35
PENGENALAN Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap pencapaian yang hampir sama. Matlamat Program Program Transisi Tahun Satu akan dapat : 1. Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal. 2. Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat. 3. Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar. Objektif Di akhir program, murid-murid dapat: 1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran yang formal. 1

Program Transisi Th1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TR

Citation preview

Page 1: Program Transisi Th1

PENGENALAN

Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu

murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada

pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga

dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang,

pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di

Tahun Satu pada tahap pencapaian yang hampir sama.

Matlamat Program

Program Transisi Tahun Satu akan dapat :

1. Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal.

2. Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.

3. Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar.

Objektif

Di akhir program, murid-murid dapat:

1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran

yang formal.

2. Dapat mengenalpasti potensi dan minat murid dari awal sesi persekolahan dari segi

kognitif, kebolehan, kecenderungan dan keupayaan murid dalam sesuatu bidang atau

mata pelajaran.

3. Membimbing murid Tahun 1 berkaitan amalan, budaya dan adab ketika berada di

sekolah.

4. Mengeratkan hubungan dengan para guru supaya proses pembelajaran dapat

dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

1

Page 2: Program Transisi Th1

TEMA PROGRAM

MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA

MINDA CERGAS

Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir

secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di antara satu

dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang

awal lagi menunjukkan Minda Cergas. Dalam masa yang sama, murid-murid juga

diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang

mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian sedia ada. Selain dari itu

melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yang dapat meningkatkan

tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilai-

nilai murni yang ada atau yang dibawa dari pra sekolah.

MATA BERCAHAYA

Murid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar

bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru.

Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melalui aktiviti-

aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru

mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui mata

bercahaya mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk

meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

2

Page 3: Program Transisi Th1

3

AHLI JAWATANKUASA

PROGRAM TRANSISI

TAHUN SATU 2015

Page 4: Program Transisi Th1

PENGERUSI

EN. Junit OngaGuru Besar SK Patung

NAIB PENGERUSI 1

EN. Cyril Lee Lian ShoonPenolong Kanan Akademik SK Patung

NAIB PENGERUSI 2

Pn. Raga PahamPenolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Patung

NAIB PENGERUSI 3

En. Norshekim B. JamaliPenolong Kanan KoKurikulum SK Patung

PENYELARAS & SETIAUSAHA

Pn. Siti Fakhriah Bt. Ishak

GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1

En. Norshekim B. Jamali- Bahasa MalaysiaPn. Jennifer Jios – Matematik

Pn. Doris Harold – Bahasa Inggeris & Dunia Seni VisualPn. Raga Paham – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Pn. Lily Bekoh – Dunia Sains & TeknologiPn. Siti Fakhriah Bt. Ishak – Pendidikan Moral

En. Junit Onga – Dunia MuzikEn. MOHD Halmaiza B. MOHD Zakaria – Pendidikan Islam

En. Muhammad AlHapiz – Bahasa ArabPn. Noany Jor – Pemulihan

4

BIDANG TUGAS GURU BAGI

PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU 2015

Page 5: Program Transisi Th1

BIDANG TUGAS GURU-GURU MATAPELAJARAN

Memahami konsep dan tujuan Program Transisi Menggunakan pelbagai pendekatan terhadap murid yang berbeza. Membantu merancang aktiviti yang memenuhi keperluan JERI murid. Merekod dan mengemaskinikan rekod pembelajaran 3M dan dalam aktiviti pra huruf, pra

nombor dan pra warna. Membuat laporan dari semasa ke semasa kepada jawatankuasa mengenai perkembangan

setiap murid dalam mata pelajaran mereka. Merangka strategi untuk menyelesaikan tahap penguasaan 3M murid yang berbeza. Menyimpan hasil keputusan penilaian, pemerhatian dan ujian sepanjang tahun. Menjaga dan mengemaskini sudut dan ruang mata pelajaran masing-masing. Membuat dan membaiki ABM untuk dipamerkan di sudut atau ruang mata pelajaran. Menyediakan rancangan tahunan bertema dan rangka aktiviti untuk minggu transisi.

