Pang Abay [Autosaved]

 • View
  453

 • Download
  16

Embed Size (px)

Text of Pang Abay [Autosaved]

 • FILIPINO VI

  Magandang Umaga!!!

 • Ang mga salita o pariralang ito ay naglalarawan kung paano, saan o kailan ginawa ang kilos. Tinatawag na ang mga salitang ito.pang-abay

 • Ang bus ay bumangga sa isang kotse.Ang mga bata ay naligo sa sapa.Malubhang nasaktan ang nagmamaneho ng kotse.Matagal silang naligo sa sapa. Nagkaroon ng banggan ng sasakyan kanina.Naligo ang mga bata sa sapa noong Sabado.______________________________________________Ang pang-abay ay mga salitang nagsasaad kung paano, saan at kailan ginawa ang kilos.

 • Ang mga pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa.Basahin ang halimbawa. Hal: Mabilis tumakbo ang kabayo ni Mang Bert. Masarap kumain sa tabing-dagat.Ang mga pang-abay ay naglalarawan ng pang-uri.Basahin ang halimbawa. Hal: Lubhang malinis ang kanyang silid. Lalong mataas ang kapatid niya kaysa kanya.

 • Ang mga pang-abay ay naglalarawan din ng kapwa pang-abay.

  Hal:Lubhang mabilis tumakbo ang manlalaro.Totoong lubhang nagulat siya sa iyong balita.

 • Nagiging lalong makulay ang ating pagsasalaysay sa paggamit ng mga pang-abay. Ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, o iba pang pang-abay. Halimbawa: Malayang namumuhay ang mga mamamayan. (pandiwa)

  Halos kasintaas ko na siya. (pang-uri)

  Totoong mahilig magbasa ang kapatid ko. (pang-abay)Tandaan

 • Nagiging lalong makulay ang ating pagsasalaysay sa paggamit ng mga pang-abay. Ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, o iba pang pang-abay. Halimbawa: Malayang namumuhay ang mga mamamayan. (pandiwa)

  Halos kasintaas ko na siya. (pang-uri)

  Totoong mahilig magbasa ang kapatid ko. (pang-abay)Tandaan

 • Gawin: Narito ang ilang mga pangungusap. Itala sa sagutang papel ang pang-abay at ang salitang inilalarawan nito. Halimbawa: Pang-abay Salitang Inilalarawan

  Natutulog sa kuna ang sanggol. sa kuna natutulog

  1. Maliksing kinuha ni Rey ang timba. _______________ ____________ Agad sinabuyan ng tubig ang nagliliyab na siga. _____________ ___________ 3. Mabilis na sumaklolo ang mga bumbero. _____________ ___________ 4. Nasusunog ang tindahan sa palengke. _____________ ___________ Patakbong lumapit ang mga bumbero. _____________ ___________ Ika-10 ng Disyembre noon nang magkagulo ang mga tao. _____________ ___________ 7. Nagtakbuhan ang mga tao sa labas ng sinehan. _____________ ___________ 8. Maagap na naapula ang apoy. _____________ ___________9. Kinabukasan, nagsimba ang mga tao bilang pasasalamat sa pagkaligtas sa sunog. _____________ ___________ 10. Araw-araw ay pinaaalahanan ang mga bata na mag-ingat _____________ ___________ MaliksingkinuhaAgadsinabuyanMabilissumaklolosa palengketindahanPatakbonglumapitIka-10 ng DisyembreNang magkaguloSa labas ng sinehannagtakbuhanMaagapnaapulaKinabukasannagsimbaAraw-arawpinaaalalahanan

 • Basahin an mga sumusunod na mga salaysay. Piliin ang mga pang-abay na ginamit 1. May isang batang mahilig manira ng mga sapot ng gagamba. Sa mga puno at mga halaman ay lagi niyang sinusundot at winawalis ang mga sapot. Isang araw ay nanaginip siya. Sa panaginip ay nakita niya ang isang inang gagamba na umiiyak. Namatay ang mga anak nito dahil sinira ng bata ang kanyang sapot. Naawa ang bata sa gagamba at nangako siya sa inang gagamba na hindi na niya gagawin ang paninira ng mga sapot ng gagamba. 2. Malungkot si Antonio. Puputulin na ng kanyang tatay ang puno ng atis na itinanim niya. Hindi raw ito namumunga at sumisira pa sa bakod nila. Umiiyak nakiusap siya sa ama na huwag na itong putulin. Sinabi ng ama niya na kung sa loob ng isang linggo at mamulaklak ito, hindi na niya ito puputulin. Pagkaraan ng ilang araw ay namulaklak ang puno ng kaya hindi na ito pinutol ng kanyang tatay. __________________________________________________________

 • Diola Pag-asa. Ito ang pangalan ng isang agila na kumakain ng unggoy na natagpuan sa kagubatan ng Pilipinas. Si Diola ay nahuli sa panahon ng kanyang pangingitlog. Namatay siya sa sakit sa puso. Naiwan niya ang kanyang dalawang anak na sina

 • Pag-asa at Pagkakaisa. Si Pag-asa ay ipinanganak noong Enero 1992, samantalang si Pagkakaisa ay noong Oktubre 1992. Ang mga agilang sisiw na ito ay naipanganak sa pamamagitan ng artificial insemination. Dito lang sa ating bansa makikita ang mga agilang tulad nito. Ang mga uri ng ibong ito ay nanganganib nang mawala. Mayroon na lang 54 na nabubuhay sa buong bansa. Ang 36 ay naninirahan sa kalawakan ng ating kagubatan. Ito ang uri ng ibon na gustung-gustong manirahan sa kakapalan ng ating kagubatan. Ang ating pamahalaan ay dapat na kumilos nang maaga para mapangalagaan pa ang mga natitirang ibong agila sa ating bansa. Maaring maging extinct o mawala na ang lahi ng mga ibong ito.

