52
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2013 TEMA : “ KAMI MURID TAHUN SATU,

Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

Embed Size (px)

DESCRIPTION

untuk program tahun 1

Citation preview

Page 1: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

2013

TEMA :

“ KAMI MURID TAHUN SATU,

MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA “

PENGENALAN :

Page 2: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

Program Transisi dan Guru Penyayang ini merupakan satu program yang bertujuan untuk

membantu murid menghadapi oerubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau

tadika kepada pendidikan yang lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah.

Program ini juga dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datang dari latar

belakang, pengalaman dan sosio-ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses

pembelajaran di Tahun Satu pada pencapaian yang hampir sama.

RASIONAL :

Semua murid yang akan memulakan sesi persekolahan di Tahun Satu adalah berbeza dari

aspek usia, kecergasan fizikal, kemantapan minta, latar belakang, pengalaman serta sosio-

emosiyang berbeza. Justeru itu, program ini diharap dapat mengurangkan jurang

perbezaan tersebut disamping menyediakan murid untuk belejar secara formal pada tahap

yang hampir sama.

OBJEKTIF :

1- Memastikan murid dapat mengenali dan menyesuaikan diri dengan persekitaran

yang baru, mengurangkan rasa takut, malu dan segan dikalangan kawan-kawan

yang berlainan latar belakang, pengalaman dan sosio-ekonomi.

2- Mengesan potensi murid,mendedahkan murid kepada alam pembelajaran yang lebih

menyeronokkan serta memupuk nilai-nilai murni dalam kerjasama sesama murid

dalam mencapai matlamat yang kolaboratif.

3- Meningkatkan perkembangan potensi murid secara beransur-ansur dan sistematik,

membina dan meningkatkan kemahiran dan potensi diri murid serta mengurangkan

perbezaan ketara tentang perkembangan kognitif dan hubungan social dikalangan

murid.

PELAKSANAAN PROGRAM :

Page 3: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

Pelaksaan program ini menggunakan 11 modul seperti yang telah dimuatkan di dalam Kit

Program Transisi yang dibekalkan oleh KPM. Perincian modul-modul yang digunakan

adalah seperti berikut :

Modul 1 : Pelaksanaan Program Transisi

Secara keseluruhannya, Program Transisi ini mengambil masa selama 3 minggu. Ia

bermula pada hari pertama persekolahan dan berakhir pada minggu ketiga Januari.

Pelaksanaan ini terbahagi kepada 3 tahap.

i) Tahap Pertama – Persediaan Awal ( Oktober hingga Disember )

a. Pihak sekolah mengedarkan surat pemberitahuan orientasi murid,

membuat persediaan pendaftaran dan menyediakan kelengkapan murid-

murid untuk diedarkan semasa Hari Orientasi.

ii) Tahap Kedua – orientasi awal ( Minggu Pertama dan Kedua )

a. Memperluaskan pengalaman prasekolah murid dan memperkenalkan

murid kepada persekitaran sekolah, guru-guru serta warga sekolah yang

lain.

b. Memperkenalkan murid kepada nilai-nilai murni, disiplin kendiri serta

amalan bertatasusila.

iii) Tahap Ketiga – Kesepaduan – ( Minggu ketiga )

a. Guru menyediakan murid secara mental dan fizikal serta sosio-emosi yang

stabil untuk penyesuaian diri ke arah Kurikulum yang akan digunapakai

untuk sesi pengajaran dan pembelajaran.

b. Aktiviti dijalankan secara tematik menerusi pendekatan Main Sambil

Belajar, Bersepadu dan Bertema.

Catatan :

o Semua guru yang terlibat menggunakan Rancangan Pelajaran Program

Transisi dan Guru Penyayang sepanjang 3 minggu program dilaksanakan.

Modul 2 : Persediaan Pihak Pengurusan Sekolah

Page 4: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

Tajuk Perkara Perincian

1 Guru Besar mengetahui tentang

Prasekolah.

Guru besar mendapatkan maklumat tentang

Prasekolah / Tadika.

Kurikulum prasekolah.

Perkembangan murid.

Masalah-masalah murid.

Isu-isu kesinambungan prasekolah ke

Tahun Satu.

Murid berkeperluan khas.

2 Sebaran Program Transisi dan Guru

Penyayang.

Sesi perkembangan staf di sekolah

3 Mewujudkan persekitaran yang

sesuai untuk melaksanakan

Program Transisi dan Guru

Penyayang.

Bilik darjah yang sesuai.

Perabot yang bertepatan.

Kelengkapan dan keperluan yang

sewajarnya.

4 Pelaksanaan Program Transisi Modul pandual Pelaksanaan

Penubuhan Jawatankuasa in duk

Program Transisi dan Guru

Penyayang.

Perancangan aktiviti.

Pemilihan guru-guru yang sesuai

untuk menjalankan program.

Mendapatkan sumber kewangan.

5 Penilaian Program Transisi Pihak pengurusan sekolah menjalankan

pemantauan terhadap Program Transisi dan

Guru Penyayang.

Page 5: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

Modul 3 : Persediaan Persekitaran Kelas

Tajuk Perkara Perincian

1 Penyediaan Bilik Darjah Menyenaraikan bahan yang

diperlukan.

Dapatkan kerjasama / sumbangan

dari pihak tertentu.

2 Pemilihan perabot yang sesuai Pemilihan perabot perlu sesuai

dengan faktor usia dan fizikal murid

Tahun Satu.

3 Susun atur perabot Perlu mengambil kira faktor

keselamatan murid/

4 Keceriaan bilik darjah Membaik pulih kerosakan,

menaiktaraf keceriaan sedia ada,

mengecat, menghias dan sebagainya.

5 Mengekalkan kedudukan kelas

Tahun Satu

Kelas Tahun Satu dikekalkan

kedudukannya dan tidak dikongsi

bersama kelas / aktiviti lain.

Modul 4 : Persediaan Guru Prasekolah.

Tajuk Perkara Perincian

1 Iklim dan budaya sekolah rendah.

Memahami iklim dan budaya sekolah rendah

/ pembelajaran formal.

Guru prasekolah perlu tahu urusan dan

Page 6: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

2 Lawatan ke Sekolah Rendah prosedur lawatan.

Modul 5 : Persediaan Murid Prasekolah

Tajuk Perkara Perincian

1 Penggunaan teknik dan pendekatan

yang bersesuaian untuk

merangsang ke arah pencapaian

matlamat.

