

wa

wa

s

an

20

20 1 membina

bangsa

Malaysia

F1 bersatu padu

2 F2 berjiwa bebas

3 F3 demokratik

4 F4 bermoral dan beretika

5 F5 matang

Page 88: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 88

6 yang … F6 maju dan saintifik

7 F7 berbudaya penyayang

8 F8 adil dan saksama

9 F9 makmur

Mengapakah cabaran-cabaran wawasan 2020 tersebut perlu diatasi

H1 Perpaduan ialah asas kekuatan negara

H2 Rakyat beridentitikan Malaysia dapat diwujudkan

H3 Dapat memajukan negara

H4 Mengangkat martabat bangsa

H5 Menangkis musuh negara

H6 Supaya masyarakat memiliki kebebasan memilih kerajaan

H7 Menggunakan kematangan untuk menggunakan hak-hak demokrasi.

H8 Dapat menyeimbangkan kemajuan fizikal

H9 Dapat berfikir secara rasional

H10 Berfikiran terbuka untuk menerima perubahan dan pandangan org lain.

H11 Dapat menyerap segala perubahan untuk membina kecemerlangan

H12 Mempunyai budaya ilmu .

H13 Masyarakat saling bermuafakat

H14 Saling membantu

H15 Megelakkan ekonomi Negara dikuasai oleh kelompok tertentu

H16 Agar masyarakat hidup mewah / Mempunyai taraf hidup yg tinggi

H18 Tiada lagi masyarakat yg miskin.

Pada pendapat anda mampukah negara kita mencapai matlamat Wawasan

2020 dalam tempoh masa yang ditetapkan. Berikan alasan anda. [ KbaT ]

Mampu

F1 Bidang industri berkembang pesat / Banyak kilang-kilang perusahaan didirikan.

F2 Terlibat dalam industri berat / Pengeluaran kereta/Industri petroleum.

F3 Rakyat hidup bersatu padu

F4 Kestabilan politik / Rakyat hidup dalam keadaan aman / harmoni

F5 Masyarakat saling berkerjasama antara satu sama lain.

F6 Tahap pendidikan rakyat semakin meningkat / Hub pendidikan antarabangsa

F7 Penganjuran sukan bertaraf dunia seperti sukan formula 1 / Komanwel

F8 Pendapatan negara semakin meningkat /perkembangan ekonomi.

Page 89: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 89

F9 Malaysia merupakan pengeluar utama gas asli/ minyak sawit/ getah/ komponen

barangan eletronik .

F10 Tumpuan pelancong asing kerana keindahan flora dan faunanya

Tidak mampu

F1 Masyarakat Malaysia berpecah mengikut kaum, agama dan fahaman politik.

F2 Golongan muda terpengaruh dengan budaya luar

F3 Kehilangan jati diri masyarakat

F4 Cara berpakaian tidak melambangkan nilai ketimuran

F5 Pergaulan bebas muda mudi.

F6 Keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat

F7 Kes pembuangan bayi meningkat.

F8 Penyalahgunaan dadah

F9 Institusi kekeluargaan juga semakin lemah

F10 Peningkatan kes jenayah /sosial

F11 Tahap kemiskinan yang masih tinggi

F12 Kebanjiran pendatang tanpa Izin (PATI) / isu pemerdagangan manusia

BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA*********

Jelaskan bentuk hubungan luar Malaysia sejak mencapai kemerdekaan sehingga kini.

Bentuk Hubungan Luar Maksud Bilateral Hubungan terus dengan negara tertentu Multilateral Hubungan melalui kumpulan atau pertubuhan

seperti ASEAN, OIC

Jelaskan kepentingan penggubalan dasar luar Malaysia.

