Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  1/18

  Noul Cod de procedurcivil

  Legislaie consolidati index

  5 ianuarie 2016

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  2/18

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  3/18

  Noul Cod de procedurcivil

  Universul JuridicBucureti

  -2016-

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  4/18

  Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.

  Copyright 2016, S.C. Universul Juridic S.R.L.

  Toate drepturile asupra prezentei ediii aparinS.C. Universul Juridic S.R.L.Nicio parte din acest volum nu poate fi copiatfracordul scris alS.C. Universul Juridic S.R.L.

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a RomnieiRomnia [Legislaie]

  Noul Cod de procedurcivil- Bucureti : Universul Juridic,2016

  Index

  ISBN 978-606-673-761-6

  347.91/.95(498)

  REDACIE: tel./fax: 021.314.93.13tel.: 0732.320.666e-mail: [email protected]

  DEPARTAMENTUL telefon: 021.314.93.15DISTRIBUIE: tel./fax: 021.314.93.16

  e-mail: [email protected]

  www.universuljuridic.ro

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  5/18

  14 Tabla de materii

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  6/18

  Noul Cod de procedurcivil 15

  Titlul preliminarDomeniul de reglementare al Codului de procedurcivil

  i principiile fundamentale ale procesului civil

  Capitolul IDomeniul de reglementare al Codului de procedurcivil

  Art. 1. Obiectul i scopul Codului de procedur civil. (1) Codul deprocedurcivil, denumit n continuare codul, stabilete regulile de competeni de judecare a cauzelor civile, precum i cele de executare a hotrrilor instan-elor i a altor titluri executorii, n scopul nfptuirii justiiei n materie civil.

  (2) n nfptuirea justiiei, instanele judectoreti ndeplinesc un serviciu deinteres public, asigurnd respectarea ordinii de drept, a libertilor fundamentale,a drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i persoanelor juridice,aplicarea legii i garantarea supremaiei acesteia.

  Art. 2. Aplicabilitatea generala Codului de procedurcivil.(1) Dispo-ziiile prezentului cod constituie procedura de drept comun n materie civil.

  (2) De asemenea, dispoziiile prezentului cod se aplici n alte materii, nmsura n care legile care le reglementeaznu cuprind dispoziii contrare.

  Art. 3. Aplicarea prioritara tratatelor internaionale privitoare la drep-turile omului.(1) n materiile reglementate de prezentul cod, dispoziiile privinddrepturile i libertile persoanelor vor fi interpretate i aplicate n concordancuConstituia, Declaraia Universala Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelaltetratate la care Romnia este parte.

  (2) Dacexistneconcordane ntre pactele i tratatele privitoare la drepturilefundamentale ale omului, la care Romnia este parte, i prezentul cod, au prio-ritate reglementrile internaionale, cu excepia cazului n care prezentul codcon

  ine dispozi

  ii mai favorabile.

  Art. 4. Aplicarea prioritar a dreptului Uniunii Europene.n materiile re-glementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europenese aplicn mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul prilor.

  Capitolul IIPrincipiile fundamentale ale procesului civil

  Art. 5. ndatoriri privind primirea i soluionarea cererilor. (1) Judectoriiau ndatorirea s primeasc i s soluioneze orice cerere de competenainstanelor judectoreti, potrivit legii.

  (2) Niciun judector nu poate refuza sjudece pe motiv clegea nu prevede,este neclarsau incomplet.

  (3) n cazul n care o pricinnu poate fi soluionatnici n baza legii, nici auzanelor, iar n lipsa acestora din urm, nici n baza dispoziiilor legale privitoarela situaii asemntoare, ea va trebui judecat n baza principiilor generale ale

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  7/18

  16 Noul Cod de procedurcivil

  dreptului, avnd n vedere toate circumstanele acesteia i innd seama decerinele echitii.

  (4) Este interzis judectorului sstabileascdispoziii general obligatorii prinhotrrile pe care le pronunn cauzele ce i sunt supuse judecii.

  Art. 6. Dreptul la un proces echitabil, n termen optim i previzibil.(1)Orice persoanare dreptul la judecarea cauzei sale n mod echitabil, n termenoptim i previzibil, de ctre o instan independent, imparial i stabilit delege. n acest scop, instana este datoare sdispuntoate msurile permise delege i sasigure desfurarea cu celeritate a judecii.

  (2) Dispoziiile alin. (1) se aplicn mod corespunztor i n faza executriisilite.

  Art. 7. Legalitatea.(1) Procesul civil se desfoarn conformitate cu dispo-ziiile legii.

  (2) Judectorul are ndatorirea de a asigura respectarea dispoziiilor legiiprivind realizarea drepturilor i ndeplinirea obligaiilor prilor din proces.

  Art. 8. Egalitatea.n procesul civil prilor le este garantatexercitarea drep-turilor procesuale, n mod egal i frdiscriminri.

