31
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) MINGGU 1 3 – 7 JANUARI MINGGU TRANSISI MINGGU 2 10 – 14 JANUARI MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks, komputer,radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am, kata kerja, kata arah Kosa Kata: bulat, segi tiga, rumah, sekolah, kucing, gelas, loceng PKJR: Persekitaran Jalan Raya 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 1.1 Jenis-jenis Jalan Raya 1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengankemas dan jelas. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penungang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.

MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

 

MINGGU 1 3  – 7 JANUARI 

 MINGGU TRANSISI 

     

 

MINGGU 2 10 – 14 JANUARI 

 MINGGU TRANSISI 

     

 

MINGGU 3 17 – 21 JANUARI 

 TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks, komputer,radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am, kata kerja, kata arah Kosa Kata: bulat, segi tiga, rumah, sekolah, kucing, gelas, loceng PKJR: Persekitaran Jalan Raya  

 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons

dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.  

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

4.1   Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata    1.1 Jenis-jenis Jalan Raya

1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya

 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam

persekitaran dengan teliti dan betul. 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi

dalam persekitaran dengan betul 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut

nama abjad dengan betul dan tepat.  1.2.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.  3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak

dengankemas dan jelas. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai

bentuk huruf dengan kemas dan jelas  4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian

secara didik hibur.  5.1.1 Memahami dan menggunakan kata

nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

 1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah

tempat yang kompleks dan berbahaya.

1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penungang basikal.

1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.

 

       

Page 2: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

  

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

 MINGGU 4 24 – 28 JANUARI 

 TEMA: KELUARGA UNIT 2 TAJUK: Keluarga Huda EMK: TMK,Keusahawanan Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, kerjasama Ilmu: Pend. Muzik, P. Moral KBT: KB (Menjana idea, mengecam, menghubungkait) BCB: Belajar cara belajar: mengingat, mendengar dengan berkesan. Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am, kata nama khas. Kosa Kata: Adik,anak,bapa,keluarga,ayah, emak, ibu, kakak. PKJR: Jalan raya dengan Kenderaan 

 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang

diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata

dengan betul ,mengikut konteks. 1.1 Jenis-jenis jalan raya 2.1 Jenis dan cirri-ciri kenderaan 

  1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat.

2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan

membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.

2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.

3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas

3.1.3 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas

3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama

am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

1.1.1  Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.

1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang

boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.

2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.  

 

 

 

 

Page 3: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

 MINGGU 4 31 JANUARI –  4 FEBRUARI 

 TEMA: KELUARGA UNIT 3 TAJUK: KASIH IBU EMK: Kreatif dan inovatif, Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, hormat-menghormati, bersyukur, tolong-menolong Ilmu:P. Moral KBT: BCB: Belajar cara belajar: mengingat. KB: Mencirikan, mengecam KP: Verbal linguistik Media: Buku teks dan BLA Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nam am, kata nama khas, kata ganti nama diri Kosa Kata: dadu, paku, labu, guli cili, nona, guni PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan  

 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan

tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara

semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.    3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1   Menyebut dan memahami unsur lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.    1.1 Jenis-jenis jalan raya 2.1 Jenis dan cirri-ciri kenderaan 

  1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.bercerita. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan

membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.

2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan

huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas

3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama

am yang mudah dengan betul mengikut konteks

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.

5.1.3Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.

 

      

Page 4: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

 

MINGGU 5 7 – 11 FEBRUARI 

 CUTI TAHUN BARU CINA 

     

 

MINGGU 6 14 ‐18 FEBRUARI 

Tema : KELUARGA UNIT 4 Tajuk : Sayang Ayah EMK: Kreativiti dan Inovatif,TMK PK : Nilai : Kasih sayang Hormat- menghormat Bersyukur Ilmu : Pendidikan Moral Pendidikan Islam Pendidikan Muzik KBT: KB : Menghubungkait/ Mencirikan. Mengecam Membuat gambaran mental BCB: Mendengar dengan berkesan / Bacaan Intensif Konstruktivisme: Meneroka KP: Muzik Naturalis Media : Buku Teks Kad Perkataan Benda Maujud Kad gambar Lembaran kerja SB: TB : Kata nama am KK datuk, nenek, rak, zoo, jip, belon, dompet, tebu PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan 

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.1 Jenis-jenis jalan raya

1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya 

1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.   2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah

tempat yang kompleks dan berbahaya.

