Patologija

  • View
    1.010

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Patologija

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJASARAJEVO Broj: 1-2161/10 Datum : 30.08.2007.

redovan studij dobolonja!03.09.2010. 13.30 sati Hirurki amfiteatar

SPISAKstudenata Fakulteta zdravstvenih studija koji su predali prijave za polaganje u : SEPTEMBARSKOM ______________________ ispitnom roku termin I iz predmeta: PATOLOGIJA SA PATOH.TEHNIKOM- VAI KAO I ISPOD PATOLOGIJA SA PATOFIZIOLOGIJOM- - za ove studente ocjenu iz Patologije kao parcijalni dio ispita upisati na lijevu stranu prijave i ne upisivati u index -na panju nastavniku!!!! PREZIME I IME MEMIEVI ERMANA ALIKOVI HASEMA BRULI MERSIHA AVDAGI MUAMERA KAAR JASMINA OSOVI ELIDA ARIFOVI SELIM BJELAK ARNELA ORMEHMEDOVI ALENA GLOGI ALISA GARIBOVI SANELA KRITO ANITA II SEDINA SELAK SANELA SELIMOVI LEJLA OCJENA Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupila 5(pet) Nije pristupila Nije pristupio 5(pet) 5(pet) 5(pet) Nije pristupila 6(est) Nije pristupila 7(sedam) Nije pristupila DATUM 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 NASTAVNIK Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

AHMETOVI EMIR GUTI DENISA TUKA DRAGANA VUKOVI ADISA GAZI NIHADA VATRI ADIJATA OMEROVI ALMA MEHI ADMIRA ALISPAHI MINKA KARAGI ANEL TATLI SELMA FEJZI SANIDA MUTAPI ELMA BEGI AJLA KLIMENTA JASMIN SULJKANOVI IBRAHIM PODGORICA ALDIN AVDI EDINA BARDAK ELMA MEEDOVI DENAN DRINJAK ALMINA MURTI ALDIN BEGOVI SELMA SALKI AMEL

Nije pristupio Nije pristupila Nije pristupila 5(pet) 5(pet) Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupila 6(est) 6(est) Nije pristupila Nije pristupila odustala 8(osam) Nije pristupio Nije pristupio 6(est) 7(sedam) Nije pristupila 5(pet) 5(pet) Nije pristupio 6(est) Nije pristupio

03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010

Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija

40. 41. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

HODI MEDINA ATO SEMIR MUSLI ALMIR HODI SELMA ZUKO DENANA DERVIEVI ISMIR AHMED K.M.ABUALLHASAN BEIREVI EDIN JUSUPOVI AIDA VELI SABINA KOVAEVI HANA VUKASOVI ELJKO RADONI JASENKA GOREVI NEVZET ZAIMOVI DINO GUO ELMIR ORDI AMELA MRKOVI SENAD OSMI RAHIMA SKAKA ELMA KUDI HARIS PIRALI ANESA SMAJI EMINA KADRI ELDINA

5(pet) Nije pristupio Nije pristupio Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupio 5(pet) 7(sedam) Nije pristupila 5(pet) Nije pristupila Nije pristupio Nije pristupila Nije pristupio Nije pristupio Nije pristupio Nije pristupila Nije pristupio 7(sedam) Nije pristupila Nije pristupio Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupila

03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010

Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

REDOVI NEVZETA AGI ALMA LETI AZRA JOLDI MERZUDIN MOEVI DINA ORMAN SAMRA KUTLEA MAGDALENA PORA ELVIRA MUANOVI ELVIRA SPAHI SANELA KARI NERMINA KREINI AZRA MANOJLOVI PREDRAG GOLUBI EMIR MARKIEVI MONIKA PALI ILVANA UKALI AJLA CAMA ADISA HODI ADIN PECIKOZA AMAR MERDAN SELMA MEHMEDI SAMRA KARAOSMANOVI ERIF VELJAN ARIAN

Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupio Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupila 6(est) Nije pristupio Nije pristupio 5(pet) Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupio Nije pristupio Nije pristupila Nije pristupila Nije pristupio Nije pristupio