  Art. 9. Dreptul de dispoziie al prilor.(1) Procesul civil poate fi pornit lacererea celui interesat sau, n cazurile anume prevzute de lege, la cererea alteipersoane, organizaii ori a unei autoriti sau instituii publice ori de interes public.

  (2) Obiectul i limitele procesului sunt stabilite prin cererile i aprrileprilor.

  (3) n condiiile legii, partea poate, dupcaz, renuna la judecarea cererii dechemare n judecat sau la nsui dreptul pretins, poate recunoate preteniileprii adverse, se poate nvoi cu aceasta pentru a pune capt, n tot sau n parte,procesului, poate renuna la exercitarea cilor de atac ori la executarea uneihotrri. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale n orice alt modpermis de lege.

  Art. 10. Obligaiile prilor n desfurarea procesului. (1) Prile au obli-gaia s ndeplineasc actele de procedur n condiiile, ordinea i termenelestabilite de lege sau de judector, s-i probeze preteniile i aprrile, scontri-buie la desfurarea frntrziere a procesului, urmrind, tot astfel, finalizareaacestuia.

  (2) Dac o parte deine un mijloc de prob, judectorul poate, la cerereaceleilalte pri sau din oficiu, s dispun nfiarea acestuia, sub sanciuneaplii unei amenzi judiciare.

  Art. 11. Obligaiile terilor n desfurarea procesului. Orice persoan

  este obligat, n condiiile legii, ssprijine realizarea justiiei. Cel care, frmotivlegitim, se sustrage de la ndeplinirea acestei obligaii poate fi constrns s oexecute sub sanciunea plii unei amenzi judiciare i, daceste cazul, a unordaune-interese.

  Art. 12. Buna-credin. (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cubun-credin, potrivit scopului n vederea cruia au fost recunoscute de lege ifra se nclca drepturile procesuale ale altei pri.

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  8/18

  Noul Cod de procedurcivil 17

  (2) Partea care i exercit drepturile procesuale n mod abuziv rspundepentru prejudiciile materiale i morale cauzate. Ea va putea fi obligat, potrivitlegii, i la plata unei amenzi judiciare.

  (3) De asemenea, partea care nu i ndeplinete cu bun-credinobligaiile

  procesuale rspunde potrivit alin. (2).

  Art. 13. Dreptul la aprare.(1) Dreptul la aprare este garantat.(2) Prile au dreptul, n tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, dup

  caz, asistate n condiiile legii. n recurs, cererile i concluziile prilor nu pot fiformulate i susinute dect prin avocat sau, dup caz, consilier juridic, cuexcepia situaiei n care partea sau mandatarul acesteia, soori rud pn lagradul al doilea inclusiv, este liceniatn drept.

  (3) Prilor li se asigurposibilitatea de a participa la toate fazele de desf-urare a procesului. Ele pot sia cunotinde cuprinsul dosarului, spropunprobe, si facaprri, si prezinte susinerile n scris i oral i sexercitecile legale de atac, cu respectarea condiiilor prevzute de lege.

  (4) Instana poate dispune nfiarea n persoan a prilor, chiar atuncicnd acestea sunt reprezentate.

  NECONSTITUIONALITATE. D.C.C. nr. 462/2014 (M. Of. nr. 775 din 24octombrie 2014): () dispoziiile NCPC cuprinse n art. 13 alin. (2) tz. II, art. 83alin. (3), precum i n art. 486 alin. (3) cu referire la meniunile care decurg dinobligativitatea formulrii i susinerii cererii de recurs prin avocat sunt neconsti-tuionale.

  D.C.C. nr. 485/2015(M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015): dispoziiile art. 13 alin. (2)tz. II, ale art. 84 alin. (2), precum i ale art. 486 alin. (3) NCPC, cu referire lameniunile care decurg din obligativitatea formulrii i susinerii cererii de recursde ctre persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic, sunt neconstitu-ionale. DISPOZIII CONEXE. L. nr. 2/2013 privind unele msuri pentru degrevareainstanelor judectoreti, precum i pentru pregtirea punerii n aplicare a NCPC(M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013): Art. XI.n aplicarea dispoziiilor art. 13 alin.(2) NCPC, n cazul instanelor judectoreti i parchetelor, n recurs, cererile iconcluziile pot fi formulate i susinute de ctre preedintele instanei sau de ctre

  conductorul parchetului, de ctre consilierul juridic ori de ctre judectorul sauprocurorul desemnat, n acest scop, de preedintele instanei ori de conductorulparchetului.

  Art. 14. Contradictorialitatea. (1) Instana nu poate hotr asupra uneicereri dect dupcitarea sau nfiarea prilor, daclegea nu prevede altfel.