1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.  

 

 

 

Page 5: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

 MINGGU 7 21 – 25 FEBRUARI 

Tema :KELUARGA UNIT 5 Tajuk :Saudara mara Huda EMK : Kreatif dan Inovatif PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Kasih saying Hormat Menghormati Sopan santun Ilmu : Pendidikan Moral Pendidikan Muzik Kemahiran Bernilai Tambah KB : Menghubungkait Menjana Ide Mengecam merekacipta menyusun Mengumpul dan Mengelaskan BCB : Mendengar Bacaan Intensif KP : Verbal Linguistik MEDIA : Buku teks ,Buku Aktiviti Lembaran kerja Kad gambar Kad perkataan SISTEM BAHASA Kata nama am Kata ganti nama diri Kata nama khas KOSA KATA pak cik , sepupu mak cik datuk, nenek, Proton Saga bela PKJR: Jalan raya dan Kenderaan

 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.     4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.1 Jenis-jenis jalan raya

1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya 

 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. 1.2.6  Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2.2.1  Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal bergading, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah

tempat yang kompleks dan berbahaya.

1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang

boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki.

 

 

 

 

Page 6: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

 MINGGU 8 28 FEBRUARI – 3 MAC  

 TEMA : Bersih dan Sihat UNIT 6 Tajuk : Bersihkan Diri EMK: Kreativiti dan Inovatif,TMK PK : Nilai : Kebersihan Tanggungjawab Menghargai Bersyukur Ilmu : Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Pendidikan Muzik KBT: KB : Menghubungkait/ Menjana Idea Memadankan BCB: Mendengar dengan berkesan / Bacaan Intensif KP: Verbal linguistik Media : Buku Teks,komputer Kad Perkataan Benda Maujud Kad gambar Lembaran kerja SB: TB : Kata Ganti Nama Diri Pertama dan kedua Kata adjektif Kata Kerja KK : paip, , buih, daun, tuala, seluar, tupai, kaloi lantai, murai, sungai, harum, sekoi PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 

 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4   Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.1 Sebagai Pejalan kaki

4.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melinas  

 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua. 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersama orang dewasa atau yang lebih tua. 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.  7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak- kanak untuk melintas jalan tersebut.  

 

  

Page 7: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

 MINGGU 9 6 – 10 MAC 

UJIAN SARINGAN 1 - LINUS

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 11 – 19 MAC 2011  MINGGU 10 20 – 24 MAC 

 TEMA: Bersih dan Sihat UNIT 7 TAJUK: Rumah Bersih Keluarga Kok Meng Keluarga Devi EMK: Keusahawanan, TMK PK: Nilai: Kasih sayang, hormat menghormati Ilmu : Pendidikan Moral KBT: Menghubungkait, mengecam, memadan, menjana idea Media: Gambar tunggal, kad perkataan BCB : Mendengar dengan berkesan KP : Verbal-linguistik SB: Tatabahasa Kata nama am Kosa kata: dulang, , bangku, nyiru, penyu, zink, cerek, tanglung, langsir, anggerik, syiling PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 

 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual, dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.   4.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas   

 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraph, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung, dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak- kanak untuk melintas jalan tersebut.  

 

 

Page 8: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

   

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   UNIT 8 TEMA: Bersih dan Sihat TAJUK : Kelas Ceria Jaga Kebersihan Menghias Kelas EMK: ICT PK: Nilai : bertanggungjawab, tolong menolong, bekerjasama Ilmu : PJK, Pendidikan Moral KBT : Menghubungkait, menggunakan imaginasi dan kreativiti, verbal-linguistik BCB : Bacaan intensif, mendengar dengan berkesan SB : Tatabahasa Kata nama khas, kata nama am, kata kerja Kosa kata Susun, kemas kekal, johan, ceria, lap, hias   PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.  

