123
Balkansko-anadolski kompleks slikane keramike

Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Balkansko-anadolskikompleks slikane keramike

Page 2: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

• GRČKA: monokrom, protosesklo, predsesklo

• BUGARSKA: Karanovo-Čavdar-Kremikovci-Gradešnica

• MAKEDONIJA: Anzabegovo-Vršnik• SRBIJA: Protostarčevo (Donja Branjevina-

Gura Baciului)-Starčevo• RUMUNJSKA:Protostarčevo (Donja

Branjevina-Gura Baciului)-Starčevo-Criş

Page 3: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

• MAĐARSKA: Starčevo (Transdanubija)-Körös (istočna Mađarska=Alföld)

• HRVATSKA: starčevačka kultura

Page 4: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 5: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

KaranovoČavdar-Kremikovci

Starčevo

¸Anza-VršnikSesklo

Körös

Page 6: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Podjela neolitika u Grčkoj

• POČETNI NEOLITIK / AKERAMIČKI / PRETKERAMIČKI / ‘’PRE-POTTERY’’

• RANI NEOLITIK (KERAMIČKI)• SREDNJI NEOLITIK • KASNI NEOLITIK • ZAVRŠNI NEOLITIK = HALKOLITIK

Page 7: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 8: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Tesalija

Page 9: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Lokaliteti početnog neolitika

- Tesalija: Argissa, Gediki, Soufli Magoula, Sesklo, Achilleion

- ostatak Grčke: Dendra, Franchthi(Argolida), te Knossos na Kreti (sloj X)

1.pol.7.tisućljeća pr. Kr.

Page 10: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Rani neolitik (keramički)

• trajanje: oko 500 godina (prema C. Perlès)

oko 6540 – 5950.g. pr. Kr.

• lokaliteti tell tipa – toumba u Makedoniji– magoula u Tesaliji

Page 11: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Rani neolitik u Tesaliji(podjela keramike)

• Renfrew: oko 6000. – 5300. g. pr. Kr.

Milojčić:

1. Frühkeramikum (Rani monokrom)

2. Proto-Sesklo/Ranatesalska slikanakeramika

3. Vor-Sesklo/ (Predsesklo)

Theocharis:

J-I Tesalija S-I Tesalija

1. Monokrom 1. Monokrom

2. Rana slikana 2. Ranaslikana

keramika keramika

3. Razvijeni 3. Impresso monokrom + razvijeni + nešto slikane monokrom

RN I

RN II

RN III

Page 12: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Argissa Magoula

Page 13: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 14: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Protosesklo

Page 15: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 16: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 17: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 18: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Predsesklo/Magulitsa

Page 19: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 20: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 21: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Srednji neolitik u Tesaliji

Sesklo kultura

• oko 5300. - 4400.g.pr.Kr. na samomSesklu (Renfrew)

• oko 5000. - 4000.g.pr.Kr. (Otto): podjela prema keramici na rani

srednjikasni

Page 22: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

• prvobitno određena kao najstarija tesalsko-makedonska neolitička pojava koju slijede Dimini i Rahmani kultura

tesalski neolitik prema Ch. Tsountasu:• α - Sesklo kultura• β - Dimini kultura• γ - Rachmani kultura

Page 23: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 24: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

• eponimni lokalitet Sesklo smješten je sjeverozapadno od Volosa (ant. Iolkos) –prvo iskopavanje na njemu proveo je Hristos Tsuntas 1901/2. g. (monografija objavljena 1908.)

• Neolitički tel = brežuljak Kastraki smješten je između dva potočića, veličine je 100 x 45 m, prapovijesni sloj 3-6 m debljine

Page 25: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 26: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Sesklo

Page 27: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 28: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 29: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 30: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 31: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 32: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 33: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Teocharisova revizija iz 1957.:

• sloj pretkeramičkog neolitika• monokromna keramika• Sesklo kultura• Sesklo kultura• Dimini kultura• Dimini kultura

Page 34: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Milojčićeva stratigrafija:

• pretkeramički neolitik• rani keramik I (monokrom tj. Achilleion)• rani keramik II• protosesklo• Sesklo kultura• Dimini kultura + Rachmani kultura• Rano tesalsko brončano doba

Page 35: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Danas pod pojmom Sesklo kulture podrazumijevamo širi sklop kulturnih pojava s različitim lokalnim osobinama i razlikujemo:

• Sesklo kulturu u užem smislu rasprostranjenu u Tesaliji i na otoku Skirosu (Sesklo, Tsangli, Tsani, Soufli, Zerelia, Otzaki, Rachmani, Pyrasos, Lianokladhi)

• Sesklo kulturu u širem smislu rasprostranjenu u Atici, Beotiji, Fokidi (Orhomen, Elateia, Heroneja, Maraton, Nea Makri), na Peloponezu (Korint) i u Makedoniji (Servia)

• Odgovarajuće pojave postoje i u ostalim dijelovima Grčke, ali zasad nisu zadovoljavajuće razrađene

Page 36: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Sesklo

Page 37: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

• Najstarije naselje nema utvrđenja, a kuće imaju kamene temelje na kojima se dižu zidovi od čerpića.

