54
UNIVERZITET U NOVOM SADU UNIVERZITET U NOVOM SADU POLJOPRIVREDNI FAKULTET POLJOPRIVREDNI FAKULTET Departman za veterinarsku medicinu Departman za veterinarsku medicinu Novi Sad, Novi Sad, 201 2011. PORODILJSTVO PORODILJSTVO I I STERILITET STERILITET DOMA DOMA Ć Ć IH IH Ž Ž IVOTINJA IVOTINJA You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PORODILJSTVO I STERILITET DOMAĆIH ŽIVOTINJA cas_0.pdf · Program teorijske nastave Patologija gravidnosti Patologija porođaja Patologija puerperijuma Patologija novorođenčadi

 • Upload
  others

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • UNIVERZITET U NOVOM SADU UNIVERZITET U NOVOM SADU POLJOPRIVREDNI FAKULTET POLJOPRIVREDNI FAKULTET

  Departman za veterinarsku medicinuDepartman za veterinarsku medicinu

  Novi Sad, Novi Sad, 20120111..

  PORODILJSTVO PORODILJSTVO I I STERILITET STERILITET DOMADOMAĆĆIH IH ŽŽIVOTINJAIVOTINJA

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • NASTAVNICINASTAVNICI

  DVM Ivan B. StanIvan B. Stanččiićć, , DSc, docent

  AsistentiAsistenti

  DVMDVM MihajloMihajlo ErdeljanErdeljan

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • PredispitnePredispitne obavezeobaveze

  AktivnostAktivnost nana nastavinastavi ii vevežžbamabama

  SeminarskiSeminarski radoviradovi

  TESTTEST

  KOLOKVIJUMKOLOKVIJUM

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • IspitneIspitne ObavezeObaveze

  PRAKTIPRAKTIČČNI ISPITNI ISPIT

  USMENI ISPITUSMENI ISPIT( ( kvalifikacionikvalifikacioni test+ test+ usmeniusmeni ))( ( UsmeniUsmeni ispitispit ))( Test )( Test )

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Jackson, P.G.G.: Handbook of Veterinary Obstetrics, 2nd Edition. Saunders Ltd., 2004

  4.

  Noakes, E.D., Parkinson, J.T., England, W.C.G.: Veterinary Reproduction and Obstetrics (eight edition). Saunders, Edinburgh, London, New York, 2001.

  3.

  Stančić, B.: Reprodukcija domaćih životinja (udžbenik). Univerzitet u novom Sadu, Edicija univerzitetski udžbenik, 2008.

  2.

  Miljković, V., Veselinović, S.: Porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje domaćih životinja (udžbenik). Univerzitet u beogradu, Fakultet veterinarske medicine, 2000.

  1.

  LITERATURA Br.

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Program teorijske Program teorijske nastavenastave

  Patologija gravidnosti Patologija porođaja Patologija puerperijuma Patologija novorođenčadi Patologija mlečne žljezde Urođeni sterilitet ženskih životinja Stečeni sterilitet ženskih životinja Funkcionalni sterilitet ženskih

  životinja Patologija reprodukcije mužjaka Primena polnih hormona u

  reproduktivnoj patologiji Zakonski propisi u reprodukciji i

  VO životinja

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Program praktiProgram praktiččne ne nastavenastave

  Klinički pregledi i dijagnostikapatološkog graviditeta i steriliteta

  Metode akušerske pomoći kodnormalnog i,patološkog porodaja

  Postupak sa porodiljom i novorodenčadima, posle

  normalnog i,patološkog porodaja

  Akušerski instrumenti

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Program praktiProgram praktiččne ne nastavenastave

  Akušerske operacije

  Intervencije u normalnom i patološkom puerperiumu

  Klinički pregled vimena i kliničkelaboratorijske metode u dijagnoziobolenja vimena

  Dijagnostika koitalnih infekcija

  Terenske vežbe: praktično savladavanje i dopuna programateorijske nastave iz oblastiporodiljstva, steriliteta i obolenjavimena

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Poremećaji reprodukcije

  (1) Anatomski ili strukturalni defekti

  (2) Funkcionalni ili fiziološki defekti i

  (3) Infektivni uzročnici.

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Anatomski ili strukturalni defekti

  Kongenitalne prirode(nasledne, genetske)

  npr. Hermafroditizam/intersexFrimartinizamAplazija i hipoplazija jajnikaDupli cerviksAplazija vulve i td.