Menjalankan aktiviti yang dapat

mengurangkan kebimbangan murid-murid

sebelum melangkah ke alam formal Tahun

Satu.

2 Budaya Sekolah Tahun 1 Menyesuaikan murid dengan budaya

sekolah.

3 Lawatan Membawa murid melawat ke sekolah rendah

yang berhampiran.

Modul 6 : Persediaan guru-guru Tahun Satu

Tajuk Perkara Perincian

1 Kefahaman tentang konsep dan

objektif Program Transisi

Menerima pendedahan tentang matlamat,

konsep dan strategi pelaksanaan program

transisi.

Page 7: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

2 Memahami kurikulum dan budaya

prasekolah

Mendapatkan bahan dan maklumat

kurikulum prasekolah daripada pihak

pengurusan.

Melawat dan membuat pemerhatian.

Memahami perbezaan budaya prasekolah

dan sekolah rendah.

3 Memahami rekod perkembangan

murid

Mendapatkan penerangan khusus untuk

menganalisis rekod perkembangan murid.

4 Memahami pendekatan P&P di

prasekolah untuk diaplikasikan

dalam program transisi

Memerhati pendekatan guru prasekolah

dalam melaksanakan P&P.

5 Kursus pengurusan Guru

Penyayang Tahun Satu

Menghadiri kursus Guru Penyayang /

menghadiri sesi perkembangan staf

6 Kesediaan guru menerima murid

yang menghadapi masalah awal

pembelajaran

Mengenali dan mengetahui cara melayan

murid

Menyediakan aktiviti P&P yang bersesuaian

untuk murid-murid yang berkenaan.

7 Kemahiran guru menangani

masalah perbezaan murid

Memahami keperluan murid yang berbeza

kebolehan

8 Pelbagai pendekatan menangani

tingkah laku murid

Menerima pendedahan khusus berhubung

psikologi dan sosio-emosi

Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman

berkaitan dengan penyelesaian terhadap

tingkah laku murid.

Page 8: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

Modul 7 : Persediaan ibubapa

Tajuk Perkara Perincian

1 Persediaan di rumah Persiapan awal anak-anak.

Berinteraksi dan beri perhatian pada anak.

Hubungan dua hala dengan pihak sekolah

Memberi komitmen dan mengikuti

perkembangan aktiviti yang dijalankan oleh

pihak sekolah

2 Hubungan dengan guru Berinteraksi secara berkesan dengan guru

dan mengikuti perkembangan anak dari

masa ke semasa

Membuat tindakan susulan terhadap aktiviti

pembelajaran di sekolah

3 Hubungan dengan Guru Besar dan

sekolah

Mewujudkan hubungan dua hala yang erat

dan mantap

Modul 8 : Pelaksanaan Program Transisi

Tajuk Perkara Perincian

1 Pelaksanaan program Hari Orientasi : Pendaftaran dan suaikenal

Minggu pertama, kedua dan ketiga

persekolahan.

2 P&P KSSR dan Tematik Struktur dan Organisasi P&P KSSR secara

holistik dan tematik

Peringkat Perkembangan Tema

Page 9: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

3 Pembinaan kemahiran dalam

perkembangan sosio-emosi, asas

kemahiran berfikir dan

berkomunikasi

Teknik kemahiran berfikir dan berkomunikasi

menggunakan teori TOC

Teknik awan

Teknik sebab dan akibat

Teknik mencita-citakan kejayaan

4 Contoh aktiviti mencapai matlamat

kolaboratif

Teknik mencita-citakab

kejayaan

Tugasan kumpulan untuk kemahiran

bekerjasama dan kolaboratif yang kreatif

“ Kelas Saya Bersih dan Ceria “

Modul 9 : Dinamika kumpulan dan pembinaan pasukan

Tajuk Perkara Perincian

1 Dimanika kumpulan i) Set induksi

ii) Mengenali rakan

iii) Berinteraksi dalam kum pulan

iv) Pembinaan kumpulan

v) Melantik ketua kumpulan

vi) Penutup

2 Pembinaan pasukan i) Pengukuhan pasukan

ii) Mewarna bendera jalur gemilang

Page 10: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

Modul 10 : Penilaian Keberkesanan Program

Tajuk Perkara Perincian

1 Penilaian program transisi Lampiran borang penilaian

2 Penilaian kemajuan murid transisi Lampiran borang penilaian

3 Panduan penilaian program Lampiran panduan penilaian

Modul 11 : Perancangan Strategik Program Transisi

Tajuk Perkara Perincian

1 Sumber kewangan Lampiran

2 Sumber tenaga Lampiran

3 Perancangan menyeluruh Lampiran

4 Pelan tindakan utama Lampiran

Page 11: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

Jawatankuasa Induk

Pengerusi : Pn Noraini bt Ahmad ( Guru Besar )

Naib Pengerusi 1 : Pn Rohaya bt Abdul Hamid ( GPK Kurikulum )

Naib Pengerusi 2 : Pn Siti Rom bt Tahir ( GPK HEM )

Wakil PIBG : Mej. Munajat b. Moktar ( B ) [ YDP PIBG]

Penyelaras Program : Pn Nasrah bt Mihat

Jawatankuasa Pelaksana :

Unit Penempatan Murid

Pn Rodziah bt Abd Majid ( K )

Pn Masitah Ismail

Pn Norsiah bt Mohd Noor

Unit LINUS

Pn Zurinawati Edayu bt Abd Rahman ( K )

Pn Nasrah bt Mihat

Pn Rossiah by Yaakop

Unit Kebajikan Murid

Pn Rosliza bt Husin ( K )

Pn Rohana bt Adam

Cik Nur Ilyani bt Mohd Sopian

Unit Kecemasan dan Trauma

Pn Hartini bt Abdullah ( K )

Pn Suhaily bt Che Soh

Pn Khadijah bt Razali

Unit Siaraya dan Dokumentasi

Pn Zawahir bt Abd Rasit ( K )

Pn Nurul Ashikin bt Rashid

Pn Tee Chai Ling

Pn Salina bt Kiban

Unit Lawatan

Pn Shasha bt Salleh ( K )

Pn Normadiah bt Osman

Pn Asni Liza bt Md Lasa

Pn Norlina bt Kabil

Unit Sukan dan Rekreasi Unit Keagamaan & Pend. Moral

Page 12: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

En Muhd Yunus b. Ilyas ( K )

