of 12 /12
Obavijest studentima arheologije o polaganju ispita iz kolegija „Neolitik“ - model prethodne provjere znanja - Umjesto dosadašnjeg modela prethodne provjere znanja, počevši od ljetnog ispitnog roka akademske 2010. primijenit će se sljedeći model: Prethodna provjera znanja (ispunjavanje uvjeta za pristupanje usmenom ispitu) provodit će se istodobno za sve studente prema istovjetnom obrascu. Model provjere uključuje kratke odgovore na 30 (trideset) pitanja na posebno pripremljenim obrascima. Ukupno trajanje prethodne provjere iznosit će 60 minuta. Pitanja obuhvaćaju građu koja je obrađena na predavanjima i seminarima, a mijenjat će se za svaki ispitni rok. Uvjete za usmeni dio ispita ostvarit će studenti koji: 1. Potpuno i točno odgovore na prva četiri (4) navedena pitanja koja su obvezatni dio uvjeta (pitanja br. 1-4) 2. Potpuno i točno odgovore na još petnaest (15) od preostalih dvadesetšest (26) pitanja (pitanja br. 5-30). Rezultati prethodne provjere bit će objavljeni sljedećeg dana, a studenti imaju pravo uvida u postignute rezultate provjere. Studenti koji ispune uvjete za pristupanje usmenom ispitu, ispit će polagati isti dan.

kvalifikacijski ispit neolitik

Embed Size (px)

Text of kvalifikacijski ispit neolitik

Obavijest studentima arheologije o polaganju ispita iz kolegija Neolitik - model prethodne provjere znanja Umjesto dosadanjeg modela prethodne provjere znanja, poevi od ljetnog ispitnog roka akademske 2010. primijenit e se sljedei model: Prethodna provjera znanja (ispunjavanje uvjeta za pristupanje usmenom ispitu) provodit e se istodobno za sve studente prema istovjetnom obrascu. Model provjere ukljuuje kratke odgovore na 30 (trideset) pitanja na posebno pripremljenim obrascima. Ukupno trajanje prethodne provjere iznosit e 60 minuta. Pitanja obuhvaaju gra u koja je obra ena na predavanjima i seminarima, a mijenjat e se za svaki ispitni rok. Uvjete za usmeni dio ispita ostvarit e studenti koji: 1. Potpuno i tono odgovore na prva etiri (4) navedena pitanja koja su obvezatni dio uvjeta (pitanja br. 1-4) 2. Potpuno i tono odgovore na jo petnaest (15) od preostalih dvadesetest (26) pitanja (pitanja br. 5-30). Rezultati prethodne provjere bit e objavljeni sljedeeg dana, a studenti imaju pravo uvida u postignute rezultate provjere. Studenti koji ispune uvjete za pristupanje usmenom ispitu, ispit e polagati isti dan.

Model prethodne provjere znanja iz kolegija Neolitik - primjer -

Pitanja iz ovoga primjera su realna i mogua u brojnim varijantama. Arheoloka gra a s kojom su pitanja u ovomu primjeru povezana na stvarnim ispitnim obrascima nee biti kombinirana. Ilustracije iz ovoga primjera nee uope biti upotrijebljene.

1) Navesti: pet (5) bibliografskih jedinica (s imenima razliitih autora) o neolitiku napodruju (iz popisa ispitne literature); 1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Navesti: pet (5) nalazita neolitika (trait e se poznata nalazita obrapredavanjima)

ena na

1) -----------------------------------------------------------2) -----------------------------------------------------------3) -----------------------------------------------------------4) -----------------------------------------------------------5) -------------------------------------------------------------

3) Navesti: deset (10) nalazita . kulture (bit e navedena kultura obrapredavanjima);

ena na

1) -------------------------- 2) ---------------------------------3) ---------------------------4) --------------------------------5) ---------------------------6) --------------------------------7) --------------------------- 8) -------------------------------9) ---------------------------10) ---------------------------------

4) Navesti: pet (5) istraivaa (ime i prezime) kulture (bit e navedena kulturaobra ena na predavanjima);

1) -----------------------------------------------------------3) -----------------------------------------------------------3) -----------------------------------------------------------4) -----------------------------------------------------------5) -------------------------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 5) Navesti: A) nalazite; B) kulturnu pripadnost posude;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 6) Navesti: A) nalazite figurine; B) stupanj neolitika;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 7) Navesti: A) nalazite; B) naziv figurine; C) kulturnu pripadnost;

A) -------------------------------------------C) -----------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena)

8) Navesti: kulturnu pripadnost posude;-------------------------------------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena)

9) Navesti: A) nalazite; B) stupanj neolitika; A) -------------------------------------------B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena)

10) Navesti: naziv ukrasne tehnike na posudi;---------------------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 1) Navesti: A) nalazite; B) kulturnu pripadnost posude;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 12) Navesti: A) nalazite; B) kulturnu pripadnost posude;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 13) Navesti: A) nalazite; B) kulturnu pripadnost figurine; C) stupanj neolitika

A) -------------------------------------------C) -----------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 14) Navesti: A) kulturnu pripadnost posude; B) ime i prezime autora osnovne periodizaciju kulture;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 15) Navesti: A) kulturnu pripadnost posude; B) ime i prezime istraivaa nalazita;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 16) Navesti: A) nalazite; B) kulturnu pripadnost figurine; C) ime i prezime istraivaa

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

C) -------------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 17) Navesti: A) nalazite; B) kulturnu pripadnost figurine;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 18) Navesti: A) naziv keramike vrste; B) kulturnu pripadnost posude; C) stupanj neolitika;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

C) ---------------------------------------------------------

(ove slike nee biti upotrijebljene) 19) Navesti: A) kulturnu pripadnost posuda; B) podruje rasprostranjenosti kulture

A) --------------------------------------

B) -----------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena)

20) Navesti: A) kulturnu pripadnost posude; B) sve nazive kulture; C) imeistraivaa nalazita;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

C) ---------------------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena)

21) Navesti: A) vrstu i naziv predmeta; B) kulturnu pripadnost; A) -----------------------------------------------B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 22) Navesti: A) kulturnu pripadnost figurine; B) podruje rasprostranjenosti kulture;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena)

23) Navesti: kulturnu pripadnost predmeta;--------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 24) Navesti: A) nalazite; B) kulturnu pripadnost figurina;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 25) Navesti: A) kulturnu pripadnost posude; B); stupanj neolitika;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 26) Navesti: A) kulturnu pripadnost posude; B); podruje rasprostranjenosti;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 27) Navesti: A) kulturnu pripadnost ulomaka; B); podruje rasprostranjenosti; C) ime i prezime prvog istraivaa kulture; D) puni naziv ukrasne tehnike;

A) -------------------------------------------C) -------------------------------------------

B) ----------------------------------------------D) ------------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 28) Navesti: A) vrstu i naziv predmeta; B); kulturnu pripadnost; C) ime i prezime prvog istraivaa kulture;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

C) ---------------------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena) 29) Navesti: A) ukrasnu tehniku; B); naziv kulture;

A) --------------------------------------------

B) -----------------------------------------------

(ova slika nee biti upotrijebljena)

30) Navesti: A) nalazite; B); naziv kulture; C) podruje rasprostranjenosti; A) -------------------------------------------C) -------------------------------------------------------------------------------------------Ime i prezime studenta Ukupno odgovoreno na -----------pitanja

B) -----------------------------------------------

--------------------------Datum provjere

-----------------------------------------------Profesor