of 35 /35
PENGENALAN Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap pencapaian yang hampir sama. Matlamat Program Program Transisi Tahun Satu akan dapat : 1. Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal. 2. Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat. 3. Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar. Objektif Di akhir program, murid-murid dapat: 1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran yang formal. 1

Program Transisi Th1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TR

Text of Program Transisi Th1

PENGENALANProgram Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap pencapaian yang hampir sama.Matlamat ProgramProgram Transisi Tahun Satu akan dapat :1. Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal.2.Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.3. Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar.

Objektif Di akhir program, murid-murid dapat:1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran yang formal.2. Dapat mengenalpasti potensi dan minat murid dari awal sesi persekolahan dari segi kognitif, kebolehan, kecenderungan dan keupayaan murid dalam sesuatu bidang atau mata pelajaran.3. Membimbing murid Tahun 1 berkaitan amalan, budaya dan adab ketika berada di sekolah.4. Mengeratkan hubungan dengan para guru supaya proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

TEMA PROGRAM

MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA

MINDA CERGASKemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di antara satu dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang awal lagi menunjukkan Minda Cergas. Dalam masa yang sama, murid-murid juga diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian sedia ada. Selain dari itu melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yang dapat meningkatkan tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilai-nilai murni yang ada atau yang dibawa dari pra sekolah.

MATA BERCAHAYAMurid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru. Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui mata bercahaya mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

AHLI JAWATANKUASAPROGRAM TRANSISI TAHUN SATU 2015

PENGERUSIEN. Junit OngaGuru Besar SK Patung

NAIB PENGERUSI 1EN. Cyril Lee Lian ShoonPenolong Kanan Akademik SK Patung

NAIB PENGERUSI 2Pn. Raga PahamPenolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Patung

NAIB PENGERUSI 3En. Norshekim B. JamaliPenolong Kanan KoKurikulum SK Patung

PENYELARAS & SETIAUSAHAPn. Siti Fakhriah Bt. Ishak

GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1En. Norshekim B. Jamali- Bahasa MalaysiaPn. Jennifer Jios MatematikPn. Doris Harold Bahasa Inggeris & Dunia Seni VisualPn. Raga Paham Pendidikan Jasmani dan KesihatanPn. Lily Bekoh Dunia Sains & TeknologiPn. Siti Fakhriah Bt. Ishak Pendidikan MoralEn. Junit Onga Dunia MuzikEn. MOHD Halmaiza B. MOHD Zakaria Pendidikan IslamEn. Muhammad AlHapiz Bahasa ArabPn. Noany Jor Pemulihan

BIDANG TUGAS GURU BAGI PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU 2015

BIDANG TUGAS GURU-GURU MATAPELAJARAN Memahami konsep dan tujuan Program Transisi Menggunakan pelbagai pendekatan terhadap murid yang berbeza. Membantu merancang aktiviti yang memenuhi keperluan JERI murid. Merekod dan mengemaskinikan rekod pembelajaran 3M dan dalam aktiviti pra huruf, pra nombor dan pra warna. Membuat laporan dari semasa ke semasa kepada jawatankuasa mengenai perkembangan setiap murid dalam mata pelajaran mereka. Merangka strategi untuk menyelesaikan tahap penguasaan 3M murid yang berbeza. Menyimpan hasil keputusan penilaian, pemerhatian dan ujian sepanjang tahun. Menjaga dan mengemaskini sudut dan ruang mata pelajaran masing-masing. Membuat dan membaiki ABM untuk dipamerkan di sudut atau ruang mata pelajaran. Menyediakan rancangan tahunan bertema dan rangka aktiviti untuk minggu transisi.

BIDANG TUGAS GURU KELAS Memahami konsep dan tujuan Program Transisi. Menyediakan persekitaran kelas yang ada persamaan dengan tadika. Melukis pelan bilik darjah. Menyediakan sudut ruang mata pelajaran. Menjaga dan memantau keceriaan dan kebersihan kelas berdasarkan garis panduan yang diberikan. Prihatin dan sentiasa menjaga kebajikan murid semasa di sekolah dan bertanggungjawab kepada ibu bapa dan penjaga murid. Menyediakan senarai bahan dan peralatan untuk kegunaan bilik darjah Mengumpul maklumat untuk tujuan pengrekodan daripada ibu bapa atau penjaga murid. Menyimpan rekod profil dan rekod kesihatan murid. Membahagikan murid kepada kumpulan mengikut kecerdasan dan tahap kemampuan murid selepas minggu transisi. Mengumpul dan menyediakan laporan murid tentang penguasaan nilai, rutin dan peraturan dalam bilik darjah secara berterusan. Mengutip dan merekod yuran daripada ibu bapa dan penjaga.

