of 13 /13
Konvencija o biološkoj raznolikosti

Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de...

Page 1: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Page 2: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Konvencija o biološkoj raznolikosti

jedan od najvažnijih međunarodnih sporazuma u zaštiti prirode

okvir globalne zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti

cilj očuvanje i unaprjeđenje ukupne biološke raznolikosti Zemlje teosiguranje održivog korištenja prirodnih dobara

mijenja koncepciju zaštite prirode!

širi okvire zaštite prirode sa posebno zaštićenih dijelovaprirode (područja i/ili vrsta), na zaštitu i očuvanje sveukupne biološke i krajobrazne raznolikosti Zemlje

zahtjeva ugradnju mjera očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti u sve sektore, a naročito one koji direktno koristeprirodna dobra

http://www.biodiv.org/default.shtml

Page 3: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju

157 zemalja potpisnica

stupila na snagu 29. prosinca 1993.

danas - 188 zemalja stranaka

Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagena protokol)

Montreal, 2000. - Konferencija stranaka CBDa

119 zemalja stranaka Protokola

zaštita biološke raznolikosti od potencijalnog rizika koji predstavljaju živi genetski modificirani organizmi

http://www.biodiv.org/default.shtml

Page 4: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Hrvatska

jedna od originalnih potpisnica

Sabor ratificirao 1996.

od 1997. punopravna stranka

Sabor ratificirao 2002. Kartagena protokolNational Focal Point za CBD

gđa. Jasminka Radović

stručna voditeljica DZZPa

National Focal Point za Kartagena protokol

g. Davorin Marković

ravnatelj DZZPa

http://www.biodiv.org/default.shtml

Page 5: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Praćenje ciljeva Konvencije

Izrada nacionalne strategije i akcijskih planova bioraznolikosti

Periodička izvješća

Tematska izvješća

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Obveze zemalja stranaka

http://www.biodiv.org/default.shtml

Page 6: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Ciljevi Konvencije

zaštita biološke i krajobrazne raznolikostiodrživo korištenje njenih komponentipravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja

genetskih izvora

http://www.biodiv.org/default.shtml

Page 7: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Tematska izvješćaIzvješće o invazivnim alohtonim vrstama

Izvješće o pristupu genetičkim resursima i raspodjela dobrobiti

Izvješće o šumskim ekosustavima

Izvješće o planinskim ekosustavima

Izvješće o zaštićenim područjima

Izvješće o transferu tehnologija i suradnji

Izvješće o globalnoj taksonomskoj inicijativi

Periodička izvješća

Prvo nacionalno izvješće

Drugo nacionalno izvješće

Treće nacionalno izvješće

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Obveze zemalja stranaka

Izrada Strategije i akcijskog plana zaštite bioraznolikosti

http://www.biodiv.org/default.shtml

Page 8: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

http://www.biodiv.org/default.shtml

Tematska izvješća Ø Izvješće o invazivnim alohtonim vrstama

Ø Izvješće o pristupu genetičkim resursima i raspodjela dobrobiti

Ø Izvješće o šumskim ekosustavima

Ø Izvješće o planinskim ekosustavima

Ø Izvješće o zaštićenim područjima

Ø Izvješće o transferu tehnologija i suradnji

Izvješće o globalnoj taksonomskoj inicijativi

Prvo nacionalno izvješćeØ Drugo nacionalno izvješće

Treće nacionalno izvješće – projekt UNDP/GEF – Priprema trećegnacionalnog izvješća o bioraznolikosti

2005/2006

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Obveze zemalja stranaka1999.Izrada Strategije i akcijskog plana zaštite bioraznolikosti

Periodička izvješća

1999.

2004.

Page 9: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Europa - Treće nacionalno izviješće (14.11.2005.)

1. Belgija

2. Češka

3. Cipar

4. Danska

5. Engleska

6. Estonija

7. Finska

8. Latvija

9. Litva

10. Mađarska

11. Norveška

12. Njemačka

13. Poljska

14. Švedska

15. Makedonija

Page 10: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Tematski programi Konvencije

Bioraznolikost u poljoprivredi

Bioraznolikost suhih i manje vlažnih predjela

Bioraznolikost šuma

Bioraznolikost kopnenih voda

Bioraznolikost otoka

Bioraznolikost mora i obale

Bioraznolikost planinskih predjela

http://www.biodiv.org/default.shtml

Page 11: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Najvažnija pitanja vezana uz sve tematske programe:

Pristup genetskim resursima i raspodjela dobrobitiInvazivne vrsteTradiocionalna znanja, inovacije i vještineBioraznolikost i turizamPromjena klime i bioraznolikostEkonomija, trgovina i poticajne mjereEkosistemski pristupGlobalna strategija zaštite biljakaBioraznolikost 2010Globalna taksonomska inicijativaProcjena utjecajaIndikatoriOdgovornost i naknadaZaštićena područjaObrazovanost i svijest javnostiOdrživo korištenje bioraznolikostiSuradnja i prijenos tehnologije

http://www.biodiv.org/default.shtml

Page 12: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Članak 26. Izvještaji

“Svaka ugovorna stranka će u vremenskim razmacima koje odredi Konferencija stranaka, podnijeti Konferenciji stranaka izvještaje o mjerama koje je poduzela na ispunjenju odredbi ove Konvencije i njihove učinkovitosti u postizanju ciljeva ove Konvencije.”

http://www.biodiv.org/default.shtml

Page 13: Konvencija o biološkoj raznolikosti - vusz.hr...Konvencija o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro, 1992. - Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju ¾157 zemalja potpisnica

Hvala na pažnji!