Cik Nor Atikah bt Zakaria

Cik Nur Zafeerah bt Khanin

En Mohd Syakir b. Norhashim ( K )

En Mohd Yusof b. Mahat

Pn Nor Rita bt Ma’alip

Pn Khatijah bt Abd Halim

Unit Lagu Kebangsaan

Pn Marliza bt Abu Hanafiah ( K )

Pn Azlina bt Abd Aziz

Unit Aktiviti Dalaman

En Hasrul Amenuddin b. Mohd Salleh ( K )

Pn Rafidah bt Ahmad

Pn The Kim Lian

:

Page 13: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

ORGANISASI PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

PENGERUSIPN NORAINI BT AHMAD

( Guru Besar )

UNIT KEBAJIKAN

PN ROSLIZA BT HUSIN

UNIT KECEMASAN / TRAUMA

PN HARTINI BT ABDULLAH

NAIB PENGERUSI 1PN ROHAYA BT ABD HAMID

( GPK 1 )

NAIB PENGERUSI 2PN SITI ROM BT TAHIR

GPK HEM )

WAKIL PIBGMEJ. MUNAJAT B. MOKTAR

( YDP PIBG )

PENYELARAS PROGRAMPN NASRAH BT MIHAT

UNIT PENEMPATAN MURID

PN RODZIAH BT ABD MAJID

UNIT LINUS

PN ZURINAWATI EDAYU ABD RAHMAN

UNIT SIARAYA DAN DOKUMENTASI

PN ZAWAHIR BT ABD RASIT

UNIT LAWATAN

PN SHASHA BT SALLEH

UNIT SUKAN DAN REKREASI

EN MUHD YUNUS B. ILYAS

UNIT AGAMA DAN MORALEN MOHD SYAKIR B. NORHASHIM

EN MOHD YUSOF B. MAHAT

EN

MOHD YUSOF B. MAHAT

UNIT LAGU KEBANGSAAN

PN MARLIZA BT ABU HANAFIAH

UNIT AKTIVITI DALAMAN

EN HASRUL AMENUDDIN B. MOHD SALLEH

Page 14: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA

Unit Penempatan Murid

Menempatkan murid ke kelas-kelas berkenaan

semasa hari pendaftaran

Menentukan bilangan murid yang sesuai di dalam

setiap kelas.

Unit LINUS

Mengenalpasti murid-murid LINUS.

Menyediakan dan membantu guru-guru dalam

P&P murid LINUS

Unit Kebajikan Murid

Memastikan kebajikan murid Tahun Satu terjamin.

Memaklumkan sebarang kes berkaitan kebajikan

murid.

Unit Kecemasan dan Trauma

Membantu guru-guru Tahun Satu menangani

murid yang bermasalah awal pembelajaran

Unit Siaraya dan Dokumentasi

Memastikan sistem siaraya di dalam keadaan

sempurna sebelum digunakan untuk majlis transisi.

Mendokumentasikan semua program berkaitan

transisi.

Menyediakan laporan dan menghantar salinan

laporan kepada penyelaras.

Unit Lawatan

Memahami dan mengikut prosedur-prosedur

yang telah ditetapkan untuk sesi lawatan dalaman

dan keluar kawasan sekolah.

Unit Sukan dan Rekreasi

Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sukan

dan rekreasi untuk murid.

Menastikan faktor keselamatan murid telah diambil

kira sebelum memulakan sebarang aktiviti.

Unit Keagamaan & Pend. Moral

Menjalankan program kerohanian dan

pembentukan sahsiah di kalangan murid-murid

Tahun Satu.

Unit Lagu Kebangsaan

Memastikan semua murid Tahun Satu boleh

menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dengan nada,

intonasi dan postur badan yang betul.

Unit Aktiviti Dalaman

Merancang dan melaksanakan aktiviti dalaman

( bowling, mewarna dan sebagainya ) kepada

semua murid Tahun Satu.

Page 15: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

RANCANGAN PELAJARAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

RINGKASAN AKTIVITI MINGGU PERTAMA

HARI PERTAMA – RABU ( 2 JANUARI 2013 )MASA OBJEKTIF AKTIVITI

PENGURUSAN KELAS

8.15-9.15PG

1. Menjaga kebersihan diri.2. Menggunakan kata

panggilan dan ucapan bertatasusila yang bersesuaian.

3. Mengenali guru kelas dan rakan-rakan sekelas.

4. Tatacara keluar rehat dan disiplin kantin sekolah.

1. Guru memperkenalkan diri dan berkenalan dengan murid-murid di dalam kelas.

2. Guru menekankan penggunaan kata panggilan dan ucap selamat yang sesuai semasa di sekolah.

3. Guru memberi penerangan tentang kebersihan diri, kelas dan sekolah.

4. Murid melaksanakan amali cara-cara berdiri dan memberi ucap selamat kepada guru.

5. Murid dibawa ke kantin sekolah dan guru menerangkan tatacara semasa rehat di kantin.

PENGURUSAN DISIPLIN

10.10 – 11.10 PG

1. Tatacara masuk ke kelas selepas rehat. 2. Disiplin diri

1. Guru membawa murid dari tapak perhimpunan ke kelas masing-masing.

2. Murid-murid beratur mengikut jantina, amali berdiri tegak dan luruskan barisan.

3. Murid masuk ke kelas secara seorang demi seorang.

4. Penerapan nilai murni bersifat sabar dan berhati-hati.

LAWATAN KE PERSEKITARAN SEKOLAH11.10 – 12.10 TGH

1. Mengenali kawasan-kawasan persekitaran sekolah.2. Membina keseronokan dan sifat yakin diri pada murid.

1. Murid beratur mengikut jantina dalam barisan.

2. Memulakan sesi lawatan.

LAGU-LAGU TRANSISI12.10 – 12.40 TGH

1. Menyanyikan Lagu Tema Transisi “ Kami Murid Baru ““ Anak Beruang “Dengan nada dan intonasi yang betul.

1. Murid menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan iringan muzik.

2. Guru mengajar gerak tarian Anak Beruang kepada murid.

3. Guru menerangkan tatacara pulang dari sekalah.

Page 16: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

2.. Tatacara pulang dari sekolah

HARI KEDUA – KHAMIS ( 3 JANUARI 2013 )MASA OBJEKTIF AKTIVITI

PERBUALAN PAGI07.45 – 08.45PG

1. Adab-adab yang perlu diamalkan semasa di dalam kelas.

2. Berinteraksi dengan guru dan rakan-rakan.

1. Guru dan murid berbual –bual tentang sekolah dan aktiviti yang telah dilalui murid.

2. Murid bercerita tentang perasaan mereka setelah sehari menjalani orientasi.

DINAMIKA KUMPULAN08.45 – 09.45PG

1. Membentuk kumpulan didalam kelas untuk menjalani aktiviti secara berkumpulan.

2. Memberikan nama dan mencipta logo kumpulan.

1. Permainan membentuk 6 kumpulan di dalam kelas.

2. Setelah kumpulan dibentuk, setiap kumpulan akan memberikan nama kumpulan, melukis logo kumpulan dan melantik seorang ketua kumpulan.

