Click here to load reader

Orquestra 2011 catala

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBRES CATALEG 2011 Orquestra de Corda Orquestra de Cambra Orquestra Simfònica Orquestra de Vent per a

Text of Orquestra 2011 catala

 • OBRESper a

  ORQUESTRACATALEG 2011

  Orquestra de CordaOrquestra de CambraOrquestra Simfnica

  Orquestra de Vent

 • Notes:

  The materials are supplied on a rentalbasis except those specified as "score& parts" that are in the works venda.

  All scores can be ordered in visionefor a period of three months to beeligible for overtime.

  d: indicates the approximateduration of the work.

  It is advisable to seek the finalinstrumental work. The publisher is notresponsible for any differences with thiscatalog.

  Orders for material in rent:[email protected] Elisenda Climent

  Notes:

  Els materials es subministren en rgimde lloguer excepte aquells especificatscom "score & parts" que sn obres a lavenda.

  Totes les partitures es poden demanar"in visione" per un perode de tresmesos amb dret a prrroga.

  d: indica la durada aproximada delobra.

  s recomanable sollicitar lainstrumentaci definitiva de lobra.Leditorial no es fa responsable de lespossibles diferncies amb les daquestcatleg.

  Comandes de lloguer de materials:[email protected] l'atenci dElisenda Climent

  Notas:

  Los materiales se suministran en r-gimen de alquiler excepto aqullos es-pecificados como "score & parts" queson obras a la venta.

  Todas las partituras pueden solicitarsein visione por un periodo de tres me-ses con derecho a prrroga.

  d: indica la duracin aproximada dela obra.

  Se recomienda solicitar la instrumen-tacin definitiva. El editor no se haceresponsable de las posibles diferenciascon las que figuran en este catlogo.

  Solicitudes de alquiler de materiales:[email protected] la atencin de Elisenda Climent

 • Srting Orchestra - Orquestra de Corda - Orquesta de Cuerda

  AUTHOR - AUTOR TITLE - TITOL - TTULO INSTRUM. REF.

  BENEJAM, Ll. BAILE - Spanish Dance score & parts on sale - d: 8 E308BENEJAM, Ll. CONCERTO GROSSO in rent - d: 15 E256BENEJAM, Ll. ELEGIA SOBRE IN TEMA INCAIC score & parts on sale - d: 5 E255BENEJAM, Ll. POEMA (Avard 1953 Ciutat de Barcelona in rent - d: 12 E281BORGUNY, A. TWO PIECES FOR A STRING ORCH. in rent E323BORGUNY, A. IBERIAN SUITE in rent - d: 10 E322BORRS, T. ROND Op.100 in rent - d: 10 AC297G. de la RUBIA, D. INSTANTS DE LA NATURA in rent - d: E650HOMS, J. ADAGIO PER A CORDES in rent - d: 12 AC312ORTEGA, M. SIMFONIETA in rent - d: 14 AC295PUERTAS, D. DIVERTIMENT DE NADAL score & parts on sale - d: 7 E580PURTOLAS, P. SUITE RENARD in rent - d: 9 E381TAVERNA-BECH, F. SIS EPIGRAMES PER A CORDA in rent - d: 16 AC314

  String Orchestra with Solo - Orquestra de Corda amb SolistaOrquesta de Cuerda con Solista

  AUTHOR - AUTOR TITLE - TITOL - TTULO INSTRUM. REF.

  BENEJAM, Ll. CONCERT PER TROMPETA I ORQ. DE CORDA Tromba solo-str. - d: 14 E310BENEJAM, Ll. CONCERT PER A OBO, VIOL I ORQ. DE CORDA Oboe & violin solo-str. - d: 16 E309BERTRAN, M ESGUARDS SILENTS. Guitarra solo-str. - d: 15 E558BROTONS, S. FANTASIA OP.12 Corno solo-str. - d: 15 AC335CIVILOTTI, A. OCULTAS GEOMETRAS Clarinet solo-str. E519aFERRER, E. CONCERT PER A FAGOT I ORQUESTRA DE CORDA Bassoon solo-str. d: E612GOLS, X. TRES PRELUDIS RURALS Piano solo-str. - d: 12 E401LAMOTE DE G, R. VENT DEL MONTSENY Voice solo-str. - d: 7 E497OLTRA, M. SUITE per a flauta i corda Flauta solo-str. - d: 11 E504RODRGUEZ PIC, J. CONCERTINO per CLARINET I CORDES Clarinet solo-str. - d: 13 E554RODRGUEZ PIC, J. CONCERTINO 2 Sax.& Perc. soli-str. - d: 12 E414

  score & parts on saleRVENSTRUNCK, B. DIALOGE FR FLTE UND ORCHESTRA Flauta solo-str. - d: 10 E271TAVERNA-BECH, F. PROSES DISPERSES Violin solo-str. - d: 23 AC315VALLS, M. FANTASIES EN FORMA DE CONCERT Flauta solista-str. - d:14 E099

  Chamber Orchestra - Orquestra de Cambra - Orquesta de Cmara

  AUTHOR - AUTOR TITLE - TITOL - TTULO INSTRUM. REF.