  (2) Prile trebuie si faccunoscute reciproc i n timp util, direct sau prinintermediul instanei, dup caz, motivele de fapt i de drept pe care i nte-meiazpreteniile i aprrile, precum i mijloacele de probde care neleg sse foloseasc, astfel nct fiecare dintre ele si poatorganiza aprarea.

  (3) Prile au obligaia de a expune situaia de fapt la care se refer pre-teniile i aprrile lor n mod corect i complet, fra denatura sau omite faptelecare le sunt cunoscute. Prile au obligaia de a expune un punct de vederepropriu fade afirmaiile prii adverse cu privire la mprejurri de fapt relevanten cauz.

  (4) Prile au dreptul de a discuta i argumenta orice chestiune de fapt saude drept invocatn cursul procesului de ctre orice participant la proces, inclusivde ctre instandin oficiu.

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  9/18

  18 Noul Cod de procedurcivil

  (5) Instana este obligat, n orice proces, ssupundiscuiei prilor toatecererile, excepiile i mprejurrile de fapt sau de drept invocate.

  (6) Instana i va ntemeia hotrrea numai pe motive de fapt i de drept, peexplicaii sau pe mijloace de probcare au fost supuse, n prealabil, dezbateriicontradictorii.

  Art. 15. Oralitatea. Procesele se dezbat oral, cu excepia cazului n carelegea dispune altfel sau cnd prile solicitexpres instanei ca judecata ssefacnumai pe baza actelor depuse la dosar.

  Art. 16. Nemijlocirea. Probele se administreaz de ctre instana carejudecprocesul, cu excepia cazurilor n care legea stabilete altfel.

  Art. 17. Publicitatea.edinele de judecatsunt publice, n afarde cazurile

  prevzute de lege.

  Art. 18. Limba desfurrii procesului.(1) Procesul civil se desfoarnlimba romn.

  (2) Cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au dreptul s seexprime n limba maternn faa instanelor de judecat, n condiiile legii.

  (3) Cetenii strini i apatrizii care nu neleg sau nu vorbesc limba romnau dreptul de a lua cunotinde toate actele i lucrrile dosarului, de a vorbi ninstani de a pune concluzii, prin traductor autorizat, daclegea nu prevede

  altfel.(4) Cererile i actele procedurale se ntocmesc numai n limba romn.

  Art. 19. Continuitatea. Judectorul nvestit cu soluionarea cauzei nu poatefi nlocuit pe durata procesului dect pentru motive temeinice, n condiiile legii.

  Art. 20. Respectarea principiilor fundamentale. Judectorul are ndato-rirea sasigure respectarea i srespecte el nsui principiile fundamentale aleprocesului civil, sub sanciunile prevzute de lege.

  Art. 21. ncercarea de mpcare a p

  rilor. (1) Judec

  torul va recomanda

  prilor soluionarea amiabila litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.(2) n tot cursul procesului, judectorul va ncerca mpcarea prilor,

  dndu-le ndrumrile necesare, potrivit legii.

  Art. 22. Rolul judectorului n aflarea adevrului.(1) Judectorul soluio-neazlitigiul conform regulilor de drept care i sunt aplicabile.

  (2) Judectorul are ndatorirea sstruie, prin toate mijloacele legale, pentrua preveni orice greeal privind aflarea adevrului n cauz, pe baza stabiliriifaptelor i prin aplicarea corecta legii, n scopul pronunrii unei hotrri temei-

  nice i legale. n acest scop, cu privire la situaia de fapt i motivarea n drept pecare prile le invoc, judectorul este n drept sle cearsprezinte explicaii,oral sau n scris, spunn dezbaterea acestora orice mprejurri de fapt sau dedrept, chiar dacnu sunt menionate n cerere sau n ntmpinare, sdispunadministrarea probelor pe care le consider necesare, precum i alte msuriprevzute de lege, chiar dacprile se mpotrivesc.

  (3) Judectorul poate dispune introducerea n cauza altor persoane, n con-diiile legii. Persoanele astfel introduse n cauzvor avea posibilitatea, dupcaz,

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  10/18

  Noul Cod de procedurcivil 19

  de a renuna la judecatsau la dreptul pretins, de a achiesa la preteniile recla-mantului ori de a pune capt procesului printr-o tranzacie.

  (4) Judectorul d sau restabilete calificarea juridic a actelor i faptelordeduse judecii, chiar dac prile le-au dat o alt denumire. n acest cazjudectorul este obligat spunn discuia prilor calificarea juridicexact.

  (5) Cu toate acestea, judectorul nu poate schimba denumirea sau temeiuljuridic n cazul n care prile, n virtutea unui acord expres privind drepturi decare, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridici motivele de dreptasupra crora au neles s limiteze dezbaterile, dac astfel nu se ncalcdrepturile sau interesele legitime ale altora.

  (6) Judectorul trebuie sse pronune asupra a tot ceea ce s-a cerut, frnsa depi limitele nvestirii, n afarde cazurile n care legea ar dispune altfel.

