Kirursko lijecenje raka debelog crijeva e-izdanje 2016

 • View
  242

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Kirursko lijecenje raka debelog crijeva e-izdanje 2016

 • 2

 • Tijekom dijagnoze i cijelog lijeenja normalno je da ste zabrinu7. Istovremeno, vano je zna7 da niste jedini oboljeli te da zahvaljujui napretku u dijagnozi i lijeenju doslovno milijuni ljudi u svijetu ive s rakom debelog crijeva. Tim zdrastvenog osoblja e u dogovoru s vama razradi7 op7malan plan vaeg lijeenja. Vano je naglasi7 da je lijeenje raka debelog i zavrnog crijeva proces, a ne samo kratkotrajna epizoda. Ova je knjiica osmiljena da vam prui osnovne informacije o tome to bi bilo dobro zna7 i to od nas moete oekiva7. Opis nepozna7h pojmova koji se spominju nalazi se na kraju knjiice. Odgovore na dodatna pitanja moete potrai7 na navedenim adresama na internetu ili u razgovoru s naim osobljem.

 • Bitno je da imate povjerenja u lijenika i 7m zdrastvenih djelatnika koji ste odabrali kako bi s njima mogli raspravi7 o svemu to vas zanima. Probajte zauze7 ak7van stav u vaem lijeenju, ishod ovisi i o vama: razumijevanje plana lijeenja, praenje kako se osjeate i kako ga podnosi7 uvelike pomae u zajednikim odlukama o njegovom 7jeku.

  4

 • Tko se sve vama bavi... Lijenik obiteljske medicine- brine o vaim svakodnevnim zdrastvenim potrebama prije, za vrijeme i nakon lijeenja

  5

  Gastroenterolog- radi kolonoskopije, procijenjuje i odstranjuje polipe i postavlja dijagnozu

  Onkoloki, kolorektalni ili opi kirurg- odstranjuje dio crijeva zahvaen tumorom i tkivo s limfnim vorovima uz tumor

  Patolog- analizira uzorak biopsije i odstranjenog crijeva kako bi karakterizirao rak debelog crijeva

  Internist onkolog- lijei rak uz pomo kemoterapije, ciljane terapije i drugih lijekova Radioterapijski onkolog- planira i izvrava zraenje

  Onkoloke sestre- skrbe o vama prije, 7jekom i nakon lijeenja, daju vam informacije o svakodnevnom planu lijeenja i ue vas primjeni raznih pomagala

  Dijete7ar- pomae u planiranju promjene prehrambenih navika s obzirom na promjenu u probavnom sustavu

  Psiholog- pomae u emo7vnim pitanjima

  Anesteziolog- razgovara s vama prije operacije, uspavljuje vas i budi i brine o vama u jedinici intenzivnog lijeenja

 • 6

  U Hrvatskoj Rak debelog crijeva ini 15% malignih oboljenja u Hrvatskoj (2900 novooboljelih svake godine; hVp://www.hzjz.hr/rak/novo.htm).

  Tablica 1. Postotak mukaraca novooboljelih od zloudnih boles7 u Hrvatskoj 2012. godine po sijelima.

  eludac 5%

  deblo crijevo i rektum 15%

  larinks 3%

  prostata 16%

  guteraa 3%

  mokrani mjehur 7%

  bubreg 5%

  jetra 3%

  plua 18%

  ostala sijela 25%

 • 7

  Tablica 2. Postotak ena novooboljelih od zloudnih boles7 u Hrvatskoj 2012. godine po sijelima.