BIDANG TUGAS GURU PENYELARAS TAHUN SATU Merangka dan menyelaras aktiviti untuk tiga minggu (sepanjang Program Transisi dijalankan). Merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, Majlis Suaikenal Tahun Satu 2015 dan Majlis Penutupan Minggu Transisi 2015. Mencari sumber kewangan untuk melaksanakan aktiviti yang hendak dirancang. Mengumpul rekod serta laporan untuk dirumuskan kepada pihak pentadbir. Mengemaskini fail perlaksanaan program transisi secara berterusan. Membantu menyedia dan mengedar bahan edaran kepada ibu bapa penjaga. Membantu memantau sepanjang perlaksanaan program. Bertindak sebagai pakar rujuk.

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA AJK KERJA Mencatat minit mesyuarat dan taklimat yang dilakukan secara formal atau tidak. Membantu merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, minggu transisi, majlis suai kenal murid Tahun Satu dan Majlis Penutup Minggu Transisi. Menyedia dan mengedarkan aturcara bagi setiap majlis formal sepanjang program diadakan. Mengedar surat edaran dan jemputan kepada pihak yang berkenaan. Memastikan maklumat disampaikan jelas dan mendapat maklumbalas seperti yang dikehendaki. Menyimpan fail dan rekod perlaksanaan program. Menyediakan laporan bertulis mengenai perlaksanaan program di akhir tahun.

SENARAI NAMA MURID TAHUN 1

BilNAMA

1ARSHBIE ANAK MALEK

2BARRY VASCO ANAK BODMAS

3BEATRISCA GABRIELLYN ANAK EDDYSON

4CECELIA ANAK NERI

5DAVIDSON OWEN ANAK FOSTES

6FRISILIA FRITZ ANAK FRANKLIN

7HARIELDA LIV LIORA ANAK HIPNI

8JUSTINE ASHTONN ANAK FAGAL

9RICHMOND KEWELL AK RICHARD AJUN

10NATHALIE NALIANA FUNG ANAK NATHAN

11NURFARHANA BINTI NOORSHEKIM

12PHILOSOPHIA ANAK ADAM

13RUEBEN ELAM ANAK SAMUEL

14ROBNEY SIKAS AK CHRISTIE

15RYAN BATISH AK ANNIE

16SAMSON AK JOSIA

17THELMATORA SHILTON

RANCANGAN PROGRAM TRANSISI & GURU PENYAYANG TAHUN SATU 2015

MINGGU 1TEMA : SEKOLAH SAYA

Hari/ TarikhMasaPerkara / AktivitiCatatan/

112 Jan 2015 Isnin0720 07301.1 Pendaftaran Mengambil kehadiran Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang akan dijalankan sepanjang hari ini.

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 08001.2 Perjumpaan Ucapan selamat datang oleh Guru Besar. murid diperkenalkan dengan barisan guru- guru yang mengajar subjek Tahun 1 Murid bersalamanan dengan guru guru yang terlibat.

GBPK1PKHEMPK KKSemua Guru Subjek Tahun 1

0800 09001.3 Aktiviti Suai Kenal murid berdiri dalam satu bulatan yang besar saling bersalaman dan bertanya khabar murid diagihkan dengan tag nama masing masing. Murid diminta mewarnakan nama masing masing dalam kertas yang telah disediakan.

Guru Subjek BM (NJ)

Guru Penyelaras/ Guru Bimbingan & Kaunseling (SF)

0900 1000

1.4 Lawatan sekitar kawasan sekolah makmal computer Bilik Boss Bilik Guru Bilik Akses Bilik Pemulihan Tandas*guru diminta menerangkan tatacara dan peraturan bagi setiap tempat yang dilawati. *guru juga menerangkan tatacara murid sewaktu rehat.

Guru Subjek MT (JJ)

10.00 10.30REHAT

1030 11301.5 Ice breaking murid menyanyikan lagu Good Morning dan tepuk terima kasih. murid menjalankan aktiviti nyanyian rasa sayang dan sayang sekolah saya murid diminta berbaris mengikut ketinggian. murid dipilih secara rawak untuk menyatakan nama kawan apabila guru tunjuk ke arah sesiapa sahaja.

