of 99 /99
OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ KURIKULUM ZA ŠK.GOD. 2015./2016.

os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view-...

Page 1: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ

KURIKULUM ZA ŠK.GOD. 2015./2016.

Page 2: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1. PLAN IZRADE ŠKOLSKOG KURIKULUMA

Na sjednici Učiteljskog vijeća održanoj dana 02.07.2015. godine ravnateljica je imenovala tim za izradbu i provedbu školskog kurikuluma u sljedećem sastavu: Sandra Turina Miočić, Josipa Jurčić, Ivana Radošević i Tatjana Šimunić.

Za potrebe izradbe kurikuluma potrebno je provesti analizu potreba škole ( učenika, roditelja i nastavnika) na temelju kojih će postaviti ciljevi i ishodi.

Školski tim osmislio je ankete za učenike i roditelje koje su proveli razrednici.Temeljem provedenih i analiziranih anketa Učiteljsko vijeće donijelo je zajedničku viziju škole.

2. VIZIJA I MISIJA ŠKOLE

Vizija škole je : Velebit

Misije su:

Jezično – komunikacijsko područje :

1. Stvaralačko prepričavanje zadane bajke (Jozo Vrkić: Hrvatske bajke, tema Velebit)2. Pisanje putopisa od Perušića preko Krasna do Zavižana3. Velebit u hrvatskom pjesništvu4. Legende o Velebitu5. Velebit kroz engleski

Page 3: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Prirodoslovno područje:

1. Ekstrakcija određenih sastojaka iz bilja s područja Velebita2. Uređenje školskog vrta3. Terenska nastava ( Izlet na Zavižan)

Društveno-humanističko

1. Terenska nastava (posjet Muzeju Like)2. Svetište Majke Božje u Krasnu 3. Velebit kao najveća i najduža planina RH 4. Važnost rimske ceste koja je išla preko Velebita, a prolazila je i kroz Perušić5. Uloga Uskoka6. Velebit i buđenje nacionalne svijesti7. Velebitski ustanak

Umjetničko

1. Narodna glazba kao sastavni dio zavičajne baštine 2. Oslikavanje obrisa Hajdučkih i Rožanskih kukova, izrada u grafičkoj tehnici linoreza3. Vila Velebita4.Botanički vrt

Tehničko i informatičko:

1. Izrada brošure o Velebitu2. Elektrana na vjetar, eko vitrina

Tjelesno i zdravstveno

1. Igre razbibrige na Velebitu

Page 4: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Vrijednosti i načela školskoga kurikuluma

U Nacionalnomu okvirnomu kurikulumu su definirane temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, zatim ciljevi odgoja i obrazovanja, načela i ciljevi odgojno-obrazovnih područja, vrjednovanje učeničkih postignuća te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma.

NOK čini polazište za izradbu nastavnih planova, odnosno definiranje optimalnoga opterećenja učenika, te izradbu predmetnih kurikuluma temeljenih na razrađenim postignućima odgojno–obrazovnih područja.Nacionalni okvirni kurikulum upućuje učitelje i nastavnike na to da nadiđu predmetnu specijalizaciju i podjednako sudjeluju u razvijanju ključnih kompetencija učenika, primjenjujući načelo podijeljene odgovornosti, posebice u ostvarenju vrijednosti koje se prožimaju s međupredmetnim temama.Načela Nacionalnoga okvirnog kurikuluma predstavljaju polazišta ili vrijednosna uporišta na kojima se temelji nacionalni kurikulum i svi ih se sudionici pri izradbi i primjeni kurikuluma trebaju pridržavati. Načela su sadržajno povezana s ciljevima i učeničkim postignućima ili očekivanim odgojno-obrazovnim ishodima te čine važnu sastavnicu kojom se osigurava smislena povezanost kurikulumskoga sustava i suradničko djelovanje sudionika u procesu izradbe i primjene nacionalnoga kurikuluma.Za polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma uzimale su se potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti.Jedan od postojećih ciljeva kurikuluma je i stvaranje ugodnog školskog ozračja koje će motivirati učenike na stvaralački rad i učenje. Neophodno je međusobno poštivanje, iskrenost, razumijevanje, solidarnost, timski rad i razvijanje samovrednovanja i kod učenika i kod učitelja.

Page 5: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Najznačajnije vrijednosti na koje posebnu pažnju usmjerava školski kurikulum su : - ZNANJE I VJEŠTINE

- KREATIVNOST I PODUZETNIČKI DUH

- INOVATIVNOST

- ODGOVORNOST

Naša škola ima jasno definirane ciljeve s obzirom na to što želi postići. Ciljevi su konkretni, mjerljivi, usuglašeni, provedivi, vremenski određeni.

U izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na širi zavičaj.

Postojeća definicija misije škole : „ Velebit “ , jasno odražava ono što radimo, za koga i zašto je to važno.

Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje

stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelj – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice.

Odgojno – obrazovni ciljevi koji proizlaze iz našeg školskog kurikuluma vođenog misijom i vizijom „Velebit „ su :

- Doživjeti i shvatiti prometnu povezanost šireg zavičaja s mjestom u kojem živimo

- uočiti sve značajke Velebita- saznati sve o ljekovitom bilju koje raste na Velebitu

- Velebit kao najveća planina u RH - upoznati umjetnička djela o Velebitu - Razvijanje sposobnosti opisivanja pejzaža na temelju prethodno

stvorenoga plana pisanja kroz temu “ Tragom Velebita „ Razvijanje stvaralačkih sposobnosti kod učenika, stvaralačko

prepričavanje bajke o Velebitu

- Zavičajne posebnosti – kultura i običaji

- Upoznati učenike s vjerskim i kulturološkim obilježjima, Krasno-

svetište Majke Božje

Page 6: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

- Podići ekološku svijest učenika - Jačanje svijesti o narodnoj glazbi kao sastavnom dijelu zavičajne

baštine

- U skolpu nastavne cjeline iz nastavnog predmeta prirode i društva GORSKI KRAJEVI RH, a nastavne teme POVIJESNE I KULTURNE ZNAMENITOSTI GORSKE HRVATSKE učenici će upoznati i istražiti planinu Velebit

- Izraditi brošuru informativnog karaktera o Velebitu

- Kroz šetnju i i izlet upoznati učenike sa stazama koje su u prošlosti ljudima bili glavna prometna povezanost

- Oslikati ljekovito bilje, izraditi ljekovito bilje u grafičkoj tehnici

linoreza. Učenici će prikazati motiv koji ukazuje na kulturnu i prirodnu

baštinu Like.

- Poboljšati razinu znanja engleskog jezika kroz tekstove vezane za Velebit

4.Opis unutrašnjih i vanjskih uvjeta u kojima se realizira školski kurikulum

Page 7: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Školsko područje obuhvaća mjesto Perušić i sela : Bukovac, Ivčević (Janjačka) Kosa, Karaula, Kaniža, Klenovac, Konjsko Brdo, Kosa Gostovača, Kvarte, Malo Polje, Mezinovac, Prvan Selo, Studenci, Sveti Marko i Varoš.

4.1. Raspoloživi prostor

Škola ima površinu zatvorenih prostora oko 2.500 četvornih metara. Raspolaže s 11 specijaliziranih učionica i 4 kabineta. Ima športsku dvoranu sa svlačionicom, dva hodnika i veliki hol na ulazu, pet WC-a, školsko igralište, te školsko dvorište.

Škola ima veliku knjižnicu, prostoriju za arhiv i za pedagoga, uredske prostorije te kuhinju i blagovaonicu. Prostori su vrlo lijepi i svijetli, međutim objekt je zimi hladan jer je stolarija dotrajala.

Školi pripada i oko 21 000 četvornih metara neograđenog i neuređenog zemljišta. . Budući da su se ugasile sve područne škole, djeca koja pohađaju ovu školu dolaze iz ovih sela: Kaniža, Karaula, Bukovac, Konjsko Brdo, Prvan Selo, Malo Polje, Sveti Marko, Mezinovac, Klenovac, Studenci, Ivčević Kosa i Kosa Gostovače, te naravno iz samog mjesta Perušić.

2.2. Škola po mjeri učenika

Page 8: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Broj učenika: I. - IV. razreda 52 Brij odjela 4

V. – VIII. razreda 52 Broj odjela 4

Ukupno: I. – VIII. razreda 104 Broj odjela 8

Broj djelatnika: a) učitelja razredne nastave 4

b) učitelja predmetne nastave 11

c) pedagog 0.5

d) knjižničar 0.5

f) informatičar 0.5

g) ostali zaposlenici 8

Ukupno zaposlenika: 24.5

Ravnateljica škole: Snježana Milković

Tajnica: Ana Kreković

Računovotkinja: Nada Marković

Pedagoginja: Sandra Turina Miočić

Knjižničarka: Tatjana Šimunić

Učitelji razredne nastave:

1. Manda Uremović2. Josipa Jurčić3. Ankica Milković4. Ivana Radošević

Učitelji predmetne nastave:1. Ivan Arbanas

Page 9: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

2. Blašković Željko3. Tatjana Šimunić4. Jakov Krolo5. Sandra Turina Miočić6. Maja Furlan7. Željko Divković8. Ivan Kolak9. Slavica Jerković10. Pave Delač11. Marinko Miloš12. Beba Romac

Tehničko osoblje:Kata AsančajićAna ŽarakMirjana HećimovićIvan Hećimović

5.Analiza potreba učenika i roditelja

Page 10: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

CILJ

U svrhu planiranja Školskoga kurikula za 2015./2016. nastavnu godinu željeli smo ispitati potrebe učenika OŠ Perušić te njihovih roditelja u vezi s postavljenom vizijom škole „Velebit“. Anketom za učenike željeli smo ustanoviti sadašnje znanje učenika o svom širem zavičaju, jesu li učenici voljni više učiti o svom širem zavičaju te kroz koje nastavne predmete i aktivnosti. Anketom za roditelje tražili smo mišljenje roditelja također o navedenim interesima.

METODOLOGIJA, INSTRUMENT I UZORAK

Ankete za učenike i roditelje sastojale su se od po pet pitanja, svaka na jednoj stranici u papirnatom obliku. Za ispunjavanje svake bilo je potrebno u prosjeku oko pet minuta. Obje su ankete ispitanici ispunjavali anonimno.

U Anketi za učenike sudjelovao je 71 ispitanik od ukupno učenika Škole od 2. do 8. razreda, a u Anketi za roditelje sudjelovala su 62 ispitanika. Podaci su ručno statistički analizirani.

REZULTATI I ZAKLJUČAK

Rezultati anketa za učenike i roditelje se u većini pitanja podudaraju.

I učenici i roditelji procjenjuju znanje djece o širem zavičaju uglavnom vrlo dobrim, ali su isto tako i mišljenja da ga je potrebno još proširiti. Analizom anketa doznajemo i da ga valja proširiti kroz učenje na redovitoj nastavi.

Budući da učenici od nastavnih predmeta najviše vole tjelesnu zdravstvenu kulturu, matematiku, hrvatski jezik, vjeronauk i prirodoslovne predmete (priroda, priroda i društvo, biologija), možemo pretpostaviti da bi učenici ujedno rado proučavali svoj uži zavičaj kroz aktivnosti na nastavi navedenih predmeta, ali i kroz iskustveno učenje,mini projekt Škole „ Od ploda do stola“.

Roditelji za usvajanje sadržaja o širem zavičaju na redovitoj nastavi pretežno biraju prirodoslovne predmete (priroda, priroda i društvo, biologija), zatim hrvatski jezik, povijest i geografiju.

Page 11: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Učenici bi većinom rado sudjelovali u sljedećim izvannastavnim aktivnostima: Pjevački zbor, Likovna grupa, Nogomet, Ritmika, Povjesničari, Literarno – recitatorska grupa, Geografi i Eko grupa (Eko škola, GLOBE program) dok roditelji od izvannastavnih aktivnosti kao korisne izdvajaju one koje bi se provodile na terenskoj nastavi i izletima, zatim Folklor, Planinarenje, aktivnosti koje se bave proučavanjem prirode, okoliša i ekologije te Pjevački zbor.