BIDANG TUGAS GURU KELAS

Memahami konsep dan tujuan Program Transisi. Menyediakan persekitaran kelas yang ada persamaan dengan tadika. Melukis pelan bilik darjah. Menyediakan sudut ruang mata pelajaran. Menjaga dan memantau keceriaan dan kebersihan kelas berdasarkan garis panduan yang

diberikan. Prihatin dan sentiasa menjaga kebajikan murid semasa di sekolah dan bertanggungjawab

kepada ibu bapa dan penjaga murid. Menyediakan senarai bahan dan peralatan untuk kegunaan bilik darjah Mengumpul maklumat untuk tujuan pengrekodan daripada ibu bapa atau penjaga murid. Menyimpan rekod profil dan rekod kesihatan murid. Membahagikan murid kepada kumpulan mengikut kecerdasan dan tahap kemampuan murid

selepas minggu transisi. Mengumpul dan menyediakan laporan murid tentang penguasaan nilai, rutin dan peraturan

dalam bilik darjah secara berterusan. Mengutip dan merekod yuran daripada ibu bapa dan penjaga.

BIDANG TUGAS GURU PENYELARAS TAHUN SATU

Merangka dan menyelaras aktiviti untuk tiga minggu (sepanjang Program Transisi dijalankan).

5

Page 6: Program Transisi Th1

Merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, Majlis Suaikenal Tahun Satu 2015 dan Majlis Penutupan Minggu Transisi 2015.

Mencari sumber kewangan untuk melaksanakan aktiviti yang hendak dirancang. Mengumpul rekod serta laporan untuk dirumuskan kepada pihak pentadbir. Mengemaskini fail perlaksanaan program transisi secara berterusan. Membantu menyedia dan mengedar bahan edaran kepada ibu bapa penjaga. Membantu memantau sepanjang perlaksanaan program. Bertindak sebagai pakar rujuk.

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA AJK KERJA

Mencatat minit mesyuarat dan taklimat yang dilakukan secara formal atau tidak. Membantu merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, minggu transisi, majlis suai kenal

murid Tahun Satu dan Majlis Penutup Minggu Transisi. Menyedia dan mengedarkan aturcara bagi setiap majlis formal sepanjang program diadakan. Mengedar surat edaran dan jemputan kepada pihak yang berkenaan. Memastikan maklumat disampaikan jelas dan mendapat maklumbalas seperti yang

dikehendaki. Menyimpan fail dan rekod perlaksanaan program. Menyediakan laporan bertulis mengenai perlaksanaan program di akhir tahun.

6

SENARAI NAMA MURID TAHUN 1

Page 7: Program Transisi Th1

7

Bil NAMA

1 ARSHBIE ANAK MALEK

2 BARRY VASCO ANAK BODMAS

3 BEATRISCA GABRIELLYN ANAK EDDYSON

4 CECELIA ANAK NERI

5 DAVIDSON OWEN ANAK FOSTES

6 FRISILIA FRITZ ANAK FRANKLIN

7 HARIELDA LIV LIORA ANAK HIPNI

8 JUSTINE ASHTONN ANAK FAGAL

9 RICHMOND KEWELL AK RICHARD AJUN

10 NATHALIE NALIANA FUNG ANAK NATHAN

11 NURFARHANA BINTI NOORSHEKIM

12 PHILOSOPHIA ANAK ADAM

13 RUEBEN ELAM ANAK SAMUEL

14 ROBNEY SIKAS AK CHRISTIE

15 RYAN BATISH AK ANNIE

16 SAMSON AK JOSIA

17 THELMATORA SHILTON

Page 8: Program Transisi Th1

MINGGU 1TEMA : SEKOLAH SAYA

Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti Catatan/1

12 Jan 2015Isnin

0720 – 0730 1.1 Pendaftaran Mengambil kehadiran Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang

akan dijalankan sepanjang hari ini.

Guru KelasTahun 1 (DH)

8

Page 9: Program Transisi Th1

0730 –0800 1.2 Perjumpaan Ucapan selamat datang oleh Guru Besar. murid diperkenalkan dengan barisan guru-

guru yang mengajar subjek Tahun 1 Murid bersalamanan dengan guru –guru

yang terlibat.

GBPK1PKHEMPK KKSemua Guru Subjek Tahun 1

0800 – 0900 1.3 Aktiviti Suai Kenal murid berdiri dalam satu bulatan yang besar saling bersalaman dan bertanya khabar murid diagihkan dengan tag nama masing –

masing. Murid diminta mewarnakan nama masing –

masing dalam kertas yang telah disediakan.

