4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

Embed Size (px)

Text of 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  1/17

  Camera preliminar

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  2/17

  Obiectul procedurii camerei preliminare l constituie verifcarea, duptrimiterea n judecat, a competenei i a legalitii sesizriiinstanei, precum i verifcarea legalitii administrrii probelor i aeecturii actelor de ctre organele de urmrire penal.

  Astel, judecatorul verifca urmatoarele aspecte:

  a) competenta instantei;- se verifca daca instanta a ost sesiata cu o apta care sa atragacompetenta respectivei instante, iar nu temeinicia acuatiei.b) competenta organelor de urmarire penala (cauza de N.R. aurmaririi penale, daca sunt ndeplinite conditiile art. 282 Codproc. pen.);c) legalitatea sesizariiactului de sesizare;!e va verifca: - daca rec"iitoriul a ost verifcat sub aspectul legalitatiisi temeiniciei de procurorul ierar"ic superior#- daca rec"iitoriul cuprinde mentiunile obligatorii prevaute de lege#

  !biectul camerei preliminare

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  3/17

  - analia este cantonat numai n sera legalitii. - se va verifca daca dreptul la aparare al inculpatului a ost respectat n

  cursul urmaririi penale n procesul de administrare a probatoriului, saudaca este incident vreunul dintre caurile de $.A. sau a daca s-a ncalcatalte dispoitii care sa atraga sanctiunea $.%.

  - N"se va verifcatemeinicia sau fabilitatea probatoriului, aptitudinea

  acestuia de a conduce la pronuntarea unei solutii decondamnare&am'nare a aplicatii pedepsei&renuntare la aplicareapedepsei.

  # N" se verifca nici pertinenta, concludenta sau utilitatea probelor. e) legalitatea e$ectuarii actelor procesualeproceduralede catre

  organele de urmarire penala pentru a verifca incidenta sanctiunii

  nulitatii. - se verifca daca actele au ost eectuate potrivit legii, n ordinea

  impusa de (odul de proc. pen. - se verifca daca au ost parcurse etapele obligatorii ale urmaririi penale

  d) legalitatea si loialitatea administrarii probelor ncursul urmaririi penale;

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  4/17

  )urata procedurii n camera preliminar este de cel mult %& dezile de la data nregistrrii cauei la instan. $atura juridica atermenului.

  (opia certifcat a rec"iitoriului i, dup ca, traducerea autoriata acestuia se comunic inculpatului la locul de deinere ori, dupca, la adresa unde locuiete sau la adresa la care a solicitatcomunicarea actelor de procedur, aduc'ndu-i-se totodat lacunotin obiectul procedurii n camera preliminar, dreptul de a-i angaja un aprtor i termenul n care, de la data comunicrii,poate ormula n scris cereri 'i ecepii cu privire la legalitateaadministrrii probelor i a eecturii actelor de ctre organele de

  urmrire penal. *ermenul este stabilit de ctre judectorul decamer preliminar, n uncie de comple+itatea i particularitilecauei, dar nu poate mai scurt de 2& de zile.

  n caurile prevaute de art. , asistenta juridica este obligatorie.

  *rocedura camerei preliminare

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  5/17

  n caul n care judectorul de camer preliminarconstat neregulariti ale actului de sesiare, n caul

  n care sancionea potrivit art. /0 - /0/ actele de

  urmrire penal eectuate cu nclcarea legii ori dace+clude una sau mai multe probe administrate,nc"eierea se comunic de ndat parc"etului care aemis rec"iitoriul.

  n termen de 1 ile de la comunicare, procurorul

  remedia neregularitile actului de sesiare icomunic judectorului de camer preliminar dacmenine dispoziia de trimitere n +udecat orisolicit restituirea cauzei.

  )ac s-au ormulat cereri i e+cepii ori a ridicat din ofciue+cepii, judectorul de camer preliminar se pronunasupra acestora, prin nc"eiere motivat, n camera deconsiliu, cu participarea procurorului i a inculpatului

  2)eciia nr. 345&55.55./54 a (urtii (onstitutionale6.

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  6/17

  . -nceperea +udecatiin urmatoarele situatii:

  - daca nici inculpatul si nici judecatorul de camera preliminara nu aormulat cereri sau e+ceptii n termenul stabilit de judecator# - c'nd judecatorul a respins toate cererile si e+ceptiile ormulate constand

  n legalitatea sesiarii instantei, a administrarii probelor si a eectuariiactelor de urmarire penala#

  - daca procurorul a remediat neregularitatea rec"iitoriului constatata de

  judecatorul de camera preliminara, a comunicat ca mentine solutia detrimitere n judecata si pot f stabilite obiectul si limitele judecatii. 2. Restituie dosarul la parcetn urmatoarele situatii: - judecatorul a constatat ca rec"iitoriul este neregulamentar ntocmit,

  neregularitatea nu a ost remediata de procuror n termen de 1 ile, iarneregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor

  judecatii# - judecatorul a e+clus toateprobele administrate n cursul urmaririi

  penale. - procurorul a solicitat restituirea n caul n care au ost e+cluse o parte

  din probe sau anulate unele acte procesuale&procedurale.

