27
LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 1.0 PENGENALAN Program Transisi Pra-sekolah ke tahun satu telah dilaksanakan bermula pada tahun 2001 di seluruh negara. Program ini dirangka dengan tujuan membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal (pra-sekolah atau pendidikan di rumah ) kepada pendidikan secara formal ke Tahun Satu. Tahun 2009 merupakan tahun kesembilan semenjak Program Transisi dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Malaysia. Bagi merealisasikan hasrat Wawasan 2020 dan berpaksikan Falsafah Pendidikan Negara yang ingin melahirkan dan mewujudkan satu generasi yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Kami warga pendidik SKJHT2 berharap agar tahun 2009 ini dapat memberi pengalaman dan pengetahuan yang lebih berguna kepada murid-murid dan di SKJHT2. 2.0 LATAR BELAKANG Sekolah Kebangsaan Jalan Hang Tuah (2) Kuala Lumpur merupakan sebuah sekolah gred B yang mempunyai murid berjumlah 291 orang pada tahun 2008. Terdapat 12 buah kelas yang enrolmen bagi setiap kelas adalah dalam lingkungan 20-30 orang murid. Sekolah ini dikelilingi oleh rumah-rumah pangsa sekitar Jalan Hang Tuah, Jalan Kenanga dan Jalan San Peng serta rumah-rumah kerajaan seperti Bomba,Posmen,JKR dan Tenaga Nasional (TNB). Oleh itu kebanyakkan murid sekolah ini terdiri daripada penempatan tersebut. Berdasarkan kajian terhadap murid-murid tahun satu 2009, 99.9% daripada mereka telah mengikuti kelas pra-sekolah di sekitar tempat tingggal mereka. Di antara pra-sekolah yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka ialah KEMAS, Perpaduan, TASKI dan lain-lain lagi. Daripada 40 orang murid yang berdaftar dengan SKJHT2, 80% daripada mereka telah menguasai 3M dengan baik. Manakala 10% menguasai sebahagian dari kemahiran 3M dan 10% lagi tidak menguasai 3M. 3.0 OBJEKTIF SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 1

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

1.0 PENGENALAN

Program Transisi Pra-sekolah ke tahun satu telah dilaksanakan bermula pada tahun 2001 di seluruh negara. Program ini dirangka dengan tujuan membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal (pra-sekolah atau pendidikan di rumah ) kepada pendidikan secara formal ke Tahun Satu.

Tahun 2009 merupakan tahun kesembilan semenjak Program Transisi dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Malaysia. Bagi merealisasikan hasrat Wawasan 2020 dan berpaksikan Falsafah Pendidikan Negara yang ingin melahirkan dan mewujudkan satu generasi yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara.

Kami warga pendidik SKJHT2 berharap agar tahun 2009 ini dapat memberi pengalaman dan pengetahuan yang lebih berguna kepada murid-murid dan di SKJHT2.

2.0 LATAR BELAKANG

Sekolah Kebangsaan Jalan Hang Tuah (2) Kuala Lumpur merupakan sebuah sekolah gred B yang mempunyai murid berjumlah 291 orang pada tahun 2008. Terdapat 12 buah kelas yang enrolmen bagi setiap kelas adalah dalam lingkungan 20-30 orang murid.

Sekolah ini dikelilingi oleh rumah-rumah pangsa sekitar Jalan Hang Tuah, Jalan Kenanga dan Jalan San Peng serta rumah-rumah kerajaan seperti Bomba,Posmen,JKR dan Tenaga Nasional (TNB). Oleh itu kebanyakkan murid sekolah ini terdiri daripada penempatan tersebut.

