Click here to load reader

Logistica Internationala

  • View
    48

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

li

Text of Logistica Internationala

Logistica Internationala

Logistica internationala. Expeditia. Transportul. Asigurarea. Vamuire

Derularea operatiunii de export inseamna ansamblul activitatilor prin intermediul carora are loc livrarea marfii de la vanzator la cumparator, pe de o parte, si efectuarea platii de catre cumparator in beneficiul vanzatorului, pe de alta parte.

Logistica internationala consta in ansamblul operatiunilor efectuate de vanzator, cumparator si terte unitati pt ca marfurile sa ajunga la destinatie, conform contractului.Intre aceste activitati,o importanta deosebita prezinta expeditia,transportul(international), asigurarea.

Odata ce marfurile sunt pregatite pt export si s-a facut facturarea lor la extern, marfurile se pregatesc pt expeditie.Ca regula generala, transportatorul nu este expeditor, iar expeditorul nu este transportator, fiecare indeplinind operatiuni distincte. Mai precis, expeditorul international este o persoana fizica sau juridica, care, in schimbul unei sume de bani (comision, sau o suma forfetara) primita de la mandantul sau (intreprinderea de comert exterior) se obliga fata de aceasta sa preia marfurile incredintate si sa realizeze (sau sa faca sa se realizeze) intreaga gama a operatiunilor necesare pentru ca destinatarul (importatorul sau beneficiarul importului) sa poata intra in posesia bunurilor dobandite intr-un termen cat mai scazut si cu cheltuieli minime.Spre deosebire de expeditor, transportatorul realizeaza deplasarea efectiva a marfurilor in spatiu, cel mai adesea din ordinul expeditorului international si pe cheltuiala exportatorului sau importatorului.

Expeditia internationala, ca activitate de sine statatoare in sfera circulatiei, este rezultatul firesc al adancirii diviziunii internationale a muncii, al cresterii si diversificarii schimburilor economice intre natiuni. Ea este o activitate de comert exterior, pusa in slujba derularii operative a exporturilor si importurilor, care are legaturi foarte stranse cu activitatea de transporturi internationale.Interpunandu-se intre predatorul marfii si caraus si intre acesta din urma si destinatar, expeditorul asigura legaturi permanente si stabile intre acestia, contribuie la derularea operativa a fluxurilor de marfuri cu cheltuieli minime.

Gama serviciilor realizate in acest scop de expeditorii internationali de marfuri este larga. Ea include atat servicii care preced incheierea contractului de vanzare-cumparare externa de catre comercianti cat si servicii postcontractuale. Redam mai jos pe cele mai importante dintre acestea:

a) Acordarea de consultatii economice, tehnice, juridice si de alta natura la incheierea contractelor comerciale externe

b) Informarea clientului cu privire la mijloacele de transport cele mai adecvate, mai rapide si mai economice

c) Alegerea rutei optime de indrumare a transporturilor

d) Acordarea de consultatii comerciantilor privind prezentarea marfurilor la transport

e) Incheierea contractului de transport cu carausul

f) Asigurarea riscurilor de transport

g) Vamuirea marfurilor

Propriu-zis, vamuirea marfurilor de comert exterior este realizata de organele vamale din fiecare tara. Expeditorul international insa, in calitate de agent vamal, poate prezenta marfurile in vama din insarcinarea comerciantilor, intocmind documentele corespunzatoare si poate ajuta la vamuirea mai operativa a acestora, indeplinind toate formalitatile vamale necesare. Uneori, el poate plati taxele vamale in numele si pe contul clientilor sai, decontandu-se ulterior cu acestia.

Fiind un bun cunoscator al tarifelor vamale, al procedeelor de vamuire a marfurilor, expeditorul international poate da informatii pretioase clientilor sai pentru cresterea eficientei exporturilor si importurilor, a vitezei de circulatie a marfurilor de comert exterior. Totodata, expeditorul international isi poate informa clientela asupra modalitatilor previzibile in materie de vamuire la import.

h) Depozitarea si distribuirea marfurilor din depozite

i) Organizarea expedierii si transportului marfurilor de comert exterior la diferite manifestari expozitionale; prestarea de servicii conexe

j) Intocmirea documentelor de expeditie si transport.

Transportul international se caracterizeaza prin acea ca marfa traverseaza una sau mai multe frontiere de stat, punctele de expediere si de destinatie fiind situate in tari diferite. Transportatorul realizeaza deplasarea efectiva a marfurilor in spatiu, cel mai frecvent la ordinul expeditorului si pe cheltuiala exportatorului sau importatorului, in functie de conditia de livrare prevazuta in contract. Transportul poate fi:maritim, feroviar, aerian, rutier. Descrierea principalelor operatiuni tehnice si a circuitului documentelor din interiorul firmei

Procesul se desfasoara intr-o succesiune logica si cronologica conform diagramei flux.