Guru Subjek BM (NJ)

Guru Penyelaras/ Guru Bimbingan & Kaunseling (SF)

0900 – 1000 1.4 Lawatan sekitar kawasan sekolah makmal computer Bilik Boss Bilik Guru Bilik Akses Bilik Pemulihan Tandas

*guru diminta menerangkan tatacara dan peraturan bagi setiap tempat yang dilawati. *guru juga menerangkan tatacara murid sewaktu rehat.

Guru Subjek MT (JJ)

10.00 – 10.30 REHAT1030 – 1130 1.5 Ice breaking

murid menyanyikan lagu “Good Morning” dan tepuk terima kasih.

murid menjalankan aktiviti nyanyian ‘rasa sayang’ dan ‘sayang sekolah saya’

murid diminta berbaris mengikut ketinggian.

murid dipilih secara rawak untuk menyatakan

nama kawan apabila guru tunjuk ke arah sesiapa sahaja.

Guru Subjek BI (DH)

1130 – 1200 1.6 Aktiviti mewarna Sambungan aktiviti mewarna tag nama. Murid membuat bulatan dan dipilih secara

rawak untuk menyatakan nama kawan

Guru Subjek BA (MA)

-membina

9

Page 10: Program Transisi Th1

mereka. Aktiviti dijalankan di bawah makmal

computer.

hubungan baik sesame kawan.

1200 - 1300 1.7 Peraturan sekolah dipatuhi murid diagihkan kepada 4 kumpulan

melalui undian. murid bergerak ke dalam kumpulan

masing-masing. murid diminta melantik ketua dan dengar

arahan untuk setiap tugasan yang diberikan .

murid diminta membentangkan hasil kerja masing-masing.

setiap kumpulan diminta melukis satu objek yang dilihat mengikut kertas undi dan warnakan seperti yang terdapat di sekitar kawasan sekolah seperti tandas, bilik guru, makmal computer bilik BOSS.

setiap kumpulan diminta menerangkan peraturan setiap tempat tersebut.

Murid mengemas kelas, berbaris dan bersalaman dengan guru sebelum pulang.

Guru Subjek DSV (DH)

Hari / Tarikh

Masa Perkara / AktivitiCatatan/

bahan-bahan2

13 Jan 2015Selasa

0720 – 0730 2.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’ saling bersalaman dan tepukan bersatu

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

10

Page 11: Program Transisi Th1

0730 – 0830 2.2 Aktiviti fizikal berbaris ke dewan nyanyian lagu NEGARAKU & IBU

PERTIWIKU senamrobik dan permainan tepuk terima kasih

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur

Guru Subjek PJ(RP) dan BA (MA)

0830 -10002.3 Melawat kawasan sekolah

Pusat sumber Bilik sains Stor sukan

*Guru menerangkan peraturan dan tatacara semasa berada di tempat –tempat ini.

Guru BM (NJ)

1000 -1030 REHAT1030 – 1130 2.4 Mewarna

Murid diberikan lembaran aktiviti iaitu mewarnakan gambar. ‘ peralatan sukan”

Murid yang diingatkan supaya mewarna dengan cantik kerana hasil kerja yang terbaik akan dipamerkan dan ditampal didalam kelas.

Guru Subjek BI (DH)

Lembaran aktiviti

1130 – 1230 2.5 Aktiviti LDK Murid diminta membuat barisan iaitu

murid perempuan satu barisan, murid lelaki satu barisan.

Murid mendengar arahan dari guru sebelum menjalankan aktiviti.

Aktiviti dinamakan “ Duniaku Dunia Baru”

Perbincangan dengan murid tentang tujuan aktiviti ini diadakan.

Guru Subjek PM/ Guru Penyelaras Program Transisi Tahun 1(SF)

Guru Subjek BA (MA)

1230 – 1300 2.6 Nyanyian menyanyi lagu dan membuat aksi guru mengingati bahan yang perlu dibawa

pada keesokan hari . balik secara teratur

Hari / Tarikh

Masa Perkara / Aktiviti Catatan/bahan-bahan

314 Jan 2015

Rabu

0700 – 0800 3.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dan berbaris di bawah

makmal komputer.