  U veini europskih zemalja, zbog sve boljih dijagnos7kih i terapijskih metoda te programa probira, raste broj novootkrivenih sluajeva s istodobnim smanjenjem smrtnos7 i produljenjem ivota.

  eludac 4%

  debelo crijevo i rektum 13%

  vrat maternice 3%

  maternice 7%

  jajnika 5%

  guteraa 3%

  dojke 24%

  plua 7%

  7tnjaa 4%

  ostala sijela 30%

 • 8

  Anatomija kolona (debelog) i rektuma (zavrnog crijeva)

  8

  Silazni kolon (descendentni kolon)

  Jetra Slezena

  eludac Lijenalna (splenina) fleksura (pregib slezene)

  Hepatalna fleksura (jetreni pregib)

  Cekum

  Uzlazni kolon (ascendentni Kolon)

  Apendiks (slijepo crijevo)

  Sigma

  Rektum Slika 1. Anatomija kolona

  Transverzalni (popreni) kolon

 • Kolon je uz jednjak, eludac i tanko crijevo dio probavnog sustava. Kolon vraa vodu iz probavljene hrane nazad u 7jelo, odstranjuje neprobavljene tvari iz 7jela. U 7m procesima sudjeluju bakterije koje normalno nastanjuju kolon, proizvode vitamine i 7te kolon od tetnih bakterija. Dijelovi kolona su prikazani na slici 1 na prethodnoj stranici.

  9

  Krvne ile- donose kisik i hranjive tvari tkivu kolona. Limne ile i vorovi odvode i filtriraju tekuinu iz stanica i meustaninog prostora i vane su za funkciju imunolokog sustava. Pretpostavlja se da se prvenstveno njima ire stanice raka.

 • 10

  Rak debelog crijeva se najee razvija kroz niz godina i poinje rastom polipa. Polip je izboenje na sluznici koje predstavlja benigni tumor. Ipak, neki polipi se promijene poinju urasta7 u s7jenku crijeva i okolno tkivo te se iri7 u krvne i limfne ile i limfne vorove tada govorimo o raku kolona.

  Postoji nekoliko vrsta raka kolona ovisno o tkivu kolona iz kojeg je nastao. Najei je adenokarcinom koji nastaje od stanica koje lue tvari u lumen kolona.

  to je rak debelog crijeva?

  Slika 2. Rast polipa i nastanak raka kolona

 • to uzrokuje rak debelog crijeva?

  Ne zna se to tono uzrokuje nastanak raka debelog crijeva. Ipak smatra se da je rije o meudjelovanju gene7ke i okolia. Oko jedna etvr7na kolorektalnih karcinoma uzrokovana je odreenim pozna7m nasljednim genetskim mutacijama (najee su mutacije kod familijarne adenomatozne polipoze, FAP- mutacije APC gena, i kod Lynchevog sindroma mutacije gena koje popravljaju krivo uparenu DNA). Od okolinih imbenika smatra se da na rak debelog crijeva utjee vei unos crvenog mesa, pre7lost, smanjena fizika ak7vnost, dok za7tnu ulogu imaju povean unos vlaknaste hrane, voa i povra.

  11

 • 12

  Simptomi: Krv u stolici Pojaana nelagoda u trbuhu Promjene u navikama- tvrdoa, boja ili uestalost stolice Neobjanjeni gubitak teine Dugotrajni umor i neobjanjena slabost

  Dijagnoza

  Tijekom pregleda lijenika zbog raka debelog crijeva potrebno je sakupi7 informacije o simptomima, o dosadanjim boles7ma i boles7ma u obitelji, obavi7 pregled i niz dijagnos7kih pretraga. Za defini7vnu dijagnozu potrebna je biopsija.

 • Dijagnos7ke pretrage

  Hemokult- otkriva krv u stolici koja se ne vidi pros7m okom- koris7 se kao osnova probira u Hrvatskoj

  Kolonoskopija- metoda kojom lijenik pregledava unutranjost itavog debelog crijeva i 7jekom koje je mogue odstrani7 manje polipe i vidje7 sumnjive tvorbe. Radioloke slikovne pretrage (CT, NMR, Rentgen plua, PET CT) nam daju informacije o lokalnoj proirenos7 boles7 i eventualnim metastazama

  Krvne pretrage: CEA, CA 19-9- tumorski markeri- daju nam informaciju o

  prisutnos7 stanica raka CKS- otkriva anemiju (slabokrvnost) koja nastaje zbog krvarenja iz tumora u unutranjost crijeva

  Genetske pretrage: koris7mo kada je oboljeli mlae ivotne dobi ili je prisutna obiteljska optereenost 7m ili srodnim 7povima raka.

