Wifi2016 catala

  • View
    62

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Wifi2016 catala

Las Bases de Datos

WIFIAlberto Milin

1

NDEXWIFIEstndars y velocitatsFiabilitatSeguretatProtocols de xifratWAPssid

2

Aprox. WIRELESS FIDELITYNom comercialIEEE 802.11Equival a capa fsica i MAC de EthernetVol dir que l'nica cosa que diferencia una xarxa wifi i una Ethernet s com es transmeten les dades, la resta s idntica

WIFI

3

802.11b, 802.11 gUtilitzen la banda de 2,4 GHz (stucom) a velocitats de 11Mbps y 54 Mbps respectivament802.11aActualitatBanda de 5 GHz ms neta(no bluetooth, no microones), pocas interferencias, poques interferncies, canal relativament net 54 Mbps802.11nActualitatBanda de 2,4 GHz>200 Mbps

Estndars y velocitats

4

Les dimensions d'una antena tenen a veure amb la freqncia en la qual emet.Per a cada freqncia antenes diferentsPer treballar a 5 i 2,4 cal duplicar antena i receptor, encareix el producte.802.11n MIMO(Multiple Input Multiple output)s a dir, aconseguim que vagin a 200 Mb/s utilitzant moltes antenes, la suma s la que ens dna aquesta capacitatEstndars y velocitats

La informaci de les WIFI s fcilment accessible.Molt vulnerable als HACKERS.No existeix cap alternativa totalment fiable, ja que totes elles sn susceptibles de ser vulnerables.FIABILITAT

6

Xifrar la informaci (encriptar, codificar)Criptografia: s la tcnica que altera la representaci lingstica d'un missatge.Encriptar: s l'acci de protegir informaci perqu no pugui ser llegida sense una clau.

Seguretat

7

WEP Codifica mitjanant una clau i s'envia a l'aire, si l'hacker aconsegueix la clau.WPA Clau dinmica alfanumrica. (la clau va canviant) IPSEC Para VPN(Xarxes privades virtuals), permet l'autenticaci i autoritzaci d'usuaris.VPN Xarxa local sobre una xarxa pblica (internet)Protocols de xifrat

8

WPA2 (Wifi Protected Access)Va canviant les claus de xifrat, el xifrat s el mateix.WPA2-PSK(Pre Shared Key)s el *WPA2 afegint-li una contrasenya d'accsUna clau per autenticar (PSK) i una altra per xifrar que la fa el propi protocol.En el cas de WEB la clau d'accs era la mateixa que s'utilitzava per xifrar.Encriptaci AES -> Encriptaci mes avanadaProtocols de xifrat

Wireless Access Point(Punt d'accs sense fil)s un dispositiu que interconnecta dispositius de comunicaci sense fil per formar una xarxa.Abast d'un WAP100 m en interior(dimetre, ull! Ferro)Diversos centenars en l'exterior.10 mquines per WAPMultiplexaci del tempsWAP

10

Service Set IDentifiers un nom incls en tots els paquets d'una xarxa WIFI per identificar-los com a part d'aquesta xarxa. Stuky (STA)Tots els dispositius sense fils que intenten comunicar-se entre si han de compartir el mateix ssidssid

11

Explica amb les teves paraules la multiplexaci de freqncies.FDMA(Frequency Division Multiple Access)Creus que els sistemes *WIFI poden afectar a la salut?Activitats

12

1. Quines capes cobreix el wifi?a. Fsica i enllab. Presentaci i aplicacic. Xarxa i transportd. Cap de les anteriors s correcta2. Quin s l'estndard ?a. 802.11 bb. 802.11c. 802.11 gd. 802.14 l3. Quina freqncia s'utilitza?a. 5 GHzb. Les dues sn correctesc. 2,4 GHzd. 78 Mbps4. Amb qu fan interferncies les ones de 2,4 *GHz?a. Microonesb. GPSc. Les dues anteriors sn correctesd. Les motos de carretera5. Al fet de que sn vulnerables les WIFI?a. A les tempestes, ja que fan interfernciesb. Als hackers ja que poden accedir fcilmentc. Als radars ja que fan interfernciesd. Cap de les anteriors s correctaTest

6. Quins tipus de seguretat hi ha?a. Encriptacib. Criptogrficac. Totes sn correctesd. Cap de les dues sn correctes7. Qu fa l'encriptaci WPA?a. Ho codifica i ho envia a l'aireb. Crea una xarxa privada virtualc. Crea una clau dinmica alfanumricad. Crea una clau esttica multiplexada en el temps8. Qu s el Pre Shared Key?a. s la eina que va canviant les claus de xifratb. s el WPA2 afegint-li una contrasenyac. No s resd. Un joc de la *play9. Qu s la multipexacin en el temps?a. El temps de connexi s menorb. Que dedica un temps de connexi a cada ordinadorc. Que s'optimitza millor el tempsd. Cap de les anteriors s correcta10. Quants tipus de ssid poden haver-hi en un *WIFI?a. 10 ja que s el nombre d'equips que es poden connectarb. 0 ja que si s *WIFI no hi ha ssidc. 1 ja que s l'identificador de la WIFI i solament pot haver-hi un nom per WIFId. Cap de les anteriors s correctaTest

11. Qu significa la paraula WIFI?a. Wireless Identifer Fidentlyb. Fidelity Wireless c. Wireless Fidelityd. WIne FIne12. Qu s VPN?a. Una xarxa virtual privada b. Un tipus de xifratc. Les dues sn correctesd. Un Virtual Portable Network13. Qu fa el xifrat WEP?a. Crea una clau dinmicab. Codifica amb una nica clauc. s una codificaci que es troba en internetd. Cap de les anteriors s correcta14. Quin abast t un WAP?a. 100cmb. 100mc. 100m en interiord. 100 km15. Quantes maquines suporta un WAP?a. 25b. Illimitades per la velocitat es redueixc. 10d. 200Test