of 20 /20
Ženevske novice št. 44 junij 2008

Novice Internet v0 - · PDF filePrav tako je prepričan, da bo društvo in še posebej njegovo novo vodstvo nadaljevalo z ... osamosvojitve Slovenije posebno karizmatično obdobje

Embed Size (px)

Text of Novice Internet v0 - · PDF filePrav tako je prepričan, da bo društvo in še...

 • enevske novice

  t. 44 junij 2008

 • ENEVSKE NOVICE GLASILO ZDRUENJA ENEVSKIH SLOVENCEV

  (Bulletin de l'Association des Slovnes de Genve) tevilka 44 leto XVII junij 2008 VSEBINA: Uvodnik 2 Tadej Vengust predsednik Zdruenja Jure Kozamernik podpredsednik Zdruenja 5 iva Tavar novinarka Navduenje EP v gimnastiki 6 Mag. David Taljat, duhovnik, glasbenik, pisatelj 7 Intervju z Borisom Pahorjem 10 Koncert ob zaetku predsedovanja EU 11 Praznovanje slovenskega kulturnega praznika Utrinki z otvoritve razstave "Slovenska mesta skozi as" 12 Alpske sledi En koncert-dve mnenji: 13 - Gala koncert v okviru predsedovanja EU - Koncert Camerate Slovenice Aprilsko sreanje 14 Razstava v EIG La Chtaigneraie Nastop Sae Suermondt 15 Odprta hia 16 Razstava v Piranu Prejeli smo 17 Zahvala Evi Dimovski 18 Priporoamo Naslovnica: Tudi eneva je bila v znamenju evropskega nogometnega prvenstva EURO 08, ki se je odvijalo junija v enevi in drugih krajih po vici in Avstriji. Fotografijo je poslala Metka Vergnion, dolgoletna lanica Zdruenja in umetnostna fotografinja. www.metkavergnion.com

 • UVODNIK Lepo pozdravljeni, bralci enevskih novic. Pred vami je nova, vsebinsko raznolika tevilka. Mnogi lani ste prispevali koristne in zanimive informacije, intervjuje in mnenja. Z veseljem vam predajam tevilko, ki jo je sestavila tako pestra mnoica sodelavcev. Pri urejanju sta mi s svojim strokovnim znanjem pomagala Evelina Ferrar in Jure Kozamernik. Vsem iskrena hvala. Zdruenje je imelo marca redni obni zbor, na katerem smo izvolili novega predsednika Tadeja Vengusta, podpredsednika Jureta Kozamernika in odbor, v katerem smo blagajniarka Nina Spranger, urednica spletne strani Evelina Ferrar, dodatna lanica Sonja Montanini in tajnica-urednica Irena Sterckx. Kdo sta Tadej in Jure, kaj poneta in kako si vodenje predstavlja nov predsednik, si preberite na naslednjih straneh. Po tirih letih aktivnega vodenja Zdruenja se je poslovila Eva Dimovski. Z ogromno energije, umetnikega izraanja in asa, ki ga je posvetila Zdruenju in kontaktom med lani, je pripomogla k veji razpoznavnosti naih dejavnosti in dobremu vzduju na prireditvah. Tudi njeno zahvalo objavljamo v Novicah. Zorko Pelikan, dravni sekretar RS je v estitki zapisal: "Novoizvoljenemu predsedniku in podpredsedniku izrekam iskrene estitke ob izvolitvi, dosedanjemu vodstvu s predsednico ga. Evo Dimovski pa zahvalo za dosedanje delo in ohranitev slovenske identitete, kulture in jezika v enevi in iri okolici." Prav tako je preprian, da bo drutvo in e posebej njegovo novo vodstvo nadaljevalo z dosedanjimi aktivnostmi, ki bodo slovenski jezik in kulturo tudi v bodoe ne samo ohranjali, ampak tudi krepili. lani odbora smo Evi zaeleli veliko sree in novih idej pri ustvarjanju in izrazili eljo, da e naprej aktivno sodeluje z nami in prihaja na nae prireditve. e eno pismo nas je ve kot razveselilo. Urad vlade RS za Slovence po svetu nam je tudi za leto 2008 odobril finanna sredstva, 400 EUR za kulturni program ob novoletni veerji in 950 EUR za izdajanje dveh tevilk biltena enevske novice. Najlepa hvala. Potrudili se bomo, da bomo izvedli zanimiv program. Spremljajte www.slovenci.org ali pa enostavno pokliite ali poljite sporoilo. Javite, kaj je novega, kje ste, kaj ponete. Lepe poitnice vsem skupaj eli

