Knjiga o Sarajevu

 • View
  626

 • Download
  32

Embed Size (px)

Text of Knjiga o Sarajevu

 • 8/16/2019 Knjiga o Sarajevu

  1/343

  KNJIGOM O

  SARAJEVU Bibliografija publikacija o Sarajevu

  1880 - 2015   B    i    b    l    i   o   t   e    k   a  

     S   a   r   a    j   e   v   a

  NARCIS SARA!EVI"

 • 8/16/2019 Knjiga o Sarajevu

  2/343

  Izdavač  Biblioteka Sarajeva

  Za izdavača

  Emira Marić-Jašarević

  Urednik

  Emira Marić-Jašarević

  DTP 

  Biblioteka Sarajeva

  Štampa

  Svjetlost-BH print doo, Sarajevo

  JU Biblioteka Sarajeva

  Mis Irbina 4

  71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel./Fax: +387 (0)33 265 030

  E-mail: [email protected] Web: www.bgs.ba

  CIP - Katalogizacija u publikaciji

  Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

  016(497.6 Sarajevo)”1880/2015”

  SARAČEVIĆ, Narcis

    Knjigom o Sarajevu : bibliografija publikacija o Sarajevu 1880-2015 / Narcis Saračević. - Sarajevo : Biblioteka Sarajeva, 2016. - 341 str. ; 24 cm

  Registri.

  ISBN 978-9958-526-09-1

  COBISS.BH-ID 22984710

 • 8/16/2019 Knjiga o Sarajevu

  3/343

  B S

  S

  .

  N S

  KNJIGOM O SARAJEVU

  Bibliografija publikacija o Sarajevu1880 - 2015

 • 8/16/2019 Knjiga o Sarajevu

  4/343

 • 8/16/2019 Knjiga o Sarajevu

  5/343

  PREDGOVOR 

  Bibliografija publikacija o Sarajevu (Knjigom o Sarajevu) sačinjena je na osnovu

  podataka preuzetih iz lokalne baze (COBISS.BH/BGSA) Biblioteke Sarajeva i sadrži 946

  bibliografskih zapisa sa predmetnom odrednicom “Sarajevo”. S tim u vezi, treba imati na

  umu da ova Bibliografija ne predstavlja popis svih objavljenih publikacija koje se tematskina bilo koji način dotiču Sarajeva kao kulturno-historijskog, političkog ili geografskog

  pojma, književnog toponima i slično, već predstavlja popis publikacija koje Biblioteka

  Sarajeva posjeduje, zaključno sa godinom izdavanja ove knjige, i koje su katalogizirane

  i pohranjene u elektronskom katalogu Biblioteke, a obuhvataju period od 1880. do 2015.

  godine.

  Abecednim redom dat je popis autora odnosno naslova pojedinačnih publikacija u

  ISBD formatu (međunarodni standardni bibliografski opis). Opis radova, sa važećim

  interpunkcijskim znacima, uglavnom uključuje: prezime i ime autora, naslov publikacije,

  mjesto izdanja, izdavača i godinu izdanja, broj stranica, fizički opis, napomene, UDK

  broj, COBISS.BH-ID broj te broj reference.

  Sastavni dio Bibliografije  su i registar naslova, registar imena te predmetni registar. U

  Imenskom registru  dat je abecedni popis autora ali i imena urednika; autora uvoda,

  predgovora, pogovora i napomena; prevodilaca; sastavljača; priređivača; ilustratora;

  fotografa itd. Napomene u kojem svojstvu se navedeni autori nalaze date su u zagradi.

  U izradi Predmetnog registra  korištene su odrednice sa pododrednicama, kao i (ne)

  standardizirane ključne riječi.

  Pojmovi dati u registrima imaju numeraciju koja odgovara broju bibliografskog zapisa

  koji se nalazi na kraju svake reference.

  Vjerujemo da će ova Bibliografija  biti koristan izvor popisa literature svima kojima je

  Sarajevo u srcu, ali i onima koji svoj profesionalni i istraživački rad vežu za ovaj grad.

 • 8/16/2019 Knjiga o Sarajevu

  6/343

   

 • 8/16/2019 Knjiga o Sarajevu

  7/343

  BIBLIOTEKA SARAJEVA

  BIBLIOGRAFIJA PUBLIKACIJA O SARAJEVU 

  Izvor: lokalna baza podataka COBISS.BH/BGSA

  A PROPOS de Sarajevo / a film by Haris Pašović ; translated by Senada Kreso. - Sarajevo :

  Gramofon, 2004. - DVD : zvuk, boja ; 19 cm  Minimalni zahtjev: DVD player. - Tekst na bos. i engl. jeziku. - Sadrži: english subtitles a) jazz b) Sarajevo c) jazz festival   78.036.9.079(Sarajevo)”1999/2004” COBISS.BH-ID 2866214 1  

  ABINUN, Moïse

    Les lumières de Sarajevo : récit / Moïse Abinun. - [S. l.] : JClattès, 1988. - 296 str. ; 23 cm.   Kazalo a) Sarajevo - Pripovijetke b) balade sefarda   821.133.1-32=133.1 821.133.1-1=133.1=134.2 COBISS.BH-ID 2310950 2  

  ADEMOVIĆ, Fadil, 1931-   Princ palikuća u Sarajevu : (provala Eugena Savojskog u Bosnu 1697.) / Fadil Ademović. - Sarajevo : Rabic, 1997 (Sarajevo : Rabic). - 232 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Civis)   Predgovor / Behija Zlatar: str. 5-8. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Izvori i literatura: fusnote i zabilješke: str. [203]-220. - Inhaltsangabe: Der prinz-brandstier in Sarajevo / übersetzt Ada Bijedić. - Summary: Prince incendiary in Sarajevo / translated by Branka Ramadanović

   a) Eugen Savojski, princ (1663-1736) - Rat 1697 - Sarajevo b) Habsburško-osmanski rat 1683-1699 - Istorija - Sarajevo   94(497.15 Sarajevo)”15/16” COBISS.BH-ID 694809 3