Iz navedenih rezultata dalje će Školski tim za izradu Školskoga kurikula zajedno s članovima Učiteljskoga vijeća i ravnateljicom kao glavnom koordinatoricom crpiti podatke u svrhu planiranja Školskoga kurikula za 2015./2016. šk. god. kako bi navedeni dokument barem djelomično mogao svojom realizacijom tijekom nastavne godine zadovoljiti potrebe i interese prvenstveno učenika, a i njihovih roditelja.

6.PODRUČJA RAZVOJA UČENIKA (KURIKULUMSKA PODRUČJA)

Page 12: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: DRUŠTVENO - HUMANISTIČKO

1. Ciklus (razred): prvi ( 1. )2. Cilj : obilježavanje Dana jabuka

3. Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

- poticanje svijesti, stvaralaštva i zajedništva, društveno - humanistički rad

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)- spoznati važnost jabuke kao zdrave prehrane- znati prepoznati i imenovati vrste jabuka- samostalno pripremiti slatki obrok od jabuka ( voćnu salatu )

5. Način realizacije:

Oblik: integrirani dan ( Dan jabuka ) Sudionici: učenici prvog razreda i učiteljica Ivana Radošević Načini učenja (što rade učenici) :

- promatranje, istraživanje, demonstracija, eko – likovne radionice, igra

- konzumiranje svježe jabuke i proizvoda od nje - opisivanje i oslikavanje jabuke

Metode poučavanja (što rade učitelji): - pripremanje i osmišljavanje nastavnih matrijala za integrirani dan

* Trajanje izvedbe: 20. listopada 2015. ( utorak )

6. Potrebni resursi/moguće teškoće: materijali potrebni za izradu plakata i jabuke .

1. Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:- usmeno, pismeno i likovno izražavanje učenika kroz izradu panoa i aktivno sudjelovanja u aktivnostima

2. Odgovorne osobe: učiteljica i učenici prvog ( 1.) razreda

Kurikulumsko područje: Društveno- humanističko

1.Ciklus (razred): prvi ( 1. ) razred

Page 13: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

2.Cilj : osvijestiti kod učenika važnost kruha i hrane koja se svakodnevno blaguje

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): - razvijati osjećaj zahvalnosti za plodove zemlje

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

- cijeniti rad ljudi u proizvodnji hrane- upoznati put nastanka kruha i drugih pekarskih proizvoda-razlikovanje vrsta žitarica-osvješćivanje važnosti pravilne prehrane

5.Način realizacije: Oblik: integrirani dan ( Dan zahvalnosti za plodove zemlje) Sudionici: učiteljica Ivana Radošević i učenici prvog (1.) razreda Načini učenja (što rade učenici)

Aktivno sudjelovanje u obilježavanju Dana zahvalnosti za plodove zemlje, izložba i uređivanje stola prvog razreda povodom obilježavanja spomenutog dana.

Metode poučavanja (što rade učitelji):- osmišljavanje i priprema nastavnih materijala za integrirani dan- pripremanje pekarskih proizvoda- izrada dekoracija od voća i povrća ( ukrasne tikve )

Priprema za

Trajanje izvedbe: tijekom mjeseca listopada školske godine 2015./2016. jedan nastavni dan

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Materijali i proizvodi potrebni za uređivanje stola i prostora.

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:

Zadovoljstvo djece u zajedničkom timskom obilježavanju blagdana

8.Odgovorne osobe: učiteljica i učenici prvog (1.) razred

Kurikulumsko područje: UMJETNIČKO

Page 14: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): prvi ( 1. )

2.Cilj : jačanje svijesti o narodnoj glazbi kao sastavnom dijelu zavičajne baštine

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): - upoznavanje zavičajne narodne glazbe- razvoj samopouzdanja i sigurnosti u vlastito umijeće

- zamjećivanje estetike glazbenog djela i izričaja - uvježbavanje timskog rada

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Prepoznati i imenovati zavičajnu narodnu glazbe Prepoznati i imenovati tradicijsko glazbalo svoga kraja ( tamburicu- dangubicu)

5.Način realizacije: Oblik: redovna nastava glazbene kulture Sudionici: učiteljica Ivana Radošević i učenici prvog (1. ) razreda Načini učenja (što rade učenici) :

- izražajnoi pažljivo slušati tradicijsku pjesmu( Vilo Velebita ) - prepoznati tradicijsko glazbalo iz svoga kraja prema zvuku i izgledu

Metode poučavanja (što rade učitelji): - planiranje i programiranje načina i redosljeda izvedbe i ostvarivanja postavljenih ciljeva.- pripremiti glazbene predloške za navedenu pjesmu

Trajanje izvedbe: tijekom mjeseca ožujka školske godine 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: nema predviđenih poteškoća

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: - opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa.

8.Odgovorne osobe: učiteljica i učenici prvog ( 1.) razreda

Kurikulumsko područje: DRUŠTVENO - HUMANISTIČKO

Page 15: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): prvi ( 1. )2.Cilj : - razvijati sposobnost uočavanja, promatranja i opisivanja promjena u neposrednom

okolišu i njihov utjecaj na život tijekom godišnjih doba - upoznati karakteristike godišnjih doba u svom zavičaju- poticanje učenika na istraživanje

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): - učenici će vlastitim aktivnostima: promatranjem, uočavanjem,opisivanjem spoznati i uočiti promjene nastale u neposrednom okolišu tijekom godišnjih doba

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)- poticanje znatiželje za otkrivanjem pojava u prirodi,, osvijestiti raznolikost i

međusobnu povezanost prirode i društvenog okružja

5.Način realizacije:Oblik: integrirani dani: JESEN, ZIMA, PROLJEĆE, LJETO( izvanučionička nastava )

Sudionici: učenici prvog razreda i učiteljica Ivana Radošević

Načini učenja (što rade učenici) :- šetnja u neposrednom okružju škole, mjestu- promatrati i opisivati promjene u prirodi godišnjih doba- promatranje, istraživanje, demonstracija, eko – likovne radionice, igra

Metode poučavanja (što rade učitelji): - pripremanje i osmišljavanje nastavnih matrijala za integrirani dan

* Trajanje izvedbe: JESEN - listopad 2015.

ZIMA – siječanj 2016.

PROLJEĆE – ožujak 2016.

LJETO – svibanj 2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: - 7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:

- usmeno, pismeno i likovno izražavanje učenika kroz izradu slikovnog kalendara prirode, analiza uratka i aktivno sudjelovanja u aktivnostima

8.Odgovorne osobe: učiteljica i učenici prvog ( 1.) razreda

Kurikulumsko područje: JEZIČNO – KOMUNIKACIJSKO

Page 16: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): prvi ( 1. )

2.Cilj : - usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom redovne nastave.

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

- postići da učenici koji imaju poteškoća kod usvajanja nastavnog gradiv( posebno početno čitanje i pisanje), sustavnim vježbanjem i ponavljanjem nadoknade sve propuste i da se tako asimiliraju u razrednu zajednicu i njezin tempo rada

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)- samostalno rješavanje nastavnih sadržaja- sigurnost

5.Način realizacije: Oblik: dopunska nastava Hrvatski jezik Sudionici:učiteljica prvog ( 1.)razreda Ivana Radošević i učenici koji pohađaju dopunsku

nastavu Načini učenja (što rade učenici):

- vježbanje i usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili na redovnoj nastavi

Metode poučavanja (što rade učitelji): - svakom učeniku posebno objasniti i rastumačiti gradivo te im sukladno tome davati određene zadatke i pitanja

- omogućiti da dijete kroz vježbu ovlada nastavnim sadržajem prema planu i programu

Trajanje izvedbe: svaki drugi tjedan jedan sat u tijeku dana za to predviđenim rasporedom tijekom cijele školske godine 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Trošak kopiranja nastavnih listića i potrebnih materijala za rad.

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: Usmena i pismena provjera učenika, uz opisno praćenje učenika

Page 17: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: JEZIČNO - KOMUNIKACIJSKO

1.Ciklus (razred): prvi ( 1. ) razred

2.Cilj : - upoznati učenike prvog ( 1.) razreda sa školskom i mjesnom knjižnicom, pravilima ponašanja i posudbe knjiga u knjižnici

- poticanje korištenja knjižničnih usluga, razvijati ljubav i potrebu za čitanjem kao i navike čitanja kao temelja informacijske pismenosti

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

- učenici će vlastitim radom i aktivnošću upoznati put publikacije od ulaska u knjižnicu do krajnjeg korisnika i osposobiti se da budu posrednici te i sami potiču na razvijanje navike čitanja i pismenost općenito

- upoznati školsku i gradsku knjižnicu i knjižničarku- upoznati učenike s lektirom za prvi razred- poticati važnost i vrijednost čitanja- razlikovanje knjižnice od knjižare

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

Nabrojati neka od najvažnijih prava i odgovornosti koje ima kao učenik i član školske i gradske knjižnice te se ponašati u skladu s njima

učenici će razviti i unaprijediti komunikaciju na materinskom jezku, izabrati i izražajno pročitati odabranu slikovnicu

učenici će procijeniti pročitano djelo i izreći će svoje mišljenje o njemu,obrazložit će i izraziti svoje dojmove u pisanom ili likovnom izričaju

razlikovat će knjižnicu od knjižare i pravilno oslovljavati ososobu koja radi u knjižnici ( knjižničarka )

5.Način realizacije:

Oblik: posjet školskoj i mjesnoj knjižnici ( izvanučionička nastava) Sudionici: učiteljica Ivana Radošević, učenici prvog ( 1. ) razreda, školska i mjesna

knjižničarka Načini učenja (što rade učenici):

- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima ponašanja i pridržavanju reda u knjižnici- uče kao posuđivati i vraćati knjige

Page 18: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

- upoznaju prava i odgovornosti koja imaju kao članovi knjižnice( pravo na posudbu i služenje knjižnicom, obvezu odgovornog postupanja s knjigom, vraćanje knjiga na vrijeme, poštivanje radnog vremena knjižnice)- uče pozdravljati i pravilno oslovljavati osobu koja radi u knjižnici, knjižničarku

Metode poučavanja (što rade učitelji): - učiteljica prezentira,pokazuje,objašnjava,organizira i analizira te provodi zajedno s knjižničarkama sve planirane aktivnosti,

- organizira posjete,prati učenike prilikom posjeta i surađuje s drugim ustanovama

Trajanje izvedbe: tijekom školske godine 2015./2016. rujan – listopad, siječanj

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: listići u boji i izrada fotaografija snimljenih tijekom posjeta knjižnici

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: -promatranje ponašanja, međusonnog ophođenja učenika te poštivanje pravilnika i

reda školske i mjesne knjižnice

3. Odgovorne osobe: učiteljica i učenici prvog ( 1. ) razreda

Kurikulumsko područje: MATEMATIČKO

Page 19: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): prvi (1.) 2.Cilj : rad s darovitim učenicima i onima koji pokazuju interes za produbljivanje znanja i rješavanje matematičkih problema

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):- razvijanje sposobnosti logičkog razmišljanja i zaključivanja, brzog i lakog izvođenja računskih operacija( zbrajanja ,oduzimanja, množenja i dijeljenja) analize i sinteze, kao i sposobnosti donošenja originalnih ideja i rješenja- produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području matematike- razvijanje logičkog mišljenja, sposobnosti rješavanja matematičkih problema te samostalnosti u radu

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)- preciznost, točnost i brzina u rješavanju zadataka- samostalno postavljanje i rješavanje logičkih zadataka

5.Način realizacije: Oblik: dodatna nastava iz matematike Sudionici: učiteljica prvog ( 1.) razreda Ivana Radošević i učenici koji pohađaju

dodatnu nastavu.