  Irena Sterckx TADEJ VENGUST - PREDSEDNIK ZDRUENJA Zdruenje ima novega predsednika, Tadeja Vengusta. Na googlu ne najdem ni o njem, zato bo moral kar sam odgovoriti na vpraanja in se predstaviti bralcem. Koliko asa si e v enevi ? Kaj te je pripeljalo sem ? Da ne bo pomote, google da kar nekaj zadetkov na moje ime in med njimi je tudi delno skrit odgovor mojega prihoda v enevo pred osmimi leti. Javil sem se na razpis dela s podatkovnimi bazami in kasneje sem izvedel, da me je moj ef izbral izmed priblino 100 prijavljenih ravno na podlagi mojih odgovorov v raunalnikih forumih. Nekaj tega e sedaj pokae google. Kaj si tudiral in poel v Sloveniji ? Pred 30 leti sem dokonal tudij fizike z matematiko. Potem sem nekaj let delal v prosveti in kasneje kot fizik v Iskri. Pred osemnajstimi leti sem se preusmeril v informatiko, na podroje baz in modeliranja informacijskih sistemov. Skoraj 10 let sem bil vodja informatike v bolninici na Golniku. Potem sem se odloil, da se v polnosti posvetim samo tehnologiji, zato sem iskal okolje, kjer bi se lahko popolnoma predal temu. Tako sem pristal v enevi, toneje v ITU.

 • Kako si nael stik s Slovenci v enevi ? Popolnoma nakljuno! Mislim, da je bilo to konec leta 2001, ko je kiparka Luka Koak skupaj s Stalnim predstavnitvom RS pri Uradu ZN in Telekomom poklonila ITU dva zelo lepa doprsna kipa, ki krasita veliko avlo. Vem, da je bilo to blizu novoletne veerje, kjer sem se nato dejansko sreal z Zdruenjem. Kako vidi nadaljnje delovanje Zdruenja ? Pripravlja nove projekte, nove oblike druenja ? Bo obdral tradicionalna sreanja ali se ti zdijo preiveta ? Predsedovanje sem prevzel, ko je drutvo e formirano, uteeno in prepoznavno. Zasluga gre vsem mojim predhodnim predsednikom in odborom, ki so orali ledino. Mene ni bilo v asu nastajanja drutva, ki je moralo biti zaradi osamosvojitve Slovenije posebno karizmatino obdobje. Prikljuil sem se v asu predsedovanja Franja Grolja, ki je bilo kulturno zelo bogato obdobje. Nato je nastopila moja predhodnica Eva, ki je z vsemi tukaj iveimi umetniki promovirala drutvo. Tudi z internetom smo zaeli e v Groljevih asih, tako da smo e formirani in prepoznavni. Nikakor se mi ne zdi, da je kaj preiveto. Seveda smo v toku asa spoznali, da so veliki projekti kulturnih prireditev za to malo skupnost prevelik zalogaj, eprav vem, da elja obstaja. Po moje prav tradicionalnost naih dveh letnih sreanj pomeni osrednje seie naega skupnega ivljenja. Tradicija je za mene nekaj temeljnega, nekaj, kar nosimo v sebi kot potrebo. Glede novih projektov sem zaenkrat zadran, kajti menim, da je glavna naloga napolnitev forme z vsebino. Prisluhniti lanom drutva in izpolniti njihova priakovanja. Osebni tih projekt ali izziv bi bil, da drutvo uspe biti odprto do vseh Slovencev in Neslovencev, ki so na kakrenkoli nain povezani z naim ivljenjem. Se ti zdi pomembno delati v skupini; potrebujemo odbor in njegovo miljenje ? Kaj pa pomen spletne strani in Novic ? Absolutno je v tem modernem asu delo v skupini plavanje proti toku. Sodobni trend sicer govori o timskem delu, toda to je obdobje velikega individualizma, takoreko tudi znotraj skupin so tendence individualistine. Zato smatram delo odbora, kjer se spotuje in ceni vsako misel, pravi kreativni pristop delovanja. Kajti v takem duhu se lahko porajajo nove ideje in najdejo nove poti. Novice so odraz naega ivljenja in sedaj, ko so dostopne na nai spletni strani, je nae ivljenje odprto svetu. Internetna stran pa je nasploh naa osebna izkaznica za vse, ki nas iejo. Ko sem priel v enevo sem potreboval skoraj leto, da sem izvedel, da drutvo obstaja.