  /olutiile +udecatorului de camerapreliminara

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  7/17

  7tapa acultativa. *ermen: 8 ile de la comunicarea nc"eierii judecatorului de

  camera preliminara. *itularii contestatiei: procurorul si inculpatul. )eclararea contestatiei produce urmatoarele eecte: A6 7ect suspensiv. 96 7ect devolutiv. (6 Non reformatio in peiusse aplica cu privire la solutiile pe

  care le poate dispune judecatorul de camera preliminara cu

  ocaia solutionarii contestatiei ormulate numai de inculpat. (ompetenta de solutionare apartine judecatorului de

  camera preliminara de la instanta ierar"ic superioara celeisesiate.

  Contestatia

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  8/17

  udecata este aa procesului penal n care instanta desasoaraactivitati n vederea judecarii cauei cu care a ost sesiata.

  7tape procesuale: judecata n prima instanta si judecata n apel2singura cale ordinara de atac6.

  ;e langa principiile undamentale ale procesului penal 2art. /-5/

  $(;;6, pentru judecata pot f desprinse si o serie de principiispecice0 ) 1es$asurarea +udecatii n sedinta publica - sedintele de judecata sunt publice, find permisa participarea

  oricarei persoane, inclusiv a presei. - preenta publicului oera posibilitatea acestuia de a lua cunostinta

  de modalitatea n care este eectuat actul de justitie. - nu este necesar ca n sala de judecata sa fe n mod eectiv un

  public la momentul desasurarii procesului, ci ca el sa poata aveaacces la sedinta de judecata.

  1ispozitii generale priind$aza de +udecata

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  9/17

  A6 )aca judecarea n sedinta publica ar putea aduce atingere unor

  interese de stat, moralei, demnitatii sau vietii intime a unei persoane,intereselor minorilor sau ale justitiei, instanta, la cererea procurorului,a partilor sau din ofciu, poate declara sedinta nepublica pentru totcursul sau pentru o anumita parte a judecarii cauei.

  96 )aca prin audierea unui martorn sedinta publica s-ar aduceatingere sigurantei ori demnitatii sau vietii intime a acestuia sau a

  membrilor amiliei sale, instanta poate declara sedinta publica lacererea martorului 2nu a altor subiecti procesuali6.

  )eclararea sedintei nepublice se ace n sedinta publica. )ispoitiaeste eecutoriesi nu poate f supusa controlului judiciar.

  2) !ralitatea sedintei de +udecata

  - posibilitatea participantilor la proces de a se e+prima oral peparcursul procedurilor derulate in ata instantei. - se asigura, astel, publicitatea, contradictorialitatea si nemijlocirea

  judecatii.

  *ublicitatea procedurilor nu constituie un principiuabsolut. 3ceptii de la principiul publicitatii.

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  10/17

  ;artile trebuie sa benefciee de un tratament egal, precum si de

  mijloace egale n pregatirea si sustinerea cauei n vederea garantariidreptului la un proces ec"itabil. 7c"ilibru procedural intre aparare si acuare. 4. *rincipiul contradictorialitatii

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  11/17

  udecata se desasoara la sediul instantei. ;entru motive temeinice,instanta poate dispune ca judecata sa se desasoare in alt loc.

  *articipantii la +udecata > instanta de judecata, procurorul, persoanavatamata, partile si ceilalti subiecti procesuali.

  *articiparea procurorului la judecata este obligatorie. ;rin e+ceptie,e+ista si situatii in care participarea procurorului este lasata la aprecierea

  instantei de judecata 2procedura de solutionare a cererii de recuare6. - incalcarea dispoitiilor privind participarea obligatorie a procurorului la

  sedinta de judecata atrage sanctiunea $.A. -prin participare nu se intelege doar preenta sa fica. Citarea persoanei atamate, a partilor si a altor persoane -pentru realiarea drepturilor lor procesuale, persoana vatamata, partile si

  orice alta persoana a carei preenta este necesara trebuie sa fe instiintateprin indeplinirea procedurii de citare cu privire la termenul de judecata. - garantarea dreptului la aparare, conerindu-se substanta principiului a=arii

  adevarului. - presc"imbarea termenului 2motive obiective, celeritate6.

  Reglementari generale priind$aza de +udecata

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  12/17

  udecata are loc in prezenta inculpatului. ;rin e+ceptie, judecatapoate avea loc si in lipsa inculpatului, in urmatoarele cauri:

  - inculpatul este disparut, se sustrage de la judecata ori si-asc"imbat adresa ara a o aduce la cunostinta organelor judiciare si,in urma verifcarilor eectuate, nu i se cunoaste noua adresa.

  -inculpatul, desi legal citat, lipseste in mod nejustifcat de lajudecarea cauei 2inclusiv cand se a=a in stare de detinere6.

