of 10 /10
Strokovni odbor KS Podbočje (za most čez reko Krko) Podbočje 70 8312 Podbočje Direkcija za infrastrukturo g. Tomaž Willenpart ga. Bojana Pirman Zadeva: Odprtje mostu čez reko Krko Most čez reko Krko na Brodu je zaprt že od sredine avgusta tega leta. Most je last RS Slovenije, zato lahko povsem upravičeno govorimo o našem mostu. Upravljalec mosta je Direkcija za infrastrukturo, to je direkcija, na kateri ste vi zaposleni. Infrastrukturo, ki vam je zaupana v upravljanje, vzdržujete s proračunskim, torej našim denarjem. Ker gre za našo infrastrukturo, zato tudi želimo sodelovati in biti seznanjeni z vsemi vašimi odločitvami. Že takoj ob zaprtju mostu smo vam predlagali, da se takoj pristopi k sanaciji in odpravi pomanjkljivosti na vozni površini in varovalni ograji mosta. Predlagali smo tudi, da se nosilnost mostu določi z neporušitveno metodo preizkusa. Žal ste vsakršno sodelovanje s strokovnim odborom odločno zavračali. Odločili ste se za nerazumno dolgo pot sanacije mostu. Štiri mesece ste potrebovali, da ste izvedli popis materiala in del. Dela, na vozni površini in varovalni ograji so sedaj že končana (slika 1, 2 in 3)

 · Web viewTo pa pomeni, da se bo s temi deli lahko nadaljevalo šele takrat, ko bo zelo nizek vodostaj reke Krke. Običajno je to šele v poletnih mesecih. Običajno je to šele

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewTo pa pomeni, da se bo s temi deli lahko nadaljevalo šele takrat, ko bo zelo nizek...

Strokovni odbor KS Podbočje

(za most čez reko Krko)

Podbočje 70

8312 Podbočje

Direkcija za infrastrukturo

g. Tomaž Willenpart

ga. Bojana Pirman

Zadeva: Odprtje mostu čez reko Krko

Most čez reko Krko na Brodu je zaprt že od sredine avgusta tega leta. Most je last RS Slovenije, zato lahko povsem upravičeno govorimo o našem mostu. Upravljalec mosta je Direkcija za infrastrukturo, to je direkcija, na kateri ste vi zaposleni. Infrastrukturo, ki vam je zaupana v upravljanje, vzdržujete s proračunskim, torej našim denarjem. Ker gre za našo infrastrukturo, zato tudi želimo sodelovati in biti seznanjeni z vsemi vašimi odločitvami. Že takoj ob zaprtju mostu smo vam predlagali, da se takoj pristopi k sanaciji in odpravi pomanjkljivosti na vozni površini in varovalni ograji mosta. Predlagali smo tudi, da se nosilnost mostu določi z neporušitveno metodo preizkusa. Žal ste vsakršno sodelovanje s strokovnim odborom odločno zavračali. Odločili ste se za nerazumno dolgo pot sanacije mostu. Štiri mesece ste potrebovali, da ste izvedli popis materiala in del. Dela, na vozni površini in varovalni ograji so sedaj že končana (slika 1, 2 in 3)

Slika 1: Obnovljen most

Slika 2: Dela na vozni površini in varovalni ograji so končana

Slika 3: Most ni več gradbišče

Izvajalec del, Krovstvo in tesarstvo Sandi Tršinar, je dela opravil hitro in zelo kvalitetno ter v skladu s popisom potrebnih del. Most je potrebno sanirati še s spodnje strani. Po izjavah predstavnika izvajalca del g. Tomaža Urbanča iz podjetja CGP, naj bi se po predlogu projektanta, namestilo še nekaj najbolj kritičnih horizontalnih povezav in to zelo nizko, pod obstoječe povezave. To pa pomeni, da se bo s temi deli lahko nadaljevalo šele takrat, ko bo zelo nizek vodostaj reke Krke. Običajno je to šele v poletnih mesecih.

Strokovni odbor je obravnaval tudi predlog projektanta in prišel do zaključka, da se z namestitvijo horizontalnih povezav pod obstoječe povezave, nosilnost mosta ne bo popolnoma nič izboljšala. Sicer pa je nosilnost mostu že že sedaj dokazano ustrezna za lažja vozila in pešce., kar dokazujeta sliki 4 in 5.

Slika 4: Tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom 12 t na mostni površini

Slika 5: Obremenitev mostu v času sanacije

Sliki 4 in 5 prikazujeta tovorno vozilo z maso 12 t. Občasno sta bila na mostu celo dva takšna vozila. Torej maso 24 t most zdrži brez vsakršnih težav, za otroka z maso 24 kg pa je zadeva po vaše izjemno kritična in je hoja prepovedana!!!???

