of 141 /141
Dr urel Popescu Balce~ti  rigine xtraterestri  vietii pe Pimant  0ipoteza  e ce poporul evreu este poporul les ~llui umnezeu Editura TRIUMF

originea extraterestra

Embed Size (px)

DESCRIPTION

originea extraterestra cu si despre extraterestrii

Text of originea extraterestra

 • Dr.AurelPopescu-Balce~ti

  OrigineaextraterestriavietiipePimant

  .0ipoteza.Decepoporulevreu

  estepoporulales~llui Dumnezeu

  Editura TRIUMF

 • Pre/ata

  Conformcercetarilorlui ZacheriaSitchin,exista0 alO-a planetaa sistemuluinostrusolar (~tiutadeoameniide ~tiintaca PlanetaX). ..'\ceastaplanetapoartanumeledeNibiru ~iseaflaundevadincolodeplanetaPluto.Ea estediferitadecelelalteplanetedinsistemulnostrusolar,are0 orbitafoarteeliptica~ine-cesita3600de ani pamantenisa faca0 rotatiecom-pletain jurul Soarelui.Secredecaperiheliulplaneteiestein apropiereacenturiideasteroizidintreMarte~iJupiter.0 ipotezaesteca asteroiziiau fostcreatidecatreNibiruprindistrugereauneialteplanete,Tiamat(sauMaldek).Din rama~iteleacesteiplaI!etes-acreatPamantul.

  Nibiru nu estecunoscutaastronomilormodernidin cauzaorbiteisalefoarteeliptice(afeliulplaneteiestela0 distantadepanalaoptori maimaredecatcelallui Pluto).'Prinurmare,Nibiru estedepartein cos-mos~inupoatefi depistata(sauestein apropiereceeaceardezvaluimisterulPlaneteiX).

  A~adar,planetaNibiru treceprin sistemulnostrusolar0 datala 3600deani.Aceastateoriecontrover-satasebazeazapedescifrareaunorvechitextesume-rienedecatreZacheriaSitchin.Textelei~iauorigineain primulcapitoldin Biblie, Geneza.Sitchin$i-ape-trecutzecideanicaarheol~g~iistoricin OrientulMij-

  I

 • 6 Aurel PopescuBalce~ti

  lociu,cautandscrierivechialecivilizatieisumeriene.El spuneca aceastaplanetaeste locuita de catreAnunnaki (Nefilim, gigantiidin Biblie. Nefilim setraduceadeseaca gigant,0 traducerecarenu estetocmaijusta.a definitiemaibunaar fi "aceicareaucoborat","aceicareauvenitjos". Cuvantulanunnakidintextelesumerienesetraduceca:"aceicareauvenitdincerpepamant").Sitchi1).i-a identificatpeNefilimicafiind:aceia&icuAnunnaki.

  De~inuoficial,totiistorii&iteologiideseamasuntdeacordca0 partedinVechiulTestament,&ianumeGeneza,seinspiradinvechitextesumeriene.EnumaElish, cartea creatieila sumerieni,~iGenezaau 0varietatedeasemanari.PovestiridespreMarelePotopse gasesc&i ele in amandouareligiile, ebraica~isumera.a conc1uzieinevitabilaestecaAnunnakiaufostla felderealicaMoise,Noe&iAbraham.

  Sitchincredeca Anunnaki au venit pe Pamantacum485.000deanidepeplanetalor,Nibiru.Ei erauo rasadeextratere~tricareaveau0 viatafoartelunga,ce uneoriajungeapanala 500.000de ani.LaurenceGardner,un alt arheolog,reduceduratade viataaAnunnaki-lorla50.000deani~ispecificafaptulcanueraunemuritori.

  Anunakki auvenitpePamant,I-aucolonizat,-auminatdupaaur ~ialteminerale,au construit0 bazapentru~eronavelelor in zonaundesesitueazaastazitarilehim &iIrak, ~iau trait intr-unfel de societateidealista,0 coloniemidipentruun timpscuft,apoiauplecat.S-aufntorsclnd Pamantuleramaipopulat~i

  -- -

 • Origineaextraterestrlla vie[iipePllmdnt7

  au amestecatADN-ul primatelorcu ADN-ul lor,creandastfel0 rasadesc1avicareurmasalucrezeinmine,ferme~ialteintreprinderiin Sumeria.Ei aucreatomul,HomoSapiens,prinmanipularegeneticacueiin~i~i~iomulmaimutaHomoErectus.

  Lucru deja amintit,normelejustitiei divinepedepsesccu asprimeprogeniturilerezultatedinacuplareaFiilor lui Dumnezeucufemeidincarne~isange- uria~iicares-auivitpePamant,"vestitiivitejidinvechime".Ace~tiuria~i,fatadecareatitudineascribuluibiblic estemai curandadmirativa,suntdesemnatiin textulbiblicprincuvantulnefilim,"ceicazuti",carederivadin verbulnofal, "a cadea"(anaqim~irefaimfac partedintrenefilim)."Ceidizuti"echivaleazasemanticcu"ceimorti".(38)Subacestetreidenumiri,uria~iisuntmentionatidemaimulteoriinVechiulTestament,maialesincalitatedeforte razboiniceinfrantein cucerireaevreiascaaPalestinei.(39)Estegreudestabilit(de~iHendelsesitueazape aceastapozitie)dacaaggadah.:uldinPentateuchdesprebeneiha'elohim- nefilimfacecorpcomuncu istorisireadesprePotop,ipotezace arpermiteconstruireaunei extensiispeculativeinconformitatecu carerevarsareaapelor,distrugereaindistinctaavietatilorcorupte~i/sauhibride,taraaluain consideratieun eventualvetustpedigreeangelic,

  I constituiepedeapsaatotcuprinzatoarepentrucadereaI FiilorluiDumnezeu.I SoIiditateaargumentatiei,inacestcaz,depindein

  I

 • 8 Aurel PopescuBalce~ti

  intrepatrunderiidintreP.:?iJ..Eincuprinsulcapitolelor6-8dinCarteaFacerii.Mishnah,Sanhedrin,10,3,I, neinformeazadoarca"generatiaPotopuluinuareparteinviataveaculuicevaveni":?i,caatare,"nuvafi ju:"decata",dupacriteriul"nicijudecata,nicispirit"(40),nephilimincludedorexcluded.Ie:?irealordepescenalumeascadezvaluie,dupaHendel,diferitelemomentealeincheieriiunuiCicIuPrimordialin CarteaFacerii(Potop,cucerireaPalestinei).Uria:?iisunt,intr-unfel,ultimele vestigii ale organizariiprecedenteacosmosului.Ei reprezintainertiasau,maicurand,extinctlacosmizariiante-diluvieneacreatiei,devenitaincompatibilain noulsistemreferentialal cosmizariiprincivilizatie,prinsHipanireapoporuluialesasupra"tariiin carecurgelapte:?imiere".Textulvetero-testamentarnunemaiinformeazainsa,inmoddirect,asupradestinuluipost-diluvianalFiilorluiDumnezeu.

  Mitulestedeosebitdeprofund,fiindca,dupacumarata Mircea Eliade, modelulsau este un actprimordial.tndiferitecosmogoniizeulsupremacreatcosmosulprin sacrificarearitualaa uneifiintevii.Omulnu poatecreadecatrepetand:?iactualizandgestulprimordial.Trecereasufletuluifiinteivii incorpularhitectonicpunein lumina0 inrudirecustra-vechilemituricarevorbescdecosmicizareahaosuluiprimarprinsacrificareaunuigigant.tn credintaba-biloniana,lumeaa fost'creatadeMardukprinuci-dereamonstruluimarinTiamat.RelatarisimilaresuntiotiUniteinRig-Veda,inmitologiapersanasauinceascandinava.Ritul ingropariideviuseaflain legatura

  I

  .1

  I

  --- --- ----

 • Originea extraterestraavieJiipePamiint9

  j

  cuconceptiapecare0 aveautraciiin privintanemu-ririi:Zalmoxisesteingropatdin timpulvietiiintr-ope~terain munteleKogainon~i,odatala trei ani,rasaredinmunte.Prinurmare,doarmoartearituaIaestecreatoare,intrucateaintrerupefirul.unei uneivieticarenu~i-aindestulatdestinul~icare,in acest

  . mod,l~ivaconsumaposibilitatileintr-unalttrup..Dacala Homerintalnimprototipulfiinteiarti-

  ficiale,a1catuitadupachipulceleinaturale,asema-nareaavandrolul~iimportantaei, CosmogonialuiBerossos,preotcaldeeanalluiMardukpela270i.e.n.,contine0adevaraiaartacombinatorieceindeparteazadelumeareala~ivasluji,chiardacanudirect,dreptmodelpentru0 bonapartea fiintelorfantastice,amon~trilor(darnunumai)cepopuleazaliteraturaS.F.(darnunumai):"A fostuntimp,a~asp1ineel,incareTotuleraintuneric~iapaatunciau_ hlatfiintavietuitoarelediferite~ideconformatieciudata.Caciatunciar fi.Iuatna~tereoameniicudouaaripi,uniichiarcupatruaripi~icufatadubla;deasemenea,uniicareaveauuntrup~idouacapete,unul.barbatesc~ialtulfemeiesc.Altiiaveaudouasexe,masculin~ifeminin.0 altapartedintreoameiliaveaupicioare~i

  .coarnedecapra,altaparteaveaupicioaredecal,inspatefiindcumsuntcaii.Iarinfataavandchipdeom,a~adardeformahipocentaurilor.Totatunciarfi luatna~tere~ifauniicucapdeom,precum.~idiniicupatrutrupuri,laspatecucozidepe~te.Ar maifi fosteaieucapuldediine~ideom."

  (Glindireaasiro-babi/onianiJintexte,pp.52-55).

  -- --

 • 10 Aurel PopescuBalce~ti

  Babilonienii,culturapredominantadin vremurilevechitestamentare,aucrezutcazeiis-auluptatintreeipentruacrealumea.Marduk,zeulcares-adovediteelmai puternic,a invins monstrulhaosuluiTiamat,lighioanaapelor,pentrua crea,!?ia taiattrupulei indouacasa facadin celedouabucatimarea!?iceru!.Aid putemvedeacumautorulcartiiGenezaraspundecredintelorcontemporane,prin a-I prezentape sin-guruI Dumnezeu adevarat,Yahweh, ca eel carecreeazafara sa fie nevoiesa se lupte,fara sa aibadu~manicaresa i se opuna.EI vorbe~tesuveran,~ifacereapamantuluise realizeaza.EI desparteapeIe,sus~jos,faralupta.Chiar!?ihaosulestesubcontrolulsaudivino

  Carteatrateazana!?terea~ievolutiaumanitatiidinspatiul irakian ~i zoneIe adiacente.Autorul nepoveste~tedespredouadvilizatii fara copilarie:ceamesopotamiana(incepandcu Sumerul)!?iceaegip-teana.Allam aid cum sumerieniisuntni~tehibriziintre0 speciede,maimutedinnordulAfricii !?iextra-tere~triide pe 0 planetaNibiru din sistemulnostrusolar,ceare0 orbitaeliptica,punctuleelmaiapropiatal acesteiorbite fiind intre orbitele martiana~ijupiteriana,iar eelmai indepartatla 3600de unitatiastronomicedistanta(1 u.a.=distantaSoare-Terra).Autorul interpreteazani!?tepictogramedemonstrandprin intermediullor ca in scrierile sumerienesevorbe~tede rachete,submarine,proiectoarelaser~ialteminuni.

  Acestedoveziau fost inregistrate- in cuvinte~i

 • Origineaextraterestrita vietiipePitmdnt11

  ilustratii- deditreSumerieni,aceasti:icivilizaties-adezvoltatlangaMesopotamia(acummai precisinIrak)inurmacu6000deani.

  Ei nuauconfirmatvizitareadecatreeiaplaneteiMarte.Totu~iau scrispe placutelede lut despreAnunnaki("AceicareauvenitdinRai pePamant")careauvenitpePamantdepeplanetalor Nibiru,adouasprezeceaplanetaa sistemuluinostrusolar(nu-marandastfelSoarele,Luna ~irestulplanetelor).Multedintexteleantice,descoperitedecatrearheo-logi,descriucuno~tineteleacestorAnunnaki,deaveni~ipleca,desprecuno~tinteleastrologice,pelangaaltecuno~tinte.

  Mai mult,acestetextesunturmatede ilustratiigasitepetableledelutsaupecilindri.In textesuntdescrisecalatoriileintre planete,Pamantulfiindnumerotatdrepta~apteaplaneta- carechiara~aestedacanumaraminvers,undePlutoesteprima,Neptuna doua,Uranus~iSaturna treia~ia patra,Jupiteracincea,Martea~asea~iPamantula ~aptea.In acestetexteMarteestedescrisacaStatieIntermediara- 0oprireamplasataintreNibiru~iPamant.

  ~i,incredibildaradevarat,0 tablacircularacarepoatefi gasitalaMuzeulBritanicdinLondra,descriein opt segmenteaspectediverseale calatoriilorspatialedintreAnunnaki,locuitoriiplaneteiNibiru~ia,,~apteaPlaneta"(Pamantul).0 sectiuneparticularaestedescrisaseparat,arata(~istatele)traseuldiIa-torieiluiEnJil("Stapanulcomenzii")detaliindtraseul

  "

 • 12 Aurel PopescuBalce~ti

  ditrecele~apteplanete;estedescrisa,deasemenea,~io rutaintreplanetaDilgan(Jupiter)~iApin (Marte).

  Ma voi plasain urmacu 400.000deani in istorianoastra.Aici voi incorporaditevainformatiicarevindin partealui Thoth cat ~idin partea lui ZacheriaSitchin,.in cartilesale: The 12thPlanet~iGenesisRevisited.Sitchincredecaexista0 planetain sistemulnostrusolar,denumitadecatresumerieniNibiru,careare 0 orbitaelipticasimilaracu ceaa unei comete.Aceastaplanetaefectueazaun cic1ucompletin jurulSoareluiin 3.600de ani. Locuitorii acesteiplanete,numHinefilimi,auvenitpePamantin urmacu400.000de ani. Thoth nu spunede ce au venitdar Sitchinsustinecaeiaveaunevoiedeaurpentruatmosferalor.In GenesisRevizited,el scrie:

  "Pe planetalor, Nibiru,anunnakinii-nefilimiis-auconfruntatcu0 situatiecucareesteposibilsanecon-frunHim ~i noi, pamantenii,in viitorul apropiat:dezastrulecologica facutviataaproapeimposibilapeaceastaplaneta.Era necesarsaseprotejezeatmosferaplaneteilor ~isingurasolutiecarepareasaremediezesituatiaa constatin suspendareadeparticulede aurdeasupraatmosferei,caunscutprotector."