3.2 Perhimpunan pagi

Guru KelasTahun Satu

GB, PK1, PK HEMPK KK dan semua

11

Page 12: Program Transisi Th1

mendengar laporan dari GB, PK1, PK HEM dan PK KK

staf SK Patung

0800-0900 3.3 Pergerakan Motor Halus murid mewarnakan gambar yang diberi penggunaan warna yang sesuai cara mewarna yang betul mempamerkan hasil murid

Guru Subjek PM(SF) & BA (MA)

Lembara kerja

0900 - 1000 3.4 Tatasusila dan adab tayangan video tentang menghormati

orang yang lebih tua, guru dan jiran menyedarkan murid-murid kepentingan

menghormati kepada orang yang lebih tua, guru dan jiran

Guru Subjek BI (DH)

Video

1000 – 1030 REHAT

1030 – 1130 3.6 dinamika kumpulan murid mendengar arahan guru untuk

aktiviti yang akan dijalankan. murid diminta mencabut undi untuk

menentukan kumpulan masing – masing. murid bergerak dalam kumpulan dan

AKTIVITI BISIK guru menerangkan kepentingan aktiviti

kepada murid.

Guru Subjek MT(JJ)

1130 – 1230 3.7 Nyanyian membaca lirik lagu “Negaraku” dan ” Ibu

Pertiwiku” DAN LAGU SEKOLAH membimbing murid-murid menyanyi

dengan hormat dan tepat. Murid mengemas kelas dan beratur untuk

balik.

Guru Subjek BM (NJ)

Radio dan lirik lagu

Hari / Tarikh

Masa Perkara / AktivitiCatatan/

bahan-bahan4

15 Jan 2015Khamis

0700 – 0730 4.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 – 0830 4.2 Aktiviti Mengingat Guru Subjek PJ

12

Page 13: Program Transisi Th1

guru menunjukkan sepuluh benda dan menyuruh murid menamakannya

sepuluh benda kemudian diletakkan dalam satu kotak

guru meminta murid menyatakan 5 benda yang dilihat dengan betul

memberi ganjaran kepada peserta

(RP) & BI (DH)

KotakSepuluh benda

0830 – 1000 4.3 Aktiviti Estatika dan daya kreatif menggunting dan menampal gambar

berdasarkan arahan. Menghias hasil kerja masing – masing Guru memilih hasil kerja terbaik.

Guru Subjek BI (DH) & MT (JJ)

1000 - 1030 REHAT1030 – 1130 4.5 Menonton Video

murid beratur dan bergerak ke makmal komputer

menyaksikan video yang ditayangkan guru mengemukakan soalan murid memberi jawapan penerapan nilai moral dalam video

Guru Subjek BI (DH)

Komputer RibaLCD Skrin

1130 – 1230 4.6 Nyanyian membaca lirik lagu ‘Ibu Pertiwiku’ Lagu kanak - kanak balik secara teratur, bersalaman dengan guru

Guru Subjek PM (SF) & PK (RP)

(muzik dan radio)

Hari / Tarikh

Masa Perkara / AktivitiCatatan/

bahan-bahan5

16 Jan 2015Jumaat

0700 – 0730

5.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dalam kelas

Guru KelasTahun 1 ( DH)

0730 – 0830 5.2 Pergerakan Motor Halus Guru Subjek DST

13

Page 14: Program Transisi Th1

murid mewarnakan gambar yang diberi penggunaan warna yang sesuai cara mewarna yang betul mempamerkan hasil murid

(LB)

Lembara kerja

0830 – 0930

5.3 Susun “ Puzzle” murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan

melalui undian. Setiap kumpulan diminta mendengar

arahan sebelum menjalankan aktiviti. Setiap kumpulan akan diberikan sampul

surat dan diminta menyelesaikan puzzle dalam masa yang ditetapkan.

Kumpulan yang paling cepat menyelesaikan puzzle dianggap sebagai pemenang.

Guru Subjek BI (DH)

0930 – 1000

5.4 Mengira Murid diminta pergi ke kawasan letak

kereta. Murid diminta mencari nombor kereta

seperti yang disebut oleh guru. Murid diminta menyatakan warna

kenderaan dalam kertas yang disediakan. Murid yang paling cepat menjawab

dengan betul dikira sebagai pemenang.