Načini učenja (što rade učenici): - individualiziranim pristupom, suradničkim učenjem, timskim radom- rješavanje zadataka za dodatnu nastavu iz redovnih učeničkih udžbenika i zasebnih zbirki zadataka za dodatnu nastavu

Metode poučavanja (što rade učitelji):

- pripremanje, osmišljavnje i izrada nastavnih listića, kvizova, križaljki, matematičkih igara i zavrzlama za nastavni proces.

Trajanje izvedbe: Svaki drugi tjedan jedan sat u tijeku dana za to predviđenim rasporedom tijekom cijele školske godine 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Trošak kopiranja nastavnih materijala potrebnih za rad

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: - sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih postignuća, uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja matematike.

- rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada uz daljnje poticanje razvoja darovitih učenika u skladu s interesima i sposobnostima

Page 20: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: MATEMATIČKO

1.Ciklus (razred): prvi ( 1. ) razred

2.Cilj : - usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom redovne nastave.

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

- pomoći učenicima koji imaju probleme u svladavanju redovnog nastavnog sadržaja i samostalnom rješavanju zadataka- poticati i razvijati matematičko mišljenje- razvijanje samostalnosti kod učenika

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)- samostalno riješiti nastavne sadržaje koji nisu bili usvojeni

5.Način realizacije: Oblik: dopunska nastava iz matematike Sudionici:

Učiteljica prvog ( 1.) razreda Ivana Radošević i učenici koji pohađaju dopunsku nastavu.

Načini učenja (što rade učenici): - vježbanje i usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili na redovnoj nastavi

Metode poučavanja (što rade učitelji): - svakom učeniku posebno objasniti i rastumačiti gradivo te im sukladno tome davati određene zadatke i pitanja

- omogućiti da dijete kroz vježbu ovlada nastavnim sadržajem prema planu i programu

Trajanje izvedbe: svaki drugi tjedan jedan sat u tijeku dana za to predviđenim rasporedom tijekom cijele školske godine 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: trošak umnožavanja potrebnih materijala za rad.

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: usmeni pismeno provjeravanje učenika uz opisno praćenje njihovog rada.

Kurikulumsko područje: DRUŠTVENO - HUMANISTIČKO

Page 21: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): prvi ( 1. ) razred2.Cilj :

- osvijestiti što dijete čini učenikom - spoznati osnovne prostorije u školi, upoznati djelatnike škole- osvijestiti i razvijati pravilan odnos prema školi te razvijati pravilan odnos prema djelatnicima škole i događajima vezanim za školu

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): - osposobljavanje učenika za snalaženje u prostorijama škole

- razvijati sposobnost promatranja, uočavanja, uspoređivanja i opisivanja- izgrađivati ugodno razredno okružje- njegovati kulturu ophođenja u školi i prema djelatnicima škole

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) samaostalno se snalazaiti u školi pravilno imenovati i oslovljavati djelatnike škole

5.Način realizacije: Oblik: izvanučionička nastava Sudionici: učiteljica Ivana Radošević , učenici prvog ( 1. ) razreda i djelatnici škole Načini učenja (što rade učenici):

- obilazak škole, razgledavanje i imenovanje prostora u njoj i izvan nje - upoznavanje i imenovanje djelatnika škole

Metode poučavanja (što rade učitelji):- učiteljica pokazuje,objašnjava,organizira posjete, prati učenike prilikom posjeta i surađuje s drugim djelatnicima

Trajanje izvedbe: mjesec rujan ( jedan školski sat )

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: - izrada fotografija nastalih tijekom provedbe projekta

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: - razgovor o stečenom znanju tijekom izvedbe izvanučioničke nastave

Odgovorne osobe: učiteljica i učenici prvoga ( 1. ) raz

Kurikulumsko područje: PRIRODOSLOVNO

Page 22: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): prvi ( 1. ) razred2.Cilj :

- osposobiti učenike za sigurno i samostalno kretanje prometnicama u svom mjestu pridržavajući se prometnih pravila

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):- učenici će prepoznati prometne oznake važne za sigurno i odgovorno sudjelovanje u

prometu

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) razumjeti potrebu poštovanja prometnih pravila; odgovorno sudjelovati u prometu kao

pješak ili vozač bicikla, prepoznati pravilno sudjelovanje u prometu biti osposobljen za prepoznavanje, procjenu i upravljanje rizicima i opasnostima u

različitim situacijama osposobiti se za sigurno i samostalno kretanje od kuće do škole

5.Način realizacije: Oblik: šetnja mjestom i sudjelovanje u prometu kao pješaci Sudionici: učiteljica Ivana Radošević i učenici prvog ( 1.)razreda Načini učenja (što rade učenici) :

- opisuju put od kuće do škole, odabiru najkraći i najsigurniji put od kuće do škole, zaključuju na koje opasnosti mogu naići na putu do škole

- ponašaju se u skladu s prometnim pravilima - odgovorno sudjelovati u prometu kao pješak ili vozač bicikla

Metode poučavanja (što rade učitelji): - vodi učenike od škole do raskrižja; objašnjava prometna pravila i znakove,

demonstrira ponašanje u prometnim situacijama, pazi na sigurnost učenika, daje

povratnu informaciju o uspješnosti

Trajanje izvedbe: mjesec studeni školske godine 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: vremenske neprilike

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: - primjena stečenog znanja u svakodnevnom životu.

Kurikulumsko područje: UMJETNIČKO PODRUČJE

1.Ciklus (razred): 1. – 4. razreda

Page 23: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

2.Cilj :- vježbanjem uz glazbu razvijati stvaralaštvo, ritmičnost, dinamičnost, harmoničnost,

ljepotu i izražajnost pkreta te pravilno držanje tijela

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): - uočavanje ljepote i funkcionalnosti pokreta i povećanje motivacije za vježbanjem- razvoj komunikacijskih vještina putem umjetničkog izraza- razvijanje pozitivnih crta ličnosti

4. Očekivani ishodi/postignuća (Učenik će moći):

Stjecanje iskustva nastupanja pred publikom što reultira jačanjem samopouzdanja i samosvijesti o vlastitim sposobnostima te mogućnost njihova razvoja daljnjim stvaralačkim aktivnostima.

5.Način realizacije: Oblik: izvannastavna aktivnost – RITMIKA Sudionici: Učiteljica Ivana Radošević i učenici od prvog do četvrtog ( 1. – 4. ) razreda

Načini učenja (što rade učenici):- upoznati glazbene predloške za ritmički izričaj, vokalni, instrumentalni i kako uz to primjenjivati zadanu koreografiju- osmisliti i pomoći u izradi plesnih kostima

Metode poučavanja (što rade učitelji):

pripremiti glazbene predloške za ritmički izričaj, osmisliti i pokazati koreografiju za izabranu skladbu, osmisliti i pomoći u izradi plesnih kostima

Trajanje izvedbe: Svaki tjedan po jedan školski sat, a prema potrebi i više, tijekom školske godine 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Troškovi mogu nastati prilikom izrade potrebnih kostima za scenske nastupe na školskim svečanostima

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:- usmena i pismena pohvala

- individualno opisno praćenje i vrednovanje rezultata rada kroz skupne nastupe na svečanostima u školi

8.Odgovorne osobe: učiteljica i učenici

Kurikulumsko područje: Jezično – komunikacijsko područje

Hrvatski jezik - dodatna nastava

Page 24: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): Treći ( III.)

2.Cilj 1. Stjecati dodatna i proširiti postojeća znanja iz hrvatskog jezika

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Razvijati jezično – komunikacijske sposobnosti Ostvarivati kraći samostalni govorni nastup Proširiti znanja hrvatskog jezika Razvijati maštovitost i kreativnost

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

- Bogatiti usmeni i pismeni izričaj- Poticati suradnju i timski rad- Postizati bolje i uspješnije rezultate

5. Način realizacije: Oblik: individualni i grupni oblik rada,timski rad, igra, Sudionici: učenici odličnih rezultata u redovitoj nastavi Načini učenja (što rade učenici)

- Rad u maloj grupi, samostalni rad,timski rad

Metode poučavanja (što rade učitelji): - Samostalno učenje- Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom

Trajanje izvedbe: 1 sat svaki drugi tjedan tijekom godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće:

- bilježnica, kreda, ploča, nastavni listići za dodatnu nastavu,dječji romani- knjižnica, Internet, Učilica, Cvrčkova vježbalica, fotokopirni aparat,papir

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:- Usmeno ispitivanje, sustavno praćenje učenikove samostalnosti, usmena

interpretacija, pismeni ispiti, zadaci objektivnog tipa,natjecanje unutar grupe

8.Odgovorne osobe: učiteljica Josipa Jurčić

Kurikulumsko područje: Matematičko područje

Matematika- dodatna nastava

Page 25: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): Treći( III.)

2.Cilj 1. Stjecati dodatna matematička znanja potrebna za razumijevanje svakodnevnog života

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): omogućiti rad po programima i sadržajima različite težine i složenosti s obzirom na

interes učenika te pristup različitim izvorima znanja razvijati samostalnost i točnost u računanju poticati interes za dodatnim sadržajima iz matematike

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

- Rješavati teže i složenije zadatke - Snalaziti se u novoj situaciji- Produbiti znanja iz matematike

5. Način realizacije: Oblik: individualni i grupni oblik rada,timski rad, igra, natjecanje Sudionici: učenici odličnih rezultata u redovitoj nastavi Načini učenja (što rade učenici)

- Rad u maloj grupi, samostalni rad,timski rad

Metode poučavanja (što rade učitelji): - Samostalno učenje- Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom

Trajanje izvedbe: 1 sat svaki drugi tjedan tijekom godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće:

- bilježnica, kreda, ploča, nastavni listići za dodatnu nastavu- Internet, Učilica, Cvrčkova vježbalica, fotokopirni aparat,papir

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:- Usmeno ispitivanje, pismeni ispiti, zadaci objektivnog tipa,natjecanje unutar grupe

8.Odgovorne osobe: učiteljica Josipa JurčićKurikulumsko područje: Jezično – komunikacijsko područje

Hrvatski jezik- dopunska nastava

1.Ciklus (razred): Treći(III.)

Page 26: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

2.Cilj 1. Naučiti ključne pojmove iz hrvatskog jezika koji nisu usvojeni u redovitom nastavnom programu

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Postizanje boljih rezultata iz hrvatskog jezika

Olakšati praćenje redovne nastave

Utvrđivanje stečenih znanja

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Učenici će sustići neusvojeno gradivo Tečnije čitati Prepoznavati imenice Uvježbati pisanje velikog slova

5.Način realizacije:

Oblik: individualni rad sa svakim učenikom Sudionici: učenici s poteškoćama iz hrvatskog jezika i učiteljica Načini učenja (što rade učenici)

- Rad u maloj grupi, individualni rad

Metode poučavanja (što rade učitelji): - Izravno poučavanje- Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom

Trajanje izvedbe: 1 sat svaki drugi tjedan tijekom godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće:

- čitanka i radna bilježnica,bilježnica, kreda, ploča, nastavni listići- Internet, Učilica, fotokopirni aparat,papir

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:- Usmeno ispitivanje, pismeni ispiti, zadaci objektivnog tipa

Kurikulumsko područje: Matematičko područje

Matematika- dopunska nastava

1.Ciklus (razred): Treći (III.)

Page 27: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

2.Cilj 1. Naučiti ključne pojmove iz matematike koji nisu usvojeni u redovitom nastavnom programu

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Postizanje boljih rezultata iz matematike

Olakšati praćenje redovne nastave

Utvrđivanje stečenih znanja

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Učenici će sustići neusvojeno gradivo Zbrajati i oduzimati do 100 Usvojiti tablicu množenja

5.Način realizacije:

Oblik: individualni rad sa svakim učenikom Sudionici: učenici s poteškoćama iz matematike i učiteljica Načini učenja (što rade učenici)

- Rad u maloj grupi, individualni rad

Metode poučavanja (što rade učitelji): - Izravno poučavanje- Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom

Trajanje izvedbe: 1 sat svaki drugi tjedan tijekom godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće:

- udžbenik i radna bilježnica,bilježnica, kreda, ploča, nastavni listići,didaktički štapići

- Internet, Učilica, fotokopirni aparat,papir

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:- Usmeno ispitivanje, pismeni ispiti, zadaci objektivnog tipa

Kurikulumsko područje: Prirodoslovno područje

Posjet zavičajnom muzeju ( Muzeju Like)

Page 28: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): Treći(III.)

