krovni nosac stabilnost

Embed Size (px)

DESCRIPTION

krovni nosac

Citation preview

Tower - 3D Model Builder 5.5

Radimpex - www.radimpex.co.yu

Dimenzionisanje (elik)

TAP 2 - 1POPRENI PRESEK : HOP [] 80x80x4JUS

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA

Ax =11.750

cm2

Ay =6.400

cm2

Az =6.400

cm2

Iz =107.22

cm4

Iy =107.22

cm4

Ix =175.59

cm4

Wz =26.805

cm3

KONTROLA DEFORMACIJA

Maksimalni ugib tapa u =1.078

mm(sluaj optereenja 10, na 74.9 cm od poetka tapa)

SLUAJ OPTEREENJA: 10FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50DOPUTENI NAPON : 16.00MERODAVNI UTICAJI (kraj tapa)

Raunska normalna silaN =0.006

kNMomenat savijanja oko z oseMz =-3.137

kNmTransverzalna sila u y pravcuTy =2.845

kNSistemska duina tapaL =112.33

cm

TAP IZLOEN ZATEZANJU I SAVIJANJU

Normalni napon_max =11.704

kN/cm2Doputeni napon_dop =16.000

kN/cm2

Kontrola napona: _max