 • 8/16/2019 Knjiga o Sarajevu

  8/343

 • 8/16/2019 Knjiga o Sarajevu

  9/343

  Knjigom o Sarajevu / 9

  Slika autora i bilješka o njemu: str. 367. - Bibliografija: str. 351-357 a) Bosna i Hercegovina - Rat - Ratne operacije - Sarajevo - 1992-1995   355.4(497.6Sarajevo)”1992/1995”

  COBISS.BH-ID 18509062 8 

  AJNADŽIĆ, Nedžad, 1961-   Politički i vojni značaj odbrane Sarajeva / Nedžad Ajnadžić. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta, 2012 (Gračanica : Grin). - 592 str. : ilustr. ; 25 cm   Tiraž 1.500. - Biografija autora: str. 589-590. - Bibliografija: str. 551-558 i uz tekst  

  a) Agresija - Odbrana - Sarajevo - 1992-1995b) Bosna i Hercegovina - Istorija - 1992-1995   341.31:355.45(497.6 Sarajevo)”1992/1995” 94(497.6)”1992/1995” COBISS.BH-ID 19346694 9  

  AKADEMIJA nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Svečana skupština (1983 ; Sarajevo)   Svečana skupština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine : posvećena

  40-godišnjici AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a : Sarajevo, 22. novembra 1983. / [urednik EdhemČamo]. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1983 (Sarajevo : DES). - 55 str. : slika Tita ; 24 cm   Tiraž 200

  a) AVNOJ - Jubileji - 1943-1983 - Spomenice b) ZAVNOBIH - Jubileji - 1943-1983 - Spomenice   342.52(497.1)”1943”(082) 94(497.1)”1943”(082)

  COBISS.BH-ID 7426054 10 

  AKADEMIJA nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Svečani skup (1977 ; Sarajevo)   Svečani skup o Doprinosu druga Tita teoriji naučnog socijalizma : Sarajevo, 20. maja 1977. godine / [urednik Edhem Čamo]. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1977 (Banja Luka : Glas). - 28 str. : slika Tita ; 21 cm   Na nasl. str.: Povodom 85-godišnjice života i 40 godina rukovođenja KPJ odnosno SKJ u Akademiji je 20. maja 1977. godine održan Svečani skup .... - Nasl. na om.: Svečani skup

  Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine povodom jubileja Josipa Broza Titaa) Broz, Josip Tito (1892-1980) - Marksizam - Jubileji   929 Broz J.T.(063) 141.82:929 Broz J.T.(063) COBISS.BH-ID 2436390 11

 • 8/16/2019 Knjiga o Sarajevu

  10/343

  10 / Biblioteka Sarajeva

   ALISPAHIĆ, Nijaz Z., 1940-   Priče o Sarajevu = Sarajevo stories / Nijaz Z. Alispahić ; [preveo na engleski Almir Budalica]. - Sarajevo : autor, 2006 (Sarajevo : Comy-Prof). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm  

  Tekst na bos. i engl. jezikua) Sarajevo - Proučavanje lokaliteta - Narodne priče b) sarajevske džamije c) česme d) mostovi   908(497.6 Sarajevo) 398.22(497.6 Sarajevo) COBISS.BH-ID 14181382 12  

  ALMANAH Sarajevskog univerziteta / [uredili Krndija Dragomir ... [et al.]. - Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu, 1951 ([S. l.] : “Vuk Karadžić”). - 178 str. : ilustr. ; 24 cm.   Ćir.   378.4(497.15 Sarajevo)(082) COBISS.BH-ID 2414118 13  

  ANDREAS, Peter   Plave kacige i crno tržište : poslovanje i preživljavanje u opkoljenom Sarajevu / Peter Andreas ; [prijevod Mirza Purić]. - Sarajevo : Rabic, 2011 (Sarajevo : Rabic). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm   Prijevod djela: Blue Helmets and Black Markets. - Bibliografija i bilješke: str. 215-255   a) Humanitarna pomoć - Krijumčarenje - UNPROFOR - Sarajevo - 1992-1995 b) Agresija - Bosna i Hercegovina - 1992-1995 c) Sarajevo - Opsada - 1992-1995

   355.357:341.33]:341.355(497.6 Sarajevo)”1992/1995” 355.012(497.6)”1992/1995” 341.323(497.6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS.BH-ID 18649606 14  

  ANDRIĆ, Ivo, 1892-1975   Sarajevske priče / [Ivo] Andrić. - 2. izd. - Beograd : Laguna, 2012. - 383 str. : slika autora ; 20 cm. - (Priče Ive Andrića ; knj. 3)

   Hronologija života i rada Ive Andrića: str. [365]-378. - Podatak o zbirci i god. izd. preuzet iz CIP zapisa. - Registar   821.163.4(497.6)-32 COBISS.BH-ID 189700364 15

 • 8/16/2019 Knjiga o Sarajevu

  11/343

  Knjigom o Sarajevu / 11

   ARIFHODŽIĆ, Fuad, 1914-   Sarajevo : akvareli / Fuad Ariodžić ; [predgovor Vefik Hadžismajlović ... [et al.] ; prevod na engleski Saba Risaluddin, Senada Kreso ; fotografije Aćif Hodović]. - Sarajevo : autor, 2003 (Grude : Grafotisak). - 190 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

   Slika autora. - Djelomice štampano dvostubačno. - Tiraž 1.000. - Biografija: str. 149-153. - Bibliografija Fuada Ariodžića: str. 173-177   a) Sli

Search related