2.Cilj 1. Razvijati svijest o očuvanju kulturno – povijesne baštine zavičaja

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Upoznati se s predmetima i običajima zavičaja Upoznati način življenja ljudi u prošlosti zavičaja Stvarati naviku posjećivanja kulturnim ustanovama Razvijati kulturu ponašanja u kulturnim ustanovama

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Proširivanje i produbljivanje znanja Poticanje pozitivnog stava prema kulturno – povijesnoj baštini Razvijanje interesa za zavičajnu baštinu

5.Način realizacije:

Oblik: izvanučionična nastava Sudionici: učenici trećeg razreda Načini učenja (što rade učenici)

- Neposredna stvarnost,razgovor, praktičnost, zornost

Metode poučavanja (što rade učitelji): - Izravno poučavanje i pokazivanje- Poučavanje vođenim razgovorom

Trajanje izvedbe: 2 sata u veljači

6.Potrebni resursi/moguće teškoće:

- Prijevoz učenika

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:- Razgovorom, plakatom

8.Odgovorne osobe: učiteljica Josipa Jurčić

Kurikulumsko područje: Jednodnevni izlet- Ekopark Krašograd, Zoološki vrt u Zagrebu

1.Ciklus (razred): 1. – 4. r.

Page 29: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

2.Cilj 1. Druženje, zabava, razvijanje kulture ponašanja u pojedinim situacijama, poticati usvajanje potrebnih kulturnih, uljudbenih, socijalnih, ekoloških, komunikacijskih znanja, navika i ponašanja

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

poticati istraživanje životinjskog svijeta i istraživačku radoznalost učenika utvrđivati znanja o selu i upoznavanje seoskog gospodarstva uvođenje u sistematiku životinja kroz njihove osnovne razlike te upoznavanje

razloga postojanja zooloških vrtova razvijanje ekološke svijesti razvijati kulturu slušanja; vježbati povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta

Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) upoznavati se s načinom života i rada ljudi, te izgledom i karakteristikama

seoskog dvorišta (kuća, okućnica, gospodarske zgrade) razvijati poštovanje prema prirodnoj, kulturnoj i društvenoj sredini te odgovoran

odnos prema okolišu; Pravilno se ponašati uočavati važnost provođenja slobodnog vremena u prirodi, druženju i sportskim

aktivnostima jer su bitne za razvoj našega tijela i očuvanje zdravlja, poštivanje pravila igre , suigrača i oprez u igri kada je prisutno mnogo djece

4.Način realizacije:

Oblik: Izlet Sudionici: učenici 1. do 4. r. Načini učenja (što rade učenici)

- Neposredna stvarnost, iskustveno spoznavanje okruženja

Metode poučavanja (što rade učitelji): - obilazak- upoznavanje s znamenitostima

Trajanje izvedbe: jedan dan

5.Potrebni resursi/moguće teškoće:

- prijevoz učenika autobusom , ponude Agencije, financiranje- roditelji

6.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:- Izložba fotografija

7.Odgovorne osobe: Učiteljice Ivana Radošević, Manda Uremović, Josipa Jurčić, Anka Milković

Page 30: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Umjetničko područje

Izvannastavna aktivnost- Mali pjevački zbor

1.Ciklus (razred): 1. – 4. razred

2.Cilj 1. Omogućiti uključivanje učenika koji pokazuju interes za glazbene aktivnosti

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Motivirati i zainteresirati učenike za usvajanje ličke i druge glazbene tematike Poticanje učenja na bavljenje glazbom u slobodno vrijeme Razvijati ljubav prema glazbi

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

Učenje i pjevanje ličkih i drugih pjesama Sviranje na udaraljkama Kreativnost u plesnim koreografijama

5.Način realizacije:

Oblik: frontalni i grupni oblik rada Sudionici: učenici 1. – 4. Načini učenja (što rade učenici)

- Slušanje pjesama- Zborno pjevanje- Sinkronizacija pjesme i pokreta

Metode poučavanja (što rade učitelji): - Pripremanje učenika za nastupe na priredbama

Trajanje izvedbe: 1 sat tjedno tijekom godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Udaraljke, CD player

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:

- Nastupima,izvješćima na stranici škole

Page 31: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

8.Odgovorne osobe: učiteljica Josipa Jurčić

Kurikulumsko područje: Društveno – humanističko područje

Projekt – Radujmo se blagdanima!!!

Page 32: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): Treći (III.)

2.Cilj 1. Upoznati i obilježiti običaje Božića i Uskrsa

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Razvijati spoznaju o obilježavanju blagdana Naučiti važnost blagdana za naš kraj Razvijati moralne vrednote obitelji Upoznavanje smisla i vlastite kulturne baštine s težištem na lokalnoj tradiciji

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

Izraditi prigodne suvenire,uporabne i ukrasne predmete Osvijestiti važnost vlastitog rada Razvijati zajedništvo i suradnju Uočiti važnost obitelji,zajedništva,praštanja i darivanja

5.Način realizacije:

Oblik: integrirana nastava,timski rad, radionice Sudionici: učenici 3. razreda Načini učenja (što rade učenici)

- Izrađuju ukrasne predmete- Darivaju bližnje- Uče se timskom i suradničkom radu

Metode poučavanja (što rade učitelji): - Pripremanje materijala za rad,izrada oglednih primjera,

Trajanje izvedbe: 4sata( 2 za Božić,2 za Uskrs)

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Prirodni materijali,iskoristivi otpad( papir, staklo, plastika)

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:

- Razredna izložba, izvješćima na stranici škole

Kurikulumsko područje: Prirodoslovno područje

Stazama Velebita

Page 33: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): 1. – 8. r.

2.Cilj 1. Upoznati ljepote i ekološke raznovrsnosti Velebita

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

razvijanje ljubavi prema zavičaju produbljivanje i proširivanje nastavnih sadržaja stjecanjem novih spoznaja na

terenu razvijanje ekološke svijesti poticanje pustolovnog i istraživačkog duha prema nepoznatom i različitom

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Učenici će prepoznati karakteristike zavičaja Snalaziti se u prirodi Pravilno se ponašati Spoznati važnost pojedinih znamenitosti

5.Način realizacije:

Oblik: terenska nastava Sudionici: učenici 1. do 8. Načini učenja (što rade učenici)

- Neposredna stvarnost, iskustveno spoznavanje okruženja

Metode poučavanja (što rade učitelji): - obilazak- upoznavanje s znamenitostima Velebita

Trajanje izvedbe: jedan dan

6.Potrebni resursi/moguće teškoće:

- prijevoz

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:- Izložba fotografija

8.Odgovorne osobe: razrednici od 1. do 8. Razreda

Page 34: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Matematičko

1.Ciklus (razred):četvrti ( 4. ) razred

2.Cilj : - usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom redovne nastave.

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Page 35: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

- pomoći učenicima koji imaju probleme u svladavanju redovnog nastavnog sadržaja i samostalnom rješavanju zadataka- poticati i razvijati matematičko mišljenje- razvijanje samostalnosti kod učenika

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)- samostalno riješiti nastavne sadržaje koji nisu bili usvojeni

5.Način realizacije: Oblik: dopunska nastava iz matematike Sudionici:

Učiteljica četvrtog ( 4.) razreda i učenici koji pohađaju dopunsku nastavu.

Načini učenja (što rade učenici): - vježbanje i usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili na redovnoj nastavi

Metode poučavanja (što rade učitelji): - svakom učeniku posebno objasniti i rastumačiti gradivo te im sukladno tome davati određene zadatke i pitanja

- omogućiti da dijete kroz vježbu ovlada nastavnim sadržajem prema planu i programu

Trajanje izvedbe: svaki drugi tjedan jedan sat u tijeku dana za to predviđenim rasporedom tijekom cijele školske godine 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: trošak umnožavanja potrebnih materijala za rad.

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: usmeni pismeno provjeravanje učenika uz opisno praćenje njihovog rada.

8.Odgovorne osobe: učiteljica i učenici

Kurikulumsko područje: Matematičko

1.Ciklus (razred): četvrti (4.) 2.Cilj : rad s darovitim učenicima i onima koji pokazuju interes za produbljivanje znanja i rješavanje matematičkih problema

Page 36: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):- razvijanje sposobnosti logičkog razmišljanja i zaključivanja, brzog i lakog izvođenja računskih operacija( zbrajanja ,oduzimanja, množenja i dijeljenja) analize i sinteze, kao i sposobnosti donošenja originalnih ideja i rješenja- produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području matematike- razvijanje logičkog mišljenja, sposobnosti rješavanja matematičkih problema te samostalnosti u radu

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)- preciznost, točnost i brzina u rješavanju zadataka- samostalno postavljanje i rješavanje logičkih zadataka

5.Način realizacije: Oblik: dodatna nastava iz matematike Sudionici: učiteljica četvrtog ( 4.) razreda i učenici koji pohađaju dodatnu nastavu.

Načini učenja (što rade učenici): - individualiziranim pristupom, suradničkim učenjem, timskim radom- rješavanje zadataka za dodatnu nastavu iz redovnih učeničkih udžbenika i zasebnih zbirki zadataka za dodatnu nastavu

Metode poučavanja (što rade učitelji):

- pripremanje, osmišljavnje i izrada nastavnih listića, kvizova, križaljki, matematičkih igara i zavrzlama za nastavni proces.

Trajanje izvedbe: Svaki drugi tjedan jedan sat u tijeku dana za to predviđenim rasporedom tijekom cijele školske godine 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Trošak kopiranja nastavnih materijala potrebnih za rad

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: - sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih postignuća, uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja matematike.

- rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada uz daljnje poticanje razvoja darovitih učenika u skladu s interesima i sposobnostima

8.Odgovorne osobe: učiteljica, učenici

Page 37: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Jezično – komunikacijsko

1.Ciklus (razred): četvrti ( 4. )

2.Cilj : - usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom redovne nastave.

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Page 38: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

postići da učenici koji imaju poteškoća kod usvajanja nastavnog gradiva, vježbanjem i ponavljanjem nadoknade sve propuste i da se tako asimiliraju u razrednu zajednicu i njezin tempo rada.

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)- samostalno rješavanje nastavnih sadržaja- sigurnost

5.Način realizacije: Oblik: dopunska nastava hrvatski jezik Sudionici: učenici i učiteljica četvrtog (4.) razreda Načini učenja (što rade učenici):

- vježbanje i usvajanje nastavnih sadržaja 1. – 4. razreda koje učenici nisu usvojili na redovnoj nastavi

Metode poučavanja (što rade učitelji): - svakom učeniku posebno objasniti i rastumačiti gradivo te im sukladno tome davati određene zadatke i pitanja

- omogućiti da dijete kroz vježbu ovlada nastavnim sadržajem prema planu i programu

Trajanje izvedbe: svaki drugi tjedan jedan sat u tijeku dana za to predviđenim rasporedom tijekom cijele školske godine 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Trošak kopiranja nastavnih listića i potrebnih materijala za rad.

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: Usmena i pismena provjera učenika, uz opisno praćenje učenika

Kurikulumsko područje: Jezično - komunikacijsko

1.Ciklus (razred): četvrti ( 4. ) razred2.Cilj : poticati i usavršavati znanje i aktivnosti darovite djece3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Page 39: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

- rad s darovitim učenicima i onima koji pokazuju interes za produbljivanje znanja o hrvatskom jeziku

- razvijanje jezične pismenosti, stjecanje jezične kulture

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)- primjena vrednota hrvatskog jezika u svakodnevnom životu

5.Način realizacije: Oblik: dodatna nastava hrvatskog jezika Sudionici: učiteljica i učenici četvrtog razreda Načini učenja (što rade učenici) :

rješavanje nastavnih materijala iz drugih vježbenica i udžbenika kroz samostalni i skupni oblik rada uz stalno vodstvo i poticaj učiteljice

Metode poučavanja (što rade učitelji):

pripremanje, osmišljavnje i izrada nastavnih listića, kvizova, križaljki, jezičnih igara i zavrzlama za nastavni proces.

