March 9 filipino 9 pang abay na panlunan

  • View
    179

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of March 9 filipino 9 pang abay na panlunan

PowerPoint Presentation

FILIPINO

1.Nagsisimba kami tuwing ______.Linggo

Buwan

SAGOTLinggo

2. _____ kaming naliligoAraw-araw

mamaya

SAGOTAraw-araw

3. Sa Luneta kami pupunta ____ pag-uwi ni nanay. mamaya

Isang buwan

SAGOTmamaya

a) Si Galileo ay natulog sa kwarto.b) Si Galileo ay kanina pa nanonood ng TV sa sala.c) Kina ate naghapunan si Galileo.

a) sa parkeb) kina tatayc) sa Sm Valenzuelad) kina Altheae) Sa Gen.T. de Leon National Highschool

Gamitin ang salitang pang- abay na Panlunan na nasa loob ng kahon upang mabuo ng wasto ang pangungusap.Isulat ang salita sa patlang

1.Si ate ay pupunta sa __________ para sa kanya cedula.2.Sina Nanay ay nag aeaerobic tuwing umaga sa _______.3.Pupunta kami kina ________sa darating na bakasyon.4.Si Ate Lorna ay mamimili ng ulam sa _______.5.Sa ________ na lang kami gagawa ng proyekto pagtapos ng klase. A. barangay B. plasa C. lolo at lola D. palengke E. bahay

PAGWAWASTO

1.Si ate ay pupunta sa __________ para sa kanya cedula.2.Sina Nanay ay nag aeaerobic tuwing umaga sa _______.3.Pupunta kami kina __________sa darating na bakasyon.4.Si Ate Lorna ay mamimili ng ulam sa __________.5.Sa ________ na lang kami gagawa ng proyekto pagtapos ng klase. A. barangay B. plasa C. lolo at lola D. palengke E. bahaybarangayplasalolo at lola palengkebahay