Guru Subjek BI (DH)

1130 1200 1.6 Aktiviti mewarna Sambungan aktiviti mewarna tag nama. Murid membuat bulatan dan dipilih secara rawak untuk menyatakan nama kawan mereka. Aktiviti dijalankan di bawah makmal computer.

Guru Subjek BA (MA) -membina hubungan baik sesame kawan.

1200 - 13001.7 Peraturan sekolah dipatuhi murid diagihkan kepada 4 kumpulan melalui undian. murid bergerak ke dalam kumpulan masing-masing. murid diminta melantik ketua dan dengar arahan untuk setiap tugasan yang diberikan . murid diminta membentangkan hasil kerja masing-masing. setiap kumpulan diminta melukis satu objek yang dilihat mengikut kertas undi dan warnakan seperti yang terdapat di sekitar kawasan sekolah seperti tandas, bilik guru, makmal computer bilik BOSS. setiap kumpulan diminta menerangkan peraturan setiap tempat tersebut.

Murid mengemas kelas, berbaris dan bersalaman dengan guru sebelum pulang.

Guru Subjek DSV (DH)

Hari / TarikhMasaPerkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

213 Jan 2015Selasa

0720 07302.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema sayang sekolah saya saling bersalaman dan tepukan bersatu

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 08302.2 Aktiviti fizikal berbaris ke dewan nyanyian lagu NEGARAKU & IBU PERTIWIKU senamrobik dan permainan tepuk terima kasih

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur

Guru Subjek PJ(RP) dan BA (MA)

0830 -10002.3 Melawat kawasan sekolah Pusat sumber Bilik sains Stor sukan

*Guru menerangkan peraturan dan tatacara semasa berada di tempat tempat ini.Guru BM (NJ)

1000 -1030REHAT

1030 1130

2.4 Mewarna Murid diberikan lembaran aktiviti iaitu mewarnakan gambar. peralatan sukan Murid yang diingatkan supaya mewarna dengan cantik kerana hasil kerja yang terbaik akan dipamerkan dan ditampal didalam kelas.Guru Subjek BI (DH)

Lembaran aktiviti

1130 12302.5 Aktiviti LDK Murid diminta membuat barisan iaitu murid perempuan satu barisan, murid lelaki satu barisan. Murid mendengar arahan dari guru sebelum menjalankan aktiviti. Aktiviti dinamakan Duniaku Dunia Baru Perbincangan dengan murid tentang tujuan aktiviti ini diadakan.Guru Subjek PM/ Guru Penyelaras Program Transisi Tahun 1(SF)

Guru Subjek BA (MA)

1230 1300

2.6 Nyanyian menyanyi lagu dan membuat aksi guru mengingati bahan yang perlu dibawa pada keesokan hari . balik secara teratur

Hari / TarikhMasa Perkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

314 Jan 2015Rabu

0700 08003.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dan berbaris di bawah makmal komputer.

3.2 Perhimpunan pagi mendengar laporan dari GB, PK1, PK HEM dan PK KK

Guru Kelas Tahun Satu

GB, PK1, PK HEMPK KK dan semua staf SK Patung

0800-09003.3 Pergerakan Motor Halus murid mewarnakan gambar yang diberi penggunaan warna yang sesuai cara mewarna yang betul mempamerkan hasil murid

Guru Subjek PM(SF) & BA (MA)

Lembara kerja

0900 - 10003.4 Tatasusila dan adab tayangan video tentang menghormati orang yang lebih tua, guru dan jiran menyedarkan murid-murid kepentingan menghormati kepada orang yang lebih tua, guru dan jiranGuru Subjek BI (DH)

Video

1000 1030

REHAT

1030 11303.6 dinamika kumpulan murid mendengar arahan guru untuk aktiviti yang akan dijalankan. murid diminta mencabut undi untuk menentukan kumpulan masing masing. murid bergerak dalam kumpulan dan AKTIVITI BISIK guru menerangkan kepentingan aktiviti kepada murid.Guru Subjek MT(JJ)

1130 1230

3.7 Nyanyian membaca lirik lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku DAN LAGU SEKOLAH membimbing murid-murid menyanyi dengan hormat dan tepat. Murid mengemas kelas dan beratur untuk balik.