  (7) Ori de cte ori legea i rezervjudectorului puterea de apreciere sau i

  cere s inseama de toate circumstanele cauzei, judectorul va ine seama,ntre altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinele echitii i debuna-credin.

  Art. 23. Respectul cuvenit justiiei.(1) Cei prezeni la edina de judecatsunt datori smanifeste respectul cuvenit fade instani snu tulbure bunadesfurare a edinei de judecat.

  (2) Preedintele vegheaz ca ordinea i solemnitatea edinei s fierespectate, putnd lua n acest scop orice msurprevzutde lege.

  Capitolul IIIAplicarea legii de procedurcivil

  Art. 24. Legea aplicabilproceselor noi.Dispoziiile legii noi de procedurse aplicnumai proceselor i executrilor silite ncepute dupintrarea acesteian vigoare.

  LPA (L. nr. 76/2012 pentru punerea n aplicare a NCPC). Art. 3. (1)Dispoziiile NCPC se aplic numai proceselor i executrilor silite ncepute dup

  intrarea acestuia n vigoare. (2)Procesele ncepute prin cereri depuse, n condiiilelegii, la pot, uniti militare sau locuri de deinere nainte de data intrrii nvigoare a NCPC rmn supuse legii vechi, chiar dac sunt nregistrate la instandupaceastdat.

  Art. 25. Legea aplicabil proceselor n curs. (1) Procesele n curs dejudecat, precum i executrile silite ncepute sub legea veche rmn supuseacelei legi.

  (2) Procesele n curs de judecatla data schimbrii competenei instanelorlegal nvestite vor continua s fie judecate de acele instane, potrivit legii sub

  care au nceput. n caz de trimitere spre rejudecare, dispoziiile legale privitoarela competen, n vigoare la data cnd a nceput procesul, rmn aplicabile.

  (3) n cazul n care instana nvestiteste desfiinat, dosarele se vor trimitedin oficiu instanei competente potrivit legii noi. Dispoziiile alin. (1) rmnaplicabile.

  Art. 26. Legea aplicabilmijloacelor de prob.(1) Legea care guverneazcondiiile de admisibilitate i puterea doveditoare a probelor preconstituite i a

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  11/18

  Cuprins 5

  Cuprins

  NOUL COD DE PROCEDURCIVIL(LEGEA NR. 134/2010)......... 7

  INDEX .............................................................................................. 302

  Legea nr. 76/2012 pentru punerea n aplicare a Legiinr. 134/2010 privind Codul de procedurcivil(extras)............. 320

  Legea nr. 138/2014 pentru modificarea i completareaLegii nr. 134/2010 privind Codul de procedurcivil,precum i pentru modificarea i completarea unor actenormative conexe (extras)............................................................. 325

  Ordinul nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelorutilizate n procedura cu privire la cererile de valoareredusprevzutde art. 1.025-1.032 [art. 1.026-1.033,

  dup

  rep. 2015]din Legea nr. 134/2010 privind Codulde procedurcivil......................................................................... 326

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  12/18

  Tabla de materii 7

  NOUL COD DE PROCEDURCIVIL1)(LEGEA NR. 134/2010)

  Tabla de materii

  Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al coduluide procedurcivili principiile fundamentaleale procesului civil ................................................................. (art. 1-28) ....... 15

  Capitolul I. Domeniul de reglementare al Coduluide procedurcivil................................................................... (art. 1-4) ....... 15Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil ....... (art. 5-23) ....... 15Capitolul III. Aplicarea legii de procedurcivil.................... (art. 24-28) ....... 19

  CARTEA IDispoziii generale ............................................................. (art. 29-191) ....... 21

  Titlul I. Aciunea civil............................................................. (art. 29-40) ...... 21

  Titlul II. Participanii la procesul civil ................................. (art. 41-93) ....... 23Capitolul I. Judectorul. Incompatibilitatea .......................... (art. 41-54) ....... 23Capitolul II. Prile ................................................................... (art. 55-91) ....... 27

  Seciunea 1. Folosina i exerciiul drepturilorprocedurale........................................................................... (art. 56-58) ....... 27Seciunea a 2-a. Persoanele care sunt mpreunreclamante sau prte......................................................... (art. 59-60) ....... 28Seciunea a 3-a. Alte persoane care pot lua partela judecat......................................................................... (art. 61-79) ....... 28

  1. Intervenia voluntar................................................ (art. 61-67) ....... 282. Intervenia forat..................................................... (art. 68-79) ....... 30I. Chemarea n judecata altei persoane ...................... (art. 68-71) ....... 30II. Chemarea n garanie ................................................ (art. 72-74) ....... 31III. Artarea titularului dreptului ...................................... (art. 75-77) ....... 31IV. Introducerea foratn cauz, din oficiu, a altorpersoane ........................................................................ (art. 78-79) ....... 32

  Seciunea a 4-a. Reprezentarea prilor n judecat........ (art. 80-89) ....... 321. Dispoziii generale.................................................... (art. 80-82) ....... 32 2. Dispoziii speciale privind reprezentarea

  convenional..................................................................... (art. 83-89) ....... 33Seciunea a 5-a. Asistena judiciar................................. (art. 90-91) ....... 34

  1)Rep. (M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015) n temeiul art. XIV din L. nr. 138/2014 pentrumodif. i compl. L. nr. 134/2010 privind NCPC, precum i pentru modif. i compl. unor acte nor-mative conexe (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014), dndu-se textelor o nounumerotare.