  -inculpatul solicita sa fe judecat in lipsa, find repreentat de avocat. Alaturi de inculpat, pot participa la judecarea caueipersoana

  vatamata, celelalte parti, martorii, expertii si interpretii, precum siorice persoana a carei prezenta este apreciata ca ind necesara

  activitatii de judecata. - o persoana poate f adusa in ata instantei cu mandat de aducere

  daca, find anterior citata, nu s-a preentat, in mod nejustifcat.

  *articiparea persoanei atamate,a partilor si a altor persoane

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  13/17

  (ontinutul dreptului la aparare este confgurat prin numeroasete+te de lege.

  ;ersoana vtmat, inculpatul, celelalte pri i avocaii acestoraau dreptul s ia cunotin de actele dosarului n tot cursuljudecii.

  n cursul judecii, persoana vtmat i prile au dreptul la unsingur termen pentru angajarea unui avocat i pentru pregtireaaprrii.

  ,,;olitia instantei?@. ;reedintele completului veg"ea asuprameninerii ordinii 'i solemnitiiedinei, put'nd lua msurilenecesare n acest scop.

  ;reedintele poate limita accesul publicului la edina dejudecat, in'nd seama de mrimea slii de edin.

  ;rile i persoanele care asist sau particip la edina dejudecat sunt obligate s pstree disciplina edinei.

  7sigurarea apararii. 7sigurarea ordinii sisolemnitatii sedintei de +udecata

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  14/17

  -inractiunile comise in ata completului de judecata. )ac n cursul edinei se sv'rete o apt prevut de

  legea penal, preedintele completului de judecatconstat acea apt i l identifc pe ptuitor. nc"eiereade edin se trimite procurorului competent.

  n caul n care procurorul particip la judecat, poatedeclara c ncepe urmrirea penal, pune n micareaciunea penal i l poate reine pe suspect sau pe inculpat2garantie instituita in vederea separatiei unctiilor

  judiciare6. -inceperea urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii

  penale si retinerea vor f dispuse prin ordonanta.

  Constatarea in$ractiunilor deaudienta

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  15/17

  !e poate dispune suspendarea judecatii in urmatoarele cauri: ) cand se constata ca inculpatul su$era de o boala graa, care lmpiedica sa participe la +udecata;

  - boala grava poate f reultatul propriei activitati, trebuind a f constatataprin e+pertia medico-legala.

  -instanta dispune, prin inc"eiere, supendarea procesului pana cand starea

  sanatatii inculpatului va permite participarea acestuia la judecata. -instana de judecat este obligat s verifce periodic, dar nu mai t'riu de

  8 luni, dac mai subist caua care a determinat suspendarea judecii. 2) cand se des$asoara o procedura de mediere. 6) n caz de etradare actia. -in caul n care, potrivit legii, se cere e+trdarea unei persoane n vederea

  judecrii ntr-o cau penal, instana pe rolul creia se a= caua poatedispune, prin nc"eiere motivat, suspendarea judecii p'n la data la carestatul solicitat va comunica "otr'rea sa asupra cererii de e+trdare.

  Ridicarea unei eceptii de neconstitutionalitate nu suspendajudecarea.

  /uspendarea +udecatii

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  16/17

  n sens larg, prin "otarare judecatoreasca se intelege actul procesual princare instanta solutioneaa atat caua penala, cat si orice alta problema ivitain cursul judecatii, dar si in celelalte ae procesuale.

  otararea judecatoreasca, ca act procesual, constituie reultatul deliberarii.)eliberarea i pronunarea "otr'rii se ac n iua n care au avut locdebaterile sau la o dat ulterioar, dar nu mai t'riu de 51 ile de la

  nc"iderea debaterilor. Ba deliberare iau parte numai membrii completului in ata caruia au avut locdebaterile, deliberarea avand loc in secret.

  %eultatul deliberarii se consemneaa intr-o minuta 2garanteaa careultatul judecatii cuprins in dispoitiv este consecinta deliberarii, atat subaspectul continutului, cat si al judecatorilor participanti6.

  $.A. 2nu se pot verifca aspectele aratate6. Cinuta se semnea de membrii completului de judecat. ntocmirea minutei este obligatorie n caurile n care se dispune asupra

  msurilor preventive i n alte cauri e+pres prevute de lege. Cinuta se ntocmete n dou e+emplare originale.

  1ispozitii generale priindotararile +udecatoresti

 • 7/25/2019 4. Camera Preliminara. Dispozitii Generale Privind Judecata

  17/17

  otararile judecatoresti sunt de 8 eluri: sentinte, decizii siinceieri.

  A. otr'rea prin care caua este soluionat de prima instan dejudecat sau prin care aceasta se denvestete r a soluionacaua 2sentintele de declinare de competenta6 se numete sentin.

  9. otr'rea prin care instana se pronun asupra apelului,recursului n casaie i recursului n interesul legii se numetedecizie.