Guru Subjek BM (NJ)

Radio dan lirik lagu

Hari / TarikhMasaPerkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

415 Jan 2015Khamis

0700 07304.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 08304.2 Aktiviti Mengingat guru menunjukkan sepuluh benda dan menyuruh murid menamakannya sepuluh benda kemudian diletakkan dalam satu kotak guru meminta murid menyatakan 5 benda yang dilihat dengan betul memberi ganjaran kepada peserta

Guru Subjek PJ (RP) & BI (DH)

KotakSepuluh benda

0830 1000 4.3 Aktiviti Estatika dan daya kreatif menggunting dan menampal gambar berdasarkan arahan. Menghias hasil kerja masing masing Guru memilih hasil kerja terbaik.Guru Subjek BI (DH) & MT (JJ)

1000 - 1030REHAT

1030 11304.5 Menonton Video murid beratur dan bergerak ke makmal komputer menyaksikan video yang ditayangkan guru mengemukakan soalan murid memberi jawapan penerapan nilai moral dalam video

Guru Subjek BI (DH)

Komputer RibaLCD Skrin

1130 1230

4.6 Nyanyian membaca lirik lagu Ibu Pertiwiku Lagu kanak - kanak balik secara teratur, bersalaman dengan guru

Guru Subjek PM (SF) & PK (RP)

(muzik dan radio)

Hari / TarikhMasa Perkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

516 Jan 2015Jumaat

0700 07305.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dalam kelas

Guru Kelas Tahun 1 ( DH)

0730 08305.2 Pergerakan Motor Halus murid mewarnakan gambar yang diberi penggunaan warna yang sesuai cara mewarna yang betul mempamerkan hasil murid

Guru Subjek DST (LB)

Lembara kerja

0830 0930 5.3 Susun Puzzle murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan melalui undian. Setiap kumpulan diminta mendengar arahan sebelum menjalankan aktiviti. Setiap kumpulan akan diberikan sampul surat dan diminta menyelesaikan puzzle dalam masa yang ditetapkan. Kumpulan yang paling cepat menyelesaikan puzzle dianggap sebagai pemenang.

Guru Subjek BI (DH)

0930 1000

5.4 Mengira Murid diminta pergi ke kawasan letak kereta. Murid diminta mencari nombor kereta seperti yang disebut oleh guru. Murid diminta menyatakan warna kenderaan dalam kertas yang disediakan. Murid yang paling cepat menjawab dengan betul dikira sebagai pemenang.Guru Subjek PM (SF)

1030 1200

5.5 Nyanyian Rasa sayang hey Sekolah saya Lagu kanak kanak Tepuk terima kasih Murid mengemas kelas sebelum balik.Guru Subjek BM (NJ) & DM (JO)

MINGGU 2TEMA : DIRI SAYA

Hari/ TarikhMasaPerkara / AktivitiCatatan/

619 Jan 2015Isnin0720 07301.1 Kehadiran Mengambil kehadiran Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang akan dijalankan sepanjang hari ini.

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 08301.2 Indahnya Duniaku Murid dibawa ke sekitar kawasan sekolah. Murid diminta menyatakan apa yang mereka lihat dan nampak. murid diminta menyatakan ciptaan Tuhan yang mereka dapat lihat di kawasan sekitar sekolah. Murid diberikan sekeping kertas untuk melukis Permandangan yang mereka lihat.

Guru Subjek BM (NJ)

0830 09301.3 Mewarna Murid mewarna hasil kerja mereka sewaktu kelas sebelum ini. Murid diminta mewarnakan dengan cantik. Lukisan tercantik akan ditampal didalam kelas.

Guru Subjek BM (NJ)

Guru Penyelaras/ Guru Bimbingan & Kaunseling (SF)

0930 1000

1.4 Adab & Peraturan Murid diterangkan tentang adab ketika hendak ke tandas, bilik RMT dan ketika waktu rehat. Sesi soal jawab dengan murid. Murid diminta berbaris sebelum keluar kelas.Guru Subjek MT (JJ)

10.00 10.30REHAT

1030 11301.5 Saya yang Bersopan Murid diminta membaca dialog yang disediakan oleh guru. Guru bersoal jawab dengan murid tentang mengapa perlu bersopan. Guru meminta murid memadankan tuturkata yang sopan yang bersesuaian dengan gambar yang ditunjukkan.

