Catala Inicial

 • View
  35

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Catala Inicial

Text of Catala Inicial

 • InicialCATAL

  A1 - Marc europeu com de referncia per a les llenges

 • El llibre Catal Inicial (A1)* s una proposta daprenentatge que t en compte el programa de la Direcci General de Poltica Lingstica (2011), el qual segueix les directrius del Marc europeu com de referncia per a les llenges per als usuaris bsics.

  Els continguts i objectius proposats en el conjunt de les unitats tenen en compte que laprenent s so-bretot una persona que participa en catal en converses senzilles ajudat pels interlocutors, i no tant un agent social que es proposa actuar en diferents mbits de la vida ciutadana.

  Els destinataris del llibre sn adolescents o adults nouvinguts que, generalment, no parlen ni escriuen cap llengua dorigen romnic, per poden llegir escrits breus de manera mecnica i entendrels amb lajuda dun interlocutor.

  Lobjectiu de les unitats s capacitar els aprenents perqu reconeguin i comprenguin el que es diu en converses senzilles de relaci social i spiguen reproduir frmules que hi apareixen habitualment. Es pretn que adquireixin un bagatge lxic bsic en temes propis de lentorn quotidi i que comprenguin frases escrites de tipus descriptiu o instructiu, breus i destructura simple.

  A travs de les deu unitats del manual sestudien les funcions ms elementals que sacompleixen en les converses de relaci social. Aquestes funcions es pre senten destinades a acomplir una tasca senzilla, per obren la possibilitat de treballar amb autonomia cada activitat perqu totes tenen una determinada finalitat daprenentatge.

  Saludar i acomiadar-se. 1. Trobar-se: Hola! Adu!

  Dir com se sent alg. 2. Sentir-se b: Com ests?

  Presentar persones. 3. Conixer gent: Com s? Qu porta?

  Descriure llocs. 4. Descriure espais: On s? On sc?

  Dir qu fa alg habitualment. 5. Narrar fets: Qu fas avui?

  Demanar un producte. 6. Comprar: Qu comprem?

  Demanar un favor. 7. Demanar serveis: Em pots fer un favor?

  Explicar com es fa una cosa. 8. Explicar procediments: Qu sha de fer?

  Donar un consell. 9. Aconsellar: Qu s millor?

  Valorar un fet. 10. Valorar: Et sembla b?

  Les activitats compten amb la necessria implicaci activa de lensenyant, que llegeix i interpreta els enunciats, mostra les imatges i nexplica el significat, demana als aprenents que repeteixin el que diu, sajuda si cal del gest i del llenguatge mmic, convida a parlar, s el primer a fer lexercici, etc.

  Hi ha diverses tipologies dexercicis. Correspon a lensenyant valorar-ne la idonetat i el grau de simplici-tat o de complexitat amb qu els desenvolupa, dacord amb les necessitats i expectatives dels aprenents. El mateix laconisme amb qu es formulen molts enunciats dna peu a lensenyant perqu resolgui lac-tivitat com cregui convenient.

  Les darreres pgines del llibre contenen un annex amb els principals actes de parla que apareixen al llarg de les unitats i que ofereixen una visi panormica i sinttica del contingut a fi de localitzar amb facilitat els tems daprenentatge.

  Lautor

  * Lautor agraeix la collaboraci desinteressada i eficient de Sagrament Torn Ahicart en la revisi didctica i lingstica de les unitats.

  PRESENTACI

  2

 • 3Ttol de la unitat.

  Informaci de suport per a la realitzaci de lactivitat.

  GUIA VISUAL DEL MANUAL

  12

  Trobar-se

  1 Hola! Adu!

  Em dic Flix.

  Encantada. Jo em dic

  Jana.

  Com et dius?

  Molt de gust. Repassar els noms de les lletres9. Escriu les expressions que et llegiran en veu alta.

  8. Pregunta el nom als companys o companyes, com ho fan els personatges.

  Preguntar i dir el nom

  a) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____b) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ c) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____d) ____ ____ ____ ____ ____

  Dir-seJo em dicTu et diusEllElla es diu

  Respondre a una presentaci

  Encantat / Encantada. Molt de gust.

  Trobar-se

  Dir-se

  em dicet dius

  es diu

  10. Acomiadat.

  Acomiadar-nos

  Adu, Ndia, bona nit.

  Adu, Enric, bon dia.

  Acomiadar-se

  Adu,bon dia. bona tarda.bona nit.

  A Copia les expressions catalanes apre-ses en aquesta unitat i escriu al costat de cada una lequivalent en la teva llengua, com es fa en lexemple. B Fes dues frases que tinguin els verbs ser i dir-se en primera persona ( jo). Desprs, dues ms que els tinguin en segona persona (tu), i fi nalment, dues ms en tercera persona (ell o ella).

  C Llegeix el text de lexercici 3 (pg. 9) a una persona que coneguis.

  (Jo) Em dic Joaquim i sc dItlia.

  e

  13

  Al teu aire!

  En catal Bon dia. Bona tarda. Bona nit.

  eEn francs Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit.

  1 Hola! Adu!

  Trobar-se

  Presentaci i prctica

  destructures.