F1 Menjamin keselamatan rakyat dan negara F2 Memelihara kepentingan nasional F3 Mengekalkan kedaulatan negara F4 Menggalakkan pembangunan/ kemajuan ekonomi F5 Menjaga keamanan sejagat F6 Menjadi warga dunia yang bertanggungjawab

Page 90: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 90

F7 Memupuk kesejahteraan dunia

Terangkan asas penggubalan dasar luar Malaysia sejak mencapai kemerdekaan***

F1 Faktor Sejarah H1a Hubungan perdagangan dengan China, Arab, Siam dan Kepulauan Melayu H1b Hubungan serumpun di Kepulauan Melayu H1c Contoh Brunei, Singapura, Indonesia dan Malaysia. H1d Menyertai Komanwel selepas merdeka H1e Pro-Barat kerana mengamalkan dasar anti komunis H1f Bergantung kepada Barat untuk mendapatkan bantuan pertahanan F2 Faktor Ekonomi H2a Mengamalkan pasaran bebas H2b Hubungan baik dengan Britain dan Amerika Syarikat kerana pasaran bijih

timah dan getah H2c Mengharapkan pasaran dan modal dari Barat selepas merdeka H2d Menggalakkan kemasukan pelaburan asing H2e Meningkatkan peluang pekerjaan kepada penduduk H2f Pelaksanaan Dasar Pandang ke Timur H2g Berbaik dengan Jepun dan Korea Selatan H2h Meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia H2i Mengalakkan kemasukan pelaburan negara Jepun dan Korea F3 Faktor Politik H3a Mengamalkan amalan demokrasi berparlimen H3b Berhak menentukan hala tuju masa depan negara berdasarkan prinsip

keamanan sejagat H3c Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain H3d Menyokong Palestin untuk mewujudkan keamanan di Asia Barat H3e Berpegang teguh kepada prinsip piagam PBB H3f Menyokong resolusi PBB ke arah keamanan dunia F4 Kedudukan Geografi H4a Berkongsi sempadan dengan Indonesia, Singapura, Indonesia, Filipina dan

Thailand H4b Perairan menjadi laluan kapal dagang dunia F5 Faktor Demografi H5a Menjalin hubungan baik dengan negara Islam H5b Tidak menjalin hubungan degan Israel kerana menceroboh Palestin H5c Menentang dasar aparteid H5d Menghargai kebebasan beragama dan budaya hidup rakyat

Page 91: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 91

Berdasarkan faktor sejarah sejarah, senaraikan negara luar yang pernah menjalinkan

hubungan dengan Kesultanan Melayu Melaka sejak abad ke 15?

H1 China H2 Arab

H3 Siam H4 Kepulauan Melayu

H5 Cambay H6 Gujerat

Sebagai pemimpin negara pada masa hadapan, cadangkan cara untuk

meningkatkan lagi imej negara di mata dunia[ KbaT ]

H1 Menjamin dan menghormati kedaulatan negara lain H2 Meningkatkan ekonomi negara menjadi negara perindustrian H3 Menjadikan negara berpendapatan tinggi H4 Semangat perpaduan melalui konsep 1Malaysia H5 Menjamin hak asasi manusia dipatuhi H6 Memajukan bidang pelancongan negara

Perkembangan Dasar Luar Malaysia ****

Tahap Pertama: Tunku Abdul Rahman ( 1957 – 1970 )

F1 Dasar pro-Barat yang antikomunis

F2 berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel

F3 Dilaksanakan kerana faktor politik,ekonomi dan sosial.

F4 Ancaman komunis.

F5 Bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel.

F6 Menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (AMDA) 1956.