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • IntersexIntersex

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • DupliDupli cervikscerviks

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • FrimartinizamFrimartinizam

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Anatomski ili strukturalni defekti

  Stečene prirode( ne nasledne,paragenetske)

  npr. athezija jajnika, athezija uterusa, tumori reproduktivnih organa i td.

  Posledica su uticaja različitih infektivnih i neinfektivnih obolenja.

  Defekti u anatomsko-histološkoj građi pojedinih organa ili celog reproduktivnog sistema, imaju za posledicu poremećaje njihove fiziološke funkcije.

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Tumor Tumor matericematerice

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Tumor Tumor jajnikajajnika

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Funkcionalni ili fiziološki defekti

  Podrazumevaju promenjenu (patološku) funkciju, ili potpuni izostanak funkcije pojedinih organa ili celog reproduktivnog sistema životinje.

  Pri tome, organi mogu imati normalnu anatomsku i/ili histološku građu.

  Među fukcionalnim poremećajima se ističu: anestrus, povađanje, izostanak ovulacije (anovulacija), odložena ovulacija, ovarijalne i lutealne ciste, perzistentno žuto telo, abortus, težak porođaj (dystocia), zaostajanje placente (retentio secundinam) i td.

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • OvarijalneOvarijalne cisteciste

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • DystociaDystocia

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Infektivni uzročnici

  Najčešći bakterijski uzročnici:Brucella spp.,Erysipelotrix rhusiopethiae, Leptospira pomona, Streptococcus spp, Chlamydia spp., Actinobacillus i Mycoplasma spp.

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • BrucellaeBrucellae sppspp..

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • MycoplasmaMycoplasma

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Infektivni uzročnici

  Najčešći virusni uzročnici:Svinjski parvovirus – PPV, Virus Aujeszky-eve bolesti –

  ADV, Svinjski respiratorni i

  reproduktivni sindrom – PRRS, Klasična svinjska kuga, Afrička svinjska kuga i Svinjski cirkovirus.

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • CircoCirco virusvirus

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • KKSKKS

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Infektivni uzročnici

  Najčešće gljivične infekcije (mikoze) su:

  Aspergillus spp. Candida spp.

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • AspergillusAspergillus & Candida& Candida

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Infektivni uzročnici

  Najčešći parazitski uzročnicisu:

  Trypanosoma spp. Trychomonas spp.

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • TrypanosomaTrypanosoma & & TrychomonasTrychomonas

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • PorodiljstvoPorodiljstvo(aku(akuššerstvo ili obstetricia)erstvo ili obstetricia)

  Disciplina veterinarsko-medicinske nauke, koja, u širem smislu, obuhvata patologiju reproduktivnih funkcija ženskih ali, i muških životinja.

  U užem smislu, podrazumeva preventivu, dijagnostiku i terapiju bolesnih stanja i poremećaja gravidne ženke pre i posle porođaja, kao i novorođene mladunčadi

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • PatologijaPatologija GraviditetaGraviditeta

  PatoloPatološška stanjaka stanjaPLACENTEPLACENTE

  PatoloPatološška stanjaka stanjaPLODAPLODA ii

  PatoloPatološška stanjaka stanjaMAJKEMAJKE

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • PatoloPatološška stanjaka stanja PLACENTEPLACENTE

  PatoloPatološška stanja placenteka stanja placente Uzroci: Nedostatak prostora i

  nerazvijeni krvni sudovi materice

  Traume Hormonski debalans Stresogeni, Gladovanje Avitaminoze (posebno

  nedostatak vitamina A)

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • MorfoloMorfološške anomalije placente:ke anomalije placente:● Sitni i diseminirani ili preveliki placentomi

  (razvoj ploda nije otežan, ali je otežano telenje i puerperijum, a izazivaju i jaka krvavljenja)

  ● Mola – mehurasta, grozdasta ili resasta proširenja(Nastaju posle uginuća ili resorpcije ploda. Mogu smetati tokom porođaja.)

  ● Akcesorna placenta – mali i rasuti karunkuli

  Ako se nađu na predelu cervikalnog otvora, mogu izazvati teška krvavljenja (slično nasoj placenti kod žena, tzv. Placenta praevia)

  ● Zadebljale i rigidne plodove ovojnice, koje mogu pući pre vremena i izazvati gušenje ploda u plodovim tečnostima in utero.

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • NajNajččeeššćća obolenja a obolenja placente:placente:

  Placentitis (edem i hiperemija, sa nakupljanjem eksudata između horiona i endometrijuma. Dolazi do labavljenja i/ili razdvajanja ove dve strukture).