Guru Subjek PM (SF)

1030 – 1200

5.5 Nyanyian Rasa sayang hey Sekolah saya Lagu kanak – kanak Tepuk terima kasih Murid mengemas kelas sebelum balik.

Guru Subjek BM (NJ) & DM (JO)

MINGGU 2TEMA : DIRI SAYA

Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti Catatan/6

19 Jan 2015Isnin

0720 – 0730 1.1 Kehadiran Mengambil kehadiran Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang

akan dijalankan sepanjang hari ini.

Guru KelasTahun 1 (DH)

14

Page 15: Program Transisi Th1

0730 –0830 1.2 Indahnya Duniaku Murid dibawa ke sekitar kawasan sekolah. Murid diminta menyatakan apa yang

mereka lihat dan nampak. murid diminta menyatakan ciptaan Tuhan

yang mereka dapat lihat di kawasan sekitar sekolah.

Murid diberikan sekeping kertas untuk melukis Permandangan yang mereka lihat.

Guru Subjek BM (NJ)

0830 – 0930 1.3 Mewarna Murid mewarna hasil kerja mereka sewaktu

kelas sebelum ini. Murid diminta mewarnakan dengan cantik. Lukisan tercantik akan ditampal didalam

kelas.

Guru Subjek BM (NJ)

Guru Penyelaras/ Guru Bimbingan & Kaunseling (SF)

0930 – 1000 1.4 Adab & Peraturan Murid diterangkan tentang adab ketika

hendak ke tandas, bilik RMT dan ketika waktu rehat.

Sesi soal jawab dengan murid. Murid diminta berbaris sebelum keluar

kelas.

Guru Subjek MT (JJ)

10.00 – 10.30 REHAT1030 – 1130 1.5 Saya yang Bersopan

Murid diminta membaca dialog yang disediakan oleh guru.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang mengapa perlu bersopan.

Guru meminta murid memadankan tuturkata yang sopan yang bersesuaian dengan gambar yang ditunjukkan.

Guru Subjek BI (DH)

1130 – 1200 1.6 Nyanyian Menyanyi lagu “Saya Bersih” Murid diminta menyatakan cara menjaga

kebersihan diri berdasarkan nyanyian tadi.

Guru Subjek BA (MA)

-amalkan kebersihan diri.

1200 - 1300 1.7 Mewarna dan melabel gambar. Murid menyanyikan lagu “ Head-shoulder-

kness-and toes” Murid diberikan gambar anggota badan. Murid diminta mewarnakan gambar dan

melengkapkan gambar bahagian anggota

Guru Subjek DSV (DH)

15

Page 16: Program Transisi Th1

badan.

Hari / Tarikh

Masa Perkara / AktivitiCatatan/

bahan-bahan7

20 Jan 2015Selasa

0720 – 0730 2.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’ saling bersalaman dan tepukan bersatu

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

16

Page 17: Program Transisi Th1

0730 – 0830 2.2 Aktiviti fizikal berbaris ke tapak perhimpunan nyanyian lagu NEGARAKU & IBU

PERTIWIKU senamrobik dan permainan tepuk terima kasih

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur

Guru Subjek PJ(RP) dan BA (MA)

0830-10002. 3 Kotak beracun.

Murid menyanyikan lagu “hormati diri” Soal jawab tentang maksud lagu. Permainan Kotak beracun. (10 situasi) Murid diterangkan cara aktiviti ini

dijalankan..

Guru BM (NJ)

1000 -1030 REHAT1030 – 1130 2.4 Nilai rakan

Murid diterangkan bagaimana aktiviti dijalankan.

Murid diagihkan dengan 2 helaian lembaran aktiviti “ Pertandingan Murid terbersih”.

Murid memilih dua orang rakan untuk dinilai.

Cari murid terbersih di dalam kelas.

Guru Subjek BI (DH)

Lembaran aktiviti

1130 – 1230 2.5 Teka silang kata. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan memilih nombor soalan

untuk menyelesaikan teka silangkata. Kumpulan yang menjawab lebih banyak

betul dikira sebagai pemenang.