1. Procesul incepe printr-un apel telefonic prin care un client solicita efectuarea unui transport de marfa sau un transportator ofera un mijloc de transport rutier pentru a efectua un transport de marfa.

2. Toate comenzile sunt inregistrate de catre broker in registrul de comenzi formular cod: F-07-01.

3. Pentru un client sau tranportator cunoscut aflat pe lista furnizorilor acceptati se analizeaza comanda/oferta si se completeaza caracteristicile in registrul de comenzi.

4.Pentru un client sau transportator nou se solicita comanda scrisa si se trimite prin fax chestionarul de evaluare. Numai dupa primirea comenzii si a chestionarului completat, in urma deciziei de acceptare a comenzii se va efectua analiza comenzii.

5. Daca comanda se refera la un transport care nu se incadreaza in obiectul de activitate al firmei aceasta va fi respinsa, se comunica la client si se noteaza in registrul de comenzi.

6. Pentru o comanda sau oferta acceptata broker-ul desfasoara o activitate de identificare a unui transportator sau client cu marfa compatibil cu solicitarea primita si caracteristicile stabilite pentru a planifica si contracta transportul. Activitatea consta in cautarea, in baza de date, unui posibil partener si comunicare prin telefon cu acesta.

7. Dupa identificarea transportatorului sau clientului compatibil cu cerintele stabilite, broker-ul negociaza pretul in limitele stabilite de director si transmite comanda/contract cod: F-07-02.

8. Dupa ce comanda/contract a fost returnata semnata si stampilata broker-ul transmite la partener(client sau transportator) comanda cu caracteristicile stabilite acceptata prin semnatura si stampila.

9. Derularea transportului este monitorizata de catre broker-ul prin comunicare telefonica cu soferul si clientul pentru confirmarea fazelor esentiale(plecare spre client, incarcat marfa, sosit la destinatie, descarcat marfa). Eventualele evenimente vor fi comunicate imediat directorului pentru a lua masurile care se impun.Stadiul derularii transportului este notat in registrul de comenzi.

10. Daca dupa ce transportul a fost perfectat prin comanda/contract, unul dintre parteneri renunta atunci comanda respectiva este anulata, este anuntat celalalt partener despre situatia ivita sise incearca rezolvarea cazului prin gasirea altui partener in timp util. Cazul este tratat conform procedurii PS-04 Control produsului neconform.

11. Dupa primirea documentului de predare a marfii cu confirmarea beneficiarului (destinatarului) si a facturii de la tranportator pentru serviciul de transport prestat, biroul contabilitate va achita factura si va transmite la transportator ordinul de plata cu care s-a achitat factura acestuia, va inainta factura la client si va urmari incasarea ei.Transportatorul raspunde ca de propriile sale actiuni si omisiuni, de actiunile si omisiunile prepusilor sai si ale oricaror alte persoane la serviciile carora recurge pentru executarea transportului, daca acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

Proba contractului de transport se face prin scrisoare de trasura. Absenta, neregularitatea sau pierderea scrisorii de trasura nu afecteaza nici existenta, nici valabilitatea contractului de transport.

Scrisoarea de trasura este intocmita in trei exemplare originale, semnate de expeditor si de transportator, aceste semnaturi putind sa fie imprimate sau inlocuite prin stampilele expeditorului si transportatorului, daca legislatia tarii in care este intocmita scrisoarea de trasura o permite. Primul exemplar se remite expeditorului, al doilea insoteste marfa, iar al treilea se retine de transportator.

Scrisoarea de trasura trebuie sa contina urmatoarele date:a) locul si data intocmirii sale;b) numele si adresa expeditorului;c) numele si adresa transportatorului;d) locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia;e) numele si adresa destinatarului;f) denumirea curenta a naturii marfii si felul ambalajului, iar pentru marfurile periculoase, denumirea lor general recunoscuta;g) numarul coletelor, marcajele speciale si numerele lor;h) greutatea bruta sau cantitatea astfel exprimata a marfii;i) cheltuielile aferente transportului (pret de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama si alte cheltuieli survenite de la incheierea contractului si pina la eliberare);j) instructiunile necesare pentru formalitatile de vama si altele;k) indicatia ca transportul este supus regimului stabilit prin prezenta conventie si nici unei alte clauze contrare.

La primirea marfii, transportatorul este obligat sa verifice:a) exactitatea mentiunilor din scrisoarea de trasura referitoare la numarul de colete, cit si la marcajul si la numerele lor;b) starea aparenta a marfii si a ambalajului ei.Transportatorul este raspunzator ca si un comisionar de consecintele pierderii sau utilizarii inexacte a documen