Guru Subjek BI (DH)

1130 1200 1.6 Nyanyian Menyanyi lagu Saya Bersih Murid diminta menyatakan cara menjaga kebersihan diri berdasarkan nyanyian tadi.

Guru Subjek BA (MA) -amalkan kebersihan diri.

1200 - 13001.7 Mewarna dan melabel gambar. Murid menyanyikan lagu Head-shoulder-kness-and toes Murid diberikan gambar anggota badan. Murid diminta mewarnakan gambar dan melengkapkan gambar bahagian anggota badan. Guru Subjek DSV (DH)

Hari / TarikhMasaPerkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

720 Jan 2015Selasa

0720 07302.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema sayang sekolah saya saling bersalaman dan tepukan bersatu

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 08302.2 Aktiviti fizikal berbaris ke tapak perhimpunan nyanyian lagu NEGARAKU & IBU PERTIWIKU senamrobik dan permainan tepuk terima kasih

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur

Guru Subjek PJ(RP) dan BA (MA)

0830-10002. 3 Kotak beracun. Murid menyanyikan lagu hormati diri Soal jawab tentang maksud lagu. Permainan Kotak beracun. (10 situasi) Murid diterangkan cara aktiviti ini dijalankan..Guru BM (NJ)

1000 -1030REHAT

1030 1130

2.4 Nilai rakan Murid diterangkan bagaimana aktiviti dijalankan. Murid diagihkan dengan 2 helaian lembaran aktiviti Pertandingan Murid terbersih. Murid memilih dua orang rakan untuk dinilai. Cari murid terbersih di dalam kelas.Guru Subjek BI (DH)

Lembaran aktiviti

1130 12302.5 Teka silang kata. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan memilih nombor soalan untuk menyelesaikan teka silangkata. Kumpulan yang menjawab lebih banyak betul dikira sebagai pemenang.Guru Subjek PM/ Guru Penyelaras Program Transisi Tahun 1(SF)

Guru Subjek BA (MA)

1230 1300

2.6 Nyanyian menyanyi lagu dan membuat aksi Lagu saya rajin guru mengingati bahan yang perlu dibawa pada keesokan hari . balik secara teratur

Hari / TarikhMasa Perkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

821 Jan 2015Rabu

0700 08003.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dan berbaris di bawah makmal komputer.

3.2 Perhimpunan pagi mendengar laporan dari GB, PK1, PK HEM dan PK KK

Guru Kelas Tahun Satu

GB, PK1, PK HEMPK KK dan semua staf SK Patung

0800-09003.3 LDK- Cita cita saya Murid- murid bergerak dalam kumpulan melalui cabutan undi. Murid diterangkan cara aktiviti dijalankan. Setiap kumpulan diminta menyatakan tugas setiap cita-cita yang mereka dapat.Guru Subjek PM(SF) & BA (MA)

0900 - 10003.4 Mewarna Murid mewarna gambar kelas saya. Murid diminta mewarna dengan cantik dan kemas. Hasil kerja terbaik akan ditampal di dalam kelas.Guru Subjek BI (DH)

1000 1030

REHAT

1030 11303.6 dinamika kumpulan murid mendengar arahan guru untuk aktiviti yang akan dijalankan. murid diminta mencabut undi untuk menentukan kumpulan masing masing. murid bergerak dalam kumpulan dan AKTIVITI BISIK guru menerangkan kepentingan aktiviti kepada murid.Guru Subjek MT(JJ)

1130 1230

3.7 Nyanyian membaca lirik lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku DAN LAGU SEKOLAH membimbing murid-murid menyanyi dengan hormat dan tepat. Murid mengemas kelas dan beratur untuk balik.

Guru Subjek BM (NJ)

Radio dan lirik lagu

Hari / TarikhMasaPerkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

922 Jan 2015Khamis

0700 07304.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 08304.2 Gigi Saya Murid menyanyi sambil dibimbing oleh guru. Murid diajar cara menggosok gigi dengan cara yang betul. Soal jawab tentang nama gigi dan fungsinya secara ringkas.Guru Subjek PJ (RP) & BI (DH)

Berus gigi & gambar gigi

0830 1000 4.3 Makanan berkhasiat Murid diminta menggunting dan menampal gambar makanan pada lembaran aktiviti yang disediakan.Guru Subjek BI (DH) & MT (JJ)

Lembaran aktiviti

1000 - 1030REHAT

1030 11304.5 Aktiviti kendiri Murid diminta mengisi maklumat tentang diri dalam kertas yang disediakan. Murid dipanggil secara rawak untuk membaca dihadapan kawan-kawan.Guru Subjek BM (NJ)

