Njega Bolesnika Prije i Poslije Operacije Debelog Crijeva

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Njega Bolesnika Prije i Poslije Operacije Debelog Crijeva

 • 8/16/2019 Njega Bolesnika Prije i Poslije Operacije Debelog Crijeva

  1/21

  1. UVOD

  Ulcerozni kolitis, Crohnova bolest i nedeterminirani kolitis su idiopatske kronične upalne

   bolesti probavnog sustava, čiji točan uzrok nije poznat, iako se u podlozi njihovog nastanka

  nalaze genetski i okolišni čimbenici koji dovode do složenih imunoloških reakcija u sluznici

   probavnog sustava. Iskustvo kliničara i samih bolesnika, kao i spoznaje na području

  nutricionizma, sve više ističu važnost pravilne prehrane u liječenju ovih psihički i fizički

  nerijetko vrlo iscrpljujuih bolesti.

  !od upalne bolesti debelog crijeva stvaraju se vrijedovi na sluznici debelog crijeva, često

  izazivajui proljev, krv i gnoj u stolici. Upala je obično najjača u sigmoidnom i zadnjem crijevu" rektumu i obično se smanjuje u višim dijelovima debelog crijeva.

  Idiopatske kronične bolesti probavnog sustava obilježene su opetovanim upalama različtih

  dijelova probavnog sustava koje su, ovisno o zahvaenom odsječku probavnog sustava te

  izraženosti i trajanju upale, popraane raznolikim tegobama. U ovu skupinu bolesti ubrajaju

  se ulcerozni kolitis, Crohnova bolest i nedeterminirani kolitis. Ulcerozni kolitis zahvaa

  debelo i završno crijevo, a Crohnova bolest može zahvatiti bilo koji odsječak probavnog

  sustava od usta do anusa. U oko #$% bolesnika s upalnom bolest crijeva upalne promjene se

  ne mogu svrstati ni u ulcerozni kolitis niti u Crohnovu bolest, pa se za takvo stanje rabi naziv

  nedeterminirani kolitis.

   &akon uvodne cjeline ovog maturalnog rada u drugoj cjelini govori se openito o anatomiji

  debelog crijeva i njegovoj funkciji u organizmu. 'rea cjelina govori o ve spomenutim

  upalnim bolestima crijeva " inflammator( bo)el disease *I+-, konkretno o Ulceroznom

  kolitisu, te o Crohnovoj bolesti. etvrta cjelina vezana je za pripremu bolesnika za operaciju

  na crijevima, te govori o zdravstvenoj njezi bolesnika prije i poslije operacije na debelom

  crijevu. /eta cjelina zaključak je na temu maturalnog rada.

  'ijekom izrade maturalnog rada koristio sam se dostupnom stručnom literaturom te

  literaturom sa interneta.

 • 8/16/2019 Njega Bolesnika Prije i Poslije Operacije Debelog Crijeva

  2/21

  2. ANATOMIJA DEBELOG CRIJEVA

  ebelo crijevo ima četiri dijela0 uzlazni, transverzalni, silazni i sigmoidni, koji se nastavljaju

   jedan na drugi u obliku luka. ebelo crijevo leži isprva desno od tankog crijeva, a onda sukcesivno superiorno i anteriorno od njega, lijevo od njega, te na kraju ispod njega.

  Uzlazno debelo crijevo je drugi dio debelog crijeva. /rolazi superiorno i desnom stranom

  trbušne šupljine od caecuma do desnog režnja jetre, gdje skree u lijevo u desnoj fle1uri coli"

  hepatična fleksura. Uzlazno debelo crijevo je uže nego caecum i sekundarno je

  retroperitonealno duž desne strane  posteriornog abdominalnog zida. Uzlazno debelo crijevo

   prekriveno je peritoneumom anteriorno i sa strane, kod približno 23% ljudi ima kratki

  mezenterij. Uzlazno debelo crijevo odvojeno je od anterolateralnog abdominalnog zida

  omentumom majusom. uboki vertikalni usjek, nazvan desni parakolični usjek, leži izme4u

  lateralne površine uzlaznog debelog crijeva i abdominalnog zida.# 

  Slika 1: Anatomski olo!a" #$i"%&a ' (o&"%ka i n"%)o&i anatomski *i"%lo&i

  Izvor0 +iologija, doc., http055))).biol.pmf.hr5e"skola5odgovori *#6.$7.2$#$.-

  #+iologija, doc., http055))).biol.pmf.hr5e"skola5odgovori *#6.$7.2$#$.-

  2

  http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Jetra http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Posteriorni_abdominalni_zid http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Anterolateralni_abdominalni_zid http://www.biol.pmf.hr/e-skola/odgovori http://www.biol.pmf.hr/e-skola/odgovori http://www.biol.pmf.hr/e-skola/odgovori http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Jetra http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Posteriorni_abdominalni_zid http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Anterolateralni_abdominalni_zid http://www.biol.pmf.hr/e-skola/odgovori

 • 8/16/2019 Njega Bolesnika Prije i Poslije Operacije Debelog Crijeva

  3/21

  8rterijsku opskrbu uzlaznom debelom crijevu i desnoj fle1uri coli daju ogranci

  a.mesentericae superior, a.ileocolica i a.colica de1tra. 9ve arterije me4usobno

  anastomoziraju, ka i s desnim ogrankom a.colicae mediae, prve iz niza anastomotičkih lukova

  na koje se nastavljaju lukovi lijevih količnih i sigmoidnih arterija tvorei jukstakoličnu

  arteriju, paralelnu se širei s mezenteričnim rubom debelog crijeva. /ritoke v.mesentericase superior, ileokolična i desna količna vena odvode krv iz uzlaznog dijela debelog crijeva.