  BERTRAN, M. TRES MOMENTOS EN ANTIOQUA 22*22-2000-timp.-str. d:17 E431EGEA, J.V. CONCERTO GROSSO 1101-1000-clave-corda d:11 E266ORTEGA, M. TRES MINIATURES 2121-2100-perc.-str. - d:12 E267RODRGUEZ PIC, J. FANTASIA sobre lpera Viatge de Marlow 2202-2200-timp.-str. d:14 E563SERRA, J. ROMNTICA 2121-2000-timp.-piano.-str. d:10 E475SERRA, J. TRES PECES PER A PETITA ORQUESTRA 1110-1000-harm.-piano-str. d:18 E481TAVERNA-BECH, F. BAROCKE PARTITA 1111-1100-piano-str. d: 19 E487LL

 • Chamber Orchestra with Solo - Orquestra de Cambra amb SolistaOrquesta de Cmara con Solista

  AUTHOR - AUTOR TITLE - TITOL - TTULO INSTRUM. REF.

  ORTEGA, M. 4 Songs under poems of Federico Garca LorcaROMANCE DE LA LUNA, LUNA Voice BAR-1122-1000-timp.perc.harp-str. d: 4 E461PRECIOSA Y EL AIRE Voice BAR-2222-2220-timp.perc.harp-str. d: 4 E463MEMENTO Voice BAR-2122-2000-perc-str. d:3 E464CANCIN DEL JINETE Voice BAR-2222-2220-timp.2perc-str. E462

  RODRGUEZ-PIC, J. LILLA MISTERIOSA Saxo & Percuss.solos-1111-1110-timp-str. E629VALLS, P. GRAN CONCERT PER A CONTRABAIX Dbass solo-2222-2200-str. d: E516VALLS, M. CONCERT GUITARRA I ORQUESTRA Guitar solo-1*1*11-1100-timp.perc-str. E100

 • Symphonic Orchestra - Orquestra Simfnica - Orquesta Sinfnica

  AUTHOR - AUTOR TITLE - TITOL - TTULO INSTRUM. REF.

  BENEJAM, Ll. SUITE PER A ORQUESTRA 3*333-4331-timp.perc.harp.cel.-str. d: 20 E328BENEJAM, Ll. OBERTURA FLAMENCA 3332-4431-timp.perc.harp-str. d: 20 E326BENEJAM, Ll. PRELUDI 2*2*2*1-4231-snarl drum,timp.-str. E32BENEJAM, Ll. FANTASIA SOBRE LA PRIMERA BEATITUD 2*2*2*2-4331-timp.perc.harp-str. E313BORGUNY, A. COSTA BRAVA 33*23*-4331-timp.perc.harp.-str. E316BORGUNY, A. DANZA IBRICA Num. 1 2*2*22-4231-timp.perc.harp-str. E324BORGUNY, A. LAPLEC - Catalan rstic festival 2222-2210-timp.perc.harpa-str. d:11 E317BORGUNY, A. SCHERZO SIMFNIC 2*2*2*2*-4331-timp.perc.harp-str. E476BORGUNY, A. NOCTURNO SEVILLANO 3*2*22-4330-timp.perc.harp-str. E290CIVILOTTI, A CINCO GRABADOS ORQUESTA 122122-4421-3perc.arp.cel-str. d:18 E337CIVILOTTI, A. THE SCREAM sobre un tema de Edvard Munch 2*2*22*-4331-timp.4perc.harp.cel.-str. d: 15 E480LAMOTE DE G, J. SCHERZO SOBRE UN TEMA POPULAR 2222-4230-timp.-str. d:15 E477LAMOTE DE G, J. HESPERIA 33*3*2-4331-timp.perc.-str. d:30LAMOTE DE G, R. DIVERTIMENT PER A ORQ. JAZZ 1010-2saxA,saxT,-0210-timp.2perc.pno.-str. E361

  d: 20LAMOTE DE G, R. TRES SONATES DEL PARE SOLER 2*2*22-2200-timp.harp.cel.glock.-str. d: 16 E253LAMOTE DE G, R. OFRENDA (1940) 3333-4331-timp.3perc.harp.cel.-str. d: 20 E474LAMOTE DE G, R. FANTASA SOBRE TEMAS DE SERRANO 3*3*3*3*-4331-4timp.2perc.cel.harp-str. d: 20 E472LAMOTE DE G, R. FACCIA, VARIACIONS CALIDOSCPIQUES 3*3*3*3*-4331-2timp.4perc.harp.cel.- str. d: 17 E368LAMOTE DE G, R. SIMFONIA CATALANA 3*323-4331-timp.perc.1harp.(+1 ad lib). E370

