Pang uri & pang abay (noelle)

 • View
  628

 • Download
  22

Embed Size (px)

Text of Pang uri & pang abay (noelle)

 1. 1. PANG URI (ADJECTIVE)
 2. 2. Ano ang Pang Uri ? mga salitang naglalarawan o nagbibigay ng katangian at bilang sa pangngalan at panghalip (noun) pasalitang simbolo na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pook o pangyayari (pronoun) salitang panghalili sa ngalan ng tao binabago ang isang pangngalan, karaniwang sinasalarawan nito o ginagawang mas partikular ito
 3. 3. URI (KIND)PANLARAWAN PAMILAG
 4. 4. PANLARAWAN PAMILAG
 5. 5. nagpapakilala ng uri o kabagayan ng isang pangngalan o panghalip descriptive adjective
 6. 6. 1. Magara ang sasakyang nakita ko sa kalsada kanina. 2. Ang mga kalalakihan sa aming lugar ay masisipag. 3. Masisigla ang mga bata sa plasa. 4. Matangos ang ilong ni Marlon.
 7. 7. PANLARAWAN PAMILAG
 8. 8. nagpapakita ng bilang ng pangngalan o panghalip cardinal adjectives
 9. 9. 1. Kalahating mansanas ang kinain ko kahapon. 2. Sangkapat na pizza pie na lang ang natira para sa amin. 3. Dalawang dosenang itlog ang ginamit ko sa paggawa ng leche flan. 4. Ako ay ikatlo sa aming magkakapatid
 10. 10. ANYO (FORM) PAYAK MAYLAPI INUULIT TAMBALAN
 11. 11. PAYAK MAYLAPI INUULIT TAMBALAN
 12. 12. ito'y binubuo ng mga salitang-ugat lamang halimbawa: hinog, sabog, ganda simple
 13. 13. PAYAK MAYLAPI INUULIT TAMBALAN
 14. 14. ito'y mga salitang-ugat na kinakabitan ng mga panlapin halimbawa: ka-, ma-, main, ma-hin, -in, -hin, mala-, kasing-, kasim-, kasin-, sing-, sim-, -sin, at kay- affixed
 15. 15. PAYAK MAYLAPI INUULIT TAMBALAN
 16. 16. ito'y binubuo sa pamamagitan ng pag-ulit ng buong salita o bahagi ng salita halimbawa: pulang-pula,puting- puti,araw-araw gabi-gabi repeated
 17. 17. PAYAK MAYLAPI INUULIT TAMBALAN
 18. 18. ito'y binubuo ng dalawang salitang ugat halimbawa: ningas-kugon, ngiting-aso, balat-sibuyas, kapit-tuko, bahag buntot compound
 19. 19. ANTAS (DEGREE)LANTAY PAHAMBING PASUKDOL
 20. 20. LANTAY PAHAMBING PASUKDOL
 21. 21. naglalarawan ng isang pangngalan o panghalip na walang pinaghahambingan positive degree
 22. 22. 1.Siya ay madasalin. 2.Ang grupong iyon ay magaling. 3.Mabango ang sampaguita.
 23. 23. LANTAY PAHAMBING PASUKDOL
 24. 24. nagtutulad ng dalawa o higit pang pangngalan o panghalip kalimitang ginagamit ang mga salitang- "kapwa "magkasing-" "kasing- tulad "katulad "mas- kaysa" comparative degree
 25. 25. Magkaiba: 1. Mas mabait ako kaysa sa iyo. Magkatulad: 1. Kapwa sila magalang. 2. Magkasinghusay sila. 3. Si Josephine ay kasing bait ni Bertha. 4. Ang kabaitan ni Jose ay tulad ng kay Sandra.
 26. 26. LANTAY PAHAMBING PASUKDOL
 27. 27. katangiang namumukod o nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan superlative degree
 28. 28. 1. Ubod ng galang si Joycelyn. 2. Pinakamalinis ang silid ko sa kanilang lahat. 3. Walang-kasing sikap si Lucy. 4. Napakamatulugin na bata nitong si Andren.
 29. 29. KATANUNGAN?
 30. 30. PANG abay (ADverb)
 31. 31. Ano ang Pang Abay ? mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang uri at kapwa pang abay (verb) tumutukoy sa kilos o galaw ng salita sa loob ng pangungusap (sentence) o mga salita (phrase) (adjective) naglalarawan o nagbibigay ng katangian at bilang sa pangngalan at panghalip
 32. 32. URI (KIND) PAMARAAN PANLUNAN PAMANAHON PANANG-AYON PANANGGI PAMITAGAN PANG AGAM PANGGAANO PANULAD
 33. 33. PAMARAAN PANLUNAN PAMANAHON PANANG-AYON PANANGGI PAMITAGAN PANG AGAM PANGGAANO PANULAD
 34. 34. naglalarawan kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos na ipinahahayag ng pandiwa ginagamit ang panandang nang o na/-ng adverb of manner
 35. 35. Halimbawa: 1. Sinakal niya ako nang mahigpit. 2. Taimtim na pinakinggan ang kanyang awitin hanggang sa huling nota. 3. Kinamayan niya ako nang mahigpit. 4. Tumawa siyang parang sira ang isip.
 36. 36. PAMARAAN PANLUNAN PAMANAHON PANANG-AYON PANANGGI PAMITAGAN PANG AGAM PANGGAANO PANULAD
