Drammen The River men til Elvebyen Drammen. There would be no Drammen if it were not for the Drammen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Drammen The River men til Elvebyen Drammen. There would be no Drammen if it were not for the Drammen

 • Historie / History • Kultur / Culture Shopping / Shopping • Aktiviteter / Activities Spisesteder / Restaurants • Hoteller / Hotels Sport / Sports • Natur / Nature

  www.drammen.no

  Drammen T U R I S T M A G A S I N / T O U R I S T M A G A Z I N E

  DrammenThe River CityDrammen

 • Drammen 200 år Like a fine wine, Drammen improves with the passing years

 • HISTORIE / HISTORy 02-03

 • Drammenselva var grunnlaget for at byen vokste fram. Drammen har stolte tradisjoner som sjøfarts- og havneby.

  Fra å være en vannvei som delte byen i to er elva i dag et hovedelement i byutviklingen. Langs breddene på begge sider er det opparbeidet strandpromenade, turstier og elvepark i hele 13 kilometers lengde. Dette er drammensernes nye utfartsområde, med den prisbelønte gangbrua Ypsilon som det absolutte høydepunkt.

  Et nytt veisystem leder gjennomgangstrafikken utenom bykjernen. Mange nye boligprosjekter er reist i sentrum og viktige byrom er oppgrad- ert. Og resultatet...et sprudlende sentrum. Her finner du bruktmarked, torgsalg, konserter og ar- rangementer, skøytebane om vinteren og alskens aktiviteter, en lang rekke ulike serveringssteder, kino og ikke minst Norges vakreste teater. Ved det sydlige bruhodet på gangbrua Ypsilon ligger Papirbredden – Drammen kunnskapspark, med et av Norges mest moderne biblioteker. Vegg i vegg ligger kulturmagneten Union Scene, og vil du overnatte her, ligger et splitter nytt hotell et steinkast unna.

  I Drammen har vi nærmest alt på ett sted. Hvis du foretrekker stillheten, er det bare fem minut- ters gange fra Bragernes torg til de nærmeste turstiene i Drammensmarka. Og om vinteren kan vi skilte med to alpinanlegg, kilometervis

  med godt preparerte skiløyper og stor kunst- frossen skøytebane.

  Ta en tur – vi vil gjerne gi deg en liten smakebit av hva Drammen har å by på!

  Som ordfører ønsker jeg deg hjertelig velkom- men til Elvebyen Drammen.

  There would be no Drammen if it were not for the Drammen river. The city has a long and proud tradition as a port and maritime centre.

  Where once the river was a waterway divid- ing the town in two, it is now a key element in Drammen’s urban development. Today, the people of Drammen can enjoy 13 km of prome- nades, footpaths and parks flanking the river on both sides, as well as the award-winning Ypsilon footbridge.

  A new by-pass leads through traffic away from the city centre. In recent years a lot of new hous- ing has been built in the downtown area, while important urban spaces have been upgraded. And the result is a vibrant city centre. Here you will find market stalls selling everything from second-hand goods to fresh farm produce, concerts and events, an open-air skating rink that is also the venue for a host of different activities in summer, a wide variety of

  restaurants, cafes and bars, a cinema complex and, not least, Norway’s most beautiful theatre.

  At the southern end of the Ypsilon footbridge lies Papirbredden, Drammen’s knowledge park, which boasts one of Norway’s most modern libraries. Right next door is Union Scene, a magnet for cultural happenings. And if you want to stay the night, a brand new hotel is just a stone’s throw away.

  In Drammen we have practically everything all in one place. If you prefer the peace and quiet, a five-minute walk will take you from the bustling market stalls of Bragernes Torg to the nearest footpaths wending into the unspoilt forests of Drammensmarka. And in winter we can boast no less than two alpine skiing centres, kilometres of well-prepared cross-country skiing trails and a large open-air skating rink.

  Come pay us a visit and let us give you a taste of what Drammen has to offer!

  As mayor, I would like to welcome you to Drammen, the River City.

  Velkommen til Elvebyen Drammen

  Welcome to Drammen – the River City

  12

  Tore Opdal Hansen, ordfører

 • InnHOld / cOnTEnTS 04-05

  2 Drammen 200 år 4 Velkommen til Elvebyen Drammen Welcome to Drammen – the River City 6 En historisk by A city with a story to be told 8 Sterke tradisjoner i generasjoner Traditions passed down through generations 10 Havnebyen The Port of Drammen 12 Drammen 2011 14 Kunnskapsbyen Building knowledge 16 Nord-Europas største torg The largest main square in Northern Europe 18 Midt i byen You are still in the heart of the city 20 Bruenes by The city and the bridges

  22 Skulpturer & monumenter Sculptures & monuments 24 La Scala i miniatyr La Scala in miniature 26 Live 28 Kun minutter fra byen Only minutes away 30 Miljøbyen A fresh take on the urban environment 32 Naturopplevelser Back to nature 34 Lystgårdene The joys of country living 36 Kirkelig historie Church history and architecture 38 Til evig tid In celebration 40 Fiskeeldorado Drammen river – one of the best fishing spots in Norway