  A~acaeiauvenitpePamantsaextragaaur.Dupa200.000deanidemuncasilita,mineriis-aurasculat~iau decissa creeze0 rasa servila- care suntemnoi -pentruaforaaurulpentruei.Estenotabilcain AfricadeSud,in celemai vechiminedeaUfcunoscute,ar-heologiiaugasitoasealelui HomoSapiens~iartifactecarelieducinapoiin timpin urmacu50.000deani.Ei

  - - - --

 • Origineaextraterestraa viefii pePamant13

  creddimineritulpentruaurinAfricaestecumultmaivechide50.000de.ani.Sitchinspunedinefilimiine-aucreatin urmacu300.000deani,darThothestemulmaiexact.Thothspunecanoiamfostcreatiinurmacuexact200.209aniinurma(din1994).

  Sitchinteoretizeazacanefilimiine-aucreatprin,experimentegenetice,darpotrivitluiThoth,nefilimiinuputeaurealizaacestlucrufaraajutor.Ei auavutnevoiede ajutordin afaraSistemuluiSolar.Acestajutorexternavenitdintr-osursafamiliara.Siriusieniis-auunitcunefilimiipentrua necrea.Ei auaterizatprimaoarain ocean~iau aparutca jumatatedeoameni-jumatatepe~ti.Ei auintratla inceputin apapentrualuacontactcudelfinii,caresuntpeunnivel,decon~tiintasimilarcu al lor. La un momentdat,potrivitluiThoth,siriusieniiaudecissapIece,daraudoritsalaseunanumitniveldecon~tiintain urma.$aptedintreacestefiinte~i-auparasitcorpurile~iauformatsferedecon~tiinta.Ei s-auunitcu samantavietii~iaucreatunou.Candcele~aptefiintes-auunitinmodgeometricinacestfelpentruaformasamanta.vietii,aaparut0flacara.Este0flacararece,dararataca 0 flacara.Aceastaflacarase afla in "Halls ofAmenti"(SalileluiAmenti).

  Salilelui Amentireprezinta0 constructieveche,creatacumaimultde51/2milioanedeani.Nimeninu~tiecatdevechisuntSalileluiAmentidincauzaaceluievenimentcarea avutlocin urmacu5 1/2milioaneani,carea mtreruptinregistrarileakashicealepla-netei.Amintiti-vaca,de~iistoriaplaneteimergemai

 • 14 AurelPopescuBalc~ti

  departede5 1/2milioanedeani,noinuputemaccesadecatultimii5 1/2milioanedeani.Salilelui AmentireprezinHiactualmente0 curbaredimensionalain for-madeuteroExista0 singuradirectie~isensin aceastacurbura~iodataajunsacoloesteca~icumte-aiaflainspatiulinfinit.Un asemenealoccurbatdimensionalseafla intotdeaunape 0 frecventadimensionalamaiinaltadecatPamantulcu0 unitate.Acumseaflala .1000milein interiorulPamantului.Lui Drunvaloi-a Ifostpermissaintrein primacamera.Acolo el avazuto marepiramidain interiorulunuidispozitivrectan-gular.In interiorulpiramideideaflaflacara.

  P.eSiriusB (maiprecispeceadeatreiaplanetaaacesteistele)aufostfacutepregatirisimultanepentruaceastacreare~iseminatie. 16barbati~i16femeiaucalatoritdepeSiriusB sprePamant~is-auindreptatdirectspreflacaradinSalileluiAmneti.Ei s-auunitcuflacara.Perioadalor de conceptiea fost de 2000deani. Acestedoua rase au fost implicatein creareanoastra- unadepeNibiru~icealaltadepeSirius.

  Potrivit interpretarilorlui Sitchinasupratextelorsumerienecarefac referirela a douasprezeceapla-neta,dupace nefilimiine-aucreatpentrua lucrainmineIe deaurdinAfrica,uniidintrenoiaufostadu~iin Mesopotamiapentru a fi de folos in GradinaEdenului."Dumnezeii"ne-auiubitpentiucaamfostfacuti dupa chipul lor. Dar in Gradina Edenului,nefilimiiaveaupropriilelor.livezi~ini .s-aspussaflUmancamfructul unui anumitcopacnumit cojJaculcunoa$terii.Noi nuamascultat.Mancandacestfruct~i

  f- -- !

 • Origineaextraterestraa viefii pepamdnt15

  ca~tigand"cllPoa~terea"lui,amdipatatabilitateadeane reproducesexual.Pana la acestpunctnoi eram

  . hibrizimtre diferitespecii,~ica toti hibrizii, eramincapabilisa ne r~producem.Sitchininterpreteaza

  f

  textelesumerienespunandcanoisuntern0incruci~areintrenefilimi~iHomoErectus,predecesorulluiHomo

  I Sapiens.Prin intermediullui Thothnoi amprimitI informatiisuplimentaredesprerolul fiintelordepe

  Sirius.Nuestesurprinzatorcanefilimiinudoreaucanoi

  sane reproducem.Ei doreausamentinacontrolulexperimentuluilor.Cunoa~tereapecarenoi amdo-bandit-omancandfructulnuafostuna~tiintificacum.arfi ceaprincares-ar~ticumsaprocreezi,cumsanetransformamdintr-ospeciede hibrizisteriliintr-onouaspeciecapabiladereproducere.Nefilimiiaufostmanio~icandnoiamcapatatabilitateadeanerepro-duce~ine-auizgonitdingradina.Potrivitinvatatilordintexteleantice,inregistrarilesumerieneIe precedpecelebiblice,iaristorisireabiblicaacreatieiparesareprezinteunrezumatalvechilortextesumeriene.

  De~iatrebuitsaparasimgradinalor,nefilimiine-aupermissacultivampentruanehrani.Ne-auindrep-tatcatrezonamuntoasade la estde gradiniledinMesopotamia.PotrivitluiThoth,noiamramasacolopentru0lungaperioadadetimp.Darapoiaavutloc0nouatransformareincon~tiinta~i0altaschimbaredepoli ~iaceI continents-a scufundat.Multi supra-vietuitoris-auindreptatcatreAfrica,darceimaimulti

 • 16 Aurel POpescuBalce~ti

  dintreceievoluatiauajunsin Lemuria,un pamantcares-aridicatdeasupraapeicandvechiulcontinents-ascufundat.

  .

  - - -- --

 • --- - -- ----

  Cuma apirut viata

  Conformteorieievolutionistea lui Darwin,primaceluHivieaaparutinmodspontanprinorganizareasubstantelorce0a1catuiesc.El consideracalainceputPamantula avut0 atmosferacompusadinbioxiddecarbon,metan,amoniac$iapa.Subinfluentaenergieisolare,descarcarilorelectrice~ieruptiilorvu1canice,ace~ticompu$isimplis-audescompus,pentrucaapoisaserecombinepentrua formaprimiiaminoacizi.Ace~tiaminoacizis-auacumulatin mare~iprincom-bina\iiledintreeiauaparutcompu~iorganici,s-afor-matunocean,0supaorganica,darincafaraviataapoiinmodaccidentals-aformat0moleculacuproprieUitiremarcabile,0moleculacareaveaproprietateadeasereproduce.Acestemolecules-arfi adunat~itotinmodaccidental~i-auformatuninveli&protector,formatdinaltemoleculeproteicecucares-auinconjurat,acesteaservinddreptmembrana,astfelseconsideraca s-aformatprimacelulavie.

  Teoriaevolutionistasustineurmatoareleetapeinevolutiavietii:

  atmosferaprimitivapropice; concentrarein oceande"supeorganice"demo-

  leculesimple,necesarevietii; din aceastasupaprovinproteinele~inucleoti-

  dele,compu~ichimicicomplec~i;

  I

  -j

  ----

 • --- - - . - - -- - - - - - - . --.

  18 Aurel PopescuBalce~ti

  aparitia.membraneicelulare; dezvoltareaunuicodgeneticprincareprimelefi-

  intevii incepsasecopieze.In 1953StanleyMiller a reW?itprintr-odescarcare

  electricaintr-o atmosferacompusa din hidrogen,metan,amoniac~ivaporideapasaproducacativadinaminoacizi,adicanumaicinciaminoacizidintotalulde100ceintrain aldituireaceluleivii.

  Sintezadecompu~iorganiciarelocnumaiin con-ditii de reducerefara oxigenliber ~iatmosfera,darfaraoxigenoriceformadeproteinas-arfi format,arfifostdistrusaderazeleultravioletedincosmos.

  . Dars-arfi pututproduce0supaorganica?Energiacarear fi descompusin atmosferacompW?isimpliar fidescompus~imai repedeorice.aminoacidcomplexcare.s-arfi format.CeipatruaminoaciziobtinutideMilleraupututfi obtinutipentrucas-auindepartat1din razadesdirdirii electrlce.Daca ar sdipade ac-itiuneadistrugatoarearazelorultraviolete~i-arfi ajunsinocean,inapanuarfi existatsuficientaenergiepen-Itrua activain continuarereactiilefizice,diciapain- jhiba dezvoltareamoleculelormai complexe,amino-aciziipentruaformamoleculemaimarlarfi trebuitsaiasa dinapa,dar.atunciarfi fostdistruseimediatde!razeleultraviolete.

  Descompunereaspontanaeste mai.probabiladecatsintezaspontana.Inafaradeaceastaexistapeste!100de aminoacizice intrain alcatuireasubstanfelor;organice,iar20suntindispensabilivieW.Ei suntdeIdouafelun:dexogiri~ilevogiri.

  .

 • Origineaextraterestrt'la viepipePt'lmant19

  Dadi s-arfi formatdin intamplareintr-osupaorganicaarfi fostjumatatedexogiri~ijumatatelevo-giri.Darcei20deaminoaciziesentialinecesarivietiisunttotilevogiri,cums-aupututuniace~tiain modaccidentalinsupa'organidi?

  ~ Sanselecaaminoaciziisaseuneasca~isaformezeI. 0 moleculaproteicaeste0 ~ansala 10la puterea113,

  I

  daroriceevenimentces-arproducecu0~ansade11a. 10la puterea50nu s-arputeaproduceniciodata.

  Reactiilechimicedincelulesefacsubactiuneaunorproteinenumiteenzime,fiindnecesareaproximativ2000deastfeldeenzimeuneicelule.Sansacaaceste. .enzimesaseformezeestede11a10laputerea40.000.

  Celulamaitrebuiesafieinvelitaintr-omembranacucanale~ipori,carecontroleazastrictcirculatiadin-tremediulextracelular~iintracelular,a substantelornutritive~iprodu~iilordeuzura,aionilormetalici~iaaltorsubstante.

  'MaigreudeobtinutsuntnucleoproteineleARN(acidulribonucleic)~iADN (aciduldezoxiribonu-cleic)careformeazacodulgenetic.ADN esteformatdin5histonecaresuntimplicateindirijareaactivWitiigenelor.Sansadea seformanumai0 singurahistonaestede1la20laputerea100,numarmaimaredecatatomiidintoatestelele~igaleriilevizibile.

  . Simaigreuestedeexplicatorigineacoduluigene-ticnecesarreproduceriicelulare.In formarealorpro-teineledepinddeADN, daracesteaflUs-arfi pututformafaraproteinepreexistente.Raspunsulesteunulsingur,ambeles-auformatinparale!.

 • 20 Aurel PopescuBiHce~ti

  Nu existaniciunlaboratorcaresapermitasimu-lareaevolutieimecanismuluigenetic.

  CodulgeneticesteuniversalDumnezeua creatviatain tot Universul,folosin-

  du-sedeacela~icodgenetic,indiferentpeceplanetadinUniversacreatviataa~acumvarezultadinlecturaacesteidirti.Celulaprimitivatrebuiasamaiinventezeun fenomenfaradecarenu ar fi existatviata.Acestaestefenomenuldefotosinteza.In acestprocesplantelecuajutorulluminiisolareabsorbbioxiduldecarbon~ieliminaoxigenulnecesaranimalelor~iomului,acestfenomennuapututfi reprodusin niciunlaborator.

  Oxigenulformatprinfotosintezacreeaza0 paturade ozon care protejeazaviata impotrivaradiatiilornociveultraviolete.Ultimelecercetariaudemonstratcacelula,ceamaimicaunitatea vietiieste0 comuni-tatede indivizi,odinioaraindependeticares~auinte-gralperfect,pentru0 functionarecu un scopperma-nent.Aceastaasociere~iintegrarea fost tot inUim-platoare?

  De~icelulavieesteformatiidinmilioanedeorga-nitecelulare,acesteatoatefunctioneazacauntotuni-tarea~idindarfi eonduse~icontrolatede0eon~tiintaunitaraa eelulei,aeeastaeon~tiintaineon~tientaa ee-luleicums-aformat?

  Ineon~tientulprimaral celuleivii esteeelce damemoriadetuncfionarea celulei,ametabolisrnuluiei~ia lupteifmpotrivatorfelorcaretinds-o destabili-zeze,totacestincon!$tientconduce~idiviziuneacelulei

  -- - - -,.~I

 • Origilleaextraterestrifa vietiipePifmallt21

  careasiguraperpetuareavietii.Incon~tientulestecelce da inteligentamaterieipentruca aceastasafunctionezepentru0 finalitatebiologicaprecisii~ipentrurealizareaunuiprogresprestabilit.Numateriain sineareacestprogresprestabilitde functionare.Aceastainformatieseaflaintr-un"computerbiologic"creatdeDumnezeu,chiarinaintedecreareamateriei.

  Memoriadefunctionarea celului,de~iincon~ti-entanu arepauze,eaesteactivatoataViata,oricepauzainfunctionareaeiarducelainstalareamortii.

  Viataareun ansamblucoordonatdereactiico-mandatdeunmecanismautoreglatoriaracestereactiichimicecaracterizeazaviuI.

  Celulacontinein lichidulintracelularpotasiu~ifosforiarin lichidulextracelular,sodiu~iclor.Acestesubstantesuntintr-unraportinegal,numaidupainsta-lareamortiiacestesubstantesegasescin proportiiegalein ambelelichideintracelulare~iextracelulare.Aceastainegalitatecaracteristicavietii0 mentineinmodcon~tientmembranacelularaprintr-unprocesactivoMembranaintroducein celulapotasiu~iscoateclorul~isodiuI.Acestschimbnu estecontrolatdevointaomului.

