of 12 /12
Kagawaran ng Edukasyon MTB-MLE 3 Panghalip na Pananong Ikalawang Markahan – Unang Linggo Donna Jill R. Ledesma Manunulat Rowena R. Dulay Mercedes H. Austria Mary Ann O. Wijetunge Mga Tagasuri Nelia G. Abejar Validator Marissa S. Muldong Tagapangulo, Katiyakan sa Kalidad Schools Division Office – Muntinlupa City Student Center for Life Skills Bldg., Centennial Ave., Brgy. Tunasan, Muntinlupa City (02) 8805-9935 / (02) 8805-9940

Panghalip na Pananong Ikalawang Markahan

  • Author
    others

  • View
    35

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Panghalip na Pananong Ikalawang Markahan

Ikalawang Markahan – Unang Linggo
Donna Jill R. Ledesma
Mary Ann O. Wijetunge
Tagapangulo, Katiyakan sa Kalidad
Schools Division Office – Muntinlupa City Student Center for Life Skills Bldg., Centennial Ave., Brgy. Tunasan, Muntinlupa City (02) 8805-9935 / (02) 8805-9940
2
Ginawa ang araling ito para sa iyo. Ito ay makatutulong upang
linangin ang iyong kakayahan sa pakikipagtalastasan sa Wikang
Filipino. Sinasaklaw ng aralin na ito ang kasanayan na magagamit sa
iba’t ibang sitwasyon. Ang mga pananalitang ginamit ay naaayon sa
iyong pang-unawa. Ang mga aralin ay nakaayos sa wastong
pagkasunud-sunod batay sa aklat na iyong gagamitin.
Ito ay tumatalakay sa;
Pagkatapos ng araling
(MT3G-IIa-b-2.2.3)
pangungusap
3. Nagagamit ang mga panghalip na pananong sa pagbuo ng
pangungusap na nagtatanong
Pangungusap.
3. (Ano-ano, Kani-kanino, Sino-sino) ang mga kasama mo sa
bahay?
5. (Sino, Saan, Kailan) kayo namasyal sa Luneta?
Panuto: Pangkatin ang mga karaniwang ngalan ng tao, bagay,
hayop at lugar. Ilagay sa tamang pangkat.
Tao Bagay Hayop Lugar
tinidor papel unggoy sapa
bahay kumot gagamba doktor
dayalogo.
pakikipag-usap nila sa mga bagong kaklase. Nais ni Romel na
makipagkaibigan sa batang nasa kaniyang likuran.
Romel: Magandang umaga sa iyo! Ako nga pala si Romel. Ano ang
iyong pangalan?
Jan: Ako nga pala si Jan. Bago lang ako dito sa paaralan.
Romel: Saang probinsya ka nanggaling?
Jan: Sa Batangas, kasama kong lumipat dito ang aking buong
pamilya.
kayo dumating dito?
Jan: Noong nakaraang Sabado lamang kami dumating.
Romel: Sino sa iyong mga kapatid ang kasama mo dito sa paaralan
natin?
Jan: Ang aking kapatid na babae ay dito na rin mag-aaral, siya ay
nasa ikaanim na baitang.
Romel: Ah ganun ba? Ikinagagalak kitang makilala Jan.
Jan: Salamat sa iyo, halika na at pumasok na tayo sa ating silid-
aralan. Magsisimula na ang ating klase.
5
_________________________________________________________
__________________________________________________________
pangungusap.
2. Kanino ang bag sa ibabaw ng mesa?
3. Sino ang nanalo sa paligsahan?
4. Kailan ka ipinanganak?
6. Ilan kayong pupunta sa Cebu?.
7. Kanino ang lapis na iyan?
8. Magkano ang isang tumpok ng kalamansi?
9. Ano ang pangalan ng ate mo?
10. Bakit hindi kayo pinalalabas ng bahay?
A. Panuto: Piliin mula sa tsart at isulat sa linya ang tamang