 1.2   Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.       7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas  

 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak- kanak untuk melintas jalan tersebut.   

 

 

 

 

 

 

Page 9: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA: Bersih dan Sihat UNIT 9 TAJUK: Badan Cergas Mari Bersenam Bermain di Taman Permainan EMK: PK: Nilai: Berhati-hati, bertanggungjawab, semangat kesukanan Ilmu: PJK KBT: Menghubungkait, menjana idea, memadankan KP: Kinestatik Media: Kad perkataan, kad gambar, lembaran kerja SB: Tatabahasa Kata kerja, ayat tunggal, ayat frasa, imbuhan ‘ber’. Kosa kata: sentuh, depang, pingpong, bola tampar, bersenam   PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.   

 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.  

  7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas  

 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.

 

 

 

 

 

Page 10: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA: Bersih Dan Sihat UNIT 10 TAJUK: Makanan Berzat EMK: Keusahawanan PK: Nilai: Kebersihan Ilmu: Sains , PJK KBT: KB- Menghubungkait BCB: Bacaan Intensif, Mendengar dengan berkesan. Media: Gambar, kad perkataan. SB: Tata bahasa Kata Nama Am, Kata Adjektif, Kata Kerja, Kosa kata : minyak masak, emping jagung cergas, enak, mahkota,  PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.  

 1.3   Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.   7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

• Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada

 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.  7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.

 

 

 

 

Page 11: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA: Hidup Selamat UNIT 11 TAJUK: Simpan dengan Selamat EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti PK: Nilai: Keselamatan, Berhati-hati Ilmu: Kemahiran Hidup, PJK, Sains KBT: KB : Menjana Idea, Mengecam, Menghubungkait.. KP : Verbal linguistik Media: Kad Gambar, ICT SB: Tatabahasa Ayat Tunggal, Kata Nama Am. Kosa kata : Kabinet, bekas, kutip, uncang, congkak, stor, sabit, gergaji, cangkul, peti ubat, seterika

PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.  

 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.4  Melafazdan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.   7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

• Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada

 

 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 4.4.1Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.   7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 

 

 

 

 

 

Page 12: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA: Hidup Selamat UNIT 12 TAJUK: Pastikan Selamat EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti PK: Nilai: Berhati-hati, Sayang-menyayangi Ilmu: Kemahiran Hidup, Sains KBT: KB: Menjana Idea, KP: Verbal Linguistik BCB: Bacaan Intensif Media: Kad Gambar, ICT, Kad Perkataan. SB Tatabahasa kata hubung Kosa kata periuk nasi, kunci pagar, alat tulis suis, tetapi, atau, dan

   PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.  

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.    7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

• Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada

 

 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.   7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah  

 

 

 

 

 

 

Page 13: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA: Hidup Selamat UNIT 13 TAJUK: Berhati-hati Kawan EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi PK : Nilai : Berjimat-cermat, berdisiplin, kebersihan Ilmu : PJK, P.Moral,Sains KBT :

KB : Menjana idea, mengecam, kontekstual-menghubungkaitkan BCB-mendengar dengan -bacaan intensif KP : Verbal linguistik Media : Buku teks, BLA, p.point, gamba kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata hubung, kata nama am, kata kerja Kosa kata : Kantin,berhati-hati, tertib, bahaya, kerana, menegur PKJR Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.  

 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.   7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

• Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada

 

 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 2.3.2  Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1  Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.   4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.  7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah  

 

 

 

 

Page 14: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA Hidup Selamat UNIT 14 Tajuk: Saya Selamat di Sin EMK: Kreativiti & inovasi PK : Nilai : Patuh, berwaspada, berdisiplin, Ilmu : PJK, P.Moral, P.Muzik, KBT : KB : Menjana idea, memadankan, mengecam, kontekstual-mengalami, BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif KP : Muzik Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata nama am, kata kerja, imbuhan Kosa kata : Buaian, tangga gelongsor, haus, bersiar-siar, tama permainan, menunggang, basikal, topi keledar, pelindung siku, pelindung lutut. PKJR : Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.  