F7 Dasar berbaik dengan negara jiran kesan krisis selepas pembentukan Malaysia

F8 Isu konfrontasi dengan Indonesia

Tahap Pertama

( 1957 -1960)

TUNKU ABDUL RAHMAN

PROBARAT ANTI KOMUNIS

( BRITAIN/AS)

PASARAN DAN PELABURAN

BANTUAN TENTERA

Tahap Kedua

( 1972-1981)

TUN ABDUL RAZAK DAN

TUN HUSSEIN ONN

BERKECUALI DAN BERBAIK

DENGAN SEMUA NEGARA

KURANG PERANAN AMDA

PERGOLAKAN DI VIETNAM

Tahap Ketiga

(1981-2003)

DR MAHATHIR

MOHAMAD

BEKERCUALI DAN

KEPENTINGAN EKONOMI ISU PERDAGANGAN,

PELABURAN DAN

PEMBANGUNAN

Page 92: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 92

F9 Terputusnya hubungan dengan Filipina (1963-1965)

F10 Singapura keluar daripada Malaysia.

F11 Malaysia menandatangani perjanjian menubuhkan ASA 1961 dan Maphilindo

pada 1962 serta ASEAN pada 1967.

F12 Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain.

F13 Malaysia anggota blok sterling,mengharapkan permintaan negara Barat

Tahap Kedua: Tunku Abdul Razak (1972 -1976) & Tun Hussein ( 1976 – 1981 )

F1 Mengamalkan dasar berkecuali / berbaik-baik dengan semua negara.

F2 Disebabkan kurangnya peranan AMDA/pengaruh British di Timur berkurangan

F3 Pergolakan yang berlaku di Vietnam.

F4 Mengisytiharkan ZOPFAN ( Zon Aman Bebas dan Berkecuali)

F5 Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis spt China.

F6 Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam pada 1976.

Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad ( 1981 – 2003)

F1 Mengekalkan dasar tahap kedua tetapi memberi penekanan kepentingan

ekonomi.

F2 Menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN,

F3 Menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea.

F4 MemperkenalkanDasar Pandang ke Timur pada 1982

F5 Menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model pembangunan.

F6 Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain

F7 Melawatke negara Afrika,Amerika Selatan Caribbean dan Pasifik Selatan.

F8 Malaysia menandatangani perjanjian perdagangan dua hala.

F9 Malaysia menjalin hubungan dengan negara Dunia Ketiga.

Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa*****

Jelaskan peranan Malaysia dalam usaha meningkatkan kesejahteraan melalui

pertubuhan Negara-negara Islam (OIC).

H1 H2 H3 H4 H5 H6

H7 H8

Memainkan peranan penting dalam pertubuhan OIC Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausah Agung OIC pertama Menjadi perantara menyelesaikan peperangan Iran-Iraq Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq Memberi sokongan kepada rakyat Palestin Memperjuangkan usaha masyarakat Palestin mendapatkan semula tanah

mereka daripada Israel Menjadi tuan rumah Persidangan OIC Menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam

Page 93: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 93

H9 H10 H11 H12

Menawarkan biasiswa kepada para pelajar dari negara OIC Melanjutkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam Dinar emas digunakan dalam urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi lain

Jelaskan peranan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

F1 Mengeratkan hubungan sesama negara Islam

F2 Bersuara dalam satu nada demi kepentingan umat Islam

F3 Mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaan antara negara Islam

F4 Melindungi tempat-tempat suci Islam/Tidak dicemari

F5 Membantu negara-negara Islam yang menghadapi masalah

F6 Menghantar bantuan perubatan ke Lubnan/Bosnia/Afghanistan

F7 Bantuan kewangan kepada negara-negara Islam yang kurang maju seperti

Sudan/Nigeria/Chad

F8 Menubuhkan Bank Pembangunan Islam (BPI)

F9 Menyalurkan pinjaman kepada Malaysia melalui BPI

F10 Tawaran biasiswa kepada pelajar dari negara OIC yang menuntut di UIAM

F11 Membantu Malaysia menubuhkan UIAM

F12 Menjadi perantara menyelesaikan krisis Perang Iran-Iraq

F13 Menyokong perjuangan rakyat Palestin mendapatkan semula tanah air mereka

daripada Israel

Mengapakah dasar luar Malaysia selepas 1970 memperlihatkan dasar berkecuali?