Berdasarkan kajian terhadap murid-murid tahun satu 2009, 99.9% daripada mereka telah mengikuti kelas pra-sekolah di sekitar tempat tingggal mereka. Di antara pra-sekolah yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka ialah KEMAS, Perpaduan, TASKI dan lain-lain lagi. Daripada 40 orang murid yang berdaftar dengan SKJHT2, 80% daripada mereka telah menguasai 3M dengan baik. Manakala 10% menguasai sebahagian dari kemahiran 3M dan 10% lagi tidak menguasai 3M. 3.0 OBJEKTIF

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 1

Page 2: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

Membantu kanak – kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal kepada pendidikan secara formal.

Membantu kanak – kanak menyesuaikan diri dengan persekitaran baru.

Mengurangkan masalah hubungan social di kalangan kanak – kanak.

Mengurangkan jarak perbezaan yang berlaku di kalangan kanak – kanak.

Meningkatkan keyakinan diri di kalangan kanak – kanak tertentu.

Membantu kanak – kanak mencapai perkembangan kognitif yang hampir sama untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.

Membantu sosio-emosi kanak-kanak merangkumi teras kelima dalam Pelan Induk Pembanguan Pendidikan iaitu

menjana modal insan .

4.0 TARIKH

Bermula November 2009 hingga Februari 2010.

5.0 TEMPAT PELAKSANAAN

Di persekitaran SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN HANG TUAH (2), KUALA LUMPUR.