• U sloju 2 uočeni su ostaci bedema i kuća megaron tipa, dok u slojevima 3 i 4 dominiraju četverokutne kuće

Page 38: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 39: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 40: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 41: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Nastambe

• kuće tipa Tsangli = široke četverokutne kuće s kontraforima iznutra, zidane od sušenih opeka na kamenom temelju

• kuće s više prostorija (Sesklo)• kuće s predvorjem tj. megaron tipa

(Otzaki)

Page 42: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 43: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 44: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 45: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 46: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 47: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 48: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 49: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Vrste keramike:

• monokromna, crveno polirana• urezana• slikana: bijeli motivi na crvenoj podlozi• slikana: crveni motivi na bijeloj prevlaci• tamno crveni motivi slikani na

svijetlocrvenoj podlozi

Page 50: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 51: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 52: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 53: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 54: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 55: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 56: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 57: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 58: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 59: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 60: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 61: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 62: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 63: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 64: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 65: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 66: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Kasni neolitik u TesalijiDimini kultura

• Theocharis:4300/200. – 2800/700. g. pr.Kr.pred/rana Dimini faza 4200. – 3700. g. pr.Kr.Dimini 3700. – 3300. g. pr.Kr.halkolitik (završni neolitik) 3300. - 2800./700. g. pr.Kr.

• Milojčić:Tsangli – Arapi faza (4300. - 3800. pr.Kr.)Otzaki – Dimini faza (3800. – 3300. g. pr.Kr.)

Page 67: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

• Tel naselje na prirodnoj uzvisini (kombinacija gradine i tela), visine 16 m nedaleko od Seskla (Volos), dimenzije prap. naselja 110 x 90 m, dubina kulturnog sloja nije poznata jer Tsountas nije kopao do zdravice (možda je to upravo razlog što nema slojeva Sesklo kulture, nego samo Dimini)

Page 68: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Tel naselje na prirodnoj uzvisini (kombinacija gradine i tela), visine 16 m nedaleko od Seskla(Volos), dimenzije prap. naselja 110 x 90 m, dubina kulturnog sloja nije poznata jer Tsountasnije kopao do zdravice (možda je to upravo razlog što nema slojeva Sesklo kulture, nego samo Dimini)

Page 69: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 70: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

• naselje slijedi prirodnu konfiguraciju, na vrhu je bedemima zatvoreno dvorište s kućom tipa megaron i nekoliko manjih građevina

• bedemi građeni u nekoliko prstenova koji su spojeni sa 6-7 poprečnih zidova između kojih su smještene ostale kuće; debljina zidova 0,6-1,4 m, visina do 2,9 m;

Page 71: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 72: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

• dva uska prolaza vode u unutarnje dvorište, dok je treći naknadno bio zazidan

• unutarnji megaron (zidovi 0,6m debeli) sastoji se od prednjeg dijela (6,35 x 4,2 x 5,5 m) i stražnjeg (6,35 x 3,2 x 4,5 m) prostora – podnica popločana kamenjem, u predvorju su ustanovljeni tragovi 2 drvena stupa, a isto tako i u prednjoj prostoriji u kojoj se nalazi i okruglo ognjište; u stražnjoj prostoriji nalazila se i jedna polukružna jama s uzdignutim stranama, te kružni popločani prostor – Tsountas je tu vidio peć za pečenje

Page 73: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 74: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 75: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 76: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 77: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 78: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 79: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 80: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 81: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Periodizacija Dimini kulture

• rani Dimini = Tsangli = Dimini I= Arapi = Dimini II

• srednji Dimini= Otzaki A = Dimini III a• kasni Dimini = Otzaki B = Dimini IIIb

= Otzaki C = Dimini IV

Page 82: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Keramika pred/rane Dimini faze: Tsangli, Arapi

Page 83: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Arapi

Page 84: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Otzaki C = klasični Dimini

Page 85: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 86: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 87: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 88: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 89: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 90: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 91: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 92: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 93: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 94: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 95: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 96: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 97: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 99: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 100: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Karanovo I

Page 101: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 102: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 103: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 104: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 105: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 106: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Čavdar-Kremikovci

Page 107: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 108: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 109: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 110: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 111: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 112: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 113: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike

Gradešnica

Page 114: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 115: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 116: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 117: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 118: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 119: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 120: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 121: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 122: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike
Page 123: Neolitik Hrv. u Kontekstu4 BAK Slikane Keramike