1130 1230

4.6 Nyanyian membaca lirik lagu Ibu Pertiwiku Lagu kanak - kanak balik secara teratur, bersalaman dengan guru

Guru Subjek PM (SF)

(muzik dan radio)

Hari / TarikhMasa Perkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

1023 Jan 2015Jumaat

0700 07305.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dalam kelas

Guru Kelas Tahun 1 ( DH)

0730 08305.2 Mewarna murid mewarnakan gambar yang diberi penggunaan warna yang sesuai cara mewarna yang betul mempamerkan hasil murid

Guru Subjek DST (LB)

Lembara kerja

0830 0930 5.3 Susun Puzzle murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan melalui undian. Setiap kumpulan diminta mendengar arahan sebelum menjalankan aktiviti. Setiap kumpulan akan diberikan sampul surat dan diminta menyelesaikan puzzle dalam masa yang ditetapkan. Kumpulan yang paling cepat menyelesaikan puzzle dianggap sebagai pemenang.

Guru Subjek BI (DH)

0930 1000

5.4 Mengira Murid diminta mengira objek yang terdapat dalam lembaran aktiviti. Murid yang mengira dengan cepat dan tepat dikira sebagai pemenang.Guru Subjek PM (SF)

1030 1200

5.5 Nyanyian Rasa sayang hey Sekolah saya Lagu kanak kanak Tepuk terima kasih Murid mengemas kelas sebelum balik.Guru Subjek BM (NJ) & DM (JO)

MINGGU 3TEMA : SAYA BIJAK!

Hari/ TarikhMasaPerkara / AktivitiCatatan/

1126 Jan 2015Isnin0720 07301.1 Pendaftaran Mengambil kehadiran Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang akan dijalankan sepanjang hari ini.

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 08301.2 Padankan Murid diberikan lembaran aktiviti . Guru menerangkan cara aktiviti dijalankan. Murid memadankan ayat dengan gambar yang sesuai.

Guru Subjek BM (NJ)

Lembaran aktiviti

0830 09301.3 Padankan perkataan & ejaan. Murid diberikan lembaran aktiviti Murid diminta menyiapkan lembaran aktiviti denagn bimbingan guru.Guru Subjek BM (NJ)

Guru Penyelaras/ Guru Bimbingan & Kaunseling (SF)

0930 1000

1.4 Mari mengira! Murid diberikan lembaran aktiviti. Murid diminta menulis nombor dan mewarnakan gambar.Guru Subjek MT (JJ)

Lembaran aktiviti.

10.00 10.30REHAT

1030 11301.5 Shapes! Murid ditunjukkan dengan 4 bentuk asas. Murid diminta mewarna mengikut arahan yang tertulis pada setiap bentuk.Guru Subjek BI (DH)

1130 1200 1.6 Teka silang kata Murid ditunjukkan dengan teka silang kata. Guru membaca pembayang dan murid memberi jawapan yang betul.

Guru Subjek BA (MA) -amalkan kebersihan diri.

1200 - 13001.7 Anyamanku! Guru menerangkan cara menjalankan aktiviti. Murid menyiapkan aktiviti secara berpasangan. Murid diminta mengemas kelas selepas aktiviti dijalankan. Guru Subjek DSV (DH)

Hari / TarikhMasaPerkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

1227 Jan 2015Selasa

0720 07302.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema sayang sekolah saya saling bersalaman dan tepukan bersatu

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 08302.2 Aktiviti fizikal berbaris ke tapak perhimpunan nyanyian lagu NEGARAKU & IBU PERTIWIKU senamrobik dan permainan tepuk terima kasih

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur

Guru Subjek PJ(RP) dan BA (MA)

0830-10002. 3 Ceritakan! .Murid ditunjukkan dengan sekeping gambar. Murid diminta menyatakan aktiviti yang terdapat dalam gambar. Murid mewarna gambar..Guru BM (NJ)

Lembaran aktiviti.

1000 -1030REHAT

1030 1130

2.5 Puzzle Murid diberikan lembaran aktiviti. Murid diminta menamakan objek objek yang terdapat di dalam kelas. Murid diberi teka silangkata objek di dalam kelas.Guru Subjek BI (DH)

Lembaran aktiviti

1130 1230 Jalan selamat! Murid diminta melengkapkan lembaran aktiviti. Sesi soal jawab berkaitan dengan aktiviti. Perbincangan tentang cara-cara menjaga keselamatan diri di sekolah.