6.0 CARTA ORGANISASI PROGRAM TRANSISI 2010

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 2

Page 3: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009

7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 3

PENASIHATPN TNG BEE HAH

PENGERUSIPN ASIAH DIN

NAIB PENGERUSIPN TUI SOKE LIN

EN. CHE MUSTAFA CHE YAH

BENDAHARIPN SYAFIAH MOHD RADZI

NAIB SETIAUSAHAPN NOR AKHIRAH AWANG KECHIK

SETIAUSAHAPN NORAZLINA ROSDZI

KP B.INGGERISPN.NORHASHIMAH

KP MATEMATIKPN HAZLINA ISMAIL

KP SAINSPN SYAFIAH

KP B.MELAYUEN RAFIZI YAAKUB

KP PEND.MORALEN. KHAIRUL

KP PEND. AGAMAPN. SARBANI SALLEH

KP B.ARABCIK NOORMURSYIDAH

KP PEND. SENIPUAN NORAZLINA

KP J-QAFPN NIK NAIMAH

KP PJKPN NOR AKHIRAH

PUSAT SUMBERCIK KALTHOM

KP MUZIKEN OOI AUN DEE

KP SIVIKPN TG NORZUKIAH

BIMB&KAUNSELINGEN. MAZLAN

INTERVENSICIK NORYANI

Page 4: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

PENASIHAT : PUAN TNG BEE HAH

GURU BESAR SKJHT2

PENGERUSI : PUAN ASIAH DIN

GPK TADBIR DAN KURIKULUM

NAIB PENGERUSI : PUAN TUI SOKE LIN

GPK HAL EHWAL MURID

EN. CHE MUSTAFA BIN CHE YAH

GPK KO-KURIKULUM

SETIAUSAHA : PUAN NORAZLINA ROSDZI

N.SETIAUSAHA : PUAN NOR AKHIRAH AWG KECHIK

BENDAHARI : PUAN SYAFIAH BT MOHD RADZI

AJK : PN SARBANI SALLEH

EN. MAHYUDDIN ISHAK

PN HAZLINA ISMAIL

PN NIK NAIMAH NIK MAHMOOD

PN DZULATIFAH NORSIAH LATIP

EN HAIZUL ABDUL KADIR

8.0 JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM TRANSISI 2010

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 4

Page 5: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

PENASIHAT : PUAN TNG BEE HAHGURU BESAR SKJHT2

PENGERUSI : PUAN ASIAH DINGPK TADBIR & KURIKULUM

NAIB PENGERUSI : PUAN TUI SOKE LINGPK HAL EHWAL MURIDEN. CHE MUSTAFA BIN CHE YAHGPK KO-KURIKULUM

SETIAUSAHA : PUAN NORAZLINA ROSDZI

N. SETIAUSAHA : PUAN NOR AKHIRAH AWANG KECHIK

BENDAHARI : PUAN SYAFIAH MOHD RADZI

AHLI JAWATANKUASA

MATHEMATICS & PJKCik Nor Akhirah Awang Kechik

Puan Hazlina Ismail

BAHASA MELAYU, P.SENI & MUZIKPuan Norazlina Rosdzi

ENGLISHPuan Dzulatifah Norsiah Latip

SCIENCEPuan Syafiah Mohd Radzi

BAHASA ARABEncik Haizul Abdul Kadir

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & MORALPuan Sarbani Salleh

J-QafPuan Nik Naimah Nik Mahmood

Puan Siti Aminah Mat Ali

9.0 JAWATANKUASA KERJA PROGRAM TRANSISI 2010

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 5

Page 6: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

PENASIHAT : PUAN TNG BEE HAH

PENGERUSI : PUAN ASIAH DIN

NAIB PENGERUSI : PUAN TUI SOKE LINEN. CHE MUSTAFA CHE YAH

SETIAUSAHA : PUAN NORAZLINA ROSDZI

N. SETIAUSAHA : PUAN NOR AKHIRAH AWANG KECHIK

BENDAHARI : PUAN SYAFIAH MOHD RADZI

AHLI JAWATANKUASA

1. Dokumentasi 5. Hiasan Kelas Puan Norazlina Rosdzi En. Syahirman Abdullah En. Mohd Abidudin Abu Bakar2. Penyediaan Bahan di kelas En. Mazlan Mohd Zain Puan Nor Akhirah Awg Kechik En. Ooi Aun Dee Puan Syafiah Mohd Radzi En. Khairul Laznizam

En. Mahyuddin En. Rafizi Yaakub

3. Penyediaan BBM/Aktiviti 6. Susunan Kerusi Meja/Hiasan Kelas

*Matematik/Sains/Muzik Puan Norhashimah Mohamed Puan Hazlina Ismail Puan Dzulatifah Norsiah Latip

Puan Syafiah Mohd Radzi Puan Inawarni Ismail

*B. Melayu/B. Inggeris 7. Langsir/Alas Meja Puan Norazlina Rosdzi Puan Tg Norzukiah Cik Noryani Jusoh Puan Sarbani Salleh

*Agama/Moral 8. Bahan Cetakan Puan Siti Aminah Mat Ali Cik Noor Mursyidah Mustapha

Puan Nik NaimahNik Mahmood Cik Kalthom Meskam

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 6

Page 7: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

10.0 JAWATANKUASA KERJA HARI PENDAFTARAN TAHUN SATU 2010

PENASIHAT : PUAN TNG BEE HAH

PENGERUSI : PUAN ASIAH DIN

NAIB PENGERUSI : PUAN TUI SOKE LINEN. CHE MUSTAFA CHE YAH

SETIAUSAHA : PUAN NORAZLINA ROSDZI

N. SETIAUSAHA : PUAN NOR AKHIRAH AWANG KECHIK

BENDAHARI : PUAN SYAFIAH MOHD RADZI

AHLI JAWATANKUASA

1. Buku Program 6. Persiapan DewanPuan Norazlina Rosdzi En. Khairul Laznizam Jaafar

En. Ooi Aun Dee2. Persiapan Pentas Puan Siti Aminah Mat Ali

Puan Dzulatipah Norsiah Latip Puan Nik Naimah Nik MahmoodPuan Syafiah Mohd RadziPuan Nor Akhirah Awg Kechik 7. Jurufoto

En. Mahyuddin Ishak

3. Juruacara Majlis 8. Pembantu Guru Tahun 1En. Mohd Abidudin Abu Bakar 1 Aman – Cik Kalthom Meskam

1 Damai – Puan Norhashimah4. Siaraya

En. Haizul Abd Kadir 9. PendaftaranEn. Rafizi Yaakob Puan Sarbani Salleh

Puan Inawarni Ismail5. Aktiviti Bersama Murid

En. Mazlan Mohd Zain 10. Penyambut TetamuEn. Syahirman Abdullah Puan Asiah DinCik Noor Mursyidah Puan Tui Soke LinCik Noryani Jusoh En. Che Mustafa Che YahPuan Hazlina Ismail