  Pihtijasti ili želatinozni edem plodovih ovojnica, na karunkulima se često nalazi kod bruceloze. Posledica su infekcije i retencija placente (retentio secundinam).

  Hidrops plodovih ovojnica (hydroalantois, hydroamnion).

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • NormalnaNormalna placentaplacenta

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • PlacentitisPlacentitis

  Placentitis svinje

  Nekrotični placentitis

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • MolaMola

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • AkcesornaAkcesorna placentaplacenta

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Diseminirani, sitni placentomi

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • HydroalantoisHydroalantois,,HydroamnionHydroamnion

  KraveKrave UzrokUzrok: : KompresijaKompresija delovadelova placenteplacente

  iliili pupcanepupcane vrpcevrpce, , torzijetorzije = = krvnakrvnastazastaza i i transudacijatransudacija !!!!!!!!!!

  ČČeeššćće u drugoj polovini graviditeta!e u drugoj polovini graviditeta! OteOtežžan partusan partus Negativan bilans u telenjuNegativan bilans u telenju Velik % sterilitetaVelik % steriliteta Terapija zavisi od broja dana do Terapija zavisi od broja dana do

  telenja i zdravstvenog stanja majke! telenja i zdravstvenog stanja majke!

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Hidrops KliniHidrops Kliniččkiki

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Hidrops morfoloHidrops morfološškiki

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Anomalije pupAnomalije pupččane ane vrpcevrpce

  Razvojne anomalijeRazvojne anomalijeVeoma RetkeVeoma Retke !!!!!!

  NajNajččeeššćće: torzije ili obmotavanja e: torzije ili obmotavanja koja rezultuju prekidom krvne koja rezultuju prekidom krvne cirkulacije i posledicirkulacije i poslediččnim uginunim uginuććem em plodaploda

  Nije moguNije mogućće korigovati tokom e korigovati tokom graviditeta, vegraviditeta, većć samo u toku samo u toku partusa ako do njega dodje!!!! partusa ako do njega dodje!!!!

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Torzija pupTorzija pupččane vrpceane vrpce

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Obmotana pupObmotana pupččana ana vrpcavrpca

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • PatoloPatološška stanjaka stanjaPLODAPLODA

  UginuUginućće ploda:e ploda: ResorpcijaResorpcija

  (u embrionalnoj fazi, do stvaranja skeleta) MumifikacijaMumifikacija(sušenje ploda, bez prisustva m.o. – zatvoren

  cerviks). Životinja je dugo anestrična, a kod pojave estrusa obično se istisne mumija.

  MaceracijaMaceracija(kolikvaciona nekroza ploda, posle uginuća,

  pod dejstvom fermenata meka tkiva prelaze u kašastu masu, bez prisustva m.o., koji bi mogli izazvati truležno raspadanje fetusa u materici). Najčešća posledica je piometra.

  Emfizem Emfizem nastaje kada uginuli plod bude inficiran

  bakterijama koje izazivaju truležno raspadanje ploda. Nastali gasovi (H2S i CO2) se nakupljaju, naročito u subkutisu, pa povećavaju obim ploda i stvaraju jako neprijatan miris.

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • ResorpcijaResorpcija plodaplodaSvrtanaSvrtana jeje u u problemeprobleme

  neplodnostineplodnosti !!!!!!

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • MumifikacijaMumifikacija plodaplodaUzrociUzroci : : poremecajporemecaj ishraneishrane, ,

  stresogenistresogeni faktorifaktori, , hormonskihormonski debalansdebalans, ,

  poremacajporemacaj u u involucijiinvolucijimatericematerice, , traumetraume i i torzijatorzija

  uterusauterusa

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • MaceracijaMaceracija plodaploda

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Epilog Epilog kodkod patolpatoloogijegijeplodaploda

  PobaPobaččaj aj –– abortus abortus (infektivne i neinfektivne etiologije)

  Prevremeni porođajPrevremeni porođaj (partus praematurus)

  Zakasneli porođajZakasneli porođaj (partus serotinus)

  VanmateriVanmateriččna trudnona trudnoććaa(ekstrauterini graviditet)

  EktopiEktopiččni graviditetni graviditet ili sekundarni ekstrauterini graviditet

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • AbortusAbortus

  Rani abortus svinja

  Degenerisani fetus, rani abortus

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • AbortusAbortus

  Brucelozni abortus

  Abortus leptospiroza

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • PrevremeniPrevremeni poroporođajđaj

  Prerano rođene trojke (partus praematurus)

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com

 • Kraj 1. Kraj 1. predavanjapredavanja

  You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.com