  Deciziile Curii Constituionale (excepii de neconstituionalitate) au fost introduse sub articoleleNCPC la care acestea se refer.

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  13/18

  8 Tabla de materii

  Capitolul III. Participarea Ministerului Public n procesulcivil ....................................................................................... (art. 92-93) ....... 35

  Titlul III. Competena instanelor judectoreti .............. (art. 94-147) ....... 36

  Capitolul I. Competena material..................................... (art. 94-106) ....... 36Seciunea 1. Competena dupmaterie i valoare........... (art. 94-97) ....... 36Seciunea a 2-a. Determinarea competenei dupvaloarea obiectului cererii introductive de instan......... (art. 98-106) ....... 44

  Capitolul II. Competena teritorial.................................. (art. 107-121) ....... 46Capitolul III. Dispoziii speciale ........................................ (art. 122-128) ....... 49Capitolul IV. Incidente procedurale privitoarela competena instanei .................................................... (art. 129-147) ....... 50

  Seciunea 1. Necompetena i conflictelede competen

  .............................................................. (art. 129-137) ....... 50

  Seciunea a 2-a. Litispendena i conexitatea.............. (art. 138-139) ....... 52Seciunea a 3-a. Strmutarea proceselor.Delegarea instanei....................................................... (art. 140-147) ....... 53

  Titlul IV. Actele de procedur ......................................... (art. 148-179) ....... 55Capitolul I. Forma cererilor............................................... (art. 148-152) ....... 55Capitolul II. Citarea i comunicarea actelorde procedur.................................................................... (art. 153-173) ....... 56Capitolul III. Nulitatea actelor de procedur................... (art. 174- 179) ....... 64

  Titlul V. Termenele procedurale ..................................... (art. 180-186) ....... 65

  Titlul VI. Amenzi judiciare i despgubiri ...................... (art. 187-191) ....... 67

  CARTEA A II-AProcedura contencioas ................................................. (art. 192-526) ....... 70

  Titlul I. Procedura n faa primei instane ...................... (art. 192-455) ....... 70Capitolul I. Sesizarea instanei de judecat..................... (art. 192-210) ....... 70

  Seciunea 1. Dispoziii generale................................... (art. 192-193) ....... 70Seciunea a 2-a. Cererea de chemare n judecat....... (art. 194-204) ....... 70Seciunea a 3-a. ntmpinarea...................................... (art. 205-208) ....... 74Seciunea a 4-a. Cererea reconvenional................... (art. 209-210) ....... 75

  Capitolul II. Judecata ....................................................... (art. 211-405) ....... 76Seciunea 1. Dispoziii generale................................... (art. 211-236) ....... 76Seciunea a 2-a. Cercetarea procesului....................... (art. 237-388) ....... 81Subseciunea 1. Dispoziii comune............................... (art. 237-244) ....... 81Subseciunea a 2-a. Excepiile procesuale................... (art. 245-248) ....... 84Subseciunea a 3-a. Probele........................................ (art. 249-365) ....... 84

  1. Dispoziii generale................................................ (art. 249-264) ....... 842. Dovada cu nscrisuri ............................................ (art. 265-308) ....... 88I. Dispoziii generale ................................................... (art. 265-268) ....... 88II. nscrisul autentic ................................................... (art. 269-271) ....... 88III. nscrisul sub semnturprivat............................ (art. 272-281) ....... 89IV. nscrisurile pe suport informatic ............................ (art. 282-284) ....... 91V. Duplicatele i copiile de pe nscrisurileautentice sau sub semnturprivat......................... (art. 285-287) ....... 91

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  14/18

  Tabla de materii 9

  VI. nscrisurile recognitive sau rennoitoare ...................... (art. 288) ....... 92VII. Regimul altor nscrisuri ........................................ (art. 289-291) ....... 93VIII. Administrarea probei cu nscrisuri ...................... (art. 292-300) ....... 93IX. Verificarea nscrisurilor ......................................... (art. 301-308) ....... 953. Proba cu martori .................................................. (art. 309-326) ....... 96I. Admisibilitatea probei cu martori ............................. (art. 309-310) ....... 96II. Administrarea probei cu martori ............................. (art. 311-326) ....... 974. Prezumiile ........................................................... (art. 327-329) ..... 1005. Expertiza .............................................................. (art. 330-340) ..... 1016. Mijloacele materiale de prob............................. (art. 341-344) ..... 1037. Cercetarea la faa locului ..................................... (art. 345-347) ..... 1048. Mrturisirea .......................................................... (art. 348-358) ..... 104I. Admisibilitatea probei .............................................. (art. 348-350) ..... 104