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 7

Page 8: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

11.0 SUMBER KEWANGAN

Sumbangan PIBG

Wang masuk Jumlah Wang keluar Jumlah

Sumbangan PIBG RM 200 Membeli peralatan

membuat bahan BBB

Fotostat & Bainding

Barang untuk permainan

Hadiah murid

Belon dan Gula-gula

RM 100

RM 20

RM 30

RM 30

RM 20

JUMLAH RM 200 JUMLAH RM 200

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 8

Page 9: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

12.0 PERANCANGAN AKTIVITI PROGRAM TRANSISI 2010

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

A. Tahap Pertama – persediaan awal

Mewujudkan :

i. Ahli Jawatankuasa Induk Program Transisi

ii. Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Transisi

Persiapan fizikal bilik darjah

Mewujudkan persekitaran yang sesuai.

Menyusun atur perabot

Merancang bahan P & P

Merancang hiasan dalaman kelas.

Perancangan aktiviti :

a) Pendaftaran

b) Jadual Minggu Orientasi

c) Jadual Minggu P&P bertema

d) Taklimat ibu bapa / penjaga

Pemilihan guru-guru tahun 1.

B. Tahap Kedua - Pelaksanaan

C. Tahap Ketiga – Penilaian berterusan

1. Murid

2. Program / aktiviti

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 9

Page 10: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

13.0 PELAN TINDAKAN PROGRAM TRANSISI 2010

TARIKH/MASA AKTIVITI TEMPAT TINDAKAN

November 2009

Taklimat Program Transisi kepada guru-guru dan staf.Kursus Dalaman kepada semua guru tahun 1

Bilik Gerakan Semua guru dan staf

November 2009

Membentuk :a) Jawatankuasa Indukb) Jawatankuasa Pelaksanac) Jawatankuasa Kerja

Bilik Gerakan Semua guru dan staf

November 2009

Makluman kepada ibu bapa berkenaan pengesahan kemasukan murid ke tahun 1.

Penyerahan borang-borang berkaitan.

Pejabat Semua guru dan staf

November 2009

Penyediaan senarai nama murid tahun 1. Pejabat

Disember 2009

Taklimat mengenai :a) Jawatankuasa Pelaksanab) Jawatankuasa Kerjac) Perbincangan tentang proses-proses awal dan masalah-masalah yang dihadapi AJK.

Bilik gerakan Semua guru

Disember 2009

Bengkel dan pembahagian tugas penyediaan bahan.

Bilik guruPerpustakaan

Semua guru

Disember 2009

Penyelenggaraan kelas:a) kerja-kerja pembersihanb) mengecat c) menghiasd) menyusun atur perabot / kerusi / meja

Kelas-kelas tahun 1

Semua AJK

31 Dis 2009 Pendaftaran murid tahun 1. Dewan Semua guru

Januari 2010 Minggu Orientasi ( 3 minggu )Program Transisi dilaksanakan.

Semua guru tahun 1

Januari 2010 Program Transisi Pengajaran dan pembelajaran Bersepadu dan Bertema.

Semua guru tahun 1

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 10

Page 11: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

14.0 CARTA GANTT PROGRAM TRANSISI 2010

CARTA GANTT PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU SESI 2009-2010

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 11

AKTIVITI NOV 2009 DIS 2009 JAN 2010 FEB 2010

MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41. Taklimat Program Transisi kepada semua guru. # Kursus Dalaman kepada guru tahun 12. Membentuk jawatankuasaa) Indukb) Pelaksanac) Kerja / Hari Pendaftaran