3. Setiap kumpulan bertanding dalam permainan ‘puzzle’

SAHSIAH KENDIRI DAN DISIPLIN10.10 – 11.10 PG

1. Membina sahsiah kendiri yang cemerlang.

2. Mendisiplinkan diri sesuai kehendak peraturan sekolah.

1. Murid mendengar taklimat disiplin dari pentadbir / guru-guru disiplin.

2. Guru membimbing murid dalam sesi disiplin kendiri.

LAGU-LAGU PATRIOTIK11.10 – 12.10TGH

1. Menyanyikan lagu-lagu Negaraku, Melaka Maju Jaya, dan lagu sekolah dengan nada dan intonasi yang betul.

2. Tatacara menyanyikan lagu-lagu tersebut.

1. Guru membimbing murid-murid menyanyi dengan iringan muzik.

2. Peneguhan tentang cara-cara berdiri yang betul semasa menyanyikan lagu-lagu tersebut.

PENGURUSAN KELAS12.10 – 12.40TGH

1. Kebersihan dalam kelas dan meja sendiri.

2. Kedudukan kerusi meja sebelum balik.

1. Guru mengingatkan murid-murid tentang kebersihan meja sendri dan kelas.

2. Murid-murid diingatkan supaya kerusi disorongkan ke bawah meja sebelum balik.

3. Guru mengingatkan murid supaya memastikan tiada barang-barang yang tertinggal dan memastikan

Page 17: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

sampah-sampah telah dibuang ke dalam tong sampah besar sebelum balik.

HARI KETIGA – JUMAAT ( 4 JANUARI 2013 )MASA OBJEKTIF AKTIVITI

PERBUALAN PAGI08.15 – 08.45 PG

1. Keluarga murid.2. Nilai kasih sayang

1. Murid bercerita tentang keluarga masing-masing.

2. Guru menerapkan nilai kasih sayang dalam keluarga.

SOLAT08.45 – 09.45PG

1. Kepentingan solat.2. Waktu-waktu solat.3. Tertib solat.

1. Guru memberi penerangan umum tentang solat.

2. Murid menjalani amali solat dengan bimbingan guru.

BACAAN AL-QURAN / SURAH LAZIM10.10 –11.10 PG

1. Bacaan surah-surah dalam solat.

1. Guru memperdengarkan bacaan surah-surah lazim dan diikuti oleh murid.

2. Murid mengikuti bacaan tersebut.PRA-TULISAN

11.10 –12.10TGH

1. Menyambung titik-titik membentuk garisan-garisan dan objek tertentu.

1. Guru mengedarkan lembaran aktiviti.

2. Murid melaksanakan tugasan dengan bimbingan guru.

RINGKASAN AKTIVITI MINGGU KEDUA

HARI PERTAMA – ISNIN ( 7 JANUARI 2013 )PERHIMPUNAN RASMI

MASA OBJEKTIF AKTIVITI07.30 –08.15PG

1. Tatacara berpakaian semasa perhimpunan rasmi.

2. Nyanyian lagu-lagu rasmi.

1. Murid-murid diterap nilai-nilai murni kekemasan dan kebersihan diri.

2. Hormati lagu-lagu rasmi.

MASA OBJEKTIF AKTIVITIPENGURUSAN KELAS

08.15 -09.45 PG

1. Penggunaan tag kebenaran keluar kelas.

2. Pemakaian selipar ke tandas.

3. Nyanyian lagu tema transisi.

4. Meluah rasa.

1. Guru menegaskan kepada murid tentang penggunaan tag kebenaran keluar kelas yang perlu dipakai oleh setiap murid apabila keluar dari kelas.

2. Murid diminta menggunakan selipar yang disediakan untuk ke tandas.

Page 18: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

3. Nyanyian lagu tema transisi :- Kami Murid Baru.- Anak Beruang.

4. Murid meluahkan rasa selepas 3 hari bersekolah.

PENGURUSAN DIRI

10.10 – 11.10 PG

1. Kekemasan diri 2. Kelengkapan keperluan sekolah. 3. Menyanyi lagu sukukata.

1. Guru menegaskan tentang kekemasan diri murid semasa berada di dalam kawasan sekolah dan kelengkapan peralatan sekolah.

3. Nyanyian lagu sukukata ( pra-bacaan )

LAWATAN KE BILIK-BILIK KHAS11.10 – 12.10 TGH

1. Mengenali bilik-bilik khas yang terdapat di sekolah.

1. Lawatan ke bilik-bilik khas.2. Guru menegaskan bahawa bilik-bilik

tersebut adalah kawasan larangan bagi murid-murid kecuali dengan kebenaran guru.

MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA12.10 – 1.10 PTG

1. Aktiviti Cergas Minda.2. Pra-tulisan

1. Mengecam kesamaan dan perbezaan ( seriasi )

2. Melukis di awan.3. Membuat putaran roda.

HARI KEDUA – SELASA ( 8 JANUARI 2013 )MASA OBJEKTIF AKTIVITI

SENAMAN PAGI07.45 – 08.45PG

1. Aktiviti fizikal di padang2. Keselamatan semasa

menjalani aktiviti fizikal.

1. Guru dan murid menjalani senaman kecergasan di Padang sekolah.

2. Senaman berirama.DINAMIKA KUMPULAN

08.45 – 09.45PG

1. Aktiviti dalam kumpulan.2. Persaingan sihat antara

kumpulan.