  Conjugaci de les tres persones del

  singular del verb ns a la unitat 5. A partir de la

  unitat 5, es presen-ta la conjugaci del

  temps verbal en totes les persones.

  Activitats que els aprenents poden fer pel seu compte.

  Objectiu operatiude lactivitat.

  Exemple de respostao dexecuci de lactivitat. Altres vegades, la mateixa illustraci fa de model de resposta.

  Ttol del propsit comunicatiu.

  Ser

  Jo sc

  Tu ets

  EllElla

  s

  1. Repeteix. Saludar i presentar-se1

  8

  Presentar-nos i dir don som

  2. Presentat i digues don ets. Fixat com ho fan els personatges.

  Dir don sc

  Sc de...

  Jo sc la Marisa

  i sc de Catalunya.

  I ella qui s?

  Ella s lAsha i s de lndia.

  Jo sc en Mamadou

  i sc del Senegal.

  Hola, bon dia. Jo sc en Marc.

  Hola, bona nit. Jo sc laNdia.

  Hola, bona tarda.

  Jo em dic Pau.

  Presentar-se

  Jo sc...

  Jo em dic...

  Saludar

  Hola,

  bon dia.

  bona tarda.

  bona nit.

  Hola! Adu!

  lAsha i s

  9

  Jo sc de lest, tu ets del sud.Ell, de loest;ella, del nord.Bona salut i bona sort!

  1 Hola! Adu! Trobar-se

  Aprendre un text de memria

  3. Memoritza el text segent:

  Sc la Marisa i sc de

  Catalunya. Catalunya s

  a lest dEspanya, al sud

  dEuropa.

  Sc en Marc i scde Costa Rica.

  Costa Rica s al centre dAmrica.

  Situar-se en el mapa del mn

  4. Digues don ets, i situa-ho en el mapa.

  Sc lAsha i sc de lndia. Lndia s al sud dsia.

  Sc en Mamadou i sc

  del Senegal. El Senegal s

  al nord de Guinea Bissau,

  a loest dfrica..

 • 4Lusuari daquest nivell pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, aix com frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona, i pot formular i respondre preguntes so-bre detalls personals, com ara on viu, la gent que coneix i les coses que t. Pot interactuar duna ma-nera senzilla a condici que laltra persona parli a poc a poc, amb claredat i estigui disposada a aju-dar.

  Comprensi oral

  Pot reconixer paraules familiars i expressions molt bsiques sobre temes propis de la famlia i lentorn concret i immediat, si la gent parla a poc a poc i amb claredat.

  Comprensi lectora

  Pot comprendre noms familiars, paraules i frases molt senzilles com, per exemple, les que apareixen en anuncis, cartells i catlegs.

  Parlar. Interacci oral

  Pot comunicar-se de manera senzilla a condici que linterlocutor estigui disposat a repetir el que ha dit o a dir-ho amb altres paraules, i ms a poc a poc, i que lajudi a formular el que intenta dir. Pot plantejar i respondre preguntes senzilles sobre temes familiars o sobre temes relacionats amb ne-cessitats immediates.

  Parlar. Expressi oral

  Pot utilitzar expressions i frases senzilles per des-criure el lloc on viu i la gent que coneix.

  Escriure. Expressi escrita

  Pot escriure postals curtes i senzilles; per exemple, per enviar felicitacions. Pot emplenar formularis amb dades personals com, per exemple, el nom, la nacionalitat i ladrea en una fitxa de registre dhotel.

  Repertori

  T un repertori bsic de paraules i expressions sen-zilles relacionades amb les seves dades personals i amb situacions concretes.

  Correcci

  Mostra un control limitat dunes quantes estructu-res gramaticals senzilles i de models doracions que pertanyen a un repertori memoritzat.

  Fludesa

  Pot produir frases i enunciats molt curts, allats i expressats de manera automtica, tot i que hagi de fer nombroses pauses per buscar les expressions, articular paraules menys familiars i corregir la co-municaci.

  Interacci

  Pot formular i respondre preguntes senzilles sobre dades personals. Pot interactuar de manera senzi-lla, per b que la comunicaci depn totalment de la repetici, la reformulaci i la correcci doracions.

  Coherncia

  Pot enllaar paraules o grups de paraules amb con-nectors molt bsics, com ara i, aleshores.

  Descriptors illustratius del Marc... per a lusuari de nivell A1

 • Guia - Solucionari

  5

  Trobar-se

  Unitat 1 Hola! Adu!

  Tasca comunicativaIniciar i acabar un primer contacte entre persones.

  Aprenentatges lingstics bsics Saber presentar-se i dir don s alg. Conixer expressions bsiques en tota relaci interpersonal:

  hola, adu, grcies, perd, bon dia, bona nit. Lletrejar en catal amb suport visual.

  Pg. 8

  1 Tot i que lenunciat de lactivitat digui Repeteix, els apre-nents disposen duna informaci molt completa pel que fa als conceptes tant en la illustraci com en el requadre lateral. Convindria, per tant, que el professorat pogus ren-dibilitzar aquesta informaci amb alguna activitat comple-mentria.

  2 Per parelles, els alumnes han de reproduir el dileg mentre es van presentant. Es pot reforar lactivitat dema