  Ceanumeexistainsubstantaviecaresadetermineaceastacompozitiediferitain celemoarte.Fiecarecomponentaaceluleiformatadinorganeleminusculeconlucreazaperfectpentrubunaei functionare,exis-Hind0comunicareintreele.Informatiaceqetineme-moriaincon~tientaseaflainnueleulcelulei.lnriueleuseaflacromozomii,ni~tebenzilungiformatedinacid

 • .;.-:.,.

  22 Aurel PopescuBalce~ti

  dezoxiribonuc1eiccarereprezintazestreaereditara.EIesteformatca0 scararasucitacarein diviziuneacelu-lara sec1iveazape jumatatein lungimeaei. Cromo-zomiisuntformatidinmolecule~iaceste~dincarbon,hidrogen,oxigen,azot,fosfor~isulf.Esentavietiisegase~tein ace~tiatomi,careformeaza~imaterienevieiar acestesubstanteramancand reparamcelulelecorpului.Inteligentaaflatain afaramaterieicareorga-nizeazacelulasetransmitetesuturilor~iorganelorcealcatuiesccorpul omenesc.Fiecaretesutare.infor-matiede functionarespecificaorganismuluidin careprovine iar aceastafunctie este independentadeco~~tiintanoastra.Automatismulde functionarealtesuturilorsedesfa~oarasubactiuneaunorimpulsuricareiauna~terechiarin acestetesuturi,aparitiavietiipePamanteste0 problemaincanerezolvata.

  In niciun laboratordin lumenus-areu~itcreareauneicelulevii.

  Celulavieesteunsistemdeschiscarecomunicacuexteriorul,Clllichidulextracelulardeundei~iprocurasu~stantelenecesarefunctionariiei,sa-~ifabricesub-stantelenecesarevietii~isalupteimpotrivaentropiei,carein permanentatindes-odestabilizeze~isa0 dis-truga.Pentru aceasHimilioanede molecule~re 0alcatuiescfunctioneazadupa un programde lucrufoarteexact.

  Cel~iavieaqioneaziat0uziniIn aceastauzinaseaflii un centrudecomanda

  reprezentatdenueleulcelular,maimultitransmitatori

 • Originea extraterestraavietiipePamdnt23

  deordine'reprezentatideacidulribonucleicmesager,existalucratoriaiuzineiccarefabricaproteinele,res-pectivribozomii!?igeneratoriideenergiereprezentatidemitocondrii.

  Produselefabricatesunttransportate!?idepozitateinaparatulvacuolarallui Golgi,unfeldesacidede-pozitare.Toateacesteorganitecelularesemi!?caintr-unmediuintracelularcaresementinein parametristabilinecesaribuneifunctionaria celulei,mentinutiprintr-unmecanismactivde membranacelulara.

  I

  TraseelepecarecirculaARN mesager!?icelelalteor-ganitecelularenusunthaotice,eleauundrumprecispecareil urmeazacuexactitate.

  I Membranacelularaesteformatadintr-ovarietate!demoleculesintetizatein interiorulceluleiprinpro-I ceseactive,operatiifoartediversifica~e.Imediatcer.suntformateacesteblocurimolecularesunt~samblateintr-otexturaregulatade randuriorizontale!?iver-ticalecevor formainveli~ulceluleia~acumsein-

  i tampHiintr-unansambluuzinalcandma~inareali-r zeazainprimulrandpartilecomponentedinmateria

  bruta ~iapoi Ie asambleazaprintr-un procesfinalfunctional.

  Un alt exmplu al complexitatiifunctionaleaceluleiil reprezintaformareaunuiacidgrasnumitacidpalmiticcarepentrua fi formatarenevoiede14sub-

  . unitatimoleculare,celulacreeaza0 adevaratama!?inai molecularacircularafoartecomplexaformatadinmoleculeproteice.In cadrulacesteima$iniexistaun

  I bratformatdeasemeneadinmoleculecareserote$te

 • ...-.---

  24' Aurel PopescuBalce~ti

  peste7 statiidelucru,de'fiecaredataclndbratulserote~tedouasubunitatideacidgrassuntadaugateprinactiuneaenzimelordelas~atiadelucru.Dupa7rotatiiserealizeazanecesarulde'14unitaticeformeazaaci-'dulgraseliberat. .

  . In aceastami~careabratuluilacele7statii,enzi-~melenecesarein acestestatiitrebuiesafieprezenteintr-o.ordineprecisa iarbratultrebuiesaactionezeexact,aceastama~inamolecularamiputeasasefor-mezeprintr-oevolutiepas'cupas,in modsigureaafostcreatade0 inteligenta'ext~rioaracelulei.

  Un alt exempluil reprezintaactiuneaenzimeinumitaADN giratorcar:eactioneazain reproducereacelulei.MolectdadeADN, avandformadearc,estealcatuitadindouaelicoidalecaresecliveazain timpulreproduceriicelulare.Pemasuraceportiuneadesusaelicoidaleisedesfa~oara,aceastadeterminanaturalcaportiuneadefiresaserasuceascain juruleisausasesuprainfa~oare.tn momentce ADN-ul estedejainfa~uratdesutedeori pentrua sepotrivicuparteacareii lipse~teseproduce0incllcireafirelor.Aceastaar intarziareproducereasauar face-onerealizabiHi,darcelulaactioneazacu0enziinanumitaADNgiratorcaredesfacenoduldinfireIeADN, dupaurmatoareaschema:maiintaibiieunadinfirelededeasupra,apoi.tr~gecelalaltfir prindeschizaturaiarin finalune~teceledouacapetealefibrei~aiate~iastfelacestADNgiratorordoneazaincarcaturain cromozomi.Cumapututsa aparaacestADN giratorprin combinatiihazardatedemoleculeinsupaprimordiala?

  - I

 • .---.-

  Origineaextraterestraa vietiipeParnant25

  Dadis-aradmiteideeacaacestaafostfacutpascupas,faraADN giratornu s-ar fi pututproducediviziuneacelulara,iarfaradiviziuneacelularanuarfiexistatniciunproces-evolutivcaresaproducaADN-ul girator.Acestaestecelmaimaremisterpecarebiologiinuaupututsa-lexplice.

  Aceastaeste0dovadacaprocesulafostcreatde0inteligentacareactioneazltdinexteriorsaudupaun

  . , proiectpreconceput.' .FrancisCrick,coautorladescoperireaADN-ului,

  spuneacaunomonestinany.atcutoatecuno~tintele. disponibileastazinupoatededit'saafirmecaviataaparepemoment.caunmiracola~ade.multesuntcon-ditiilecareartrebuiesatisfacutepentrua0crea.

  Dar.viatanupoateexistanumaipePamant.InI. Universexistamiliardedesteledegaze~ialtemateriii cosmicecareserotescin jurulunuinudeu,centrul

  acesteiaformeazagalaxiile.Galaxia noastrasenume~teCaleaLactee.Soarele~iplanetelesistemuluisolarfacpartedinCaleaLactee.

  CaleaLacteeare peste100milioanede stele.Acestegalaxiiauundiametruatatdemarecane-artrebui0sutademiideanipentrua0traversacuvitezaluminiide300.000dekilometripesecunda.

  Distantamediedintresteleestede circa6 anilumina,adica60.000de miliardede kilometri.DarGalaxianoastraestenuinai0 parteinfimaa Uni-versului~iseconsideracaexista10miliardedegalaxiivizibile'cu telescopull?imultealteleIn afaradeacestea.Aproapedegalaxianoast.raseaflaGalaxia

  --

 • 26 Aurel PopescumHce~ti

  Andromedacareca~igalaxianoastraare0 formadespirala.Soareleeste0 stea de marimemijlocie~ialdituie~tenuc1eulin jurulcaruiagraviteazaPamantul~icelelalteplanetealesistemuluisolarca~isatelitiilorcaremergpe orbiteprecise,ele i~iurmeazaorbitelelor de rotatiecu 0 preciziematematicaincatpoatefiprevazutacu preciziapozitiei lor in viitor. IntregulUnivers,de la atomila galaxii,esteguvernatde legifoarteprecise.Caldura,lumina,sunetul~igravitateaascu.ltadelegiprecise.

  FormareaUniversuluiafost0extraordinaratrans-formarea materiei~ienergiei.Relatiadintrematerie~ienergiea fost verificatade Einsteinprin formulaE=me,energiaesteegalacumasaori vitezaluminiilapatrat.

  Aceastainseamnacamateriapoatefi produsadeenergie, a~acum materia poate elibera energieextraordinara,cums-adoveditprin exploziabombeiatomice.Fortaspiritualaa transformatde-alungulamilioimedeanienergiain materie.

  Dumnezeua creatUniversul~iI-a creatpeomintotUniversulacoloundeexistaconditiidedesfa~urareavietiiomului.

  Prima celulavie a fost creatade DumnezeupeactualulPamantsauin altaparteaUniversului~iviataa fostinsamantaHipePamantdepe0 altaplaneta?

  Tpcmaiaceastaideefacesubiectulacesteicarti,incaresedescriefaptulcaprimacelulaviea fostadusapePamantdepe0 alt~planeHimisterioasadenumitaNibirucarenufacepartedinsistemulnostrusolar,dar

  --

 • - ..- - -.'

  Origineaextraterestraa vietiipePamant27

  a fost atrasa de cele mai indepartateplanetealesistemuluisolarSaturn!?iNeptun,traversandsistemulnostrusolar0 data la 3600deani la trecereaprintreplaneteleMarte!?iJupiter,acoloundeexistacerculdeasteroizi,meteoriti!?icometeastazi.Dar cuma fostinsamantataviatapePamantdacaaceastaplanetanuvinein contactcuplanetanoastra?

  Aici trebuiesanereferimlaideeaiudeo-cre!?tinaarazboiuluidintrezeiicerului!?ila caderealuciferica.

  In-mitologie,planeteleerauconsideratea fi Zei.Pamantulactualprovinedintr-oaWiplanetadenumitaTiamat,sau"planetadeapa".Aceastasegaseaexactintre planeteleMarte !?iJupiter, !?ia fost lovita deplanetaNibiru !?idesatelitiiei !?isectionatain doua.

  I

  Parteade sus a planeteia fost trimisape 0 alta.' traiectorie!?iesteactualulPamantiarparteadejosaf planeteiamaifostlovitadesatelitiiplaneteiNibiru!?it zdrobiHi,formandactualacenturade meteoriti,

  asteroizi!?icomete.AtuncicandNibirua taiatin douaplanetaTiamat,pe ea existaviata~iaceastaa fostinsamantata!?ipeplanetaPamant.

  Un desenanticdescoperitin scrierilecuneiformesumeriene,acadiene,asiriene~ihitite,infati~eazapla-netanecunoscutanoua,multmaimaredecatPaman-.tul,darmaimicadecatSaturnsauJupiter.

  Acest desendescrietoate planetelecunoscuteastclzi,plasandu-Iein ordinealorexacm,aratandu-Ie~imarimealor corecta.Pe acestdesenseafla~iplanetaTiamatprecum~iplanetaNibiru. in CarteaFaceriiEnuma-Eli~,caresetraduceprinEpopeeaCrea(iei,se

  ----

 • 28 Aurel PopescuBalce~ti

  scriadi planetaNibiruaintratinsistemulnostrusolardin directiaopusami~cariiorbitale a planetelorsistemuluisolar.Epopeeafaceriiincepecu aceastabataliecereasdiin urmacareias-auformatCerulI$iPamantul.Meteoritii~icometelemaisuntdenumite"rebelii sistemuluisolar",orbitelelor suntmultalungiteinditaparinjurulPamantuluilasutesaumiide ani.Planetelesemi~cain acela~iplan,pe candcometelesemi~capemaimulteplanuri.

  Toateplanetelesistemuluisolarserotesc~jurulSoareluiin sensulacelordeceasornic,pecandco-metele,asteroizii~imeteoritiiserotescinsensinvers;explicatiaesteca planetaNibiru le-a aruncatindirectieopusa.

  De retinutcababilonieniimaidenumeauplanetaNibiruplanetaMarduk.Ea trecemereupela loculbataliei,0 datala 36Q{)deani,avand0 elipticamultturtita.CiocnireaplaneteiNibirudeplanetaTiamatne explica~ide ce continentelenoastresuntcon-centratepe0 singurafataa Pamantului,pecealaltaexistand0 cavitatecareesteocupatadeOceanulPa-cific.SereferealaapeleluiTiamatcareeradenumita"Monstrulapos";estenormalsa deducemca Pa-mantulamOl$tenitacesteape.PamantulmOl$tenel$te!?iplanetaocean,pentruca estesinguraplanetadinSistemulSolarcareareapa.

  VechiulTestamentprinprofetiisaiamintel$tedezileledeinceputcandputerealuiDumnezeuI-aHiiatpeeelsemet,I-arasucit!?ii-auscatapeIe luiTehom-Raba.

 • ----- - - -- --.

  Origineaextraterestrha vie#ipePhmdnt29

  I,~

  Numindu-lpeYahmehiinparatulmeu,Isaiaredacosmogoniacre~tina.

  "PrinputereataapeIele-aidespartit,pecapeteniabalauruluiapelortuaizdrobit-o"~iiaraminte~tecumDumnezeua impra~tiatpe-ingeriiceluisemet~iillaudape Dumnezeucarea trasboltape fata luiTehomcahotarintrelumina~ifntuneric.In ebraica,Tehominseamnamare~isetragedincuvantulTiamat,Tehom-RabainseamnaMareaTiamat.

  FelulcumBibliarelateazaevenimenteleprimor-dialeesteidenticceluisumeriandecrisin EpopeeaFacerii.BibliadescriecumbrataraspartaafostnumitadeDumnezeu"cer".Textelesumerienedescriu~ielefa~iadintreMarte~iJupiter,bratarasparta,~irela-teazacumMarduk(Nibiru)aintinsparteadejosaluiTiamatpanaaceastas-aspart~iaformatapoiuncerecuea.Sumerieniinumesccercu1-deasteroizi"cer".Candparteadesusa lui Tiamata fostimpinsapeactualaorbitaa Pamantuluia capatatproprialuiorbitain jurulSoareluirezultandastfelanotimpurileiarprinmi~careaderotatiea rezultatsuccesiuneazi-noapte.

  TextelesumerienedescriucaurmatoareasarcinaaluiMardukafostsadeaPamantuluiluminazileidelaSoare~iintunericulnoptii.

  Biblia spunedi s-a petrecutacela~ilucru:,,~iDumnezeua zissafieni~teluminatoriin intindereaceruluica sa despartaziuadenoapte,sa fie ni~tesemnecaresaaratevremurile,zilele~ianii".

  Si EpopeeaCreafieiEnuma-Eli$descriecum

  ----

 • 30 Aurel PopescuBalce~ti

  .