1. Murid membina keyakinan diri dan semangat kerjasama dalam kumpulan masing.

2. Guru menerapkan semangat kesukanan dalam diri murid.

3. Setiap kumpulan bertanding dalam permainan ‘ mencari sahabat ’( abjad, nombor )

MEMBINA KEROHANIAN

Page 19: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

10.10 – 11.10 PG

1. Solat.2.. Disiplin diri.

1. Murid dibimbing tentang solat lima waktu.

2. Guru membimbing murid dalam sesi disiplin kendiri.

LAGU-LAGU PATRIOTIK11.10 – 12.10TGH

1. Menyanyikan lagu-lagu Negaraku, Melaka Maju Jaya, dan lagu sekolah dengan nada dan intonasi yang betul.

2.. Tatacara menyanyikan lagu-lagu tersebut.

1. Guru membimbing murid-murid menyanyi dengan iringan muzik.

2. Peneguhan tentang cara-cara berdiri yang betul semasa menyanyikan lagu-lagu tersebut.

PENGURUSAN KELAS12.10 – 1.10TGH

1. Kebersihan dalam kelas dan meja sendiri.

2. Kedudukan kerusi meja sebelum balik.

1. Guru mengingatkan murid-murid tentang kebersihan meja sendri dan kelas.

2. Murid-murid diingatkan supaya kerusi disorongkan ke bawah meja sebelum balik.

3. Guru mengingatkan murid supaya memastikan tiada barang-barang yang tertinggal dan memastikan sampah-sampah telah dibuang ke dalam tong sampah besar sebelum balik.

HARI KETIGA – RABU ( 9 JANUARI 2013 )MASA OBJEKTIF AKTIVITI

PENGURUSAN KELAS7.45 – 8.45 PG

1. Menjaga kebersihan diri.2. Menggunakan kata

panggilan dan ucapan bertatasusila yang bersesuaian.

3. Kehadiran ke sekolah.4. Tatacara keluar rehat dan

disiplin kantin sekolah.

1. Guru menegaskan tentang kebersihan kelas, penggunaan bakul sampah.

2. Murid menggunakan kata panggilan yang sesuai terhadap guru-guru dan rakan-rakan.

3. Guru menerapkan nilai murni rajin datang ke sekolah.

PENGURUSAN DISIPLIN

Page 20: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

10.10 – 11.10 PG

1. Tatacara mesuk ke kelas selepas rehat. 2. Disiplin diri

1. Guru membawa murid dari tapak perhimpunan ke kelas masing-masing.

2. Murid-murid beratur mengikut jantina, amali berdiri tegal dan luruskan barisan.

3. Murid masuk ke kelas secara seorang demi seorang.

4. Penerapan nilai murni bersifat sabar dan berhati-hati.

LAWATAN KE PUSAT SUMBER DAN MAKMAL KOMPUTER11.10 – 12.10 TGH

1. Mengenali Pusat Sumber, Makmal Komputer dan tatacara penggunaan bilik-bilik tersebut.

1. Murid beratur mengikut jantina dalam barisan.

2. Memulakan sesi lawatan.

LAGU-LAGU TRANSISI12.10 – 12.40 TGH

1. Menyanyikan Lagu Tema Transisi “ Kami Murid Baru ““ Anak Beruang “Dengan nada dan intonasi yang betul.2.. Tatacara pulang dari sekolah

1. Murid menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan iringan muzik.

2. Guru mengajar gerak tarian Anak Beruang kepada murid.

3. Guru menerangkan tatacara pulang dari sekalah.

HARI KEEMPAT – KHAMIS ( 10 JANUARI 2013 )MASA OBJEKTIF AKTIVITI

PERBUALAN PAGI07.45 – 08.45PG

1. Adab-adab yang perlu diamalkan semasa di dalam kelas.

2. Berinteraksi dengan guru dan

rakan-rakan.

1. Guru dan murid berbual –bual tentang sekolah dan aktiviti yang telah dilalui murid.

2. Murid bercerita tentang perasaan mereka.

DINAMIKA KUMPULAN08.45 – 09.45PG

1. Aktiviti berkumpulan. ( mini sukan )

1. Aktiviti fizikal.

SAHSIAH KENDIRI DAN DISIPLIN10.10 – 11.10

1. Membina sahsiah kendiri yang cemerlang.

1. Penerapan disiplin di dalam kelas.

Page 21: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

PG 2. Mendisiplinkan diri sesuai kehendak peraturan sekolah.

2. Guru membimbing murid supaya mengamalkan disiplin kendiri.

LAGU-LAGU PATRIOTIK11.10 – 12.10TGH

1. Menyanyikan lagu-lagu Negaraku, Melaka Maju Jaya, dan lagu sekolah dengan nada dan intonasi yang betul.

2. Tatacara menyanyikan lagu-lagu tersebut.

1. Guru membimbing murid-murid menyanyi dengan iringan muzik.

2. Peneguhan tentang cara-cara berdiri yang betul semasa menyanyikan lagu-lagu tersebut.

PENGURUSAN KELAS12.10 – 12.40TGH

1. Kebersihan dalam kelas dan meja sendiri.

2. Kedudukan kerusi meja sebelum balik.

1. Guru mengingatkan murid-murid tentang kebersihan meja sendri dan kelas.

2. Murid-murid diingatkan supaya kerusi disorongkan ke bawah meja sebelum balik.

3. Guru mengingatkan murid supaya memastikan tiada barang-barang yang tertinggal dan memastikan sampah-sampah telah dibuang ke dalam tong sampah besar sebelum balik.

HARI KELIMA – JUMAAT ( 11 JANUARI 2013 )MASA OBJEKTIF AKTIVITI

PERBUALAN PAGI08.15 – 08.45 PG

1. Guru-guru yang mengajar.

2.. Nilai kasih sayang

1. Murid bercerita tentang guru-guru.2. Guru menerapkan nilai kasih sayang

dalam kelas.BERCERITA NILAI-NILAI MURNI

08.45 – 09.45PG

1. Menerapkan nilai-nilai murni dikalangan murid-murid.

1. Aktiviti berlangsung didalam kelas mengikut subjek semasa.

BACAAN AL-QURAN / SURAH LAZIM10.10 –11.10PG

1. Bacaan surah-surah dalam solat.

1. Guru memperdengarkan bacaan surah-surah lazim dan diikuti oleh murid.

2. Murid mengikuti bacaan tersebut.PENGAMATAN

11.10 –12.10

2. Megecam gambar yang hampir sama

3. Guru mengedarkan lembaran aktiviti.

Page 22: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

TGH 4. Murid melaksanakan tugasan dengan bimbingan guru.