  II. Interogatoriul .......................................................... (art. 351-358) ..... 1059. Asigurarea probelor ............................................. (art. 359-365) ..... 106Subseciunea a 4-a. Administrarea probelorde ctre avocai sau consilieri juridici........................... (art. 366-388) ..... 107Seciunea a 3-a. Dezbaterea n fond a procesului....... (art. 389-394) ..... 111Seciunea a 4-a. Deliberarea i pronunareahotrrii......................................................................... (art. 395-405) ..... 112

  Capitolul III. Unele incidente procedurale ........................ (art. 406-423) ..... 114Seciunea 1. Renunarea la judecat............................ (art. 406-407) ..... 114Seciunea a 2-a. Renunarea la dreptul pretins............ (art. 408-410) ..... 115Seciunea a 3-a. Suspendarea procesului.................... (art. 411-415) ..... 115Seciunea a 4-a. Perimarea cererii............................... (art. 416-423) ..... 117

  Capitolul IV. Hotrrile judectoreti ............................... (art. 424-455) ..... 118Seciunea 1. Dispoziii generale................................... (art. 424-435) ..... 118

  1. Denumirea, ntocmirea i comunicareahotrrii ...................................................................... (art. 424-428) ..... 1182. Efectele hotrrii judectoreti ............................ (art. 429-435) ..... 120

  Seciunea a 2-a. Hotrrile date n bazarecunoaterii preteniilor................................................ (art. 436-437) ..... 121

  Seciunea a 3-a. Hotrrea prin care sencuviineaznvoiala prilor ....................................... (art. 438-441) ..... 121Seciunea a 4-a. ndreptarea, lmurireai completarea hotrrii................................................. (art. 442-447) ..... 121Seciunea a 5-a. Executarea provizorie........................ (art. 448-450) ..... 122Seciunea a 6-a. Cheltuielile de judecat..................... (art. 451-455) ..... 124

  Titlul II. Cile de atac ....................................................... (art. 456-513) ..... 125Capitolul I. Dispoziii generale ......................................... (art. 456-465) ..... 125Capitolul II. Apelul ............................................................ (art. 466-482) ..... 127

  Capitolul III. Cile extraordinare de atac .......................... (art. 483-513) ..... 132Seciunea 1. Recursul................................................... (art. 483-502) ..... 132Seciunea a 2-a. Contestaia n anulare....................... (art. 503-508) ..... 138Seciunea a 3-a. Revizuirea.......................................... (art. 509-513) ..... 139

  Titlul III. Dispoziii privind asigurareaunei practici judiciare unitare ......................................... (art. 514-521) ..... 141

  Capitolul I. Recursul n interesul legii ............................... (art. 514-518) ..... 141

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  15/18

  10 Tabla de materii

  Capitolul II. Sesizarea naltei Curi de Casaiei Justiie n vederea pronunrii unei hotrri prealabilepentru dezlegarea unor chestiuni de drept ...................... (art. 519-521) ..... 143

  Titlul IV. Contestaia privind tergiversarea procesului ... (art. 522-526) ..... 145

  CARTEA A III-AProcedura necontencioasjudiciar ............................. (art. 527-540) ..... 147

  Titlul I. Dispoziii generale ............................................... (art. 527-537) ..... 147

  Titlul II. Dispoziii speciale .............................................. (art. 538-540) ..... 148

  CARTEA A IV-A

  Despre arbitraj .................................................................. (art. 541-621) ..... 150

  Titlul I. Dispoziii generale ............................................... (art. 541-547) ..... 150

  Titlul II. Convenia arbitral............................................. (art. 548-554) ..... 151

  Titlul III. Tribunalul arbitral .............................................. (art. 555-570) ..... 153

  Titlul IV. Procedura arbitral ........................................... (art. 571-607) ..... 156Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral ........................ (art. 571-574) ..... 156Capitolul II. Judecata ....................................................... (art. 575-594) ..... 157

  Capitolul III. Cheltuielile arbitrale ..................................... (art. 595-600) ..... 160Capitolul IV. Hotrrea arbitral...................................... (art. 601-607) ..... 161

  Titlul V. Desfiinarea hotrrii arbitrale .......................... (art. 608-613) ..... 163

  Titlul VI. Executarea hotrrii arbitrale .......................... (art. 614-615) ..... 164

