Lederutdanning Drammen 2014

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Lederutdanning Drammen 2014

 • HBV advanced

  Lederutdanning i Drammen 2014

 • EU-prosjektledelse

  3

  Kurs i Drammenvren 2014

  Arbeidsrett

  Prosjektledelse innfring i prosjektarbeid

  Prosjektledelse pbygging

  Utvikling og endring i organisasjoner

  Verdibasert ledelse og organisasjonskultur

  EU Prosjektledelse en innfring i EU/ES teori og praksis

  Kurs fra bedriftskonom-studiet (kveldstid) p Kongsberg

 • EU-prosjektledelse

  3

  Kurs som kommer:

  Coaching Grunnleggende bedriftskonomi HRM Praktisk personalledelse Innkjp og logistikk Perspektiver p ledelse

 • 4

  Arbeidsrett

  Prosjektledelse innfring i prosjektarbeid

  Prosjektledelse pbygging

  Kurset skal gi en innsikt i rammebetingelsene for personal-

  administrasjon i privat, kommunal og statlig sektor av arbeids-

  livet, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler.

  Deltakerne skal f oversikt over sentrale bestemmelser som

  har betydning for planlegging, anskaffelse, anvendelse, ivare-

  takelse, utvikling og avvikling av virksomhetens kompetanse.

  Dette studiet gir en grunnleggende innfring i prosjektfaget slik

  dette praktiseres i dag, og ferdigheter til selv jobbe i og lede

  prosjekter. Studiet er utviklet for personer innen alle sektorer

  i arbeids- og organisasjonslivet: Ledere, mellomledere, tillits-

  valgte, medarbeidere og andre med interesse for sette seg inn

  i og bruke prosjektarbeid som metode innen privat, offentlig

  og frivillig sektor.

  Studiet bygger videre p Prosjektledelse - innfring prosjekt-

  arbeid og gr mer i dybden. Dette gjres p flere mter - ved

  ta opp nye temaer eller ved fordypning i temaer som bare er

  behandlet p grunnleggende niv, og ved introduserer nye

  verkty og alternative tenkemter. Mlgruppen er ledere, mel-

  lomledere, tillitsvalgte, medarbeidere og andre med interesse

  for sette seg inn i og bruke prosjektarbeid som metode innen

  privat, offentlig og frivillig sektor.

  Undervises 17. og 26. mars,

  9. og 23. april, 6. og 15. mai

  7,5 sp.

  Undervises 14. februar, 7.,

  14. og 28. mars, 7. og 28. april

  7,5 sp.

  Undervises 3. og 18. mars,

  1., og 22. april, 5. og 19. mai

  7,5 sp.

  Foreleser: Bjrn Eriksen

  Foreleser: Odd Eyvind Hovland

  Foreleser: Odd Eyvind Hovland

 • 5

  Utvikling og endring i organisasjoner

  Verdibasert ledelse og organisasjonskultur

  Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper om hvordan man kan

  arbeide med skape mer robuste og endringsdyktige bedrifter

  og offentlige organisasjoner. Kurset skal sette bde ledere og

  medarbeidere bedre i stand til planlegge og gjennomfre

  effektive og menneskevennlige endringsprosesser. Studiet

  henter sine eksempler bde fra offentlige og private virksom-

  heter.

  Begrepet verdibasert ledelse indikerer at lederne har et sr-

  skilt ansvar for utvikle gode verdier, men ogs den enkelte

  medarbeider br bevisstgjres p holdning og atferd. Det sen-

  trale momentet er lfte hverandre p hverandres sterke

  sider, eller for si det med en god metafor spille hverandre

  gode. Kurset gir forstelse for hvordan verdier griper inn i alle

  organisasjonens funksjoner, samt kunnskap om aktuelle etiske

  dilemmaer i arbeidslivet.

  Undervises 13. og 21. mars,

  2., 10. og 30. april, 13.mai

  7,5 sp.

  Undervises 18. og 19. mars,

  24. og 25. april, 2. og 3. juni

  7,5 sp.

  Foreleser: Morten Andreas Torp

  Foreleser: Geir Lahnstein

 • 6

  Kurs p kveldstid p Kongsberg

  Hgskolen i Buskerud p Kongsberg tilbyr i samarbeid med

  Kongsberg Technology Training Centre (K-tech) enkeltkurs

  som kan inng i Bedriftskonomstudiet. Gjennomfringen

  skjer p kveldstid i K-Techs lokaler i Kongsberg Teknologipark.

  Flgende kurs tilbys vren 2014: Entreprenrskap og innovasjonsledelse

  Bedriftens konomi

  Organisasjon og ledelse

  Les mer om kursene p:

  www.k-tech.no

  www.hbv.no

  Kontakt:

  Bente Kongsgrd

  bente.kongsgaard@k-tech.no

  32 28 42 02 / 995 49 512

  Oppstart uke 4

  Hvert kurs gir 7,5 sp.

  EU prosjektledelse en innfring i EU/ES teori og praksis

  Gjennom studiet fr du omfattende kunnskap om Norges sam-

  handling med EU/ES, hvordan EU/ES pvirker norsk for-

  valtning, samt generell og praktisk kunnskap om EU-prosjekter

  og prosjektledelse. Studiet gir deg kompetansen som vil gjre

  din virksomhet i stand til ta del i store utviklingsprosjekter, for

  eksempel helse, transport og milj innenfor EU.

  Studiet gir 60 sp og gjennomfres over to r (fire semestre) p

  deltid. Studiet bestr av seks delemner, som ogs kan tas en-

  keltvis. Pris kr. 60.000,- for hele studiet, alternativt kr. 7.500,- pr

  delemne p 7,5 sp, og kr. 15.000,- pr delemne p 15 sp. I tillegg

  kommer semesteravgift p kr. 955,- pr semester.

  Oppstart 6. februar

 • 7

  Kurs og programmer vren 2014

  Praktisk informasjon

  Hgskolen i Buskerud har utviklet et helt nytt

  kurstilbud innen ledelse og konomi som fr-

  ste gang ble gjennomfrt i Drammen hsten

  2013. Vi gjentar tilbudet i 2014, med utvidelse

  av flere nye kurs.

  Kursene er utviklet spesielt for deg som har

  arbeidserfaring, og som nsker ny kunnskap

  Undervisningen gjennomfres i hgskolens

  lokaler p Papirbredden i Drammen. Kursene

  undervises over 6 dager fordelt over ett semes-

  ter. Alle dager kl. 0900-1600. Hvert kurs gir

  7,5 sp. Opptakskrav er generell studiekom-

  petanse, alternativt del- eller realkompetanse.

  I tillegg er det nskelig med noe generell ar-

  beidserfaring.

  Sprsml eller personlig veiledning?

  Kontakt: Inger Lise Nes

  40 10 62 52 / 32 20 64 76

  inger.lise.nes@hibu.no

  www.hbv.no/lederutdanning

  og oppdatering innenfor ett eller fagomrder.

  De gir deg mulighet til kombinere utdanning

  med jobb og familie, og du fr anledning til

  bygge gode nettverk med deltakere fra ulike

  deler av nringsliv og forvaltning.

  Alle kurs er p bachelorniv.

  PrisPris pr. kurs 7,5 sp er kr. 12.500,-.*

  I tillegg kommer semesteravgift p kr. 955,-.

  Semesteravgiften er en fast sum uavhengig av

  hvor mange kurs man melder seg p.

  * Egne priser gjelder for EU Prosjektledelse og

  kurs fra Bedriftskonomstudiet p Kongsberg.

 • EU-prosjektledelse

  8

  www.hbv.no/lederutdanning