of 15 /15
NEOLITIK MlaĊe kameno doba

NEOLITIK - os-ffrankovic-ri.skole.hr · •NEOLITIK – mlaĊe kameno doba: • poĉelo prije oko 10 000 godina na prostoru Plodnog polumjeseca • dostignuća ljudi: 1. ratarstvo

 • Author
  others

 • View
  28

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of NEOLITIK - os-ffrankovic-ri.skole.hr · •NEOLITIK – mlaĊe kameno doba: • poĉelo prije oko...

 • NEOLITIK

  MlaĊe kameno doba

 • VRIJEME

  • poĉelo prije oko 10 000 godina

  8000.g. pr.Kr.

  4000.g. Pr.Kr.

  paloelitik neolitik metalno doba

 • Podruĉje prvih razvijenih kultura mlaĊeg kamenog doba

  PLODNI POLUMJESEC

 • POĈETAK - RATARSTVO

  • Ljudi su u nekim krajevima nauĉili sijati i saditi biljke

 • NASTAVAK - STOĈARSTVO

  • Ljudi su pripitomili i poĉeli uzgajati životinje

 • ŽIVOT LJUDI SE MIJENJA

  – poĉinju živjeti sjedilaĉkim naĉinom života

  • prestaju lutati i tražiti hranu

  – poĉinju graditi NASTAMBE

  • zemunice = nastambe pod zemljom

  • sojenice = nastambe nad vodom

  • kolibe

  – od blata, trstike, drva...

 • Za razliku od ĉovjeka starijeg kamenog doba, u mlaĊem kamenom dobu ljudi prestaju lutati, grade stalne nastambe i naselja, životinje i biljke uzgajaju oko kuće.

 • ZEMUNICE

  • najstarije nastambe

  • iskopane rupe u zemlji prekrivene granjem i slamom

 • Sojenice su bile nastambe na vodi, graĊene na drvenoj podlozi koja je stajala na stupovima, kako voda ne bi prodirala u kolibu. Sojenice su meĊusobno bile povezane drvenim mostovima, tvoreći tako pravo sojeniĉko selo.

  SOJENICE

 • KOLIBE

  • nastambe nad zemljom – od drveta, blata, granja i slame

 • Umjesto grubo okresanih kamenih oruĊa iz starijeg kamenog doba, ĉovjek je u mlaĊem kamenom dobu nauĉio fino obraĊivati i glaĉati kamene predmete, a oruĊa i oružja sada nasaĊuje na dršku.

  GLAĈANJE KAMENOG ORUĐA

 • POSUĐE OD GLINE - KERAMIKA

  – obradom i peĉenjem gline dobivali su keramiĉke predmete

  • zdjele, vrĉevi, ĉaše, tanjure…

 • IZRADA ODJEĆE TKANJEM

  • od biljaka (konoplja, lan)

  • od životinja (vuna)

 • ZAJEDNICE

  - rod – zajednica ljudi povezanih krvnim vezama (50-100 ljudi)

 • UPAMTIMO

  • NEOLITIK – mlaĊe kameno doba: • poĉelo prije oko 10 000 godina na prostoru

  Plodnog polumjeseca

  • dostignuća ljudi:

  1. ratarstvo – uzgoj biljaka

  2. stočarstvo – uzgoj životinja

  3. sjedilaĉki naĉin života – sela

  4. gradnja nastambi – zemunice, sojenice, kolibe

  5. glaĉanje kamenog oruĊa

  6. izrada posuĊa od keramike

  7. tkanje odjeće

  - ROD – TEMELJNA LJUDSKA ZAJEDNICA