  Pamantuleralainceputosferafierbintecuvulcaniineruptiecareumpleaucerulcuaburi~icunori.Dupacetemperaturaa inceputsascadavaporiis-autrans-formatin aparezultandoceanele~iuscatul.Enuma-Eli~nume~telavavu1canica"salivaIuiTiamat"~ipla-seazaienomenulinainteacreariiatmosferei;ocea'-nelor~icontinentelor.Dupace norii de apas-auadunatauinceputsaseformezeoceanele~i'a fostridicatafundatiapamantului,continentele,apoidupaaparitiafriguluiauaparut~iploile,salivaIui Tiamat

  .continuasa se reverseformandtopografiaPaman-tului.

  Asemanareacu texteleBibliei estec1a~a:',-,~iDumnezeuazissasestrangaIaunlocapelecaresuntsubcer~isasearateuscatul~ia~aafost".

  In acordcudescoperirilemodemeatatBibliacat~iEnuma-Eli~plaseazaviatape Pamantin apa,sami~uneapelede vie\Uitoare~ipasansazboarein'intindereacerului,abiadupaaceeafiarele'Pamantuluidupasoiullor, viteledupasoiullor culminandcuaparitiaomului- actulsupremalcreatiei.

  . .PamantulesteplanetaTiamatreincarcata.DadiKingueraprincipalulsatelital lui Tiamat,KinguadevenitLuna,principalulsatelital Pamantului.Mar-duk(Nibiru)a ramassatraversezecerul~isasupra-veghezenoulsistemsolar.SumerieniinumeauplanetaNibiru planeta trecerii,apropiereade Pamantaacesteiplaneteproducemarlprefacerl,atmosferice,terestre~isociale..

  Estederetinutdi Bibliaii atribuieacesteiplanete

  '.',

  '.

  -----( I

 • Origineaextraterestraa vietiipePamant31

  I

  denumfreade ;,Dumnezeuceresc"care v~fi jude-ditorulneamurilor,Zana}udeditii-eradescrisain Ve-'child Testamentca fiind insotita de cataclisme,inundatii.!?icutremure. .

  Laureatii preniiilor Nobel, Francis Cric~ !?idr._LeslieOrgel, au lansatteoriacAviatap~P.amantafostadl.1;sa'de mici organisme_vii de-pe -0 alta planeHiindepartatii.Dumnezeua creatun singur cQd,genetic

  . pentrutmiteformeledeviatadin tot Universul.. Dacaviataa(fi i~ceputin aceasupaprimordiaUiar

  fi 'trebuitsase dezvolteorganismecu coduri geneticediferite. _De ce molibdenul joa~a un rol atat deimporUmtinreactiileenzimaticeesentialepentruviatacandmolibdenulesteun elementfoar.terar peplaneHinoastra? . .

  De ceelementelecaresegasescdin,abund~_nt~.pePamant nu au nici un rol in rea.ctiilebiochimice dinorganismuluman?Ace!?tiautoricredcasamantaviettia fostplantatain moddeliberatde fiinte inteligentedepe alta 'planeta:Ei ai fi: insamantatplaneta cu viatadintr-o navaspatialain scopulde a incepelantul vietii --pe Pamant.. Ei credeelinsamantareaviettipePitmanta facut-oo civilizatieumanaexistentape planetaNibiru. Dar intextele sumeriene,babiloniene, hitite !?iasiriene sedescriuchiar vizite pe Pamantale astronautilorde peaceastaplaneta.Sunt descri!?i!?icoriducatoriai acesteiplanete care au venit pe Pitmant; astfel sedescriecumzeuIEnlli, careconducea0 navaspatiala,a aterizatpePamant in Sumer.Ei au ales teritoriul dintre Tigru~i

  ( j

 • 32 Aurel PopescuBalce~ti

  Eufratcacidescoperiseraprinsondespatialecaacestteritoriuera foartebogatin zacamintede petrol,nec~sarcalatoriilorspatiale.CarteaGenezeidescrielacasulluiDumnezeupePamant"Edenul"caredupaparereaunorsavantiselocalizeazain nordulMeso-potamiei,loculdeundesenascTigru~iEufrat,dupaaltiiinsudulMesopotamiei,laloculdevarsarealcelordouarauri.

  Textelesumerienedenumescace~tiextraterestricunumeleNefilimi,eiarfi aterizatpemareincapsuleermeticein timpulceleideadouaeregalciare.PrimaasezareafostEridu,undeauinfiintatprimastatie.Unalt ora~construitde ei a fostNipur~iapoiLarsa.ScopulaterizariinefilimilorpePamanterasaprocureaurpentruplanetaloracareiatmosferaincepusesasedeterioreze.Ei puteausasalvezeviatapeplanetalornumaidad!suspendauaurulin atmosferaplanetara.La inceputauextrasauruldinapeleGolfuluiPersic,darmaitarziuauexploatatmineIedeaurdinAfricadeSud.TextelesumerienedenumescpeextraterestriicareextrageauaurulAnunnakicarefaceautoatemUDcilecaciomulnufusesecreat,inca.

  .Textelesumerienedescriucumace~tiextratere~triaucreatomulpePamant.Eledescriucumlainceput0perioadade timp pe Pamanterau numaiace~tiNefilimi(uriasiidinBiblie).

  BibliaIi numeapeace~tiNefilimicafiindni~te"uria~i"in capitolulIV dinGenezacandsereferalaPotopu11uiNoe,1afaeereacorabiei:"tnvremeaaceeas-auivitpePamanturia~i,maieuseamadeeandfiii lui

 • Originea extraterestraavietiipePamdnt33

  Dumnezeuincepuseraa intra la fiiceleoamenilor~i~cesteaincepuseraa Ie na~tefii. Ace~tiasuntvestitiivitejidinvechime".

  Evolutiadarwinistanu poateexplica-aparitialuiHomoSapienscarepractica aparutbrusc,faraa fi 0treceregradatadelaHomo.ErectuslaHomoSapiens.Hominoiziisuntprodusulevoiutiei,darHomoSapiensesteprodusulunei schimbarirevolutionare,oameniide~tiintanuau nici0 explicatiecumaaparutaHitdebruscacesta.

  Explicatia este urmatoarea:Homo Sapiens,stramo~ulomului,a fostcreatdeNefilimi.EI trebuiasainlocuiascamuncaistovitoaredin mineledeauraleAnunnakilorcares-au revoltatdin cauzamunciloristovitoarc.

  in umlacu300.000demiideani,Nefilimiiauluatmaimu\aHomo Erectus :)i au modeJat-ogeneticpentma0 transformain HomoSapiens.- IntalnireadintreNefilimi~iHomoErectusestedescrisain numeroasetextesumeriene.0 asemeneainHUnircestepovestita~iin epopeealui Ghilgamc:),omul maimuH}fiind descrisparos,nomad,care nucunoa~teincaoamenii,adapostindu-sein tufi~uricaanimaleledestepa,hranindu-secu iarba~itraindinmijloculanimalelorsalbatice,dar arc :)i 0 oarecareinteligcn\a,caci~tiausaacoperecapcanele:)isaumplegropilesapatepentmprindereaanimalelor.

  Homo Sapiensa fost obtinutprin manipularegeneticaprin Insihmlnfareaartificialc1,prin donare.Clonareaomuluia fost obtinuta~iin zilelenoastre.

  -- -

 • 34 Aurel PopescuBalce~ti

  Est~posibilsaseia materialgeneticdelao,persoana,nu heaparatdin organelegenitale:?iintrodudindu-secromozomiiintr-unovulanuc1eat:?isasenascaindivizipredestina~i,ob~inandu-se0 copieperfectaaindividu-lui de la cares-aluatsetuldecromozomi.Sepotob-tine astfelcopii exacteale oricareifiin~eumane.Inafaradec10nareaumanaextratere~triiauobtinut:?i0"fuziunecelulara"prinfuziuneaunorceluleprovenitedin sursediferite obtinandu-se0 supercelulacareposeda douanuc1ee:?idouaperechideseturidecro-mozomidiferitidandna:?tereunorcelulecompletdife-rite denuc1eulcelulelorsursa.In texteleanticedupadescriereafacutadepreotulbabilonianBerosus,s-aupututproducediferitefiin~ehidoase,oamenicudouaaripi,altii cupatru~idouafe~e,un trup,darcudouacapete,unuldebarbat,altuldefemeie,la fel :?ipartilecelelaltealetrupului,debarbat~idefemeie,altiieraucupicioare~icoarnedetap,altiicupicioaredecalsaupe jl1matateom :?ijumatatecal, tauricu capdeom,cain!cucozidepe~te.

  Toate se pastrauin templullui Berosusdin Ba-bilon,aceastainseamnaca Nefilimii au incercatmaimulte tehnicipentrua erea un om dupachiput~iasemanarealor.

  Textele sumerienevorbeau de fiinte umanedeformatecreatede Enki :?izeitamamaNinhursag,pentrua facepemuncitorulprimitiv.Se,consideracaSfinxuldinEgipt esteoperaextratere~tri1orvenifipePamantpentrua anHaposteritatiiceeaceaureu~itsa

  !---

 • IOrigilleaextraterestrila vietiipePilmdllt35

  obtiilaprin tuziuneacelulara.MarilePirarnidedinEgiptaufostconstruitetotdeextratere~tri.

  Pana a obtinutcreareaomului,zeita mamaNinhursaga facutnumeroaseincercari.La inceputafacutunomcareurinatottimpul,0 femeiecarenu

  . puteapurtasarcina,fiintecarenu aveaunici organemasculine,Dicifeminine.In celedinurmaafostfacut~iomulperfectcelnurnitdeEnkiADAPA, deBiblieADAM, iardeoameniide~tiintaHOMO SAPIENS.Acestefiinteer~uasemanatoarezeilor.Extratere~triis-aucasatoritcufiicelePamantului.Aceastarelatareesteconfirmatadescrieriledintextelesumeriene.

  Omul,inconceptiasumerianaca~iaBibliei,afostfacutdinamesteculunuielementzeiesc,sangelesauesentaunuizeu~i"taranaterestra".CapitolulI dinGenezaspuneca DumnezeuI-a facutpe OM dintaranaPamantului,i-asuflatinnarisuflaredeviata&iomulareastfelunsufletviu.

  TermenulebraictradusprinsuflareesteNefes,acestspiritcareanima0 fiintavie~icare0 parase~teatuncicandacestamoare.

  In cartileVechiuluiTestamentseinterziceavar-sareadesangeomenesc~iconsumareasangeluiani-malului.SeechivalaNefes(spirit,duhsausuflet)Cllsangele.

  Textelesumerienedescriucasangeleeraneaparatnecesaramesteculuidincareafostcreatomul,acestatrebuiasafieneaparatsangedezeu,sangedivino

  and Zeii s.;audecissatacaomul,conducatorulloraspus"sangevoida,cedaoaselorviata".

 • - - - --. -.. - -- .-- - - -. -. -.. - _.--

  36 Aurel PopescuBalce~ti

  In primul capitol din Geneza se spune:"DumnezeuI-a facutpe om dupachipulsau,dupachij:mllui Dumnezeu,I-a facutpartebarbateasca~ipartefemeiascai-a facut"apoiin capitolulV sescrledind I-afacutDumnezeupeAdamI-afacutdupachi-pullui Dumnezeu,barbat~ifemeieafacut,i-abinecu-vantat~ile-apusnumeleOM in ziuain carei-afacut.

  Contradictiaesteca se spuneca Adam a fost 0vremesingurpanacandDumnezeuI-a adormit,i-aluat0 coasta~iacreat-opeEva.

  Textelesumerienescriucalainceputextratere~triivenitipePamantauvrutsaobtinaunmuncitorprlmi-tiv prin incruci~areaomului-maimutacu diverseani-male.Ei audeciscasingurulamesteccarecorespundescopuluilor esteincruci~areaomului-maimutacu eiin:?i~i~idupadiferiteincercariau reu~itsaaibamo-delullui Adam, astfeldi la inceputa fostun singurAdam.1a fostfolositapoipentrucreareacelorlalti.Eva a fostcreatadinesentavietHlui Adam,candspu-nemsangelezeilortrebuiesaintelegemgenelezeilor.

  .Pentruobtinerealui Homo Sapienss-au folositgenelemasculinealenefilimilor~igenelefemininealelui"HomoErectus.Spermaunuinefilima fost intro-dusain ovuluiunei"femei-maimu\a",apoiovululuneimaimuteHomoErectus,fertilizatdegeneleunuine-filim,afostimplantatin panteceleuneifemeinefilime.In textelesumerienesescriecaa fostfolositasotialuiEnki ~idupaces-aobtinut"primulmodel",copiialeacestuiaaufostimplantatein pantecelea 14zeitealena~teriipentrua treceprinprocesulnormalbiologic.

 • Origineaextraterestraa viefii pePamant37

  ~ Dintextelesumerienerezultl1urml1toareleperioader dinistorianefilimilor:

  in jurul anului445.000inaintedeHristos,nefilimiicondu~ide Enki sosescpe Pamantde pe planetaNibiru.

  Ei intemeiazaprima a~ezarea lor in Eridli, insudul Mesopotamieiformand prima statie de pePamant., A

  In jurul anului415.000ei se mutain interiorultinuturilor~iintemeiazaora~ulLarsa.

  In jurul anului 400.000,cand perioada inter-glaciaraseintinde'pestetotpePamant,sose~tefratele

  > luiEnki,Enlil~iintemeiazaora~ulNipur.Enlil cala-

  !

  tore~tespreAfrica ~iincepeexploatareaminelorde

  .

  '. aur cu ajutorul nefilimilor (anunnaki). Ei intemeiazaBad-Tibira, centrul lor metalurgic pentru topirea ~i

  I

  . prelucrareametalelor.Se construie~te-Siparul -, spatioportulnefilimilor~ialteora~e.

  In jurul anului 300.000i.C.H. are loc revolta; anunnakilorcarenu maisuportamuncaistovitoarer dinmineIe deaur.Enki ~iNinhursagfaurescmun-;. citorulprimitiv.[ In jurul anului 250.000Homo Sapiensse in-

  multe~te~iseimpra~tiepetoatasuprafataPamantului.In jurul anului200.000viatape Pamantse des-

  fa~oarain timpuluneinoiereglaciare.In jurul anului100.000climaseincalze~tedinnou,.

  fiii zeiloriaudenevestefiicelePamantului~ifaccopiieuele.

