Click here to load reader

„KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM”

 • View
  26

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM”. KONIN, 22 KWIETNIA 2013 R. Organizator – Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” Honorowy Patronat – Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki. „Tym łatwiej państwo upada, im liczniejsze są ustawy” (Tacyt). - PowerPoint PPT Presentation

Text of „KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM”

 • KSZTATOWANIE BEZPIECZESTWA I PORZDKU PUBLICZNEGO W RODOWISKU LOKALNYMKONIN, 22 KWIETNIA 2013 R.

  Organizator Stowarzyszenie Bezpieczny Konin Honorowy Patronat Prezydent Miasta Konina Jzef Nowicki

 • Tym atwiej pastwo upada, im liczniejsze s ustawy

  (Tacyt)

 • PROGRAM KONFERENCJIPT.: KSZTATOWANIE BEZPIECZESTWA I PORZDKU PUBLICZNEGO W SPOECZNOCI LOKALNEJ.Otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych goci.Andrzej Herudziski Prezes Zarzdu Stowarzyszenia Bezpieczny Konin.Wygoszenie referatu wprowadzajcego.Andrzej Herudziski Prezes Zarzdu Stowarzyszenia Bezpieczny Konin.Sesja plenarna I Podejmowane i planowane dziaania majce na celu popraw bezpieczestwa obywateli na terenie miasta Konina i powiatu koniskiego.Przedstawienie referatu przez Komendanta Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej. bryg. Baej Rakowski.Wygoszenie Referatu przez Prezesa Zarzdu Oddziau Powiatowego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych.dh Andrzej Piaskowski

 • Sesja plenarna II Wpyw obecnoci Policji i Stray Miejskiej na poczucie bezpieczestwa i porzdku publicznego w miecie Koninie i powiecie koniskim.

  1. Wygoszenie referatu przez Komendanta Miejskiego Policji. podinsp. Sawomir Jdrzak.

  2. Przedstawienie referatu przez Komendanta Stray Miejskiej. Mieczysaw Torchaa.

  3. Omwienie stanu bezpieczestwa i porzdku publicznego z punktu widzenia samorzdu terytorialnego. Witold Nawrocki WZK i OL Urzdu Miasta Konin.

 • Sesja plenarna III Blok dyskusyjny i podsumowujcy.Otwarcie dyskusji w zakresie ksztatowania bezpieczestwa i porzdku publicznego w spoecznoci lokalnej.Wystpienia wedug kolejnoci zgosze.Podsumowanie dyskusji . Prezydent Miasta Konina Jzef Nowicki.Zakoczenie dyskusji i konferencji.Andrzej Herudziski Prezes Zarzdu Stowarzyszenia Bezpieczny Konin.

 • Zbyt formalnie wymierzona sprawiedliwo moe sta si niesprawiedliwoci

  (Cycero)

 • DZIAANIA SUB ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZESTWO I PORZDEK PUBLICZNY

  W FOTOGRAFII

 • POLICJA

 • Spoeczestwo przygotowuje przestpstwa, przestpcy je popeniaj

  (Henry Thomas Duchl)

 • STRA MIEJSKA

 • KSZTATOWANIE BEZPIECZESTWA I PORZDKU PUBLICZNEGO W RODOWISKU LOKALNYM

  Organizator Stowarzyszenie Bezpieczny KoninHonorowy Patronat Prezydent Miasta Konina Jzef Nowicki

 • Najlepszym sposobem pozbycia si problemu jest rozwizanie go

  (Alan Saparte)

 • I kaftan bezpieczestwa powinien by na miar szalestwa

  (Stanisaw Jerzy Lec)

 • STRA POARNA

 • **

 • ********************

Search related