Trajanje izvedbe: Svaki drugi tjedan jedan sat u tijeku dana rasporedom predviđen kroz cijelu školsku godinu 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: troškovi mogu nastati prilikom umnožavanja materijala radnih zadataka ili ispitnih pitanja za učenike .

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:proširivanje vlastitih spoznaja, bogaćenje rječnika, ovladavanje vrednotama govornog jezika.

Kurikulumsko područje: Cvjećarska grupa

1.Ciklus (razred): 1. – 4. razred

2.Cilj: Poticanje želje za uređenjem okoliša, školskog vrta.

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Page 40: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Osposobljavanje učenike za sadnju biljaka i izradu cvjetnih slika, uočavanje glavnih dijelova biljaka, upoznavanje s ekologijom i održivim razvojem.

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)- samostalno voditi brigu o cvijeću- upoznati se s pojedinim vrstama cvijeća

5.Način realizacije: Oblik: cvjećarska grupa, grupni rad Sudionici: učenici od 1. - 4. razreda Načini učenja (što rade učenici):

- sadnjua biljka u školskom vrtu i unutar školske zgrade (holu škole) Metode poučavanja (što rade učitelji):

Pripremanje i objašnjavanje načina sadnje biljaka i rada u vrtu. ●Trajanje izvedbe:

Jedan sat tjedno tijekom školske godine 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Materijalni resursi: Biljke, zemlja, alat za rad u vrtu

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:Individualno praćenje učenika, izrada slika od suhog cvijeća za školsku izložbu i analiza rada

8.Odgovorne osobe: učiteljica četvrtog razreda (4.) Ankica Milković

Page 41: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

PREDMETNA NASTAVA

Kurikulumsko područje: Jezično-komunikacijsko

1. Ciklus (razred): 6.

2. Cilj 1. Velebit u hrvatskom pjesništvu

3. Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Page 42: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Razvijanje sposobnosti istraživačkog rada, izlaganja i prezentiranja. Razvijati pjesnički

sluh, ljubav prema zavičaju, zavičajnim pjesmama.

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)Upoznati pjesme o Velebitu hrvatskih pjesnika kroz povijest. Razvijati sposobnost istraživačkog rada, vrednovanja književnog djela. Razvijati sposobnost obrazlaganja usustavljivanja, komentiranja

Način realizacije:

Oblik: redovna nastava hrvatskoga jezika

Sudionici: učenici, učiteljica

Načini učenja (što rade učenici)

Učenici će istraživati. Objediniti pjesme hrvatskih pjesnika o Velebitu. Prezentirati

pjesnike, njihov život i rad.

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Metodom usmenog izlaganja, istraživanja, upućivanja na literaturu razviti svijest

kod učenika o ljepoti pjesničkog izražavanja. Organizirati rad skupina koje će

raditi na tome.

Trajanje izvedbe: studeni - ožujak

5. Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi: učenici, učiteljica

Materijalni resursi: razna literatura, Internet stranice, katalozi knjižnica.

Moguće poteškoće: nema poteškoća

6. Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:

Vrednovanje uradaka.

7. Odgovorne osobe: učenici, učiteljica

Page 43: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Jezično-komunikacijsko

1. Ciklus (razred): 7.

2. Cilj 1. Legende o Velebitu

3. Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Page 44: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Naučiti kako se pretražuje knjižni fond u školskoj knjižnici, naučiti prikupljati podatke iz različitih izvora, vrednovati prikupljene podatke s obzirom na sadržaj.

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

Uočiti razliku između mita i legende

Odabrati legende koje će prezentirati

Izraditi plakat

5. Način realizacije:

Oblik: redovita nastava hrvatskoga jezika

Sudionici: učenici, učiteljica

Načini učenja (što rade učenici)

Učenici će pretraživati knjižni fond školske knjižnice, koristiti se internetskim stranicama, naučiti vrednovati sadržaje. Prezentirati svoj rad.

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Metodom usmenog izlaganja voditi učenike u izvođenju zadatka, pratiti rad

učenika i usmjeravati ih kako bi ostvarili cilj zadatka.

Trajanje izvedbe: veljača

6. Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi: učenici, učiteljica

Materijalni resursi: stručna literatura, Internet stranice

Moguće poteškoće: nema poteškoća

7. Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:

Vrednovanje učeničkih uradaka, mišljenje učenika o načinu rada.

Kurikulumsko područje: Jezično-komunikacijsko

8. Ciklus (razred): 6.

2. Cilj 1. Razvijanje vještina i sposobnosti gramatičkog mišljenja, usmenog, pisanog i vizualnog komuniciranja u interpersonalnim i interkulturalnim situacijama osobnog i javnog života.

Page 45: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

3. Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): Dodatni program proširuje i produbljuje znanja što su ih učenici stekli kroz

obrazovni program. Njime se postiže razvijanje leksičkih,fonetskih,gramatičkih i književnih znanja.

Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:

Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom na dodatnoj razini osnovnoškolskog

obrazovanja.

Način realizacije:

Oblik: dodatna nastava hrvatskoga jezika

Sudionici: učenici, učiteljica

Načini učenja (što rade učenici)

Učenici rješavaju složene zadatke, provjeravaju točnost i ispravnost rada. Vježbaju

uz pomoć zbirki zadataka i testova s prijašnjih natjecanja.

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Metodom usmenog izlaganja , metodom pisanja usmjeravati učenike u

rješavanju zadataka. Pomagati učenicima u samostalnom radu, poticati ih

i motivirati za daljnji rad.

Trajanje izvedbe: tijekom školske godine ( 1 sat tjedno)

4. Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi: učenici, učiteljica

Materijalni resursi: udžbenik, ploča, kreda, bilježnica, zbirke zadataka, testovi s prijašnjih natjecanja,

gramatika, pravopis i dr.

Moguće poteškoće: nema poteškoća

5. Način praćenja i provjere ishoda/postignuća

Debata, diskusija, kritika, provjera.

Page 46: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

8. Odgovorne osobe: učenici, učiteljica

Kurikulumsko područje: Jezično-komunikacijsko

1.Ciklus (razred): 7.

2. Cilj 1. Razvijanje vještina i sposobnosti gramatičkog mišljenja, usmenog, pisanog i

Page 47: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

vizualnog komuniciranja u interpersonalnim i interkulturalnim situacijama osobnog i javnog života.

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): Dodatni program proširuje i produbljuje znanja što su ih učenici stekli kroz

obrazovni program. Njime se postiže razvijanje leksičkih,fonetskih,gramatičkih i književnih znanja.

Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:

Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom na dodatnoj razini osnovnoškolskog

obrazovanja.

Način realizacije:

Oblik: dodatna nastava hrvatskoga jezika

Sudionici: učenici, učiteljica

Načini učenja (što rade učenici)

Učenici rješavaju složene zadatke, provjeravaju točnost i ispravnost rada. Vježbaju

uz pomoć zbirki zadataka i testova s prijašnjih natjecanja.

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Metodom usmenog izlaganja , metodom pisanja usmjeravati učenike u

rješavanju zadataka. Pomagati učenicima u samostalnom radu, poticati ih

i motivirati za daljnji rad.

Trajanje izvedbe: tijekom školske godine ( 1 sat tjedno)

4.Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi: učenici, učiteljica

Materijalni resursi: udžbenik, ploča, kreda, bilježnica, zbirke zadataka, testovi s prijašnjih natjecanja,

gramatika, pravopis i dr.

Moguće poteškoće: nema poteškoća

Page 48: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

5.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća

Debata, diskusija, kritika, provjera.

6. Odgovorne osobe: učenici, učiteljica

Kurikulumsko područje: Jezično komunikacijsko

Page 49: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): 6.

2.Cilj 1. Pomoć učenicima koji zbog slabog predznanja ili bilo kojeg drugog razloga nisu usvojili određeno nastavno gradivo. Razvijati pozitivan odnos prema jeziku.Razvijati vještine usmenog i pisanog komuniciranja.

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): Pomoći učenicima da ovladaju znanjem iz hrvatskog jezika. Na taj način će postići

bolje rezultate u redovnoj nastavi.

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Učenici će sustići neusvojeno gradivo kako bi mogli pratiti redovnu nastavu.

5.Način realizacije:

Oblik: dopunska nastava hrvatskoga jezika

Sudionici: učenici, učiteljica

Načini učenja (što rade učenici)

Učenici rješavaju zadatke, iz gradiva koje nisu usvojili

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Metodom usmenog izlaganja , metodom pisanja usmjeravati učenike u

rješavanju zadataka. Pomagati učenicima u samostalnom radu, poticati ih

i motivirati za daljnji rad.

Trajanje izvedbe: tijekom školske godine ( 1 sat tjedno)

6. Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi: učenici, učiteljica

Materijalni resursi: udžbenik, ploča, kreda, bilježnica..

Moguće poteškoće: teškoće pri svladavanju određenog gradiva

7. Način praćenja i provjere ishoda/postignuća

Page 50: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Pismena i usmena provjera znanja..

8. Odgovorne osobe: učenici, učiteljica

Kurikulumsko područje: Jezično komunikacijsko

Page 51: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred) 7.

2.Cilj 1. Pomoć učenicima koji zbog slabog predznanja ili bilo kojeg drugog razloga nisu usvojili određeno nastavno gradivo. Razvijati pozitivan odnos prema jeziku.Razvijati vještine usmenog i pisanog komuniciranja.

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): Pomoći učenicima da ovladaju znanjem iz hrvatskog jezika. Na taj način će postići

bolje rezultate u redovnoj nastavi.

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Učenici će sustići neusvojeno gradivo kako bi mogli pratiti redovnu nastavu.

5.Način realizacije:

Oblik: dopunska nastava hrvatskoga jezika

Sudionici: učenici, učiteljica

Načini učenja (što rade učenici)

Učenici rješavaju zadatke, iz gradiva koje nisu usvojili

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Metodom usmenog izlaganja , metodom pisanja usmjeravati učenike u

rješavanju zadataka. Pomagati učenicima u samostalnom radu, poticati ih

i motivirati za daljnji rad.

Trajanje izvedbe: tijekom školske godine ( 1 sat tjedno)

6.Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi: učenici, učiteljica

Materijalni resursi: udžbenik, ploča, kreda, bilježnica..

Moguće poteškoće: teškoće pri svladavanju određenog gradiva

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća

Page 52: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Pismena i usmena provjera znanja..

8. Odgovorne osobe: učenici, učiteljica

Kurikulumsko područje: Jezično komunikacijsko

1.Ciklus (razred): 1.-4. Cilj 1. Poticati maštu i stvaralaštvo, međusobnu komunikaciju i suradnju,

razvijati govorne i izražajne sposobnosti i vještine. Razvijanje čitateljskih

interesa.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenici će razviti sposobnosti izražavanja osjećaja i doživljaja. Razvit će

samopouzdanja i sigurnosti u vlastito umijeće.

Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

Učenici će se osloboditi u govoru i pokretu i biti sigurni u sebe i svoje potencijale.

Učenici će razviti sposobnost prema literarnom izričaju i scenskoj izvedbi.

Način realizacije:

Oblik: izvannastavna aktivnost( Literarno dramsko recitatorska skupina)

Sudionici: učenici, učiteljica

Načini učenja (što rade učenici)

Učenici će pisati pjesme i sastavke. Čitati po ulogama primjerene igrokaze.

Čitati književne tekstove, osmišljavati scenografiju. Izvoditi igrokaze uz pokret.

Izrađivati scenske rekvizite i kostime.

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Metodom usmenog izlaganja i demonstracije pomagati učenicima u radu, poticati

ih i motivirati za daljnji rad.