*

3. Pengesahan kemasukan murid tahun 1Penyerahan borang-borang berkaitan.

*

4. Penyediaan senarai nama murid tahun 1 *5. Taklimat :

a) Jawatankuasa Pelaksanab) Jawatankuasa Kerjac) Perbincangan bersama AJK

**

6. Bengkel dan pembahagian tugas penyediaan bahan /alatan.

* * * *

7. Penyelenggaraan kelasa) Kerja-kerja pembersihanb) Menghiasc) Menyusun atur perabot

* **

** *

8. Pendaftaran murid ke tahun 1 *9. Minggu Orientasi * *10. Program Transisi * * * * * *

Page 12: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

15.0 ATURCARA PROGRAM TRANSISI (HARI PENDAFTARAN) – MURID

TARIKH : 31 Disember 2009 (Khamis)MASA : 8.30 PAGITEMPAT : TAPAK PERHIMPUNAN

MASA AKTIVITI TINDAKAN

8.30 pagi

9.00 pagi

10.00 pagi

10.30 pagi –12.00 tengah hari

Semua murid yang hadir berkumpul di tapak perhimpunan.

Penerangan ringkas. Peraturan sekolah Tapak perhimpunan Pakaian Disiplin Nyanyian lagu Negaraku

Aktiviti: Nyanyian lagu kanak-kanak Permainan “nenek-nenek” Mewarna

Bersurai

En. Mazlan Mohd ZainEn. Khairul Laznizam

Cik Kalthom MeskamCik Noor Mursyidah Mustapha

En. Mazlan Mohd ZainEn. Khairul LaznizamPuan Nik Naimah Nik MahmoodCik Kalthom MeskamCik Noor Mursyidah Mustapha

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 12

Page 13: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

15.0 ATURCARA PROGRAM TRANSISI (HARI PENDAFTARAN) – IBU BAPA

TARIKH : 31 Disember 2009 (Khamis)MASA : 8.30 PAGITEMPAT : DEWAN SEKOLAH

MASA AKTIVITI TINDAKAN

8.30 pagi

9.00 pagi

9.10 pagi

10.00 pagi

10.30 pagi

Ibu Bapa mengambil tempat.

Ucapan alu-aluan Pengerusi Majlis.

Ucapan Guru Besar @ GPK Tadbiran dan KurikulumPenerangan mengenai Program Transisi, ETeMS dan tentang pendaftaran.

Pengisian borang-borang Skim Pinjaman Buku Teks Hal Ehwal Murid Contoh Kad Profil Murid Borang Maklumat Murid RMT

Urusan pendaftaran

Bersurai

Puan Asiah DinPuan Norhashimah Mohamed

En. Shamsudin

Ibu bapaGuru –guru Tahun Satu

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 13

Page 14: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

16.0 TAKLIMAT PROGRAM TRANSISI KEPADA AJK INDUK 2010

Tarikh : 23 November 2009Hari : IsninMasa : 9.00 pagiTempat : Bilik Gerakan SK Jalan Hang Tuah 2Kehadiran :1. Pn Tng Bee Hah2. Pn. Asiah Din3. Pn. Tui Soke Lin4. Pn. Norazlina Rosdzi5. Pn. Nor Akhirah Awg Kechik

6. Pn. Syafiah Mohd Radzi7. Pn. Inawarni Ismail8. Pn. Tg Norzukiah9. Cik Noryani Jusoh10. Pn. Dzulatifah Norsiah

Agenda :

Taklimat ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan terkini mengenai Program Transisi dan Guru Penyayang. Taklimat ini diadakan bagi menerangkan aktiviti-aktiviti khusus Program Transisi termasuklah Minggu Orientasi selama tiga minggu.

AJK Induk juga mencadangkan beberapa perkara bagi menjayakan program ini iaitu penyediakan bahan Bantu belajar (BBB) yang sesuai dan menghias serta mengemas kelas-kelas tahun satu. Taklimat ini juga merancang dan menetapkan tarikh untuk Hari Pendaftaran iaitu pada 31 Disember 2009 bersamaan hari Khamis.