  InjuruJ anului.77.000unnounascutdintr-unzeu~i

 • 38 AurelPopescuBalce~ti

  o pamanteancli,devineprimulregepamanteancu"numeledeUbartulu,LamehinSurupaksubprotectiazeitatiiNinhursag.

  in JUFulanului75.000incepe0 nouaeraglaciara;apartipuride om degeneratecareratacescpe su-.prafataPamantului. j

  in juml anului35.000climatulse inrautate~te,Iomenireasedecimeaza~iin timpulcelor7trecerialeplaneteiMarduk,omuldeNeandherthaldisparedinEuropa,supravietuindnumaiomuldeCromagnondinOrientulApropiat.

  in juml anului13.000,nefilimiisuntavertizatidepeplanetamamademareeauria~acarevaaparepePamantodatacu apropiereaplaneteiMardukdePamant~idecidsaseretragalasandomenireasapiara.PotopulcareurmeazamaturatotPamantul.Nefilimiisesalveazapenavalordepeorbita.

  Dupa Potop,nefilimiiaterizeazadin nou pePiimantpe podi~uriledin nordulMesopotamiei,eiaducmetale~iseminte;incepeagricultura~idomes-ticireaanimalelor.

  in JUFulanului10.500,urma~iiluiNoeprimesctreiregiunirepartizateurma~ilorcelor3 fii ai lui Noe:Sem,Ham~ilafet.PeninsulaSinaiesteretinutapen-truanunnaki,undeseinfiinteazauncentrudecontrolalmisiuniiextratere~trilorpeMunteleMoriah,viitomlIemsalim. -

  in 9780,RaMarduk,primulfiunascutallui Enki,impartedominatiaasupraEgiptuluimtreOsiris~iSeth.

  ----

  IIJ

  1

 • Origilleaextraterestri'la viepipePi'lmlillt39

  I

  ! in9330,Sethil prinde~iil dezmembreazapeOsi-ris,preluanddomniatotalaasupraVaii Nilului.

  in 8970,Horus il razbunape tatal sau,Osiris,declan~andprimulRazboialPiramidelor.

  Sethfugein Asia ~iocupaPeninsulaSinai~iCa-naanul.

  in anul8670are loc al doileaRazboi al Pirami-delor.Ninurtaiesevictorios!?igole~teMareaPiramidade toateechifiamentele.Ninharsag,soradupatataalui Enki ~iEnlil, convoaca0 conferinfadepacecareeonsfinte!?teimpartireaPamantului.DomniaEgiptuluiestepreluatadeThothdela domnialui Ra- Marduk.Este eonstruitHeliopolisulea inloeuitoral ora~uluiFar.

  in 8500,anunnakiinfiinteazalerihonuleapoartaspreinstalatiilespatiaIedinPeninsulaSinai.

  in anul 7400,anunnakii acorda omenirii noiprogrese,ineepeperioadaneolitiea,semizeiidomnesepesteEgipt.

  in 3800,aparecivilizatiaurbanain Sumer.Se re-eonstruieseora~eleantidiluvieneEridu ~iNipur.Anu,eondueatorulplaneteiNibiru,planetanefilimilor,vinepePamant.In cinstealui esteeonstruitora~ulUruk.

  in anu13760,apareprimamonarhieeueapitalalaKish subegidalui Ninurta,sedezvoltaeivilizatiadinSumer.

  in 3450,Marduk proclamaBabilonul "poartazeilor". Se construie~teTurnu' Babe'. Anunnakiineurdilimbileomenirii.Dupaeelovituradestata luiMarduke~ueaza,aeestarevinein Egipt,il detroneazaI

  II

 • ......--

  40 Aurel PopescuBalce~ti

  pe Thoth si 11dipe1?tepe fratelemai mic,Durmuzi,disatoritcuNana.DurmuziesteomoditaccidentalsiMarduk este inchis in Marea Piramida. Eliberatprintr-unput,pleacainexil. .

  in ano. 3100,apareprimul faraonegipteanlaMemphis.in 2900,monarhiadin Sumerestetrans-feratala Erech.Incepecivilizatiain ValeaIndusului.

  in 2371,Inana se indragostestedeSarru Kin(Sargon)careintemeiaza0 nouacapitalala Agade(Akkao) seinfiinteazaImperiulAkadian.

  in ano. 2316apareconflictuldintreMarduk siInana,Nergalfratelelui Mardukvinedin Africa deSudla Babilon1?i11convingepeMarduksapIecedinMesopotamia.

  in 2193,la Nipur,intr-ofamilieregalaclericalase inasteTeran, tatal lui Avram, patriarhulBiblic al ievreilor. \

  in 2123.se na&teA vramla Nipur. 1in 2113Dr estedeclaratacapitala sumerienilor.

  Tatallui Avramvinein Dr 1?ifacelegaturacuCurteaRegala.; in 2096,Terah,tatalluiAvram,pleacaspreHaran

  eufamilia,in Canaan.. in 2048Avramtrecein sudulCanaanuluicu un

  corpdecavalerie.Dupa prabusireaSumerului,in urma vantului

  radioactivplecatdinPeninsulaSinaisi cele5 orasedepe maluI MarH Moarte, bombardateatomic,evreiipreiaumostenireaci"'ilizatieisumeriene.

  Avram isi ~rageagenealogiadin fiul lui Noe,

 • Origiueaextraterestraa viefii pePiimaut41

  . Shem.Fratiilui erauHaran~iNahor.OindHaranamuritdetanar,familialocuiain Ur. Acolo Avrams-acasatoritcu Sarai,numeschimbatulteriorin Sarah-Sara.

  Dupamoarteafrateluisau,Haran,Teraha luatpeAvram,fiul sau,~ipe Sara,a plecatdin Ur spreCa-naan,dar ajungandla Haran s-aua~ezatacolo.Ar-heologiiaugasitvestigiilelocalitatiiHaran,in nordulMesopotamieila poaleleMuntilorTaurus.

  J tnBibliesescriecaAvramavea75 de ani candaparasitHaranul indrumulsauspreCanaan.

  Dumnezeui..azislui Avram:"Avram,ie~idintarahi ~idinneamul"tau~idincasatataluitau~idu-teincasapecareti-ovoi arata!".

  ~ia plecatAvramluandcu el ~ipe nepotulsau,Lot, fiul frateluisauHaran.Loculde origine de laAvramerain Sumeria.Tanarasotiea lui Avrampurtanumeleepitetde "Printesa".Ea ii e soraluiAvramdupatata,darnu~idupamama.Se deducecatatallui

  - AvramsaumamaluiSaraeraudevita-regala.Si fiicalui Haran,fratelelui Avram,purtaun numeregescMilkha careinseamna"regeasca",familiase trageadirectdinNoe.Taraherapreotoracular,insarcinatsaabordeze"piatracare~opte~te"pentrua ascultacu-vintelezeitatii~ia Ie transmitepopulatiei.Aceasta

  t functiea fost preluaHiulteriorde Marele Preot Is-( raelit,singurulcareaveapermisiuneade a intra inI StantaStintelor,deaseapropiadevorbitor$ia auzifvoceaDomnului, vorbindu-idin i'nvelitoareaa~ternutapestechivotul Legamantuluidintre cei doi Heruvimi.t

 • - -

  42 .c'I.Ul~lropescuBalce~ti

  in timpulexoduluievreilorpeMunteleSinai,Domnula proclamatdi legamantulsau eu descendentiiluiAvraminseamnaea"Voi imi yetifi mieimparatiaIpreoteasea~ineamsfant".Era 0 declaratiecarere-flectastatutulregalal ascendenteilui Avram.Regiisumerienii~inumeaufiicele~ifiii ~iehiar~ipeeiin~i~i

  Iin inalte funetiipreote~ti,ducandla unirealiniilorgenealogieeregale~ipreote~ti.Inseriptiilegasitein INipurconfirmacaregiidinUr pretuiautitlulde "PiospastordinNipur"~iefectuaufunctiipreote~ti.

  ; in Haran, Avram apartineaierarhiei conduca-toare,fiindimplicatin afacerileexternealeHaranului.Avram eraun iscusitconducatormilitar~iin acela~itimpunrenumitastronom.

  IstoriculBerosus~criacaprintreCaldeeniesteunom mare~idrept,careerabinevazutin astronomie.Avram a plecatdin Haran la poruncaDomnului

  continuandu-$idrumulspreCanaan.Continuandu-~i,drumulspresud,au facutun popas la Sechemunde !Domnuli-avorbitlui Avram.De acoloa pornitcatreJMunte sprerasaritde Betel.Acestase aflain apro-pierealerusalimului$iaMuntelui sausfintit,munteleMoriah care inseamna"Muntele Indrumarii"pe acarui stancaa fost depus"ChivotulLegamantului"cand Solomon a clelditTemplul lui Dumnezeuinlerusalim.

  De acoloa pornitAvramspremiazelzi,destinatialui eraNegevul,regiuneaundese intalneaCanaani1leuPeninsulaSinai.SemnificatiaMunteluiMoriaheraaceeadi acestaimpreuna.cu Muntele Zolphian~i

 • Originea extraterestritavietiipePitmant43

  MunteleSion (muntelesemnalului)serveaudreptsediucentruluide controlal MisiuniiCalatoriilorSpatialealeanunitakilor.NegevulerapoartadeaccessprespatioportuldinSinai.EI aveala dispozitieuncorpdecavaleriedeelitacucatevasutedeluptatoridupatoateprobabilitatilepecamilenupecai.

  Misiunealui Avramera de naturamilitaraeltrebuiasaapereinstalatiilespatialealeanunnakilor,adicacentruldecontrolalmisiunii~ispatioportul.

  Dupa0scurta~edereinNegev,AvramatraversatPeninsulaSinai~iaajunsinEgiptundeAvram$iSaraau fostdu~iimediatla PalatulRegal,aceastaseintamplain anul2047inaintedeHristos.Cands-aintorsin Negevdupa0 perioadadecinciani,Avramera insotitde 0 suitanumeroasade oameni,aifaraonului,a~acumsescrieinBiblie,eleratarebogat,aveaturmedeoi ~ivite,precum~iasini~icamilepentrucalareti.S-adusdinnoulaBetelsaseinchineDomnului,apois-adespartitdenepotulsauLot cares-a a$ezatcu ~urmelelui in CampiaIordanului.Aceastaseintamplainaintecaceidoiingerisa-liainzbor pentrua-i coboriin afaraora$ului,ei I-auindemnatpeLotsafugaspreMunte:"Fugicasascapi

  . cuviata,nuteuitainurma~inuteopridindruminacesttimp.Fugilamuntecasanupieri."Lot a cerutsa-llasesaajungainora~ulZoar,.eelmaiindepartatdeSodoma~icei doi emisariau fostde acord.Prinurmarecatastrofaputeafi prevazuta~ievitataci $iamanata~ipentruaputeafi fAcutasaloveascaora~e

 • . _. 0..--.

  44 Aurel PopescuBiHce~ti

  diferite in momentediferite. Nici 0 calamitatenaturalanuar fi prezentattoateacestetrasaturi.

  Cand Soarelea rasaritdeasupraPamantului,a;intrat~iLot in Zoar.AtunciDomnula turnatasupraSodomei~iasupraGomoreiploaiedepucioasa~ifoe,.delaDomnuldincer~iaprapaditcetatileaceleasi tot!tinutul~ipetotilocuitoriicetatilor~itotcecre~teapecanipie,ora~ele,oamenii~ivegetatia,toateau fostdistrusedearmazeilor.Caldura~ifoculeiauarstotulin cale,au fost afectati~ioameniiaflati la distante.Sotia lui Lot ignorandsfatul de a nu se opri sapriveascain urma pe cand fugeadin Sodo~as-atransformatintr-o coloanade vapori.Fiind omoratitotibarbatiiin afaradeLot, celedouafiiceauhotaratsaconceapacopiicupropriullortata."Atuncifiicaceamareaziscatreceamica:tatalnostrue batran~inueniciun barbatin vecinatatecaresavinacu noi,dupa~biceiula tot Pamantul.Haide sa imbatampe tatal,hostru~isaintramla el casaavemde la tatalnostru'urma~i~ia nascutfataceamareun fiu caruiai-a pusnumelede Moab. Acestaestetatalmoabifilor~ianascut~iceamicaun fiu caruiai-a pusnumeleBen-Ami. Acestaestetatalamonifilor.

  A douazi,Avrams-adussavadaces-aintamplatla Sodoma~iGomora.EI a vazutcumdin celedouaoraseseridicaunfumgroscafumuldintr-uncuptor.

  Cu siguranta,era martorulunui bombardamentatomic.Aceastaseintamplain anul2024inaintedeHristos.

  Cele cinci ora~edistruse de pe malul Marii

 • rOrigilleaextraterestraa vietiipePamant45

  Moarte,denumiUiapoi "Marea lui Lot", ~iin zilelenoastreapeleizvoarelordin jurul Marii Moartes-augasitcontaminateradioactivsuficientpentrua pro-vocasterilitatea~ialteboliradioactivepecareIesfera

  . animalele~ioameniidacastaumaimultin aceastaregiune.Avrama fostinspaimantatdecelevazute~is-arefugiatla Gherar~inu s-amai aventuratsa seducain Penins~laSinai.Aceastapentruca odatacubombardareaSodomei~iGomoreiafostbombardat~ispatioportuldin'PeninsulaSinai,lasand~iacolourmeale iradierii nucleare.Dezonorati de infrangereasuferita,regiicoalitieirasaritene.aufostinlocuiti.

  "Rautatea"ora~elordin CampiaIordanuluieraaceeacaauparasitLegamantulDomnuluiDumnezeu~iauinceputsa cinsteascape alti dumnezei~isa seinchinelor.Ele trecuseradepartearegilordinapusinfruntecuMarduk~iNabu,chiarNabuerarefugiatinacesteora~e.

  Din textelesumerienereiese ca conducatoriiplaneteiNibiru trimiseserape Pamant7 armenu-cleare,atuncidind anunnakiiau revenitpe PamantdupaPotop,acestearmeeraudepozitate~iascunsesubpamant.Acestearmeaufostaruncatein RazboiulRegilorla Sodoma~iGomora.Dar tintaataculuieraspatioportuldin PeninsulaSinaiundeera centruldecomandaal zborurilorcosmice.Aceastarelataresegase~tein Epopeealui Erra caredescrie_toateceletreiaspectealeatacpluinuclear,anihilareaspatioportuluidinPeninsulaSinai,prefacereainpustietateaora~elordin CampiaIordanului1?ibre~adin Marea Moarta,

 • - --- - - ----

  46 Aurel PopescuBalce~ti

  .ducandla prelungireaei spresud.Acestedatesunt. relatatein maimultetextesumeriene.Serelateazacaanunnakiicarepazeauspatioportulau fostprevenitidinainte~iauscapatinaltandu-sespreboltacereasca.Muntelein careerauascunsecentreledecomandaaufostdistrusela fel~iplatformeledelansare.