Page 53: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Trajanje izvedbe: tijekom školske godine ( 1 sat tjedno)

2.Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi:učenici, učiteljica

Materijalni resursi: bilježnica, umjetnički tekstovi, hamer papir, tkanina, razni

rekviziti.

Moguće poteškoće: nedostatak materijalnih sredstava.

3.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća

Obilježavanje važnijih događaja tijekom školske godine.

4. Odgovorne osobe: učenici, učiteljica, ravnateljica.

1.Ciklus (razred): 5. I 8.

Page 54: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

2.Cilj 1. Pomoć učenicima koji zbog slabog predznanja ili bilo kojeg drugog razloga nisu usvojili određeno nastavno gradivo. Razvijati pozitivan odnos prema jeziku.Razvijati vještine usmenog i pisanog komuniciranja.

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): Pomoći učenicima da ovladaju znanjem iz hrvatskog jezika. Na taj način će postići

bolje rezultate u redovnoj nastavi.

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Učenici će sustići neusvojeno gradivo kako bi mogli pratiti redovnu nastavu.

5.Način realizacije:

Oblik: dopunska nastava hrvatskoga jezika

Sudionici: učenici, učiteljica

Načini učenja (što rade učenici)

Učenici rješavaju zadatke, iz gradiva koje nisu usvojili

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Metodom usmenog izlaganja , metodom pisanja usmjeravati učenike u

rješavanju zadataka. Pomagati učenicima u samostalnom radu, poticati ih

i motivirati za daljnji rad.

Trajanje izvedbe: tijekom školske godine ( 1 sat tjedno)

8. Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi: učenici, učiteljica

Materijalni resursi: udžbenik, ploča, kreda, bilježnica..

Moguće poteškoće: teškoće pri svladavanju određenog gradiva

9. Način praćenja i provjere ishoda/postignuća

Pismena i usmena provjera znanja..

Page 55: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

8. Odgovorne osobe: učenici, učiteljica

Kurikulumsko područje: Jezično-komunikacijsko

1.Ciklus (razred): 5. I 8.

2. Cilj 1. Razvijanje vještina i sposobnosti gramatičkog mišljenja, usmenog, pisanog i vizualnog komuniciranja u interpersonalnim i interkulturalnim situacijama osobnog i javnog života.

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): Dodatni program proširuje i produbljuje znanja što su ih učenici stekli kroz

obrazovni program. Njime se postiže razvijanje leksičkih,fonetskih,gramatičkih i književnih znanja.

Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:

Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom na dodatnoj razini osnovnoškolskog

obrazovanja.

Način realizacije:

Oblik: dodatna nastava hrvatskoga jezika

Sudionici: učenici, učiteljica

Načini učenja (što rade učenici)

Učenici rješavaju složene zadatke, provjeravaju točnost i ispravnost rada. Vježbaju

uz pomoć zbirki zadataka i testova s prijašnjih natjecanja.

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Metodom usmenog izlaganja , metodom pisanja usmjeravati učenike u

rješavanju zadataka. Pomagati učenicima u samostalnom radu, poticati ih

i motivirati za daljnji rad.

Trajanje izvedbe: tijekom školske godine ( 1 sat tjedno)

Page 56: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

4.Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi: učenici, učiteljica

Materijalni resursi: udžbenik, ploča, kreda, bilježnica, zbirke zadataka, testovi s prijašnjih natjecanja,

gramatika, pravopis i dr.

Moguće poteškoće: nema poteškoća

5.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća

Debata, diskusija, kritika, provjera.

6. Odgovorne osobe: učenici, učiteljica

Page 57: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Jezično- komunikacijsko

1.Ciklus (razred): 8.2.Cilj 1. Napisati putopis od Perušića preko Krasna do Zavižana3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Kroz razgovor uočen interes učenika i roditelja za učenjem o svojem užem zavičaju, zavičajnom govoru i kulturi svojega kraja.

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Opisati i zamijetiti ljepote svoga zavičaja, uočiti osobitosti putopisa , upoznati kulturu

življenja,stanovništvo i specifičnosti Velebita

5.Način realizacije:

Oblik: terenska nastava hrvatskoga jezika Sudionici: učenici, učiteljica hrvatskog jezika Načini učenja (što rade učenici): Učenici 8. razreda bilježe i uočavaju specifičnosti

prijeđenog kraja (stanovništvo, biljke, životinje, način života) i pišu putopis Metode poučavanja (što rade učitelji): Učiteljica hrvatskog će metodom

demonstracije voditi učenike u izvođenju zadataka, upoznati učenike s putopisnom vrstom, upozoravati učenike na stvari koje trebaju uočiti, koordinirati rad između svih učenika na nastavi hrvatskog jezika te odabrati najbolje uratke i izraditi pano zajedno s učenicima

Trajanje izvedbe: tijekom školske godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Ljudski resursi: učiteljica hrvatskog jezika, učeniciMaterijalni resursi: cijena terenske nastaveMoguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: samovrednovanje učenika i učitelja, mišljenje članova Učiteljskog vijeća8.Odgovorne osobe: svi sudionici

Page 58: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Jezično- komunikacijsko

1.Ciklus (razred): 5.2.Cilj 1. Stvaralački prepričati zadanu bajku ( Jozo Vrkić: Hrvatske bajke), tema Velebit3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Kroz razgovor uočen interes učenika i roditelja za učenjem o svojem užem zavičaju, zavičajnom govoru i kulturi svojega kraja.

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Opisati i zamijetiti ljepote svoga zavičaja,naučiti stvaralački prepričavati kroz svijet

bajki , upoznati kulturu življenja,stanovništvo i specifičnosti Velebita kroz svijet bajki

5.Način realizacije:

Oblik: redovna nastava hrvatskoga jezika Sudionici: učenici, učiteljica hrvatskog jezika Načini učenja (što rade učenici): Učenici 5. razreda bilježe i uočavaju specifičnosti

bajke, uče razliku između stvaralačkog i doslovnog prepričavanja,uočavaju osobitosti Velebita, stvaralački prepričavaju

Metode poučavanja (što rade učitelji): Učiteljica hrvatskog će metodom demonstracije voditi učenike u izvođenju zadataka,upoznati učenike sa svijetom hrvatske bajke i Jozom Vrkićem, potaknuti učenike da uoče razliku između stvaralačkog i doslovnog prepričavanja, upozoravati učenike na stvari koje trebaju uočiti, koordinirati rad između svih učenika na nastavi hrvatskog jezika te odabrati najbolje uratke i izraditi pano zajedno s učenicima

Trajanje izvedbe: tijekom školske godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Ljudski resursi: učiteljica hrvatskog jezika, učeniciMaterijalni resursi: trošak hamer papira i fotografijeMoguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: samovrednovanje učenika i učitelja, mišljenje članova Učiteljskog vijeća8.Odgovorne osobe: svi sudionici

Page 59: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Jezično- komunikacijsko

1.Ciklus (razred): 5.-8. Literarno dramsko recitatorska skupina2.Cilj 1. Razviti senzibilitet učenika za pisano stvaralaštvo, razviti sposobnost izražajnog čitanja, govorenja, ponašanja na sceni, scenskog nastupa i dječje igre. Poticati kreativnost kod učenika.3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Kroz razgovor uočen interes učenika za ovom izvannastavnom aktivnošću4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Naučiti izražajno čitati, samostalno kreativno pisati i osmišljavati scenske nastupe,slati i

sudjelovati na raznim natječajima.

5.Način realizacije:

Oblik: izvannastavna aktivnost za učenike od 5. do 8. razreda Sudionici: učenici, učiteljica hrvatskog jezika Načini učenja (što rade učenici):pišu literarne uratke, glume i čitaju zadane

tekstove igrokaze i pjesme, sudjeluju u kulturnom i javnom životu Škole i mjesta Metode poučavanja (što rade učitelji): Učiteljica hrvatskog će metodom

demonstracije, razgovora voditi učenike kroz osmišljene aktivnosti. Trajanje izvedbe: tijekom školske godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Ljudski resursi: učiteljica hrvatskog jezika, učeniciMaterijalni resursi: troškovi izrade kostimaMoguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: samovrednovanje učenika i učitelja, mišljenje članova Učiteljskog vijeća8.Odgovorne osobe: svi sudionici

Page 60: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša

1.Ciklus (razred): 5.-8. Međunarodna Eko škola2.Cilj 1. Razviti ekološku svijest učenika i djelatnika škole, ugraditi odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj u cjelokupan život Škole, osposobiti učenike za sudjelovanje u projektima: „ Od ploda do stola“, „Vrt- međugeneracijske učionica za održivi razvoj“3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Kroz razgovor i provedene ankete uočen interes učenika i lokalne zajednice 4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Aktivo sudjelovati u izradi školskog vrta, sadnji sadnica, prepoznati i naučiti te podučiti

lokalno stanovništvo o dobrobiti za zdravlje ljekovitog bilja,sakupljati ljekovito bilje i izrađivati proizvode od istih.

5.Način realizacije:

Oblik: izvannastavna aktivnost za učenike od 5. do 8. razreda Sudionici: učenici,pedagoginja Sandra Turina Miočić, lokalno stanovništvo, učitelji Načini učenja (što rade učenici):proučavaju, istražuju, sade, beru, izrađuju

proizvode Metode poučavanja (što rade učitelji): Učiteljica će metodom demonstracije,

razgovora voditi učenike kroz osmišljene aktivnosti. Trajanje izvedbe: tijekom školske godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Ljudski resursi: pedagoginja, učenici, učitelji, vanjski suradniciMaterijalni resursi: troškovi potrebni za realizaciju projekataMoguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: samovrednovanje učenika i učitelja, mišljenje lokalne zajednice8.Odgovorne osobe: svi sudionici

Page 61: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Osobni i socijalni razvoj, Školski preventivni program

1.Ciklus (razred): 1.-8. razreda2.Cilj 1. Razviti odgovoran odnos prema vlastitom životu i zdravlju. Razviti socijalne vještine, osjećaj zajedništva, odgovornost i humanost. Potaknuti učenike na samostalno korištenje različitih medija, izgraditi vlastite stavove, pomagati vršnjacima,učiti raspravljati o zadanoj temi i aktivno sudjelovati 3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Razviti svijest o negativnim učincima sredstava ovisnosti na zdravlje i život mladog čovjeka. Razviti kritički pristup informacijama, suradnja, poticati na uvažavanje različitosti, korisno provođenje slobodnog vremena.

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Učenici će razumjeti, moći objasniti i upotrijebiti naučene koncepte u svakodnevnom

životu

5.Način realizacije:

Oblik: radionice, projekti Sudionici: učenici, pedagoginja, vanjski suradnici Načini učenja (što rade učenici): Aktivno sudjelovanje učenika u radionicama,

istraživanjima na zadanu temu, izrada plakata Metode poučavanja (što rade učitelji):surađuju sa svim suradnicima, pripremaju

materijale Trajanje izvedbe: tijekom školske godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Ljudski resursi: pedagoginja, učeniciMaterijalni resursi:trošak radionicaMoguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: samovrednovanje učenika i učitelja, mišljenje članova Učiteljskog vijeća8.Odgovorne osobe: svi sudionici

Page 62: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Jezično-komunikacijsko

1.Ciklus:zainteresirani učenici od petog do osmog razreda

2.Cilj:upoznavanje sa različitim temama vezanim za život društva i pojedinca

3.Obrazloženje cilj:kroz upoznavanje i informiranje učenika o različitim pojavama i problemima društva i pojedinca razviti njihovu sposobnost razmišljanja i kritičkog prosuđivanja,raspravljanja i argumentiranja,razvijati svijest o društveno aktualnim temama

4.Očekivani ishodi:kritičko prosuđivanje,raspravljanje,argumentiranje

5.Način realizacije:

Oblik:izvannastavna aktivnost:Psiho-grupa

Sudionici:učiteljica i zainteresirani učenici od petog do osmog razreda

Načini učenja:prikupljanje informacija o određenim temama,njihovo prezentiranje,raspravljanje,debatiranje

Metode učenja:slušanje,gledanje,prikupljanje infirmacija,raspravljanje

Trajanje izvedbe:jedan sat u tjednu predviđen za izvannastavnu aktivnost Psiho-grupa

6.Potrebni resursi:materijali,slike,filmovi...

