Click here to load reader

KRITICKO MISLJENJE

 • View
  33

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

podsticanje kriticko mišljenje

Text of KRITICKO MISLJENJE

 • KRITIKO MILJENJE

 • Pomou 4 prave linije poveite sve take, ne diui olovku s papira.. . . . . . . . .

 • Opiite osobu koja misli kritiki

 • *KRITIKO MILJENJEMiljenje vieg reda...je proces koji potie pojedinca da koristi reflektivno, rezonsko i racionalno miljenje kako bi prikupio, evaluirao i interpretirao informacije, i donosio odluke (djelovao) u skladu sa tim. ...miljanje o miljenju dok misli kako bi unaprijedio miljenje

 • Kritiko miljenjeNiz intelektualnih vjetina i aktivnostiAnalizaKonceptualizacijaDefinisanjeRasuivanjeIspitivanjeSintetiziranjeSluanje...

  Na discipliniran nainEvaluiramo informaciju+Evaluiramo nae miljenjeUnapreujemo poces razmiljanjaAnaliziramo informacijuIdentifikujemo i odbacujemo pogrene ideje

 • Karakteristike kritikog miljenja?Kritiko miljenje je neovisno miljenje.Informacija je polazna, a ne krajnja taka kritikog miljenja.Kritiko miljenje poinje s pitanjima, s problemima koje valja rijeiti.Kritiko miljenje zahtijeva razlonu argumentaciju.Kritiko miljenje je drutveno miljenje.

 • Kritiko miljenje je nezavisno miljenje

  Svaki pojedinac dolazi do vlastitih zamisli, vrijednosti i uvjerenja. Niko drugi ne moe za vas misliti kritiki.

  Studenti moraju osjetiti slobodu da misle za sebe, da o sloenim pitanjima odluuju sami.

  Kritiko miljenje nije nuno originalno miljenje budui da je mogue da neko usvoji neiju tuu ideju ili uvjerenje, a da ih osjea potpuno svojima.ovjek se obino bolje uvjerava razlozima koje je sam pronaao, nego onima do kojih su doli drugi.

  Pascal1.

 • Informacija je polazna, a ne krajnja taka kritikog miljenja

  Niko ne moe misliti praznom glavom. Da bismo doli do sloenih misli, potrebno nam je mnogo sirovine injenica, ideja, tekstova, teorija, podataka, pojmova ali oni nisu dovoljni.

  Potrebno je raditi na izradi mentalnih mapa i okvira znanja te dubini injenica kako bi svoje kritike vjetine mogli produktivno primijeniti.

  Kritiko miljenje je ono to studenti i nastavnici, te pisci i znanstvenici zapravo rade s injenicama koje su nauili. Kritiko miljenje uzima tradicionalno uenje i ini ga osobnim, smislenim, korisnim i trajnim.

  2.

 • Kritiko miljenje poinje s pitanjima, s problemima koje valja rijeiti

  Znatielja je temeljno obiljeje ivota. Vie smo je navikli vidjeti kod male djece...

  Autentino uenje na svakoj razini obiljeeno je porivom da se rijee problemi i pronau odgovori na pitanja koja proizlaze iz vlastitih interesa i potreba studenata.

  Uenik misli tek kad se bori s uvjetima problema kojima se bavi, traei i pronalazei vlastito rjeenje (Dewey, 1916.). Teina poduavanja kritikog miljenja dijelom lei u osvjetavanju uenika o tome da svugdje oko njih postoje problemi.

  John Bean

  3.

 • Kritiko miljenje zahtijeva razlonu argumentaciju

  Ljudi koji misle kritiki dolaze do vlastitih rjeenja problema te podupiru ona rjeenja za koja postoje dobri argumenti i uvjerljivi razlozi.

  Argument se sastoji od etiri temeljna elementa:

  Argumentom se neto tvrdiTvrdnju potkrepljuje niz razlogaSvaki je razlog poduprt dokazimaU pozadini tvdnje, razloga i dokaza lei jamstvo temeljno uvjerenje ili pretpostavka koja opravdava cijeli argument.

  Dobri argumenti esto priznaju postojanje drugih konkurentnih argumenata (protu argumenata). Argument je uvijek ojaan prihvaanjem postojanja suprotnih gledita.Ljudi koji kritiki misle opiru se autoritetu tekstova, tradiciji i pritisku veine a tako i manipuliciji...

  4.

 • Kritiko miljenje je drutveno miljenje

  Zamisli se provjeravaju i dorauju kad ih se dijeli s drugima. Za izvrsnost je uvijek potrebna prisutnost drugih - Hannah Arendt.

  Postoji niz strategija kojima se potie razmiljanje u prisustvu drugih, ukljuujui grupni rad, debate, diskusiju, ...

  Pisanjem... miljenje studenata postaje vidljivo i dostupno. Pisanje je jedno od najsnanijih sredstava poduavanja kritikog miljenja.Neovisno, a drutveno?!

  Poduavanje kritikog miljenja zahtijva njegovanje tolerancije, vjetina sluanja i preuzimanja odgovornosti za vlastite stavove.

  5.

 • Kritiko miljenjeNas sprjeava da:Donosnimo preuranjene zakljukeZakljuujemo na osnovu netanih premisaOklijevamo u preispitivanju:AutoritetaTradicijeZnanja koje dobijamoVodi nas ka:Intelektualnoj discipliniJasnom izraavanju idejaPrihvatanju odgovornosti za sopstveno miljenje

 • Jednostavno reeno -Kritiko miljenje je vrijedna vjetina koja nam pomae da:

  pronaemo argumenteanaliziramo argumenteprocijenimo argumenteutvrdimo razloge za argumente...

  kako bi doli do logikog i racionalnog zakljuka o datom pitanju, formulisali i prezentirali uvjerljive premise koje podravaju na zakljuak.

 • U eri brzog tehnolokog razvoja i porasta populacije, eksperti iz raznih oblasti nas bombarduju injenicama i argumentima.Kako da znamo kome da vjerujemo?Kako da odluimo ta je ispravno?

  Potrebno nam je kritiko miljenje

 • StudentiNAJNII NIVO Vjeruju da za svako pitanje postoji jedan taan odgovor i da ga profesor zna. Frustrira ih kada ne dobiju odgovor.

  POETNICI Vjeruju da postoji taan odgovor ali da profesor nastoji potai njih da dou do odgovora. Zbunjuje ih kada neki studenti iskau drugaije miljenje i daju dobru argumentaciju.

  SAD ZNAM DA NITA NE ZNAM Poinju sumnjati da postoji taan odgovor na bilo koje pitanje. Mogu biti obeshrabreni sa osjeanjem da nita nije vano.

  NAJVII NIVO Poinju razumijevati da postoji vie od jednog pristupa problemu, mada neki mogu biti validniji od drugih; da postoji vie perspektiva. Umjesto relativizma, oni usvajaju temeljna uvjerenja i vrijednosti na osnovu kojih djeluju, uvaavajui i to da druge osobe mogu imati drugaije poglede.

 • Kritiko miljenje se javlja kada studenti ponu postavljati pitanja kao:ta ova informacija znai meni?, ta JA mislim o tome?Kako mogu upotrijebiti ovo znanje?, U kakvoj je vezi ta spoznaja s onim to ve znam?, Da li je ta informacija korisna?, Kako doivljavam te ideje? Kakve bi mogle biti posljedice za mene i druge ako te injenice ugradim u svoje postupke?

 • Vjetina se stie...

 • Nauite i zapamtite rjeenje za jedan problemI sigurno ete postati strunjak za to pitanjeRazvijte kritiko miljenjeStvoriete alat za kreiranje sopstvenih rjeenja za mnotvo razliitih i novih problema.

 • Kritiko miljenje i postignuePostoji znaajna korelacija izmeu stepena razvijenosti kritikog miljenja postignuaVjetine kritikog miljenja mogue je nauitiZnaajna korelacija izmeu kritikog miljenja & razumijevanja proitanogPouavanje izolovanih injenica, i uenje van konteksta slabi kritiko miljenje

 • ta NIJE kritiko miljenje?Pamenje, memorisanjeNekritiko prihvatanje tuih idejaIntuitivno miljenje.....

  ta onemoguava kritiko miljenje?

 • Kritiko miljenje je ugroeno zbogNeuvaavanja rezonovanjaIntelektualne arogancijeNedostatka potovanja prema dokazimaIntelektualne lijenostiNesposobnosti sluanja

  Nepovjerenje u rezonovanje je kao kad ree granu na kojoj sjedi

 • Kritiko miljenje zahtijevaIntelektualnu skromnostIntelektualnu nezavisnostIntelektualni integritetIntelektualnu hrabrostIntelektualnu ustrajnostPovjerenje u rasuivanjeIntelektualnu empatiju

 • Za kritiko miljenje potrebno jeVrijemePodsticaj i podrka za iskazivanje sopstvenog stavaUkljuivanje razliitih perspektiva i tolerancija prema drugaijem miljenjuAktivno uestvovanjeSpremnost na preuzimanje rizika (dozvola da grijeimo)Vrednovanje kritikog miljenja

 • Free powerpoint template: www.brainybetty.com*Dimenzije razvoja u kritikom miljenjuNapredak u sljedeim dimezijama:

  Lino-ka-javnom (svia mi se ja mislim i diskutujem)Heteronomno-ka-autonomnom (norme lina uvjerenja)Intuitivno-ka-loginomJedna perspektiva-ka-mnogo perspektiva

  Free powerpoint template: www.brainybetty.com

 • Kako koristiti kritiko miljenjeKada smo suoeni sa mnotvom razliitih miljenja, tema i argumenata, a treba da donesemo razumnu, inteligentnu odluku o tome u ta da vjerujemo i ta da radimo, kritiko miljenje nam daje ek-listu na osnovu koje provjeravamo logiku datih argumenata i izjava.

 • Standardi kritikog miljenja

 • JASNOAAko je informacija nejasna i konfuzna tada ne moemo rei da li je tana i vana.

  Zbog toga je vano traiti pojanjenja.

 • TANOST/ISTINITOSTInformacija moe biti jasna, ali ne mora biti tana.Zbog toga postavljamo pitanja:Da li je to zaista tako?Kako to moe da potvrdi?

 • PRECIZNOSTIzjava moe biti jasna i tana, ali ne i precizna. Zato je vano traiti dodatne informacije kako bismo donijeli precizan zakljuak.

 • VANOST - RELEVANTNOSTInformacija moe biti jasna, tana i precizna, ali nevana za temu o kojoj mi treba da donesemo zakljuak.Zato treba da razmatramo samo informacije koje su od znaaja za temu.

 • DUBINAKada razmatramo kompleksne teme, informacije koje dobijamo moraju da sadre dubinu (promiljanja, akcija...)

  Povrne informacije nam nee mnogo pomoi.

 • RAZLIITE PERSPEKTIVEArgumentima, koji uzimaju u obzir samo jednu taku gledita, a iskljuuju ostale, nedostaje irina.

  Kada razmatramo informacije, moramo u obzir uzeti razliita gledita.

 • LOGIKAKada se informacije meusobno podravaju i imaju smisla, miljenje je logino.

 • Ako argument, izjava ili bilo koja informacija proe ovu ek listu, onda znamo da je zakljuak donesen putem kritikog miljenja.

 • TIPOLOGIJA PITANJANain formulacije:Zatvorena Otvorena

  Smjer pitanjaKonvergentna (jedan taan odgovor) Kada, ko, ta...Divergentna (nema jednog odgovora) Da je ta bi; Prednosti/ nedostaci; Kako bi... Nivo misaonog procesaPitanja nieg reda (pamenje, razumjevanje)Pitanja vieg reda (primjena, analiza, sinteza, evaluacija)