  Vrmelebombardamentuluiatomicdin PeninsulaSinai se mai vad ~iastazi;este0 eicatriceintinsa,dezvaluitain ultimiianiprin fotografierealoculuidinsatelit,undesolulare0 nuntaneagra,sevadmilioanedefranturidepiatrainnegrita. .

  Nu s-agasitnici0 explicatiea acestorregiunidinPeninsulaSinai undeeioburile~ia~chiilede stancainnegritaserisipescpestecampiacentralaaPeninsuleiSinai.Aceastaseintamplapevremealui Avram.

  Vantul radioactivs-a deplasatspre est asupraSumeruluiducandla disparitiaora~uluiVr ~ia altorcentreale mareieivilizatiisumeriene,amintinddeplangerilelui Jeremiadin Biblia unde se deplange

  ;distrugerealerusalimuluide manababilonieniloraudisparutatunei~iora~eleNipur, Vruk, Eridu ~itot

  . sudulMesopotamiei.Textelesumerienedescriude fapt pustiirea,nu

  1

  simpladistrugere.Ora~elecontinuausaexistedarfara...

  oameni,grajdurileeraula locullor dartaravite"sta-neleeraugoale,raurilecurgeaudarapaloreraamara,pecampiicre~teaubalariicareseofileauimediat.Toa-1teacesterelatarisuntdescrisein Lamentatiileora$elor

  Isumeriene.Era 0 moartenevazuta,stalangaom dar .nimeninu0 vede,unraucareaatacattaracaunduh,,

  -- --

 • Originea extraterestraavietiipePamdnt47

  ici0~~anu-lpoatetineafaracasaseadaposteascain.ase;acolomureaucei ce se urcaupe acoperi~uri,colotu~ea~iflegma,Ieslabeaupieptul,guraeraplinae scuipat~ispume,un blestemdracesc,0 dureredeap,sufletulIe paraseatrupul.Moarteaera din celeaioribile.

  Sursamortiinevazuteeraunnor careaparusepeerulSumeruluiacoperindpamantulca0 mantie,in-insapesteel cuuncear~afcareacopereaLuna,cafe-

  niu lalculoarein timpulzilei,Soareledinzareil ascun-beacu intunecimealui, noaptealuminape margini,. lutinddela vestcatreest,norulmortiiinvaluieinpaima,impra~tiindfrica peste tot, era dus peste

  Sumerdeunvanturlator,unmarevantcaregoneapesusunvantraucarecople&eatara.Lamentatiileiden-titicaloculexplozieicafiindin apus,langasanulmarii,depePeninsulaSinaidepe0 campiecarea devenitlocul neindurarii&icare mai inainteera "locul delansarealzeilorsprecer",spreplanetaNibiru.

  Pornindde la acelmunte,afirmatextulunei la-,mentatii,norulde moarteal explozieia fost dusdevanturileputernicespreestpe toatadistantapanalahotarulAnshanului,in Muntii Zagrosafectandin-tregulSumerdela Ericu, in sud,panala Babilon,in'nord.Moarteainvizibilaa trecutincetpesteSumer,trecereadurand0zi&i0noaptecomemoratein lamen-tatiicain urmatorulexempludinNipur:"in ziuaace-ea,inaceasingurazi,in noapteaaceea,in aceasinguranoapte...furtun~,intr-un singur [ulger de luminastarnita,oameniidinNipur i-alasatprosternati".

  I

 • 48 Aurel PopescuBiHce~ti

  Dupa acestbombardamentatomiczeii (anunna-kii) auparasitplanetaPamant,a~ascriein LamentafiapentrunimicireaUrului~iii enumerapetotimariizei~ipe unii dintreceimai importanti,fii ~ifiicealelorcareparasiseraora~ele~imariletempledinSumer.

  Plecand au vazut in jur moarte ~i pustiire:".. .oameniiprecumcioburiledeoamenizaceaupestetot pe strazi,in mareteleporti undeIe placeasa seplimbe,eraunumaile~uri,trupurineinsufletitezaeeaupestetot.

  Mprtii nu eraudu~ila inmormantare,hoiturileeugrasirrielasatila soare,de la sinesetopeau".ToataMesopotamiadeSudzaeealapamant.

  Furtunaastrivitpamantul,a~terstotul,amugiteaun n!('rcvantpestetara,nimeninu I-a putuseapa,pustimdQra~ele;pustiindcasele,nimeninu maibatedrumlJrile,tineriinu-~imaieautaealea.

  DistrugereaSumeruluiera completa.Au trebuitsatre;,\ea~apteanipentrueaviatasapalpaiedinnouintara.daracumera0 taraocupatadetrupeleelamitein sudsi soldatiigutieniin nord.

  A trebuitsatreaca0 jumatatedeseeoleasituatia

 • Evolu(iastrimo$iloromului

  Stnlm~~iiomuluis~ntplasatiin urmac~aproape25demIlioanedeam.Trecereade la maImutala oms-apetrecutin urmacu 14milioanedeani.Pestealte11milioanede ani a aparutprimamaimutahuma-noidacarepoatefi denumitaHomo.

  Prima fiinta carepoatefi considerataasemana-toareomuluiafostAustralopiteculcarea traitin estulAfricii in urmacu 2 milioanede ani. Dupa inca 1milion de ani, apareHomo Erectus,iar dupa inca900.000deania aparutprimulomprimitivOmul deNeandherthal,dupanumelelocalitatiiundes-augasitoseminteleacestuia.

  De~itrecusera2 milioanede ani intre australo-pitec~iomuldeNeandherthal,elecugreuputeaufi di-ferentiate,uneltele lor erau formate din pietreascutite.Apoi dintr-odatain modinexplicabilin urmacu 35.000de ani, apareca din senin0 nouarasadeoameniHomoSapiens.Ei aufostnumitiCro Magnon~isemanaufoartemuItcu omulactual,el i~iconfec-tiona armedin oase~idin lemn !?ifoloseapiei deanimalepentruaseimbraca.Traiauorganizatiin ginticu0 hegemoniepatriarhaIa.Ei adorau"ZeitaMama"careera asoeiataeu fazeleLunii, aveau0 anumitafilozofiedespreviata~imoarte,i~ij'ngropaumortii~ipoate~ieredeauin viataaeapoi.HomoSapiensa trait

 • _ ___ _ ~. _ _ __ n _ _ .-

  50 Aurel PopescuBalce~ti

  in vestulAsiei ~iin nordulAfrieii, el sedeosebeadeprimatedici comunicauprinvorbire.

  Aceastatrecerede la Homo Erectusla HomoSapienss-aHicutin eraglaciara,perioadaneprielnicaproce~uluievolutiv. Homo Sapiens se deosebeaprofunddetipurileanterioarecunoscute,neavandniciun stnlmo&direct,originealui fiind ,,0enigma".Maimult,odatacuaparitialuiHomoSapienssedezvoWi&iprimacivilizatie.Cuma aparutea~ideceoameniide~tiintanuaupututsa0explice? .

  Timpulnormaldedezvoltareal societatiiesteeelal triburilorprimitiveamazonieni,nu al nostru.Amobtin~tnoi euno~tinteleactualesinguri,un singurlucruesteprecis:Homo Sapiensa aparutin OrientulApropiat, pe podi~urile~i lanturile muntoasealeMuntilorZagros,situatila granitadintreIran ~iIrak,apoi spre Muntele Ararat ~i Muntele Taurus, pedealurileSiriei,Libanului$iIsraelului.

  Mai trebuieraspunsla 0 intrebare:cumseexplicainexistentarama~itelorevolutiei.omului,care ince-pandcu27.000tH. $ipana in urmaeu11.000genera-tiile au prezentatun regres clar cu mic~orareapopulatiei,omuldisparanddinzonaaproape16.000deani,apoiprin anul 11.000tH. omula aparutplin devigoare&icu0 culturaincredibildeevoluata.

  Dezvoltareaagriculturiiaaparutexactacoloundea aparut &i Homo Sapiensin Orientul Apropiat.PrimeIeculturiagrieolealeomeniriiaufostdegrau~iorz, apoimeiul,secara,inul pentruulei~ifibre~i0marevarietatedepomifructiferi.

  --

 • .- - - . - ----.

  Origineaextraterestraa vietiipePamant51

  Defiecaredata,0plantaafostmaiinHiicultivatainOrientulApropiatcumiideaniinaintedeaajungeinEuropa.VitadevieainceputsasecultiveinmuntiidinnordulMesopotamiei,in Siria~iPalestina.In Bi-blieseserieeaNoeaplantat0vitadevie~is-aimbatatcuvinuleidindarcasaaajunspeMunteleArarat.

  Tot in Orientul.Apropiati~iauorigineamaruI,parul,maslinul,smoehinul,migdalul,fisticul~inueu!.

  TrebuiesaamintimcaVechiulTestamentaiden-tificatloeulundeafostprimagradinaalumii:"ApoiDomnulDumnezeua sadit0 gradinain Edensprerasarit~iafacutsarasaradinpamanttotfeluldepomiplacutila vedere~ibunila mancare".Aceastain-seamnacaEdenulseaflalaestdeteritoriulIsraelului.

  Era udatde apelea patrurauri:Fison,Gibon,Tigru ~iEufrat,astfelGenezalocalizeazagradinaEdenuluiinnord-estulMesopotamiei.Totin nordaufostdomesticite~iprimeIeanimale:cainelepelaanul9500inaintedeHristos,fosiledecainiaufostgasiteinIrak,Iran~iIsrael,apoioaia,caprele,porcH~ivitele,apare~iprimaunealtaagricola,sapacareerafacutadinpiatra,incepandeuanulll.OOOtH. intr-operioadade3600deaniomuldevineagricultor~itoateaeesteapedealuriledinOrientulApropiat.

  In jurul anului5000tH. se dezvoltaceramicaproducandu-seobiectedeceramiea.

  Dupa0scurtaperioadaderegresalprogresului,inmodbrusein OrientulApropiatsedezvoltaceamaimarecivilizatiedincarenetragem~inoiradacinile.

  S-astabilitearadacinileistoriee,culturale~ireli-

 • .52 . AurelPopescuBalce~ti

  gioasealeper1?ilorseamiin Mesopotamia.Inscriptiilegasite pe monumentele1?isigiliile persane,fiinddescrisemaiintaicasemneceseamanacuni1?tecuie.De candacestesemneau fostdescoperitede Engel-bertKamfir,acestscrisa fostcunoscutcascrierecu-neiforma.Esteacela1?iscriscares-agasit1?iin Meso-potamia.pe monumente1?itablitede lut. Sapaturilearheologicefacutein nordulMesopotamieila Mosul,capitalaregeluiSargonal II-lea, audescoperitpalate,temple,hambare,grajduri,operedearta..

  Sapaturiarheologiceau fost facute1?ila Ninive,capitalaImperiuluiAsirian,capitalaultimilortreiregiaiei:Sanherib,Esarhadon1?iAsurbanipal.

  In timpuldomnieilui Sanherib,se spunein Ve-chiul T~stament,IngerulDomnului i-a ucissoldatii,acesta:;;i-aridicat tabara,a plecat1?is-a intors inNinive:

  A existatun regatnumitAcad, al dirui imparatpretindeacaregatulsauseintindeapringratiazeuluiEnlil delaMareadeJ os(GolfulPersic)panalaMareadeNord (MareaMediterana).

  Regii din Mesopotamiaseautoproc1amauregealSumerului1?ialAcaduluiiar taralor Sumer.

  Primalimbascrisaa fostlimbasumeriana.Scrisulsumerian a fost la inceputpietrografia- cioplitul inpiatrapecoloaneverticale- trecutulteriorpeorizon-tala, scrisapoi pe tablitede lut prin scrierecunei-forma,scriereadoptatade asirieni,acadieni~ibabi-lonieni.S-adescoperitfaptulcaSumerula fostizvorulcivilizatiei acadiana,babiloniana1?iasiriana1?ianume

  I

  I. fI

  1

 • Origineaextraterestraa viefii pePamdnt53

  sudulMesopotamiei,aid segaseavechiulora~LagascuvestitulregeGudea.Ei aduceauaurdinAfrica~iAnatolia,argintdinMuntiiTaurus,cedrudinLiban,cuprudinZagros,doritdinEgipt.

  Cu1200deaniinaintedeMoise,Gudeapretindecaa avut0 viziune:un omcestraluceaca Soarelealaturidecareseafla0"pasaredivina"mi-aporundtsa-iconstruiescuntemplu,omulcaredupacoroanace-oaveape caperacusigurantaunzeu.Pentrucon-structiatempluluiaufostangajatiaproximativ216.000deoameni.Erauinstructiunipentruconstruireaunuiziguratcu~aptetrepte.Sumerieniiaufostinventatoriitiparului,eiauinventatsigiliulcilindric.Deasemenea,ei au inventatsmaltuirea~iarderea.Ei amestecauargilacutrestiesaucupaiepentrua cre~terezistentacaramizilorfolositeinconstructii.

  PrimeleprodusedemetalaufostdescoperiteinMuntiiZagros~iinMuntiiTa~rus.

  Ei au aliatcuprulcu alte materialerealizandbronzul.InSumerapareprimulsistembancar~iprimamoneda:$ekel-uldeargint.

  De~iinMesopotamianusegaseauminereuri,me-talurgiaincepeaici,aceastapentrucainMesopotamiase gaseaudin bel~ugcombustibilinecesaripentruprelucrare:bitum~iasfalt,produsepetrolierecaresescurgin modnaturalla suprafatain multelocuri.Mesopotamiareprezentaceamaiimportantaresursadecombustibiliaantichitatii.

  Utilizareatehnologicaa produselordinpetrolainceputin Sumerin jurulanului3500tH. Utililarea

 • 54 .AurelPopescuBalce~ti

  produselorpetroliereacondusla dezvoltareachimiei.Ei puteauproduceartificialpietrepretioase.Medicinaerafoartedezvoltata:eacuprindeaterapie,chirurgie,desdlntece~iincantatii.Legilesumerieneprevedeauplatacetrebuiafacutaunuichirurgpentru0 operatiereu~itadar~ipedepselepentruoperatiinereu~itedadiun doctorce facea0 operatiela Himplaatingeadingre~ealaochiul,i setaiamanachirurgului.

  Doctorii sumerienifaceau operatii pe creier,faceauoperatiadecataracta~iefectuau,deasemenea,operatiipeoase.

  Simbolulmedicineireprezentatde ~arpepe uncopacs-adescoperitpeunsigiliucilindriclaLaga~.