7.Odgovorne osobe:učiteljica Slavica Jerković i učenici

Page 63: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje:jezično-komunikacijsko

1.Ciklus:5.,6.,7., i 8.razred

2.Cilj: utvrđivanje i proširivanje nastavnih sadržaja

3.Obrazloženje cilja: za učenike koji uspješno svladavaju nastavne sadržaje i pokazuju interes za dodatno učenje engleskog jezika, potrebno je pripremiti dodatne sadržaje, aktivnosti i zanimljivosti te ih pripremiti za natjecanje iz engleskog jezika.

4.Očekivani ishodi/postignuća: prošireno znanje, razvijene sposobnosti uočavanja mišljenja, zaključivanja i kreativnog učenja.

5.Način realizacije:

Oblik: dodatna nastava engleskog jezika

Sudionici: učiteljica Slavica Jerković i učenici od petog do osmog razreda

Način učenja: vježbanje i usvajanje nastavnih sadržaja

Metode učenja: čitanje, pisanje, slušanje

Trajanje izvedbe: jedan sat u tjednu predviđen za realizaciju dodatne nastave

6.Potrebni resursi: materijali kojima raspolaže učiteljica engleskog jezika

7.Način praćenja: usmena i pismena provjera učenika

8.Odgovorne osobe: učiteljica i učenici

Page 64: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Društveno – humanističko

1. Ciklus (razred): 5.-8.2. Cilj 1. Upoznati učenike s najvažnijim događajima i osobama iz prošlosti njihovog zavičaja.3. Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Uočen interes učenika i njihovih roditelja za učenjem o svome užem zavičaju.4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

5. razred : opisati rutu i važnost rimske ceste koja je išla preko Velebita, a prolazila je i kroz područje općine Perušić.

6. razred : usvojiti osnovne podatke o uskocima i njihovoj ulozi u hrvatsko-turskim ratovima.

7. razred : prezentirati ulogu Velebita kao čestog motiva u buđenju nacionalnog duha u vremenu hrvatskog narodnog preporoda.

8. razred : biti upoznati s detaljima Velebitskog ustanka.5. Način realizacije:

Oblik: redovna nastava povijesti. Sudionici: učenici, učitelj povijesti. Način učenja (što rade učenici): Učenici 5. r. će izraditi plakat sa zemljovidom i osnovnim

pojmovima o rimskoj cesti preko Velebita. Učenici 6. r. će napisati referat na temu Uskoka. Učenici 7. razreda će istražiti tematiku Velebita u hrvatskom narodnom preporodu i izložiti seminarski rad na tu temu. Učenici 8. r. će napisati referat na temu Velebitski ustanak.

Metode poučavanja (što rade učitelji): Učitelj povijesti će metodom usmenog izlaganja: pripovijedanja i objašnjavanja, pripremiti učenike za samostalan rad na: plakatima, seminarima i referatu. Pomagati učenicima u otklanjanju nejasnoća.

Trajanje izvedbe: prosinac, svibanj, lipanj.6. Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi: učitelj povijesti, roditelji.Materijalni resursi: pisani izvori prikupljeni i školskoj ili mjesnoj knjižnici, računala s pristupom Internetu, hamer papir i flomaster, pisač, fotokopirni papir ili običan papir i olovka.Moguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa.

7. Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: vrednovanje učeničkih radova, opisno i brojčano ocjenjivanje.

8. Odgovorne osobe: svi sudionici, ravnateljica.

Page 65: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Društveno – humanističko

1.Ciklus (razred): 5.-8.

2.Cilj 1. Upoznati Velebit kao najveću i najdužu planinu RH

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Produbiti interes učenika i njihovih roditelja o planini Velebit

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

Učenici će moći točno odrediti smještaj i geografski položaj planine velebit, izradit će tematsku kartu s ucrtanim topografskim znakovima i kretati se po terenu po zadanom azimutu.

5.Način realizacije:

Oblik: redovna nastava geografije i izvannastavna aktivnost Mladi geografi Sudionici: učenici, učitelj geografije, pedagoginja Način učenja (što rade učenici): Izlazak na teren, izrada karte u zadanom vremenu, ucrati

topografske znakove, preračunavati udaljenost i na kraju sve podatke objediniti na web- stranici škole

Metode poučavanja (što rade učitelji): Učitelj geografije će metodom usmenog izlaganja: pripovijedanja i objašnjavanja, pripremiti učenike za samostalan rad na izradi karata

Trajanje izvedbe: tijekom godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi: učitelj geografije, roditelji, pedagoginjaMaterijalni resursi:topografska karta Velebita, udžbenici, dodatna literatura, internetMoguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa.

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: razvijanje istraživačkog rada, upoznavanje ostalih učenika, nagrađivanje najboljeg uratka

8.Odgovorne osobe: svi sudionici, ravnateljica.

Page 66: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: UMJETNIČKO

1. Ciklus (razred): likovna skupina 5. razred

2. Cilj 1. upoznati učenike s prirodnim obilježljima Velebita s posebnim naglaskom na

bogatstvo flore

3. Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

kroz razgovor zainteresirati učenike i roditelje za istraživanje i prikupljanje podataka o

planini Velebit

motivirati učenike za prikupljanje podataka o Velebitskom botaničkom vrtu

uočiti vrijednost zaštićenih biljnih vrsta na Velebitu

poticati učenike na njegovanje i očuvanje bogatstva flore

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

tijekom školske godine učenici će prikupljati podatke vezane uz Velebit i njegovo

bogatstvo flore

prikupljenu građu učenici će skupiti u jednu cjelinu

prema prikupljenim podacima učenici će kroz likovno izražavanje međusobno

surađivati i slikati biljne vrste Velebita

pri završetku slikanja učenici će uz pomoć učiteljice izraditi vlastiti botanički vrt; na

plakatu će biti poslagani učenički radovi ispod kojih će biti napisana pojedina biljna

vrsta

suradnjom učenika na radionici težiti ka zajedništvu i međusobnim poštivanjem

5. Način realizacije:

Oblik: radionica, individualni rad, grupni rad

Sudionici: učenici, učiteljica, roditelji, učitelji koji također istražuju prirodne

posebnosti Velebita

Načini učenja (što rade učenici):

istražuju

prikupljaju podatke

bilježe

slikaju

izrađuju plakat

Page 67: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Metode poučavanja (što radi učiteljica):

motivira učenike

upućuje učenike na načine prikupljanja podataka

istražuje i prikuplja podatke zajedno s učenicima

pomaže učenicima pri osmišljavanju i izradi plakata

potiče učenike na zajedništvo i suradnju

Trajanje izvedbe: šk. god. 2015./2016.

6. Potrebni resursi/moguće teškoće:

ljudski resursi: učiteljica, učitelji sudionici, školska pedagoginja, ravnateljica

materijalni resursi: pisani i slikovni materijali, računalo s pristupom

internetu, pisač u boji, fotokopirni aparat (A4 format)

moguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa, poteškoće u suradnji

sudionika

7. Načini praćenja i provjere ishoda/postignuća:

Učenici 5. razreda će istraživati i prikupljati podatke o prirodnim posebnostima Velebita i

Velebitskom botaničkom vrtu kako bi mogli izraditi slikoviti prikaz botaničkog vrta, ali i

upozorili na očuvanje zaštićenih biljnih vrsta.

8. Odgovorne osobe: učiteljica, ravnateljica, roditelji, učenici

Kurikulumsko područje: UMJETNIČKO

1. Ciklus (razred): likovna skupina 8. razred

Page 68: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

2. Cilj: upoznati učenike s prirodnim obilježljima i strogim rezervatima planine Velebit

3. Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

kroz razgovor zainteresirati učenike i roditelje za istraživanje i prikupljanje podataka o

planini Velebit

motivirati učenike za prikupljanje slikovnih prikaza strogih rezervata prirode

(Hajdučki i Rožanski kukovi)

poticati razumijevanje vizualno - likovnog jezika

razvijati vještine potrebne za likovno oblikovanje i izražavanje

poticati na kreativnost, likovnu nadarenost i zajednički rad

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

tijekom školske godine učenici će prikupljati podatke vezane uz Velebit i njegovih

strogih rezervata prirode

prikupljenu građu učenici će skupiti u jednu cjelinu

prema prikupljenim podacima učenici će kroz grafičku tehniku linoreza izraditi

Hajdučke i Rožanske kukove

5. Način realizacije:

Oblik: radionica, individualni rad, grupni rad

Sudionici: učenici, učiteljica, roditelji, učitelji koji također istražuju prirodne

posebnosti Velebita i strogih rezervata prirode

Načini učenja (što rade učenici):

istražuju

prikupljaju podatke

izrađuju

Metode poučavanja (što radi učiteljica):

motivira učenike

upućuje učenike na načine prikupljanja podataka

istražuje i prikuplja podatke zajedno s učenicima

potiče učenike na zajedništvo i suradnju

Trajanje izvedbe: šk. god. 2015./2016.

6. Potrebni resursi/moguće teškoće:

Page 69: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

ljudski resursi: učiteljica, učitelji sudionici, školska pedagoginja, ravnateljica

materijalni resursi: pisani i slikovni materijali, računalo s pristupom

internetu, pisač u boji, fotokopirni aparat (A4 format)

moguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa, poteškoće u suradnji

sudionika

7. Načini praćenja i provjere ishoda/postignuća:

Učenici 8. razreda će istraživati i prikupljati podatke o strogim rezervatima prirode na

Velebitu kako bi grafičkom tehnikom linoreza izradili Hajdučke i Rožanske kukove te time

upoznali ostale učenike sa značenjem strogih rezervata.

8. Odgovorne osobe: učiteljica, ravnateljica, roditelji, učenici

Kurikulumsko područje: UMJETNIČKO

1. Ciklus (razred): glazbena skupina 5. - 8. razreda

2. Cilj 1. poticati i pripremiti učenike na samostalno izvođenje putem javnog nastupa

Page 70: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

3. Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

motivirati učenike i roditelje za prikupljanje podataka o pjesmama u kojima je opjevan

Velebit

usmjeravati učenike na poštivanje i prenošenje narodnih običaja, plesova i pjesama

razvijati osjećaj za melodiju i ritam

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

tijekom školske godine učenici će sudjelovati u prikupljanju i odabiru pjesama

učenici će zajedno s učiteljicom analizirati, ispisati tekst pjesme i naučiti pjevati jednu

pjesmu (npr. Vila Velebita) te napraviti popis ostalih pjesama

nakon usavršavanja pjevanja pjesme, učenici će otpjevati pjesmu pred ostatkom

učenika u školi

5. Način realizacije:

Oblik: individualni rad, grupni rad

Sudionici: učenici, učiteljica, roditelji

Načini učenja (što rade učenici):

istražuju

prikupljaju pjesme

pišu popis pjesama

analiziraju i ispisuju tekst pjesme

pjevaju

Metode poučavanja (što radi učitelj):

motivira i daje smjernice učenicima

istražuje i prikuplja podatke zajedno s učenicima

pomaže učenicima pri analizi i pisanju teksta pjesme

potiče učenike na zajedništvo i suradnju

Trajanje izvedbe: šk. god. 2015./2016.

Kurikulumsko područje: Matematičko

Page 71: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): 6.-8.

2.Cilj 1. Svladavanje kraćeg i bržeg računanja s prirodnim, racionalnim i realnim brojevima

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Uočen slab interes iz matematika kod pojedinih učenika

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

Samostalno izračunati računske operacije

5.Način realizacije:

Oblik: dopunska nastava matematike Sudionici: učenici, učitelj matematike Način učenja (što rade učenici): Učenici će samostalno povezivati računske operacije Metode poučavanja (što rade učitelji): Učitelj matematike će metodom usmenog

izlaganja: pripovijedanja i objašnjavanja, pripremiti učenike za samostalan rad . Trajanje izvedbe: tijekom godine

6.Potrebni resursi/moguće teškoće:

Ljudski resursi: učitelj matematike, učeniciMaterijalni resursi: udžbenik, ploča, kredaMoguće teškoće:

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: vrednovanje učeničkih radova, opisno i brojčano ocjenjivanje.