RINGKASAN AKTIVITI MINGGU KETIGA

HARI PERTAMA – ISNIN ( 14 JANUARI 2013 )PERHIMPUNAN RASMI

MASA OBJEKTIF AKTIVITI07.30 –08.15PG

1. Tatacara berpakaian semasa perhimpunan rasmi.

2. Nyanyian lagu-lagu rasmi.

1. Murid-murid diterap nilai-nilai murni kekemasan dan kebersihan diri.

2. Hormati lagu-lagu rasmi.

MASA OBJEKTIF AKTIVITIPENGURUSAN KELAS

08.15 -09.45 PG

1. Penggunaan tag kebenaran keluar kelas.

2. Pemakaian selipar ke tandas.

3. Nyanyian lagu tema transisi.

4. Meluah rasa.

1. Guru menegaskan kepada murid tentang penggunaan tag kebenaran keluar kelas yang perlu dipakai oleh setiap murid apabila keluar dari kelas.

2. Murid diminta menggunakan selipar yang disediakan untuk ke tandas.

3. Nyanyian lagu tema transisi :- Kami Murid Baru.- Anak Beruang.

4. Murid meluahkan rasa selepas 3 hari bersekolah.

PERBUALAN PAGI

10.10 – 11.10 PG

1. Kekemasan diri 2. Kelengkapan keperluan sekolah. 3. Menyanyi lagu sukukata.

1. Guru menegaskan tentang kekemasan diri murid semasa berada di dalam kawasan sekolah dan kelengkapan peralatan sekolah. 2.. Nyanyian lagu sukukata ( pra-bacaan )

AKTIVITI PENGAMATAN11.10 – 12.10 TGH

1. Mengecam angka / huruf 1. Mewarna huruf / angka yang sama.2. Guru membimbing murid yang

belum menguasai aktiviti.

MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA12.10 – 1. Aktiviti Cergas Minda. 1. Mengecam kesamaan dan

Page 23: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

1.10

PTG

2. Pra-tulisan perbezaan ( seriasi )2. Melukis di awan.3. Membuat corak.

HARI KEDUA – SELASA ( 15 JANUARI 2013 )MASA OBJEKTIF AKTIVITI

PERBUALAN PAGI07.45 – 08.45PG

1. Aktiviti fizikal.2. Keselamatan semasa

menjalani aktiviti fizikal.

1. Guru dan murid berbual tentang aktiviti fizikal yang disukai murid pada waktu lapang.

2. Aktiviti Muzik dan Gerakan.

DINAMIKA KUMPULAN08.45 – 09.45PG

1. Aktiviti dalam kumpulan.2. Melengkapkan gambar.

1. Murid membina keyakinan diri dan semangat kerjasama dalam kumpulan masing.

2. Guru menerapkan semangat kesukanan dalam diri murid.

3. Setiap kumpulan bertanding dalam permainan ‘ Siapa Saya “

MEMBINA KEROHANIAN / DISIPLIN DIRI10.10 – 11.10 PG

1. Menolong kawan yang di dalam kesusahan.

2. Membantu guru.

1. Murid dibimbing tentang pentingnya semangat tolong-menolong.

2. Guru menerapkan sikap membantu guru di sekolah.

PRA-TULISAN11.10 – 12.10TGH

1. Murid membuat corak-corak yang ditunjukkan oleh guru.

1. Guru membimbing murid-murid melukis corak dengan betul.

2. Peneguhan tentang cara-cara menulis / memegang pensel yang betul.

PENGURUSAN KELAS12.10 – 1.10TGH

1. Kebersihan dalam kelas dan meja sendiri.

2. Kedudukan kerusi meja sebelum balik.

1. Guru mengingatkan murid-murid tentang kebersihan meja sendri dan kelas.

2. Murid-murid dibimbing cara-cara membersihkan kelas dan meja masing-masing.

Page 24: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

HARI KETIGA – RABU ( 16 JANUARI 2013 )

MASA OBJEKTIF AKTIVITI

PENGURUSAN KELAS

7.45 -8.45 PG

1. Kepentingan kehadiran ke sekolah.

2. Keperluan bersarapan pagi.

3. Menggunakan kata panggilan dan ucapan bertatasusila yang bersesuaian.

4. Perbualan pagi.

1. Guru menerapkan nilai murni rajin datang ke sekolah.

2. Murid diingatkan tentang perlunya bersarapan pagi sebelum ke sekolah.

3. Murid menggunakan kata panggilan yang sesuai terhadap guru-guru dan rakan-rakan / larangan terhadap budaya ejek-mengejek.

PENGURUSAN DISIPLIN

10.10 – 10.40 PG

1. Tatacara masuk ke kelas selepas rehat. 2. Disiplin diri

1. Guru membawa murid dari tapak perhimpunan ke kelas masing-masing.

2. Murid-murid beratur mengikut jantina, amali berdiri tegal dan luruskan barisan.

3. Murid masuk ke kelas secara seorang demi seorang.

4. Penerapan nilai murni bersifat sabar dan berhati-hati.

AKTIVITI MEWARNA LUKISAN BERDASARKAN CERITA

11.10 – 12.40 TGH

1. Mewarna secara berpasangan

1. Murid-murid mewarna lukisan bersama pasangan masing-masing.

HARI KEEMPAT – KHAMIS ( 17 JANUARI 2013 )MASA OBJEKTIF AKTIVITI

AKTIVITI FIZIKAL07.45 – 1. Bersukan di padang. 1. Guru membimbing murid

Page 25: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

08.45PG

melaksanakan aktiviti fizikal di padang.