03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010

Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

PEZEROVI ANIDA BRKI DRAENKA ALOMEROVI ARNEL KUTINI SEMIR DRUGOVAC ALDIJANA HUREM KENAN LJUBEZ JASNA PAOVI ALEN ALI IVANA AJDINOVI MEDINA BIBI MIRELA BULJAN JELENA II ELMEDIN ELMO HARUN KAURI HRVOJE ADAJI MIROSLAV ABOTI MERVAN SELMANOVI SANJIN MALI IGOR GAI ENIS BEKOVI ELDAR TAJI NERMINA MUHI AIDA ANDRI SANJA

Nije pristupila 6(est) 6(est) 5(pet) Nije pristupila Nije pristupio Nije pristupila Nije pristupio Nije pristupila 5(pet) Nije pristupila 5(pet) Nije pristupio Nije pristupio Nije pristupio Nije pristupio Nije pristupio Nije pristupio odustao Nije pristupio Nije pristupio 7(sedam) 6(est) Nije pristupila

03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010

Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija

112 113

ELI ADMIR

8(osam) 7(sedam) Nije pristupila Nije pristupila

03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010

KNEEVI BORIS 114 ANDRI SANJA 115 TODOROVI VLATKA

Bilalovic Nurija Bilalovic Komisijski Komisijski Komisijski

Molimo Vas da odmah nakon zavrenog ispita, OVAJ izvjetaj poaljete Studentskoj slubi, a to ste obavezni lanom 120. Pravila Fakulteta zdravstvenih studija. 17 studenata polozilo 15 studenata nije zadovoljilo 2 studenta odustalo 71 studenta nije pristupilo ispitu DEKANESA Prof.dr.Dijana Avdi

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJASARAJEVO Broj: 1-2161/10 Datum : 30.08.2007.

redovan studij bolonja!03.09.2010. 12.00 sati Hirurki amfiteatar

SPISAKstudenata Fakulteta zdravstvenih studija koji su predali prijave za polaganje u : SEPTEMBARSKOM ______________________ ispitnom roku termin I iz predmeta: OPTA PATOLOKA ANATOMIJA PREZIME I IME OCJENA DATUM 1. BOTI SANJA 6(est) 03.09.2010 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. TAHIROVI NAA KARI NEJRA OZI SELVEDIN PRI ANIDA BILETI NIKOLINA TALI AZRA JELI OGNJEN JUSUBAI NARCIS KULUGLIJA AMAR AMIDI SEMKA NEI NEDIM KAHVEDI ILHANA TELAKOVI NADIR HASKOVI SAMIRA ZENOVI ELMA AMI JASMINA HAMIDOVI MAIDA TELAKOVI FARUK POJSKI AMER KADI AZEMA Nije pristupila 5(pet) 5(pet) 7(sedam) Prola optu 7 7(sedam) 7(sedam) 5(pet) Nije pristupio Nije pristupila 7(sedam) 5(pet) Nije pristupio 5(pet) 5(pet) 8(osam) 8(osam) Nije pristupio Nema uslov Nema uslov 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010

NASTAVNIK Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic Nurija Bilalovic

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42 43 44 45

HADIEFENDI AIDA MALKO AZRA MEI MIRHA FRLJAK AIDA MUURA ANDREA SULTANOVI HAMIRA DEVLAN SANELA KLOVO AMELA BEGOVI AMRA HODOVI IRMA JELAI EMINA AVDI AMELINA SANDI MIDHETA KUNDAK AMELA OSMANOVI ALDIN SELIMBEGOVI SAMIRA DINAR ILDA BOTI MERVANA MALIKI EMINA FAJZI DENETA AGI DENITA HOLJAN ELVEDIN MULAVDI MELINA HODI NEJRA

7(sedam) 5(pet) 9(devet) 7(sedam) Nije pristupila 5(pet) 6(est) 5(pet) Nije pristupila Nije pristupila odustala 7(sedam) 6(est) 5(pet) 9(devet) Nije pristupila 8(osam) 5(pet) 10(deset) 6(est) 5(pet) Nije pristupio odustala odustala

03.09