  Textele medicalefac referire la diagnostic~iprescriptiimedicale.Medicamenteleeraufacutedinplante~icompu~iminerali~iseputeauadministrapecaleoralasauerauintrodusein rect.Alcoolul sefo-

  loseapentrudezinfectie~ica bazapentrudiferitemedicamente.

  Se faceau disectii pe animale,s-au descoperitmulajealeticatului.

  Sumerieniierau foarte..preocupatide problemavietii~iamortii.Ghilgame~cautaarborelevietiisau0piatracaresaasigureviata.ve~nica.

  Erau incercaridea inviaperei morti.Sumerieniiaveaucuno~tintedesprematerialele

  radioactive.Daci)in timpurilemoderne,ma~inade torsa lost-

  inventatilin 1760,industriatextililla sumerienieraI

  J

  J

 • Originea extraterestraa viefii pe Pamant55

  foarte dezvoltata.Industria textila a inceput inMesopotamiain jurulanului3800tH.

  Agriculturaera dezvoltataprin construireaunuivastsistemdecanale~iirigatii.Secultivauceapa,ustu-roiul,castravetii,varza,laptucile.Pomiifructiferi,cai-suI,cire~ulauajunsin Europadin Mesopotamia.Ali-mentatiasumerieniloreraformatadinpaineadospitasaunedospita,terciuri,prajituri,produsedepatiserie,biscuiti.Din orei se facea berea,din struguri ~icurmaleseobtineavin.

  Eraucrescutecapre~ivacipentrulaptedincaresefoloseaiaurtul;untul,smantana~ibranza;seconsumacarnea-de berbec~ide porc iar ga~tele~iratelesefoloseaupentrumasainchinatazeilor.

  Pe raurile din Mesopotamianavigaunave dediferitetipuri, fiind primeleambarcatiunidin lume.Mesopotamieniiauinventatroatapecare0 foloseaula diferitevehicule,folosindpentrutractiuneboii ~icaii. Toate acesteasunt relatatein carteaTi1bli{eleSumeruluide SamuelKramer,carecuprindeistoriaSumeruluiin 25decapitole.In Sumeraufostprimele~coli,primul parlamentbicameral,primul istoric,prima farmacopee,primul almanah,prima cosmo-gonie,primeleproverbe~i primeIe zicatori,primabiblioteca~iprimulcatalogal uneibiblioteci,prima"varsHideaura umanitatii",primulcodde legi,pri-mele reformesociale,primeletratatede medicina,primeleculturiagricoleorganizate.

  In $colisepredabotanica,zoologia,geografiasiteologia.

  --------

 • 56 Aurel PopescuBiilce~ti

  ProbJ:emanlzboiuluiera discutaHiin parlament,primuld.inistoriaomenirii,acum5000deani.

  Primul cod de legi a fost eel sumeriandin anul2350i.H., cuaproape1000deaniinainteacoduluidelegiallui Hamurabi.

  Ideea de libertate, egalitate ~i justitia suntintrodusein Sumercu44.000deani,inaintedeMareaRevolutieFrancezadin 1789.

  Se aplicaupedepseimpotrivaabuzurilorfunc-tionarilorstatului,impotrivapreturilorfoartemari.Seprevedeaudrepturileorbilor,orfanilor~ivaduvelor.Seasiguraprotectiauneifemeidivortate.La procesese foloseaCurteade jurati. Curteade judecataeraformaHidin treisaupatrujudecatoridintrecareunulerajudedHorregal,iarceilaltierauale~idintr-ungrupdetreizeci~i~asedepersoane.Sumerieniicredeaucaregiiaufostale~idezeipentruaasiguradreptateapePamant.

  InainJedea avearegi~ievreiiauavutjudeditorii;ei eraujudecaHdupanumaruldefaptededreptate.

  Muzica~icanteceleauaparutin Sumer,undeexis-ta0 gama~i0 teoriemuzicaHicoerenta.Exista0 marevarietatede instrumentemuzicale,cantareti~idan-satoarc.Zeul sumerianeraEnki, a~acumyomvedeape parcursulcartii,acestaera conducatorulextrate-re~trilorvenitipePamant.

  Cumsefacecacivilizatiasumerianaa fostcumultmai avansatadecatalte civilizatiicare i-au urmat?Aceastacivilizatiei~iatingeapogeulin .jurulanului3800i.H. .inSumer.

 • - -- - . - - . - . - -. .- . ~- . . - - ..

  Origilleaextraterestraa viefii pePamdnt57

  I

  lII

  Dar nici pana astazi,.istoriciinu ~tiucineau fostsumerienii,deundeauvenit,cuma aparutcivilizatialor ~icumadisparutaceastacivilizatieintr-operioadascurta.A. Parota comparat-ocu0 flacaracareizbuc-ne~tedintr-odata.

  Cum sefaceca dupasutede mii de ani ~ichiarmilioanedeanidepa~ilentiin caleadezvoltariicivili-zatiei umane,totul s-a schimbatbruscin perioada11.000-7400-3800i.H. Din vanatornomadomul setransformain agri.cultor,olar~iapoiconstructori,ingi-neri,matematicieni,agronomi,prelucratordeunelte,muzicieni,judecatori,medici,sanitari,bibliotecarisaupreoti?Deces-apetrecutaceastatransformare?De ..ceexista0 atatdemaredeosebireintreviatatriburilordin jungla amazoniana ~i evolutia civilizatiei dinSumer?

  La acesteintrebariraspundchiarsumerieniiprinnumeroaseletextescrisepetabliteledelut.Ei spuncaaceastatransformares-a facut prin gratiazeilor.Ace~tizeiauvenitdincerpePamant.0 povestehititaintitulata "Regatul din cerur'i" trateazaviziuneacelestaa acestorzei. Poemulspuneca venirea pePamanta"Regeluidincer"sedatoreazauneiuzurparidetronzeuluipenumeAlalu afostalungatcufortadepetronulsaudincer~ipentruascapacuviata,vinepePamant.Dar Panteonulhititi~iareorigineain Sumer.

  Conformtextelorsumeriene,zeiicareauvenitpcPamantaufostcondu~ide Enlil, aceastaseintamplal'naintecapePamantsa fie oameni.Un imn lnchinatlui Enlil relateazacadezvoltareaculturii~iciviIizatiei

  - -

 • 58 Aurel Popescu Bc:Hce~ti

  oamenilornuar fi fostposibiHifarainstruetiuniledatedeEnlil de-alungul1?ide-alatulPamantului.Textelesumeriened

 • .- -- -.---------- . - .- - -- -_.----

  Origineaextraterestrita viefiipePitmant59

  chiardupacefiii lui Dumnezeus-auimpreunatcufiiceleoamenilor~iIe-aunascutelecopii,ace~tiaerauvitejiicareaufostinvechime,oameniicusemi".Tra-ducereaoficialaa inlocuit ,,~inefilimiierau pePamant"cuexpresia,,~iuria~iieraupePamant"iaruneletraducerimainoi aurenuntatsamaitraducatermenulde nefilimi,lasandexpresia"oamenicusemi",aceastaa fost tradusaapoi prin expresia"oamenicunume",semiinseamnalaorigineracheta.

  Nefilimi,tragandu-sedinradacinasemiticaNFL(eeltrimisjos)inseamnaceitrimi~ipePamant.Teo-logii~iceiceaustudiatBibliaauevitatacesteversetefieexplidlndu-lealegoric,fieneglijandu-lecomplet.

  Scrierileevreie~tidinvremeaceluideAI DoileaTemplurecuno~teauin acesteverseteecourileuneitraditiivechidespre"ingeriicazuti".Unele inter-pretaridau~inumeacelorfiintedivinecareaucazutdincer~ieraupePamantin vremeaaceea:Sam-Hazai(pazitorulsemurilor),Uzza(puternicul)~iUzi-.El (puteredezeu).

  Nef1limiierauoamenicu.semi,oamenicurachetedefoe.DacaPamantulafostvizitatdeoamenidepealtaplanetacu 0 civilizatiemai avansatadecatanoastra,undeseaflaaceastaplaneta?S-acrezutmulttimpcaace~tivizitatoriauvenitdepeplanetelesiste-muluinostrusolar,celemaiapropiateadicaMarte~iVenus.Acums-adescoperitcapeacesteplanetenuexistaconditiideviata.Oameniis-auindreptatsa~er-cetezealtegalaxii.

  Sumerieniiacceptauexistentaunuilii~ ceresc,de

  - -- - -

 • 60 Aurel PopescuB~Hce~ti

  undeauvenitpePamantEnlil, Enki ~iNinhursag,tatallor,ramanandin "laca~ulceresc"el fiindclriar

  o conducatorulacesteiplanete.Anu eratatallor.Anuavea0 curtefastuoasaa~acumrelateazaGhilgame~regeleUrukuluiluatlacersacautenemurirea.

  VechiulTestament,in cartealui Ezechiel,confir-maaceasHirelatare,acestlaca~estepazitdearmedi-vine.Ghilgame~a fost in cer,desigurcu 0 navacos-mica~is-aintorsin Uruk, acela~ilucruI-afacutAdapa~iregeledinTir. .

  Calatoriilesefaceauinambelesensuri,sosirealor. pePamant~rainSumer.

  Unde se ana aceastaplaneta?Noi ~tiamcasistemulnostrusolaresteformatdinSoare,Pamant,Luna,Mercur,Venus,Marte,Jupiter,Saturn,Uranus,Neptun~iPluto,adicaSoare~izeceplanete.

  Darsumerieniispunaltceva.Ei pretindcasistemulnostrusolarestecompusdinSoare~iunsprezecepla-nete,inclusivLuna.Aceastaa12-aplanetaeraplanetadepecareauvenitnefilimii.

  SumerieniiconsiderauLunacafiinduncorpce-oresccudrepturidepline.Eaarfi fostdemult0planetavie.Lunaeste0planetastratificata,ceeaceinseamnacas-astratificatsingura.Eagenereazacalduradarnudin centrulei, ci din structurileradioactive,aflateaproapedescoartaselenara,darelesuntpreagrelepentrua ajungesingurela suprafata.Cumseexplidiaceasta?

  CercetiHoriiamericaniau constatatca rocilelunareaurezultatin urmaspargeriiunorminereuri

 • Origineaextraterestrita vietiipePitmdnt61

  solide~iapoi lipirea acestorfragmentecu ajutorulunei surseputernicede calduradezvoltatainstan-taneu.RocHede'pe suprafataLunii suntbogateinpotasiu~ifosforradioactivrar,acestesubstantesuntpe Pamantsituateadancin scoartaterestra,aceastainseamnaca acestedoua corpuricere~tisunt inde-pendente.In acela~itimpplanetelesegasesca~ezatefatade Soaredupa0 legeprecisanumitaLegealuiBode,dupa0 progresiegeometrica;conformacesteilegilipse~te0 planetacarear fi trebuitsaexisteintreMarte~iJupiter.Astronomiisuntconvin~icaaceastaplanetaaexistat,cumadisparutea?

  In'acestlocseaflacenturadeasteroizi~imeteoriticareau0 singurarotatieaxialaceeaceindicafaptuldiacesteaprovindintr-unsingurcorpceresc.Acestaafost0 planetanumitaTiamat.Aceastaa fosttaiataindouadeplanetacarelipse~te~icarear fi trebuitsaseafleintreMarte~iJupiter.Planetacarea zdrobitpeTiamat a fost atrasain Sistemulsolar de cea maiindepartataplanetaadicadeNeptun.

  Cand a ajuns.aproapede Uranus, din ea s-audesprinspatrusateliti,numitiin EpopeeaCreatieiasumerienilor"Vanturi"ceserotesccuvitezamareinj!lrulplaneteimamadenumitadebabilonieniMarduk,iar de asirieniNibiru. Aceastaplanetaa intrat inSistemulSolardintr-odirectieopusami~cariiorbitale,adica inversacelor de ceasornic,apropiindu-sedeplanetaTiamat, bucatimari s-au desprins.TiamataveaunsatelitpecaresumerieniiI-audenumitKingucarea fost atrasin campulgravitationalal planetei

 • 62 Aurel PopescuBalce~ti.

  invadatoare.Tiamat a fost lovWi de unul dintresatelitiiIui Marduk ~idespicatain doua.La 0 nouarevenireinsa~iplanetaMarduk love~tepeTiamatpecare0 zdrobe~tein bucati.Acestebucatiformeazabratara de asteroizisituataintre Marte ~iJupiter.Parteade su~a planeteiTiamata fostimpinsape 0nouaorbita,eaestePamantulactual.Kingunua fostdistrus,i-a Iuatorbitaproprie~ia devenitsatelit alPamantului.

  Intocmaica~iastronomiiMesopotamiei~iprofetiibibliciconsideraumomentulin careplanetaMarduk~eapropia de Pamant ~i deveneavlzibila pentruoamenicamomentulintrariiintr-onouaera. .

  Profetia}ui Isaia:"...se va intamplain scurgereavremuriIor,el va fi conduditorulneamurilor~iel vahotariintre'unmarenumardepopoare,a~aincatdinsabiilelor i~ivor fauri fiaredeplug~idinsulitelelorcosoare,nici un popornu va maiscoatesabiaimpo-trivaaltuia~inici nu vor mai invatarazboiul".ZiuaJu~ecatiiera descrisain Vechiul Testamentca frindinsotitade inundatii~icutremure.Aceastaseva In-tampladin cauzaapropieriide 'Pamanta planeteiMardukcuuncampgravitationalfoarteputemic.. In VechiulTestamentsespune:".~.dela capatulceruluivineurgialui DumnezeusadistrugaPamantul.Sivami~caCerul~iPamantulsevami!$cadinloculsaucandDumnezeulo~tirilorva' trece in ziua prapa-deniei".

  In timpcemuntiisevornarui,vailevorfi acope-rite,vafi afectata~imi~careaderotatieaPamantului.

 • Origilleaextraterestraa vietiipePamallt63

  Ptofetul Amos prevede:"...~i va fi ziua aceeaspuneDomnulDumnezeucandvoi porunciSoareluisa se ducala culcarela amiaza$i Pamantulse vaintunecain miezulzilei".

  ProfetulIohanspunedi oprireami~cariiderotatieaPamantuluivadura,,0singurazi" $iatuncivafi ziuain carenici0 luminanuvafi caniciodatapanaacum$ivafi 0 zi cedeDumnezeuesortita,in carenicizi, nicinoaptenuvafi $iSoarelevaluminain mieZdenoapte.

  Profetul loel spune:"Soarele ~i Luna se vorintuneca,stelelei~ivorascundestralucirea.Soarelesevaintuneca,iarLunavafi rO$iecasangele".

  Toate acesteprofetiise referala apropiereadepamanta planeteiMarduk (Nibiru) consideratcaDumnezeulCerului$ialPamantului,zeulcarevafacedreptatein Cer $ipePamant.Pasajelebibliceale luilsaia,Amos $i lov coreleazami$careaDumnezeului.Cerescdeconstelatiilezodiacale:singurel depa$e$tepeintindereacerului,laCarulMareaajunsinOrion$iinSirius~iapoiin constelatiiledinsud,dinTaururcaspreSagetator.Sedescrieastfeldirectiadem~rsaacesteiplanete,eavinedinspresud$isemi$cain di-rectiaacelor de~asomic,exactcumspun$itextelesumeriene.

  ProfetulMabakkukspune:"Domnulvavenidinsud,slavaSa va umplePamantul$i Luceafarulvaluminaca Soarelecacide la Domnulel va primilumina".AceastainseamnacellocuitoriianticiaufostmartoriIarevenireaperiodidiapIanetei,tmparatieiinvecineltateaPamantului.

 • .. -. - ..---

  64 Am-elPopescumHce~ti

  TcxtelemesopotamienenearatacaorbitaplaneteiMarduk este de 3600de ani. Ea era considerataconducatorulsupremojn textelesumerienesespunecanefilimiiauvenitprimadatapePamantcu432.000deaniinaintedePotop.

  Viata poatc existaIn Univers pe planetelecur.esurseradioactivein mijlocul lor care ar generacaldura~idacaplanetaestesuficientde marecu uncampgravitalionalmareatunciatmosferase poatepastra.Atmosferaar puteacreaun efectde serasaapere plancta de frigul spatiului ~i ar impiedical?ropriadHduraa planeteisaserisipeascain spatiu.AcesteclementeIe are planetaMardukdemimita~iplanetaradianta"eelmairadiantdintrezei",carearepropriaei dHdurapc care0 poateretinedatoritaat-mosfereiei. I;'entruasedezvoltaviata,apaesteesen-tiala.Textelesumerienedescriuca planetaMardukare apa,ea.fiind descrisacu tiUu de Apar cecaceinseamnaRegeleApelor sauNobilulRegealApelor.Sumerienii0 mainumeauZeulcarementineviata,eelcareudaCerul~iPamantul.ViatapcPamantaaparutprintransferulvietiidepcplanetaMardukatuncicanda avutloc coliziuneacu planetaTiamatdin cares-aformalulteriorPamantul.Daca viatapc Marduk aaparutnumaicu 1% mai devreme,aceastaar da unavansde45demilioanedeani,cecaceinseamnacaatuncicandpcPamantevolutiaaajunslaprimelema-miferepc planetaMarduceraudejaoameni.AceastaInseamnaeaeu500.000deani In urmaoameniidepcaceaplaneWputeaufacezborurispatiale.

  J

 • On,gineaextraterestraa vietiipePifmfint65

  Cand nefilimii au creat omul primitiv, acestaumblagol~iavearelatiianormalecuanimaIeIe darcu. ,timpuloameniiauajunssarecunoasdifaptulcaafacesex,cu;animaleleeracevarau.Renuntandla practi-cart:;asodomieicu animalele~ifacandsexintreei,omulprimitivadobanditcapacitateadeaaveacopii.

  VechiulTestamentreferindu-sela termenul"acunoaste"estefolositpentrua denota.impreunareadintrebarbatsi femeiein scopulde a aveacopii.PovestealuiAdamsiEvainGradinaEdenuluiesteunpascrucialin dezvoltareaomenirii,dobandireacapa-citatilordeaprocrea.

  PrimeIeexemplarealeluiHomoSapiensnusepu-teaureproduce,eifiindunhibrid.Eleeraucreatefaraorganesexualesauincompletdezvoltate.

  Textelesumerienedescriucamodelulprezentalomuluicreatdenefilimis-aobtinutprinimplantareaunorovuletratategeneticin panteceleuneizeitatidestinatena~terilor,eistiaudinaintedacasevornastebarbatisaufemei.

  Din cele14zeita\idestinatena~terii,sapteaunasc~tfemei~icelelaltesapteaunascutbarbati,acestevenimentindicafaptulca primeleexemplaredeHomoSapiensnuputeaprocrea,iarpedealtapartefaptulca posedaucuno~tintenecesareale clonariifiinteiumane,cunostintepecareoameniide~tiintadinsocietateanoastraau reusitsa Ie cunoascaabiainultimiiani.

  SarpeledinBiblienuarenimiccomuncufiinfapecare0 numimnoiazisarpe,el era0 zeitatecurang

 • - . . -~.

  66 Aurel PopescuBalce~ti

  inalt,perm~tandsa-lfacamincinospezeulcareacreatoamcnii.In toatetraditiileantice,zeitateaprincipaUiselupH'icuun~arpe,aceastatraditiei~iareradacinainSumer.Sarpeleera0 zeitatecarea contribuitlacrea-reaorganelorsexualenormalealeomuluiprimitiv.

  Alungatidin laca~ulzeilor,capabilisa se repro-duca,primulAdamacunoscut-ope.Eva~ianascutunfiu Cain,careeraplugar,apoiEva I-anascutpeAbel.carea fostpastor,sugerandca posibilahomosexua-litatea.

  Biblia relateazaca atunciCain s-a ridicatimpo-~rivafrateluisau~iI-a omoraLCain s-a refugiatinTaraNodla rasaritdeEden,acoloel aavutunfiu pecareI-anumitEnoh ~ia intemeiatunora~pecareI-anumitcape fiul sauEnoh. In generatiaa ~aseadupaCains-anascutLamehiar fiii acestuiaaufostnumitiintemeietoriide popoare~iAbel a fost "tatalcelorcarelocuies~in corturi~ipazescvitele.Iubal a fosttaH'ileelorcarecantacu lauta~icu cavalu!.Tuban-Caina fostfiiuritorultuturoruneltelordearama~idefier".

  Lameha ucisun om ~iun copil.EI a marturisitcrimaeelordouasotii~iceitreifii declanlnd:"Cainvafi razbunatde~apteori iar Lamehde$aptezecideoridHe$apte."

  Urmatorulfiu allui Adam a fostSetiar acestaaavutca fiu pe Enos al caruial.zeceleaurma$a fostNoe,croutPotopului.NoetraiaIn.ora~ulSuruppak,a1~aptelcaora~intemeiatdenefilimidelavenirealorpeParnant.

 • Origineaextraterestriia vie(iipePiimdnt67

  OameniloralungatidinEdenIi s-apermisintoar-cereainMesopotamiapentrualocuialaturide"zeu"pecareI-ausl.1jit,aceastas-aintamplatpetimpulluiEnos.

  Fiullui Enosa fostCainan,fiullui a fostMaha-lalel.EI a fosturmatdelared.Fiul saua fostEnohcareafostluatdeDumnezeu,darinaintedeaceastaelnascusepeMetus~la,semnificatiaebraicaa numeluieste"umuldinracheta".

  Fiul lui Metuselas-anumitLameh~iacestaI-anascutpeNoe,intimpulsauPamantulafostblestematdezei.

  Domnula vAlutcarautateaomuluieramarepePamant~icatoateganduriledininimaluierauindrep-tateinfiecarezinumaisprerau.

  I-a parutrau lui Dumnezeuca a facutom pePamant~is-amaniatininimalui,&iDomnulazis:"amsa~tergdepefataPamantuluipeomulpecareI-amfacut".Separecaomuldeveniseunadevaratmaniacsexual.Darexcesulsexualsereferea~ilaimpreunareafiilorzeilor-cupamantencele.

  AtunciDumnezeua zis:"Duhulmeunuvamairamanepurureain omcaciomulnuestedecatcarnepacatoasa".Separecageneleumaneincepuserasade-generezeprinamesteculgeneticalzeilorcuoamenii,zeiiin&i~iseaflauinpericolcaspecie.

  .Din Epopeealui Ghilgame~'carea fostdusinlaca~ulzeilor,serelateazacafnainledePotopzeiiaufinutun consiliu~iauhotaratdistrugereavietiipePamant.PopulatiaPamantuluise inmultisefoarte

 • - --- - - -- -- -- - -- - ----

  68 Aurel PopescuBalce~ti

  mult,iar.conditiiledealimentatiesclizusera,oameniiseomoniu~isemancauintreei, intorcandu-sela in-stinctele'animalelor. .

  Omellireaera in agonie,degenerataprin info-. metareastfelincatparintiii~i.m~ncaupropriicopiLOme~ireatrebuiasadisparaintr-unuria~potop.

  Pe Pamantera insaun slujitorcredincioszeilor,ace~tiaI-ausfatuitsa-~iconstruiasca0 "arca".Vasulpecaretrebuiasa-l construiascaNoe trebuiasa fie cuacoperi~sus~ijos "inchisaermeticcusmoalaintaritacarearurmasaaibapunti~imicideschizaturiastfelcaSoarelesanuseuiteinauntru"safiecaun,,~ulili"estetermenulpecareil utilizeazaastaziin ebraicapentruaindicaun submarin"selelan",0 corabiecaresa sepoatarasuci$irasturna.

  Potopulapututfi prevazutdenefilimi$iatunciauluathoUirareasapiecedepePamant,astfelcandauinceputfurtunilecareprevesteauPotopuls-auureatin

  . naveIelorspatiale$iauriimasacolopanas-auretrasapele. ; .

  SernDuldupacareurmasaseorientezeNoecaseapropiePotopuleraIansarearachetelordelaspatio-portulc,tinSippar,loculundeseaflaNoefiindla0dis-tantade180kmsuddeSippar.Inversiuneaasirianaadescrieriiacestorevenimente,epopeeanumitaAtra-Hasis,sespunecazeiiauplecatcuRukub-Ilamcaresetraduce"carelezeilor"acela$iintelesreiese$i dinEpopeealui Ghilgame~'.EraperioadaIncareplanetaNibiru,"a 12-aplaneta'"seapropiedePamant.Tex-[elemesopotamienerelateazafaptulcaNoe1?i-aluat

  ---

 • --

  Origineaextraterestraa vietiipePamant69

  )

  I

  cu el un navigatorPuzur-Amuri,careinseamna"celdin vestcecunoa!~tesecreteIe" carea condus"cora-bia" dind alnceputfurtuna.EI a fostinstruitsacon-dudinava spreMunteleArarat carefusesereperatpentruprimade~arcareanefilimilorfiindcelqIaiinaltvarf,era~iprimulcarevaapareaduparetragereaape-lot. MuntiiAraratseaflain Armenia,aceea~idescri-ereafaptelofsegase~te1)iin relatarealui Berosus.

  DupaincetareaPotopului,nefilimiiaveaunevoiedinnoudeoamenipentruaputeatraLPotopula fosturmatde incepHtulcivilizatieisumeriene.Potopulafost datoratultimeiere glaciarecare a inceputcu75.000deaniinurma,eaaurmatcu.orelativaindilzirein urmacu40.000deani,perioadaglaciaras-aincheiatin urmacu 13.000de ani, pe Pamantinstaliindu-seclimapecare0 avemastazi.

  Istoriciiconsideracacei 10patriarhibiblicide laAdam la Noe suntidenticicu cei zeceregimesopo-tamieniprediluvienide pe listelede regi sumerieni,ultimiidoisuntNoe1)itatalsauLameh.

  Perioadeleglaciaresedatorescdesprinderiiperio-dicedebucatiuria~edin calotaglaciaraa Antarcticiicarecreeaza0 mareeuria1)a,prin alunecarealor inOceanulPlanetaradicain OceanulAtlantic,Pacific~iIndian.Ghilgame1)descriein epopeeasadirectiadincare au venit furtunile, anume din sud. Textelesumeriene&iBibliadescriucumerazguduitPamantulla apropiereaDomnului ceresc(planeta Nibiru).Textelesumeri~nedescriucumtrecereaacesteipla-netepe la locul "bataliei"cu Tiamata determinat

 • ---' .-

  70 Aurel PopescuBaIce~ti

  Potopul.Ea treceape langaJupiter 1$iseapropiadeParnant.Ca 1$iBiblia,textelesurnerienenearatacum"corabia"s-aopritpevarfurilegernenealeMunteluiArarat.AceastadupaceplanetaNibirus-aindepartatae Parnantirnpreunacusatelitiisai.

  in Psalmul77dinBibliesescrie:"La Dornnuleumaplang"sereferalazilelededemultcandDornnulaaparut1$ia disparut:"Cand Ie-auvazut,apeles-aucutremurat1$iadancuriles-aumi&cat,norii au turnatapacugaleata......

  Pamantuls-ami&cat1$is-acutrernurat.Psalrnul104 lauda fapteleDomnului amintind

  desprevremuriledind oceaneleacopereaucontinen-tul&iaufost.fiicutesaseintoarca.

  ProfetulAmosspunemaiclar:"Necazulvinedelatinein ziualui Durnnezeu,la cebunsfar1$itulacesta?Cad In ziuaDornnuluinu estenid lumina,nid intu-neric,EI prefaceintunericulin zori,iarziuain noapte.EI cheamaapelernarii1$iIerevarsapesuprafetelePa-mantului".

  Acesteaaufostevenirnenteledinzilelededemult,ziuaDornnul!-li,fuseseziuaPotopului.

  Conformtextelorsumeriene,Potopula avutlocintre10860~ii8700i.H.

  Relntor~ipe PamantdupaincetareaPotopului,nefilimiiaudezvoltatagriculturacusemintelepecareIe-auadus,graul,orzul &icanepaau fost adusepeParnantde pe planetaNibiru.Ei au pusoameniisareconstruiascaora~elededinaintedePotoppelocurileoriginale.Eridua fostprirnulora~reconstruit.

 • Origineaextraterestraa vietiipePamdnt71

  Primul ora~-regatal oamenilor,dupacumse scriein textelesumeriene,a fost Cus. Ora~elede re~edintaale regilor au fost apoi Uruk, Ur, Awam, Hamazi, ,Acsac, Acad, Asur ~iBabilon.

  . In CarteaNeamurilordinBiblie,Nimirud,patriar-hul regatelorUruk, Acad, Babilon~iAsiria era dinCu~.

  In Biblie sespunecumpamanturile~ineamurileau fostimpartitefiilor lui Noe: Semlocuiain Meso-potamia,Hamin Africa~iPeninsulaArabica,iarlaIet,indo-europeniidinAsia Mica,Iran,India~iEuropa.

  Fiecaredin celetrei regiuniau fost incredintateunuizeuprincipal.Sumeruleraunadinacesteregiuni,regiuneapopoarelor semitice,regiuneaunde s-adezvoltatcivilizatiasumeriana.

  Dupa civi