 • FILIPINO VI

  PANG-ABAY

 • Ang bus ay bumangga sa isang kotse.Ang mga bata ay naligo sa sapa.Malubhang nasaktan ang nagmamaneho ng kotse.Matagal silang naligo sa sapa. Nagkaroon ng banggan ng sasakyan kanina.Naligo ang mga bata sa sapa noong Sabado.______________________________________________Ang pang-abay ay mga salitang nagsasaad kung paano, saan at kailan ginawa ang kilos.

 • natagpuan sa kagubatan ng Pilipinasnatitirang ibong agila sa ating bansa Pang-abay na Panlunan nahuli sa panahon ng pangingitlogipinanganak noong Oktubre 1992 Pang-abay na Pamanahon kumilos nang maagagustung-gustong manirahan Pang-abay na Pamaraan

 • Mga Uri ng Pang-abayPamanahon-- nagsasaadkung kailan ginawa ang kilos Halimbawa:Tuwing gabiaynagbabasakamingasawa kongBibliya. Panlunan-- nagsasaad pook na pinangyarihan ng kilos Halimbawa:Itinuturosa paaralanang kagandahang-asal. Pamaraan-- nagsasaad ng paraan ng pagkakaganap ng kilos Halimbawa:Maliwanagmagsalitaang aming guro.

  Tandaan

 • Tukuyin kung ang mga naka-salungguhit na pang-abay ay Panlunan, Pamanahon o Pamaraan.___________________1. Nagtungo kami sa Canada dalawang taon na ang nakaraan___________________ 2. Umalis siya nang hindi nagpaalam.___________________ 3. Nagkita kami sa may daungan ng bapor.___________________ 4. Buong puso kong tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad.___________________ 5. Gagawin namin ang proyekto sa loob ng dalawang araw.___________________ 6. Ayokong dumaan sa mga lugar na madilim.___________________ 7. Pumasok siya sa paaralan nang umiiyak.___________________ 8. Naging mabait at masipag ako noong nakaraang taon.___________________ 9. Sumunod siya sa sinabi ng guro na parang isang anghel.___________________10. Umuwi siya ng bahay nang hatinggabi na kung kayat alalang-alala ang kanyang mga magulang.

  Pamanahon Pamaraan Panlunan Pamaraan Pamanahon Panlunan Pamaraan Pamanahon Pamaraan Panlunan

 • Tukuyin kung ang mga naka-salungguhit na pang-abay ay Panlunan, Pamanahon o Pamaraan.___________________11. Tiklop-tuhodsiyang humingi ng tawad.___________________ 12. Pumunta ka sa palengke, Alma.___________________ 13. Naghuhulog siya ng pera sa bangko buwan-bawan.___________________ 14. Magalangniyang tinanggap ang mga panauhin.___________________ 15. Nagbabakasyon kami sa probinsya tuwing Abril.___________________ 16. Si Maria aymahusaysumayaw.___________________ 17. Kakain ka ba rito mamayang hapon? ___________________ 18. Si kuya ay darating sa Lunes.___________________ 19. Nakatira sa gubat ang mababangis na hayop.___________________ 20. Malalakaskumain ang matabang bata.

 • Tukuyin kung ang mga naka-salungguhit na pang-abay ay Panlunan, Pamanahon o Pamaraan.___________________11. Tiklop-tuhodsiyang humingi ng tawad.___________________ 12. Pumunta ka sa palengke, Alma.___________________ 13. Naghuhulog siya ng pera sa bangko buwan-bawan.___________________ 14. Magalangniyang tinanggap ang mga panauhin.___________________ 15. Nagbabakasyon kami sa probinsya tuwing Abril.___________________ 16. Si Maria aymahusaysumayaw.___________________ 17. Kakain ka ba rito mamayang hapon? ___________________ 18. Si kuya ay darating sa Lunes.___________________ 19. Nakatira sa gubat ang mababangis na hayop.___________________ 20. Malalakaskumain ang matabang bata.

  Pamaraan Panlunan Pamanahon Pamaraan Pamanahon Pamaraan Pamanahon Pamanahon Panlunan Pamaraan

 • Takdang-Aralin Pumili ng isang sitwasyon o paksa sa mga sumusunod. Isalaysay ang naging karanasan mo kaugnay nito. Gumamit ng pang-abay. Pagpunta sa isang lugarPagsakay sa tren o eroplanoPagsali sa isang paligsahan Pagkakita ng isang aksidentePagdaraos ng iyong kaarawan

 • Salamat po!!!