  Titlul VII. Arbitrajul instituionalizat ............................... (art. 616-621) ..... 165

  CARTEA A V-A

  Despre executarea silit.................................................. (art. 622-914) ..... 167Titlul I. Dispoziii generale ............................................... (art. 622-726) ..... 167

  Capitolul I. Scopul i obiectul executrii silite .................. (art. 622-631) ..... 167Capitolul II. Titlul executoriu ............................................. (art. 632-643) ..... 169Capitolul III. Participanii la executarea silit .................. (art. 644-662) ..... 172Capitolul IV. Efectuarea executrii silite .......................... (art. 663-705) ..... 177

  Seciunea 1. Sesizarea organului de executare........... (art. 663-672) ..... 177Seciunea a 2-a. Efectuarea actelor de executaresilit............................................................................... (art. 673-686) ..... 181

  Seciunea a 3-a. Executarea mpotriva motenitorilor.... (art. 687-689) ..... 183Seciunea a 4-a. Intervenia altor creditori.................... (art. 690-696) ..... 184Seciunea a 5-a. Perimarea executrii silite................. (art. 697-699) ..... 187Seciunea a 6-a. Amnarea, suspendareai restrngerea executrii.............................................. (art. 700-702) ..... 187Seciunea a 7-a. ncetarea executrii silite................... (art. 703-705) ..... 188

  Capitolul V. Prescripia dreptului de a obineexecutarea silit............................................................... (art. 706-711) ..... 189

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  16/18

  Tabla de materii 11

  Capitolul VI. Contestaia la executare .............................. (art. 712-720) ..... 190Capitolul VII. Depunerea cu afectaiune special............ (art. 721-722) ..... 194Capitolul VIII. ntoarcerea executrii ................................ (art. 723-726) ..... 194

  Titlul II. Urmrirea silitasupra bunurilor debitorului .. (art. 727-887) ..... 195Capitolul I. Urmrirea mobiliar....................................... (art. 727-812) ..... 195Seciunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmri....... (art. 727-730) ..... 195Seciunea a 2-a. Procedura urmririi mobiliare............ (art. 731-780) ..... 196

  1. Sechestrarea bunurilor mobile ............................. (art. 731-752) ..... 1962. Valorificarea bunurilor sechestrate ...................... (art. 753-757) ..... 2033. Vnzarea la licitaie public................................. (art. 758-778) ..... 2044. Dispoziii speciale ................................................ (art. 779-780) ..... 211

  Seciunea a 3-a. Poprirea............................................. (art. 781-794) ..... 211Seciunea a 4-a. Urmrirea fructelor i a veniturilor

  imobilelor....................................................................... (art. 795-812) ..... 2171. Urmrirea silita fructelor neculesei a recoltelor prinse de rdcini ................................ (art. 795-799) ..... 2172. Urmrirea veniturilor generale ale imobilelor ....... (art. 800-812) ..... 218

  Capitolul II. Urmrirea imobiliar..................................... (art. 813-863) ..... 221Seciunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmrite........ (art. 813-818) ..... 221Seciunea a 2-a. ncuviinarea urmririi imobiliare........ (art. 819-826) ..... 223Seciunea a 3-a. Efectele urmririi................................ (art. 827-828) ..... 225Seciunea a 4-a. Vnzarea la licitaie public............... (art. 829-856) ..... 225

  1. Formalitile premergtoare vnzrii ................... (art. 829-834) ..... 2252. Scoaterea n vnzare a imobilului ....................... (art. 835-841) ..... 2273. Licitaia i adjudecarea imobilului ........................ (art. 842-856) ..... 230

  Seciunea a 5-a. Efectele adjudecrii........................... (art. 857-859) ..... 235Seciunea a 6-a. Dispoziii speciale.............................. (art. 860-863) ..... 236

  Capitolul III. Eliberarea i distribuirea sumelorrealizate prin urmrirea silit............................................ (art. 864-887) ..... 236

  Seciunea 1. Dispoziii generale................................... (art. 864-868) ..... 236Seciunea a 2-a. Distribuirea sumei rezultatedin vnzarea bunurilor urmrite.................................... (art. 869-878) ..... 238

  Seciunea a 3-a. Plata sumei rezultatedin urmrirea silit......................................................... (art. 879-887) ..... 241

  Titlul III. Executarea silitdirect ................................... (art. 888-914) ..... 242Capitolul I. Dispoziii generale ......................................... (art. 888-892) ..... 242Capitolul II. Predarea silita bunurilor mobile ................. (art. 893-895) ..... 244Capitolul III. Predarea silita bunurilor imobile .............. (art. 896-902) ..... 244Capitolul IV. Executarea silita altor obligaiide a face sau a obligaiilor de a nu face .......................... (art. 903-914) ..... 246

  Seciunea 1. Dispoziii comune..................................... (art. 903-909) ..... 246

