Click here to load reader

NORMATIV CADRU PRIVIND VERIFICAREA CALIT.A'flI · PDF filede constructii-montaj la care receptia preliminara a fost admisa, este raspunzatoare pentru buna folosire, ingrijire i intretinere

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of NORMATIV CADRU PRIVIND VERIFICAREA CALIT.A'flI · PDF filede constructii-montaj la care...

 • NORMATIV CADRU PRIVIND VERIFICAREA CALIT.A'flI LUCR.ARILOR DE MONTAJ A UTILAJE­ LOR �I INSTALA'fIILOR TEHNOO:.OGICE P.ENTRU

  OBIECTIVE DE INVESTl'fll

  1. PREVEDERI G'ENERIALE

  Indicativ C. 204-80

  1. 1. Prezentul normativ cadru contine principiile de b�za privind controlul calitatii �i recept�ei lucraril?r 1e mo11;taJ a utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru. ob1ectl'Ve �e 1nves­ titii, prec�m �i verificarile cu caracte! .&eneral ce. trebu1esc vefec­tuate pentru a se constata daca. ccnd_1t11le de call�a�e _prevaz1:tede proiecte �i detaliile de execut1e,. ca1�tele de �ar�1u1 �1 prescnp­tiile tehpice (_st:3-ndarde, normative, 1nstruct1un1 ISCI,R etc.), au fost 1ndephn1te. . . V . . V • • 1.2. Modul de verificare a cahtatn luc�anlor

 • de constructii-montaj la care receptia preliminara a fost admisa, este raspunzatoare pentru buna folosire, ingrijire �i intretinere a o biectului preluat, precum �i pentru deficientele ivite din culpa sa.

  5. 6. Receptia punerii in functiune a capacitatilor de pro­ ductie industriala se efectueaza dupli. terminarea probelor tehno­ logice �i are drept scop yerificarea exi�tentei c�n

Search related