Click here to load reader

KHOA CƠ KHÍ –CÔNG NGHỆ BỘ MÔN MÁY SAU THU HOẠCH VÀ … · Nội dung 1. Thông tin môn học 2. Thông tin liên hệ 3. Nội dung môn học 4. Kế hoạch học

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KHOA CƠ KHÍ –CÔNG NGHỆ BỘ MÔN MÁY SAU THU HOẠCH VÀ … · Nội dung 1. Thông tin...

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh 1

  KHOA C KH CNG NGH

  B MN MY SAU THU HOCH V CH BIN

  --------- ***** ---------

  Mn hc: My nng chuyn

  M MH: 207217

  Thng tin cn bit

  Nguyn Hi ng

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  Ni dung

  1. Thng tin mn hc

  2. Thng tin lin h

  3. Ni dung mn hc

  4. K hoch hc tp

  5. nh gi hc tp

  6. Cm thi

  7. Quy nh lm bi tp

  8. Quy nh tc phong

  9. Phn nhm lm tiu lun

  10.Ti liu tham kho

  11. Hng dn trch dn ti liu

  12. Hng dn thc hin file Powperpoint

  2

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  1. THNG TIN MN HC

  Tn mn hc: My Nng Chuyn

  Tn ting anh: Material Handling

  M s: 207217

  S tn ch: 2TC = 30 tit l thuyt

  3

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  My nng chuyn l g?

  My nng chuyn l cc loi my cng tc dng thay i v tr ca i tng cng tc.

  4

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  Tm quan trng ca my nng chuyn??

  Trong tt c cc lnh vc chng ta u phicn n my nng, hoc vn chuyn.

  Qu trnh pht trin my nng chuyn gnlin vi qu trnh cng nghip ha, hin iha, l nhu cu pht trin ca x hi.

  C gii ha vn nng chuyn chng tc trnh tin b khoa hc k thut.

  5

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  ng dng trong nng nghip???

  Cc vt ti, my vn chuyn kh ng, bngti vn chuyn la dng ri hoc bao.

  Cc gu ti, vt ti trong cc nh my chbin thc n gia sc, sn xut bt trt tng.

  Cc xch ti trong cc nh my cao su.

  6

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  Mt s hnh nh v My nng chuyn.

  7

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  2. THNG TIN LIN H NGUYN HI NG

  BM MY STH&CB (gn Ging ng Sau i hc)

  EMAIL NHN BI TP: [email protected]

  EMAIL: [email protected]

  WEBSITE: www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  Page:www.facebook.com/nguyenhaidangKCK

  Facebook/Youtube: ng u Bc

  PHONE: 0908341115

  Nh:

  Thng bo lu trn Web.

  Like page cp nht thng bo nhanh nht

  a ch [email protected] gi bi tp

  8

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  3. NI DUNG MN HC

  9

  Chng 1 My nng h c tnh c bnPhn loiC cu chnhCc my nng n gin

  Chng 2 My vn chuyn lin tc

  c tnh vt liu riBng tiXch tiGung gu tiVt tiVn chuyn kh ng

  Chng 3(c thm)

  My bc d Theo chu kLin tc

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  4. K HOCH HC TP

  T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Bihc

  GTchungGii thiu ti liu

  CcT CB, PL-BPMT-BPCD

  BPNK-TB DNG-CC MN G

  Bngti Xch ti

  Kimtra gia k

  Gung - gu ti

  Vtti

  Vnchuyn kh ng

  Thctp

  Thctp-Bo co tiu lun

  10

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  5. NH GI KT QU HC TP

  im bi tp: 25%

  im kim tra gia k: 25%.

  im thi cui k: 50%.

  im kt thc mn hc: trung bnh cng cctrng s nu.

  Ngoi ra c th c im cng: pht biu,nhm trng,.

  Hnh thc thi: Vit, ng

  11

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  6. CM THI

  Sinh vin b cm thi thuc mt trong cc trng hp sau

  1. Thiu trn 2 bi tp v nh

  2. Thiu bi thu hoch thc tp

  3. Nh ngi khc im danh h

  12

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  7. QUY NH LM BI TP

  Thi hn np bi tp: Trc 48 gi so vi bui hc tiptheo. Khng nhn bi tr hn v sai quy nh

  Thc hin bi tp trn file Excel

  t tn file: XX-207217.YY-MSSV-ZZ

  Gi email vi Subject (ch ): XX-207217.YY-MSSV-ZZ

  Trong :

  XX = S th t trong danh sch

  MSSV = M s sinh vin

  YY = Nhm l thuyt

  ZZ = S th t bi tp

  13

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  V d v email ng

  14

  [email protected]

  01-207217.01-14138037-01-01

  Tn file: 01-207217.01-14138037-01.xlsx

  Gi email

  Nhnemailtr li

  Khngnhnemailtr li

  NG

  SV tn: H Mnh A, STT: 01 MSSV: 14138037 Nhm l thuyt 01, lm bi tp 01

  SAI

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  8. QUY NH TC PHONG

  Gi hc: Tit 123 7h30. Tit 456 9h30 Tit 789 12h30 Tit 012 14h45

  Gi hc thc hnh: sng 8h00, chiu 13h00.

  i tr, i nh nhng vo phng khng lm nh hng nngi khc.