Guru Subjek PM/ Guru Penyelaras Program Transisi Tahun 1(SF)

Guru Subjek BA (MA)

1230 – 1300 2.6 Nyanyian menyanyi lagu dan membuat aksi Lagu “saya rajin” guru mengingati bahan yang perlu dibawa

pada keesokan hari . balik secara teratur

Hari / Tarikh

Masa Perkara / Aktiviti Catatan/bahan-bahan

821 Jan 2015

Rabu

0700 – 0800 3.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dan berbaris di bawah

makmal komputer.

3.2 Perhimpunan pagi

Guru KelasTahun Satu

GB, PK1, PK HEMPK KK dan semua

17

Page 18: Program Transisi Th1

mendengar laporan dari GB, PK1, PK HEM dan PK KK

staf SK Patung

0800-0900 3.3 LDK- Cita –cita saya Murid- murid bergerak dalam kumpulan

melalui cabutan undi. Murid diterangkan cara aktiviti dijalankan. Setiap kumpulan diminta menyatakan

tugas setiap cita-cita yang mereka dapat.

Guru Subjek PM(SF) & BA (MA)

0900 - 1000 3.4 Mewarna Murid mewarna gambar “kelas saya”. Murid diminta mewarna dengan cantik

dan kemas. Hasil kerja terbaik akan ditampal di

dalam kelas.

Guru Subjek BI (DH)

1000 – 1030 REHAT

1030 – 1130 3.6 dinamika kumpulan murid mendengar arahan guru untuk

aktiviti yang akan dijalankan. murid diminta mencabut undi untuk

menentukan kumpulan masing – masing. murid bergerak dalam kumpulan dan

AKTIVITI BISIK guru menerangkan kepentingan aktiviti

kepada murid.

Guru Subjek MT(JJ)

1130 – 1230 3.7 Nyanyian membaca lirik lagu “Negaraku” dan ” Ibu

Pertiwiku” DAN LAGU SEKOLAH membimbing murid-murid menyanyi

dengan hormat dan tepat. Murid mengemas kelas dan beratur untuk

balik.

Guru Subjek BM (NJ)

Radio dan lirik lagu

Hari / Tarikh

Masa Perkara / AktivitiCatatan/

bahan-bahan9

22 Jan 2015Khamis

0700 – 0730 4.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 – 0830 4.2 Gigi Saya Guru Subjek PJ

18

Page 19: Program Transisi Th1

Murid menyanyi sambil dibimbing oleh guru.

Murid diajar cara menggosok gigi dengan cara yang betul.

Soal jawab tentang nama gigi dan fungsinya secara ringkas.

(RP) & BI (DH)

Berus gigi & gambar gigi

0830 – 1000 4.3 Makanan berkhasiat Murid diminta menggunting dan

menampal gambar makanan pada lembaran aktiviti yang disediakan.

Guru Subjek BI (DH) & MT (JJ)

Lembaran aktiviti1000 - 1030 REHAT

1030 – 1130 4.5 Aktiviti kendiri Murid diminta mengisi maklumat tentang

diri dalam kertas yang disediakan. Murid dipanggil secara rawak untuk

membaca dihadapan kawan-kawan.

Guru Subjek BM (NJ)

1130 – 1230 4.6 Nyanyian membaca lirik lagu ‘Ibu Pertiwiku’ Lagu kanak - kanak balik secara teratur, bersalaman dengan guru

Guru Subjek PM (SF)

(muzik dan radio)

Hari / Tarikh

Masa Perkara / AktivitiCatatan/

bahan-bahan10

23 Jan 2015Jumaat

0700 – 0730

5.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dalam kelas

Guru KelasTahun 1 ( DH)

0730 – 0830 5.2 Mewarna Guru Subjek DST

19

Page 20: Program Transisi Th1

murid mewarnakan gambar yang diberi penggunaan warna yang sesuai cara mewarna yang betul mempamerkan hasil murid

(LB)

Lembara kerja

0830 – 0930

5.3 Susun “ Puzzle” murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan

melalui undian. Setiap kumpulan diminta mendengar

arahan sebelum menjalankan aktiviti. Setiap kumpulan akan diberikan sampul

surat dan diminta menyelesaikan puzzle dalam masa yang ditetapkan.

Kumpulan yang paling cepat menyelesaikan puzzle dianggap sebagai pemenang.