  Seciunea a 2-a. Executarea hotrrilorjudectoreti referitoare la minori................................. (art. 910-914) ..... 248

  CARTEA A VI-AProceduri speciale ........................................................ (art. 915-1.064) ..... 250

  Titlul I. Procedura divorului ........................................... (art. 915-935) ..... 250Capitolul I. Dispoziii comune ........................................... (art. 915-928) ..... 250

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  17/18

  12 Tabla de materii

  Capitolul II. Divorul remediu ............................................ (art. 929-933) ..... 254Seciunea 1. Divorul prin acordul soilor...................... (art. 929-932) ..... 254Seciunea a 2-a. Divorul din motive de sntate................ (art. 933) ..... 255

  Capitolul III. Divorul din culpa soilor ............................... (art. 934-935) ..... 255

  Titlul II. Procedura punerii sub interdiciejudectoreasc ................................................................. (art. 936-943) ..... 256

  Titlul III. Procedura de declarare a morii ...................... (art. 944-951) ..... 257

  Titlul IV. Msuri asigurtorii i provizorii ...................... (art. 952-979) ..... 259Capitolul I. Sechestrul asigurtor ..................................... (art. 952-969) ..... 259

  Seciunea 1. Dispoziii generale................................... (art. 952-959) ..... 259Seciunea a 2-a. Dispoziii speciale privind

  sechestrul asigurtor al navelor civile........................... (art. 960-969) ..... 261Capitolul II. Poprirea asigurtorie .................................... (art. 970-971) ..... 262Capitolul III. Sechestrul judiciar ....................................... (art. 972-977) ..... 263Capitolul IV. Msuri provizorii n materia drepturilorde proprietate intelectual................................................ (art. 978-979) ..... 264

  Titlul V. Procedura partajului judiciar ............................ (art. 980-996) ..... 265

  Titlul VI. Procedura ordonanei preediniale ............ (art. 997-1.002) ..... 269

  Titlul VII. Cererile posesorii ....................................... (art. 1.003-1.005) ..... 270

  Titlul VIII. Procedura ofertei de plati consemnaiunii ....................................................... (art. 1.006-1.013) ..... 270

  Titlul IX. Procedura ordonanei de plat.................. (art. 1.014-1.025) ..... 272

  Titlul X. Procedura cu privire la cererilede valoare redus ...................................................... (art. 1.026-1.033) ..... 275

  Titlul XI. Evacuarea din imobilele folositesau ocupate frdrept .............................................. (art. 1.034-1.049) ..... 278

  Capitolul I. Dispoziii generale ................................... (art. 1.034-1.039) ..... 278Capitolul II. Procedura de evacuare .......................... (art. 1.040-1.045) ..... 279Capitolul III. Dispoziii speciale .................................. (art. 1.046-1.049) ..... 280

  Titlul XII. Procedura privitoare la nscriereadrepturilor dobndite n temeiul uzucapiunii .......... (art. 1.050-1.053) ..... 281

  Titlul XIII. Procedura refacerii nscrisurilori hotrrilor disprute .............................................. (art. 1.054-1.056) ..... 283

  Titlul XIV. Cauiunea judiciar .................................. (art. 1.057-1.064) ..... 284

  CARTEA A VII-AProcesul civil internaional ....................................... (art. 1.065-1.134) ..... 287

  Titlul I. Competena internaionala instanelor romne.................................................. (art. 1.066-1.082) ..... 287

  Capitolul I. Dispoziii generale ................................... (art. 1.066-1.078) ..... 287

 • 7/26/2019 Noul Cod de Procedura Civila Act. 5 Ianuarie 2016

  18/18

  Tabla de materii 13

  Capitolul II. Dispoziii speciale de competeninternaionala instanelor romne ........................... (art. 1.079-1.082) ..... 289

  Titlul II. Legea aplicabiln procesul civil

  internaional ................................................................ (art. 1.083-1.093) ..... 291Capitolul I. Capacitatea i drepturile prilorn proces .................................................................... (art. 1.083-1.087) ..... 291Capitolul II. Legea aplicabiln materieprocedural................................................................ (art. 1.088-1.093) ..... 292

  Titlul III. Eficacitatea hotrrilor strine .................. (art. 1.094-1.110) ..... 293Capitolul I. Recunoaterea hotrrilor strine ........... (art. 1.095-1.102) ..... 293Capitolul II. Executarea hotrrilor strine................. (art. 1.103-1.110) ..... 295

  Titlul IV. Arbitrajul internaional i efectelehotrrilor arbitrale strine ....................................... (art. 1.111-1.133) ..... 296Capitolul I. Procesul arbitral internaional .................. (art. 1.111-1.123) ..... 296Capitolul II. Efectele hotrrilor arbitrale strine ........ (art. 1.124-1.133) ..... 299

  Dispoziii finale.......................................................................(art. 1.134) ..... 301