  Khng chung in thoi trong gi hc

  Vng khng php (-0,25/bui)

  eo bng tn khi vo lp. (Mt ln khng eo bng tn: -0,25)

  Yu cu trang phc gn gng, lch s khi i hc.

  15

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  9. Phn nhm tiu lun

  1. Bu lp trng: Quyn li: cng 0,5 im vo im tng kt cui cng

  Ngha v:

  Phn cng ly nc phn

  im danh sinh vin vng i tr - khng eo bng tn.

  2. Thnh lp nhm lm tiu lun:Mi nhm: 05 sinh vin, chn 1 sinh vin lm nhm trng. Nhmtrng c nhng quyn v ngha v sau:

  Quyn: cng 1,0 vo im bi tp

  Ngha v: phn cng nhim v nhm

  Np bi cho Ging vin

  Chu trch nhim v bi tp tiu lun khi c nhmvin khiu ni.

  nh gi mc lm vic ca cc thnh vin

  16

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  10. TI LIU HC TP

  I Ti liu bt buc:1. Siddhartha Ray. 2008. Introduction of Material Handling. New age

  International Limited Pusblisher.

  2. Trng Quc Thnh, Phm Quang Dng. 2004. My v thit b Nng. NXBKHKT. (File)

  3. Nguyn Hng Ngn, Nguyn Danh Sn. 2004. K thut nng chuyn, tp II.NXB i hc Quc Gia Tp. H Ch Minh.

  II Ti liu tham kho:4. James E.W. 1983. Paddy posharvest_IRRI. INTERNATIONAL RICE

  RESEARCH INSTITUTE.

  5. Fenner Dunlop. 2009. Conveyor Handbook. Conveyor belting Australia.

  6. David Mills. 2004. Pneumatic Conveying Design Guide. Second Edition.Elsevier Butterworth-Heinemann.

  17

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  10. Ti liu hc tp (2)

  18

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  11. LU LM POWER POINT

  19

  Phn sau s hng dn cc bn thc hin file bo co cho tt

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh 20

  KHOA C KH CNG NGHB MN MY SAU THU HOCH V CH BIN

  Nhm 01.

  - Nguyn vn A

  - Trn th B

  BI BO CO:

  BNG TI XCH TI

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  Ni dung bo co:

  21

  -Khi nim v phn loi bng ti (ngi thc hin)

  -Cu to bng ti

  -Bng ti ai vi

  (. Phn trong du ngoc l phn trnh by.

  Tip sau l l cc slide din gii ni dung chitit ca bi bo co. Khng di qu 30 slide.)

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  Mt slide Powerpoint tt

  22

  Khng cn a tt c cc ni dung vo, ch gch u

  dng, phn chi tit s l phn trnh by.

  S dng hnh nh nhiu bi bo co thm sinh

  ng.

  Trnh mt slide qu nhiu ch. Ghi nh quy tc 6x8 (6

  dng 8 ch)

  nh s trang bn gc phi bi bo co.

  Phi c slide kt lun. (Nhn xt v cc vn ca bi

  bo co)

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  12. HNG DN TRCH DN TLTK

  - Sch - bo:

  Tn tc gi. Nm cng b. Tiu ti liu. Ni xut bn.

  V d Trch dn ti liu 1:

  1. Siddhartha Ray. 2008. Introduction of Material Handling. New ageInternational Limited Pusblisher.

  - Ti liu tm trn Internet

  Tn tc gi. Nm cng b. Tiu ti liu. a ch truy cp

  V d: IAPA. 2008. Manual Materials Handling. Industrial Accident Prevention Association 2008. https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=material+handling+pdf

  Nu bi vit khng thy tn tc gi chng ta ghi l v danh.

  Trch dn hnh nh phi c tn v ngun ca hnh nh

  Chi tit

  23

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  SUMMARY

  Nh m mn hc (207217), nhm l thuyt, s th t ca mnh

  Nh cch gi email, thc hin bi tp trn file Excel

  Nh web, like page cp nht thng tin

  Nn in file thng tin mn hc ny.

  C ti liu cho bui hc tip theo

  24

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  13. Bi tp 01

  1. c mc 1.1. Ti liu 1, trang 1 2. Tr li 02 cu hi sau:

  a) Vn chuyn vt liu l g?

  b) Mc ch ca vn chuyn vt liu?

  2. Tm trn internet 02 ti liu cho t kha sau Belt conveyor.

  Mc ch chnh ca ti liu l g??

  t 01 cu hi km tr li gi

  3. Bn co Facebook ko? Facebook l g?

  25

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  Hng dn thc hin trn File Excel

  H tn

  M s sinh vin

  Thc hin

  Cu hi lun

  Cu hi tnh

  26

 • http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=dangnh

  Thanks for attendsion!!!!!

  27