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

F10 F11 F12 F13 F14

Kurangnya peranan AMDA Kurangnya pengaruh Britain di Timur Pergolakan yang berlaku di Vietnam yang libatkan dua kuasa besar ASEAN mengistiharkan konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali. Menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara berfahaman komunis Malaysia ingin berbaik-baik dengan semua negara Mengadakan hubungan erat dengan negara-negara ASEAN Menyelesaikan masalah Vietnam Melaksanakan dasar pandang ke Timur dengan menjadikan Jepun dan Korea

sebagai model Mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain Menandatanggani perjanjian perdagangan dua hala di antara kedua-dua

belah pihak Menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan negara Dunia Ketiga Mengadakan hubungan baik dengan negara-negara membangun dan negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran

Pada pandangan anda, mengapakah Malaysia perlu menjalin hubungan baik dengan

dengan negara luar? [

Page 94: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 94

H1 Menjamin keselamatan rakyat dan negara

H2 Memelihara kepentingan nasional

H3 Mengekalkan kedaulatan negara

H4 Mewujudkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa

H5 Mengukuhkan pertahanan

H6 Menggalakkan pelaburan asing

H7 Meluaskan pasaran

H8 Membina rangkaian perdagangan

Jelaskan isu-isu yang telah diperjuangkan oleh Malaysia dalam Pergerakan Negara-

negara Berkecuali (NAM)

F1 Mengelakkan campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah

F2 Menghormati kedaulatan sesebuah negara.

F3 Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui perundingan

F4 Menghormati hak asasi manusia.

F5 Menyeru kepada PBB menyelesaikan isu Palestin

F6 Mencadangkan Benua Antartika menjadi warisan bersama dunia

F7 Cadangan menghapuskan dasar Apartheid di Afrika Selatan

F8 Mewujudkan kerjasama sesama negara membangun

F9 Menubuhkan kumpulan G15

Jelaskan latar belakang Negara-Negara Selatan

F1 Dikenali sebagai negara dunia ketiga

F2 Banyak persamaan dari segi latanr belakang ekonomi

F3 Pernah dijajah oleh kuasa Barat

F4 Bergantung kepada negara maju untuk pasaran bahan mentah

F5 Tiada kepakaran /modal untuk memproses bahan mentah

F6 Sering dikenakan syarat perdagangan tidak adil oleh kuasa Barat

F7 Harga bahan mentah dikawal oleh kuasa Barat

F8 Kadar faedah yang tinggi dikenakan terhadap pinjaman

Apakah matlamat penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan?

F1 Mengatasi harga eksport bahan mentah

F2 Meningkatkan kerjasama ekonomi negara anggota

F3 Kerjasama teknikal

F4 Mengelak kebergantungan kepada negara maju

Mengapakah ekonomi Negara-Negara Selatan bergantung kepada negaramaju?

F1 Kekurangan modal / kepakaran untuk memproses bahan mentah

F2 Pasaran hasil keluaran negara

F3 Pernah dijajah oleh negara maju

F4 Keadaan politik yang tidak stabil

Page 95: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 95

F5 Penguasaan pelabur asing dalam aktiviti ekonomi tempatan

Jelaskan kesan pergantungan Negara-Negara Selatan kepada negara maju

F1 Dikenakan syarat perdagangan yang tidak adil

F2 Kawalan harga bahan mentah oleh negara pembeli

F3 Dikenakan kadar faedah pinjaman yang tinggi

F4 Rakyat sering ditindas

F5 Taraf hidup rakyat rendah/ Ekonomi negara sukar berkembang

Jelaskan usaha Malaysia untuk mengatasi masalah pergantungan Negara-Negara

Selatan terhadap negara maju.

