of 2 /2
TELEFON Školsko natjecanje 2007 Srednjoškolska skupina – 1. podskupina Mirko i Slavko često razgovaraju na telefon. Ponekad Slavko tijekom razgovora poželi Mirku reći telefonski broj neke treće osobe, kojeg onda Mirko zapiše na komad papira. Slavko govori Mirku broj kao niz znamenaka. Jednom kad su se njih dvojica igrali kod Mirka, Slavko je na papirićima primijetio da Mirko sve telefonske brojeve piše u istom obliku tj. da uvijek piše crtice na istim mjestima. Sljedeći put kad je tijekom razgovora Slavko govorio broj Mirku, rekao mu je "Znam točno kako ćeš zapisati taj broj". Napišite program koji određuje kako će Mirko zapisati broj na papir, ako je poznat oblik u kojem piše brojeve te niz znamenaka koji mu je rekao Slavko. Ulazni podaci U prvom redu nalazi se niz znakova koji predstavlja oblik u kojem Mirko piše brojeve. Niz će sadržavati najviše 20 znakova, a svaki znak će biti ili malo slovo 'x' ili crtica '-'. Svaki znak 'x' predstavlja jednu znamenku. U drugom redu nalazi se niz znamenaka (barem jedna) koje je Slavko rekao Mirku, bez razmaka. Broj znamenaka u telefonskom broju uvijek će biti jednak broju znakova 'x' u zadanom obliku broja. Izlazni podaci U prvi i jedini red ispišite telefonski broj kakvim ga Mirko zapiše na papir. Primjeri test podataka ulaz xxxx-xxx 4846370 izlaz 4846-370 ulaz x--x--x 123 izlaz 1--2--3 ulaz xxx-xxx- 222333 izlaz 222-333-

Zadaci sa školskih, županijskih i državnih natjecanja zadaci sa... · TELEFON Školsko natjecanje 2007 Srednjoškolska skupina – 1. podskupina Mirko i Slavko često razgovaraju

  • Author
    others

  • View
    16

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Zadaci sa školskih, županijskih i državnih natjecanja zadaci sa... · TELEFON Školsko...

Page 1: Zadaci sa školskih, županijskih i državnih natjecanja zadaci sa... · TELEFON Školsko natjecanje 2007 Srednjoškolska skupina – 1. podskupina Mirko i Slavko često razgovaraju

TTEELLEEFFOONN

ŠŠkkooll sskkoo nnaatt jj eeccaannjjee 22000077 SSrreeddnnjjoošškkooll sskkaa sskkuuppiinnaa –– 11 .. ppooddsskkuuppiinnaa

Mirko i Slavko često razgovaraju na telefon. Ponekad Slavko tijekom razgovora poželi Mirku reći telefonski broj neke treće osobe, kojeg onda Mirko zapiše na komad papira. Slavko govori Mirku broj kao niz znamenaka.

Jednom kad su se njih dvojica igrali kod Mirka, Slavko je na papirićima primijetio da Mirko sve telefonske brojeve piše u istom obliku tj. da uvijek piše crtice na istim mjestima. Sljedeći put kad je tijekom razgovora Slavko govorio broj Mirku, rekao mu je "Znam točno kako ćeš zapisati taj broj".

Napišite program koji određuje kako će Mirko zapisati broj na papir, ako je poznat oblik u kojem piše brojeve te niz znamenaka koji mu je rekao Slavko.

UUllaazznnii ppooddaaccii

U prvom redu nalazi se niz znakova koji predstavlja oblik u kojem Mirko piše brojeve. Niz će sadržavati najviše 20 znakova, a svaki znak će biti ili malo slovo 'x' ili crtica '-'. Svaki znak 'x' predstavlja jednu znamenku.

U drugom redu nalazi se niz znamenaka (barem jedna) koje je Slavko rekao Mirku, bez razmaka.

Broj znamenaka u telefonskom broju uvijek će biti jednak broju znakova 'x' u zadanom obliku broja.

IIzzllaazznnii ppooddaaccii

U prvi i jedini red ispišite telefonski broj kakvim ga Mirko zapiše na papir.

PPrriimmjjeerrii tteesstt ppooddaattaakkaa

ulaz xxxx-xxx 4846370 izlaz 4846-370

ulaz x--x--x 123 izlaz 1--2--3

ulaz xxx-xxx- 222333 izlaz 222-333-

Page 2: Zadaci sa školskih, županijskih i državnih natjecanja zadaci sa... · TELEFON Školsko natjecanje 2007 Srednjoškolska skupina – 1. podskupina Mirko i Slavko često razgovaraju

DOMENE

Županijsko natjecanje 2001. Srednjoškolska skupina, I. podskupina

Mali Mirko jako voli surfati Internetom i posjećivati razne web stranice zanimljivog sadržaja. Njegov prijatelj Slavko tada obično sjedi u fotelji s masnim rukama umočenima u hamper čipsa, gleda Mirka kako surfa, ne razumije ništa što se događa na ekranu, ali povremeno postavi neko pitanje. Kako bismo vjerno dočarali atmosferu, ekskluzivno objavljujemo transkript njihovog jučerašnjeg razgovora.

Mirko: "Gle! Teletubbies kostimi u online prodaji. Baš su slatki! Ubost ću si ovaj ljubičasti." Slavko: "Fuj, odvratno! Koje domene najčešće posjećuješ?" Mirko: "Bit ću glavni u vrtiću! Ti nešto pričaš?" Slavko: "Operi si uši. Koje domene najčešće posjećuješ?" Mirko: "Aha to. Evo ti fajl s adresama pa si pogledaj, vidiš da nemam vremena za gluposti." Slavko: "Fajl? Šta je to fajl?" I tako je Slavko dobio hrpu adresa koje je Mirko posjetio i odlučio napraviti popis domena koje

su bile najčešće posjećene. Napravite program koji će pomoći Slavku odrediti najčešće posjećene domene kao i broj

posjeta svakoj od njih.

Ulazni podaci U prvom retku ulazne datoteke nalazi se prirodni broj N, 1 ≤ N ≤ 100, broj adresa. U svakom od sljedećih N redaka nalazi se po jedna adresa u, za ovu priliku, pojednostavljenom

obliku. Sve adrese u datoteci će zadovoljavati sljedeća pravila. Adresa može počinjati prefiksom 'http://' koji nije obavezan. Nakon toga dolazi jedna ili više

riječi međusobno odvojene točkom. Taj dio predstavlja ime računala. Nakon toga može doći putanja koja također nije obavezna. Putanja se sastoji od znaka '/' poslije kojeg dolazi jedna ili više riječi također međusobno odvojene znakom '/'. Svaka riječ je niz od jednog ili više slova engleske abecede (a-z).

Ime domene je zadnja riječ u imenu računala i sastoji se od najviše tri znaka. Ukupni broj znakova u adresi će biti manji ili jednak od 50.

Izlazni podaci

U prvi redak izlazne datoteke treba zapisati broj posjeta najčešće posjećenoj domeni (ili više njih). U drugi redak treba zapisati sve različite najčešće posjećene domene u bilo kojem redoslijedu.

Svake dvije susjedne riječi odvojite s po jednim razmakom.

Test primjeri

DOMENE.IN 3 www.hr/www com http://abc.def.net DOMENE.OUT 1 com hr net

DOMENE.IN 4 http://abc.def http://abc.def.ghi def.ghi/abc http://mir.ko.slav.ko.xyz DOMENE.OUT 2 ghi

DOMENE.IN 5 com/put1/put2 http://def.exe moj.tata.exe/put nesto.bat http://moja.mama.com DOMENE.OUT 2 exe com