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5  Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.   5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.  7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

• Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada

 

 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat – dalam situasi yang dikawal dan diselia.

 

 

 

Page 15: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA Hidup Selamat UNIT 15 TAJUK Berhati-hati di Jalan Raya EMK: Kreativiti & inovasi PK : Nilai : Berwaspada, berdisiplin Ilmu : PJK, P.Moral KBT : KB : Menjana idea,mengecam, menghubungkaitkan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP : Verbal linguistik Media : Buku teks, BLA, kad perkataan, kad gambar, poster SB : Tatabahasa : Kata hubung,kata adjektif Kosa kata : Kenderaan, warna, lintasan belang, hentian, lasak, lampu isyarat, topi keledar, berwaspada PKJR : Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.  

 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.  2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3  Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.        3.5  Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.  4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.     7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

• Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada

 

 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila  2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.  3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.  7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat – dalam situasi yang dikawal dan diselia.

 

  

Page 16: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

  TEMA : HIDUP BAHAGIA UNIT : 16 TEMA : HIDUP BAHAGIA TAJUK : Taman Kita EMK: Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi PK : Nilai : • Kerjasama • Bertanggung jawab • Tolong-menolong • Kesopanan Ilmu : Kesihatan, PSV, Dunia Sains dan Teknologi KBT : KB- • Menjanakan idea • Mengumpul dan mengkelaskan • Mengesan kecondongan pendapat KP- • Interpersonal • Naturalis • Verbal-linguistik Media : Kad perkataan, carta, buku teks, buku aktiviti SB : Tatabahasa: kata tanya, kata nama, kata adjektif Kosa Kata: Taman, gotong-royong, pemilik, bersih, menarik, ceria, hias,angkuh, harum, bergaduh, menang PKJR: Lima Langkah Melintas Dengan Selam  

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4   Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.4   Menulis imlak dengan tepat.    3.5   Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas:

• Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati

 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai soalan bertumpu. 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentangsesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah. 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah yang terlibat dalam melintas jalan dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.

 

 

Page 17: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

 

UNIT : 17 TEMA : HIDUP BAHAGIA TAJUK : RAKAN KARIB EMK: Kreativiti dan Inovatif PK : Nilai : Tolong-menolong, Bersopan santun, Sayangi alam sekitar Ilmu :K. Tempatan, P. Moral KBT : Mengumpul dan mengelaskan KP : Interpersonal Media : SB : Tatabahasa: Imbuhan awalan, Kata ganda, Kata Nama Am, Kata Perintah, Simpulan bahasa Kosa Kata: tose, kencang, rakan karib, ditambat, menghulur, poskad PKJR; Lima Langkah Melintas Dengan Selamat.  

 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5  Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.4 Melafaz dan memahami puis idengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas: • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati

 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata penggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikas dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.2.1  Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah. 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah yang terlibat dalam melintas jalan dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.  

 

 

Page 18: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA: HIDUP BAHAGIA UNIT 18 TAJUK: JIRAN HUDA EMK: Keusahawanan, kreativiti, teknologi maklumat dan komunikasi. PK : Nilai : tolongmenolong, bekerjasama Ilmu : PSK,P.Moral KBT : KB : Mencirikan BCB-mendengardengan berkesan. KP : Verbal linguistik Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : imbuhan awalan ber,men Kosa Kata Kak long, alang, memetik, telefon bimbit, penjirus, berkunjung PKJR : PKJR : Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya  

 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member ucapan dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber 4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.2 Bahagian-bahagian Jalan raya 7.1 Memilih Tempat Yang Selamat untuk melintas  

  1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila  1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal dan formal. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 1.2.2  7.1.1 , 7.1.2,  7.1.3

 

 

 

Page 19: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   Tema:

HidupBahagia

UNIT 19

Tajuk:

Hidup Saling Membantu

EMK: Kreativiti&inovasi PK : Nilai : tolongmenolong, bekerjasama.berdisiplin Ilmu : PSK, P.Moral. KBT : KB : Menghubungkaitkan.BCB : Bacaanimbuhan KP : Verbal,linguistic. Media : Gambar,topeng lembarankerja SB : Tatabahasa : Kata nama ganti diri pertama dan kedua, imbuhan Kosa kata : tahniah, sejahtera, buah tangan, derma, baik hati, menyesal, perigi PKJR Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya  

 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi ucapan dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber 4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2 Bahagian-bahagian Jalan raya 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas  

 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul 1.2.2 Mewngenal pasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya,melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak- kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keslamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.  

 

 

Page 20: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA: HIDUP BAHAGIA Unit 20 Tajuk: Meriahnya EMK: TMK, Kreatif dan inovasi PK : Nilai : Kerjasama Ilmu : Sivik dan Ketatanegaraan KBT : KB: Menghubungkaitkan, menjana idea, mentafsir, mengumpul dan mengelaskan KP: Verbal-linguistik, interpersonal, BCB: Bacaan intensif Media : Kad gambar, buku teks, buku aktiviti SB : Tatabahasa: Kata Perintah, Kata Kerja Kosa Kata: izinkan, tolong, sila, minta, samfu, sari, kolum, terompah gergasi, menuai padi, istimewa PKJR: Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya 

 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya

7.1 Memilih tempat yang selamat Untuk Melintas 

 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya,melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak- kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keslamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

 

 

Page 21: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA: MARI BERTANI Unit 21 Tajuk: Kebun Datuk Anas EMK: Keusahawanan PK : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik, Sains KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan, membanding dan membeza, mengitlak, menjana idea KP: Logik-matematik BCB: Bacaan intensif, mencatat nota Media : Kad gambar, kad perkataan buku teks, buku aktiviti, ICT SB : Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: cangkul, pencakar, sarung tangan, baldi, penyiram, terung, petola, sawi PKJR Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya  

 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya

7.1 Memilih tempat yang selamat Untuk Melintas 

 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya,melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak- kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keslamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

 

  

Page 22: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA: MARI BERTANI UNIT 22 TAJUK: Buah-buahan Tempatan EMK: Keusahawanan, TMK, kreativiti dan inovasi PK : Nilai : Bersyukur, tolong menolong, Kebersihan Ilmu : Kesihatan KBT : KB: Menjana idea, Menaakul KP: Verbal linguistik, interpersonal, Muzik Kontekstual: Mengaplikasi Media : Buku teks, BLA, Gambar tunggal, Kad Perkataan, Bahan Maujud, Seni kata lagu, Lembaran Kerja SB : Tatabahasa: Kata Nama am, Kata Kerja, Ayat tunggal, Ayat Majmuk Kosa Kata: dusun, memotong, mengisar, menapis, menuang, khasiatnya, kerabu, lepat, pengat, mengeram, pinggir PKJR Melihat Kenderaan  

 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.2. Bahagian-bahangian jalan raya

1.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas

4.3 Darjah Penglihatan

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

    

 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutanyang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.2.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.5.1 4.3.1 7.1.1, 7.1.2, 7,1,3 

 

 

 

Page 23: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA:

MARI BERTANI

UNIT 23

TAJUK:

Ternakan Ayam

EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi PK : Nilai : Kerajinan, kasih sayang, kebersihan Ilmu : P.Moral,Sains KBT : KB : Menjana idea, menyusun maklumat BCB-bacaan mekanis KP : Verbal linguistik Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata nama khas, kata nama am, kata kerja ,ayat tunggal, ayat tanya Kosa kata : menetas, ,dedak,reban, mengeram, memelihara, hampas, lading, Mudah alih PKJR : Melihat Kenderaan

 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.5  Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4  Menulis imlak dengan tepat. 3.6  Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2. Bahagian-bahangian jalan raya

1.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas

4.3 Darjah Penglihatan

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

 