F1 Menubuhkan kumpulan 15 / G 15

F2 Tuan rumah sidang kemuncak G 15 di Kuala Lumpur

F3 Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi

F4 Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi

Selatan (SITTDEC) di Kuala Lumpur

F5 Penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP)

F6 Penubuhan kemudahan kredit/mekanisme pembiayaan perdagangan

Pada pendapat anda mengapakah kita perlu mengurangkan pergantungan kepada

negara maju dalam membangunkan ekonomi negara

F1 Mengelak dieksploitasi harga barangan eksport

F2 Bebas menentukan pasaran barangan eksport / Elak kawalan harga barangan

F3 Menjamin kestabilan ekonomi negara / Kestabilan harga bahan mentah

F4 Elak ekonomi negara dikawal oleh negara maju / IMF

Rajah berikut menunjukkan pertubuhan serantau yang disertai oleh Malaysia

Apakah maksud pertubuhan serantau

F1 Keanggotaanya terdiri daripada negara-negara berjiran

F2 Kerjasama dalam ekonomi/politik/sosial

Nyatakan matlamat penubuhan pertubuhan serantau berikut:

ASA

Negara-Negara Serantau

Persatuan Negara-Negara

Asia Tenggara(ASA) MAPHILINDO ASEAN

Page 96: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 96

F1 Mengatasi ancaman komunis

F2 Kerjasama dalam bidang, ekonomi dan politik

F3 Menjamin keselamatan negara serantau

MAPHILINDO

F1 Meningkatkan perhubungan persahabatan

F2 Menyelesaikan pertelingkahan pembentukan Malaysia

ASEAN

F1 Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara

F2 Kerjasama dalam bentuk pilihan raya

F3 Meningkatkan taraf hidup penduduk

F4 Menjalin hubungan erat dengan pertubuhan serantau dan antarabangsa.

Mengapakah ASA gagal mencapai matlamat penubuhannya?

F1 Menggangap anti pemerintahan Soekarno di Indonesia

F2 Malaysia mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Britain

F3 Filipina dan Thailand menjalin perjanjian ketenteraan dengan Amerika Syarikat

F4 Pertelingkahan ekoran pembentukan Malaysia

Pada pandangan anda, mengapakah pertubuhan serantau dianggap penting kepada

negara anggota?( KBAT)

F1 Menjamin kemajuan ekonomi negara

F2 Mewujudkan pasaran yang luas

F3 Menjalin pertukaran teknologi/kepakaran

F4 Kerjasama kebudayaan

F5 Kestabilan politik serantau

F6 Kemasukan pelaburan asing

F7 Hubungan diplomatik

Apakah faedah yang diperoleh Malaysia dengan menyertai pertubuhan serantau

tersebut?

F1 Meningkatkan pesefahaman dalam kalangan negara anggota

F2 Kerjasama ekonomi / projek baja urea di Bintulu

F3 Kerjasama sosial / Penganjuran Sukan SEA / Piala AFF Suzuki

F4 Kerjasama kebudayaan / Pertukaran Rancangan Radio dan Televisyen

F5 Kerjasama sains dan matematik / Penubuhan RECSAM di Pulau Pinang

F6 Kerjasama dalam bidang pendidikan

F7 Menghalang ancaman komunis di kawasan sempadan Malaysia Thailand

F8 Menjamin / keamanan kestabilan politik

F9 Meningkatkan perhubungan persahabatan

Page 97: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 97

F10 Menyelesaikan pertelingkahan yang timbul secara aman / rundingan

F11 Menanggani isu pemerdagangan manusia / Mencegah penyeludupan

F12 Menanggani isu jerebu

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan pertubuhan tersebut

dalam menjamin kestabilan serantau.[ KbaT]

F1 Pengaruh komunis dapat dibendung di Asia Tenggara

F2 Penyelesaian pertelingkahan antara Malaysia – Indonesia /Malaysia - Filipina

F3 ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali / ZOPFAN

F4 Asia Tenggara tidak berpihak kepada mana blok Barat atau blok Timur

F5 Mengadakan mesyuarat membentuk kerajaan Demokratik Campuran

Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk

F6 Mengisytiharkan ASEAN Zon Bebas Senjata Nuklear

F7 Ancaman lanun di Selat Melaka berjaya diatasi / Ancaman lanun di Laut Sulu

F8 Kerjasama mengatasi isu pemerdagangan manusia/Penyeludupan di sempadan

Bagaimanakah semangat setiakawan dalam kalangan negara serantau dapat

dieratkan? [ KbaT]