  Sonja Montanini, Tadej Vengust, Jure Kozamernik, Evelina Ferrar, Irena Sterckx, Nina Spranger

  Kaj meni o povezovanju z drugimi drutvi v vici, s Predstavnitvom Slovenije pri ZN, z Veleposlanitvom v Bernu ? Tempo ivljenja vsakega posameznika je tak, da si dejansko ne moremo privoiti skupnih prireditev. Veleposlanitvo v Bernu naredi maksimum s praznovanjem naega kulturnega praznika. Koordinacijskega sestanka vseh drutev v Bernu osebno e ne morem vrednotiti, vem pa, da je koristen. V nae veliko dobro nam slui tudi Predstavnitvo Slovenije pri ZN s svojimi kulturnimi prireditvami in praznovanjem dneva dravnosti. Saj vem, da veliko dela, pa drugae ? Koarka, pes, maka, kino, romantine veerje ? A zna kaj skuhati ? V Sloveniji sem delal bistveno ve, tu pa je as tudi za port in to med tednom, ker je okolje urejeno. Po dolgih letih, ko sem ez mojo veliko ljubezen koarko naredil kri, sem tu zopet nael idealno okolje za igranje.

 • Namesto kina je sedaj moj hobi branje. Rad bi im bolj spoznal tukajnjo kulturo in se integriral v okolje. Ker e desetletja vsak dan jem v restavracijah, imam skoraj odpor do njih, to pa pomeni, da mi restavracija ni pojem romantinosti. Absolutno sem ljubitelj doma pripravljene hrane in zato mi ni teko skuhati karkoli. To delam z veseljem.

  Irena Sterckx JURE KOZAMERNIK PODPREDSEDNIK ZDRUENJA Jure Kozamernik se je sicer rodil v Sloveniji (leta 1976), vendar e od svojega 13. leta ivi v vici. Pred tem je druina ivela 4 leta v Bruslju, a njegov pravi dom je eneva. Tu je dotudiral francoino in sanskrt pa e prvo stopnjo muzikologije je predihal. Zakaj takna izbira tudija ? Na doloena vpraanja je bilo treba najti odgovore, predvsem glede tega, kako delujejo jeziki in glasba, zlasti glasba. V kar nekaj jezikih se dobro znajde in iz klavirja zna zvabiti ubrane tone. Jure je humanist v klasinem smislu. e ga ne bi poznala, bi mislila, da taknih ne delajo ve.

  Jure in njegova potica

  Pred tirimi leti je diplomiral. Odtlej predvsem ui francoino pa tudi angleino, nemino in latinino. In prevaja. Pravkar je zakljuil prevod Pahorjeve knjige Mesto v zalivu v francoino in se veseli, da je tudi avtor zelo zadovoljen z izdelkom. Jure bi z veseljem prevzel e kaken podoben prevod in e bi bilo takno delo e dobro plaano, ne bi bilo dvoma, v katero smer se bo razvila njegova poklicna kariera. Med drugim bi lahko bil tudi slaiar. Doslej smo poskusili in s polnimi usti hvalili njegovo makovo potico, ki je vsekakor vzbudila up, da bomo imeli priliko poskusiti e kaj izpod njegovih spretnih rok. Tadej, ki je Jureta izbral za svojega neposrednega pomonika, odkriva, da je imel sreno roko, saj je mladeni poln talentov.

  Evelina Ferrar IVA TAVAR NOVINARKA NOVIC "Teem po priljubljeni aveniji ob enevskem jezeru. Prinem v delu Lozane, ki se imenuje Ouchy in naredim krog do Lutryja ter se vrnem v prestolnico kantona Vaud, vse do starega dela mesta, ki je skoraj 300 metrov vije od jezera. Med aktivnostjo se spraujem, kaj neki pone