Perbincangan juga meliputi jumlah perbelanjaan dan sumber kewangan yang diperlukan semasa program ini dijalankan. Semua guru turut terlibat dalam menjayakan Program Transisi Tahun Satu ini.

Taklimat disampaikan oleh,

Pn Norazlina bt Rosdzi.Setiausaha Program Transisi Tahun Satu 2010

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 14

Page 15: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

17.0 KURSUS DALAMAN PROGRAM TRANSISI UNTUK SEMUA GURU TAHUN SATU 2010

Tarikh : 29 Disember 2009 (Rabu)Masa : 9.00 pagiTempat : Bilik Guru SK Jalan Hang Tuah 2Kehadiran :1. Pn. Norazlina Rosdzi2. Pn. Nor Akhirah Awg Kechik 3. Pn. Syafiah Mohd Radzi4. Pn. Dzulatifah Norsiah5. Pn. Inawarni Ismail6. Pn. Tg Norzukiah

7. En. Haizul Abd kadir8. En. Mahyuddin Ishak9. Pn. Sarbani Salleh10. Pn. Nik Naimah11. Pn. Siti Aminah12. Cik Noryani Jusoh

Agenda :

Kursus Dalaman ini diadakan bagi menyediakan guru-guru yang mahir dan berpengetahuan dalam mengendalikan Program Transisi dan Minggu Orientasi Tahun Satu 2010. Bagi guru-guru yang baru dipilih untuk mengajar Tahun Satu, taklimat ini amat penting supaya segala perancangan dan pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar.

Perbincangan juga meliputi penyediaan aktiviti-aktiviti semasa berjalannya Minggu Orientasi dan pemilihan tema untuk Program Transisi yang dijalankan selama tiga minggu bermula dari hari pertama persekolahan. Penerangan cara-cara mengajar menggunakan teknik TOC dan pendekatan pengajaran bertema (Tematik).

Semasa taklimat ini juga, pengagihan tugas dalam menyediakan Bahan Bantu Mengajar, lembaran kerja dan permainan diagihkan kepada guru-guru. Selain itu, perbincangan juga berkaitan dengan penyeadiaan kelas Tahun Satu. Antaranya termasuklah penyediaan bahan-bahan untuk sudut-sudut mata pelajaran di papan kenyataan kelas dan penyusunan perabot serta kerusi meja.

Setiausaha Program Transisi juga telah menetapkan AJK Kerja bagi Program Transisi ini dan juga AJK bagi Hari Pendaftaran Tahun Satu bagi memastikan kelancaran Program Transisi ini.

Taklimat disediakan oleh,Pn Norazlina Rosdzi .18.0 TAKLIMAT PROGRAM TRANSISI KEPADA IBU BAPA MURID-MURID

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 15

Page 16: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

TAHUN SATU 2010

Tarikh : 31 Disember 2009Hari : KhamisMasa : 9.00 pagiTempat : Dewan Sekolah SK Jalan Hang Tuah 2Agenda :

Taklimat ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan terkini mengenai Program Transisi dan Guru Penyayang. Taklimat ini diadakan bagi menerangkan aktiviti-aktiviti khusus Program Transisi termasuklah Minggu Orientasi selama tiga minggu dan ETeMS. Taklimat ini juga dapat memberi pendedahan kepada semua ibu bapa tentang perkara berikut:

Pengisian borang-borang

Skim Pinjaman Buku Teks

Hal Ehwal Murid

Contoh Kad Profil Murid

Borang Maklumat Murid

RMT

Yang Dipertua PIBG iaitu En Abdul Wahab turut serta dalam sesi Taklimat bersama ibu bapa ini bersama-sama kira-kira seramai 70 orang ibu bapa yang hadir. Majlis bersurai pada jam 10.30 pagi. Ibu bapa kemudiannya bertemu dengan guru kelas untuk urusan pembayaran hal keperluan persekolahan murid-murid Tahun Satu sesi 2010.