F1 Menyelesaikan masalah melalui rundingan

F2 Mengeratkan kerjasama ekonomi

F3 Mengadakan pertukaran pelajar

F4 Mengadakan kerjasama kebudayaan

F5 Pertukaran rancangan televisyen / radio

F6 Penganjuran Sukan SEA

F7 Tahun melawat ASEAN

F8 Menghapuskan sekatan dagangan antara negara anggota

Nyatakan kerjasama yang dicapai melalui penubuhan ASEAN.

Politik

F1 Mengisytiharkan konsep ZOPFAN ( Zon Aman Bebas dan Berkecuali)

F2 Mengekalkan keamanan & kestabilan politik

F3 Konsep ZOPFAN teruji apabila Vietnam menceroboh kampuchea

F4 Zon bebas Nuklear

Ekonomi

F5 Projek baja Urea di Bintulu

F6 Wujudkan kawasan AFTA

Page 98: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 98

F7 Kerjasama Ekonomi EAEC

F8 Kerjasama tidak rasmi ASEAN + 3

Sosial

F9 Kerjasama dalam pendidikan ( SEAMEO/RECSAM)

F10 Kerjasama bidang kebudayaan

F11 Penganjuran Sukan Sea

Nyatakan usaha yang diambil oleh Malaysia ke arah memupuk hubungan erat

dengan negara serantau pada tahun 1960-an ?[KbaT ]

F1 Menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA)

F2 Bersama-sama Thailand dan Filipina pada tahun 1961

F3 Menubuhkan MAPHILINDO bersama-sama Filipina dan Indonesia pada tahun 1962

F4 Menubuhkan ASEAN bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura

Jelaskan Usaha yang dilakukan untuk memantapkan ekonomi negara melalui dasar

luar Malaysia pada tahap ketiga.[KbaT ]

F1 Mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN

F2 Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur. F3 Mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara Afrika,

Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. F4 Membawa misi perdagangan dalam setiap lawatan Perdana Menteri

F5 Menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan

kedua belah pihak

F6 Menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan semua negara

Nyatakan faedah yang diperoleh Malaysia melalui ASEAN.

F1 Menjamin kestabilan politik.

F2 Menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan sosial.

F3 Kemudahan latihan dan penyelidikan bidang sains dan teknologi

F3 Menyelesaikan pertelingkahan pembentukan Malaysia dengan Filipina dan

Indonesia.

F4 Membantu menyelesaikan masalah pencerobohan Vietnam ke atas Kemboja.

F5 Meningkatkan ekonomi / taraf hidup penduduk.

F6 Bertukar-tukar pandangan melalui mesyauarat / persidangan yang disertai.

F7 Mewujudkan hubungan yang baik dengan negara-negara anggota

F8 Memperkenalkan negara kita

F9 Malaysia mendapat hak menganjurkan sukan SEA.

F10 Menonjolkan kewibawaan pemimpin Malaysia

Nyatakan usaha yang diambil oleh Malaysia ke arah memupuk hubungan erat

dengan negara serantau pada tahun 1960-an ?