 37. 37. tumutukoy sa pook na pinangyarihan, o pangyayarihan ng kilos sa pandiwa karaniwang ginagamit ang pariralang sa/kay Sa ginagamit kapag ang kasunod ay pangngalang pambalana o panghalip. Kay /kina ginagamit kapag ang kasunod ay pangngalang pantanging ngalan ng tao. adverb of place
 38. 38. Halimbawa: 1. Maraming masasarap na ulam ang itinitinda sa kantina. 2. Nagpaluto ako kina aling Ingga ng masarap na keyk para sa iyong kaarawan. 3. Nagpunta sa lalawigan ang mag-anak upang dalawin ang kanilang mga kamag- anak.
 39. 39. PAMARAAN PANLUNAN PAMANAHON PANANG-AYON PANANGGI PAMITAGAN PANG AGAM PANGGAANO PANULAD
 40. 40. nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa karaniwang ginagamit ang pariralang: nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, hanggang - ang mga may pananda; kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali, atb - ang mga walang pananda; at araw- araw, tuwing umaga,taun-taon atb - ang mga nagsasaad ng dalas adverb of time
 41. 41. Halimbawa: May pananda 1. Kailangan mo bang pumasok nang araw- araw? 2. Tuwing pasko ay nagtitipon silang mag-anak. 3. Umpisa bukas ay dito ka na manunuluyan. Walang pananda 1. Manonood kami bukas ng pambansang pagtatanghal ng dulang Pilipino. 2. Ipagdiriwang ngayon ng ating pangulo ang kanyang ika 40 na kaarawan. Nagsasaad ng dalas 1. Tuwing Mayo ay nagdaraos kami sa aming pook ng santakrusan. 2. Nag-eehersiyo siya tuwing umaga upang mapanatili angkanyang kalusugan.
 42. 42. PAMARAAN PANLUNAN PAMANAHON PANANG-AYON PANANGGI PAMITAGAN PANG AGAM PANGGAANO PANULAD
 43. 43. nagsasaad ng pagsang-ayon ginagamit dito ang mga salitang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre atb adverb of agreement
 44. 44. Halimbawa: 1.Talagang mabilis ang pag-unlad ng bayan. 2.Oo, asahan mo ang aking tulong. 3.Opo, mahusay sumayaw si Gabby. 4.Sadyang malaki ang ipinagbago mo.
 45. 45. PAMARAAN PANLUNAN PAMANAHON PANANG-AYON PANANGGI PAMITAGAN PANG AGAM PANGGAANO PANULAD
 46. 46. nag-sasaad ng pagtanggi ginagamit dito ang mga salitang hindi/di at ayaw adverb of disagreement
 47. 47. Halimbawa: 1. Hindi pa lubusang nagagamot ang kanser. 2. Hindi ako papayag sa iyong desisyon. 3. Ngunit marami parin ang ayaw tumigil sa paninigarilyo. 4. Ayaw siyang tantanan ng palakpak ng mga tao.
 48. 48. PAMARAAN PANLUNAN PAMANAHON PANANG-AYON PANANGGI PAMITAGAN PANG AGAM PANGGAANO PANULAD
 49. 49. nagsasad ng paggalang ginagamit dito ang mga salitang po at opo adverb of respect
 50. 50. Halimbawa: 1. Kailan po kayo uuwi? 2. Opo, aakyat na po ako. 3. Bukas pa po ako pupunta. 4. Opo, magaling na po ako. 5. Bakit po?
 51. 51. PAMARAAN PANLUNAN PAMANAHON PANANG-AYON PANANGGI PAMITAGAN PANG AGAM PANGGAANO PANULAD
 52. 52. nagbabadya ng di- katiyakan sa pagganap sa kilos ng pandiwa karaniwang ginagamit ang mga salitang marahil, siguro, tila, baka, wari, atb
 53. 53. Halimbawa: 1. Marami na marahil ang nakabalita tungkol sa desisyon ng Saligangbayan. 2. Tila nagwagi siya ng unang gantimpala. 3. Higit sigurong marami ang dadalo ngayon sa Home Coming kaysa nakaraang taon. 4. Tila patuloy na ang pag-unlad ng turismo sa Pilipinas.
 54. 54. PAMARAAN PANLUNAN PAMANAHON PANANG-AYON PANANGGI PAMITAGAN PANG AGAM PANGGAANO PANULAD
 55. 55. nagsasaad ng timbang o sukat sumasagot sa tanong na gaano o magkano adverb of number
 56. 56. Halimbawa: 1.Tumaba ako nang limang libra. 2.Tumagal nang isang oras ang operasy. 3.Kaunti ang sumali sa paligsahan ng pagtakbo.
 57. 57. PAMARAAN PANLUNAN PAMANAHON PANANG-AYON PANANGGI PAMITAGAN PANG AGAM PANGGAANO PANULAD
 58. 58. pagtutulad ng dalawang bagay adverb of comparison
 59. 59. Halimbawa: 1. Higit na nag-aral si Louise kaysa kay Kathlene. 2. Mas maganda ang Pilipinas kaysa Amerika. 3. Higit na magaling sumayaw si Anna kaysa kay Nena.
 60. 60. KATANUNGAN?
 61. 61. NIA NOELLE ABALLE - NOCULAN BSA-II maraming salamat po sa pakikining