Taklimat disampaikan oleh,

Pn Norazlina bt Rosdzi.Setiausaha Program Transisi Tahun Satu 2010

19.0 SENARAI NAMA MURID TAHUN SATU 2010

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 16

Page 17: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

BIL NAMA MURID JANTINA1. L2. L3. L4. L5. L6. L7. L8. L9. L10. L11. L12. L13. L14. L15. L16. L17. L18. L19. L20. P21. P22. P23. P24. P25. P26. P27. P28. P29. P30. P31. P32. P33. P34. P35. P36. P20.0 SENARAI NAMA MURID TAHUN SATU AMAN 2010

BIL NAMA MURID JANTINA1. L2. L3. L

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 17

Page 18: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

4. L5. L6. L7. L8. L9. L10. L11. P12. P13. P14. P15. P16. P17. P18. P19. P20.

LELAKI PEREMPUAN10 ORANG 8 ORANGMELAYU CINA INDIA LAIN2 MELAYU CINA INDIA LAIN2

BANGSA LELAKI PEREMPUANMELAYUCINAINDIALAIN-LAINJUMLAH

21.0 SENARAI NAMA MURID TAHUN SATU DAMAI 2010

BIL NAMA MURID JANTINA1.2.3.4.5.6.7.8.

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 18

Page 19: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.

LELAKI PEREMPUAN

MELAYU CINA INDIA LAIN2 MELAYU CINA INDIA LAIN2

BANGSA LELAKI PEREMPUANMELAYUCINAINDIALAIN-LAINJUMLAH

BIODATA GURU YANG MENGAJAR TAHUN SATU 2009

NAMA : NORAZLINA BT ROSDZINO. FAIL JPWP : 01-51697NO. KAD PENGENALAN : 800919-08-6264JANTINA : PEREMPUANTARIKH LAHIR : 19 SEPTEMBER 1980

KELULUSAN AKADEMIK : SIJIL PELAJARAN MALAYSIAKELULUSAN IKHTISAS : DIPLOMA PENDIDIKANOPSYEN : PENGAJIAN MELAYU DAN PEND. SENI

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 19

Page 20: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

TARIKH LANTIKAN KE JAWATAN SEKARANG : 1 JUN 2002TARIKH DISAHKAN DALAM JAWATAN SEKARANG : 1 JUN 2003

KATEGORI : DGA 29

PENGALAMAN MENGAJAR : 6 TAHUNMATA PELAJARAN YANG DIAJAR : 1) BAHASA MELAYU

2) PEND. SENI3) PEND. MUZIK

BIODATA GURU YANG MENGAJAR TAHUN SATU 2008

NAMA : NOR AKHIRAH BT AWANG KECHIKNO. FAIL JPWP : 01-53912NO. KAD PENGENALAN : 820421-02-6166JANTINA : PEREMPUANTARIKH LAHIR : 21 April 1982

KELULUSAN AKADEMIK : SIJIL PELAJARAN MALAYSIAKELULUSAN IKHTISAS : DIPLOMA PENDIDIKANOPSYEN : PENGAJIAN MATEMATIK

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 20

Page 21: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

TARIKH LANTIKAN KE JAWATAN SEKARANG : 2 JAN 2004TARIKH DISAHKAN DALAM JAWATAN SEKARANG : 2 JAN 2005

KATEGORI : DGA 29

PENGALAMAN MENGAJAR : 4 TAHUNMATA PELAJARAN YANG DIAJAR : 1) MATEMATIK

2) PEND. JASMANI3) PEND. KESIHATAN

BIODATA GURU YANG MENGAJAR TAHUN SATU 2008

NAMA : SYAFIAH BT MOHD RADZINO. FAIL JPWP :NO. KAD PENGENALAN : 791223-02-5058JANTINA : PEREMPUANTARIKH LAHIR : 23 DIS 1979

KELULUSAN AKADEMIK : SARJANA MUDAKELULUSAN IKHTISAS : DIPLOMA PENDIDIKANOPSYEN : SAINS

TARIKH LANTIKAN KE JAWATAN SEKARANG : 2 JAN 2008TARIKH DISAHKAN DALAM JAWATAN SEKARANG :