Page 99: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 99

F1 Menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA)

F2 Bersama-sama Thailand dan Filipina pada tahun 1961

F3 Menubuhkan MAPHILINDO bersama-sama Filipina dan Indonesia pada tahun 1962

F4 Menubuhkan ASEAN bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura

Jelaskan kepentinngan hubungan baik negara serantau kepada Malaysia

F1 Menjamin kemajuan ekonomi negara

F2 Mewujudkan pasaran yang luas

F3 Menjalin pertukaran teknologi/kepakaran

F4 Kerjasama kebudayaan

F5 Kestabilan politik serantau

F6 Kemasukan pelaburan asing

F7 Mengukuhkan hubungan diplomatik

Bagaimanakah pertubuhan ASEAN mampu mencapai kejayaan dari segi ekonomi

F1 Menggunakan satu mata wang yang sama F2 Mengurangkan cukai dan tarif perdagangan intra ASEAN F3 Membolehkan dagangan komoditi intra ASEAN berjalan lancar F4 Mempromosikan bahan dagangan keluaran ASEAN secara bersama di peringkat

antarabangsa F5 Mengutamakan pembelian barangan keluaran negara ASEAN F6 Mewujudkan projek ekonomi ASEAN secara bersama F7 Memakmurkan dan membangunkan ekonomi dalam kalangan negara ASEAN

yang belum membangun F8 Memberi bantuan dalam memajukan infrastruktur dalam kalangan negara

ASEAN F9 Menggalakkan syarikat multinasional membina hub perniagaan mereka di Asia

Tenggara F10 Menghapuskan semua cukai barangan yang didagangkan dalam kawasan

ASEAN / seperti program Benelux di EEC F11 Menjalankan penyelidikan R&D secara bersama

Jelaskan usaha yang dilakukan untuk memantapkan ekonomi negara melalui dasar

luar Malaysia pada tahap ketiga.

F1 Mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN

F2 Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur. F3 Mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara Afrika, Amerika

Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. F4 Membawa misi perdagangan dalam setiap lawatan Perdana Menteri

F5 Menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan

Page 100: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 100

kedua belah pihak

F6 Menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan semua negara

Pada pandangan anda, apakah kelebihan dasar luar Malaysia berbaik-baik dengan

semua negara? [ KbaT ]

F1 Negara tiada musuh F2 Tidak mendapat ancaman daripada kuasa besar F3 Negara akan aman / harmoni / sejahtera F4 Mewujudkan rakyat yang bersatu padu F5 Mengekalkan kedaulatan negara F6 Menjamin keselamatan negara

Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah

negara dengan negara lain[ KbaT ]

F1 Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama

F2 Bantu membatnu bila diserang musuh

F3 Sering mengadakan mesyuarat

F4 Kerjasama dalam ekonomi

F5 Kerjasama pertahanan

F6 Kerjasama ekonomi

F7 Kerjasama politik

F8 Pertukaran budaya

F9 Hormati kedaulatan negara lain

F10 Bertindak satu suara

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan pertubuhan tersebut

dalam menjamin kestabilan serantau[ KbaT ]

F1 Kerjasama mengatasi ancaman komunis

F2 Pengistiharan konsep ZOPFAN

F3 Mengelakkan campur tangan kuasa besar

F4 Tidak bersekongkol dengan Blok Barat atau Timur

F5 Mengamal prinsip berkecuali

F6 Perisytiaran Zon Bebas Senjata Nuklear

F7 Menyelesaikan konflik campurngan Vietnam di Kampuchea

F8 Menubuhkan kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea

F9 Kerjasama memerangi dadah

Bagaimanakah semangat setia kawan dalam kalangan negara serantau dapat

dieratkan?[ KbaT ]

Page 101: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 101

F1 Sikap bertolak ansur

F2 Kerjasama ekonomi politik/ sosial

F3 Saling menghormati

F4 Mengukuhkan hubungan dua hala

F5 Perukaran maklumat

F6 Bersatu-padu / tolong-menolong

F7 Mementingkan perdamaian

Jelaskan maksud Globalisasi.

F1 Perubahan menjadikan dunia tanpa sempadan

F2 Disebabkan kepantasan teknologi maklumat

F3 Nilai/ekonomi/kemahiran/barangan modal seberangi sempadan dengan pantas

F4 Perubahan melibatkan skop yang luas

F5 Dihubungkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi

Apakah kesan globalisasi terhadap masyarakat pada masa kini?