Guru Subjek BI (DH)

0930 – 1000

5.4 Mengira Murid diminta mengira objek yang

terdapat dalam lembaran aktiviti. Murid yang mengira dengan cepat dan

tepat dikira sebagai pemenang.

Guru Subjek PM (SF)

1030 – 1200

5.5 Nyanyian Rasa sayang hey Sekolah saya Lagu kanak – kanak Tepuk terima kasih Murid mengemas kelas sebelum balik.

Guru Subjek BM (NJ) & DM (JO)

MINGGU 3TEMA : SAYA BIJAK!

Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti Catatan/11

26 Jan 2015Isnin

0720 – 0730 1.1 Pendaftaran Mengambil kehadiran Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang

akan dijalankan sepanjang hari ini.

Guru KelasTahun 1 (DH)

20

Page 21: Program Transisi Th1

0730 –0830 1.2 Padankan Murid diberikan lembaran aktiviti . Guru menerangkan cara aktiviti dijalankan. Murid memadankan ayat dengan gambar

yang sesuai.

Guru Subjek BM (NJ)

Lembaran aktiviti

0830 – 0930 1.3 Padankan perkataan & ejaan. Murid diberikan lembaran aktiviti Murid diminta menyiapkan lembaran

aktiviti denagn bimbingan guru.

Guru Subjek BM (NJ)

Guru Penyelaras/ Guru Bimbingan & Kaunseling (SF)

0930 – 1000 1.4 Mari mengira! Murid diberikan lembaran aktiviti. Murid diminta menulis nombor dan

mewarnakan gambar.

Guru Subjek MT (JJ)

Lembaran aktiviti.10.00 – 10.30 REHAT1030 – 1130 1.5 Shapes!

Murid ditunjukkan dengan 4 bentuk asas. Murid diminta mewarna mengikut arahan

yang tertulis pada setiap bentuk.

Guru Subjek BI (DH)

1130 – 1200 1.6 Teka silang kata Murid ditunjukkan dengan teka silang kata. Guru membaca pembayang dan murid

memberi jawapan yang betul.

Guru Subjek BA (MA)

-amalkan kebersihan diri.

1200 - 1300 1.7 Anyamanku! Guru menerangkan cara menjalankan

aktiviti. Murid menyiapkan aktiviti secara

berpasangan. Murid diminta mengemas kelas selepas

aktiviti dijalankan.

Guru Subjek DSV (DH)

Hari / Tarikh

Masa Perkara / AktivitiCatatan/

bahan-bahan12

27 Jan 2015Selasa

0720 – 0730 2.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’ saling bersalaman dan tepukan bersatu

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

21

Page 22: Program Transisi Th1

0730 – 0830 2.2 Aktiviti fizikal berbaris ke tapak perhimpunan nyanyian lagu NEGARAKU & IBU

PERTIWIKU senamrobik dan permainan tepuk terima kasih

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur

Guru Subjek PJ(RP) dan BA (MA)

0830-10002. 3 Ceritakan!

.Murid ditunjukkan dengan sekeping gambar.

Murid diminta menyatakan aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Murid mewarna gambar..

Guru BM (NJ)

Lembaran aktiviti.

1000 -1030 REHAT1030 – 1130 2.5 Puzzle

Murid diberikan lembaran aktiviti. Murid diminta menamakan objek –objek

yang terdapat di dalam kelas. Murid diberi teka silangkata objek di dalam

kelas.

Guru Subjek BI (DH)

Lembaran aktiviti

1130 – 1230

Jalan selamat! Murid diminta melengkapkan lembaran

aktiviti. Sesi soal jawab berkaitan dengan aktiviti. Perbincangan tentang cara-cara menjaga

keselamatan diri di sekolah.

Guru Subjek PM (SF)

Guru Subjek PK(RP)

1230 – 1300 2.6 Suaikan Murid melengkapkan lembaran aktiviti. guru mengingati bahan yang perlu dibawa

pada keesokan hari . balik secara teratur

Hari / Tarikh

Masa Perkara / Aktiviti Catatan/bahan-bahan

1328 Jan 2015

Rabu

0700 – 0800 3.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dan berbaris di bawah

makmal komputer.

3.2 Perhimpunan pagi

Guru KelasTahun Satu

GB, PK1, PK HEMPK KK dan semua

22

Page 23: Program Transisi Th1

mendengar laporan dari GB, PK1, PK HEM dan PK KK

staf SK Patung

0800-0900 3.3 Teka silangkata Murid diedarkan dengan lembaran aktiviti. Murid mengeja perkataan bersama-sama

guru. Murid menyelesaikan aktiviti teka silang

kata dalam lembaran aktiviti yang disediakan.

Guru Subjek PM(SF) & BA (MA)

Lembaran aktiviti

0900 - 1000 3.4 Spelling Murid ditunjukkan dengan 10 perkataan

dan mengeja bersama-sama. Murid diberi ujian mengeja. Murid yang mendapat paling banyak

betul dikira sebagai pemenang.

Guru Subjek BI (DH)

Lembaran aktiviti

1000 – 1030 REHAT

1030 – 1130 3.6 Nombor Murid diminta membulatkan nombor

mengikut arahan serta menulis nombor di dalam perkataan.

Guru Subjek MT(JJ)

1130 – 1230 3.7 Mari bercerita Murid ditunjukkan dengan gambar oleh

guru. Murid diminta menceritakan apa yang

mereka lihat di dalam gambar.

Guru Subjek BM (NJ)

Hari / Tarikh

Masa Perkara / AktivitiCatatan/

bahan-bahan14

29 Jan 2015Khamis

0700 – 0730 4.1 Pengurusan kelas ambil kedatangan nyanyi lagu tema

Guru Kelas Tahun 1 (DH)

0730 – 0830 4.2 Tubuh saya Guru Subjek PJ

23

Page 24: Program Transisi Th1

Murid menyanyikan lagu ‘Tubuh saya’ Murid menamakan bahagian tubuh Perbincangan tentang fungsi tubuh.

(RP) & BI (DH)

0830 – 1000 4.3 Parts of my body Murid menyanyi lagu head-shoulder-knee

and toes. Murid menamakan bahagian tubuh, Murid melengkapkan lembaran aktiviti.

Guru Subjek BI (DH) & MT (JJ)

Lembaran aktiviti

1000 - 1030 Rehat1030 – 1130 4.2 Mari mengeja

Murid diberikan beberapa suku kata Murid diminta melengkapkan suku kata

menjadi perkataan. Murid membuat lembaran aktiviti.

Guru Subjek BM (NJ)

1130 – 1230 4.3 Nilai murni Murine dipertontonkan dengan tayangan

video Murid diminta menceritakan apa yang

mereka tonton dan menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam video.

Murid diperingatan untuk persediaan keesokan harinya.

Guru Subjek PM (SF)

24

Page 25: Program Transisi Th1

Hari / Tarikh

Masa Perkara / AktivitiCatatan/

bahan-bahan

1530 Jan 2015

Jumaat

0700 – 0730

5.1 Pengurusan Kelas ambil kedatangan dalam kelas

Guru KelasTahun 1 ( DH)

0730 – 0830 5.2 Persediaan persembahan kelas nyanyian lagu Negaraku, Ibu

Pertiwiku, Lagu sekolah. Praktis persembahan nyanyian kelas Mengemas meja untuk acara

penutupan Program Transisi Tahun 1 2015

Guru Subjek DST (LB)

0830 – 0930Guru Subjek BI

(DH)

0930 – 1000Guru Subjek PM

(SF)

1000 - 1030 REHAT

1030 – 1200

5.3 Majlis Penutupan Program Transisi Tahun 1 2015

Ucapan alu-aluan Guru Besar Ucapan PK1, PK HEM & PKKK Persembahan Murid Tahun 1 Penyampaian Hadiah kepada murid yang

berprestasi cemerlang Tahun 1. Majlis bersurai.

Guru BesarPK1

PKHEMPKKK

Guru PenyelarasGuru Mata

Pelajaran Tahun 1

PENUTUP

25

Page 26: Program Transisi Th1

Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2015 ini diharap dapat berjalan dengan baik hasil

kerjasama daripada semua pihak. Pihak sekolah berharap semua ibu bapa/penjaga dapat

menghantar anak-anak mereka yang telah cukup umur untuk mendaftar di kelas pendidikan pra

sekolah supaya mendapat pendidikan awal kanak-kanak secara menyeluruh. Justeru,segala

perancangan yang telah dirancang oleh pihak sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

26