Guru Subjek PM (SF)

Guru Subjek PK(RP)

1230 1300

2.6 Suaikan Murid melengkapkan lembaran aktiviti. guru mengingati bahan yang perlu dibawa pada keesokan hari . balik secara teratur

Hari / TarikhMasa Perkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

1328 Jan 2015Rabu

0700 08003.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dan berbaris di bawah makmal komputer.

3.2 Perhimpunan pagi mendengar laporan dari GB, PK1, PK HEM dan PK KK

Guru Kelas Tahun Satu

GB, PK1, PK HEMPK KK dan semua staf SK Patung

0800-09003.3 Teka silangkata Murid diedarkan dengan lembaran aktiviti. Murid mengeja perkataan bersama-sama guru. Murid menyelesaikan aktiviti teka silang kata dalam lembaran aktiviti yang disediakan.Guru Subjek PM(SF) & BA (MA)

Lembaran aktiviti

0900 - 10003.4 Spelling Murid ditunjukkan dengan 10 perkataan dan mengeja bersama-sama. Murid diberi ujian mengeja. Murid yang mendapat paling banyak betul dikira sebagai pemenang.Guru Subjek BI (DH)

Lembaran aktiviti

1000 1030

REHAT

1030 11303.6 Nombor Murid diminta membulatkan nombor mengikut arahan serta menulis nombor di dalam perkataan.Guru Subjek MT(JJ)

1130 1230

3.7 Mari bercerita Murid ditunjukkan dengan gambar oleh guru. Murid diminta menceritakan apa yang mereka lihat di dalam gambar.Guru Subjek BM (NJ)

Hari / TarikhMasaPerkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

1429 Jan 2015Khamis

0700 07304.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 08304.2 Tubuh saya Murid menyanyikan lagu Tubuh saya Murid menamakan bahagian tubuh Perbincangan tentang fungsi tubuh.Guru Subjek PJ (RP) & BI (DH)

0830 1000 4.3 Parts of my body Murid menyanyi lagu head-shoulder-knee and toes. Murid menamakan bahagian tubuh, Murid melengkapkan lembaran aktiviti.Guru Subjek BI (DH) & MT (JJ)

Lembaran aktiviti

1000 - 1030Rehat

1030 11304.2 Mari mengeja Murid diberikan beberapa suku kata Murid diminta melengkapkan suku kata menjadi perkataan. Murid membuat lembaran aktiviti.

Guru Subjek BM (NJ)

1130 1230

4.3 Nilai murni Murine dipertontonkan dengan tayangan video Murid diminta menceritakan apa yang mereka tonton dan menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam video. Murid diperingatan untuk persediaan keesokan harinya.Guru Subjek PM (SF)

Hari / TarikhMasa Perkara / AktivitiCatatan/bahan-bahan

1530 Jan 2015Jumaat

0700 07305.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dalam kelas

Guru Kelas Tahun 1 ( DH)

0730 08305.2 Persediaan persembahan kelas nyanyian lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku, Lagu sekolah. Praktis persembahan nyanyian kelas Mengemas meja untuk acara penutupan Program Transisi Tahun 1 2015Guru Subjek DST (LB)

0830 0930 Guru Subjek BI (DH)

0930 1000

Guru Subjek PM (SF)

1000 - 1030REHAT

1030 1200

5.3 Majlis Penutupan Program Transisi Tahun 1 2015 Ucapan alu-aluan Guru Besar Ucapan PK1, PK HEM & PKKK Persembahan Murid Tahun 1 Penyampaian Hadiah kepada murid yang berprestasi cemerlang Tahun 1. Majlis bersurai.Guru BesarPK1PKHEMPKKKGuru PenyelarasGuru Mata Pelajaran Tahun 1

PENUTUPProgram Transisi Tahun 1 pada tahun 2015 ini diharap dapat berjalan dengan baik hasil kerjasama daripada semua pihak. Pihak sekolah berharap semua ibu bapa/penjaga dapat menghantar anak-anak mereka yang telah cukup umur untuk mendaftar di kelas pendidikan pra sekolah supaya mendapat pendidikan awal kanak-kanak secara menyeluruh. Justeru,segala perancangan yang telah dirancang oleh pihak sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

25