PENGURUSAN KELAS / PERBUALAN PAGI08.45 – 09.45PG

1. Hobi / kegemaran murid-murid.

2. Tatacara berinteraksi dengan guru dan rakan-rakan.

1. Guru dan murid berbual –bual tentang sekolah dan aktiviti yang telah disukai murid.

2. Murid bercerita tentang perasaan mereka.

DINAMIKA KUMPULAN10.10 – 11.10 PG

1. Aktiviti berkumpulan. ( Lagu dan Gerakan )

1. Bergerak mengikut muzik.

SAHSIAH KENDIRI DAN DISIPLIN11.10 – 12.10TGH

1. Permainan mendengar arahan / kotak beracun.

2. Mendisiplinkan diri sesuai kehendak peraturan sekolah.

1. Murid dibimbing mendengar arahan melalui permainan.

2. Guru membimbing murid supaya mengamalkan disiplin kendiri.

NYANYIAN LAGU-LAGU PATRIOTIK12.10 –12.40TGH

1. Menyanyikan lagu-lagu Negaraku, Melaka Maju Jaya, dan lagu sekolah dengan nada dan intonasi yang betul.

2. Tatacara menyanyikan lagu-lagu tersebut.

1. Guru membimbing murid-murid menyanyi dengan iringan muzik.

2. Peneguhan tentang cara-cara berdiri yang betul

semasa menyanyikan lagu-lagu tersebut.

HARI KELIMA – JUMAAT ( 18 JANUARI 2013 )MASA OBJEKTIF AKTIVITI

PENGURUSAN KELAS07.45 –08.00

pg

1. Kehadiran murid-murid. 1. Guru memastikan kehadiran murid-murid.

PERBUALAN PAGI08.00 – 08.15 PG

1. Guru-guru yang mengajar.

2. Semangat Kesukanan.

1. Murid bercerita tentang aktiviti sukan.

2. Guru menerapkan semangat kesukanan di dalam sukan /

Page 26: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

pertandinganm.SUKANEKA PENUTUP PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

08.15 – 09.45PG

1.. Memupuk semangat kerjasama dikalangan murid-murid.

1. Aktiviti berlangsung dipadang.

MAJLIS PENUTUPAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG10.10 –11.11PG

1. Penyampaian hadiah. 1. Dilaksanakan di dewan.

PRA-TULISAN11.10 –12.10TGH

3. Menyambung titik-titik membentuk garisan-garisan dan objek tertentu.

1. Guru mengedarkan lembaran aktiviti.

2. Murid melaksanakan tugasan dengan bimbingan guru.

JADUAL PERANCANGAN AKTIVITI TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

BIL PERKARANOVEMBER( 2012 )

DISEMBER( 2012 )

JANUARI( 2013 )

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

1 SEMAKAN MURID /

2 EDARAN MAKLUMAN PENDAFTARAN DAN ORIENTASI

/

3 PEMBAHAGIAN MURID /

Page 27: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

4 PENGURUSAN HEM /

5 SESI PERKEMBANGAN STAF / /

6 PERBINCANGAN DALAMAN /

7 PERSIAPAN DAN PENGURUSAN KELAS /

8 HARI ORIENTASI / PENDAFTARAN /

9 SEBARAN MAKLUMAT KEPADA IBUBAPA /

10 TAKLIMAT KHAS GURU / AJK TRANSISI /

11 PELAKSANAAN PROGRAM / / /

12 MAJLIS PENUTUP PROGRAM /

13 PENILAIAN PROGRAM /

14 LAPORAN DAN DOKUMENTASI /

TAKLIMAT GURU DAN SEBARAN MAKLUMAT

Tajuk Perkara Perincian

1 Perkembangan Staf 1 Taklimat am program transisi.

Perlantikan AJK dan bidang tugas AJK.

Makluman modul-modul transisi.

2 Perkembangan staf 2 Pendedahan Teori TOC

Page 28: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

Teknik awan

Taknik sebab dan akibat

Teknik mencita-citakan kejayaan.

3 Pemantauan dan penyeliaan Perbincangan dapatan pemantauan.

Merancang strategi untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan kelebihan.

HARI ORIENTASI DAN PENDAFTARAN TAHUN SATU

Tajuk Perkara Perincian

1 Mendaftar murid mengikut kelas-kelas yang ditetapkan

Guru-guru kelas memastikan murid-murid hadir untuk pendaftaran.

2 Sesi suaikenal Memperkenalkan barisan pentadbir sekolah kepada murid-murid dan ibubapa.

Memperkenalkan guru-guru kelas Tahun Satu.

Memperkenalkan guru-guru yang akan mengajar Tahun Satu.

3 Lawatan Guru-guru Tahun Satu membawa murid-murid mengenali persekitaran sekolah dan membawa murid-murid untuk mengetahui lokasi kelas mereka.

4 Taklimat ibubapa Ibubapa diberikan taklimat khas berkenaan Program Transisi dan Guru Penyayang

Sesi dialog bersama ibubapa untuk mendapatkan penjelasan berkenaan program.

Jadual Hari Orientasi dan Pendaftaran Tahun Satu.

Masa Perkara Aktiviti Tempat

7.30 pg Pendaftaran murid-murid Tahun Satu

Guru-guru kelas menyemak dan menanda kehadiran murid

i) Semak nama dan kelas;

Dataran Perhimpunan

Page 29: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

ii) Kutipan dokumen –dokumen pengenalan dan sokongan

( jika ada )

8.30 pg Sesi Suaikenal Memperkenalkan barisan pentadbir, guru-guru kelas dan guru-guru yang mengajar Tahun Satu.

Dataran Perhimpunan

9.00 pg Sesi Lawatan

Aktiviti Kolaboratif murid

Murid-murid dibawa melawat persekitaran sekolah dan menjalankan beberapa aktiviti kolaborasi berkumpulan.

Nyanyian lagu-lagu Transisi

Permainan Dinamika kumpulan :

i) Tiup belon;

ii) Cantum gambar;

iii) Bowling;

iv) Bunyi haiwan.

Sekitar sekolah

Bilik darjah

9.00 pg Taklimat ibubapa Ibubapa diberi taklimat pengurusan dan taklimat Program Transisi dan Guru Penyayang

i) Prosedur memasuki kawasan sekolah.

ii) Peraturan sekolah.

iii) Pemberitahuan kes-kes kesihatan.

iv) Taklimat pelaksanaan program Transisi dan Guru

Dewan sekolah

Page 30: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

penyayang.

11.00 pg Dialog dan perbincangan

Ibubapa bersoal jawab dengan guru-guru tentang program.

Dewan sekolah

11.45 pg Bersurai

PENETAPAN KELAS-KELAS TAHUN SATU.

