of 11 /11
Zadaci (magnetski krug) Zadaci (magnetski krug) Dino Cindrić 1.A

Magnetizam- zadaci

Embed Size (px)

Text of Magnetizam- zadaci

Page 1: Magnetizam- zadaci

Zadaci (magnetski krug)Zadaci (magnetski krug)

Dino Cindrić 1.A

Page 2: Magnetizam- zadaci

Zadatak 32. str 213.Zadatak 32. str 213.Za magnetski krug prema slici je zadano: srednja

duljina silnica l=58 cm uz zračni raspor l0=0,5mm, magnetska indukcija B=1T, jakost magnetskog polja u zračnom rasporu H0=800000 A/m, a za čelik je µr=2666, µ0=1,256*10-6 H/m.

Izračunajte magnetomotornu silu Θ.

Page 3: Magnetizam- zadaci

?

10*256,1

2666

800000

1

10*5,05,0

58,058

60

0

30

=

=

=

===

==

m

H

m

AH

TB

mmml

mcml

r

µ

µ

m

AH

BH

A

lH

čelik

rčelik

o

64,298

2666*10*256,1

1

*

400

10*5,0*800000*

60

0

300

=

==

=Θ==Θ

µµ

A

lHlH FeFe

2,573

58,0*64,29810*5,0*800000** 300

=Θ+=+=Θ −

Page 4: Magnetizam- zadaci

Zadatak 34. str 214.Zadatak 34. str 214.Za magnetski krug prema slici je zadano: srednja duljina silnica

l=30 cm uz zračni raspor l0=2mm i presjek S=80 cm2, namotano je N=200 zavoja, magnetski tok je 0,003 Wb. Jezgra je od lijevanog željeza (rel. Perm. 1030).

Izračunajte magnetomotornu silu, struju te magnetski otpor u jezgri i zračnom rasporu.

Page 5: Magnetizam- zadaci

m

H

Wb

N

mcmS

mmml

mcml

r

60

242

30

10*256,1

1030

003,0

200

10*8080

10*22

3,030

=

==Φ=

==

====

µ

µ

m

ABH

TBS

BSB

879,29856610*256,1

375,0

375,010*80

003,0*

60

0

4

===

=

=Φ==Φ

µ

A

lHlH

m

AH

BH

FeFeO

Fe

rFe

095,684

3,0*87,28910*2*879,298566

87,289

1030*10*256,1

375,0

30

60

=Θ+=+=Θ

=

==

−µµ

Nastavak na sljedećem slajdu.

Page 6: Magnetizam- zadaci

AN

INI 420475,3200

095,684 ==Θ==Θ

Wb

AR

S

lR

Wb

AR

S

lR

m

m

mFe

rFem

586,199044

)10*80(*10*256,1

10*2

0756,28987

)10*80(*1030*10*256,1

3,0

0

46

3

0

00

460

=

==

=

==

−−

−−

µ

µµ

Page 7: Magnetizam- zadaci

Zadatak 19. str. 212.Zadatak 19. str. 212.Na homogeni željezni torus relativne

permeabilnosti 510, presjeka 12,56cm2, srednje duljine silnica 36cm, ravnomjerno je namotano 450 zavoja. Ako kroz zavoje protječe struja jakosti 2A, izračunajte jakost magnetskog polja i magnetski tok u torusu.

Page 8: Magnetizam- zadaci

?,

2

36,036

450

10*56,1256,12

510242

=Φ=

===

==

=−

H

AI

mcml

N

mcmS

TB

l

NI

lB r

6014,1

36,0

245051010256,1 6

0

=

⋅⋅⋅⋅=⋅=Θ⋅= −µµµ

m

AH

BH

H

B

r

2500

51010256,1

6014,16

0

=

⋅⋅=== −µµ

µ

mWbWb

SB

2002,0

1056,12*6014,1* 4

==Φ⋅==Φ −

Page 9: Magnetizam- zadaci

Zadatak 22. str. 213.Zadatak 22. str. 213.Zavojnica s 350 zavoja namotana je na prsten od dinamo

čelika srednjeg promjera 25 cm i presjeka 2cm2. Ako kroz njega teče struja 4,5 A, izračunajte jakost magnetskog polja, magnetsku indukciju uz rel. perm. 580, magnetomotornu silu magnetski tok i magnetski otpor.

Page 10: Magnetizam- zadaci

?,,,,

580

5,4

1022

25,025

350

242

.

=ΦΘ

==

⋅==

===

m

r

sr

RBH

AI

mcmS

mcmD

N

µ

mrl

mD

r

sr

srsr

78539816,0125,022

125,02

.

..

=⋅==

==

ππ

Srednja duljina magnetskih silnica

TB

HBH

B

m

A

l

NIH

r

46,1

35,2005580104

35,2005785308163,0

5,4350

70

=

⋅⋅⋅===

=⋅==

−πµµµ

Page 11: Magnetizam- zadaci

Wb

AR

S

lR

AzNI

WbWb

SB

m

rom

6

46

4

1039,5

10*2*580*10*256,1

785398,0

15755,4*350

292000292,0

10*2*46,1*

⋅=

==

===Θ

==Φ==Φ

−−

µµ

µ

Magnetski otpor se izračunava iz tzv. gradbenih karakterstika materijala, a to su srednja duljina silnica, relativna permeabilnost materijala te poprečni presjek materijala kroz koji teče magnetski tok.