PptxGenJS Presentation Pagsasanay 2 Salungguhitan ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap. 1. Binabasa

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PptxGenJS Presentation Pagsasanay 2 Salungguhitan ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap. 1....

 • Pagsasanay 1 Pagtukoy ng uri ng pang-abay

  Panuto: Salungguhitan ang Pang-abay na ginamit sa bawat bilang at Isulat sa patlang ang titik PR kung ang pang- abay na may salungguhit ay pangabay na pamaraan, PN kung ito ay pang-abay na pamanahon, o PL kung ito ay pang-abay na panlunan.

  _____1. Tuwing alas singko ng umaga gumigising si Aling Dina. _____2. Naglalaba ng mga damit si Aling Dina araw-araw. _____3. Nakita ko siyang bumili ng sabong panlaba sa tindahan. _____4. Matiyagang pinapaputi niya ang mga uniporme ng kanyang mga anak. _____5. Si Ate Lorna ay naghahanda ng almusal sa kusina. _____6. Masarap magluto ng tapsilog si Ate Lorna. _____7. Tumungo sa hapag-kainan ang buong mag-anak. _____8. Darating na mayamaya ang mga bata mula sa paaralan. _____9. Naglakad nang matulin ang magkapatid. _____10. Dali-daling tumakbo si Alicia sa kanyang inay. _____11. Niyakap ni Aling Dina nang mahigpit si Alicia. _____12. Nahalata ni Alicia ang merienda sa ibabaw ng mesa. _____13. “Nagkaroon kami ng maikling pagsusulit kanina,” sabi ni Alicia. _____14. “Naunawaan mo ba nang mabuti ang leksiyon?” tanong ni Aling Dina. _____15. Pumunta muna si Allen kina Jack dahil may hihiramin siyang aklat. _____16. Nagsisimba ang buong pamilya tuwing Linggo. _____17. Binibisita nila ang kanilang lolo at lola buwan-buwan. _____18. Nakatira ang lolo at lola nila sa isang subdibisyon sa Barangay ng San Martin. _____19. Masayang nakipagkuwentuhan si Lolo Pedring sa kanyang mga apo. _____20. Nangako ang mga bata na tatawag sila sa telepono bukas

 • Pagsasanay 2 Salungguhitan ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap.

  1. Binabasa ni Liza ang mga bagong aralin gabi-gabi. 2. Manonood kami ng sine sa darating na Linggo. 3. Si Jose ay darating mula sa Cavite samakalawa. 4. Araw-araw siyang nakikinig sa radyo. 5. Aalis mayamaya ang bus na papuntang Bikol. 6. Nagkita kami ni Marie noong kaarawan ni Justine sa Jollibee. 7. Namalengke kami ni Ate Daria kanina. 8. Ipinalabas kagabi sa telebisyon ang pelikulang Spider-Man. 9. Magsisimula bukas ang aming pagsusulit sa paaralan. 10.Hindi ka kasi nakikinig sa mga magulang mo kaya parati kang sinasabihan. 11. Hiniram ni Mang Berting ang diyaryo natin kahapon. 12.Tuwing madaling-araw tumitilaok ang mga tandang ni Lolo. 13. Sa Lunes gaganapin ang pulong ng mga guro. 14.Nagtitipun-tipon ang buong mag-anak sa bahay nina Lolo at Lola tuwing Noche Buena. 15.Tuwing bisperas ng Bagong Taon, marami ang napipinsala ng mga paputok.