8.Odgovorne osobe: svi sudionici

KURIKULUMSKO PODRUČJE: PRIRODOSLOVNO

Page 72: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): 5. – 8.

2.Cilj 1. Izraditi brošuru o autohtonim vrstama biljaka Velebita

3.Obrazloženje cilja(povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK)

Kroz razgovor uočen interes učenika i roditelja za učenje o zavičaju.

4.Očekivani ishodi/ postignuća: (Učenik će moći)

5. razred – na uočenim biljkama učenik će moći ucrtati i označiti organe biljaka

6. razred – učenici će spoznati vrijednosti prirode te razvijati ekološku svijest, prepoznati otrovne i ljekovite biljke Velebita ( izrada herbarija)

7. razred – razvijati ljubav prema prirodi, potaknuti učenike na eventualne akcije sprječavanja uništenja okoliša – prirode, prepoznat stupnjeve onečišćenja okoliša

8. razred – opisati i objasniti proces razmnožavanja biljaka (oprašivanje i oplodnja), navesti načine razmnožavanja i značaj širenja biljaka na Velebitu

5. Način realizacije:

- Oblik: redovita nastava biologije.

- Sudionici: učenici i učitelj prirode i biologije

- Načini učenja(što rade učenici): Učenici će prikupljati podatke vezane uz određene teme, prikupljene podatke će prezentirati putem plakata, referata i herbarija

- Metode poučavanja(što radi učitelj): Učitelj prirode i biologije će metodom demonstracije i razgovora voditi učenike kroz izvođenje zadataka, koordinirati rad među učenicima.

- Trajanje izvedbe: aktivnosti traju tijekom cijele školske godine

Kurikulumsko područje: Tehničko i informatičko

1.Ciklus (razred): 5. – 8.

Page 73: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

2.Cilj 1. Djelotvorno naučiti upotrebljavati računala i biti sposobni primjenjivati osnovne zamisli algoritamskoga načina razmišljanja u rješavanju svakodnevnih problema. Razviti interes za svakodnevno stjecanje novih spoznaja. Razvijati kritičko mišljenje kroz analizu sadržaja pronađenog na internetu. Naučiti upotrebljavati namjenske programe za crtanje, pisanje, multimedije i rad na mreži.3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Osposobljavanje učenika za rad s osnovnim programima koji će im biti potrebni u daljnjem školovanju.

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) 5. razred: prepoznati osnovne dijelove računala, unositi tekst u računalo i organizirati ga

u stupce u programu za pisanje MS Word, ispisati dokument iz programa za pisanje, upoznati se s programom za programiranje Small Basic;

6. razred: umetati slike u tekst u programima MS Word i MS Publisher, izvoditi razne operacije s podatcima i datotekama, napisati jednostavnije naredbe u programu Small Basic, objasniti svrhu i način povezivanja računala, opisati vrste multimedije i različite načine upravljanja multimedijom;

7. razred: pronalaziti slike na Internetu i spremati ih na tvrdi disk računala, izvoditi osnovne radnje u proračunskim tablicama, izvoditi složenije programske radnje u programu Small Basic;

8. razred: objaviti dokument na web mjestu, izvoditi osnovne programske naredbe u programu Python, izraditi bazu podataka i izvoditi operacije nad tom bazom;

5.Način realizacije: Oblik: redovita nastava informatike. Sudionici: učenici, učitelj informatike Načini učenja (što rade učenici): Učenici 5. r. će unositi tekst u računalo i primjeniti

različita oblikovanja teksta(Word), . Učenici 7. r. će pronalaziti odgovarajuće slike na Internetu i spremati ih na tvrdi disk računala. U programu Small Basic upisuju jednostavne naredbe i promatraju izlaz koda. Učenici 6. r. će ih umetati u tekst (Word / Publisher). Raditi različite operacije nad datotekama. Upoznati se s multimedijom i izvoditi jednostavne radnje. Učenici 8. r. će znati objavljivati sadržaj na internetu. Izraditi jednostavnu bazu podataka. Naučiti upisivati jednostavne naredbe u programu Python.

Metode poučavanja (što rade učitelji): Učitelj informatike će izvoditi nastavu kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja

Trajanje izvedbe: dva sata tjedno tijekom školske godine 2015./2016.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Ljudski resursi: učitelj informatike, učenici;Materijalni resursi: računalo s pristupom Internetu, pisač u boji, boja za pisač, fotokopirni papir (A4 format);Moguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa.

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima.8.Odgovorne osobe: svi sudionici, ravnateljica.

Page 74: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Kurikulumsko područje: Tehničko i informatičko

1.Ciklus (razred): 5. – 8.2.Cilj 1. Izraditi brošuru informativnog karaktera o Velebitu3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Uočen interes učenika za učenjem o prirodnim znamenitostima svoga kraja i roditelja u provedenim anketama prethodne nastavne godine.

4. Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) 5. razred: unositi tekst u računalo i organizirati ga u stupce u programu za pisanje MS

Word, ispisati dokument iz programa za pisanje; 6. razred: umetati slike u tekst u programima MS Word i MS Publisher, dizajnirati

brošuru; 7. razred: pronalaziti slike na Internetu i spremati ih na tvrdi disk računala; 8. razred: objaviti dokument na web mjestu Škole.

5.Način realizacije: Oblik: izborna nastava informatike. Sudionici: učenici, učitelj informatike (Pave Delač) Načini učenja (što rade učenici): Učenici 5. r. će unositi tekst u računalo o Velebitu

prikupljen od učenika 7. razreda i organitizati ga u stupce (Word). Učenici 7. r. će pronalaziti odgovarajuće slike i tekstove na Internetu i spremati ih na tvrdi disk računala. Učenici 6. r. će ih umetati u tekst (Word / Publisher) te dizajnirati brošuru od prikupljenih podataka. Nakon toga će učenici 5.r. ispisati dokument, a učenici 8. r. objaviti brošuru na školskim internetskim stranicama.

Metode poučavanja (što rade učitelji): Učitelj informatike (Pave Delač) će metodom demonstracije voditi učenike u izvođenju zadataka i koordinirati rad između svih učenika od 5. do 8. r. na nastavi informatike.

Trajanje izvedbe: travanj, svibanj, lipanj.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: Ljudski resursi: učitelj informatike (Pave Delač);Materijalni resursi: računalo s pristupom Internetu, pisač u boji, boja za pisač, fotokopirni papir (A4 format);Moguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa, poteškoće u suradnji učenika različitih razrednih odjela.

Page 75: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: samovrednovanje učenika i učitelja, mišljenje članova Učiteljskog vijeća i lokalne zajednice o finalnom proizvodu – brošuri, vrednovanje praktičnih računalnih vježbi učenika na nastavi informatike.8.Odgovorne osobe: učenici, učitelj informatike (Pave Delač).

Kurikulumsko područje – Tehničko i informatičko

Page 76: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred): 5.-8. razreda2.Cilj 1. Razviti osjećaj prema tehničkim tvorevinama i pomagalima u cilju unapređenja razvoja tehnike (tehnologije). Razviti socijalne vještine, osjećaj zajedništva, odgovornost u individualnom i grupnom radu. Potaknuti učenike na samostalan rad uz korištenje alata i pomagala, pomagati vršnjacima, učiti kroz razvoj tehnike i biti u njenom toku razvoja kao i raspravljati o zadanoj temi te aktivno sudjelovati 3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Razviti svijest o racionalnom korištenju energije (i njenoj proizvodnji), njenoj primjeni kao i negativnim učincima na zdravlje i život mladog čovjeka. Primijeniti proizvodnju energije na snagu vjetra.

Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:) Učenici će razumjeti, moći objasniti i znati izraditi model (školski model) elektrane na

vjetar.

4.Način realizacije:

Oblik: radionice, projekti Sudionici: učenici, pedagoginja, vanjski suradnici Načini učenja (što rade učenici): Aktivno sudjelovanje učenika u radionicama, izrada

modela elektrane na vjetar. Metode poučavanja (što rade učitelji): surađuju sa svim suradnicima, pripremaju

materijale Trajanje izvedbe: tijekom školske godine

5.Potrebni resursi/moguće teškoće: Ljudski resursi: učenici, pogonski elektro inženjeriMaterijalni resursi:trošak radionicaMoguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa

6.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: samovrednovanje učenika i učitelja, mišljenje članova Učiteljskog vijeća7.Odgovorne osobe: svi sudionici

Kurikulumsko područje: Tjelesno i zdravstveno područje

Page 77: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

1.Ciklus (razred):4-8 razred 2.Cilj: Poticanje zdravog načina provođenja slobodnog vremena

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):- Razvoj zdravstvene kulture

- Razvoj vještine sudjelovanja kao tima

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)-izvodit određene taktičko-tehničke elemente nogometne igre

5. Način realizacije: Oblik: individualni i grupni oblik rada,timski rad, igra, Sudionici: učenici i učenice od 4-8 razreda Načini učenja (što rade učenici)

- izvođenje motoričkih gibanja - tehnički elementi ,vježbe tehnike nogometne igre - taktički elmenti, vježbe taktike nogometne igre

Metode poučavanja (što rade učitelji): - analitička metoda - sintetička metoda

Trajanje izvedbe: 1 sat svaki utorak u tjednu

6.Potrebni resursi/moguće teškoće: - 10 nogometnih lopti- dresovi- markirne majice- sportska dvorana sa grijanjem

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:Provjera tehničko-taktičkih elemenata putem određenih vježbi

8.Odgovorne osobe: Ivan Kolak,prof

Kurikulumsko područje: Tjelesno zdravstveno

Page 78: os-perusic.skole.hros-perusic.skole.hr/upload/os-perusic/images/static3/761/... · Web view- učenici upoznaju školsku i gradsku knjižnicu i knjižnu građu, razgovaraju o pravilima

Aktivnost i/ili program: „Šahovska grupa“

Izvannastavna aktivnost

1.Ciklus (razred): 1.-8.

2.Cilj 1. Upoznati učenike s osnovnim znanjima iz teorije i prakse šahovske igre.

3.Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Djelovati na razvoj određenih karakternih osobina ličnosti kao što su upornost, odgovornost i kritičnost, te psihičkih osobina kao što su pažnja, mašta, pamćenje i mišljenje.

4.Očekivani ishodi/postignuća: (Učenik će moći:)

- razumjeti osnovne šahovske pojmove i kretanja i vrijednost figura- upoznati se pravilima sportskog ponašanja i notacijom šahovskih poteza- usvojiti osnovna načela taktike- kombinirati jednostavne šahovske pozicije i otvaranja- ocjenjivati složenije pozicije- misliti i zaključivati logički: analiza, sinteza, uspoređivanje, zaključivanje, uopćavanje- koristiti raspoloživu stručnu literaturu- koristiti računalo i šahovske programe

5.Način realizacije:

Oblik: izvannastavna aktivnost. Sudionici: učenici, voditelj izvannastavne aktivnosti Jakov Krolo. Metode poučavanja (što rade učitelji): Voditelj aktivnosti planira, organizira i vodi rad

učenika metodom usmenog obrazlaganja, razgovora, demonstracije i praktičnim radom (igra)

Trajanje izvedbe: tijekom čitave školske godine jedan sat tjedno.

6.Potrebni resursi/moguće teškoće:

Materijalni resursi: šahovske ploče, figure, satovi, literatura (oko 500 kuna)Moguće teškoće: nedostatak materijalnih resursa.

7.Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: vrednovanje učeničkih postignuća, opisno ocjenjivanje.

8.Odgovorne osobe: svi sudionici, ravnateljica.