 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul. . 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 1.2.2, 1.2.2, 1.2.3,  1.5.1  4.3.1  7.1.1, 7.1.2, 7,1,3  

 

 

 

Page 24: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA: MARI BERTANI UNIT 24 TAJUK: Ternakan Ikan EMK: Keusahawanan PENGISIAN KURIKULUM: Nilai: berdikari, rajin,

berusaha Ilmu: Sains, Muzik, Pendidikan Seni Visual KBT: KB- menaakul, menjana idea, konstruktivis menghubungkait KP- menulis nota,verbal linguistik BCB- mendengar dengan berkesan KMD- meramal Media: buku aktiviti, gambar, petikan teks, TMK, lembaran kerja SISTEM BAHASA: Tatabahasa: Kata Nama Am, Kata Kerja, Ayat Tunggal Kosa Kata: joran, jala, penyauk, serkap, pukat PKJR: Melihat Kenderaaan  

 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5  Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya 1.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas 4.3 Darjah Penglihatan 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas  

 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. 1.5.2 menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3  1.5.1  4.3.1   7.1.1, 7.1.2, 7.1.3  

 

 

 

Page 25: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA MARI BERTANI UNIT 25 TAJUK SERONOKNYA BERCUCUK TANAM EMK:Kreatif dan Inovasi, TMK PK : Nilai : rajin, usaha, bersyukur Ilmu : Sains, Kemahiran Hidup KBT : KB – Menjana idea, mentafsir, mengecam, menaakul, hubungkait KP – Verbal linguistik, visual ruang, interpersonal BCB – bacaan imbasan Media : Buku teks, komputer, radio, bahan maujud SB : Tatabahasa: Imbuhan awalan ber-, ayat tunggal Kosa Kata: baja, Kristal, rendam, siram, bertunas, bercucuk tanam, cendawan, serai, rezeki PKJR Mengesan arah bunyi kenderaan.  

 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.1 Jenis dan ciri –ciri kenderaan 7.2 Prosedur yang selama untuk melints

• Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada

 

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutanyang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.1 Berbicara untuk mendapat maklumat dengan tepat daripada pebagai sumber 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.1 Mengenap pasti jenis kenderaan yang berbeza. 2.1.2 Mengenalpasti kenderaan sebagai

• Laju • Perlahan • Dekat • jauh

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3

   

 

Page 26: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   UNIT 26 TEMA: Alam Indah dan selamat TAJUK: Sungai Kita EMK: -Elemen Kreativiti dan inovatif -Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi -Elemen Keusahawanan PK : Nilai : -Cintai Alam Sekitar -Kebersihan -Bertanggungjawab -Bekerjasama Ilmu : -Alam Sekitar -Sains KBT : -Kemahiran berfikir -kecerdasan Pelbagai -Belajar Cara Belajar Media : -Video -Carta gambar SB : Tatabahasa: -Kata kerja -Kata Seru -Imbuhan awalan -Kata Sendi Kosa Kata: -Mencintai,mencacak,mengutip -cetek.bercambah, rezeki -sumber, tersepit PKJR Mengesan Arah Bunyi Kenderaan 

 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.1 Jenis dan ciri-ciri Kenderaan 7.2 Proseddur yang selamat untuk melintas

• Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati

 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza. 2.1.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai

• Laju • Perlahan • Dekat • Jauh • Menghampiri • Menjauh • Mengundur • membelok

 

 

 

Page 27: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   UNIT : 27 TEMA : ALAM INDAH DAN SELAMAT TAJUK : Mari Berkelah EMK: Kreativiti dan inovatif Keusahawanan PK : Nilai : kebersihan bekerjasama tolong menolong cintakan alam sekitar Ilmu : Pendidikan Islam Pendidikan Moral Kajian Tempatan Sivik dan Kewarganegaraan KBT : Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar MEDIA : Carta Kad Imbasan Slaid Gambar Bersiri Audio Visual SB : Tatabahasa: Kata Nama Am,Kata Nama Khas, Kata Kerja, Imbuhan Akhiran Kosa Kata: Berkhemah, berkelah, calet, cetek Hotel, nyaman, pelampung Restoran,Udara, PKJR Berfikir Sebelum Melintas 

 1.6  Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2  Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 4.1 Sokongan daripada orang yang lebih dewasa dan orang yang lebih tua. 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. Prosedur yang selamat untuk melintas. 