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 21

Page 22: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

KATEGORI : DG 41

PENGALAMAN MENGAJAR : 1 TAHUNMATA PELAJARAN YANG DIAJAR : 1) SAINS

BIODATA GURU YANG MENGAJAR TAHUN SATU 2008

NAMA : SARBANI BT SALLEHNO. FAIL JPWP : 01-45549NO. KAD PENGENALAN : 740929-03-6090JANTINA : PEREMPUANTARIKH LAHIR : 29 SEPTEMBER 1974

KELULUSAN AKADEMIK : SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIAKELULUSAN IKHTISAS : SIJIL PERGURUANOPSYEN : PENGAJIAN AGAMA ISLAM

TARIKH LANTIKAN KE JAWATAN SEKARANG : 1 MAC 1998TARIKH DISAHKAN DALAM JAWATAN SEKARANG : 1 MAC 1999

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 22

Page 23: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

KATEGORI : DGA 32

PENGALAMAN MENGAJAR : 11 TAHUNMATA PELAJARAN YANG DIAJAR : 1) PENDIDIKAN MORAL

HARI PENDAFTARAN MURID TAHUN SATU 2010

BIL NAMA MURID NAMA IBU BAPA / PENJAGA TANDATANGAN1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 23

Page 24: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

15.16.17.BIL NAMA MURID NAMA IBU BAPA TANDATANGAN18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 24

Page 25: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

Modul 10 Tajuk 2

PENILAIAN KEMAJUAN MURID DALAM PROGRAM TRANSISI

Nama Murid :…………………………………… Tarikh:……………

Nama Guru Kelas : …………………………………… Masa:………………

Bil. Murid Dalam Kelas :………….. Jumlah : …………

*Bulatkan nombor di skala keberkesanan aktiviti mengikut skala berikut:

5 : Sangat Memuaskan4 : Memuaskan3 : Sederhana2 : Kurang Memuaskan1 : Sangat Tidak memuaskan

BIL PERKARA SKALA CATATAN1. Penyesuaian diri dengan

• Kawan-kawan• Guru / kakitangan• Persekitaran dalam kelas

5 4 3 2 1 5 4 3 2 15 4 3 2 1

2. Minat terhadap aktiviti Pengajaran

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 25

Page 26: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

dan pembelajaran. 5 4 3 2 13. Penguasaan kemahiran :

• Pratulisan• Prabacaan• Pranombor• Mewarna

5 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 1

4.Kemahiran Interpersonal

• Berinteraksi• Menyanyi’

5 4 3 2 15 4 3 2 1

5. Murid mempunyai keyakinan diri 5 4 3 2 16. Pemupukan nilai murni. 5 4 3 2 17. Kemajuan Murid dalam Pendekatan

Tematik• Mengambil bahagian secara

aktif• Berani mencuba sesuatu• Menunjukkan minat ingin tahu• Mampu mencari maklumat

sendiri• Penerokaan melalui deria

5 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 1

5 4 3 2 1

8. Perkembangan Sosio-Emosi• Bertanggungjawab di atas

tingkah laku sendiri• Bekerjasama dalam

penyelesaian masalah• Mampu menghadapi konflik

kehidupan harian yang mudah

• Mampu membuat keputusan sendiri

• Sentiasa nampak ceria dan gembira

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

9. Perkembangan Kemahiran Berfikir 5 4 3 2 1

10. Perkembangan Kemahiran Berkomunikasi

5 4 3 2 1

11. Menjalankan kerja dan tugasan dengan cara sistematik dan terancang.

5 4 3 2 1

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 26

Page 27: LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & … PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010 DOKUMENTASI PROGRAM TRANSISI 2009 7.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI 2010 SK JLN HANG

LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2010

Ulasan Guru :

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

SK JLN HANG TUAH 2, KUALA LUMPUR 27