Ne glede na to, kar prikazujeta sliki 4 in 5, je strokovni odbor analitično dokazal, da je nosilnost enega podpornega sklopa (koze) s koristno obremenitvijo 5t popolnoma neproblematična pri nižjem vodostaju.

Slika 6: Model enega nosilnega sklopa (koze) s prikazom faktorja varnosti

Na sliki 6 je prikazan model enega podpornega sklopa (koze) mostu pri vodostaju do spodnjih horizontalnih povezav. Upoštevano je 60 % zmanjšanje preseka vertikalnih stebrov. Upoštevana je obremenitev zaradi lastne teže, masa jeklenih profilov 2700 kg ter koristna obremenitev 5t. Rezultat analize dokazuje, da je kljub zmanjšanemu preseku, nosilnost ob ustrezni varnosti še vedno lahko najmanj 5t. Najmanjši koeficient varnosti je 1,25 kar je več od 1, poleg tega pa je ta koeficient tako nizek le na mestu lokalne visoke napetosti ob povezavi. Celoten faktor varnosti je zelo visok.

Slika 7: Model podpornega sklopa pri višjem vodostaju (3 m)

Na sliki 7 je prikazan model enega podpornega sklopa mostu pri višjem vodostaju reke Krke. Tudi v tem primeru je upoštevano 60 % zmanjšanje preseka vertikalnih stebrov ter enake obremenitve kot pri nizkem vodostaju reke Krke. Iz analize je razvidno, da se v tem primeru zelo zmanjša faktor varnosti na prednjih podpornih stebrih in bi lahko prišlo do porušitve teh stebrov. Ostali stebri podpornega sklopa zadoščajo varnostnim kriterijem.

Iz obeh analiz je razvidno sledeče:

· nosilnost mostu s koristno obremenitvijo 5 t ni v nobenem primeru problematična;

· porušitev prednjih podpornih stebrov lahko povzroči visok vodostaj reke Krke, še zlasti naplavljeno deblo, vendar tudi v tem primeru še ne bi prišlo do porušitve mostu;

· iz modela faktorja varnosti nosilnega sklopa mostu je razvidno, da bi bilo boljše namestiti ojačitve na najbolj izpostavljenih prednjih stebrih ter jih povezati z ostalimi stebri nad obstoječimi horizontalnimi povezavami.

Slika 8: Udarjanje vode ob prednji steber

Na sliki 8 je prikazano udarjanje vode v čelni del podpornega stebra dne 23.12.2019.

Slika 9: Vkleščeno deblo med stebre dne 23.12.2019

Na sliki 9 je prikazano vkleščeno deblo med vertikalne stebre, ki še dodatno obremenjuje vertikalni podporni steber.

Slika 10: Deblo tik pred mostom dne 23.12.2019

Na sliki 10 je prikazano deblo tik pred mostom. Tako deblo na sliki 9 kot tudi deblo na sliki 10 bo zagotovo moralo odstraniti tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom in maso vsaj 12 t. Torej, če ima tovorno vozilo maso 12 t in dviguje deblo na razdalji vsaj 3 m, je to še dodatna obremenitev zaradi momenta in se približamo obremenitvi mostu z 18. tonami. Če govorimo o novi nosilnosti mostu 3,5 t pomeni, da je v primeru obremenitve z 18 t, faktor varnosti večji od 5.

Dovolj dokazov je, da je most na Brodu čez reko Krko varen in je možno čez ta most sprostiti izmenični enosmerni promet za vozila z maso do 3,5 t, motoriste, kolesarje in pešce.

V kolikor bi z dodatnimi ojačitvami želeli nadaljevati pod mostom, je to še vedno možno ob začasnem zaprtju mosta, ko bo nižji vodostaj reke Krke.

Od vas pričakujemo, da nemudoma sprostite promet čez most na Brodu za lažja vozila.

Pričakujemo takojšnji odgovor o vaših namerah. Odgovor pričakujemo do jutri 24.12.2019 do 14:00.

V primeru, da ne boste ukrepali in tudi ne odgovorili, bomo o zapletih v zvezi z mostom na Brodu obvestili vlado RS ter ministrico za infrastrukturo ter parlamentarne skupine. V tem primeru pa brez objektivne in materialne odgovornosti žal ne bo šlo. Treba je vedeti, da za vsak dan zaprtja mostu nastaja velika gospodarska škoda. Most je pa zaprt povsem po nepotrebnem. Ljudje so že obupani in razočarani.

Prepričan sem, da imate toliko razuma in volje,da bomo našli rešitev za takojšnje odprtje mostu na Brodu.

Podbočje, 23.12.2019

Predsednik strokovnega odbora

dr. Martin Kodrič, univ. dipl. ing, str.