  13

 • Pristupi lijeenju

  Kirurgija- opera7vnim zahvatom se odstranjuje dio crijeva u kojem se nalazi tumor s okolnim tkivom u kojem se nalaze limfni vorovi Kemoterapija- uzimaju se tablete ili se infuzijom daje lijek koji unitava stanice tumora ili smanjuje masu tumora u sluaju velikih tvorbi i/ili usporavaju rast tumora. Ciljana terapija- lijekovi (najee protu7jela) koji ometaju/zaustavljaju rast tumora (spreavaju nastanak krvnih ila koje tumor nakon odreene veliine treba da nastavi svoj rast; blokiraju signale za rast stanica tumora i sl.). Ponekad se koris7 u kombinaciji s kemoterapijom. Zraenje- koris7 se visokoenergetsko zraenje koje unitava stanice raka; koris7 se gotovo iskljuivo u lijeenju raka rektuma.

  14

 • 15

  Poetna obrada Ukoliko ste upueni u Kliniku za tumore sa sumnjom na rak debelog crijeva u sklopu obrade i kao osnova za planiranje lijeenja su nam potrebni: 1. nalaz kolonoskopije s podatkom o lokalizaciji tumora

  (udaljenost od anusa/mara) 2. patohistoloki nalaz biopsije tumora 3. CT abdomena (podatak o eventualnoj proirenos7 boles7) 4. Rtg plua/CT prsita (podatak o eventualnoj proirenos7

  boles7), CT u sluaju sumnjivog nalaza rtg plua

  5. tumorski markeri, krvna slika i biokemija 6. obiteljska i osobna anamneza zloudnih i kroninih boles7 7. kod tumora rektuma nalaz magnetske rezonance male zdjelice

  Slika 3. CT abdomena

  Slika 4. NMR male zdjelice

 • Odreivanje stadija

  Stadij tumora odreuje koliko se tumor proirio u okolinu ili dao udaljene metastaze (presadnice). Postoje kliniki i patohistoloki stadij tumora koji se temelje na TNM klasifikaciji: T (eng. tumour) veliina tumora N ( eng. nodes) broj limfnih vorova zahvaenih tumorom M (eng. metastasis) udaljene metastaze Kliniki stadij se odreuje na temelju preopera7vne obrade (CT, NMR), dok se patohistoloki stadij odreuje nakon analize odstranjenog dijela crijeva. Osim TNMom odreenog stadija odreuje se i gradus. Gradus odreuje koliko se stanice tumora razlikuju od normalnih stanica. to je nii gradus (GI-GIV) to su stanice vie nalik normalnim stanicama.

  16

 • 17 17

  Stadij tumora

  Stadij I Stadij II

  Stadij III

  Stadij IV

  Jetra i plua

  Limfni vorovi

  Stadij I Zahvaa dio s7jenke crijeva

  Stadij II

  Zahvaa vei dio s7jenke crijeva

  Stadij III

  Osim s7jenke crijeva nalazi se i u limfnim vorovima

  Stadij IV

  Osim s7jenke crijeva i limfnih vorova tumor se nalazi i u udaljenim organima

  Slika 5. Stadij tumora

 • Vrste kirurkih zahvata

  Kod nekih pacijenata, radi smjetaja tumora ili proirenos7 boles7, nee bi7 mogue spoji7 crijevo, te e bi7 potrebno uini7 stomu- izlaz crijeva na trbunoj s7jenci. Va kirurg e Vas upu77 koja vrsta kirurkog zahvata je za Vas odgovarajua te koje komplikacije moete oekiva7.

  18

  U stadiju IV mogua je i resekcija jetre.

  Slika 6. Formiranje anastomoze

  Slika 7. Stoma

  Slika 8. Segmen7 jetre

  III IV VI

  Ovisno o smjetaju tumora u crijevu, te ovisno o stadiju tumora, poduzet e se odgovarajui kirurki zahvat. Kirurki zahvat najee e ukljuiva7 rese