Pang Abay Powerpoint Presentation

 • View
  1.248

 • Download
  144

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pang Abay Powerpoint Presentation

Text of Pang Abay Powerpoint Presentation

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  1/23

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  2/23

  Pang-abay

  Pang-abay naKataga oIngklitik

  Pang-abay na Salitao Parirala

  Pamanahon

  Panlunan

  Pamamaraan

  Pang-agamKundisyunal

  Panang-ayon

  Pananggi

  Panggaano

  Kusatibo

  Benepaktibo

  KahuluganIstruktural

  Pansemantika

  Pangkaukulan

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  3/23

  Istruktural

  Ang pang-abay ay

  nakikilala dahil sa kasamaito sa pandiwa, pang-uri o

  isa pang pang-abay nabumubuo ng parirala.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  4/23

  Pansemantika

  Nagbibigay-turing sapandiwa, pang-uri o sa iba

  pang pang-abay. Halimbawa: Malayang

  mamumuhayang mgamamamayan.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  5/23

  Mga kataganglaging sumusunod sa

  unang salita ngkayariang

  kinabibilangan.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  6/23

  16 na Kataga

  ba daw/raw palaman din/rin tuloymuna lamang/lang kaya

  nga naman payata na sana

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  7/23

  Pang-abay na

  Pamanahon

  Nagsasaad kung kailan naganap o magaganapang kilos na taglay ng pandiwa.

  Maypananda

  WalangPananda

  Dalas ngPagganap

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  8/23

  nang, sa, noong, kung,kapag, tuwing, buhat,mula, umpisa, hanggang

  Halimbawa: Kailangan kabang pumasok

  nangaraw-araw.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  9/23

  kahapon, kangina, ngayon,bukas, sandali at iba pa

  Halimbawa: Manonood kamibukasngpambansang

  pagtatanghal.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  10/23

  araw-araw, taon-taon,oras-oras at iba pa

  Halimbawa: Dinidilig araw-

  araw ng masipagna hardineroang malawak na

  damuhan sapaaralan.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  11/23

  Pang-abay na

  PanlunanTumutukoy sa pook na pinangyayarihan o

  pangyayarihan ng kilos ng pandiwa.

  kay o kina sa

  Kapag kasunod aypangngalang pambalana

  o panghalip.

  Kapag kasunod ay

  pantanging ngalan ngtao.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  12/23

  kina + pangngaalang pantanging ngalan ng tao

  Nagpaluto ako kina Aling Inggang masarap nakeyk para sa iyong kaarawan.

  kay + pangngaalang pantanging ngalan ng tao

  Tumawag siya kay Fely upang ipagbigay-alamang nangyari.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  13/23

  Maaring sundan ng pariralang pusisyunal na pangngalan at ng.

  Nakita ko ang hinaharap mo sa likod ng kabinet.

  sa + panghalip pamatlig

  Nagluto sa ganito ang kanyang ina.

  sa + panghalip na panaoNinawagan sa amin ang mga nasalanta ng bagyo.

  sa + pangngaalang pantangi na di ngalan ng tao

  Maraming nagsasaliksik sa U.P., sa Ateneo at sa PNC tungkol sa wika.

  sa + pangngalang pambalana

  Maraming masasarap na ulam ang itininda sa kantina.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  14/23

  Pang-abay naPamamaraan

  Naglalarawan kung paano naganap o magaganapang kilos na ipinahahayag ng pandiwa o ng isang

  kayariang hango sa pandiwa.

  Panandangnang

  Panandangna/-ng

  Halimbawa:Bakit siya umalis naumiiyak?

  Tumawa siyangparangsira ang isip.

  Halimbawa:Kinamayan niya akonangmahigpit.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  15/23

  Pang-abay naPang-agam

  Nagbabadya ng di-katiyakan sa pagganap sa

  kilos ng pandiwa.

  marahil, siguro, tila, baka, at iba pa

  Halimabawa:Marami na marahilang nakabalita tungkol sadesisyon ng Sandiganbayan.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  16/23

  Pang-abay naKundisyunal

  Nagsasad ng kundsyon para maganap ang kilos

  na isinasaad ng pandiwa.

  kung, kapag, o pag at pagka-

  Halimbawa:Luluwag ang ekonomya ng bayan kapagnakapagtatag ngmaraming industriya dito sa atin.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  17/23

  Pang-abay naPanang-ayon

  Nagsasaad ng pagsang-ayon.

  oo, opo, tunay, talaga, at iba pa

  Halimbawa:

  Oo, asahan mo angaking pagtulong.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  18/23

  Pang-abay naPananggi

  Nagsasaad. pagtanggi

  hindi/di at ayaw

  Halimbawa:

  Hindipa lubusangnagagamot ang sakit an

  kanser

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  19/23

  Pang-abay na Panggaanoo Pampanukan

  Nagsasaad ng timbang o sukat.Halimbawa:

  Tumaba ako nang limang libra.Tumagal nang apat na oras ang

  opersyon niya.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  20/23

  Pang-abay na

  KusatiboNagsasaad ng dahilan sa

  pagganap ng kilosng pandiwa.

  dahil sa,sanhi ng/sa, bunga ng/sa

  Halimbawa:Nagkasakit si Vianing dahil sa

  pagpapabayasa katawan.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  21/23

  Pang-abay na

  BenepaktiboNagsasaad ng benepisyo para sa isang tao dahilsa pagganap sa kilos ng pandiwa o ng layunin ng

  kilos ng pandiwa..

  para sa

  Halimbawa:Mag-aroskaldo kapara

  sa maysakit.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  22/23

  Pang-abay naPangkaukulan

  Nagsasaad ng pag-uukol.

  tungkol, hinggil o ukol

  Halimbawa:

  Nagpalno kami tungkolsa gagawin natingpagdiriwang.

 • 5/22/2018 Pang Abay Powerpoint Presentation

  23/23