Pihak pentadbir sekolah telah bersetuju :

i) Meletakkan semua kelas Tahun Satu di aras bawah bangunan akademik.

ii) Mengekalkan kelas Tahun Satu di aras bawah bangunan tersebut tanpa dikongsi dengan kelas / aktiviti lain.

iii) Mengunci kelas-kelas Tahun Satu selepas tamatnya sesi persekolahan setiap hari untuk memastikan keselamatan kelas-kelas tersebut.

iv) Menggunakan kerusi dan meja yang sesuai dengan fizikal murid-murid Tahun Satu.

v) Mewujudkan Laman Transisi yang akan digunakan dan dijaga oleh Unit Tahun Satu sebagai salah satu tempat alternatif un tuk guru-guru melaksanakan program-pragram Tahun Satu.

vi) Mewujudkan Sudut Tahun Satu bersebelahan Kelas 1 Wawasan yang menempatkan tiga ruangan ;

a. Ruangan Transisi dan Guru Penyayang

b. Ruangan NKRA ( Literasi dan NUmerasi )

c. Ruangan KSSR

PENETAPAN GURU-GURU TAHUN SATU

Pihak pentdbir telah menetapkan pemilihan guru-guru kelas dan guru-guru yang mengajar Tahun Satu mempunyai kriteria berikut :

Page 31: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

o Telah / pernah menghadiri kursus Transisi dan Guru Penyayang di peringkat

KPM, JPN, PPD, ataupun kursusu dalaman yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

o Merupakan guru-guru berpengalaman dalam pengurusan Tahun Satu dan

Pengurusan psikologi kanak-kanak.

o Guru-guru LINUS merupakan guru-guru yang telah menghadiri kursus LINUS.

o Guru-guru KSSR merupakan guru-guru yang telah menghadiri kursus KSSR.

o Bersifat penyayang dan boleh mengurus masalah tingkah laku murid secara

rasional dan berbudi bicara.

o Mempunyai daya kreativiti dan berinovasi dalam pendekatan Pengajaran dan

Pembelajaran.

SUMBER KEWANGAN DAN BAJET

Pelaksanaan Program Transisi dan Guru Penyayang menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang menggunakan bajet yang diterima melalui :

o Peruntukan sekolah – merezo lembaran-lembaran yang diperlukan.

o PIBG – pihak PIBG meluluskan peruntukan bajet bagi program Transisi untuk

Majlis Penutupan berdasarkan proposal yang disediakan.

o Kutipan sumbangan ibubapa untuk Program Transisi – persetujuan kutipan

telah dibincangkan dan diputuskan semasa sesi taklimat ibubapa untuk Program Transisi dan Guru Penyayang.

PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM

Pihak pentadbir dan guru-guru sentiasa bersedia untuk menghadapi penyeliaan dan pemantauan dari pihak ;

o Kementerian Pelajaran Malaysia yang merangkumi pegawai-pegawai

kementerian serta Jemaah Nazir;

o Pegawai-pegawai Jabatan Pelajaran negeri.

o Pegawai-pegawai dari Pejabat Pelajaran Daerah.

o Guru besar.

o Guru-guru Penolong Kanan.

Page 32: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

o Ketua-ketua Panitia.

PENILAIAN PROGRAM

Penilaian Program Transisi dan Guru Penyayang dilaksanakan oleh pihak-pihak berkenaan menggunakan format pemantauan berikut :

PENILAIAN PROGRAM TRANSISI

Sekolah / kelas : Tarikh :

Nama Guru Besar / Guru Kelas: Masa :

Bil. Murid dalam kelas : ______L ______ P Jumlah : __________

Tandakan ( / ) di ruangan status pelaksanaan untuk kategori Ya/Tidak. Bulatkan nombor di skala keberkesanan aktiviti menggunakan skala berikut : 5 : sangat memuaskan 4 : memuaskan 3 : sederhana 2 : kurang memuaskan 1 : sangat tidak memuaskan Bil Perkara Status

pelaksanaanKeberkesanan Catatan

1 Pengurusan ( 10 item ) Ya Tidak 5 4 3 2 11.1 Kertas cadangan 5 4 3 2 11.2 J/Kuasa induk / Kerja 5 4 3 2 1

1.3Taklimat Guru / Kakitangan 5 4 3 2 11.4 Pelaksanaan aktiviti

- Pendaftaran5 4 3 2 1

- Taklimat ibubapa / penjaga 5 4 3 2 1- Perancangan aktiviti selepas

hari orientasi5 4 3 2 1

1.5 Pemilihan guru Tahun Satu 5 4 3 2 1

1.6 Penilaian berterusan 5 4 3 2 1

1.7 Laporan Aktiviti 5 4 3 2 1

1.8 Kerjasama PIBG / pihak lain 5 4 3 2 1

2 Guru Tahun Satu ( 10 item ) Ya Tidak2.1 Memahami Objektif Program 5 4 3 2 1

Page 33: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

Transisi

2.2 Memahami kurikulum dan budaya Prasekolah

5 4 3 2 1

2.3 Kesediaan memahami perbezaan murid

5 4 3 2 1

2.4 Kemesraan terhadap murid 5 4 3 2 1

2.5 Persediaan menjalankan aktiviti Transisi

5 4 3 2 1

2.6 Memahami teknik penyelesaian masalah

5 4 3 2 1

2.7 memahami pelaksanaan aktiviti Tematik

5 4 3 2 1

2.8 Personaliti dan perwatakan guru 5 4 3 2 1

2.9 Kerjasama dengan guru lain 5 4 3 2 1

2.10 Usaha meningkatkan kemahiran 5 4 3 2 1

3 Murid ( 23 item ) Ya Tidak

Page 34: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang
Page 35: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

LAMPIRAN 1

Kurikulum Prasekolah

Page 36: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

LAMPIRAN 2

Sesi Perkembangan Staf /

Kursus Dalaman

Page 37: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

LAMPIRAN 3

Pelan Kelas Tahun Satu

Pelan Lantai Kelas Tahun Satu

Page 38: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

LAMPIRAN 4

Pelan Pengoperasian

Program Transisi dan Guru

Penyayang

Page 39: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

LAMPIRAN 5

Pelan Stategik dan Pelan Taktikal

Program Transisi dan Guru

Penyayang

Page 40: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

LAMPIRAN 6

Senarai Guru Program Transisi

dan Guru Penyayang

Page 41: Buku Program Transisi Dan Guru Penyayang

LAMPIRAN 7

Bajet dan Agihan kewangan Program Transisi dan Guru

Penyayang