Diccio Catala

 • View
  38

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual extensiu de pronunciació en llengua catalana

Text of Diccio Catala

 • E x e r c i c i s p e r a l L a b o r a t o r id e V e u i d e D i c c i

  M a t e r i a l s P e d a g g i c s

  q u a d e r n s1

  C o r a l i n a C o l o m

  R o s a - V i c t r i a G r a s

 • M a t e r i a l s P e d a g g i c s

  Q u a d e r n s1

  1

 • Coralina Colom

  Rosa-Victria Gras

  Exercicis per al Laboratoride Veu i de Dicci

 • Coralina Colom i Rosa-Victria Gras, 1998

  Segona edici: juny de 2006Propietat daquesta edici (incloent-hi el disseny de la coberta):Institut del Teatre de la Diputaci de BarcelonaPlaa Margarida Xirgu, s/n. 08004 BarcelonaTelfon: 932 273 900. Fax: 932 273 939http://www.institutdelteatre.cat

  Producci: Institut dEdicions de la Diputaci de BarcelonaImpressi: Jimnez Godoy, SA. Industrias GrficasDipsit legal: MU-1034-2006ISBN: 84-9803-130-3

  INSTITUT DEL TEATREDE LA DIPUTACI DE BARCELONA

  Director general: Jordi Font

  MATERIALS PEDAGGICS

  QUADERNS

 • Sumari

  INDICACIONS PRVIES ......................................................................................................................................................................... 9

  I FONEMES, SONS, LLETRES ....................................................................................................................................................... 11

  1.1 Vocals ............................................................................................................................................................................................... 131.1.1 Vocals en monosllabs ............................................................................................................................................. 171.1.1.1 [i] ................................................................................................................................................................................................ 171.1.1.2 [e] ............................................................................................................................................................................................... 181.1.1.3 [3] ............................................................................................................................................................................................... 191.1.1.4 [a] ............................................................................................................................................................................................... 201.1.1.5 [$] ............................................................................................................................................................................................... 211.1.1.6 [o] ............................................................................................................................................................................................... 221.1.1.7 [u] .............................................................................................................................................................................................. 231.1.1.8 [E] ............................................................................................................................................................................................... 241.1.1.9 Exercicis per a la mobilitat dels llavis i per a lobertura de la boca ......................... 251.1.1.9.1 [i] [u] .................................................................................................................................................................................. 251.1.1.9.2 [a] [i] [u] ......................................................................................................................................................................... 261.1.1.9.3 [e] [3] .................................................................................................................................................................................. 271.1.1.9.4 [o] [$] ................................................................................................................................................................................. 281.1.2 Vocals en altres paraules .......................................................................................................................................... 291.1.2.1 Mots amb la vocal anterior [i] en posici tnica ......................................................................... 291.1.2.2 Mots amb la vocal anterior [e] en posici tnica ....................................................................... 301.1.2.3 Mots amb la vocal anterior [3] en posici tnica ........................................................................ 311.1.2.4 Mots amb la vocal central [a] en posici tnica .......................................................................... 321.1.2.5 Mots amb la vocal posterior [$] en posici tnica ..................................................................... 331.1.2.6 Mots amb la vocal posterior [o] en posici tnica .................................................................... 341.1.2.7 Mots amb la vocal posterior [u] en posici tnica i [o] en posici tona ........... 351.1.2.8 Mots amb la vocal a, e en posici tona [E] ...................................................................................... 361.1.2.8.1 En sllaba pretnica ........................................................................................................................................... 371.1.2.8.2 En sllaba posttnica ........................................................................................................................................ 381.1.2.8.3 En sllabes pretniques i posttniques ........................................................................................... 391.1.2.8.4 Per concentrar-te a diferenciar el so de la vocal neutra .................................................. 401.1.2.8.4.1 Mots amb la vocal neutra i la vocal tnica [i] ....................................................................... 401.1.2.8.4.2 Mots amb la vocal neutra i la vocal tnica [e] ..................................................................... 401.1.2.8.4.3 Mots amb la vocal neutra i la vocal tnica [3] ...................................................................... 411.1.2.8.4.4 Mots amb la vocal neutra i la vocal tnica [a] ..................................................................... 411.1.2.8.4.5 Mots amb la vocal neutra i la vocal tnica [$] ...................................................................... 421.1.2.8.4.6 Mots amb la vocal neutra i la vocal tnica [o] ..................................................................... 421.1.2.8.4.7 Mots amb la vocal neutra i la vocal tnica [u] ..................................................................... 431.1.2.9 La neutra en combinacions .............................................................................................................................. 441.1.2.10 Canvi de timbre ......................................................................................................................................................... 451.1.3 Possibilitat de dues obertures............................................................................................................................... 46

  1.2 Paraules amb dos accents ........................................................................................................................................... 47

  5

 • 1.3 Vocals en contacte ............................................................................................................................................................... 481.3.1 Diftongs .................................................................................................................................................................................... 491.3.1.1 Diftongs decreixents ................................................................................................................................................ 501.3.1.2 Diftongs creixents ...................................................................................................................................................... 511.3.2 Elisions ...................................................................................................................................................................................... 521.3.3 Sinalefa ................................................................................................................................................................................... 551.3.4 Hiat, diresi .......................................................................................................................................................................... 57

  1.4 Consonants ................................................................................................................................................................................. 581.4.1 Oclusives o interruptes .............................................................................................................................................. 601.4.1.1 Oclusives sordes ........................................................................................................................................................... 601.4.1.1.1 [p] .......................................................................................................................................................................................... 601.4.1.1.2 [t] ..............................................................................................................................................