  42 Én by, fire årstider One city, four seasons 44 Den aktive byen Always something to do 46 Festivalbyen No modern city without festivals 48 Eksotiske Drammen Where cultures come together 50 Eventyret SIF og DHK High level sports 52 Knutepunkt All roads lead to Drammen 54 Innenfor 60 minutter Less than 60 minutes away 56 Go shopping 60 Overnatting Sweet dreams 62 Spisesteder Where to eat 64 Guide

  6 36

  12 18 48

  Utgiver: Drammen kommune Produksjon: Tibe Drammen Foto: Torbjørn Tandberg, Arild Sønstrød, Birgitte Simensen Berg, Fredrik Bekken,

  Jo Sællæg, Tom Atle Bordevik, Lisa Sellin, Nils Maudal, Øyvind Risvik, Rune Folkedal, Svend Wiig Langen, Marianne Hove, Devegg Ruud, Tore Sandberg, Sven-Erik Røed,

  Tone Sverreson Ørmen, Silje Holmsen, May Britt Sørensen, Digital Sport, Drammens Museum, Drammens Tidende.

 • Elven, fjorden, dalen og skogen skapte Drammen. Tjærebrenning, tømmerfløting og trelasthandel la grunnlaget for byens eksistens. Det er sagt med rette: Drammenserne lærte verden å skjære trelast. Ingen havn i Norge hadde så mange utenlandske anløp for å hente trelast. Bønder, sjømenn og handelsfolk bosatte seg på hver side av elven som gikk gjenn- om dalen. De små bysamfunnene Bragernes og Strømsø ble slått sammen 19. juni 1811. To år etter sto den første bybroa ferdig, 303 meter lang og 6,6 meter bred. 12. juli 1866 brøt den store bybrannen ut. 388 hus brant ned og 5000 mennesker ble husløse. Bragernes kirke brant ned til grunnen, og en fortvilet sogneprest, eventyr-

  samleren Jørgen Moe, lå knelende i bønn ved alterringen, og måtte til slutt tvinges ut. Brannen la grunnlaget for nyregulering av byen. De tette trehusmiljøene og smale gangene mellom kvartalene ble erstattet av brede tverrgater. Bragernes torg ble bygd med ekstra stor bredde for å hindre at nye branner spredte seg. Markedene i Drammen har lang tradisjon. Bragernes torg ble et naturlig samlingspunkt, med strenge lover for sømmelig oppførsel. Banning, fyrverkeri, snøballer, lufting av sengeklær, bading i det fri, klatring i lykte- stolper og høyrøstet sang var forbudt.

  En historisk by A city with a story to be told

  www.drammen.no www.drammen.kommune.no www.drammens.museum.no

  Informasjon / Information

 • The river, the fjord, the valley and the forest created Drammen. Tar burning, log floating and the timber trade laid the foundations for the city’s existence. There is a lot of truth in the old saying: Drammen taught the world to cut timber. No other port in the country saw the arrival of so many foreign ships coming to fetch Norwegian wood. Farmers, seafarers and merchants came to live on both sides of the river which ran through the valley. On 19 June 1811 the small village communities of Bragernes and Strømsø merged, and two years later the city’s first bridge was completed: 303 m long and 6.6 m wide. On 12 July 1866 a fire swept the city, destroying 388 houses and leaving 5000 people homeless. As Bragernes Church burned to the ground, the minister, folk-tale collector Jørgen Moe, knelt in despair at the altar rail praying until he was finally forced to leave. The fire paved the way for new city ordinances. The tightly packed wooden buildings separated only by narrow alleyways were replaced by a grid of broad streets. The market square, Bragernes torg, was made extra wide to prevent any new fire from spreading. Drammen’s markets have a long tradition. Bragernes torg was a natural meeting place, with no unseemly behaviour allowed. Swearing, fireworks, snowballs, the airing of bedclothes, outdoor bathing, climbing lampposts and raucous singing were all strictly prohibited.

  >>

  HISTORIE / HISTORy 06-07

 • Drammen was a city full of tobacco factories, distilleries and breweries. The city’s 12 tobacco factories produced 250,000 lb of tobacco in 1778. In 1822 Drammen boasted 20 aquavit distilleries, and over one million pots of liquor were produced. One pot equals 0.96 litres. On 12 August 1846 Franz Tandberg purchased a “distillery with all fixtures and fittings, cattle and water sheds”. Seven years later he switched to clean distillation, at the same time as he started a tobacco spinning works. He had to apply to King Karl for a licence, which he received in 1867. In 1873 he founded a glassworks, Drammen Glassverk, to produce bottles for Drammen’s breweries and distilleries. In addition to aquavit, brandy, whisky, bitters and liqueurs were produced. Norway’s oldest brewery was founded in 1834. In 1860 it was taken over by farmer’s boy Poul Lauritz Aass. He supplie