  :imfne žile prolaze prvo u epikolične i parakolične limfne čvorove, pored ileokoličnih i

  intermedijarnih desnih količnih limfnih čvorova, a iz njih u superiorne mezenterične limfne

  čvorove. ;ivci za uzlazno debelo crijevo dolaze iz gornjeg mezenteričnog živčanog pleksusa.

  ebelo crijevo ima četiri dijela0 uzlazni, transverzalni, silazni i sigmoidni, koji se nastavljaju

   jedan na drugi u obliku luka. ebelo crijevo leži isprva desno od tankog crijeva, a onda

  sukcesivno superiorno i anteriorno od njega, lijevo od njega, te na kraju ispod njega.

  Uzlazno debelo crijevo je drugi dio debelog crijeva. /rolazi superiorno i desnom stranom

  trbušne šupljine od caecuma do desnog režnja jetre, gdje skree u lijevo u desnoj fle1uri coli

  *hepatična fleksura-. Uzlazno debelo crijevo je uže nego caecum i sekundarno je

  retroperitonealno duž desne strane  posteriornog abdominalnog zida. Uzlazno debelo crijevo

   prekriveno je peritoneumom anteriorno i sa strane< ipak, kod približno 23% ljudi ima kratki

  mezenterij. Uzlazno debelo crijevo odvojeno je od anterolateralnog abdominalnog zida omentumom majusom. uboki vertikalni usjek, nazvan desni parakolični usjek, leži izme4u

  lateralne površine uzlaznog debelog crijeva i abdominalnog zida.2 

  8rterijsku opskrbu uzlaznom debelom crijevu i desnoj fle1uri coli daju ogranci

  a.mesentericae superior, a.ileocolica i a.colica de1tra. 9ve arterije me4usobno

  anastomoziraju, ka i s desnim ogrankom a.colicae mediae, prve iz niza anastomotičkih lukova

  na koje se nastavljaju lukovi lijevih količnih i sigmoidnih arterija tvorei jukstakoličnu

  arteriju, paralelnu se širei s mezenteričnim rubom debelog crijeva. /ritoke v.mesentericase

  superior, ileokolična i desna količna vena odvode krv iz uzlaznog dijela debelog crijeva.

  :imfne žile prolaze prvo u epikolične i parakolične limfne čvorove, pored ileokoličnih i

  intermedijarnih desnih količnih limfnih čvorova, a iz njih u superiorne mezenterične limfne

  čvorove. ;ivci za uzlazno debelo crijevo dolaze iz gornjeg mezenteričnog živčanog pleksusa.

  2=aruši 8., 8natomija čovjeka, =edicinska naklada 2$$2

  >

  http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Jetra http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Posteriorni_abdominalni_zid http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Anterolateralni_abdominalni_zid http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Jetra http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Posteriorni_abdominalni_zid http://www.perpetuum-lab.com.hr/w/index.php?title=Anterolateralni_abdominalni_zid

 • 8/16/2019 Njega Bolesnika Prije i Poslije Operacije Debelog Crijeva

  4/21

  +. U,ALNA BOLEST CRIJEVA - INLAMMATOR/ BO0EL DISEASE

    IBD

  'ermin koji uključuje ulcerozni kolitis i Crohnovu bolest, poremeaje nepoznatih uzroka

  kojima je posljedica upala debelog ili tankog crijeva.

  +.1. Ul#%$o3ni kolitis

  Ulcerozni kolitis je kronična upalna bolest crijeva. Upalne promjene zahvaaju sluznicu

  debelog i završnog crijeva. !linički tijek bolesti karakteriziran je izmjenama pogoršanja s

  razdobljima bez tegoba i simptoma. U pravilu je upalnim promjenama zahvaen rektum,

  završni dio debelog crijeva, a u veem segmentu bolesnika upalne promjene u kontinuitetu

  zahvaaju i druge dijelove debelog crijeva.

  Etiolo)i"a ili '3$ok 

  ?asan razlog nastanka ulceroznog kolitisa nije poznat. Uz nasljednu predispoziciju, veliku

  ulogu imaju čimbenici okoliša, u prvom redu bakterije, psihogeni čimbenici te lijekovi.

  !onzistentno se opisuje niža učestalost bolesti u populaciji pušača te mogua terapijska uloga

  nikotina. Ipak, pušenje zbog brojnih drugih loših učinaka na zdravlje ljudi ne smije se

   preporučivati bolesniku s ulceroznim kolitisom. /oznata je sveza pogoršanja bolesti pa čak i  provociranje nastanka bolesti nakon uzimanja nesteroidnih antiupalnih lijekova.

  /sihološki stres navodi se kao mogui čimbenik koji inducira nastanak bolesti.

  8pendektomija ili operacija slijepog crijeva navodi se kao mogui zaštitni čimbenik, a

  nedavno je objavljen rad koji dokazuje da apendektomija može imati ulogu i u terapiji

  ulceroznog proktitisa.>

  3  prof. dr. sc. !rznari ;., Ulcerozni kolitis, doc., http://www.zdrav zivot.com.hr5indeks *#@.$7.2$#$.-

  7

  http://www.zdrav/ http://www.zdrav/ http://www.zdrav/

 • 8/16/2019 Njega Bolesnika Prije i Poslije Operacije Debelo