 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.  2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 4.1.1 Menerangkan bahawa berkalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersama orang dewasa atau orang yang lebih tua 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan raya adalah lebih selamat apabila lengkah tertentu diambil. 

 

 

Page 28: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA : Alam Indah dan Selamat UNIT : 28 TAJUK Fikir Dahulu Sebelum Buan EMK: -Keusahawanan Kreativiti dan Inovatif PK : Nilai : Rajin, berhati-hati, kemas, menjaga kebersihan, sayangi alam sekitar. Ilmu : Pend Moral, Pend Seni dan PSK KBT : KB- (Membuat inferens, menghubungkait, membanding dan membezakan, menjana idea) Kontekstual- mengalami KP – Intrapersonal, naturalis. BCB – Bacaan intensif Media : SB : Tatabahasa: Kata Nama Am, Ejaan, Imbuhan Akhiran Kosa Kata: Kotak, straw, tabung, tin minuman, reben, plastik, balang, bakat, kitar semula, reka cipta, akhbar PKJR: Berfikir Sebelum Melintas  

 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.  1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.  1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.  2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.  3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan orang lebih tua . 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2 Proseddur yang selamat untuk melintas

• Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati

 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.  1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 4.1.1  7.1.1  7.2.1   

 

 

Page 29: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA Alam Indah dan Selamat UNIT 29 TAJUK Cekap dan Jimat EMK: Kreativiti dan Inovatif TMK Keusahawanan PK : Nilai : Berjimat cermat, bersyukur, berhati-hati, bertatasusila, kerjasama, kasih sayang. Ilmu : Dunia Sains dan Teknologi, PKJR, Kemahiran Hidup, Pend Moral, Pend Islam. KBT : KB- (Membuat inferens, menghubungkait, menjana idea, mencirikan, mengenalpasti) KP – Naturalis, kinestetik, verbal linguistik. BCB – Bacaan intensif KMD – Meramal dan menganalisis Media : gambar SB : Tatabahasa: Ejaan, kata nama, kata kerja Kosa Kata: lampu kalimantang, cahaya, mentol, asap, mempelam, indah, teks PKJR: Berfikir Sebelum Melintas  

 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.  1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.  2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

• Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati

 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.  2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.1, 7.1.1. 7.2.1  

 

 

Page 30: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

   TEMA ALAM INDAH DAN SELAMAT TAJUK UNIT : 30 BERCUTI DI KAMPUNG EMK: Keusahawanan, TMK PK : Nilai : Hormat-menghormati, cintai alam sekitar Ilmu : Muzik, Pendidikan Moral, Pendidikan Islam KBT : KB( menjana idea, Kontekstual Media : Gambar, Radio, Kad imbasan, buku teks,buku aktiviti,lembaran kerja SB : Tatabahasa:Kata Tanya Kosa Kata: pengalaman,gunung, rimba,memelihara,menjual,hasil, nyaman,keindahan PKJR: Berfikir Sebelum Melintas

 

 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.  2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca  3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.   3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.1 Sokongan daripad orang dewasa dan orang yang lebih tua. 7.1. 7.2  

 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila  2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.  3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.  

3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan n naratif secara terkawal dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul   4.1.1. 7.1.1. 7.2.1  

 

 

 

 

Page 31: MINGGU 1 MINGGU TRANSISI 3 7 - Efie Emeir · PDF fileMINGGU TRANSISI MINGGU 2 ... MINGGU TRANSISI MINGGU 3 17 – 21 JANUARI TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti

 

MINGGU / TARIKH 

TEMA / TAJUK 

STANDARD KANDUNGAN 

STANDARD PEMBELAJARAN 

TARIKH DISEMPURNAKAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat) 

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN