44
1.0 PENGENALAN Program Transisi dan Guru Penyayang bertujuan untuk membantu murid-murid menghadapi perubahan di dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal di tadika ke pendidikan formal di Tahun Satu sekolah rendah. Sumber : Modul Latihan Guru Tahun 1, Kementerian Pelajaran Malaysia. 2.0 RASIONAL PTGP SKNP 2012 1

Kertas Kerja Program Transisi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh kertas kerja program transisi tahun 1

Citation preview

Page 1: Kertas Kerja Program Transisi

1.0 PENGENALAN

Program Transisi dan Guru Penyayang bertujuan untuk membantu murid-murid menghadapi perubahan di dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal di tadika ke pendidikan formal di Tahun Satu sekolah rendah.

Sumber :Modul Latihan Guru Tahun 1, Kementerian Pelajaran Malaysia.

2.0 RASIONAL

Murid-murid yang masuk ke Tahun Satu datangnya dari pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza.

Menimbulkan banyak perbezaan di kalangan mereka yang boleh memberi kesan yang berterusan.

Perbezaan umur antara murid Tahun 1 (1-11 bulan)Kebolehan mereka memberi perhatianKesediaan untuk belajar(perbezaan pengalaman prasekolah, fizikal dan latar belakang keluarga)Pengetahuan dan KemahiranPerbezaan kecekapan sosio-emosiPerkembangan psikologi (keyakinan diri : takut, bimbang dan rasa tidak selamat dan lain-lain)

Sumber : Modul Latihan Guru Tahun 1,

PTGP SKNP 20121

Page 2: Kertas Kerja Program Transisi

Kementerian Pelajaran Malaysia.

3.0 ISU-ISU TRANSISI

PenyesuaianHubungan SosialKerisauan Ibu BapaKesinambunganKeyakinan DiriPenglibatan Ibu bapaKriteria Pemilihan Guru

4.0 MINDA CERDAS

” Minda Cerdas ”

Kemampuan murid-murid Tahun 1 membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikiran secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling membantu di antara satu sama lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti terancang menunjukkan Minda Cerdas.

Sumber : Modul Latihan Guru Tahun 1, Kementerian Pelajaran Malaysia.

PTGP SKNP 20122

Page 3: Kertas Kerja Program Transisi

5.0 MATA BERCAHAYA

” Mata Bercahaya ”

Murid-murid Tahun 1 ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana persekitaran dan guru-guru yang baru menunjukkan Mata Bercahaya.

Sumber : Modul Latihan Guru Tahun 1, Kementerian Pelajaran Malaysia.

6.0 TUJUAN PROGRAM TRANSISI

Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan baru dalam masa yang singkat.

Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pembelajaran dan pengajaran secara formal di Tahun 1.

Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah tanpa banyak masalah.

PTGP SKNP 20123

Page 4: Kertas Kerja Program Transisi

6.1 UNTUK MURID

Memperkembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri dalam persekitaran pembelajaran yang formal.

Memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas mengikut Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahun 1.

Mencapai tahap perkembangan kognitif yang hampir sama untuk memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran yang seterusnya.

6.2 UNTUK GURU

Menangani perbezaan murid yang berlainan latar belakang, pengalaman, aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Membantu murid menyesuaikan diri di Kelas Tahun Satu.

PTGP SKNP 20124

Page 5: Kertas Kerja Program Transisi

Menyepadukan pendekatan prasekolah dengan pendidikan yang lebih formal di Kelas Tahun 1.

7.0 JAWATANKUASA INDUK PTGP

JAWATANKUASA INDUKPROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2012SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA PAK, SIBU.

`

PTGP SKNP 20125

PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU DAN

PENGERUSIEn. Julin Ak Jimbat

(Guru Besar)

NAIB PENGERUSIEn. Matthew Anak Dundang

(Penolong Kanan HEM)

PENYELARAS/ SETIAUSAHA En. Alex Antas Anak Balo

BENDAHARIPn. Helen Matthias Kamandan

SEMUA GURU TAHUN 1/ 2012

SEMUA KETUA PANITIA

Bahasa Malaysia MatematikBahasa Inggerís Dunia Sains dan TeknologiBahasa Iban Pendidikan MoralDunia Seni Visual PJKDunia Muzik

AHLI JAWATANKUASA

Page 6: Kertas Kerja Program Transisi

8.0 JAWATANKUASA KERJA PTGP

JAWATANKUASA KERJA PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU & GURU PENYAYANG 2012SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA PAK, SIBU.

9.0 JAWATANKUASA AKTIVITI PTGP

JAWATANKUASA AKTIVITIPROGRAM TRANISISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU & GURU PENYAYANG SESI 2012

Bil. Jawatankuasa Personalia1. Peraturan Am Sekolah Penolong Kanan HEM3. Disiplin dan Kaunseling Penolong Kanan HEM4. Peraturan Keselamatan Jalan Raya Penolong Kanan HEM5. Bahasa Malaysia (BM) Guru Panitia

PTGP SKNP 20126

PENGERUSIEn. Julin Anak Jimbat

(Guru Besar)

NAIB PENGERUSIEn. Matthew Anak Dundang

(Penolong Kanan HEM)

PENYELARAS / SETIAUSAHA

En. Alex Antas Anak Balo

AHLI JAWATANKUASA

BENDAHARIPn. Helen Matthias Kamandan

PK HEMEn. Matthew ak Dundang

Semua Guru Tahun 1PK KURIKULUM (PK1)En. Muhd. Yuseri bin Ali

JURUTEKNIK & SIARAYAEn. Leonard ak Awang

Page 7: Kertas Kerja Program Transisi

Guru Mata Pelajaran BM6. Bahasa Inggeris (BI) Guru Panitia

Guru Mata Pelajaran BI7. Matematik (MT) Guru Panitia

Guru Mata Pelajaran MT8. Bahasa Iban (BIB) Guru Panitia & Guru Mata Pelajaran BIB9. Dunia Sains & Teknologi (DST) Guru Panitia

Guru Mata Pelajaran DST10. Dunia Seni Visual (DSV) Guru Panitia

Guru Mata Pelajaran DSV11. Dunia Muzik (DMZ) Guru Panitia

Guru Mata Pelajaran DMZ12. Pendidikan Moral (PM) Guru Panitia

Guru Mata Pelajaran PM13. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) Guru Panitia

Guru Mata Pelajaran PJK14. Program LINUS (Literasi/ Numerasi) Tahun 1 Penyelaras & Guru Program LINUS

10.0 PELAN TINDAKAN PTGPPELAN TINDAKAN PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU DAN GURU PENYAYANG SK NANGA PAK SESI 2012

Bil. Aktiviti / Program Tarikh Catatan/ Tindakan1. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan Program Transisi

Prasekolah ke Tahun Satu & Guru Penyayang 2012. 26.10.2011Guru BesarGuru Penolong KananSemua Guru Tahun 1

2. Penubuhan Ahli Jawatankuasa Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu & Guru Penyayang 2012.

Oktober 2011 Guru BesarGuru Penolong KananSemua Guru Tahun 1

3. Taklimat kepada staf mengenai Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu dan Guru Penyayang.

Oktober 2011 Guru BesarGuru Penyelaras Program Transisi Prasekolah 2012Guru Penolong KananSemua Guru Tahun 1

4. Merancang aktiviti yang hendak dijalankan dalam Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu dan Guru Penyayang.Pendaftaran Murid Tahun SatuSesi Taklimat bersama Ibu Bapa dan PenjagaMinggu Pertama : Minggu Orentasi / Suai KenalMinggu Kedua : Minggu Gerakerja BerkumpulanMinggu Ketiga : Pembelajaran & Pengajaran Tematik Aktiviti Perkembangan Asas Kognitif – Kemahiran Prabacaan, Pratulisan dan Pranombor

Oktober 2011 Guru BesarGuru Penolong KananGuru Penyelaras Program Transisi Prasekolah 2012Semua Guru Tahun 1Ibu Bapa / Penjaga

5. Mengumpul maklumat tentang Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu dan Guru Penyayang.

Oktober 2011 Guru Penyelaras Program Transisi Prasekolah 2012

6. Menghias bilik Kelas Tahun 1. November 2011

Guru BesarSemua Guru Tahun 1

7. Murid-murid Tahun 1 melapor diri di sekolah. 02.01.2012 Guru BesarGuru Penolong KananSemua Guru Tahun 1

8. Sesi Taklimat/ Perjumpaan Bersama Ibu Bapa/ Penjaga Murid Tahun 1.

02.01.2012 Guru BesarGuru Penolong KananSemua Guru Tahun 1

PTGP SKNP 20127

Page 8: Kertas Kerja Program Transisi

Ibu Bapa/ Penjaga Murid Tahun 1

9. Pelaksanaan Minggu Orentasi/ Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu dan Guru Penyayang.

02-20 Januari 2012

Guru BesarGuru Penolong KananSemua Guru Tahun 1Ibu Bapa/ Penjaga Murid Tahun 1

10. Menghantar dua salinan Buku Perancangan Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu & Guru Penyayang ke Pejabat Pelajaran Daerah Sibu.

Pada atau sebelum 30 .12.2011

Guru BesarGuru Penyelaras Program Transisi Prasekolah 2012

11. Menyediakan Fail Maklumat Peribadi Murid Tahun Satu (Dapatkan portfolio dan Rekod Kemajuan Murid daripada Guru Kelas Prasekolah/ Tadika)

Oktober/ November 2011

Guru Penyelaras Program Transisi Prasekolah 2012

12. Menyediakan Borang Penilaian Kemajuan Murid Dalam Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu & Guru Penyayang. Borang ini akan digunakan pada Minggu Ketiga.

Disember 2011/ Januari 2012

Guru Penyelaras Program Transisi Prasekolah 2012

13. Menghantar ’Laporan Pelaksanaan Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu dan Guru Penyayang 2012’ ke Pejabat Pelajaran Daerah Sibu untuk dirumus dan seterusnya ke Sektor Pengurusan Akademik. (u.p : Encik Francis Mancha)

Pada atau sebelum 31.03.2012

Guru BesarGuru Penyelaras Program Transisi Prasekolah 2012

11.0 SENARAI NAMA GURU TAHUN 1 SESI 2012

Bil. Nama Guru Opsyen Matapelajaran1 En. Alex Antas anak Balo BM Bahasa Malaysia2 En. Leonard anak Awang MT Matematik3 Pn. Helen anak Matthias Kamandan BI Bahasa Inggeris4 Pn. Helen anak Matthias Kamandan BIB Bahasa Iban5 En. Muhd. Yuseri bin Ali Sains Dunia Sains & Teknologi6 En. Matthew ak Dundang Muzik Dunia Muzik7 Cik Mellisa Leanny Rimba MT Dunia Seni Visual8 Pn. Helen anak Matthias Kamandan BI Pendidikan Moral9 En. Muhd. Yuseri bin Ali Sains PJK10 En. Alex Antas anak Balo BM Program LINUS

(Literasi)11 En. Leonard anak Awang MT Program LINUS

(Numerasi)

MAKLUMAT MURID TAHUN SATU SESI 2012

SENARAI NAMA KANAK-KANAK YANG MEMASUKI TAHUN SATU PADA TAHUN 2012(DILAHIRKAN PADA 02.01.2005 – 01.01.2006)

PTGP SKNP 20128

Page 9: Kertas Kerja Program Transisi

Bil. Nama Murid Jan(L/P)

Bangsa No. Sijil Lahir

Tarikh Lahir Pendidikan Awal

1 ROSENDA AK MERAYANG

P Iban SK243665 24.05.2005 Prasekolah KPM

2 USAID BIN ZAMHARI L Melanau SK259950 10.10.2005 Prasekolah KPM

ANALISIS LATAR BELAKANG PENDIDIKAN AWAL MURID TAHUN 1 SESI 2012

Bil. Pendidikan Awal Jumlah Murid Peratus (%)

1 Prasekolah KPM 2 100

2 Tadika KEMAS 0 0

3 Tadika Swasta 0 0

4 Tiada Prasekolah/Tadika 0 0

13.0 JADUAL PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU DAN GURU PENYAYANG SK NANGA PAK BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2012

13.1 MINGGU PERTAMA : MINGGU ORENTASI DAN SUAI KENAL TARIKH / TEMPOH : 03.01.2012 – 06.01.2012

SELASA (03.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0820

PENDAFTARAN

0820-0950

Taklimat Bersama Ibu Bapa / Penjaga Murid-murid Tahun SatuPeraturan Am Sekolah Ibu bapa/ penjaga faham akan Peralatan/ Bahan :

PTGP SKNP 20129

Page 10: Kertas Kerja Program Transisi

Disiplin dan KaunselingHal Ehwal MuridKokurikulumPendidikan Keselamatan Jalan RayaProgram LINUSAktiviti Keceriaan Sekolah

tanggungjawab mereka terhadap anak dan kepada pihak sekolah.Ibu bapa/ penjaga memahami peraturan dan undang-undang sekolah.Mengutamakan keselamatan anak-anak ketika pergi dan balik ke sekolah setiap hari.Memahami perlaksanaan Program LINUS di sekolah.

LaptopTroli LCDSkrin (jika perlu)

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020-1120

Mengenali Persekitaran SekolahBilik GuruPejabat AmTandas Murid/ GuruPrasekolahPusat Sumber SekolahTaman SainsStor SukanDewan Makan RMTTapak PerhimpunanPadang SekolahAstaka Seri MenantiKuarters GuruKawasan-kawasan Larangan

Murid-murid mengenal setiap bangunan, bilik-bilik khas dan kawasan-kawasan tertentu yang terdapat di sekeliling sekolah.Murid memahami perkara-perkara yang perlu mereka patuhi ketika berada di sekitar kawasan sekolah.Murid-murid dapat menyatakan kegunaan bangunan, bilik atau tempat-tempat tertentu di sekitar sekolah.

Nilai ;Menyayangi SekolahMematuhi PeraturanABM/ BBM : Pelan Sekolah

RABU (04.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0750

Pengurusan KelasMengambil kehadiran murid.Murid memakai tag nama masing-masing.Guru menerangkan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh murid berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.Murid menjalankan tugas mengikut jadual bertugas yang telah disediakan oleh guru.

Murid-murid mengetahui perkara-perkara yang perlu mereka lakukan berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.Murid menjaga kebersihan, keindahan dan keceriaan kelas setiap hari.Memupuk nilai kerjasama dalam menjaga kebersihan kelas.Murid menyayangi kelas mereka.

Nilai :BertanggungjawabABM/BBM : Buku Rekod KehadiranTag namaJadual Waktu Bertugas HarianTong sampah, pemadam papan hitam, penyapu dan kain lap.

0750-0850

Bina HubunganGuru memperkenalkan Huruf Vokal kepada murid.Murid menyanyikan Lagu Huruf Vokal dengan bimbingan guru.Murid memegang kad huruf vokal dan menyebut huruf tersebut.Murid mencari pasangan mengikut huruf vokal yang dipegang.Murid bersalam, bertanya khabar dan berkenalan dengan pasangan masing-masing.

Murid membina hubungan, membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.Berasa gembira dan seronok ketika berada di dalam kelas.Murid memberi salam kepada rakan-rakan baru mereka dengan bertatasusila.Murid mengenal dan menyebut 5 huruf vokal dengan betul.

Nilai : Ramah MesraYakin pada diri.ABM/BBM :Dua set kad huruf vokal.LaptopPembesar suaraGitar/alat muzik lain

0850- 0950

BM : Kenali Huruf VokalMurid menyanyi lagu Huruf VokalMurid mengutip batu, ranting kayu

Murid mengenal, menyebut dan membunyikan 5 huruf vokal dengan

Nilai ;Keyakinan Diri

PTGP SKNP 201210

Page 11: Kertas Kerja Program Transisi

dan daun di sekitar kawasan sekolah.Murid menyusun dan membentuk bahan-bahan yang dikumpulkan menjadi huruf vokal.Murid menghasilkan huruf vokal dengan teknik kolaj di atas kertas.

cara yang betul.Murid belajar huruf vokal dengan cara rasa gembira dan seronok.Memecahkan rasa malu pada diri murid-murid.Membina keyakinan diri murid.

ABM/BBM :Batu, ranting dan daunKad manilaGam, gunting & markerGitar/ alat muzik lain

0950 - 1020

WAKTU REHAT

1020 - 1050

PK : Menggosok GigiMurid berkumpul di luar kelas.Guru menunjukkan tatacara menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid menggosok gigi masing-masing menggunakan teknik yang betul dengan bimbingan guru.Guru bersoal-jawab dengan murid tentang aspek penjagaan gigi. (Teknik: Sebab & Akibat)

Murid dapat menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid sedar akan tanggungjawab menjaga kebersihan dan kesihatan gigi.Murid menyatakan kebaikan menjaga kesihatan gigi. Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.

Nilai :Bertanggungjawab Menjaga kebersihan diriABM/BBM :Berus gigi, ubat gigi & bekas airGambar gigiTeknik Sebab & Akibat *Rujuk Lampiran 2

1050-1120

PM : Nyanyian Lagu PatriotikGuru menerangkan tentang apakah lagu kebesaran Negeri Sarawak dan tertib yang betul semasa menyanyikan lagu tersebut.Murid mendengar lagu ”Ibu Pertiwiku” Murid menyanyikan lagu ”Ibu Pertiwiku” dengan bimbingan guru.Murid membaca lirik lagu dengan bimbingan guru.Nyanyian lagu negeri secara berpasangan dengan bimbingan guru.

Murid mengenali lagu kebesaran Negeri Sarawak dengan jelas.Murid dapat menyanyikan lagu ”Ibu Pertiwiku” dengan sebutan, intonasi dan tertib yang betul.Murid menghormati lagu ”Ibu Pertiwiku” sebagai lagu kebesaran Negeri Sarawak.

Nilai ;Hormat Cintakan negeri dan negara

ABM/ BBM : Carta lirik lagu ”Ibu Pertiwiku”LaptopPembesar suara

1120- 1220

BI : Greeting Words(Dinamika Kumpulan)Nyanyian lagu ”Good Morning to You.”Guru memberikan bola ping pong pelbagai warna kepada murid.Murid mencari pasangan masing-masing mengikut warna bola ping pong. (Bina Kumpulan)Murid memperkenalkan diri menggunakan Bahasa Inggeris.(Hi, my name is Rita. What is your name?)Murid memberi salam kepada kawan dan guru menggunakan Bahasa Inggeris dengan bimbingan guru. (Good morning, teacher./ Good afternoon, teacher./ Good evening, teacher.)

Murid membina hubungan yang mesra dengan kawan baru.Murid menyesuaikan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.Murid memberikan salam apabila berjumpa dengan guru dengan menggunakan Bahasa Inggeris.

Nilai :Ramah mesraHormat pada guru

ABM/BBM :Bola ping pongGitarLirik lagu ”Good Morning to You” *Rujuk Lampiran 3

KHAMIS (05.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

PTGP SKNP 201211

Page 12: Kertas Kerja Program Transisi

0720-0750

Pengurusan KelasMengambil kehadiran murid.Murid memakai tag nama masing-masing.Guru meminta murid melakukan tugas masing-masing berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.

Murid-murid mengetahui perkara-perkara yang perlu mereka lakukan berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.Memupuk nilai bertanggungjawab dan kerjasama dalam menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.Sayang kepada kelas.

Nilai :BertanggungjawabKerjasama ABM/BBM : Tag namaJadual Waktu Bertugas Harian.

0750-0850

DSV : Mengenali Bendera Jalur GemilangGuru mempamerkan bendera Jalur Gemilang di papan tulis.Guru memperkenal dan menerangkan tentang bendera Jalur Gemilang sebagai bendera negara Malaysia.Murid mewarnakan gambar bendera Jalur Gemilang dengan bimbingan guru.

Murid mengenali bendera Jalur GemilangMurid menyebut warna-warna yang ada pada Jalur Gemilang.Murid mewarnakan gambar Jalur Gemilang dengan betul dan kemas.Berasa gembira dan seronok ketika berada di dalam kelas.Membina keyakinan diri murid.

Nilai : Cinta akan negaraMenghormati bendera Jalur GemilangABM/BBM :Bendera Jalur GemilangGambar Jalur GemilangPensel warna

0850- 0950

DMZ : Nyanyian Lagu Jalur GemilangGuru memainkan lagu Jalur Gemilang.Guru membimbing murid menyanyikan lagu Jalur Gemilang.Murid menyanyi sambil mengibarkan bendera Jalur Gemilang.

Murid menyanyikan lagu Jalur Gemilang dengan seronok.Murid menyesuaikan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.Mewujudkan hubungan mesra murid dengan guru.

Nilai ;Menghormati Jalur GemilangABM/BBM :LaptopPembesar suaraJalur Gemilang

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020-1120

Berkenalan Dengan MesraMurid berkumpul di gelanggang.Guru memberikan belon yang berlainan warna kepada setiap orang murid untuk ditiup.Murid berkumpul mengikut warna belon.Murid diminta bersalaman dengan rakan-rakan di dalam kumpulan masing-masing. Murid memperkenalkan diri kepada rakan-rakan di kumpulan yang lain.

Murid dapat mengenali rakan baru mereka dengan lebih mesra.Murid dapat mengingat dan menyebut nama rakan-rakan mereka.Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.Murid berasa selamat, seronok dan gembira mendapat ramai kawan baru.

Nilai :Ramah MesraBersopan-santun

ABM/BBM :Belon

1120- 1220

Mengenali Warga SekolahGuru memperkenalkan setiap warga sekolah (Guru Besar, Penolong Kanan, guru-guru biasa, kakitangan sokongan dan pekerja-pekerja swasta) kepada murid.Murid mengucapkan salam kepada setiap warga sekolah yang diperkenalkan oleh guru.Murid diminta mengingat rupa dan nama setiap guru mata pelajaran mereka.

Murid mengenal semua warga sekolah dengan baik.Murid dapat menyatakan nama-nama guru mata pelajaran mereka.Murid menghormati setiap warga sekolah.

Nilai :Hormat Hemah Tinggi

ABM/BBM :Carta Organisasi Pentadbiran SekolahMaklumat guru dan staf sekolah.

JUMAAT (06.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

PTGP SKNP 201212

Page 13: Kertas Kerja Program Transisi

0720-0750

Pengurusan KelasMengambil kehadiran murid.Murid memakai tag nama masing-masing.Guru meminta murid melakukan tugas masing-masing berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.

Murid-murid mengetahui perkara-perkara yang perlu mereka lakukan berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.Memupuk nilai bertanggungjawab dan kerjasama dalam menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.Sayang kepada kelas.

Nilai :BertanggungjawabKerjasama ABM/BBM : Tag namaJadual Waktu Bertugas Harian.

0750-0850

BM : Cerita dan TeladanMurid berkumpul dan duduk di hadapan kelas.Guru menunjukkan beberapa keping kad cerita bergambar. (Boleh juga Buku Besar)Guru bercerita mengikut urutan gambar.Murid bersoal jawab tentang isi cerita dengan guru menggunakan ayat yang betul.Murid dan guru membuat rumusan bersama-sama.

Murid dapat mendengar dan bertutur dengan cara yang betul. Murid membiasakan diri melalui interaksi dua hala dalam kelas.Murid dapat menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita.Berasa gembira dan seronok ketika berada di dalam kelas.

Nilai : Ramah MesraBaik Hati

ABM/BBM :Kad cerita bergambarBuku Besar

0850- 0950

PJK : Permainan Kanak-kanakMurid berkumpul di padang atau gelanggang sekolah.Guru menerangkan cara-cara bermain “Belalang & Belatuk” kepada murid.Murid diberi kad warna yang berlainan.Murid berkumpul mengikut kad warna yang diberi. (Bina Kumpulan)Murid bermain ”Belalang dan Belatuk” dengan bimbingan guru.

Murid mengenal rakan-rakan dalam kumpulan masing-masing.Merapatkan hubungan antara murid.Murid rasa gembira dan seronok untuk terus berada di sekolah.Mewujudkan hubungan mesra antara murid dengan guru baru mereka.(Aspek Didik Hibur)

Nilai ;BekerjasamaRamah mesra

ABM/BBM :Skital

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020-1050

PK : Menggosok GigiMurid berkumpul di luar kelas.Guru menunjukkan tatacara menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid menggosok gigi masing-masing menggunakan teknik yang betul dengan bimbingan guru.Guru bersoaljawab dengan murid tentang aspek penjagaan gigi.

Murid dapat menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid sedar akan tanggungjawab menjaga kebersihan dan kesihatan gigi.Murid menyatakan kebaikan menjaga kesihatan gigi. (TOC-Sebab & Akibat) *Rujuk Lampiran 2Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.

Nilai :Bertanggungjawab Menjaga kebersihan diriABM/BBM :Berus gigi, ubat gigi & bekas airGambar gigi

1050- 1150

PM : Mengenali Bendera Negeri SarawakGuru mempamerkan Bendera Negeri Sarawak kepada murid.Murid menyebut warna-warna yang terdapat pada bendera Negeri Sarawak.Murid mewarna gambar bendera Negeri Sarawak dengan bimbingan guru.

Murid mengenal bendera rasmi Negeri Sarawak.Murid dapat menyatakan 3 warna yang terdapat pada bendera Negeri Sarawak dengan betul.Murid menghormati bendera Negeri Sarawak.

Nilai :Hormat Tekun ABM/BBM :Bendera Negeri SarawakGambar bendera Negeri SarawakPensel warna

PTGP SKNP 201213

Page 14: Kertas Kerja Program Transisi

13.2 MINGGU KEDUA : MINGGU GERAKERJA BERKUMPULAN TARIKH / TEMPOH : 09.01.2012 – 13.01.2012

ISNIN (09.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0750 PERHIMPUNAN0750-0820

Pengurusan KelasMengambil kehadiran murid.Murid memakai tag nama masing-masing.Guru meminta murid melakukan tugas masing-masing berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.

Murid-murid mengetahui perkara-perkara yang perlu mereka lakukan berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.Memupuk nilai bertanggungjawab dan kerjasama dalam menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.Sayang kepada kelas.

Nilai :BertanggungjawabKerjasama ABM/BBM : Tag namaJadual Waktu Bertugas Harian.

0820- 0920

BM : Mari Belajar ABC Murid menyanyikan Lagu ABC dengan bimbingan guru.Murid diberikan kad pelbagai bentuk.Murid berkumpul mengikut bentuk. (Bina Kumpulan)Murid memberi salam kepada ahli kumpulan masing-masing.Murid menyanyi lagu ABC mengikut kumpulan.Murid menggunting huruf dan melekatkannya pada kad manila dengan susunan yang betul.

Murid mengenal huruf ABC melalui nyanyian. (Aspek Didik Hibur)Murid bekerjasama dengan ahli kumpulan sebagai satu pasukan.Murid menyesuaikan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.Murid memahami arahan guru. (Kemahiran Mendengar & Bertutur)

Nilai ;Bekerjasama ABM/BBM :Lirik Lagu ABC *Rujuk Lampiran 4Kad BentukKad ManilaHelaian Kerja Huruf ABCGuntingGamPensel WarnaGitar/Alat muzik lain

0920- 0950

BIB : PratulisMurid berdiri di hadapan kelas.Guru meminta murid meniru pergerakkan tangan guru melakarkan sesuatu di udara.Murid menulis bentuk yang dilakar pada papan tulis dengan bimbingan

Murid menguasai kemahiran pratulis dengan baik.Murid menambahkan kemahiran menulis.Murid tahu asas kemahiran menulis.

Nilai : Keyakinan diriKerjasama ABM/BBM :Carta lakaran bentuk

PTGP SKNP 201214

Page 15: Kertas Kerja Program Transisi

guru.0950- 1020

WAKTU REHAT

1020- 1050

PK : Menggosok GigiMurid berkumpul di luar kelas.Guru menunjukkan tatacara menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid menggosok gigi masing-masing menggunakan teknik yang betul dengan bimbingan guru.Guru bersoal-jawab dengan murid tentang aspek penjagaan gigi.

Murid dapat menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid sedar akan tanggungjawab menjaga kebersihan dan kesihatan gigi.Murid menyatakan kebaikan menjaga kesihatan gigi. (TOC-Sebab & Akibat)Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.

Nilai :Bertanggungjawab Menjaga kebersihan diriABM/BBM :Berus gigi, ubat gigi & bekas airGambar/model gigi

1050-1150

MT : Mari Belajar 123 Guru memberikan kad nombor kepada murid.Murid berkumpul mengikut urutan nombor yang disebut oleh guru. (Kumpulan 1 – Nombor 1-5, Kumpulan 2 – Nombor 6-10)Murid diminta bersalaman dengan rakan-rakan di dalam kumpulan masing-masing. Murid membentuk angka 0-10 menggunakan plastisin dalam kumpulan masing-masing.

Murid memahami dan mematuhi arahan guru. (M&B)Murid dapat mengenali rakan baru mereka dengan lebih mesra.Murid dapat mengingat dan menyebut nama rakan-rakan mereka.Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.

Nilai :Kerjasama Ramah Mesra

ABM/BBM :Kad NomborPlastisin * M&B – Kemahiran Mendengar dan Bertutur (Berdasarkan KSSR 2011)

1150- 1250

DST : Anggota Badan Saya Guru membimbing murid menyanyi lagu ”Kalau Rasa Gembira” dengan aksi. Murid berkumpul dalam kumpulan mengikut jantina. (Binaan Kumpulan) Murid menyebut nama-nama anggota badan yang ditunjukkan oleh guru mengikut kumpulan.Murid memadankan gambar dengan nama anggota badan (Lembaran Kerja).

Murid menyebut nama anggota badan dengan betul. (M&B)Murid menyatakan kegunaan anggota badan.Murid mengenali rakan baru dengan lebih rapat.

Nilai :Bertanggungjawab Kerjasama

ABM/BBM :Kad PerkataanKad Gambar Anggota BadanGitar/ Alat muzik lain.

SELASA (10.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0750

Pengurusan KelasMengambil kehadiran murid.Murid memakai tag nama masing-masing.Guru meminta murid melakukan tugas masing-masing berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.

Murid-murid mengetahui perkara-perkara yang perlu mereka lakukan berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.Memupuk nilai bertanggungjawab dan kerjasama dalam menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.Sayang kepada kelas.

Nilai :BertanggungjawabKerjasama ABM/BBM : Tag namaJadual Waktu Bertugas Harian.

0750-0920

BI : Animals Guru memberikan bola ping pong pelbagai warna kepada murid.Murid berkumpul mengikut warna bola ping pong. (Bina Kumpulan)Guru memberikan sampul berisi

Murid mengenal dan menyebut nama-nama binatang dalam Bahasa Inggeris dengan betul.Murid mengeja nama binatang dengan betul.

Nilai : Bekerjasama

ABM/BBM :Set Gambar Binatang

PTGP SKNP 201215

Page 16: Kertas Kerja Program Transisi

gambar binatang (jigsaw).Murid mencantumkan jigsaw dalam kumpulan masing-masing.Murid menyebut nama binatang yang telah dicantum.* Pembelajaran dan pengajaran adalah dalam Bahasa Inggeris.

Murid bekerjasama dengan ahli kumpulan untuk menyelesaikan masalah. Memahami arahan guru. (M&B)Berasa gembira dan seronok ketika berada di dalam kelas.Membina keyakinan diri murid.

jigsawPensel warna

0920- 0950

PM : Kebersihan Diri Murid menyanyikan lagu ”Bangun Pagi” dengan aksinya sekali.Guru dan murid bersoaljawab tentang rutin harian murid sebelum turun ke sekolah.Murid menyatakan cara-cara menjaga kebersihan diri setiap hari. (Teknik : Sebab & Akibat) *Rujuk Lampiran 5

Murid menyanyikan lagu ”Bangun Pagi” dengan pergerakan yang betul. (Didik Hibur)Murid menyebut 5 cara menjaga kesihatan diri dengan betul.Mewujudkan hubungan mesra murid dengan guru.

Nilai ;Menjaga Kebersihan DiriABM/BBM :Gitar Carta lirik lagu ”Bangun Pagi” *Rujuk Lampiran 6

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020-1120

BM : Pratulisan Murid menulis di udara mengikut pergerakan tangan guru.Murid menulis menggunakan jari di atas lantai.Guru mengajar murid cara-cara memegang pensel dengan betul.Murid menyiapkan lembaran kerja berkaitan aktiviti pratulisan dengan bimbingan guru.

Murid dapat menguasai asas-asas pra-tulisan dengan baik.(Kemahiran Menulis)Murid menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru dalam masa yang ditetapkan.Murid memahami dan mematuhi arahan guru. (Kemahiran Mendengar)

Nilai :KetekunanMematuhi Arahan

ABM/BBM :Lembaran Kerja (Pratulisan)Papan Tulis

1120- 1220

MT : Pranombor Guru membimbing murid menyanyikan lagu ”Ten Little Fingers”.Guru melekatkan kad nombor pada papan tulis.Murid menyebut nombor dalam turutan menaik dan menurun dengan bimbingan guru.Murid menyambungkan titik-titik menjadi nombor yang betul. (Lembaran Kerja)

Murid mengenal nombor asas.Murid menyebut nombor dengan betul.Murid menyiapkan tugasan dalam masa yang diberikan.

Nilai :Yakin Pada Diri

ABM/BBM :Kad nomborLembaran KerjaLirik lagu ”Ten Little Fingers” *Rujuk Lampiran 7Gitar

RABU (11.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0750

Pengurusan KelasMengambil kehadiran murid.Murid memakai tag nama masing-masing.Guru meminta murid melakukan tugas masing-masing berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.

Murid-murid mengetahui perkara-perkara yang perlu mereka lakukan berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.Memupuk nilai bertanggungjawab dan kerjasama dalam menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.Sayang kepada kelas.

Nilai :BertanggungjawabKerjasama ABM/BBM : Tag namaJadual Waktu Bertugas Harian.

0750-0850

DMZ : Nyanyian dan PergerakanMurid berkumpul di hadapan kelas sebagai satu kumpulan yang besar.Guru meminta murid memberi

Murid menyanyi sambil belajar.Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran baru.

Nilai : Ramah Mesra

PTGP SKNP 201216

Page 17: Kertas Kerja Program Transisi

salam kepada rakan-rakan mereka.Guru mempamerkan lirik lagu ”If You’re Happy” Guru menunjukkan cara menyanyi dan membuat aksi berpandukan senikata lagu. Murid menyanyi sambil membuat aksi dengan bimbingan guru.

Berasa gembira dan seronok ketika berada di dalam kelas.Membina keyakinan diri murid.

(Boleh buat pertandingan antara kumpulan)

ABM/BBM :Lirik lagu ”If You’re Happy” *Rujuk Lampiran 8Gitar/Alat Muzik Lain

0850- 0950

BM : Mengenal Huruf Kecil Murid menyanyikan ”Lagu Saya Suka ABC” dengan iringan muzik (gitar/ tamborin). Guru memberikan kad bentuk pelbagai warna kepada murid. (Bina Kumpulan)Murid berkumpul mengikut kad bentuk yang sama. Murid diberikan dua set abjad yang mengandungi huruf besar dan huruf kecil.Murid diminta mencari huruf kecil dan menyusunnya di atas lantai. (Dinamika Kumpulan)Kumpulan yang paling cepat menyiapkan tugasan akan dikira sebagai pemenang. (Beri gula-gula sebagai ganjaran)

Murid mengenal huruf kecil.Murid menyebut huruf kecil dengan sebutan yang betul. (Kemahiran Membaca-Prabacaan)Murid membiasakan diri dengan rakan baru mereka.Murid main peranan dan mengambil bahagian dalam aktiviti dinamika kumpulan iaitu mencari dan menyusun huruf kecil.

Nilai ;Bekerjasama

ABM/BBM :Kad Bentuk (Segitiga, Bulat, Segiempat Sama)Dua set kad abjad (Huruf besar/kecil)Gitar / TamborinCarta lirik lagu ”Saya Suka ABC” *Rujuk Lampiran 4

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020- 1050

PK : Menggosok GigiMurid berkumpul di luar kelas.Guru menunjukkan tatacara menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid menggosok gigi masing-masing menggunakan teknik yang betul dengan bimbingan guru.Guru bersoaljawab dengan murid tentang aspek penjagaan gigi.

Murid dapat menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid sedar akan tanggungjawab menjaga kebersihan dan kesihatan gigi.Murid menyatakan kebaikan menjaga kesihatan gigi. (TOC-Sebab & Akibat)Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.

Nilai :Bertanggungjawab Menjaga kebersihan diriABM/BBM :Berus gigi, ubat gigi & bekas airGambar/model gigi

1050-1120

BI : Pre-Writing Murid menulis di udara mengikut pergerakan tangan guru.Murid menulis menggunakan jari di atas lantai.Guru mengajar murid cara-cara memegang pensel dengan betul.Murid menyiapkan lembaran kerja berkaitan aktiviti pratulisan dengan bimbingan guru.* P&P dilaksanakan menggunakan Bahasa Inggeris

Murid dapat menguasai asas-asas pratulisan dengan baik.(Kemahiran Menulis)Murid menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru dalam masa yang ditetapkan.Murid memahami dan mematuhi arahan guru. (Kemahiran Mendengar)

Nilai :KetekunanMematuhi Arahan

ABM/BBM :Lembaran Kerja (Pre-Writing)Papan Tulis

1120- 1220

DSV : Estetika & Daya Kreatif Murid diberikan kertas undi yang dilipat.Murid berkumpul mengikut abjad yang tertulis pada kertas undi yang

Murid memahami dan mematuhi arahan guru.Murid bekerjasama dalam satu kumpulan untuk menyelesaikan

Nilai :Yakin Pada Diri

ABM/BBM :

PTGP SKNP 201217

Page 18: Kertas Kerja Program Transisi

diambil oleh mereka. (Bina Kumpulan)Guru memberi dan menerangkan tugasan yang perlu dilaksanakan oleh murid dalam kumpulan masing-masing.Murid bekerjasama dalam kumpulan untuk mewarna, menggunting dan menampal bentuk-bentuk geometri menjadi gambar yang ditunjukkan oleh guru. Murid menayangkan hasil kerja kumpulan masing-masing di hadapan kelas.

tugasan yang diberikan oleh guru.Murid berkomunikasi dengan rakan dalam kumpulan masing-masing.Murid dapat membina kemahiran bertutur dan bersosial sebagai kemahiran yang penting dalam aktiviti pembelajaran seharian.(M&B)

Kertas undiKotak undianGunting/gamPensel warnaLembaran Kerja (Bentuk Geometri dan gambar yang perlu dihasilkan)

KHAMIS (12.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0750

Pengurusan KelasMengambil kehadiran murid.Murid memakai tag nama masing-masing.Guru meminta murid melakukan tugas masing-masing berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.

Murid-murid mengetahui perkara-perkara yang perlu mereka lakukan berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.Memupuk nilai bertanggungjawab dan kerjasama dalam menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.Sayang kepada kelas.

Nilai :BertanggungjawabKerjasama ABM/BBM : Tag namaJadual Waktu Bertugas Harian.

0750-0850

MT : BentukGuru memberikan kad bentuk pelbagai warna kepada murid.Murid berkumpul mengikut kad bentuk. (Bina Kumpulan)Guru memberikan sampul berisi gambar bentuk (jigsaw).Murid mencantumkan jigsaw dalam kumpulan masing-masing.Murid mengeja dan menyebut nama bentuk yang telah dicantum.

Murid mengenal dan menyebut nama-nama bentuk dengan betul.Murid mengeja dan membaca nama bentuk dengan betul.Murid bekerjasama dengan ahli kumpulan untuk mencantumkan jigsaw.Memahami arahan guru. (M&B)Berasa gembira dan seronok ketika berada di dalam kelas.Membina keyakinan diri murid.

Nilai : Bekerjasama

ABM/BBM :Kad BentukSet Gambar Bentuk (jigsaw)Kad ManilaPensel warna

0850- 0950

BM : Mengenal Huruf BesarMurid menyanyikan ”Lagu Saya Suka ABC” dengan iringan muzik (gitar/ tamborin). Guru memberikan kad bentuk pelbagai warna kepada murid. (Bina Kumpulan)Murid berkumpul mengikut kad bentuk yang sama. Murid diberikan dua set abjad yang mengandungi huruf besar dan huruf kecil.Murid diminta mencari huruf besar dan menyusunnya di atas lantai. (Dinamika Kumpulan)Kumpulan yang paling cepat menyiapkan tugasan akan dikira sebagai pemenang. (Beri gula-gula sebagai ganjaran)Guru memberikan lembaran kerja

Murid mengenal huruf besar.Murid menyebut huruf besar dengan sebutan yang betul. (Kemahiran Membaca-Prabacaan)Murid membiasakan diri dengan rakan baru mereka.Murid main peranan dan mengambil bahagian dalam aktiviti dinamika kumpulan iaitu mencari dan menyusun huruf besar.

Nilai ;Bekerjasama

ABM/BBM :Kad Bentuk (Segitiga, Bulat, Segiempat Sama)Dua set kad abjad (Huruf besar/kecil)Gitar / TamborinCarta lirik lagu ”Saya Suka ABC”Lembaran Kerja

PTGP SKNP 201218

Page 19: Kertas Kerja Program Transisi

sebagai aktiviti pentaksiran. (Elemen KSSR)

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020-1120

BI : ColoursGuru mempamerkan lirik lagu ”What colour is this?” di papan tulis.Guru mengajar murid menyanyikan lagu ”What colour is this?”. (Aspek Didik Hibur)Guru mengajar murid mengenal dan mengeja nama-nama warna menggunakan kad warna/carta warna. (Prabacaan)Murid menyiapkan lembaran kerja berkaitan aktiviti pratulisan dengan bimbingan guru.* P&P dilaksanakan menggunakan Bahasa Inggeris

Murid dapat mengenal dan mengeja nama-nama warna dengan betul. (Prabacaan)Murid menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru dalam masa yang ditetapkan.Murid memahami dan mematuhi arahan guru. (Kemahiran Mendengar)Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.Murid berhibur sambil belajar.

Nilai :TekunMematuhi Arahan

ABM/BBM :Carta WarnaKad WarnaLembaran Kerja (Pratulisan)Pensel WarnaLirik lagu ”What colour is this?” *Rujuk Lampiran 9

1120- 1220

DMZ : Nyanyian dan PergerakanGuru mempamerkan carta lirik lagu ”Kereta Kecil” di papan tulis.Murid berkumpul di hadapan kelas untuk mendengar guru menyanyikan lagu ”Kereta Kecil”.Murid membaca lirik lagu dengan bimbingan guru.Murid menyanyi lagu ”Kereta Kecil” sambil melakukan aksi dengan bimbingan guru.Murid mewarnakan gambar kereta kecil.Menyanyi semula dengan iringan muzik.

Murid memahami dan mematuhi arahan guru.Murid dapat menyanyikan lagu ”Kereta Kecil” sambil melakukan aksi dengan betul.Murid dapat membina kemahiran bertutur dan bersosial sebagai kemahiran yang penting dalam aktiviti pembelajaran seharian. (M&B)Murid menyelesaikan tugasan dalam masa yang ditetapkan.

Nilai :Yakin Pada Diri

ABM/BBM :Carta lirik lagu ”Kereta Kecil”Gitar / Alat muzik lainGambar kereta kecilPensel WarnaLaptop (Untuk memainkan lagu ”Kereta Kecil”) *Rujuk Lampiran 10Pembesar suara

JUMAAT (13.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0750

Pengurusan KelasMengambil kehadiran murid.Murid memakai tag nama masing-masing.Guru meminta murid melakukan tugas masing-masing berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.

Murid-murid mengetahui perkara-perkara yang perlu mereka lakukan berdasarkan Jadual Waktu Bertugas.Memupuk nilai bertanggungjawab dan kerjasama dalam menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.Sayang kepada kelas.

Nilai :BertanggungjawabKerjasama ABM/BBM : Tag namaJadual Waktu Bertugas Harian.

0750-0850

MT : Wang (Pranombor) Guru memberi murid duit syiling 10 sen dan 20 sen.Murid mencari rakan yang sama nilai duitnya dan berkumpul dalam satu kumpulan. (Bina Kumpulan)Guru menerangkan tentang nilai-

Murid dapat mengenali nilai pada wang kertas dan duit syiling dengan betul.(Pranombor)Murid bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan tugasan yang diberi.

Nilai : Mematuhi arahan guruRamah MesraBekerjasama

ABM/BBM :

PTGP SKNP 201219

Page 20: Kertas Kerja Program Transisi

nilai wang syiling dan wang kertas kepada murid.Murid menyebut nilai wang yang ditunjukkan oleh guru.Guru memberikan setiap kumpulan beberapa helai wang kertas dan duit syiling.Murid mengasingkan wang mengikut nilai dan menulis bilangan bagi setiap wang kertas/duit syiling yang mereka terima di papan tulis.

Murid boleh membezakan nombor pada wang yang mereka terima.Berasa gembira dan seronok ketika berada di dalam kelas.

Duit syiling (Maujud)Wang kertas dan duit syiling (Palsu)Lembaran Kerja Papan tulis

0850- 0950

BM : PratulisanGuru menerangkan tentang tugasan yang perlu dibuat oleh murid berkaitan dengan kemahiran menulis (Pratulisan).Guru mengedarkan lembaran kerja Pratulisan kepada murid.Guru membimbing murid yang lemah melakukan aktiviti ini.

Murid dapat menguasai asas-asas pratulisan dengan baik.(Kemahiran Menulis)Murid menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru dalam masa yang ditetapkan.Murid memahami dan mematuhi arahan guru. (Kemahiran Mendengar)

Nilai :KetekunanMematuhi Arahan

ABM/BBM :Lembaran Kerja (Pratulisan)Papan Tulis

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020-1050

PK : Menggosok GigiMurid berkumpul di luar kelas.Guru menunjukkan tatacara menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid menggosok gigi masing-masing menggunakan teknik yang betul dengan bimbingan guru.Guru bersoaljawab dengan murid tentang aspek penjagaan gigi.

Murid dapat menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid sedar akan tanggungjawab menjaga kebersihan dan kesihatan gigi.Murid menyatakan kebaikan menjaga kesihatan gigi. (TOC-Sebab & Akibat)Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.

Nilai :Bertanggungjawab Menjaga kebersihan diriABM/BBM :Berus gigi, ubat gigi & bekas airGambar/ Model Gigi

1050- 1150

DST : Benda Hidup (Tumbuh-tumbuhan)Guru membimbing murid menyanyi lagu ”Bunga Matahari”. (Didik Hibur)Murid diberikan kertas undi yang dilipat.Murid berkumpul mengikut nama tumbuhan yang tertulis pada kertas undi yang diambil oleh mereka. (Bina Kumpulan)Guru memberikan setiap kumpulan 2 set kad gambar benda hidup dan bukan hidup.Guru menerangkan tentang ciri-ciri benda hidup.Murid bekerjasama dalam kumpulan untuk mengasingkan gambar benda hidup dan bukan hidup. Seterusnya melekatkan hasil kerja mereka di papan tulis.Guru dan murid menyemak hasil

Murid mengenal benda hidup.Murid menyebut 4/5 benda hidup yang dipelajari dengan betul.Murid bekerjasama dengan ahli kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Murid membina hubungan yang lebih erat dengan rakan baru mereka.

Nilai :Sayangi Alam SekitarABM/BBM :2 set kad gambar benda hidup dan bukan hidup.Power TackLirik lagu ”Bunga Matahari” *Rujuk Lampiran 11Gitar/Tamborin

PTGP SKNP 201220

Page 21: Kertas Kerja Program Transisi

kerja bersama-sama.

13.3 MINGGU KETIGA : MINGGU PEMBELAJARAN & PENGAJARAN TEMATIK (AKTIVITI PERKEMBANGAN ASAS KOGNITIF) Prabacaan, Pratulisan & PranomborTARIKH / TEMPOH : 16.01.2012 – 20.01.2012

ISNIN (16.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0750 PERHIMPUNAN0750-0850

BI (Theme : Alphabet )Guru membimbing murid menyanyikan lagu “ABC” dengan iringan muzik. (Boleh gunakan CD lagu ABC sekiranya ada)(Aspek Didik Hibur)Guru membimbing murid membaca ABC menggunakan kad abjad secara kelas dan individu.Kad abjad diletak secara bercampur aduk di atas lantai.Murid diminta mencari huruf yang disebut oleh guru dan melekatkannya di papan tulis.

Murid-murid mengenal dan membaca huruf ABC dengan baik.(Reading Skill)Murid membiasakan diri belajar menggunakan Bahasa Inggeris.Murid memahami dan mematuhi arahan guru dalam Bahasa Inggeris.Murid melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran secara aktif.

Nilai :BertanggungjawabKerjasama

ABM/BBM : Laptop (Jika perlu)Alphabet CardsGitar/ TamborinPower TackLembaran Kerja (Pre-Writing)

0850- 0950

BM (Tema : Suku Kata)Tajuk : Suku Kata Terbuka-KV Guru meminta murid meneka benda di dalam tangannya. (Beberapa biji guli-maujud)Guru membimbing murid mengeja perkataan –gu...li...guli.Guru mempamerkan kad-kad suku kata terbuka KV dan membimbing murid mengejanya bersama-sama. (Buat secara kelas dan individu) (Prabacaan)Guru mempamerkan kad gambar dan murid menyebut gambar-gambar tersebut. (Cth: topi, baju)(M&B)Murid mencari kad suku kata KV yang bersesuaian dengan gambar.

Murid mengecam dan membunyikan suku kata KV dengan betul. Murid bekerjasama dengan ahli kumpulan sebagai satu pasukan.Murid menyesuaikan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.Murid memahami arahan guru. (Kemahiran Mendengar & Bertutur)

Nilai ;Bekerjasama ABM/BBM :Kad Suku Kata Terbuka KVKad BergambarKad Suku Kata KVLembaran Kerja (Pratulisan)Power Tack

PTGP SKNP 201221

Page 22: Kertas Kerja Program Transisi

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020- 1050

PK : Menggosok GigiMurid berkumpul di luar kelas.Guru menunjukkan tatacara menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid menggosok gigi masing-masing menggunakan teknik yang betul dengan bimbingan guru.Guru bersoal-jawab dengan murid tentang aspek penjagaan gigi.

Murid dapat menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid sedar akan tanggungjawab menjaga kebersihan dan kesihatan gigi.Murid menyatakan kebaikan menjaga kesihatan gigi. (TOC-Sebab & Akibat)Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.

Nilai :Bertanggungjawab Menjaga kebersihan diriABM/BBM :Berus gigi, ubat gigi & bekas airGambar/model gigi

1050-1150

MT (Tema : Nombor)Tajuk : Mari Mengira Guru memberikan kad nombor kepada murid.Murid berkumpul mengikut urutan nombor yang disebut oleh guru. (Kumpulan 1 – Nombor 1-5, Kumpulan 2 – Nombor 6-10)Setiap kumpulan diberikan jumlah guli, biji karom kuning dan hitam yang berbeza.Murid mengira jumlah objek yang diberikan oleh guru dalam kumpulan masing-masing dan menulisnya di papan tulis.Guru memberikan lembaran kerja (Pentaksiran) kepada murid.

Murid mengenal dan menyebut nombor 0-10 dengan betul. (Pranombor)Murid mengira jumlah objek dari nombor 0-10. Murid memahami dan mematuhi arahan guru. (M&B)Murid dapat mengenali rakan baru mereka dengan lebih mesra.Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.

Nilai :Kerjasama Ramah MesraABM/BBM :Kad Nombor10 biji guli10 biji karom kuning dan hitamPower TackLembaran Kerja

1150- 1250

DST (Tema : Benda Hidup)Tajuk : Haiwan Guru membimbing murid menyanyi lagu ”Saya Ayam” dengan aksi. Guru memberi murid kertas undi yang mengandungi gambar haiwan. Murid berkumpul dalam kumpulan mengikut bunyi haiwan yang terdapat dalam kertas undi masing-masing. (Binaan Kumpulan) Guru membimbing murid mengeja dan membaca nama-nama haiwan (Kad Perkataan).Setiap kumpulan diberikan kad perkataan dan memadankannya dengan gambar haiwan yang betul di papan tulis. Murid mengeja dan membaca nama haiwan sekali lagi berdasarkan gambar. *P&P untuk tajuk ini boleh dijalankan dengan menggunakan Kampus Astro Sekolah (Saluran 556-Animal Planet) sebagai bahan bantu.

Murid mengeja dan membaca nama haiwan dengan betul. (Prabacaan)Murid menyanyi sambil membuat bunyi haiwan. (Didik Hibur)Murid menjadi lebih rapat dengan rakan baru dalam kumpulan masing-masing.Murid bekerjasama menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru.

Nilai :Bertanggungjawab Kerjasama

ABM/BBM :Lirik lagu ”Saya Ayam” *Rujuk Lampiran 12Kad PerkataanKad Gambar HaiwanPower TackKampus Astro (Sekiranya sesuai)Gitar/ Alat muzik lain.Lembaran Kerja

*Buat rakaman lebih awal sekiranya ingin menggunakan Kampus Astro dalam p&p.

SELASA (17.01.2012)

PTGP SKNP 201222

Page 23: Kertas Kerja Program Transisi

MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0820

MT : Nombor (Pratulisan)Guru memberikan kad nombor kepada murid.Murid berkumpul mengikut urutan nombor yang disebut oleh guru. (Kumpulan 1 – Nombor 1-5, Kumpulan 2 – Nombor 6-10) (Bina Kumpulan)Guru membimbing murid mengeja dan membaca nama nombor (perkataan) dari 0-10.Pertandingan memadankan nama nombor pada nombor yang betul di papan tulis.Murid mengeja dan menyebut nama nombor yang telah dipadankan secara kumpulan.Lembaran Kerja Pratulisan (Menyambungkan titik-titik)

Murid mengeja dan membaca nama-nama nombor kosong hingga sepuluh dengan betul.Murid dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru.Memahami arahan guru. (M&B)Berasa gembira dan seronok ketika berada di dalam kelas.Membina keyakinan diri murid.

Nilai : Bekerjasama

ABM/BBM :Kad NomborKad Perkataan (Nama Nombor)Power TackLembaran Kerja Pensel warna

0820- 0920

BM (Tema : Diri Saya)Tajuk : Kebersihan Anggota BadanMurid menyanyikan lagu ”Bangun Pagi’ dengan iringan muzik (gitar/ tamborin). *Rujuk Lampiran 6Guru memberi murid kertas undi yang mengandungi gambar anggota badan.Murid berkumpul dalam kumpulan mengikut gambar anggota badan yang terdapat dalam kertas undi masing-masing. (Binaan Kumpulan) Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan anggota badan. (Teknik Sebab & Akibat atau Teknik Mencita-citakan Kejayaan) *Rujuk Lampiran 13Aktiviti membunyikan suku kata terbuka dan tertutup tentang topik pelajaran. (Cth : ma ta, ka ki, ja ri, gi gi, cu ci, go sok dll)Guru memberikan lembaran kerja mencantumkan suku kata berbentuk pra-tulisan sebagai aktiviti pentaksiran. (*Rujuk SK & SP KSSR BM Tahun 1)

Murid membunyikan suku kata terbuka dan tertutup dengan betul (Prabacaan)Murid menyebut huruf besar dengan sebutan yang betul. (Kemahiran Membaca-Pra Bacaan)Murid melakukan aktivit pra-tulisan dengan baik.Murid main peranan dan mengambil bahagian dalam aktiviti dinamika kumpulan iaitu mencantumkan suku kata dan memadankannya pada gambar dengan betul.

Nilai ;Bekerjasama

ABM/BBM :Kad Gambar Anggota BadanLirik lagu ”Bangun Pagi”Gitar / TamborinKertas undiKad suku kata terbuka dan tertutup.Power TackLembaran Kerja (Pentaksiran)

0920-0950

BIB : (Tema ; Dunya Diri Empu)Topik : Diri EmpuMurid melihat gambar-gambar berkaitan dengan murid seperti baju, seluar, kasut dan sebagainya.Murid menyebut nama-nama benda yang ditunjukkan oleh guru dengan

Murid menyebut nama benda dengan betul.Murid menambahkan kemahiran menulis masing-masing.

Nilai :Ramah mesraKerjasamaABM/BBM :Kad GambarLembaran Kerja

PTGP SKNP 201223

Page 24: Kertas Kerja Program Transisi

sebutan yang betul.Aktiviti mewarna gambar.

(Pra-Tulisan)Pensel Warna

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020-1120

BI : DirectionMurid berkumpul di hadapan kelas sebagai satu kumpulan.Guru menerangkan tentang topik “Direction” kepada murid menggunakan kad perkataan atau carta.Murid meniru pergerakan guru mengikut arah yang disebut oleh guru.Guru membawa murid keluar kelas untuk praktikal arah.Murid menyiapkan lembaran kerja berkaitan aktiviti pra-tulisan dengan bimbingan guru.* P&P dilaksanakan menggunakan Bahasa Inggeris

Murid memahami arahan guru. (Kemahiran Mendengar dan Bertutur)Murid menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru dalam masa yang ditetapkan.Murid memahami dan mematuhi arahan guru. (Kemahiran Mendengar)Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.Murid berhibur sambil belajar.

Nilai :Mematuhi Arahan

ABM/BBM :Kad perkatanLembaran Kerja (Pra-Tulisan)Pensel Warna (sekiranya perlu)

1120- 1220

PM (Tema : Cerita dan Teladan)Tajuk : Semut dan BelalangGuru bercerita tentang cerita “Semut dan Belalang”.Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan dan main peranan sebagai semut dan belalang. (TOC-Teknik Awan)Guru membimbing murid bercerita tentang ”Semut dan Belalang” menggunakan teknik awan. *Rujuk Lampiran 14Murid dan guru membuat rumusan tentang isi cerita dan pengajaran yang diperoleh daripada cerita tersebut.

Murid-murid mendengar guru bercerita dengan tekun. (Kemahiran Mendengar)Murid menyatakan pendapat dengan pengucapan bertatasusila menggunakan ayat yang betul. (Kemahiran Bertutur)Murid mematuhi arahan guru.Murid

Nilai :Bersopan santun(Bergantung kepada jalan cerita)

ABM/BBM : Gambar Belalang dan Semut5 Keping Kadbod/ tikar bentuk awan.Tag nama watak Semut dan Belalang

RABU (18.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0820

BI (Theme : Myself & My Friends)Topic : Parts of My BodyGuru memberikan kad abjad kepada murid.Murid berkumpul mengikut urutan abjad yang disebut oleh guru. (Kumpulan 1 – Huruf A-C Kumpulan 2 – Huruf D-F) (Bina Kumpulan) Guru mengajar murid nama-nama anggota badan dalam Bahasa Inggeris. (eye, nose, ear, hand, arm, leg...)Guru membimbing murid mengeja dan membaca nama anggota badan. (Prabacaan)

Murid mengeja dan membaca nama-nama anggota badan dalam Bahasa Inggeris dengan sebutan yang betul. (Pre-Reading)Murid dapat menyatakan cara-cara menjaga kebersihan anggota badan dengan betul. Murid dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru.Memahami arahan guru. (Listening Skill)Berasa gembira dan seronok ketika berada di dalam kelas.

Nilai : Bertanggungjawab

ABM/BBM :Kad Gambar Kad PerkataanKad AbjadPower TackLembaran Kerja Pensel warna

PTGP SKNP 201224

Page 25: Kertas Kerja Program Transisi

Pertandingan memadankan perkataan dengan gambar anggota badan yang betul di papan tulis.Guru menggunakan Teknik Mencita-citakan Kejayaan untuk membantu murid memahami cara-cara menjaga kebersihan anggota badan. *Rujuk Lampiran 15Lembaran Kerja Pratulisan (Menyambungkan titik-titik)

Membina keyakinan diri murid.

0820- 0950

BM (Tema : Keselamatan Jalan Raya)Tajuk : KenderaanMurid menyanyikan lagu ”Kereta Kecil” dengan iringan muzik (gitar/ tamborin). Guru mengajar istilah-istilah kenderaan (kereta, bas, motosikal, lori, van dan keretapi)Murid mengeja dan membaca nama-nama kenderaan mengikut suku kata. (Prabacaan)Guru bersoaljawab dengan murid tentang aspek keselamatan jalan raya berkaitan dengan cara memandu kenderaan. Guru menggunakan Teknik Awan dan Teknik Sebab dan Akibat untuk membantu murid memahami perkara yang penting dalam situasi keselamatan jalan raya. *Rujuk Lampiran 16 dan Lampiran 17Guru memberikan lembaran kerja mencantumkan suku kata berbentuk pratulisan sebagai aktiviti pentaksiran. (*Rujuk SK & SP KSSR BM Tahun 1)

Murid membunyikan suku kata terbuka dan tertutup dengan betul (Prabacaan)Murid menyebut huruf besar dengan sebutan yang betul. (Kemahiran Membaca-Prabacaan)Murid melakukan aktivit pratulisan dengan baik.Murid main peranan dan mengambil bahagian dalam aktiviti dinamika kumpulan iaitu mencantumkan suku kata dan memadankannya pada gambar dengan betul.

Nilai ;Bekerjasama

ABM/BBM :Kad suku kataKad Gambar kenderaan. (Kit PKJR Tahun Satu)Lirik lagu ”Kereta Kecil” *Rujuk Lampiran 10Tikar/ Kadbod bentuk awanGitar / TamborinKertas undiKad suku kata terbuka dan tertutup.Power TackLembaran Kerja (Pentaksiran)

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020- 1050

PK : Menggosok GigiMurid berkumpul di luar kelas.Guru menunjukkan tatacara menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid menggosok gigi masing-masing menggunakan teknik yang betul dengan bimbingan guru.Guru bersoal-jawab dengan murid tentang aspek penjagaan gigi.

Murid dapat menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid sedar akan tanggungjawab menjaga kebersihan dan kesihatan gigi.Murid menyatakan kebaikan menjaga kesihatan gigi. (TOC-Sebab & Akibat)Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.

Nilai :Bertanggungjawab Menjaga kebersihan diriABM/BBM :Berus gigi, ubat gigi & bekas airGambar/model gigi

1050-1150

MT (Tema : Buah-buahan)Tajuk : Banyak atau SedikitGuru memberikan kad gambar buah kepada setiap orang murid.Murid berkumpul mengikut gambar buah yang terdapat dalam kad yang diberi oleh guru. (Bina Pasukan)

Murid dapat membuat perbandingan dua nombor/jumlah sama ada banyak atau sedikit.Murid menguasai kemahiran pranombor dengan baik.

Nilai :KerjasamaMematuhi Arahan

ABM/BBM :

PTGP SKNP 201225

Page 26: Kertas Kerja Program Transisi

Guru mengajar murid tentang cara-cara membuat perbandingan dua nombor sama ada banyak atau sedikit. (Pranombor)Setiap kumpulan diberikan tugasan untuk membuat perbandingan jumlah buah dalam gambar.Aktiviti pentaksiran. (Lembaran kerja)

Murid menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru dalam masa yang ditetapkan.Murid memahami dan mematuhi arahan guru. (Kemahiran Mendengar)Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.Murid berhibur sambil belajar.

Kad Gambar BuahKad Perkataan (Banyak/Sedikit)Lembaran Kerja Pensel Warna (Sekiranya perlu)

1150- 1220

DMZ (Tema : Nyanyian dan Pergerakan)Murid berkumpul di hadapan kelas dan menyanyikan lagu ”Anak Itik Tok Wi”. Murid menyanyikan lagu yang kedua iaitu lagu ”Kereta Kecil” sambil melakukan aksi lagu.Murid meneruskan latihan persembahan nyanyian dengan bimbingan guru.

Murid cukup bersedia untuk membuat persembahan.Murid berasa lebih yakin dan tidak malu untuk membuat persembahan.Merapatkan hubungan antara murid.Murid rasa gembira dan seronok untuk terus berada di sekolah.Mewujudkan hubungan mesra antara murid dengan guru baru mereka.(Aspek Didik Hibur)

Nilai ;Yakin pada diriRamah mesra

ABM/BBM :Lirik lagu ”Anak Itik Tok Wi” dan ”Kereta Kecil”. *Rujuk Lampiran 10 dan Lampiran 18LaptopPembesar suaraGambar kereta/model kereta mainan.

KHAMIS (19.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0820

BI (Theme : Safety)Topic : Kicthen Guru memberikan kad abjad kepada murid.Murid berkumpul mengikut urutan abjad yang disebut oleh guru. (Kumpulan 1 – Huruf A-C Kumpulan 2 – Huruf D-F) (Bina Kumpulan) Guru mengajar nama-nama alatan dan kelengkapan di dapaur menggunakan Bahasa Inggeris. (Kad Gambar dan Perkataan)Murid mengeja dan menyebut nama alatan dapur dengan bimbingan guru.Guru bercerita dengan murid tentang keselamatan di dapur menggunakan Teknik TOC. (Teknik Sebab dan Akibat)Lembaran Kerja Pratulisan (Menyambungkan titik-titik)

Murid mengeja dan membaca nama-nama alatan dan kelengkapan di dapur dengan sebutan yang betul . (Dalam Bahasa Inggeris)Murid dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru.Memahami arahan guru. (M&B)Berasa gembira dan seronok ketika berada di dalam kelas.Membina keyakinan diri murid.

Nilai : Bekerjasama

ABM/BBM :Kad GambarKad Perkataan (Nama Peralatan Dapur)Power TackTeknik Sebab dan Akibat *Rujuk Lampiran 19Lembaran Kerja Pensel warna

0820- 0950

BM (Tema : Bersih dan Sihat)Tajuk : Kelas Saya Bersih dan Ceria Murid memahami perkara yang Nilai ;

PTGP SKNP 201226

Page 27: Kertas Kerja Program Transisi

Murid menyanyikan lagu ”Kami Murid Darjah Satu’ dengan iringan muzik (gitar/ tamborin). *Rujuk Lampiran 20Guru memberi murid kertas undi yang mengandungi gambar alatan untuk membersih. (Tong sampah, penyapu, kain lap dll)Murid berkumpul dalam kumpulan mengikut gambar alatan yang terdapat dalam kertas undi masing-masing. (Binaan Kumpulan) Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan kelas. (Mendengar & Bertutur)Guru membuat aktiviti TOC (Teknik Mencita-citakan Kejayaan dan Teknik Sebab & Akibat) untuk membantu murid memahami topik pembelajaran. *Rujuk Lampiran 21 dan Lampiran 22Guru memberikan lembaran kerja mencantumkan suku kata berbentuk pratulisan sebagai aktiviti pentaksiran. (*Rujuk SK & SP KSSR BM Tahun 1)

disampaikan oleh guru. (Kemahiran Mendengar)Murid menyatakan pendapat tentang cabaran dan langkah untuk mengatasi cabaran membersihkan kelas dengan ayat yang betul. (Kemahiran Bertutur)Murid main peranan dan mengambil bahagian dalam aktiviti dinamika kumpulan. Murid menyalin semula hasil perbincangan TOC dalam buku tulis.

Bekerjasama

ABM/BBM :Lirik lagu ”Kami Murid Darjah Satu”Gitar / TamborinKertas undiKad Gambar AlatanKad PerkataanPower TackLembaran Kerja (Pentaksiran)

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020-1120

MT (Tema : Tumbuh-tumbuhan)Tajuk : TambahGuru memberikan kad nombor kepada murid.Murid berkumpul mengikut urutan nombor yang disebut oleh guru. (Kumpulan 1 – Nombor 1-5, Kumpulan 2 – Nombor 6-10) (Bina Kumpulan)Guru bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang berbuah.Guru mengajar murid tentang konsep tambah menggunakan biji getah.Guru memberikan tugasan kepada setiap kumpulan untuk diselesaikan. Murid menyiapkan lembaran kerja berkaitan aktiviti pranombor dengan bimbingan guru.

Murid memahami dan membuat operasi tambah dengan baik.Murid menyebut nama-nama pokok yang mengeluarkan buah. (Kemahiran Bertutur)Murid menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru dalam masa yang ditetapkan.Murid memahami dan mematuhi arahan guru. (Kemahiran Mendengar)Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.Murid berhibur sambil belajar.

Nilai :Mematuhi ArahanKerjasama

ABM/BBM :Kad Nombor (0-10)Kad perkatanGambar BuahLembaran Kerja (Pranombor)Pensel Warna (sekiranya perlu)

1120- 1220

DSV (Tema : Buah-buahan)Tajuk : Buah-buahan TempatanGuru mengajar murid tentang buah-buahan tempatan.Murid mengeja dan membaca nama buah-buahan yang ditunjukkan oleh guru.Murid membuat tugasan yang

Murid dapat mengeja dan membaca nama buah-buahan dengan sebutan dan intonasi yang betul.Murid menyatakan pendapat dengan pengucapan bertatasusila menggunakan ayat yang betul. (Kemahiran Bertutur)

Nilai : KetekunanABM/BBM : Gambar Buah-buahanKad PerkataanLembaran Kerja

PTGP SKNP 201227

Page 28: Kertas Kerja Program Transisi

diberikan oleh guru. (Lembaran Kerja)

Murid mematuhi arahan guru. (Menyambung titik, mewarna, menggunting dan menampal gambar buah pada kertas)

JUMAAT (20.01.2012)MASA PERKARA/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CATATAN0720-0750

BI (Theme : Plants)Topic : FlowersMurid menyanyikan lagu ”Bunga Matahari” dengan bimbingan guru.Guru mengajar murid tentang nama-nama bunga dalam Bahasa Inggeris.Guru membawa murid berjalan di sekeliling kawasan sekolah untuk melihat dan mengenal nama-nama bunga yang terdapat di sekolah.Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberi oleh guru. (Pratulisan)

Murid menyebut nama-nama bunga dalam Bahasa Inggeris dengan sebutan yang betul. (Prabacaan)Murid mengenal nama-nama bunga yang terdapat di sekitar kawasan sekolah.Murid menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru dalam masa yang ditetapkan.

Nilai :Sayang kepada alam sekitar.ABM/BBM : Kad GambarKad PerkataanLembaran Kerja (Pratulisan)

0750-0850

BM (Tema : Alatan Dapur)Tajuk : Hari Jadi SayaMurid berkumpul dan duduk di hadapan kelas.Guru membimbing murid menyanyikan lagu harijadi. Murid bersoal jawab tentang sambutan hari jadi.Guru menggunakan Teknik Mencita-citakan Kejayaan untuk membantu murid memahami topik pembelajaran. *Rujuk Lampiran 23Murid mengeja nama-nama peralatan dapur yang diperlukan untuk menyambut hari jadi. (Cth : sudu, garpu, senduk, sudip, pinggan, mangkuk dll)Aktiviti pentaksiran (Lembaran Kerja Pratulisan)

Murid dapat mendengar dan bertutur dengan cara yang betul. Murid membiasakan diri melalui interaksi dua hala dalam kelas.Murid dapat mengeja dan membaca nama-nama peralatan dapur dan perkara yang diperlukan untuk hari jadi dengan sebutan yang betul. (Prabacaan)Berasa gembira dan seronok menyanyikan lagu hari jadi bersama-sama di dalam kelas. (Aspek Didik Hibur)

Nilai : KerjasamaRamah Mesra

ABM/BBM :Lirik lagu ”Selamat Hari Jadi” Kad PerkataanKad GambarKotak HadiahAlat muzikLembaran Kerja (Pratulisan)

0850-0950

Sukaneka Murid Tahun 1Acara SukanekaMengisi air dalam botolBerlari dalam guniMembawa bola ping-pong menggunakan suduBaling bolaMembawa bola celah pahaMembawa pundi kacang menggunakan kepalaLari berganti-ganti

Tempat : Padang SekolahKehadiran :Semua Guru Tahun SatuMurid PrasekolahMurid Tahun 2

* Aktiviti ini melibatkan murid prasekolah dan Tahun 2 kerana enrolmen murid Tahun Satu terlalu sedikit.

Peralatan :Botol kosongBaldi Bola ping-pongPundi KacangBola SepakGuni Sudu Baton

0950- 1020

WAKTU REHAT

1020-

PTGP SKNP 201228

Page 29: Kertas Kerja Program Transisi

1030 PK : Menggosok GigiMurid berkumpul di luar kelas.Murid menggosok gigi masing-masing menggunakan teknik yang betul dengan bimbingan guru.Guru bersoaljawab dengan murid tentang aspek penjagaan gigi.

Murid dapat menggosok gigi dengan teknik yang betul.Murid sedar akan tanggungjawab menjaga kebersihan dan kesihatan gigi.Murid menyatakan kebaikan menjaga kesihatan gigi. (TOC-Sebab & Akibat)Murid membiasakan diri dengan rakan dan persekitaran yang baru.

Nilai :Bertanggungjawab Menjaga kebersihan diriABM/BBM :Berus gigi, ubat gigi & bekas airGambar/model gigi

1030-1050

DMZ : Nyanyian dan Pergerakan(Persediaan untuk Majlis Penutupan PTGP)Murid berkumpul di hadapan kelas dan menyanyikan lagu ”Anak Itik Tok Wi”. Murid menyanyikan lagu yang kedua iaitu lagu ”Kereta Kecil” sambil melakukan aksi lagu.Murid meneruskan latihan persembahan nyanyian dengan bimbingan guru.

Murid cukup bersedia untuk membuat persembahan.Murid berasa lebih yakin dan tidak malu untuk membuat persembahan.Merapatkan hubungan antara murid.Murid rasa gembira dan seronok untuk terus berada di sekolah.Mewujudkan hubungan mesra antara murid dengan guru baru mereka.(Aspek Didik Hibur)

Nilai ;Yakin pada diriRamah mesraABM/BBM :Lirik lagu ”Anak Itik Tok Wi” dan ”Kereta Kecil”. *Rujuk Lampiran 10 dan Lampiran 18LaptopPembesar suaraGambar kereta/model kereta mainan.

1050- 1150

Majlils Penutupan Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu dan Guru Penyayang SK Nanga Pak Sesi Persekolahan 2012Aturcara MajlisNyanyian lagu ”Negaraku’Ucapan Penyelaras Program Transisi 2012Ucapan Guru BesarPersembahan murid Tahun SatuAnugerah Murid ContohNyanyian lagu ”Ibu Pertiwiku”Bersurai

Tempat : Tapak PerhimpunanKehadiran :Guru BesarPenolong Kanan 1Penolong Kanan HEMPenolong Kanan KokurikulumSemua GuruSemua Murid Tahap 1 & 2Murid Prasekolah

Peralatan :Laptop Troli

PTGP SKNP 201229