  cel.-str. d:40PEDRELL, F. LO CANT DE LA MUNTANYA 2*2*24-4231-3perc.harp.-str. d: 20 E254RODRGUEZ PIC, J. QUASI UNA POLKA 2222-3231-timb.2perc.-str. d: 12 E586RODRGUEZ PIC, J. ANBASI, SIMFONIA Nm.2 3*3*3*3*-4331-5perc.pno.cel.-str.d: 18 E393RODRGUEZ PIC, J. DANSES DIBRIA 3222-4331-timp.3perc-str. d: 15 E637SERRA, J. ESTAMPES SIMFNIQUES 2*2*22-3330-timp.2perc.harp.cel.-str. d: 12 E469SERRA, J. IMPRESSIONS CAMPEROLES 2*121-2220-timp.perc.pno.-str. d:30 E269

  original instrumentation 2*2*22-4221-timp.perc.harp.pno.-str. d: 30 E449TAVERNA-BECH, F. LES NITS - Tres mov. per a orquestra 2*222-4221-timp.2perc.harp.pno.-str. - d: 13 E466TOLDR, E. EMPRIES 3*222-4230-timp.-str. d: 9 E257TOLDR, E. LIONOR O LA FILLA DEL MARXANT 2*121-2220-timp.perc.harp.-str. E258

  complete d: 30 IV. Scherzo d: 10

  TOLDR, E. LA MALEDICCI COMTE ARNAU 3*2*3*3*-4331-timp.perc.-str. d: 6 E268

 • Symphonic Orch. with Solo - Orqu. Simfnica amb Solista - Orq. Sinfonica con Solista

  AUTHOR - AUTOR TITLE - TITOL - TTULO INSTRUM. REF.

  BENEJAM, Ll. CONCERT PER A OBOE I ORQUESTRA (1964) Oboe solo - 2*2*2*2-4321-timp. perc.-str. d: 15 E292BENEJAM, Ll. CONCERT PER A VIOL I ORQUESTRA Viol solo-2*2*2*2-4331-timp.perc-str. d: 15 E311BENEJAM, Ll. CONCERT PER A SAXO ALT I ORQ. Saxo a.solo.-3332-4331-timp.perc-hap-str. d: 17 E247BENEJAM, Ll. LORQUEA Recitador-3332-4331-timp.perc-str. d: 19 E305

  Poem of Federico Garca LorcaBERTRAN, M. VARIACIONS SIMFNIQUES sobre un tema Contrabbasso solo-2222-4321-timp.2perc.pno.-str. E628

  DHENRY ECCLESBORGUNY, A. EMPORION-Sardana de concer 2Tenora soli-3332-4330-timp.perc.-harp-str. E270BORGUNY, A. SUITE PER A VIOLA I ORQUESTRA Viola solo-2*222-4330-timp..2perc.-harp.piano-str. E289CERCS, J. CONCERT PER A VIOLONCEL I ORQUESTRA Violoncel solo-3*333-3302-timp.cel.-harp-str. E500FLETA POLO, F. FANTASIA CONCERTANTE 1968 Viola solo-1111-1220-timp.-str. E540LAMOTE DE G, R. EPITALAMI Coro:SATBB-2*222-2230-timp.-harp. cel.-str. E471

  Under text Rabindranath TagorePURTOLAS, P. CONCERT PER A PERCUSSI I ORQUESTRA Percussion solo-2222-2231-timp.-str. d: 26 E468PURTOLAS, P. CONCERT PER A TUBA I ORQ. Tuba solo-3232-4000-2timp.-harp-str. d:23 E394RODRIGUEZ PIC, J. CLIMA INTERIOR (Text: D.Pic) Narrator-3*222-4221-timp. E484RODRGUEZ PIC, J. CONCERT Nr. 2 PER A CLARINET Clarinet solo-3*300-4221-4perc.-str. d: 16 E666SERRA, Joaquim VARIACIONS PER A ORQUESTRA I PIANO Piano solo-3*3*3*3*-4231-timp.perc.harp.cel.-str. E171TAVERNA-BECH, F. AUGURIS, Rapsdia per a Piano i Orqu. Piano solo-2222-4221-str. - d: 24 AC318

  Chamber Opera - pera de Cambra - pera de Cmara

  AUTHOR - AUTOR TITLE - TITOL - TTULO INSTRUM. REF.

  LAMOTE DE G, R. LA CABEZA DEL DRAGN d: 1h 40 E367pera cmica en 3 actoslibreto: M. Valle Incln

  LAMOTE DE G, R. MGIA (1952) Voices:SATBarB-1121-2210-pno.-str. E658pera de cmera en 3 actes d: 1h 15

  LAMOTE DE G, R. LE PETIT CHAPERON VERT (1932) Voices: SABarB-2222-2230-timp.2perc.-str. E659libreto: Cami

  RODRGUEZ PIC, J. EL PARADS DE LES MUNTANYES d: 1h 10 E470libreto: Miquel Desclot based Au parads ou levieux de la montagne dA. Jarry

  Wind Orchestra - Orquestra de Vent - Orquesta de Viento

  AUTHOR - A