panghalip na pananong na bubuo sa diwa ng
pangungusap.
6
1. Si Ana, Alex at ako ay mabubuting mga anak. ______ ang
pangalan ng mga kapatid ko?
Sino-sino Sino Ano-ano
ibinigay ni nanay sa akin?
Sino Ano Ilan
3. Ang mga magulang ay dapat bigyan ng paggalang at
pagmamahal. _______ kailangang mahalin ang mga
magulang?
Sino Gaano Bakit
4. Si Bb. Ledesma ay isang guro sa Alabang Elem. School.
________ nagtuturo ang guro?
Saan Kailan Ano
5. Binili ng Nanay ang bagong sapatos para sa anak?
_______ ibibigay ng nanay ang sapatos
Kailan Saan Kanino
o pangyayari.
Halimbawa: sino, saan, kailan, bakit, paano, ilan, ano, kanino, alin,
magkano, gaano
Sino ang kukuha ng modyul sa paaralan?
Kanino mo ibibigay ang bulaklak na iyan?
Ano – Ito ay ginagamit para sa hayop, bagay, katangian,
pangyayari, at ideya.
Ano ang pagdiriwang bukas?
Kailan – Ito ay ginagamit pangtanong tungkol sa petsa at panahon.
Kailan uuwi si Tatay?
Saan – Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar.
Saan pupunta ang mag-amang Mang Terio at Felimon?
Saan mo ipadadala ang pasalubong?
Bakit – Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa dahilan.
Bakit mo pinayagang umalis si Cardo?
Bakit hindi agad nakarating si Pilar?
8
Paano niya tinanggap ang pagkatalo sa labanan?
Paano lulutuin ang adobo?
Ilan – Ito ay ginagamit sa pagtatanong sa dami o bilang.
Ilang supot ng asin ang ipinapabili ng nanay?
Ilang piraso ng lapis ang binili mo?
Alin – Ito ay ginagamit sa pagpapapili.
Alin ang gusto mo, ang relo o ang sapatos?
Alin sa kambing at baboy ang nais mong ihain sa mga bisita?
Magkano – Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa halaga ng
pera.
Magkano ang bawat piraso ng Yakult?
9
A. Panuto: Pillin ang wastong panghalip na pananong sa kahon
upang mabuo ang talata.
Isang tanghali, umuwing malungkot si Albert. “_____ ka
malungkot Albert?” Tanong ng nanay.
“Masakit po ang aking tuhod dahil sa sugat,”sagot ni Albert sa
kaniyang nanay. “______ ang nangyari sa tuhod mo?” tanong ng
tatay.
po ako habang tumatakbo papunta sa kantina kaninang recess.”
Tugon ni Albert.
ng tatay. Mag-iingat ka sa susunod.
10
mabuo ang pangungusap.
1. Ang aking tatay ay isang bayani para sa akin. _______ ang
itinuturing niyang bayani?
A. Ilang
B. Sino
C. Ano
2. Kay Gab ang pulang bag sa ibabaw ng mesa. _______ ang
bag sa ibabaw ng mesa?
A. kanino
B. Sino
C. Ilan
A. Ano
B. Kailan
C. Bakit
4. Dan at Den, ______ ba ang mga tsinelas na yan sa palengke?
A. Kanino
B. Magkano
C. Sino
magbabakasyon?
Sanggunian
Kagamitan ng Mag-aaral sa Mother Tongue 3 Yunit 2 pahina 185-189
Pinagyamang Pluma, Wika at Pagbasa para sa Elementarya,
Phoenix Publishing House, pahina 128-131
https://philnews.ph/2019/07/20/panghalip-pananong-mga-
halimbawa-gamit-ng-bawat-isa/
1.Sino
2.Ilan
3.Sino-sino
4.Saan-saan
5.kailan
Balik-tanaw
TAO BAGAY HAYOP LUGAR Tiyo tinidor tigre bahay Doctor kumot unggoy klinika
Guwardiya papel gagamba sapa
5. Kanino