F1 Merupakan sesuatu yang berfaedah

F2 Kunci kepada pembangunan ekonomi dunia

F3 Sesuatu yang akan meningkatkan jurang dalam negara/bandar dan luar bandar

F4 Negara maju dengan negara membangun

F5 Menyekat peluang pekerjaan

F6 Merendahkan taraf hidup

F6 Menghindarkan perkembangan sosial

Jelaskan cabaran Malaysia dalam menghadapi era globalisasi

F1 Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

F2 Penguasaan IT dalam kalangan pelajar sekolah

F3 Kadar celik IT dalam kalangan masyarakat masih rendah

F4 Taraf kemiskinan rakyat yang masih tinggi

F5 Melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan / K Masyarakat

F6 Peruntukan yang besar untuk memajukan Koridor Raya Multimedia (MSC)

F7 Halangan penyebaran maklumat di kawasan pedalaman

Jelaskan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di negara kita.

F1 Penggunaan alatan baharu/ komputer/internet/telefon pintar

F2 Membolehkan proses komunikasi berlaku dengan pantas/mudah/berkesan

F3 Penyediaan prasarana oleh pihak kerajaan

F4 Mempromosi penggunaan ICT

F5 Merancang pembinaan kemudahan ICT seperti dalam wawasan 2020

F6 Melancarkan projek Koridor Raya Multimedia (MSC)

F7 Memulakan e-pendidikan/pemasaran tanpa sempadan/e-dagang/

penyiaran digital

Jelaskan penyalahgunaan ICT yang berlaku dalam kalangan masyarakat di

negara kita pada hari ini.

Page 102: SPM 2016 FORMAT KERTAS SEJARAH SPM - sttj.edu.my filespm 2016 © 2016 modul cemerlang sejarah spm 1 format kertas sejarah spm

SPM 2016

© 2016 MODUL CEMERLANG SEJARAH SPM 102

F1 Melayari laman web lucah / Militan

F2 Melemparkan fitnah / memburukkan kerajaan

F3 Membangkitkan isu sensitif yang boleh membawa ketegangan kaum.

F4 Menyebarkan ideologi berhaluan kiri

F5 Mempersoalkan kedudukan pemimpin negara / Yang di-Pertuan Agong /

Perdana Menteri/Menteri.

F6 Merancang/menganjurkan aktiviti yang menggugat keamanan negara

Jelaskan usaha yang boleh diambil untuk menyekat gejala penyalahgunaan ICT

di negara kita.

F1 Suruhanjaya Komunikasi memantau laman web yang b erunsur negatif

F2 Mengadakan kempen kesedaran penggunaan ICT secara berhemah

F3 Menggubal undang-undang mengawal penyalahgunaan ICT

F4 Menubuhkan unit pemantau penggunaan ICT dengan betul.

F5 Kesedaran ibu bapa tentang bahaya penyalahgunaan ICT

F6 Membimbing pelajar tentang penggunaan ICT secara berhemah

Apakah kepentingan kemajuan ICT kepada negara kita pada masa hadapan?

F1 Mempercepatkan penyampaian maklumat.

F2 Membolehkan komunikasi tanpa mengira sempadan.

F3 Melahirkan k-masyarakat

F4 Mewujudkan k-ekonomi.

F5 K-ekonomi membuka peluang pekerjaan

F6 K-ekonomi menghasilkan modal intelek.

TERUSKAN BERUSAHA SEHINGGA KE HARI PEPERIKSAAN, SEMOGA

ANDA DIPERMUDAHKAN ALLAH DAN MEMPEROLEH KEJAYAAN YANG

CEMERLANG DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH PEPERIKSAAN SPM

TAHUN 2016, INSHA ALLAH.

IKHAS DARIPADA PENULIS DAN PENYUSUN @ 2016

TARGET

SAYA

Dalam

SAYA BERAZAM AKAN BERUSAHA UNTUK MENCAPAI TARGET INI